Sunteți pe pagina 1din 3

http://matematica.noads.

biz

1) Teorema lui Pitagora


Intr-un triunghi dreptunghic are loc relaia:

cateta 2 + cateta 2 = ipotenuza 2


2)Teorema lui Pitagora generalizat(teorema cosinusului)
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:

ro

Formule de geometrie

3)Aria unui triunghi echilateral de latur l este:

Aria =

l2 3
4

te.

BC 2 = AB 2 + AC 2 2 AB AC cos A

4)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc dou laturi si unghiul dintre ele):

AB AC sin A
2

ma

Aria =

5)Aria unui triunghi oarecare(se aplic atunci cand se cunosc toate cele trei laturi):
S = p( p a )( p b)( p c ) formula lui Heron
a+b+c
unde p =
este semiperimetrul.
2

cateta cateta
2

nt
e-

6)Aria triunghiului dreptunghic este:

Aria =

7)Teorema sinusurilor
Intr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia:

a
b
c
=
=
= 2R
sin A sin B sin C

ria

unde a,b,c sunt laturile triunghiului


A,B,C sunt unghiurile triunghiului
R este raza cercului circumscris triunghiului

8)Distana dintre dou puncte(lungimea unui segment):


Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci distana dintre ele este:

AB = ( x2 x1 ) 2 + ( y2 y1 ) 2

va

9)Mijlocul unui segment:


Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci mijlocul segmentului AB este

10)Vectorul de poziie al unui punct:

uuur

ur

Dac A(x,y) atunci OA = x i + y j

x + x y + y2
M 1 2, 1

2
2

http://matematica.noads.biz
uuur
11)Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci vectorul AB este dat de formula:

ro

uuur
r
r
AB = ( x2 x1 )i + ( y2 y1 ) j

12)Ecuaia unei drepte care trece prin dou puncte date


Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci ecuaia dreptei AB se poate afla cu formula:

x x1
y y1
=
x2 x1 y2 y1
1

x1

y1 1 = 0

x2

y2 1

te.

sau cu formula:

ma

13)Ecuaia unei drepte care trece prin punctul A( x0 , y0 ) i are panta dat m
Este dat de formula:
y y0 = m( x x0 )
14)Condiia de coliniaritate a trei puncte in plan
Fie A(x1,y1) , B(x2,y2) , C(x3,y3) trei puncte in plan.
Punctele A,B,C sunt coliniare dac i numai dac
x1

x2
x3

y1 1

y2 1 = 0
y3 1

nt
e-

15)Aria unui triunghi


Fie A(x1,y1) , B(x2,y2) , C(x3,y3) trei puncte in plan.
Aria triunghiului ABC este dat de formula

AABC =

unde este urmtorul determinant

x1

y1 1

= x2
x3

y2 1
y3 1

va

ria

16)Distana de la un punct la o dreapt


Dac A( x0 , y0 ) este un punct i d : ax + by + c = 0 este o dreapt in plan atunci distana de la punctul A la dreapta d
este dat de formula:
ax + by0 + c
dist ( A, d ) = 0
a 2 + b2
17)Panta unei drepte
Dac A(x1,y1) i B(x2,y2) sunt dou puncte in plan atunci panta dreptei AB este dat de formula:

m=

y2 y1
x2 x1

18)Condiia
uur
ur
r dercoliniaritate
uur
r a doi
r vectori in plan:
ur
Fie v1 = a1 i + b1 j i v2 = a2 i + b2 j doi vectori in plan.Condiia de coliniaritate a vectorilor v1 i v2 este:
a1 b1
=
a2 b2

http://matematica.noads.biz

te.

ro

19)Condiia
ur
r derperpendicularitate
uur
r
r a doi vectori in plan:
Fie v1 = a1 i + b1 j i v2 = a2 i + b2 j doi vectori in plan.Avem:
ur uur
v1 v2 a1 a2 + b1 b2 = 0 (produsul scalar este 0)
20)Condiia de paralelism a dou drepte in plan
Dou drepte d1 i d 2 sunt paralele dac i numai dac au aceeai pant adic:
d1 d 2 md1 = md2

va

ria

nt
e-

ma

Altfel,dac dreptele sunt date prin ecuaia generala: d1 : a1 x + b1 y + c1 = 0 i d 2 : a2 x + b2 y + c2 = 0


a
b
atunci dreptele sunt paralele dac 1 = 1 .
a2 b2
21)Condiia de perpendicularitate a dou drepte in plan
Dou drepte d1 i d 2 sunt perpendiculare dac i numai dac produsul pantelor este egal cu 1 adic:
d1 d 2 md1 md2 = 1