Sunteți pe pagina 1din 2

Aritmetic i algebr

Mulimi

Num ere naturale

Divizibilitate

aparine nu aparine inclus include


-mulimea vid (nu are niciun element)
Cardinalul unei mulimi=cte elemente are acea mulime.

N umere consecutive = unul dup altul E x. 4; 5


N umr par ( cu so ) 0,2,4,6,8,10, ; are form a 2k
N umr im par ( fr so ) 1,3,5,7,9,11, ; are form a 2k+1
xy = 10 x + y
abc = 100 a + 10 b + c ab cd = 1000 a + 100 b + 10 c + d

2 18 (2 divide pe 18)

Mulimi disjuncte = care nu au elemente comune

Cub perfect este egal cu cubul unui num r natural : 0, 1, 8, 27,


Teorem a m pririi cu rest

Operaii cu mulimi A = {2; 4; 7}, B = {7; 9}


reuniunea A B = {2; 4; 7; 9}
diferena A B = {2; 4}

Divizorii lui 18 sunt D ={1,2,3,6,9,18}


18
Multiplii lui 18 sunt M ={0,18,36,54,...}
18

P tratul lui 7 este 7 2 = 49; cubul lui 2 este 2 3 = 8


P trat perfect este egal cu ptratul unui num r natural : 0,1, 4, 9,16, 25,...
Un ptrat perfect nu poate avea ultima cifr 2, 3, 7 sau 8

N naturale : 0,1, 2,3,... N * naturale fr 0 (nenule) :1, 2,3,...


Z ntregi: 4, 0, 9, + 12
3
3
Q raionale: ; 4; 3; 6, 2; 3,(4) R reale: 7; ; 4; 3; 3,(4)
5
5
Iraionale: (R Q ) 7; 2; ....
NZQR

D=I C +R ,

Sum a lui G auss 1 + 2 + 3 + ....... + n =

intersecia A B = {7}
produs cartezian A B =

n ( n + 1)
2

Relatia ntre c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c. (a;b)[a;b]=ab

Factor comun

Numere ntregi 5 8 = 3; 4 3 = 7; 7 + 2 = 5; 7 + 9 = 2; 5 ( 2) = 5 + 2 = 3;
3 ( 5) = 15; (4) ( +2 ) = 8; ( 2) ( 3) = 6; 8: ( 4 ) = 2; ( 5) : ( 1) = 5;

( 3)

27 25 = 212 ; 510 : 53 = 57 ; (73 )4 = 712 ;


7

= 27; ( 1) = 1; ( 1) = 1; 1 = 1;
1
1
1
=
; (3)3 =
(3)3
27
52

( 2n ) = 8n3; ( 3) = 9;
1
0
1
9 = 9; ( 7) = 7; 30 = 1; ( 6) = 1; 07 = 0;

1 5 2)1 3) 5 17 7 5 35
7 5 7 3 21
: = = ;
Fracii ordinare + =
+
= ;
= ;
6 4 6
4 12 6 4 24
2 3 2 5 10
1
3
7
Inversul lui 35 este ; inversul lui este
35
7
3
3 4 3 4 3 5 15
Fracii etajate / = : = =
7 5 7 5 7 4 28
Radicali
49 = 7; 813 813 = 813; 7 5 = 35; 3742 = 374
Scoaterea factorilor de sub radical
3
=
2

Raionalizarea numitorului
Calcul algebric 5x + 2x = 7x;

x + x = x ( x +1); 4 y 6 y = 2 y(2 3y )

7
207
345
; 0, 207 =
; 3, 45 =
10
1000
100
73
5 23
; 2, (5) = 2 =
-P eriodice sim ple 0, (73) =
99
9
9
135 13 122
-P eriodice m ixte 0 ,13(5) =
=
900
900
-F inite 0, 7 =

52 =

Transform area fraciilor zecim ale

Numere pozitive : + 12; 3;.... Numere negative : 23; 2,...


Opusul lui 35 este 35; opusul lui 8 este 8.
Puteri

cu 3 : dac suma cifrelor se divide cu 3 (ex. 261;1005)

3x + 3y = 3(x + y); 7a + 28 = 7(a + 4); 10n 5 = 5(2n 1);


8 8k = 8(1 k );

5
2 2
= 5
3 3

__
__

63 = 9 7 = 9 7 = 3 7
3+ 2 )
3 3 2
4
4 12 + 4 2
=
=
=
;
2 3 2 3 2
7
2

2)

Formule de calcul

Exemple

( a + b )( a b ) = a 2 b 2 (3x4)(3x+4)=9x216
2
( a + b ) = a 2 + 2ab + b 2 (2y+3)2=4y2+12y+9
2
( a b ) = a 2 2ab + b 2 (3n-4)2 =9n2-24n+16
2
( a + b + c ) = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ac
3
3
a + b = ( a + b ) (a 2 ab + b 2 )
a 3 b 3 = ( a b ) (a 2 + ab + b 2 )
3
( a + b ) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3
( a b ) = a 3 3a 2 b + 3ab 2 b 3

3n 2n3 = 6n4 ; 3( 2n 7) = 6n 21; ( a + b)( c + d ) = ac + ad + bc + bd;


c c = c2 ;
(x 2 3) ( x 4 ) = x3 4x 2 3x + 12 + ( 5 + x y ) = 5 + x y; ( a b + 3) = a + b 3
Trecerea termenilor dintr-un membru in altul la egalitati: termenii se pot trece
dintr-un membru in celalalt cu semn schimbat xa+b=cy+z => x+yz=c+ab

C om parri

x, dac x 0
6 = 6; 3 = 3. n general, x =
x, dac x < 0

7
4
9
9
;
;
>
>
5
5
2
7
9 < 7; 5 < 2 ;
2 , 4 > 2 , 3 9 ; 4 ,1 <

Ex. 3 2 = 3 2, deoarece 3 2 0
1 2 = (1 2) = 2 1, deoarece 1 2 < 0

3 > 1;

6 >

2
< 1
9
23 < 0
3, 8 2
10

cu 9 : dac suma cifrelor se divide cu 9 (ex. 495; 8001)


cu 10 : dac are ultima cifr 0 (ex. 730;1900)
cu 25 : dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25 (ex. 375)
Daca a si b sunt prime ntre ele, daca nMa si nMb, atunci nM(ab)

a
a - num rtor , b - nu m itor
b
2 2013
- subunitare ; au num itorul > num rtorul. E x. ;

F racii

9 2014
7 19

- supraunitare ; au num itorul < num rtorul. E x.

- echiunitare ; au num itorul = num rtorul. E x . ;


- ireductibile , care nu se pot sim plifica. E x.
- reductibile , care se pot sim plifica. E x.
- echivalente

2
3

8
12

15
18

(3

5 341
9 16

14 25
5

; se recunosc astfel: 2 12 = 3 8

7
300 = 21
100
3
Raport raportul numerelor 3 i 5 este
5
2 4
Proporie o egalitate de dou rapoarte (ex. = )
3 6
2, 3, 4, 6 se numesc termenii proporiei
3 i 4sunt mezii; 2 i 6 sunt extremii.
Procente 7 % din 300 =

Proprietatea fundamental a unei proporii:

2 4
= => 34=26
3 6
x y z
Numerele x, y, z sunt direct proporionale cu 3, 5, 9 dac = =
3 5 9
x y z
Numerele x, y, z sunt invers proporionale cu 2, 4, 7 dac = =
1 1 1
2 4 7
Regula de trei simpla
produsul mezilor este egal cu produsul extremilor

Aproximri
Fie numrul 3,1476. Aproximat cu:

Modul (valoare absolut)

cu 4 : dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4 (ex. 912)


cu 5 : dac are ultima cifr 0 sau 5 (ex. 295; 1330)

4 18
5 341

3n2 5n2 = 8n2 ; a + a = 2a;

2y 9y = 7y;

Cel mai mare divizor comun ( 8;12 ) = 4


Numere prime ntre ele au c.m.m.d.c.=1 ( ex.15 i 8)
Cel mai mic multiplu comun [8;12] = 24

Ci divizori naturali are un numr: dac n = 25 39 72 ,


atunci n are (5 + 1) (9 + 1) (2 + 1) = 180 divizori naturali
Criterii de divizibilitate
cu 2 : dac are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8 (ex. 756; 1934)

{(2;7),(2;9),(4;7),(4;9),(7;7),(7;9)}

Fracii zecimale 1,37 + 52,4 = 53,77; 31,2 =1,8; 3,8710 = 38,7 0,02 1000 = 20;
2,3 4,25=9,775; 36,2:10=3,62; 2,7:100=0,027; 3,6:4=0,9;
0,26:0,2=2,6:2=1,3

numr prim -se divide doar cu 1 i el nsui: 2, 3, 5, 7, 11,...


numr compus -care nu este prim: 4, 6, 8, 9,10,....

Dac a = 25 3 72 i b = 26 5 7, atunci a i b au
c.m.m.d.c.=25 7
c.m.m.m.c.=26 3 7 2 5
i

R<I

-Sume de puteri

Reguli de calcul

http://sorinborodi.ro/
18M 3 (18 este divizibil cu 3)

-o zecime prin lips=3,1; o zecime prin adaus=3,2


-o sutime prin lips=3,14; o sutime prin adaus=3,15
Partea ntreag a unui numr x este [x], cel mai mare numr
ntreg x. Ex. [3,7] = 3; [6] = 6; [0,25] = 0; [3,1] = 4

   .

Partea fracionar a lui x este definit astfel : {x}

Ex.{3,7} = 0,7; {4} = 0; {0,2} = 0,2; {3,1} = 0,9

a) Daca marimile sunt direct proportionale


Ex. 3 kg mere costa 12 lei. Cat vor costa 5 kg mere?
512
3 kg..............12 lei
x=
=20 lei
3
5 kg................x lei
b) Daca marimile sunt invers proportionale
Ex. 3 robinete pot umple un bazin in 20 ore. Atunci 5 robinete,
In cat timp pot umple bazinul?
320
3 rob...............20 ore
5 rob................x ore x= 5 =12 ore

_
_

Intervale

Sisteme de ecuaii

Probabilitatea unui eveniment =

-Rezolvare prin metoda substituiei

Descompunerea expresiilor n factori


Prin factor comun
x 3 5x 2 = x 2 ( x 5 ) ;
Prin formule

(n 4)

+ (n 4) = (n 4 )

( n 4 + 1)

x y = 4
x = 4 + y
x = 4 + y
x = 4 + y x = 5

2 x + y = 11 2(4 + y ) + y = 11 8 + 3 y = 11 3 y = 3
y =1
-Rezolvare prin
metoda
reducerii

a b = 4 2
2 a 2b = 8
(se adun ecuaiile)

3a + 2 b = 22
3a + 2 b = 2 2

y 2 25= ( y 5 )( y+5 ) ; 9x 2 6x+1= ( 3x 1)


Prin grupri de termeni
2 n 3 + 2 n 2 + 7 n + 7 = 2 n 2 ( n + 1) + 7 ( n + 1) = ( n + 1) ( 2 n 2 + 7)
x 2 + 6 x + 8 = x 2 + 4 x + 2 x + 8 = x ( x + 4 ) + 2 ( x + 4 ) = ( x + 4 )( x + 2 )

5a

/ = 30

a=6 b=4

nr.cazuri favorabile
nr.cazuri posibile

x+ y
; Geometric mg = xy
2
Inegalitatea mediilor mh mg ma

Medii Aritmetic ma =
2 xy
Armonic mh =
x+ y

Media aritmetic ponderat a numerelor 10; 12; 9 ,


10 3 + 12 6 + 9 5
3+ 6+ 5

avnd ponderile 3; 6; 5 este map =

Sistem de axe

Funcii

Ecuaia de gradul doi Forma general ax 2 + bx + c = 0.

Ox- axa absciselor


Oy- axa ordonatelor

Rezolvare: calculm ( delta ), = b 2 4ac.


Dac <0, ecuaia nu are soluii.

Punctul M(5;3)

Spunem c am definit o funcie pe mulimea A cu valori n mulimea Bdac facem


ca fiecrui element din A s-i corespund un singur element n B.
f : A B (citim funcia f definit pe A cu valori n B")

b +
b
, x2 =
Dac >0, soluiile sunt: x1 =
2a
2a

5 i 3 sunt coordonatele punctului M.


Numrul 5 este abscisa, iar 3 este ordonata lui M.

Uniti de msur
Lungime
3 m=30 dm
0,7 m=70 cm

Arie
7 m=700 dm
0,05m=500 cm

Volum
5 m=5000 dm
0,03 cm=30 mm

Capacitate
1 l=1 dm
3 l=3000 ml

Mas
4 kg=4000 g
0,5 dag=5 g

Timp
1 or=60 minute
1 minut=60 secunde

2 km=2000 m

2 km=200 hm

0,05 km=50 hm

0,3 dal=3 l

7 cg=70 mg

1 deceniu=10 ani

3,5 cm=35 mm

1 ar=1dam=100 m

1 dm=1000 cm

0,2 hl=20 l

2 hg=200 g

1 secol=100 ani

1 m=109 mm

125 ml=0,125 l

6,23 g=62,3 dg

1 mileniu=1000 ani

1,3 mm=0,13 cm

0,02 ha =2 ari= 200 m 3 mm=0,003 cm

0,07 kl=70 l

3 t=3000 kg

ore=15minute

5,7 hm=570 m

0,04 m=400 cm

3 cl=0,3 dl

34 dg=0,34 g

ore=30 minute

2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1hm=100 ari

0,25 dam=250 m

A - domeniul de definiie , B - domeniul de valori


Funcie liniar ( de gradul I) este o funcie de forma f : R R, f ( x ) = ax + b.
Ex. f ( x ) = 3x 5
Reprezentare grafic. Fie f : R R, f ( x ) = 3x 5
Calcularea coordonatelor punctelor de
intersecie a graficului cu axele:
-cu axa Oy se calculeaz f ( 0) ; f (0) = 5 B(0; 5)
5
5
-cu axa Ox se rezolv ecuaia f ( x ) = 0 ;3x 5 = 0 x = A( ;0)
3
3
Daca punctul P(u,v) se afla pe graficul functiei f, atunci f(u)=v.
Calcularea coordonatelor punctului de intersecie a graficelor a dou funcii f i g :
se rezolv ecuaia f ( x ) = g( x)
^
Determinarea functiei de gradul I cunoscand
doua puncte ale graficului:
Ex. Daca graficul trece prin punctele M(1;7) si N(2;9).
a+b=7
f(x)=ax+b => f(1)=7, f(2)=9. Se rezolva sistemul de ecuatii
2a+b=9
a=2, b=5 => f(x)=2x+5

Geometrie
Unghiuri

Figuri geometrice

Puncte i drepte

congruente : au msuri egale


adiacente : au acelai vrf i
o latur comun
opuse la vrf : au acelai vrf i laturile
unuia sunt n prelungirea laturilor celuilalt
Dou unghiuri opuse la vrf sunt congruente
complementare : dou unghiuri care au suma 90
x. complementul unghiului de 20 este unghiul de 70
suplementare : dou unghiuri care au suma 180
x. suplementul unghiului de 20 este unghiul de 160
unghi alungit : care are 180; unghi nul care are 0
unghi propriu : care nu este nici alungit, nici nul
unghi ascuit < 90 ; drept = 90 ; obtuz > 90

puncte coliniare: sunt situate pe o dreapt


drepte concurente: drepte care se intersecteaz
punct de concuren: punctul n care se
intersecteaz dou drepte
semidreapta deschis: (OA O (
O - originea
semidreapta nchis: [OA O [
segmente congruente: au lungimi egale [AB] [CD]
drepte perpendiculare: formeaz
un unghi drept
ab
drepte paralele: sunt n acelai plan i nu
se intersecteaz
a || b
Axioma lui Euclid :
printr-un punct exterior unei drepte se poate
duce o singur paralel la dreapta dat.

unghiuri n jurul unui punct


Suma unghiurilor n jurul
unui punct este 360
Unghiuri formate de dou drepte cu o secant
alterne interne : 1 i 7; 2 i 8
alterne externe : 3 i 5; 4 i 6
corespondente : 1 i 5; 2 i 6;
3 i 7; 4 i 8
Dac dreptele sunt paralele, aceste perechi
de unghiuri sunt congruente i reciproc.

Linii importante n triunghi


Bisectoarea: mparte un unghi
n dou unghiuri congruente.
Bisectoarele sunt concurente
n I - centrul cercului nscris

Teoreme importante
Cazurile de congruenta a triunghiurilor oarecare

Cazurile de congruenta specifice triunghiurilor dreptunghice

suma unghiurilor unui triunghi este 180


suma unghiurilor unui patrulater este 360
unghiurile de la baza unui triunghi
isoscel sunt congruente
ntr-un triunghi isoscel, bisectoarea
unghiului de la vrf este i median,
nlime, mediatoare.
ntr-un triunghi dreptunghic,
mediana din vrful unghiului
drept este jumtate din ipotenuz.

teorema celor trei perpendiculare :


AM , MB d AB d

Mediana: unete un vrf cu mijlocul laturii opuse.


Medianele sunt concurente n G - centrul de greutate.
1
Centrul de greutate este la de baz i 2 de vrf:

1
GM= AM
3
2
AG= AM
3

Simetrie

A ria total A T = A L + 2 A B
D iagonala paralelip iped ului
d = a2 + b2 + c2
D iagonala cubu lui d = l 3

Arii i alte formule


Triunghi A =

bh
ab sin C
; A =
; A = p ( p a )( p b )( p c ) , unde p este
2
2
a+b+c
sem iperim etrul, p =
( formula lui Heron )
2

Triunghi echilateral:

nlimea h =

Triun ghi dreptunghic: nlim ea h =

teorema bisectoarei: dac AD


AB AC
este bisectoare,
=
BD DC

AB h
3
A L = sum a ariilo r feelor laterale

P ira m id a V =

a 3
a2 3
; aria A ech . =
2
4

A r ia total A T = A L + A B
apo tem = nlim ea un ei fee laterale

c1 c 2
c c
; aria A dr . = 1 2
ip
2

Volumul tetraedrului regulat

Linia mijlocie n triunghi


-unete m ijloacele a dou laturi;
Este paralel cu a treia latur i
este jumtate din aceasta.

raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu


ptratul raportului de asemnare

a
a

Raza cercului nscris


A
n triunghi r =
p
(A-aria, p-semiperimetrul)

T ru n ch iu l d e piram id
h
V = ( A B + A b + A B Ab )
3
A L = sum a ariilo r feelor laterale

Unghi exterior al unui triunghi

ntr-un dreptunghic:
teorema nlimii: AD = BD DC
teorema catetei: AB = BD BC
teorema lui Pitagora: AB 2 + AC 2 = BC 2
unghiul la centru < AOB are msura
egal cu a arcului cuprins ntre laturi
unghiul nscris <AMB are msura
jumtate din a arcului cuprins ntre laturi
unghiul format de o tangent cu o coard
este jumtate din arcul subntins de coard
raza este perpendicular pe tangent
diametrul perpendicular pe o coard
njumtete i coarda i arcul.

A ria total A T = A L + A B + A b
Paralelogram
A=bh

Dreptunghi
A=Ll

Ptrat

Romb
A=

D d
2

diag. d=l 2
A=l

( B + b) h
sau lm h
2
Linia mijlocie n trapez
-unete m ijloacele laturilor nepara lele;
Este paralel cu bazele i
B+b
este egal cu m edia lor aritm etic: lm =
2
Segmentul care uneste mijloacele diagonalelor unui trapez este egal cu B b
2
Poligon regulat -are toate laturile congruente si unghiurile congruente
180
180
apotem a a n = R cos
; latura ln = 2 R sin
n - nr. laturi
n
n
n 2 ) 180
n (n 3)
(
M sura unghiului u n =
; Nr. diagonalelor =
n
2

Corpuri rotunde
Cilindrul

|||

Trigonometrie

30 45 60
_

cat.op.
cat.al.
sinus=
;
csinus=
ip
ip
cat.op.
cat.al.
tangenta=
; ctangenta=
cat.al.
cat.op.

2
2
2
_

sin

cos

3
1

2
2
2
_
tg

3
3

Cerc
Lun gimea (circum ferina ) L = 2 R , Aria A = R , 3,14159265...

AL = 2 RG
AT = AL + 2 AB

Trapez A =

-puncte conciclice
conciclice: care se afla pe un cerc

sin u
cos u

Aria proiectiei pe un plan a unei figuri cu aria A este egala


cu A cos u, unde u este unghiul format de planul figurii
cu planul de proiectie.

P rism a V = A B h
A L = sum a ariilo r feelor laterale

dac EF || BC, atunci AEF ~ ABC (sunt asemenea), adic


AE AF EF
=
=
AB AC BC
Cazurile de asemanare a triunghiurilor

tg u =

Unghiul dintre o dreapta si un plan


este egal cu unghiul format de
dreapta cu proiectia ei pe plan.

P o lied re

AE AF
=
EB FC
teorema fundamental a asemnrii :

sin 2 u + cos 2 u = 1

Paralelogram : are laturile opuse paralele


Proprietile paralelogramului:
laturile opuse sunt congruente
unghiurile opuse sunt congruente, iar
unghiurile alturate sunt suplementare
diagonalele au acelai mijloc
Dreptunghiul : paralelogramul care are
un unghi drept
diagonalele dreptunghiului sunt congruente
Rombul : paralelogramul care are dou
laturi alturate congruente
diagonalele rombului sunt perpendicula re
i sunt bisectoare ale unghiurilor
Ptratul : are toate proprietile
dreptunghiului i rombului

Geometrie
in spatiu
_

teorema lui Thales : EF || BC

Patrulater

-O dreapta este perpendiculara pe un plan daca este


perpendiculara pe doua drepte concurente din acel plan
-Daca o dreapta este perpendiculara pe un plan, atunci ea
este perpendiculara pe toate dreptele din acel plan.

ntr-un triunghi dreptunghic


care are un unghi de 30, cateta
opus acestui unghi este
jumtate din ipotenuz.

cos u=sin (90 u)

Triunghi
isoscel : are dou laturi congruente
echilateral : are toate laturile congruente
oarecare : are laturi de lungimi diferite
ascuitunghic : to ate unghiurile ascuite
obtuzunghic : are un unghi obtuz
dreptunghic : are un unghi drept
catete : laturile care formeaz unghiul drept
ipotenuza : latura opus unghiului drept

Trapezul : are dou laturi paralele i


celelalte dou neparalele
rapez isoscel
rapez dreptunghic
are laturile neparalele
are un unghi drept
congruente

Mediatoarea: perpendicular pe mijlocul unei laturi.


Mediatoarele sunt concurente
n O - centrul cercului circumscris.
La triunghiul obtuzunghic, O este
situat n exterior.
La triunghiul dreptunghic, O este n mijlocul ipotenuzei.
nlimea: perpendiculara
dintr-un vrf pe latura opus.
nlimile sunt concurente n H - ortocentrul.
La triunghiul obtuzunghic, H este n exterior.

http://sorinborodi.ro/

V = Rh

R
......

G=h

AL = RG
AT = AL + AB
G
h
R
R2 h
......
V =
3
360 R
unghiul secto rului desfurrii u =
G
Trunchi de con
r
AL = G ( R + r )
......
G
AT = AL + AB + Ab
h
R
......
h 2
V =
( R + r 2 + Rr )
3
Sfera A = 4 R 2
......
R
......
4 R 3
V =
3
Conul