Sunteți pe pagina 1din 1

VA RUGAM SA TIPARITI PE ANTETUL ORGANIZATIEI!

ADEVERINTA DE PRACTICA

(denumirea organizaiei)............................................. cu sediul in ............................, strada


........, nr. ., bloc .., sc. , ap., jud./sector ........... nregistrata la Registrul
Comerului sub nr. ............................., cod fiscal ........................., reprezentat
prin .................................., in calitate de ............................ (funcia), adeverete ca
domnul/doamna ................................................................. student (a) al/a Facultii de Marketing din
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti, a efectuat stagiul de practica in organizaia
noastr de la data de .... pana la data de , in cadrul departamentului
..

Pe perioada stagiului au fost efectuate de ore de practica.


Evaluarea studentului s-a fcut de ctre tutore printr-un raport si a unei fise de observare.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la colocviul de practic.

Data: .......................

Numele, prenumele
Funcia reprezentantului legal

.L.S.