Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR 1

CERERE
DE COMUNICARE A STADIULUI SOLUIONRII CERERII DE REDOBNDIRE A
CETENIEI ROMNE

Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................., fiul/fiica


lui ...............................i........................nscut/ la data
de.....................................n ................................................................................................
......posesor al actului de
identitate/paaport,seria....................nr.................................................cu domiciliul actual
n ............................................................................................................... i cu re edin a
n..............................................................................................................v rog s mi
comunicai stadiul soluionrii cererii de redobndire a cet eniei romne, depus la
data de..............................................., nregistrat sub nr.......................................... .

Solicit s mi fie comunicate aceste informa ii la adresa de domiciliu/re edin


sau prin e-mail:..............................................................

Data Semntura

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate n conformitate cu Legea nr. 677/2001 i cu


OUG nr. 41/2016
Operator de date cu caracter personal nr. 26810

e-mail:cetatenie@just.ro FAX: 021/315.35.43 Str. Smrdan, nr. 3, sector 3,


Bucureti, cod postal 030071