Sunteți pe pagina 1din 18

Mr

tur
ii
leSf
in
il
orPr
in
ipr
ivi
nd
ngr
di
readeer
ezi
e

AtrecesubtcerecuvntulAdevrul
uiestetotunacuat el
epdadeHri os1,
st
fi
i
ndcDuhulSf ntgr
ietepri
ngur aproorocul
ui:nusuntgr
aiur
ini
cicuvi
nte,
al
ecrorglasur
isnuseaud( Ps.18:3)
Dup nvt
uraBiseri
ciiOrtodoxe,ncdinvremeaSf i
ni
lorApost ol
i
,
ereziaaf ostsocot i
t ca avnd ur mr idezast r
uoase asupr a omul ui
.l

ndeprteazdeDumnezeui lducel apieire.DeaceeaiDomnul nsuii


Apostoli
isuntfoarteasprifa
de er
ezii
lepierzri
i
(Matei.7,
15;Fapte20, 29;I
I
Corint
eni.11,13;IIPetru.2,
1; II oan4, 1;I
II oan1,7).
..
v ndemnsl upta
i
pentrucredin
adat sfi
nil
or,
odat pentrutotdeauna (I uda1,3).
Pcatulpersonalesteo ncl
careaLegi iipecar eDumnezeu l
poatet erge.Darereziaest
eoschi mbareaLegi iicarefaceimposibi
l
or i
ce
comuni unecuDumnezeu.Unepi scopsauunpr eotcar epctui
etenmod
i
ndividualifacerudoarluinsui,nti
mpceepi scopulczut
nerezi
epune

n per i
coldemoar teisuf l
etel
ecar ei-au f
ost ncredi
nat
e.(Sf.Nicodi
m
Aghiorit
ul)
Sf
ntulMaxi
m afir
mcDuhulSf ntest eabsentdi naceabi seri
ccar e
nu maimr t
uri
set
e Cr edin
a Or t
odox,ceea ce f ace zadar nic orice
comuni
unecuea.Comuni uneacuobi seri
cpr esupuneuni t
ateacr edinei,
mrt
uri
sir
eauneicr
edineneortodoxedect reaceast bi ser
icexcludeor ice
comuni
une cu ea.( pag.181) (Sur
sa: Lar
chet, Jean-
Claude - Sfntul Maxim
Mar
tur
isi
tor
ul.Medi
ator
ntr
eRsr
itiApusEd.DOXOLOGI
A,2010)
DacHr i
stosnuest emr t
uri
sitcorect,atuncicomuniuneacuElicucei
care lmr turi
sesc n mod ortodoxdev i
nei mposibil
,ccicelcar enu l
mr t
ur i
setepeHr i
stosnmodcor ect
,adic nconformitatecuTradiia,se
plaseaz nafaraLui.Acelacar enupr i
met epeApost oli,peProorociipe
nvtor
i,cinesocot eteexpresii
leigl asuril
el or
,acel adispr
euietepe
Hristosnsui.(pag.200)(Sur
sa:Larchet
,Jean-
Claude-Sf
ntulMaxi
m Martur
isi
tor
ul.
Medi
ator
ntr
eRsr
itiApusEd.DOXOLOGI
A,2010)

Launmomenti storicdat,cnder ezias-ar spnditntoatebi seri


cil
e,
Biseri
caSobor niceascs- areduslaunmi cnumrdecr edi
ncioi,chiarputem
spune, l
aunulsi ngur.
..Fiecareparte,
chiariceamaimi caBi serici
i
, fi
eiun
singurcredicios,poat efinumi tBiseri
cSobor niceasc.Cel orcarev oiaus-l
sil
eascpeSf ntulMaxi m sse mprteasccumonot eli
ii
,ler spunde:
chiardac ntregulunivers( Oi
koumeni )s-ar
mpr ticuv oi
,euunulnum
voimprti.Elopunecat holi
cit
ateasauneiecumeni ci
t
iereti
ce.(pag.209)
1
(Sur
sa:Lar
chet
,Jean-Cl
aude-Sf
nt
ulMaxi
m Mar
tur
isi
tor
ul.Medi
ator
ntr
eRsr
itiApus
Ed.DOXOLOGIA,2010)
1
Di
npr
ocesulSf
.Maxi
m Mr
tur
isi
tor
ul
Dacpor
i
lei
adului
nuv orputeabiruiBi ser
ica ntemeiat
deHr i
stos,
aceasta nu
nseamn c o anumi t Biseric Local nu arputea cdea
ni
ciodatnerezi
e,di
npr i
cinauneihar isme,uneiput erisauunuipr iv
il
egiu,
pentr
ucni ciobiser
icparti
cularnusei denti
fic apr i
ori
idefini
tivcu
Biser
ica.(pag.211)(Sur
sa:Larchet
,Jean-Claude -Sf ntulMaxim Mar
turi
sit
orul
.
Medi
ator
ntr
eRsr
itiApusEd.DOXOLOGI
A,2010)

Toatebiseri
cil
eauczut ntr-
unmomentsaual tulner ezi
eidecis- au
afl
atnaf araBiser
iciiSobor ni
cet i(Cathol
icet
i)
.nanumi t
emoment echi ar
toatebiseri
cil
eauczut nerezie,iBi ser
icaSoborniceascn- amaiexistat
dectpr i
nc i
vacredi nci
oicar enu ncetauamr turi
siCr edinaOrtodox .
(pag.211) (
Sur
sa:Larchet,Jean-
Claude-Sf nt
ulMaxim Martur
isi
torul
.Medi
atorntre
Rsr
itiApusEd.DOXOLOGI
A,2010)

Comuniuneacar eser ealizeazn mpr t


ir
eacuTr upuliSngelel ui
Hristos presupune nc imaimul t adevrat
a cr edi
n.Dac nu se
mr t
ur i
set
e Dr eapt
a Cr edin,se r stoarn ise desf ii
neaz mar ea,
l
umi noasa,prealuminat aisl vit
aTai naOr t
odoxieicretini
lor.I
nvocarea
SfntuluiDuh nepiclezaSf inteiLit
urghiirmnef r
der spunsi , pr i
n
urmar e,Darur
il
ecesepun naintenumaisuntsf ini
te. Aadar ,nusemai
reali
zeazo comuni une adev rat.(pag.263) (Sur
sa:Larchet
,Jean-
Claude -
Sf
nt
ulMaxi
m Mar
tur
isi
tor
ul.Oi
ntr
oducer
e,Ed.DOXOLOGI
A,I
ai2013)

Unit
ateaBi ser
iciistnpzir
eant
reaginev tmata nv
turi
l
or
DrepteiCredineOrt
odoxel satenoudeSfin
iiApostoliiSfi
ni
iPr
ini
i,
deci,dezbinaideBi ser
ic,schi
smati
cisunttoiceicar ecugetosebitde
Sfi
niiBi
serici
i.

Unde nu exi
st
Adevr
ulimot eni
rea Mr turi
si
ri
ide Cr
edi
n,nu
exist
niciunfeldeBiseri
cSobor ni
ceasc(Catholi
ceasc)i,i
mpli
cit
,nici
Preoi
e,ni
ciBotez,
nici
Taine.(
Sfnt
ulMaxi
m Mrt
uri
sit
orul)

Di
ncar
teaSt
rj
eri
iOr
todoxi
eiLupt
elemonahi
l
orpent
ruapr
areaOr
todoxi
ei
(
Arhi
mandr
itVasi
l
iosPapadaki
s,Ed.Egumeni
a,
2015)

Pag.76-Fi
indadusMoiseivzndcLuchieepiscopul sepor
nises-i
punmini
l
epesteel,azi
s:Snufiecaeusfiuhi
r ot
onitpri
nmnat a.Cci
nusepogoarHarulSf
nt
uluiDuhcndlchemit
u.Luchiensazis:Dece
2
rosteticubnuialacestea?.I
arMoi sei-arspuns:Nuvorbescdinbnui
al,
cit i
ubi necelepecar elegr i
esc.Fiindct ununumaicl up
impotri
va
dogmel orapostoletii
nveicel
econt rari
i,cil
acuvintel
edehul adaugi
nc
ifaptef rdelege.Ccicer u-cr
edinciosnuapt r
unspri
nt i
nenadunril
e
biseri
cet i
?Caredintrebrbai
ivr
ednicidel audn-afosti
zgonit
?

Pag.95-To iaceticl
eri
ciau ncetat
,pnast
zi,comuniuneacuNestor
iei
totdeaceeaial i
isef eresc,nascuns,dempr t
i
reacuel .Al
iPreo
i
preaevl
avioiaufostopri
ispr edi
ce,pent
rucnBiseri
caSfint
eiI
ri
naceade
l
ngmar eauosndi tdogmaer eti
c,ces-aartatacum dinnou nchip
nelegi
uit
.

Pag.91 Popor ulcredi


nci os,carelupt aseat tdemul tmpotrivar t
ciri
i
ari
ene,vedeaonoupr i
mej dieacobor riiPersoaneil
uiIi
susl at reapt
ade
creaturdedat aaceast apeoal tcale.Nest ori
ecugetacelealel uiAri
e,i
ar
credincioii
nuauvoi tsai bprti
ecuel ,devremecear eastfeldecuget e.
Astfel,chiariacum, poporuldin
Const anti
nopolnumer gelabi seri
cil
elui
,af ardec i
vanemintoiiadulatori
de-aisi .Mait oate Mnst ir
il
e iAr himandr i
iinu au comuniune cu el ,
temndu- secanucumvassevat medi npr i
cinacredi
neil
ui.

Pag.102CndI pat i
eacunscutcuget eleluiNest orie,cnuer aucelecese
cunveneausf ie,at ersndatnumel el uidindi pti
celebi seri
cii
,casnumai
fiepomeni tlaPr oscomi die.
..Decii -azisEvl ali
el uiIpatie:Deceait ers
numel elui,
mai-naintedeavedeacesevapet rece?.IarI pati
ei-
ar spuns:De
cnd am auzi tcvor bet enecuviinci
osdespr eDomnulmeu,am ncetat
comuni uneacuelini cinumelenui -
lmaipomenesc;f ii
ndcnumaiest e
episcop.AtunciEvlali
ei-aspuscumni e:Mer giindr eaptceeaceaif cut
,
ccipotst eipedepsesc. ii-
ar spunsI pat ie:Ft otcevoiet i
,ccieumi
-am pus ngndsl esuf rpetoat
e, icuuncugetcaacest aam f cutceeace
am fcut.

Pag.287 -Pzi
torr
igur
osal
Sfi
ntel
orCanoanei
alSf
int
elorPr
edani
i
,s-
afer
it
pnl amoar tede mpr tir
eacuer et
ici
iidepomeni reaepi scopi l
oreretici
.
Cr edeaipr opov dui acpnisi mplapomeni reaunuiepi scoper etic
const i
tuieo,ntinareit i
rbet
eor t
odoxiaceluicar e lpomenet e,
nt i
mpce
comuni uneacuer eticiinedespar tecut ot
uldeHr i
stos
;cr edea, deasemenea,
odat cuSf nt ulI oanGur deAur ,cnunumaier eticii
,dariceicesunt n
comuni unecueisuntv rj
maiail uiDumnezeui ,pot rivit
,luiAt anasiecel
Mar e,trebui
esnef erim nunumai deceidinti,
dari decei de-aldoilea.

mpr t
ani abi seri
ciieret
iceai conoclati
lor
,car e s-auruptpesi nedi n
trupulcelcu ncincitevr f
urialBi seri
cii
i s-atiatdi nt r
upull uiHr i
stos,
supunndu- seanat emel orvenice,nuest enumail ipsi t
dev alabil
it
atei
vrednicdel epdat ,ci ,maimul t,de-adr eptulvt mt oare.Dupmar ele
3
Mr
turi
sit
orTeodor,
mprtani
aeret
ici
l
ordinaf
araBiser
ici
inuesteTr
upul
l
uiHri
stos,ci
mpr
ti
redevrjmaul
,
pi
neveni
noasiot
ravnude
trup vt mt oare,cicar e nnegr ete i ntunec suf l
etul. Pr ecum se
osebet el umi na de ntuneric,aa i mpr t
ania ortodoci l
orde cea a
ereticil
or ;unal umi neaz,ceal alt
ntunec,unaunet ecuHr istos,ceal altcu
diavolul ,unadvi a suf l
etului
,ceal altuci de.Celcese mpr tetecu
acest ea( mpr t
ani aer eti
cilor)est e,caiI uda,st r
indemot eni
real ui
Hr i
stos, ipr tacel orcateL- aurst i
gni tpeDomnul .
Pr ecum dumnezei ascaPi ne,at uncicndsei adel adr ept-credincioi,
i
facepet oicese mpr t
escunsi ngurt rup,aaipi neaer etic,devr eme
ce ifacepeceiceopr imesc nacestchi p( ca mprtanie)sai bpr tie

nt r
e ei ,if ace un t rup pot ri
vnicl uiHr ist
os.De al t
fel,biser ica ce se
pngr etedeer eticinumaiest ebi ser icsf ntal uiDumnezeu,cicas
pngr i
t,cum zi ceMar eleVasile,devr emece, ngerulcareseaf lntr-
nsa,
precum nor i
icebi seric,s-
a ndepr tatdi npri
cinanecucer nicieieret i
cil
or.De
aceeani cijert
facesesvr et entr-nsanuest ebine-pri
mi tlaDumnezeu.
Ascul t-lpeCelcezi ce:Iarcelf rdel ege,car ejer
tfeteMi evi el,cacelce
bateom( Isaia66,3)
Spuneadeasemeneacestebinecacelnebotezatssebot eze,lacaz
denev oi
e,dectremonahsauunmi r
eanor t
odox,dectsmoar nebot ezat
sauspr i
meascbotezuldelaereti
ci.Int
erzi
ceasf acem rugciune,s
aducem prinoasedeul
eisaucear
pent ruereti
ci
,orislefacem parastase,
ccinusuntl ucruridejoaccel
edumnezeiet
i[]Ni
cinuvafiaezatcu
ortodoci
icelcenuar eprt
i
ecuOrtodoxi
a,mcar
nceldi
nurmceas.n
ceeaceveif iaflat,naceeaveif
iij
udecat.
Deasemenea,nu
ngduias
facem panaghii
,pani
hidesaurugci
unepentruortodoci
icareaumur itavnd

mpr ti
recuereti
ci
i,ni
cis-
ipomenimlaDumnezei ascaLit
urghi
e,chiardac
arfivorbadetatl
,mamasauf rat
elenostr
u.
nacordcunv
turadumnezeiet
il
orcanoane,int
erzi
ceachiarstatull
a
mascuer eti
ciisaucuceicesunt ncomuniunecuacet ia.Astf
el,dac
ci
neva est e n comuniune cu eresul,nu poat e s se fac pr i
eten allui
Dumnezeu,cir mnevr j
ma,chi ardacardat oibani iacesteilumi.Dar,
pentr
ucevor bescdespr ecomuniune?Chi aridacmnnc mpreun,sau
bea,sauareol egtur
depr iet
eniecuer et
icii
,aresdear spuns.

nsf ri
t,spuneac nvremur i
lede nfl
ori
reaer eziei,nunumaicelce
estemai naltnrangicunot i
ntrebui
esl upte,sgr iascis nve
e
cuvntul Or t
odoxiei
, ci i cel di n tr
eapt a ucenicului este dat or s
propovduiascadevrulisvorbeasccusl obozenie.

Pag.333-ntr
-oalt
scrisoar
edeasa( 1229),Sfi
ni
tul
Gher manindeamnpe
cr
edinci
oiidi
nCi pru:Fugi
icugrbi
re,deprt
ndu-vdepr eoiicares-au
pl
ecatstpni
riil
ati
ne.Snuvaduna icueinbiser
ic,ni
cisnupr imi
idin
mini
lel
orvreobinecuvntar
e.Fi
indcestemaibinesvr uga
iluiDumnezeu

4
singuri n casel e voast re,dects v aduna in bi seri
c di mpr eun cu
slugarniciilatino-cuget t
or i.
[
]Aceicl eri
cicar er ecunoscBi sericanoast rivoi escs i
ncr edi na
predanisi t
dePr i
n i
,snusepl ecearhi ereil
orlorcar es-ausupusl atinil
or.
Nicisnul edeact uidepu inascul t
are,di npricincepi scopiiivoraf uiri
si
(cuscopuldea- iconvi ngessesupun biseri
ciilatine),fi
indcoasemenea
afurisenien- areni ci
oput ere,ciseabat emaicur ndasupr acel uiceadat -o.Iar
aceast adeoar eces- aufcutpr i
cindesmi ntealpopor uluiluiDumnezeu,ca
uniicareaucl catacr ivi
aSf i
ntel
orCanoaneii -aupr imitpeepi scopiistrinii
uzurpat oriile-audatmna, semnalsupuner i
iialnrobi r
ii[
]
[
] Ctdespr evoi ,poporal esall uiDumnezeu, ntri
i-vnCr edin,

mbr btai-v,fiit
ar i,
ndr epta
i-
ipeceif r rndui alimust r
ai
-ipeceice
rstlmcescbuna- cinstire.Snut rdainiciodatdi nt
reDogmel edr eptepe
carel e-aipr imitdi n vechi me.S socot i
ibucur ie ict ig orice necaz
pmnt escior i
cepagub,caspst raintruvoineat i
nscomoar aCr edinei
Ortodoxe.

Pag.353- Ant
iuni
oni
ti
i
nsaur
espi
nsuni
reai
pri
vi
ndu-
icapeni
te
nti
na
i
peceiceor ecunoscuser, s-audespr
itdepat r
iarhulVekkosideparti
dal ui
.
i
nvinui
aupeacet iacauczutdi npreoie,i
arTai nel
epecar elesv
r esc
suntnev al
ide,pot r
ivi
tcanoanel or1i2al eSinoduluialI I
I-
leaEcumenic.De
aceea,indemnaupecr edinci
oisnumear gl abi seri
cil
eundesl ujeau
patri
arhulicleri
ciiuni
oniti.Vekkosav al
idatunireancadrulunuisi
nod,iarn
i
uli
e 1277 a l ansato excomuni car
e patriar
hal mpotriv
a schi
smaticil
or
unionit
i
.

Pag.541Ar ienii
,deexempl u,auf ostdovedin
iereti
ciiexcl
uidinBiseri
c,
dupj udecatantregul uiSobor( celDinti
)Ecumeni c.Ci
nenut iespune
SfntulGr i
goriealNyssei cceeacedespar t
eer ezi
adeBi ser
iceste
cugetulr u-
credincios, ncarest rui
nd ereti
cii
,iscoateaf ardin t
rupul
Biser
icii
,adi
c instrineazideDumnezeu,ideBi ser
icaSoborni
ceasc.
Cum s i
ndeBi sericaSobor ni
ceascceicar es-audepr t
atdeCr edin
a
Apostoleascis- auf cutnscocitorideinovai
irel
e?,sent
reabiMar el
e
Atanasie.

Pag.542 - ndeprtareadint rupulBisericiiaer etici


lorosndi
iaredrept
fi
reasc ur mare golir
ea tai
nelorl orde Har ulPr easfnt
uluiDuh,acestea
deveni ndnconti
nuar efrvaloare,mincinoaseidear t
e.I
arceices-au
rupt,fcndu-semireni,nuaveauput er
ea( autori
tatea)nicideaboteza,ni
cide
ahir otoni
,nicinuput eausdeaal tor
aHar ulSfntuluiDuh,delacareeiau
czut .

Pag.543-Pr
inur
mar
e,at
tacet
iepi
scopier
eti
ci
,car
es-
auabt
utdel
a
Dr
eapt
aCr
edi
niaupr
si
tBi
ser
icaceaUna,cticeihi
rot
oni
ideeisunt
5
socoti
idect rePrini
iBiseri
ciisimpl
imi reni,chiardacauf osthi rotoni
i
canonicin- aunt
reruptcontinuit
atealanuluihirotoni
eicanoni ce,carei -a
l
uat nceputuldelaApost ol
iini
i.Cual t
ecuv i
nte,ereti
ci
i,
naf araBiserici
i
fi
ind,nuausuccesi uneapost oli
c,dev r
emece,pot ri
vit
nvturiiPrini
l
or,
succesiuneaapostoli
cnuse ntr
erupedoarpr i
ntr-otransmiterenel egit
im
subrapor text
eri
orahi r
otoni
ei,ciidi
nprici
naabat eriidelaDreapt aCredin.

Pag.552-Sf nt ulIoanTeol ogulamer sodat l aobai e,darauzi ndcseaf l


a
acoloer eti
culCer i
nt,aplecatndatdinbai e,frsapucemcarssespel e.
Attagr ij
auavutApost oli
iiuceni ci
ilor,cani cimcar ncuvntsnuai b
pr t
iecuvr eunuldi nceicest rmbauadevr ul
.nacel aifeliMar el
e
Vasi l
i
eaf ir
mct r
ebuiesevi tm ori
cepr tiecuei ( cuereti
cii)isl e
respingem cuvi ntele,caunelecesuntot ravpent rusuflete,iarSfnt
ulChi rilal
Ierusali
mul uint regete:Fugi,dar,denecucer ni
cieini cimcarsnu- lsalui
peunulcaacest a,casnuf iprtalafaptelecel eneroditoarealentunericului
(Efeseni5,11) ;ini cisnut eamest ecicu( ereti
cii)
,ni
cisnuvoi etisi ntr
in
discuiecuei .

Pag.566 - ntr
-adevr ,or t
odociiau nt
reruptcomuni unea cu Sf nt ul
Macedoni ealConst antinopolul
uicnd acest aaconsi mi
tlaabandonar ea
Si
nodul uialIV-
leaEcumeni c.Restabil
ir
eacomuni uniiaavutl
ocnumaidupce
Patr
iarhul a mr turi
sit publ i
c r ecunoat
erea Si nodul
ui.[..
.] Locuitor i
i
Constantinopol
uluipr eferau sr mnne mpr ti
icu ani
i,dectsse

mpr teasccupat riarhuleret


icTimot ei
.

Preotii
,condusidenesabui nta,nul -aucaut atpeDomnul ,ciauadunatun
"si
nod"spr ebuna- placerealuiAhab." Tot
is- auabatutimpreunanet rebnicis-au
facut"( Ps.52,4)
,af ar
adepr eaput i
ni..
.Alti
iaunauf r
agiatdepl i
ni npr iv
inta
Credintei,i
aral t
ii
,macarcanus- auscuf undatdel acuget el
eer et
ice,dardi n
pri
cinapar tasieilorcuer eti
cii
,aupi eri
tsieiodat acuacei a.Darsiceiceau
cugetariortodoxesuntt ulburatii
ncepr i
vest eadevarul
, di
npr i
cinainversunari
i
pri
goanei ,intocmaicum t al
azuri
leiiamet escpeceinedepr insiacal ator
ipe
mar e.(
Ar hi
m.Vasil
iosPapadaki
s-Str
ajer
iiOrt
odoxieipag277)

Din cartea "Straj


eri
iOr t
odoxieide Arhi
m.Vasi l
ios Papadakis":Or todoxi
a
i
nseamnaaav eacuget edreptedespreDumnezeu.( Sf
.I
osi
fVryenni
ospag435)
In peri
oada i conocl
asmul uiau fostegumenicar e di
n motive de asa-zi
sa
"i
conomi e",saumaicur and l
asi
tate,aucedatpr esi
unil
oreretici
lorsis-au
i
mpar tasitcuei .(
pag521) Par i
nti
iconsi
der
apacatchi arsistatull
amasacu
ereti
cii
,dev r emecet otatuncisef acesirugaciuneincomun.Sf .Gri
gori
e

6
Dial
ogulspunecanut r
ebui
esaner ugam ni
ciptceicar eauador mi
ti n
necredi
ntasi
necucer
nici
e(er
ezi
e),
car
eseaf l
aneindoi
elni
cini
ad.(
pag550-
551)

SfantulVasi l
ecelMar er espingedeomani eracategor i
casif araechi vocideea
vali
ditat i
iTai nelorsav arsitedeer etici
,chi arsiacel oracar orer ezien-af ost
i
ncacondamnat asinodal ,cum estesi i
ncazul pnevmat omahi lor:Nur ecunosc
peunast feldeepi scopall orsin- asput eanumar ai nr andulpr eoti
lorl ui
Hristospecelcar eaf ostpuspepr imat rept
adeni stemai ninecur at
e,spr e
surpar eacr edi ntei.
Asaj udeceul ucr uri
le.Dacaav etivreopar t
asir
ecumi ne, cuget aticami ne; dar
dacanupr imi tisfatdecatdel av oii
nsi va,atuncifi
ecar eest apanpepr opriullui
cuget ,iareusuntst raindeacestsange.Dacav ascr i
uacest el ucrurin-of ac
pent r
ucanumaicr edi nv oi,cifacandu- vacunoscut apar ereameav r
eausa
spulbernehot arareamul tora,canucumv asaf i
eat r
asil acomuni uneacu
ei
.(P.S.B.12,pg. 499)
AstfelSf ant ulVasi le celMar e ne i ncredi
nteaza ca Tai nele eretici
lor,
necondamnat ideunsi nodor todox,nusuntv ali
de,maimul tdeat atacest e
Tainesuntspr e sur parea credinteiceea ce i nseamna ca acei a car e
socot esccaf iindv ali
deasemenea Tainespr i
ji
na sur par
eacr edinteilovind
astfel l
at emel iaBi serici
i.

Pentr
uSf ant
ulVasi
lecelMar eceicaresocotescv
ali
deasemenea
Tai
nesunt
vi
novatidesange,aceast
adeoar eceiipotducelapi
erzar
epeceipecare-
i
smint
escpr i
ntr
-oasemeneai dee.

Caducer eainr ataci


reaal t
orapoat eficompar atacuv arsareadesangeo
aratasiSf ant
ulGr i
gor
iedeNazi anzcand spunedespr esinecadacaar
propov
aduii nvatatur
icarecontraziccuvantuladev arul
ui
(2Cor .
2,27)atunci
,
spuneel,am samapagubescpemi neinsumisiam samapi er
d!Pentruca
am sav arssangenev i
novatalunorsuf l
etenev i
nov at
e;suf l
etecemisev or
ceredi
nmai ni
lemel e.
(Sf
ant
ulGr
igori
edeNazianz,Cuvantdeapararepentr
ufugain
Pont
)

SfntulGri
goriedeNi ssa,
nscrier
easa Despr erugciune:LaMat ei6:22scr i
e
c Lumi ntorultrupuluiest
eochi ul
.Lumi natorulBiseri
ciiesteepiscopul.De
aceeal umintorultrebuiesfiepur,curat,pentrucaTr upulssemi tedrept
sprempr
iaCer uril
or.Dacochiulestentunecatitrupuladi cBi ser
ica
nuvaput eamer ge nai
nte.Rugci
unilecretini
lornuart rebuisf i
eadunt ur
de mi nci
uni,f i
indc eise adr eseaz luiDumnezeu,Pr i
ntele Adevrului.
Hrist
os,Fi ull uiDumnezeu,nu poat e mi ni.Cnd cr edi
ncioi
iipr eoii

7
pomenescpeunepi scoper et
ic,eunuseadr eseazt at
luiCeresc,cise
adreseaz l ui Sat an nsui, care est e mi nci
nosul i t atl
minciuni
i.

(ht
tps:
//yout
u.be/
C-y6Q-eKXi
0Nou-Ecumeni
sm iSi
noduldi
nCreta Min.
23:
58)

SfntulVasil
ecelMarecompar asit
uai
adinBiser
icaacum est eea n
vr
emeanoast r
cuobt l
iepetimpdenoapte.Episcopiier
eti
ci
nmodvoit
dorescsf al
sif
iceCr
edi
na,seducndu-
ipeceisimpli,daripecei
nv
ai
.
(
htt
ps:
//yout
u.be/
C-y6Q-
eKXi
0Nou-Ecumeni
sm iSi
noduldi
nCr
etaMi
n25:
08)

DacepiscopulcareestepomenitnBi seri
cest eer et
ic,daroameni
inu-l
consi
der
ast fel
,at
uncioastf
elderugciunelinsult
peHr i
stosDomnul
,car
e
nupoatef ipart
edinmi nci
un.(
htt
ps:
//youtu.
be/C-
y6Q-eKXi
0Nou-Ecumeni
sm i
Si
noduldi
nCr
etaMi
n24:
52)

Unepiscopcar eadeveniteret
icnumaiest eepiscop,dardaccr edi
ncioii
conti
nus-lconsider
epeelepi
scoport
odox,daccont inusvi nlasluj
bele
di
nbiseri
cil
ece lpomenescpeel,spr
imeascdaruri
lesaubinecuvntri
le
l
ui,at
uncivorcdeacut oi
inafaraBi
ser
ici
i.(
htt
ps:
//youtu.
be/
C-y6Q-eKXi
0Nou-
Ecumeni
sm iSi
noduldi
nCr
etaMi
n23:
46)

Di
nvi
ataSf
.Maxi
m Mr
tur
isi
tor
ul


AflndeuBi seri
caBizanul
uiaapr ecum era nainte,atunciieum
voiafl
a ntr
-
nsa,precum am f ostmainainte,iv oimer gela mprtirea
aceeafrniciondemnar eomeneasc;darctt i
mpv orf int
r-
nsasmi ntelil
e
eret
iceismi nt
it
ori
iarhier
ei,
pnatunciniciunfeldecuv ntsaul ucrunum
vaplecasm mprtesccudniivreodat.(htt
p:/
/www. doxol
ogi
a.r
o/viata-
sf
ant
/vi
ata-
sfant
ului
-cuv
ios-
maxi
m-mar
tur
isi
tor
ul)

Scr
isoaredeschisaunorPr in
iAthoniictrePatriar
hiaEcumeni c,ct
re
cel
elal
teBiseri
ciOrtodoxeAutocefal
e,ctr
eSf ntaChinoti
taSfntuluiMunte,
ct
retoicredi
ncioiiBi
ser
ici
iceipurttor
iainumel uiluiHri
stos(Sf.Munte
mai2016)

Pr
in ur
mar evom finevoi
is opr
im pomenir
ea l
a SfntulDisc al
Pr
oscomidi
ei,car
esimbol
i
zeazBiser
icaOrt
odox,anumeluitut
uroracel
or

8
episcopi,pr
eo iil
aicicarevorsemnahotr
ri
leacestuisi
noder eti
c,pr
ecum
iat ut
urorcelorcaresntdeacor dcueiiv
orurmacont i
entereziaaceasta.
Cut oiacetia,carepent r
uBiseri
cvorfipemaidepar teeret
ici,nuputem
aveacomuni unebiser i
ceascpncenusev orpocipubliciv orrenega
ereziaecumeni smuluidupcum varnduiBi
ser
icaOrtodoxpri
nSi nod.(
pag.6)
Ceiosut deanidei conomi edusl acul meide ngduinf ade
episcopiiecumeni t
i,decuget arepapista( romano- catoli
c)if il
o-uniai
suntpr eadeaj uns.Pagubaischi mbareapecar eaceast impr opriunumi t

i
conomi eaadus- ofel
uluiortodoxdeaj udecaalcl eruluiipopor uluial uat
dejadi mensiuniuri
ae.Avem,
ns, laSfntulMunt ecamot enir
esf ntde
l
acuv ioiipri
niistar
eiat honii
,mot enir
edi ncar e nvm t radii
a
i
storicideDuhulSf ntinsufl
at ca,oridect eoriapar eoer ezienBi seric,
spur cedem denev oiel
aopr i
reapomeni r
iitut
uroracelor acarepr opov duiesc
ereziasauaacel or
acaredi nfricilai
tateurmeazepi scopil
orer eti
ciinu
oprescpomeni r
eaacestoralaSf int
eleTaine.(pag.7)
Ast f
elf cnd,un Si
nod caacest acar evarecunoatepeer eti
cica
biser
icinceteazamai f
iSi
nodi aj
ungesinodtl
hresc,er
eti
cifal
s-si
nod.
Ceicev orsemnaiceicev orprimihotrri
l
eluisev orosndicaereti
ciai
vremuril
ordepeur m,mair idecttoiceidi
nai
nte.naceazigr ozava
Judeciicder eal
orvafimaigrozavidectcder
eal uiI
uda,aluiAri
eia
Papei.(pag.9)
ht
tps:
//acvi
l
aort
odoxa.wordpress.
com/2016/
05/
13/
par
int
i-
din-
sfant
ul-
munt
e-at
hos-
despr
e-
sf
antul
-si
-marel
e-si
nod-
din-06-
06-2016

I
ntervi
ulPr.MateiVulcnescucuGher
onSavaLavr
iot
ul(
Sf.Munt
eAt
hos)
desprepr
oblemelesi
noduluidi
nCr
eta

Gher
on Sava:Popor
ular
e o put
eref
oar
te mar
e ipopor
ula f
ost

nt ot
deaunapzi t
or ulcredineinoast r
e.Monahi smul ipoporul.Noi,camonahi,
vom ur madr umulSf i
nil
orPr ini
,dr umulpat ri
sti
c,vom anun acasnuf i
e
primitacestsinod, epi
scopi isnupr imeascacestsi nod.Dupcar e,dacnu
sev antmplaaceast a,numaimer gem l abiseri
cil
eundeepi scopiipri
mesc
acestsinod.Acel ailucru lspunem ipopor uluiromn:snupomeneasc,
nicis se mpr teasc,s nu ai b nici
o comuni une cu epi scopi
icare
acceptacestsi nodisnu- iascul t
epeceicar espuncum cdacnu- l
pomenet ipeepi scopult uest epcat .EstemoduldatdeDumnezeucas
rmnem nBiseric.Noiv r
em sr mnem ninteri
orulBiseri
ciiicaspo i
rmne ninteri
orulBi seri
ciiOrtodoxe,t rebui
esf i
inAdev riaceastaeste
adevratadragost e.Pentruc, nf elulacesta,artm drumulcor ectpentrua

9
rmneapr oapedeHr i
stos.Snuv fieteamdeni mi
c! Dumnezeueste
chi
verni
sit
or ulBiseri
cii
,esteCapulBiser
ici
iinoitr
ebuiesr
mnem uni
icu
Capul Biseri
cii
, anume cu Hri
stos, i
ubi
nd
n
Adevr.
(ht
tps:/
/yout
u.be/
chD21moX7C4)

Convor
bir
eaPr
int
eluiAnt
im cuPr
int
eleHar
it
onAghi
ori
tulsept
.2016

Pr.Hariton:Di ntr
unceput ,delaSfin
iiApost oli
,pomenir
eaEpi scopului,a
Ierarhului,
nunt r
u, l
aSf.Mas,
nseamncomuni uneacucredinaEpi scopului
!
O consi derau comuni une cu cr edin
aI er arhului!De exempl u,eu cnd l
pomenescpeBar tolomeu nseamnceuam aceeai cr
edi
nacuBar tol
omeu!
Nuexi stal texpl icai
e!Ecev aabsol ut
,cl ar,nuexi st
alt nel
es!Absol ut

nseamnper f ect,nuexistal tnel


es,nupo isodaist nga,dr eapta!Nu
exist.Deci , ncodat ,pomeni r
eaPat riarhuluidect rePreotidect re
popor nBi ser icr epr
ezint,ceucaPr eoticapopor ,sunt naceeai
credincuI erarhul pecarelpomenesc.
Pr.Antim:-Dacelar eocr edin
dr eapt sunt ncomuni uneadev rat
cuelicuCer ul,dacar eocr edinreasunt naceeaicr edincuelspr e
pierzare!
Pr.
Harit
on:-Da,mmol ipsesci eudelael!Cum spunem noi acum nSf.
Munte:lpomenesc( pePatri
ar h)
,nuam t reabcuel ,da lpomenesc!Sf i
ni
i
Pri
ninubi necuvnt
eazacestl ucr
u!Cndpomenescnumel el uisunt n
acel
ainumecuel ,am aceeaicr edi
ncuel!DupAxi on,Pr eotulzice:
nti
pomenet eDoamnepeepi scopulnost rucaremr t
uriseteAdev rul!Acolo
suntngeri
iint
reab:mipr eote,darcareepiscopspuneAdev ruldecar e
spuit
uai ci
?Eusf acascult
are!? (htt
ps:
//yout
u.be/6gufuC1ph50)

SfntulCi pri
anal Car taginei:
Iarmul imeasnusemngi ecugndul ,carput earmneneat i
ns
demol imapcat ului,f i
ind ncomuni unecuunEpi scoppct osidndu- i

ncuv i
inar ea pent ru sl uji
rea nedr eapt i nel eglui
t ca Epi scop a

ntistttoruluiei ,de v r
eme ce pr i
n profetulOsea (
9,4) ,aspr i
mea l ui
Dumnezeuameni nispune:
Jertfelelorcao pi nedej ale;t o
iceice
mnncdi neasevormol ipsi
,
nv
nddebunseam, iartndcsuntcu
totulprinidepcatt oiceicar esev orfimol ipsi
tdeof randaunuiEpi scop
profan( dinafaraBi sericii
)inelegiuit.(
)
Pentruaceast a,mul
imea,supunndu- sepor uncil
orDomnul uiit emndu-se
deDumnezeu,t rebuiessedepr tezedeI erar
hulpct osisnusel ase
amest ecat nj ertf
eleunuipr eotnel egiui
t,maicuseamcea( muli
mea,
poporul) nsiar emar eput er
e,attdeaal egeEpi scopiv rednici,ctidea- i

ndepr tapeceinev redni ci.Noiv edem ciacestl ucruiar eobr iala


Dumnezeu, anumecaEpi scopul,sfiealessubochi ituturor,
nainteamul i
mi i
,
10
isf i
esocot i
tvrednicipot ri
vitprint
r-ojudecatimr t
ur i
eobt easc
Dumnezeupor uncetecaEpi scopulsf i
ernduit
nf a
a ntr
egiiadunri,adic
anvatiaar tatc nscunril
eEpi scopi
lornut rebuief cut
edectcu
ti
reapopor ul
uiafl
atdef a,pentr
uca, f
ii
nddef a
mul
imea, ssedezv l
uie
pcatel
ecel orrisaussev est
easc naint
eat utur
orf aptelevredniceal e
cel
orbuni ,inscunareasf i
edr eaptilegiui
t,caf ii
nd ncuv
iin
atpr i
n
voi
naijudecatatuturor.

Sf
( nt
ulCi
pri
analCar
tagi
nei
,
Scr
isor
i,Edi
tur
aSophi
a,Bucur
et
i,pg.315-
316)

Sf.Atanasi ecelMar e
Dacepi scopulsaupr eotul
,cuadevratochiiBisericii
,secompor tru
iscandal izeazpoporul,peuniicaacetiatrebuies- indeprtezi.Ccimai
def ol
osest efrdeacet i
asv adunai
ncasader ugciune,dectsf i
i
aruncai cuacetiacai AnaiCaiafangheenafocului.
Fugiideceicar e,pr
efecndu-secnusuntdeaccor dcuAr i
e( ereti
cii
),de
faptslujesc mpreuncucei carelur
meaz.(Patr
ologi
aGr aeca,26:
1185D-1188C)

Dinv i
aaSf.Mc.Eusebi ual Samosat elor
Iarncet ateaSamosat elor,
nloculSf .Eusebiuaf ostt r
imi sdear i
eniun
episcopcunumel eEunomi ecar ecuget acel ear i
eneti.Acel aveni nd ncetate,
ni
meninui -adatci nsteaceisecuv i
neaunuiepi scop;pent r
ucnuai ei
tntr
u

ntmpi narealuini ciunom,ni cibogat ,ni


cisr ac,nicimet er,ni cilucrtorde
pmnt ,nicibr bat,nicif emei e,nicibt r
n,ni citnr,ni cimcaruncopi l
,
deoarecet oicet eniieraudr eptcredincioiinuv r
oiausci nsteascpe
episcopulcelrucr edincios, ni
ci ssebi necuv intezedeel inici s-lvad.Deci
Eunomi eai ntrat nepi scopi eial uatBi sericaSobor niceasccust pnir
e

mpr teasc.Iaroameni i
,vzndaceast a, nusemaiduceaul abi sericaaceia,
neiubindpeer eticulcar eera ntr-
nsaar hi
er euini meninumer geal aelni ci
n
cas,nici
nbi seric,nicilacasaar hi
ereasc.
Sf
ntulNi
codim Aghiori
tul(
1809)
Secuvinesne ngr
di
m penoi nineisnesepar
m deepiscopi
i
care,
nchipvdit,str
uiengreealpri
vit
orlacelecei
ndecredi
nide
adevr
,aadarsev descafier
eticisaunedrep
i.

Arhi
m.Ar seniePapacioc:
Cu o moar tet oisuntem dat ori
,daruna- iortodoxs mor i
,al t
a-i
ecumenism v ndut
.idacunulsi nguri
neadev r
ul,acoloesteBiseri
ca.Nu
enumai of r
aciunedinBi seri
c,etoatBiserica.Aveiocazi
asaf i
iacelunul
Dragi
imei ,vreisfi
ifer i
ci
i?Muriipent
ruadev r
!Apr adevrul.Moar t
ea
nunseamnmoar t
e,dr agiimei.Ait r
ecutdel amoar telavia
aAdev rull
poateapraor ici
ne.Cacol oundeeAdev rul,acol
oeBi seri
ca.Nuundeest e
muli
me,undeegl gi
e,undee haidom nesne mpcm,sneuni m!

11
Fi
ecar eor todoxest eobl i
gatssepunl apunct ,idacaf cutunmar eef ort
,
adev enitomar ef or
.iacol oeBiseri
ca,l al acareepusl apunct .Undee
Adevrul,acol oeBi ser i
caVoinucunoat eibucuri
acar et ecuprindeat unci
cndaper iAdev rulianuapr aAdev rulegr oaznic,eosuf eri
nat er
ibil

nuv da iseamacedur er eaicndetiunom v ndut(lepdat);
ncodat v
spun:Adev rulpoat ef ilaunulsingurisf iifer
ici
tcest iacelsingur,ccicu
attmaiput erni
cv eif i
Pent r
ucapr ndAdev r
ult oat
ecer uri
let i
u,t o
i
Sfin
ii
,toat mpr i
adesust iect uaiapr atAdev rul,inut elas.Da,
DumnezeudHar ul,darnu- ldlamilogi
,cildl aeroiApr Adev rul,
cnu
maicont eazv i
aa nmoment ulcndaper iAdevruletimbrcatcuhai na
mor
ii
.(Rev i
staAtit
udini,
februar
ie,
mart
ie,
apri
li
e2008)

nTr adi
iaOr t
odox,i erarhiiereti
ci,chiar ncneosndi
idect r
eun
sinod,auf ostsocot i
idint
otdeaunacat erisi
i:
naf aracomuni uniideCredin
inafaraBiserici
i.
SfntulVasi l
iecelMar ecr edeacaf incomuni une( prti
e)nuest eo
formali
tate,ciopr oblemdeesen :opr oblemdecr ediniopr obl
emde
mnt ui
re.Scr i
i
ndu- l
ecr eti
nil
ordi nEv esa,elser oagcaeisnucaddi n
comuni uneacuBi sericace i
net emel i
a
nv t
ur i
isnt oaseineschimbat e
,
fi
indcDr eaptaCr edi
nest etemel iacomuni uniiicomuni uneacuor t
odocii
estesemnulcci nevaest enumr atnceat adrepil
or nziuaDomnul uinostru
Ii
sus Hr i
stos,cnd v av enis r splt
easc f i
ecruia dup f aptel
e sale
(
Pat
rol
ogi
aGr
aeca,
Vol
.XXXI
I,
col
s.937D-
940A[
Epi
stol
a251:
Ct
reEv
aeseni
,4]
).

Comuni unea cu er eticii


,pot r
ivi
tSf nt uluiVasi l
ie celMar e,est e de
nengduit,ntructpr inruper eal ordeMr turisireaOr t
odox, f i
ecut otul,
f i
en
par t
e,einiiseaazdel asi ne naf araBi ser ici
i.Laf eliceicepst reaz
comuni uneacuei .
ncdecnder adi acon, Sfnt ulVasi li
ecelMar e, acestdescoper i
toralt ai
nelor
dumnezei et i[Ouranophant or]
, nanul361ar uptcomuni uneacuepi scopul
DianiosalCesar eeiiaf ugit npust iaPont ic, nciudaf apt uluic li
ubea
profundi -lcinsteapeDi ani osi nciudaf apt uluicDi ani os lbot ezasei -l
hirotoni
se.Deces- a ngrditpesi neSf ntul Vasi li
ecel Mar e?
Pent rucDi anios, nicimcardi nconv i
nger e, cidoardi ncauzasl bi ci
uniisale
de car acter,a semnatmr turi
sirea neor todox de cr edi n a si nodul ui
semi ari
andi nConst antinopol[ nanul360, subconducer eaer eticuluihomoean
Acachi edi nCesaer eaPal estinei].(Patr
ologia Gr aeca,Vol.XXXI I
,col .388C-392A
[
Epi
stol
a51:
Epi
scopul
uiVosf
ori
e])
.
Mait rziu,Episcopf i
ind,SfntulVasili
ecelMar enuaezi t
atsr up
pri
eteniacuepi scopuldegndi rearianEust at
iedeSev astiais nt
rerup
ori
cel egturcuel .Explicndpoziiasast ri
ct,elscr
ia:nor i
cecaz,dac
acum r ef
uzm s- iurmm peacet ia[ceidincercull
uiEustatie]is-
ievi
tm
pet oiceideo mpreun-cugett
oricuacet i
a,cusi guranmer it
m s
dobndi mi er
tare,punndadev rulipr opri
anoastrst at
ornicienDreapta
12
Cr
edi
n
nai
ntedet
oat
e(
Pat
rol
ogi
aGr
aeca,Vol
.XXXI
I,col
.925BC Epi
stol
a245:
Epi
scopul
uiTheof
il
])
.
(ht
tp:
//l
upt
apent
ruor
todoxi
e.bl
ogspot
.r
o/2011/
11/
car
e-est
e-exempl
ul-
sfi
ntul
ui-
vasi
l
e-
cel
.ht
ml?m=1)

Fr
agmentdinEpi
stol
aPri
ni
l
orAghiori

i ct
rempratul
Mihai
lPal
eol
ogul
cu
mrt
uri
si
readecredi
n
mpotri
vaunia
ieidelaLyon(1272-
1274)

[
]Darceestencomunnt
recomuni
uneipomeni
reanumel
ui?Foar
te
mul
te,
dupcum v
om ar
ta[
]
Sfi
ntestpne,ascult
mr turi
acuv i
ntel
orAtot
sfnt
uluiDuh,di
ncarenici
uncorndel i
ternupoat escad( Lc.16:
17).Marel
eApostolalDomnuluii
Evanghel
istI
oanTeol ogulspune:Daccinevavinel
avoiinuaducenv
tur
a
aceast
a,snu-
lpr
imi
incasisnu-
izi
cei
:Bunvenit
!Ccicelce-
izi
ce:Bun
veni
t!sefacepr
talafaptel
eluicel
erel
e( 2IoanI,10-
11).Dardacnise
i
nterzi
cemcars- lsalutm ncale,dacsei nter
zices-laducem ntr
-ocas
obi
nuit,atuncicum s- lprimim nu ncas,ci nbisericaluiDumnezeu,n

nsuiAltarul
,latainicainfr
icoataCinaFi ul
uil
ui Dumnezeu, careSeaduce

njertf
nesnger oas?nticaDumnezeu, apoicami elnepri
hnit,
pentr
uane

mpcacuTat licuSineiacur ipcat


elenoastrecusngel eSu,caUnul
fr
depcat .
Ceom ntunecatv azbi erapomeni reacel uipecar el -
av rsatpebun
dreptateDuhulSf nt,capeunulces- ar i
dicat mpot riv
al uiDumnezeuia
Sfini
lor,ipri
nast asev aface[ acelom]v rjmaall uiDumnezeu?Ccidac
numaicuv ntulde Bunveni t!
t ef acepr t
al af aptelecelev i
clene,atunci
cu
attmaimul t nseamn pomeni rea sa r suntoar e,cnd st au nainte

nf ri
coatele Tai ne dumnezei eti.Iardac Celce st nainte este nsui
Adev rul,atuncicum spr imet icaadev raceast mar emi nciun s-l
soco icapat riarhor todox1?Sv rindnfri
coat eleTai nev eiglumicapeo
scen? Cum sr abdeacest easuf l
etulortodox, cum snusedepr tezendat
deceicepomenesc,cum snu- isocoat dr eptv nzt oridecelesf i
nte?Cci
dintrunceputBi seri
caOr todoxal uiDumnezeusocot eapomeni r
eanumel ui
Arhiereuluint impulsf intel
orsl ujbedr eptcomuni unedesv rit
.Cciest e
scrisnTl cui
reaDumnezei etiiLiturghi
i(aSf .Gher man) :celcesl uj
etecel e
sfi
nterost
etenumel
eArhier
eului
,ar
tndisupunereasaf a
deceldemai
sus,
icomuni
uneacuel
,isuccesi
uneacredi
neiacest
uia
iacel
orsf
int
e.i

1
1
Ev
orbadepat
ri
arhul
uni
atI
oanXIVekkos(
1275-
1282)

13
mar el
e printe alnostru imr t
uri
sitorTeodorSt uditulaa spune ntr
-o
scump scr isoarea a sa:Mi-aispus c te-ait emuts- ifaciobservai
e
preotul
uitusnupomeneascnumel eerezi
arhului,iareunugsescces- i
spunacum despr eastaaltcev
adectc comuni uneapr insingurpomenirea
l
ui nti
neaz,chiardaccelcepomenet earf ior todox.Aaspuneacest
print
e.Darmai naint
ealuiiDumnezeuai ndicatast a,spunnd:
Pr
eoiilui
calclegeaMeaipngr escl ucr
uril
esfint
eal eMel e.Cum?Nuosebescce
estesfntdecenuest esfnt
(I
ez.22:26)
,citotuleral aeifrdeosebir
e.Ce
estemai li
mpedei maiadevratdectasta?
Dars ngdui
m ast a ca o iconomi e cumptat?Cum s ngduio
i
conomi ecarepngr etesfntaslujb,dupcum s- aspus,i
al
ungDuhul
Sfntdeacol oideaceea ifacepecr edincioisnuf ieprt
ailaiert
area
pcateloril anfi
ere?icearput eaf imaiv t
mt ordectoasemenea
i
conomi e?Aceacomuni unechiarintr-unsingurpunctest eopierderevdi
t
iost r
icareat oatdr eptatea.Ccicelce- lprimetepeer eti
csesupune
aceleaiosndiricaiacela;icelcei ntrncomuni unecucelaf ur
isi
tsf i
e
afuri
sit
, caunulcencalccanonul bisericesc.
iaa nctacetibinecunoscui,
nerespectndrnduiel
il
ebi ser
icet i
,i
ntr

ncomuni uneicui udeii


,icuar menii
,icui acobi
i
i,icunest orienii
,icu
monot eli
i
i,i
,maipescur t,cutoieret
ici
i,at
uncimcarpent ruast a,dacnu
pentr
ual t
ceva,f r
ndoialcnumer i
t ier
tareicomuni une,cisef ac
vi
nova idetoateerezii
lepot r
ivni
celuiDumnezeual eacelora.isepar ecdi n
cauzaaceast a,adi
cdi nnedeosebi reaer et
ici
lordupr nduialaBi seri
ciii
duplegeadesusal uiDumnezeu,eiau nceputsseumpl edet otf el
ulde
erezi
inudi nalt
cauz.
I
ars- idai ntietat
eaasupr antregiiBisericiortodoxeal uiHristosunui om
eret
icest edr ept ?Aceast aeodesv rit
t rdare,iarnui conomie.Elacum nu
ev r
edni cni cidel oculceldi nur m.Ccimar elenost ruprinte,Gr igor i
e
Teologul ,v
or binddespr ecei cesepoci esc, spune ncuv ntulsusf nt:dac
peceicesepoci esc( nu-iprimeaNov at),nicieunu- iprimescpeceicef i
e
suntnecl i
ntii,fienuse mbl nzescdest ulinur spl t
escl ucrulr ucu

ndrept are.Iardac ivoipr i


mi ,lev oiindicaunl ocdupcuv i
i
n.Undeest e

ndrept areala eli la


ceidimpr euncuel ?Undeest ersplatapentruf aptar ea?
Desigurcnu suntv r
ednicini cidel oculceldi n urm,darcum sai b

ntietate?i dacv orav eaputer easupr aunei adindumnezei eti


lebi ser
ici,vai!
Oareceicl uzi idecr mui t
orior binuv orcdea ncurseleiadului
,dupcum
nepr evinenemi ncinoasagur ( Lc.6: 39)?idacl umi naest ent
uner ic,
at unci

14
el
impedeceur meaz(
Mt.6:23;Lc.11:
34-36)
.iiar
idupmar
elet
eol
og
Gr
igor
ie,

fiecar
esupusseaseamnceluice-
lst
pnet
e.
idupcar ernduiel
ibiseri
cet ivajudecael nsuiimaimar iisi?
Lepdndcut otuldumnezeieti
leCanoaneal esf i
ntel
orSoboare,neav ndnici
urmsaupomi ndev ia
duhov niceasc,cifi
inder et
ici
nmult elucruri
,eivor
umplecuadev r
atBiseri
cadet ulburareismi ntel
i.Ccicel
edeneuni tnupot
fiuni
te,ni
ciceledenelegatnupotav ealegtur.Ccicensoi
rear edreptat
ea
cu frdel
egea? Sau ce mpr tir
e arel umi na cu ntunericul
,dup
dumnezeiesculcuv nt( I
ICor .6: 14),
sau or t
odociicu eret i
cii
,de car e,
dimpotri
v,nis-aporunci
tsnedespr i
m cut otul
.
imaipresusdet oat
eDumnezeune- aporuncit,spunnd:Scoateiafar
dintrevoipecelru(Deut.13:5,ICor.5:18).inmul tealt
elocuri,precum
acestadinNoulTestament:detesminteteochiultu,scoat
e-l
(Mc.9: 47)i
al
t el
edespremdularelecesmi nt
esclacineser efer,dacnulaacet ia?i
mar elePavel
,pri
nnsuiDomnulcegr i
antr
udnsul( I
ICor.13:3),spune
l
impedeunel ecaacest ea:deomuler eti
c,dup nti
aiadouamust rar
e,
depr
teaz-
te,t
ii
ndcunulcaacest
as-aabtutiaczut
npcat,f
ii
nd
si
ngurdesineosndi
t(Ti
t3:10-
11)
.iiar
i
ndeamnsneferi
m deori
ce
fr
atecar eumbl frr ndui alinuduppr edaniapecar eaipr imit
-odel a
noi(IITes.3:6).inalt elocur inepor uncet ecuuni icaacet i
ani cimcars
nuedem l amas( ICor .5: 11,IITes.3: 14).Asemeneaimar elepr i
nteal
nostrudeDumnezeupur ttorI gnati
e,ferindu-nededobi toacelecelecuchi pde
om er etici
i,nepor uncet enunumaisnu ipr i
mi m,cidupput i
nnicis
nune ntl
nim cuei .Iarpeceicucar enunise ngdui enicisedem l amas,
ni
cis isalutm nunise ngdui edincauzanecomuni uniidesv rit
eicu
care,dupput in,tr
ebui esev i
tm chiarane ntl
ni,
cum s irecunoat em
peuni icaacet i
adr ept nti st
ttor
iij udect oriaibiseri
ciloror t
odoxei
cum spr onun m pomeni real orcaor todoci nbi seri
cil ansicinacea
det ai
n,aa nctsol sm peeasnesf ineascnepr i
hnit?(htt
p:/
/lumea-
or
todoxa.
ro/
cel
or-
ce-
spun-
ca-
pomeni
rea-
ecumeni
sti
l
or-
se-
poat
e-f
ace-
din-
iconomi
e-mar
tur
ia
-
par
int
il
or-
aghi
ori
ti
-di
n-sec-
xii
i
/)

Sf
.Gher
manal
II-l
ea(
1240)Pat
r.Const
ant
inopol
ului

ile poruncesc tuturorlaici


lor
,cisunteitoifi
iadevra
iaiBi seri
cii
Soborniceti
,sfugiidepartedepr eo
iiczuinsupunerel
ati
n( r
omano-
catoli
c)ini cin biser
ica lors nu v adunaiinicicea maisi mpl
binecuvntar
esnupr imi
idinmi ni
l
elor.Cciestemaibinesv rugailui
Dumnezeu ncasel
ev oastre,dectsvaduna i
nbiseri
ccufil
olat
ini
i.Sf.
15
Ghermanr
ecomandasfieopri
tcomuni
uneabi
ser
iceasccuaceior
todoci
car
esempr
teaucul
ati
nii
eret
ici
.

Sf
nt
ulMaxi
m Mr
tur
isi
tor
ul(
662)(
fragmentdi
npr
oces)
At uncicndt o iPat riar hii,di nconv inger esaudef rica mpr atul ui,au
deveni tmonot elii( er eticicar emr turisesccest enumaiov oin nHr i
st os) ,
SfntulMaxi m Mr tur isitor ul,car e er a si mpl u monah,nu a pr imits se

mpr teasccuei .
Cndt ri
mi iiPat riar hul uiauv eni tl ael nt emni ,au ncer cats- lfacs
cread c est e n af ara Bi ser icii,ccit oate bi seri
cilel ocal e erau of icial
monot elite(er etice) :
Decar eBi ser i
capar i
i?L- au ntrebatt rimi ii
.DeceadeConst antinopol ,de
Roma,deAnt i
ohi a,deAl exandr ia sau deI erusalim?Fi indc t oateacest e
Biserici,cupr i
lecel eceseaf l
subel e,suntuni te(ncomuni une) .Deci ,de
etifiualBi ser i
ci iSobor nicet i,int rnent rziatncomuni unecunoi ,casnu
tetrezet ipeci net iecedr um st rinsaunou,car et ev af acescaziacol o
undenut eat ep i!IarSf nt ul agr it:
DomnulI isusHr ist osanumi tSobor niceascBi ser i
cpeaceeacar epzet e
adevr at aimnt ui toar eamr turisiredecr edin.Pent ruaceast mr tur i
si r
e
Ell-anumi tpePet r uf ericitiaspuscv azi diBi sericaSapeaceast
mr t
ur isire( Mat ei16, 18) .Tot ui ,euv reauscunoscmr t
ur i
si reav oast r ,pe
care se nt emei az,zi ce iv oi,uni tat ea ntregiiBi serici.Dac ea nu se

mpot riveteAdev r ul ui,nuv oimair upecomuni uneacuv oi .Apoi ,vzndc


aceast mr turisireal orse ndepr tadeAdev r,Sf ntulMaxi m nuapr imi ts
semneze.Apoi acont inuat :
-Dacdedr aguli conomeicr edi n amnt uiroare( ortodox)seamest eccu
credina mi nci noas ( erezi a) ,acestsoide aa zi s iconomi e est et ot al

despr iredeDumnezeu, nuuni re.
-Princuv intelepecar el espui , bagi dihoni e nBi seric.IarSf .Maxi m aspus:
-Daccelcemr turiset e nv tur il
eSf intelorScr i
pturiial eSf ini
lorPr ini
provoacschi sm nBi ser ic,at uncicelcar et erge nvt urilePr in i
lorce
va pr ov oca n Bi ser ic? Fr acest ea nu poat e exi sta ni ci numel e
Bisericii.
..Ccidact ergem cuv i
nt elecar ene nv adespr eDumnezeu, nune
vamai rmneni mi cl acar esne nchi nm.
Eunuam o nv t uramea, ci nv tur adeobt eaBi ser iciiSobor ni cet i
.
N-am f ormul atni ciopr er eamea,cassepoat spunecam scor nitv reo
dogm.
Maiapoi ,cnd Pat riarhulRomeicar e er a nc or todox ,a condamnat
monot elismulPat ri
ar hi l
orRsr iteni ,Sf nt ulMaxi m amr tur isi tc, fi
indl ipsii

16
deCr edi n aOr todox,Pat r
iar hiiacest oraezr ii-au pi erdutsuccesi unea
Apost ol i
c,decii put er eadeal egaiadezl ega.Ei( car esus i
ner ezia)ce
singur idel asi nesuntbl est ema iil epda i,idePr eo iesunt nstrinai,
acei acef elde' 'Tai ne''sv resc?Apoiceduhv ineasupr aacel oracar ese
hir otonescdeuni icaacet i
a?Vr j maiil uiau ncer cats- lfacsspun
vor bedepr isos, nt rebndu- last fel:
At unci , doart ut ev eimnt ui, ntimpcet oi cei l
alisev orpi erde?
Iar Sf nt ulMaxi m,cumar e nelepciunedel aDuhulSf ntcar eseodi hnea

nt ruel , r
spunse:
Dumnez eumopr etesosndescpeci nev asauspr etindcdoareum
mnt ui esc!Acest ea f iind zi se,v oial ege maidegr ab s mordects
apost aziez nv reunf eldel acr edin aceaadev ratissuf rapoichi nur il
e
cont iin ei.Zis- aul ui:
Darce v eif ace,de v reme ce ceidi n Roma suntuni icu ceidi n
Const ant inopol ?Cciasear ausosi tdel aRomadoudel egaiiimi ne
dimi nea , nzi uadumi ni cii
,sev or mpr ticuPat ri
ar huldi nPr eacuratele
Tai ne.Cuv iosul rspunse:
Chi ardact otUni ver sulv af incomuni unecuPat riarhul ,eunuv oif in
comuni unecuel .Pr ecum t iucSf ntulDuhpr inApost ol ulPav elspunec

nger i
i ni iv orf ianat emadacarpr opov dui ntr-
al tchi p, aducndcev anou

ncr edi n (Gal at eni 1,8).


Cual tpr ilej,Epar hul Const ant i
nopol uluil-ant rebatpeSf nt ul Maxi m:
Vei intra ncomuni unecuBi ser i
canoast rsaunu?
Nuv oi intra, ar spunsSf nt ul.
Dece?a nt rebatEpar hul .
Deoar ecea ncl catHot rr i
leSi noadelorOr todoxe,aspusSf ntulMaxi m.
Epar hul acont i
nuat :
Dacest eaa,cum sef acecPr ini
iacel orSi noader mn ndipticele
Bi ser i
ci inoast re?
Cect iga ipomeni ndu- i
,dacv l epda ide nv turilel or?l-acont razis
Sf nt ul .Ni mi cnuct i
ga i!Apoit r
imi ii
Pat riar huluii-auspus:
-nt r
-unsi ngurl ucr u isuper ipet o i
,c if acipemul isr upl egturacu
Bi ser i
cadeai ci .At unci Sf .Maxi m aspus:
-Est ev reunulcar espunecl -am ndemnatsr upl egt uril
ecuBi serica
Bi zan ul ui?Apoi ei aur spuns:
-Fapt ulct uair uptl egt ur il
eest ecelmaimar e ndemnpent rutoi.Sf.Maxi m
azi s:
-Ni mi cnuest emaiput er nicdectcont ii
n acar et emust r
ini mi cnuest e
mai ncur ajatordectcont iina mpcat .( Sursa:Mr eia Ortodexi
ei-Ed.
Egumeni
a2009)

.
..At
inuicuv
ntul
adev
rului
nseamnatel
epdadeel.Bineest
estrimn
pacecut oi
,darnumaicuaceiacarecuget
aceleaidesprebunacredi
n
ort
odox.iest e maibine s ne r
zboi
m,atuncicnd pacea l
ucreaz

17
congl
sui
react
rer
u"
(er
ezi
e).(
Vie
il
eSf
in
il
ordi
ngr
eac,
21i
anuar
ie)
.

Or
iceom sesf
in
et
epr
inmr
tur
isi
reacor
ect
acr
edi
nei
.Celcar
ear
e
cr
edi
nnef
alsi
fi
cat
nHri
stos,
acel
aarenel t
oatehari
smel eDumnezei
eti
.
Nuexi
stcompromisii
conomienchestiuni
ledecredin
,decaredepinde
mnt
uir
eaveni
casufl
etel
oroamenil
or.(
Sf.Maxi
m Mr
tur
isi
tor
ul)

18

S-ar putea să vă placă și