Sunteți pe pagina 1din 3

* grile doctrine * complet * fara raspunsuri *

1. Ce este amenajarea teritoriului? Un mijloc, o actiune, un interes de ordonare intr-un sistem coerent a elementelor fizice dintr-
un anumit teritoriu pornind de la nevoile omului, societatii si naturii.

2. Modelul gravitational (utilizat in urbanism) este un model analogic material din categoria modelelor ionice sau matematice de
tip descriptiv.

3. Care din elementele insemnate mai jos se constituie ca preocupare caracteristica pentru fiecare dintre modelele urbanistice
fundamentale?

MF MC MN
omul-tip
colectivitatea comuna
estetica de planseta
tehnologia
traditia
limitarea spatiala
analiza tipologica
diferentierea spatiala
eficacitatea
frumusetea imaginii

4. Pentru care din cele trei modele urbanistice fundamentale (MF, MC, MN) mijloacele preconizate in vederea natiunii sunt
mijloace umane prin intimitatea lor?

5. Care sunt considerentele de la care pornesc criticile aduse urbanismului contemporan ce sustin densificarea in teritoriul
urban? continuitatea spatio-temporala; climatul existential; tehnologia si dispersarea functionala.

6. Care dintre ipostazele contemporane ale orasului implica in cea mai mare masura amenajarea teritoriului? Sistemul urban;
aglomeratia urbana; conurbatia.

7. Instrainarea in spatiul urban este un risc cuprins: in esenta sa; in realizarea modelului.

8. Care este relatia optima intre consumul de spatiu si calitatea spatiului ca relatie caracteristica in procesul de urbanizare? de
directa proportionalitate; de inversa proportionalitate; stabilitate dialectica.

9. Care este categoria de model in care se incadreaza PUD? descriptiv; metodologic planificativ; perspectiv; prospectiv.

10. In perspectiva dezvoltarii materiale si spirituale a populatiei, modul de viata rurala si deci spatiul trebuie sau nu trebuie
considerat un produs rezidential al acestei dezvoltari?

11. Ce tip de crestere reprezinta realizarea unui mare centru de interes intr-o zona periferica a orasului ca dezvoltare a modului
de viata urbana in cadrul procesului de urbanizare? extensiva; intensiva; exclusiv intensiva; exclusiv extensiva.

12. Reprezentati schematic: o aglomeratie urbana, un sistem urban si o conurbatie.

13. In contextul definirii modului de viata urbana, cresterea diferentelor dintre densitatea diurna si cea nocturna releva un
proces de centralizare sau de descentralizara urbana in teritoriul respectiv?

14. Prin care din urmatoarele aspecte, un plan de amenajare urbana poate sa reflecte o anumita ideologie urbanistica?
redactare; obiectivare; solutionare urbanistica; argumentare; optimizare.

15. Caracteristicile de obiect reproductibil atemporal dintre spatiul aistoric si ageografic se refera la: modelele preurbanismului;
modelele urbanistice fundamentale; transpunerea acestora in contemporaneitate.

16. Care dintre cele 3 atitudini - multidisciplinara; interdisciplinara; transdisciplinara - permite abordarea obiectului printr-un
limbaj unitar si o strategie unica?

17. Conform intelegerii sistemice, varietatea este o calitate de ansamblu sau de detaliu?
18. In planul elementelor de criteriu si cadru, activitatea de amenajare a teritoriului este definita temporal prin valabilitate, timp
de incercare, desfasurare cu praguri, preiodicitate sau repetabilitate?

19. In contextul nevoii de monitorizare a dezvoltarii durabile, activitatea de amenajare a teritoriului se impune ca mediator intre,
pe de-o parte, confortul social; confortul locuirii sau confortul fiziologic iar, pe de alta parte, resursele din teritoriu; tehnologie
sau functionalitate?

20. Care dintre urmatoarele elemente componente ale locuitului sunt definitorii pentru siguranta locuirii? functionalitatea;
vegetatia; atitudinea; institutia; traditia; tehnologia; terenul.

21. Discutand partea ideologica in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, aceasta atitudine devine utopie cand este
lipsita de asocierea ideologiei cu informatia; informatica; stiinta; politica; cultura.

22. Teoria urbanistica si a arhitecturii implica total sau numai partial doctrina urbanistica?

23. Care dintre cele 2 definitii ale unui proiect (tema sau programul?) precizeaza componentele obiective la nivelul
caracteristicilor cantitative sau calitative?

24. Problema ce urmeaza a fi rezolvata, ca abatere dintre model si realitate, reflecta sau nu reflecta suprapunerea dintre model
si realitate?

25. Ce releva tema Ecumonopolisului, ca observatie valabila esentiala pentru dezvoltarea asezarii populatiei in teritoriu:
centralizarea, descentralizarea, directionalitatea, dispersarea sau localizarea?

26. Fata de realitatea inconjuratoare, luand in considerare atat cercetarea cat si proiectarea unui sistem teritorial, avem de-a
face cu un singur model; doua modele sau mai multe modele? Modele se situeaza in antesuccesiun; postsuccesiune; simetrie
sau suprapunere fata de realitate?

27. Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism ca stare si proces are caracter obligatoriu; facultativ; directiv;
normativ; creativ; distributiv sau social?

28. Dintre elementele enumerate, care sunt elementele de criteriu si cadru pentru urbanism si amenajarea teritoriului: natura,
resursele, tehnologia, societatea, istoria, spatiul, constiinta, proiectarea, timpul, terenul, estetica.

29. Orasul ideal este un model de optimizare sau de simulare?

30. Care este relatia dintre confortul urban (1) si imaginea urbana (2)? 1 -> 2 sau 2 -> 1

31. Ca reevaluare contemporana a modelelor urbanistice fundamentale si indeosebi a problemei "om" intr-o preocupare globala
pentru oras, care sunt obiectivele/directiile de interes privind abordarea spatiului urban prin prisma analizei imaginii urbane?
interventia; semnificatia; lizibilitatea; conceptul; intelegerea; valoarea; specificitatea; imaginea; proiectul.

32. Care dintre orasele enuntate demonstreaza ca aglomeratia urbana nu este un produs absolut al evolutiei postindustriale?
Cluf, Iasi, Timisoara, Belgrad, Varsovia, Berlin, Roma

33. Relatia dintre atificial si natural in viata urbana reprezinta, la nivelul modelului, o contradictie sau o nevoie de integrare?

34. In raport cu nevoile social umane, procesul de urbanizare este un proces eminamente pozitiv; eminamente negativ sau
deductiv negativ-pozitiv?

35. Privind o localitate rurala, pentru care din urmatoarele categorii de populatie este valabila notiunea de urbanizare a
populatiei rurale: populatia care migreaza zilnic pentru munca la oras; populatia intregii localitati cand aceasta se afla in
apropierea unui oras; populatia intregii localitati cand aceasta devine oras; populatia intregii localitati.

36. Examinand prezenta orasului in cadrul unei aglomerari urbane, este valabila sau nu aprecierea ca in cuprinsul sau se produce
pe de-o parte o crestere pronuntata a diversitatii si pe de alta parte o crestere continua a concentrarii?

37. Dintre obiectivele de mai jos, care si in ce succesiune desemneaza (conform definitiei lui Lawry) etapele modelului de
planificare: alternativele; programul; consecintele alternativelor; alegerea alternativelor cu scor maxim; forma; evaluarea
consecintelor in acord cu scopul; gradul de generalitate.
38. Care dintre cele doua tendinte actuale de afirmare a modelelor urbanistice fundamentale este criticabila pentru
neintelegerea locuitului ca "trasatura esentiala a conditiei umane"? reevaluarea posibilitatilor tehnologice; reevaluarea
problemei "om" intr-o preocupare globala pentru oras.

39. Modelul predictiv in abordarea teritoriului urban este sau nu conditional?

40. Consemnand prin linie continua un model global teritorial, care din reprezentarile prin linie intrerupta desemneaza un
model? a; b sau amandoua?

41. Solutia optima se defineste in raport cu un criteriu; doua criterii cooperante sau cu cat mai multe criterii diferentiate?

42. Adaptarea in direct al unui sistem teritorial (sau urban) la mediu este un produs al relatiilor tari sau slabe proprii sistemului
respectiv?

43. Care din urmatoarele elemente componente ale locuitului sunt definitorii pentru conceptul locuitului: tehnologia; institutia;
traditia; functionalitatea; estetica; clima; terenul; vegetatia?

44. In urbanism, reactualizarea apare la un moment dat in cadrul "utopiei proiectate" sau ulterior "utopiei proiectate"? Ca
finalizare a perioadei de aplicare-verificare sau a perioadei reproiectate?

45. Discutand pozitia stiintei in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, cand aceasta atitudine devine tehnocratie? Cand
ea este lipsita de asocierea stiintei cu politica; ideologia; informatia; ansamblul cultural.

46. Care sunt componentele comune ale criticii de urbanism (arhitectura) ale doctrinei urbanistice (sau de arhitectura): sistemul
material; stiinta sau principiile compozitionale?

47. Care dintre cele doua definitii ale unui proiect-actiune: tema sau programul - precizeaza natura obiectivului si parametrii
specifici?

48. Care dintre cele doua definitii ale unui proiect-actiune: tema sau programul - precizeaza componentele obiective la nivelul
caracteristicilor cantitative sau calitative?

49. Care este relatia optima intre consumul de spatiu si calitatea spatiului ca relatie caracteristica in procesul de urbanizare: de
directa proportionalitate; de inversa proportionalitate sau de stabilitate dialectica?

50. Modelul gravitational (utilizat in urbanism) este un model analogic material din categoria modelelor ionice sau matematice
de tip descriptiv?