Sunteți pe pagina 1din 2

1.Ce este amenajarea teritoriului?

-un mijloc, o actiune, un interes de ordonare intr-un sistem coerent a elementelor fizice dintr-un anumit teritoriu pornind de la nevoile omului, societatii si naturii. 2.Modelul gravitational (utilizat in urbanism) este un model analogic material din categoria modelelor ionice sau matematice de tip descriptiv. 3.Care din elementele insemnate mai jos se constituie ca preocupare caracteristica pentru fiecare dintre modelele urbanistice fundamentale: omul-tip(MF); colectivitatea acomuna(MC); estetica de planseta(MF); tehnologia(MF); traditia(MC); limitarea spatiala(MC); analiza tipologica(MF); diferentierea spatiala (MC, MN); eficacitatea(MF); frumusetea imaginii(MC, MN). 4.Pentru care din cele trei modele urbanistice fundamentale MF, MC, MN - mijloace preconizate in vederea verificarii natiunii sunt mijloace umane prin intimitatea lor. 5.Care sunt considerentele de la care pornesc criticile aduse urbanismului contemporan ce sustin densificarea in teritoriul urban? - continuitatea spatio-temporara; -climatul existential, tehnologia si dispersarea functionala. 6.Care dintre ipostazele contemporane ale orasului implica in cea mai mare masura, amenajare teritoriului? - sistemul urban, - aglomeratia urbana, conurbatia. 7.Instrainarea in spatiul urban este un risc cuprins: a) in esenta sa sau b) in realizarea modelului. 8. Care este realatia optima intre consumul de spatiu si calitatea spatiului ca relatie caracteristica in procesul de urbaizare: a) de directa proportionalitate; b) de inversa proportionalitate; c) stabilitate dialectica. 9.Care este categoria de model in care se incadreaza PUD? a) descriptiv; b)metodologic planificativ; c) perspectiv. 10.In perspectiva dezvoltarii materiale si spirituale a populatiei, modul de viata rurala si deci spatiul trebuie sau nu trebuie cunsiderat un produs rezindential al acestei dezvoltari? 11.Ce tip de crestere reprezinta realizarea unui mare centru de interes intr-o zona periferica a orasului ca dezvoltare a modului de viata urbana in cadrul procesului de urbanizare? a) extensiva; b) intensiva; c) exclusiv intensiva. 12.Reprezentarea alaturata desemneaza: o aglomeratie urbana; un sistem urban; o conurbatie. 13.In contextul definirii modului de viata urbana, crestera diferentelor dintre densitatea diurna si cea nocturna releva un proces de centralizare sau de descentralizare urbana in teritoriul respectiv? 14.Prin care din urmatoarele aspecte un plan de amenajare urbana poate sa reflecte o anumita ideologie urbanistica? a) redactare; b) obiectivare; c) solutionare urbanistica; d) argumentare; e) optimizare; 15.Caracteristicile de obiect reproductibil atemporal dintre spatiul aistoric si ageografic se refera la: a) modelele preurbanismului; b) modelele urbanistice fundamentale; c) transpunerea acestora in contemporaneitate. 16.Care dintre cele 3 atitudini: multidisciplinarea; interdisciplinarea; transdisciplinarea, permite abordarea obiectului printr-un limbaj unitar si o strategie unica. 17.Conform intelegerii sistemice varietatea este o calitate de ansamblu sau de detaliu? 18.In planul elementelor de criteriu si cadru activitatea de amenajare a teritoriului este definita temporal prin valabilitate, timp de incercare, desfasurare cu praguri, periodicitate sau repetabilitate. 19.In contextul nevoii de monitorizare a dezvoltarii durabile, activitatea de amenajare a

teritoriului se impune ca mediator intre: - pe de o parte - confortul social, confortul locuirii sau confortul fiziologic iar pe de alta parte resursele din teritoriu, tehnologie sau functionalitate. 20.Care dintre urmatoarele elemente, componente ale locuitului sunt definitorii pentru siguranta locuirii? - functionalitatea, vegetatia, atitudinea, institutia, traditia, tehnologia, terenul. 21.Discutand partea ideologica in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, aceasta atitudine devine utopie cand este lipsita de asocierea ideologiei cu informatia, informatica, stiinta, politica, cultura. 22.Teoria urbanistica si a arhitecturii implica total sau numai partial doctrina urbanistica? 23.Care dintre cele 2 definitii ale unui proiect - tema sau programul - precizeaza componentele obiectivele la nivelul varacteristicilor cantitative sau calitative ? 24.Problema ce urmeaza a fi rezolvata, ca abatere dintre model si realitate, reflecta sau nu suprapunerea dintre model si realitate. 25.Ce releva tema Ecumonopolisului, ca observatie valabila esentiala pentru dezvoltarea asezarii populatiei in teritoriu : centralizarea, descentralizarea, directionalitatea, dispersarea sau localizarea. 26.Fata de realitatea inconjuratoare, luand in considerare atat cercetarea cat si proiectarea unui sistem teritorial, avem de a face cu un singur model, doua modele, sau mai multe modele. Modelele se situeaza in antesuccesiune, postsuccesiune, simetrie sau suprapunere fata de realitate ? 27.Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism ca stare si proces are caracter obligatoriu, facultativ, directiv, normativ, creativ, distributiv sau social.