Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Broadacre city este un sistem centric: fara functie centralizata; cu functie centralizata diseminata
2. Inconsecventa fata de doctrina modelului initial este evidentiata la: Le Corbusier->MF->influenta igienei;; Alto -> MN ->
linia curba; Howard ->MC-> topografie vegetatie
3. Pe ce se sprijina reconsiderarea permanenta in teoria urbanistica a modelelor urbanistice fundamentale: substanta
remanenta; manierism; conjunctura; nevoia de schimbare
4. Naturalismul lui Wright porneste in esenta de la considerarea formei finite; considerarea procesului formativ al naturii
5. In ce consta suport/motivatia criticii sustinute de curentul care promoveaza climatul de existenta? in diversificare
urbana; in apologia orasului; in igiena mentala
6. Intelegerea locuitului ca trasatura esentiala a conditiei umane (Heidegger) este: o sustinere; o critica
7. In ce consta riscul abordarii exclusiv ideologice? In tehnotopie; in heterotopie; in utopie ; stereotopie
8. Care este procesul de baza pentru relatia dintre elementele unui sistem: transformarea; transferul; cresterea;
diferentierea; ierarhizarea
9. Care dintre aceste caracteristici evidentiaza starea de stabilitate globala: organicitate; adaptabilitate; adoptabilitate;
complexitate
10. Ce este esential pt. un model de viata urbana? Verificare pe un model de lucru; adaptabilitatea la conditiile existente;
limbajul utilizat; metodele de ancheta
11. Aratati intr-o schita care este relatia de implicare dintre modelul planificativ si modelul prospectiv ca modele de
dezvoltare
12. Abordarea sistemica are ca atribute determinante: sistematizarea informatiilor; abordarea de ansamblu; abordarea de
detaliu; studiul tuturor componentelor sistemului; studiul de context; analiza relationala
13. Evolutia sistemului presupune: marirea sistemului; miscarea continua a sistemului; salturi calitative; transformarea
elementelor; secventialitate; procese liniare
14. Planificarea presupune: un urbanism deschis; sistematizare; continuitate; evolutie si dezvoltare spontana; un sistem
deschis; un sistem socialist
15. Pt. siguranta locuitului sunt definitorii: anumite reguli de conformare volumetrica; terenul; tehnologia ; traditia;
materialele de constructie; planificarea
16. Modelul reprezinta experimentarea unor: idei; caracteristici relevante prezente; caracteristici relevante trecute;
caracteristici relevante viitoare; idealuri; optiuni
17. Experimentarea modelului poate fi: iconica; matematica; ipotetica; alternativa; analitica; estetica
18. Modelul poate fi: descriptiv; obiectiv; prospectiv; de planificare; functional; traditional
19. Cum se numesc proprietatile globale ale unui sistem: sistematizare; sistematice;
20. Consemnati 2 componente ale locuirii care impun adecvarea spatiului: amenajarea; comportament; functionalitate;
clima; estetic/configuratie
21, Amenajarea teritoriului si urbanismul au caracter: social; predictiv; normativ; creativ
22. Ca reevaluare contemporana a modelelor urbanistice fundamentale care sunt obiectivele directiei de interes privind
abordarea spatiului ? lizibilitatea; imaginea; semnificatia; specificitatea; interventia
23. Prin care dintre urmatoarele aspecte, in plan de amenajare urbana, poate sa reflecte o anumite ideologie urbanistica:
redactare; obiectivare; argumentare
24. Conceptul de sistem presupune: izolare fizica; izolare subiectiva; caracter; elemente comune; stare de finalitate; numar
finit de elemente
25. Varietatea reprezinta: un atribut; o calitate locala, de detaliu; o calitate de ansamblu. Ea presupune: o anumita
coerenta, complexitate; calitate
26. Planificarea constituie: o doctrina; un principiu; Ea se realizeaza in plan: intelectual; fizic; economic; functional
27. Confortul locuirii urbane este conditionat: istoriceste; de conditiile naturale; de traditie; de particularitate; de stil; de
caracterul de centralitate
28. Ideea de loc presupune: particularitate; delimitare fizica; locuire; caracter; identitate; localizare
29. A urma un model presupune: a crea un sistem echivalent; manierism; o anumita metodologie; mimetism; o viziune
30. Modelul poate fi: formal; artistic; conceptual; analogic material; indiferent; polivalent
31. Orasul lui Wright este un raspuns posibil al dorintelor formulate de Marcuse In Mister Eros si civilizatia in sensul de:
democratie; liber curs al instinctelor de viata si placere; libertate; expresie; frumos
32. Caruia dintre modele ii este specific: diversitate topografica: MC, MN; diversitate sociala: MC, MN; diversitate estetica;
MC, MN; Diversitate istorica: MF MC MN; Diversitate functionala: MF, MC? MN?
33. Ce este caracteristic momentului de codare pe traseul constitutiei unei teorii (model)?
Substanta-remanenta; manierism; conjunctura; nevoia de schimbare
34. Neglijarea originalitatii istorice a prezentului (Francoise Choix) este caracteristica pentru : modelul functionalist;
modelul culturalist; modelul naturalist
35. Modelul gravitational utilizat in urbanism este un model analogic material: matematic; iconic
36. Dintre obiectivele notate mai jos care desemneaza (conform teoriei lui Lowry) etapele modului de planificare:
37. In ce consta esenta curentului critic care sustine importanta climatului de existenta: in principiul Chartei de la Atena; in
critica metodelor; in ideea evolutiei
38. Un oras nu este perceput de locuitorii sai ca un tablou (K Lynch) este o idee suport (provenind pe linia analizei
perceptiei urbane) privind: abordarea functionalista; abordarea culturalista; abordarea naturalista

39. In ce consta riscul abordarii exclusiv stiintifice? ? In tehnotopie; in heterotopie; in utopie ; stereotopie
40. Ce este esential abordarii interdisciplinare? Obiect unic; limbaj unic; metoda unica; instrument unic
41. Aratati intr-o schema care este relatia de implicare dintre necesitate (necesar) si nevoie

1.Ce este amenajarea teritoriului? -un mijloc, o actiune, un interes de ordonare intr-un sistem coerent a elementelor fizice
dintr-un anumit teritoriu pornind de la nevoile omului, societatii si naturii.
2.Modelul gravitational (utilizat in urbanism) este un model analogic material din categoria modelelor ionice sau
matematice de tip descriptiv.
3.Care din elementele insemnate mai jos se constituie ca preocupare caracteristica pentru fiecare dintre modelele
urbanistice fundamentale: omul-tip(MF); colectivitatea comuna(MC); estetica de planseta(MF); tehnologia(MF+MN);
traditia(MC); limitarea spatiala(MC); analiza tipologica(MF); diferentierea spatiala (MC, MN); eficacitatea(MF); frumusetea
imaginii(MC, MN).
4.Pentru care din cele trei modele urbanistice fundamentale MF, MC, MN - mijloacele preconizate in vederea verificarii
natiunii sunt mijloace umane prin intimitatea lor.
5.Care sunt considerentele de la care pornesc criticile aduse urbanismului contemporan ce sustin densificarea in teritoriul
urban? - continuitatea spatio-temporara; -climatul existential, tehnologia si dispersarea functionala.
6.Care dintre ipostazele contemporane ale orasului implica in cea mai mare masura, amenajare teritoriului? - sistemul
urban, - aglomeratia urbana, conurbatia.
7.Instrainarea in spatiul urban este un risc cuprins: a) in esenta sa sau b) in realizarea modelului.
8. Care este realatia optima intre consumul de spatiu si calitatea spatiului ca relatie caracteristica in procesul de urbaizare:
a) de directa proportionalitate; b) de inversa proportionalitate; c) stabilitate dialectica.
9.Care este categoria de model in care se incadreaza PUD? a) descriptiv; b)metodologic planificativ; c) perspectiv.
10.In perspectiva dezvoltarii materiale si spirituale a populatiei, modul de viata rurala si deci spatiul trebuie sau nu trebuie
cunsiderat un produs rezindential al acestei dezvoltari?
11.Ce tip de crestere reprezinta realizarea unui mare centru de interes intr-o zona periferica a orasului ca dezvoltare a
modului de viata urbana in cadrul procesului de urbanizare? a) extensiva; b) intensiva; c) exclusiv intensiva.
12.Reprezentarea alaturata desemneaza: o aglomeratie urbana; un sistem urban; o conurbatie.
13.In contextul definirii modului de viata urbana, crestera diferentelor dintre densitatea diurna si cea nocturna releva un
proces de centralizare sau de descentralizare urbana in teritoriul respectiv?
14.Prin care din urmatoarele aspecte un plan de amenajare urbana poate sa reflecte o anumita ideologie urbanistica? a)
redactare; b) obiectivare; c) solutionare urbanistica; d) argumentare; e) optimizare;
15.Caracteristicile de obiect reproductibil atemporal dintre spatiul aistoric si ageografic se refera la: a) modelele
preurbanismului; b) modelele urbanistice fundamentale; c) transpunerea acestora in contemporaneitate.
16.Care dintre cele 3 atitudini: multidisciplinara; interdisciplinara; transdisciplinara, permite abordarea obiectului printr-un
limbaj unitar si o strategie unica.
17.Conform intelegerii sistemice varietatea este o calitate de ansamblu sau de detaliu?
18.In planul elementelor de criteriu si cadru activitatea de amenajare a teritoriului este definita temporal prin valabilitate,
timp de incercare, desfasurare cu praguri, periodicitate sau repetabilitate.
19.In contextul nevoii de monitorizare a dezvoltarii durabile, activitatea de amenajare a teritoriului se impune ca mediator
intre: - pe de o parte - confortul social, confortul locuirii sau confortul fiziologic iar pe de alta parte resursele din teritoriu,
tehnologie sau functionalitate.
20.Care dintre urmatoarele elemente, componente ale locuitului sunt definitorii pentru siguranta locuirii? - functionalitatea,
vegetatia, atitudinea, institutia, traditia, tehnologia, terenul.
21.Discutand partea ideologica in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, aceasta atitudine devine utopie cand
este lipsita de asocierea ideologiei cu informatia, informatica, stiinta, politica, cultura.
22.Teoria urbanistica si a arhitecturii implica total sau numai partial doctrina urbanistica?
23.Care dintre cele 2 definitii ale unui proiect - tema sau programul - precizeaza componentele obiectivului la nivelul
caracteristicilor cantitative sau calitative ?
24.Problema ce urmeaza a fi rezolvata, ca abatere dintre model si realitate, reflecta sau nu suprapunerea dintre model si
realitate.
25.Ce releva tema Ecumenopolisului, ca observatie valabila esentiala pentru dezvoltarea asezarii populatiei in teritoriu :
centralizarea, descentralizarea, directionalitatea, dispersarea sau localizarea.
26.Fata de realitatea inconjuratoare, luand in considerare atat cercetarea cat si proiectarea unui sistem teritorial, avem de
a face cu un singur model, doua modele, sau mai multe modele. Modelele se situeaza in antesuccesiune, postsuccesiune,
simetrie sau suprapunere fata de realitate ?
27.Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism ca stare si proces are caracter obligatoriu, facultativ, directiv,
normativ, creativ, distributiv sau social.

1. Dintre elementele enumerate, care sunt elemente de criteriu si cadru pentru urbanism si amenajarea teritoriului: natura,
resursele, tehnologia, societatea, istoria, spatiul, constiinta, proiectarea, timpul, terenul, estetica.
2. Orasul ideal este un model de optimizare sau de simulare ?
3. Care este apartenenta fata de modelele urb. Fundamentale a urmatoarelor tipuri de alcatuiri spatio-functionale : strada
(MC), incinta (MC), orasul-gradina (MF,MC), scuarul (MC), rezervatia naturala (MN), bariera vegetala (MF), drumul verde
(MN), mareke ansamblu rezidential (MF), orasul satelit (MF), schimbatorul de directie de trafic (MF)
4. Care este relatia intre confortul urban (1) si imaginea urbana (2)? R: (2) (1)
5. Ca reevaluare contemporana a mod.urb.fund. si indeosebi a problemei om intr-o preocupare globala pentru oras, care
sunt obiectivele/directiile de interes privind abordarea spatiului urban prin prisma analizei imaginii urbane ? interventia,
semnificatia, lizibilitatea, conceptul, intelegerea, valoarea, specificitatea, imaginea, proiectul.
6. Care dintre orasele enuntate demonstreaza ca aglomeratia urbana nu este un produs absolut al evolutiei
postindustriale ? Cluj, Iasi, Timisoara, Belgrad, Varsovia, Berlin, Roma.
7. Relatia intre artificial si natural in viata urbana reprezinta, la nivelul modelului, o contradictie sau o nevoie de integrare ?
8. In raport cu nevoile social umane, procesul de urbanizare este un proces eminamente pozitiv, eminamente negativ sau
deductiv negativ-pozitiv ?
9. Privind o localitate rurala, pentru care din urmatoarele categorii de populatie este valabila notiunea de urbanizare a
populatiei rurale : pop. care migreaza zilnic pentru munca la oras; pop. intregii localitati cand aceasta se afla in apropierea
unui oras; pop. intregii localitati cand aceasta devine oras; pop. intregii localitati
10. Examinand prezenta orasului in cadrul unei aglomerari urbane, este valabila sau nu aprecierea ca in cuprinsul sau se
produce pe de o parte o crestere pronuntata a diversitatii si pe de alta parte o crestere continua a concentrarii ?
11. Dintre obiectivele de mai jos, care si in ce succesiune desemneaza (conform definitiei lui Lawry) etapele modelului de
planificare: alternativele (1), programul, consecintele alternativelor (2), alegerea alternativelor cu scor maxim (4), forma,
evaluarea consecintelor in acord cu scopul (3), gradul de generalitate.
12. Reprezentarea alaturata desemneaza o aglomeratie urbana, o conurbatie sau un sistem urban ?
13. Care dintre cele 2 tendinte actuale de afirmare a mod.urb.fund. este criticabila pentru neintelegerea locuitului ca
trasatura esentiala a conditiei umane ?
reevaluarea posibilitatilor tehnologice; reevaluarea problemei om intr-o preocupare globala pentru oras.
14. Modelul predictiv in abordarea teritoriului urban este sau nu conditional ?
15. Consemnand prin linie continua un model global teritorial, care din reprezentarile prin linie intrerupta desemneaza un
model ? R: amandoua
16. Solutia optima se defineste in raport cu un criteriu, cu doua criterii cooperante sau cu mai multe criterii diferentiate ?
17. Adaptarea in direct al unui sistem teritorial (sau urban) la mediu este un produs al relatiilor tari sau slabe proprii
sistemului respectiv ?
18. Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism, ca stare si proces are un caracter obligatoriu, facultativ, directiv,
normativ, creativ, distributiv, social ?
19. Care din urmatoarele elemente componente ale locuitului sunt definitorii pentru conceptul locuitului :
tehnologia,institutia, traditia, functionalitatea, estetica, clima, terenul, vegetatia ?
20. In urbanism, reactualizarea apare la un moment dat in cadrul etapei de proiectare sau ulterior acesteia ? ca finalizare
a perioadei de aplicare-verificare sau a perioadei reproiectabile ?
21. Discutand pozitia stiintei in definirea unei atitudini conceptuale urbanistice, cand aceasta atitudine devine tehnocratie?
Cand ea este lipsita de asocierea stiintei cu politica, ideologia, informatia, ansamblul cultural.
22. Care sunt componentele comune ale criticii de urbanism (arhitectura) ale doctrinei urbanistice (de arhitectura): sistemul
material, stiinta, principiile compozitionale, ideologia
23. Care dintre cele 2 definitii ale unui proiect: actiune, tema sau programul precizeaza natura obiectivului si parametrii
specifici ?

S-ar putea să vă placă și