Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Arhitectura / Arhitectura Anul VI, sem 1, 2013-2014 Departament: Istoria & Teoria Arhitecturii si Conservarea Patrimoniului

Titular: prof.dr.arh. Augustin Ioan Student: Ioana Bunciu, 64B Subiect: Lucrare de liceta - structura

TITLU DISERTATIE :

Peisajul social-arhitectural al locuirii - intre comunitate si incidenta

DESCRIERE SINTETICA: Tematica aleasa aprofundeaza problema locuirii in contextul relatiilor create, atat in interiorul unitatii locative cat si prin juxtapunerea diverselor tipologii de locuire. Se va analiza natura alaturarii modurilor de locuire in cadrul structurii urbane si calitatea lor de a crea comunitati respectiv viata urbana.

METODA DE CERCETARE: Metoda de cercetare folosita este hermeneutica prin prisma orientarii oferite de Hans-Georg Gadamer in "Wahrheit und Methode" ("Adevar si metoda", 1960), ca interpretare obiectiva, independenta de cel ce face analiza si de contextul istoric in care se realizeaza astfel incercand sa se scoata la lumina sistemul de relati acronice ce trebuie sa existe in structura urbana a locuirii. Cercetarea se bazeaza pe o strategie multicriteriala a straturilor ce alcatuiesc binonum casa-comunitate in contextul istoric si actual al asocierilor planificate structurate sau planificate nestructurate de tipologii de locuire.

TERMENI CHEIE: Peisaj socio-arhitectural, locuire, tipologie , structura, relatii, structura functionala, structura spatiala, structura urbana, viata urbana, ambiata urbana, spatiu public, comunitate, locuire diferentiata, eterogen, omogen, junkspace, ierarhie, sistem, vecinatate imediata, spatiu privat;

CUPRINS : I. Introducere Introducerea va contine o prezentare succinta a temei cadru locuirea vazuta prin prisma calitati realitiilor interior-exterior, scara obiectului construit scara spatiului liber si a

tensiunilor create de juxtapuneri de locuiri diferite. Se va prezenta motivatia tratarii acestui subiect in contextul peisajului arhitectural contemporan caracterizat de un colaj de tesuturi aflate atat in armonie cat si in conflict cu diferite grade de tensiune si fundamentali discursului teoretic. se vor definii termenii

II. Notiniunea spatiului din perspectiva locuirii Se va descrie logica spatiului interior si exterior precum si a relatiei dintre cele doua instante fiind criteriul principal de comparatie a tipologiilor de locuire si asezarii lor in teritoriu. Se va discuta cu precadere gradarea de la spatiu privat la cel public precum , valentele teritoriilor comune, precum si efectul planificarii spatiale in perceptia si insusirea spatiului public asociat locuirii.

II.1 Spatii private (teritoriu primar-habitat) II.2 Teritorii comune si spatii semipublice (spatiu public comun deservind unui numar de locuinte sau spatiu public pierdut in juxtapunerea tipologiilor conflictuale) II.3 Spatiile urbane si convietuirea (calitatile spatiului public de a genera viata urbana) II.4 Scara fondului construit si neconstruit (planificarea spatiala in perceptia teritoriului)

III. Tipologii si conflice Acest capitol va prelua notiunile insusite in cel precedent descriand evolutia arhitecturii si planificarii urbane in domeniul fondului construit locativ de la comunitatii preistorice pana la proiectele de cartiere dormitor si locuire sociala urmarind asezarea si juxtapunerea lor in teritoriu. Pornind de la ipoteza binomului casa-comunitate se vor descrie calitatile locuirii si a spatiilor private-semipublice-publice comune in decursul istoriei. III.1 Binomul casa-comunitate (descrierea sistemului de relatii spatial sociale in cadrul comunitatii, mapate pe organizarea locuintei tip pornind de a premisa organismului segmentat in fragmente cu roluri, functionalitate si ierarhie bine stabilite)

III.2 Evolutia tipologiilor de locuire (succinta trecere in revista a evolutiei proiectelor de locuire in comparatie cu istoria social-politica) III.3 Juxtapunerea tipologiilor in evolutia oraselor si doctrinei (analiza detaliata a asezarii si juxtapunerii in teritoriu a diferitelor tipologiile de locuire prin prisma spatiilor create, abandonate sau degradate si a relatiilor de armonie/continuitate - conflict/discontinuitate a peisajului urban )

IV. Peisajul contemporan conflict sau dialog (studii de caz) Acest capitol are menirea de a pune in context actual notiunile dezvoltate pe parcursul tezei prin intermediul analizei si interpretarii comparative a 3 studii de caz din 3 orase cu evolutii diferite. 1. Paris, 2. Berlin, 3.Bucuresti ca o trece a peisajului arhitectural de la stat democratic la stat fost socialist. IV.1 Spiritul epocii decalarea prioritatilor proprietatea privata si viziunea introvertita IV.2 Studiu de caz 1: Paris descentralizare proiecte dezvoltari urbane in suburbii IV.2 Studiu de caz 2: Berlin- proiecte dezvoltare urbana pentru regenerarea orasului si diminuarea efectului de segregare E-V IV.3 Studiu de caz 3: Bucuresti industria dezvoltatorilor imobiliarI si dispersia in teritoriu

VI. Concluzii - Strategii VI.1 Vecinatate imediata-locuirea la intersecia dintre locuin i ora VI.2 Proiecte integrate in tesutul orasului High Density Low Rise VI.3 Situri industriale Restructurari sau conversii pentru locuiri alternative VI.4 Parteneriate Public-Privat Proiecte viabile pentru investitori-oras locuitori

BIBLIOGRAFIE:

CARTI : 1. Biciusca, Florin, Uitatul in cetate , Colectia Spatii imaginate, Bucuresti, ed Paideia, 2002 2. Biciusca, Florin, Experimentul Catelu , Colectia Poverism, Bucuresti, ed Liternet, 2005 3. Biciusca, Florin, Geometria Simbolica, Colectia Spatii imaginate, Bucuresti , ed Paideia, , 2008 4. Calvino, Italo, Orase Invizibile,trad: Bocsa-Malin Oana, Colectia Strada Fictiunii, Bucuresti ,ed Allfa, 2010 5. Cantacuzino, G. M., Despre o estetica a reconstructiei, Colectia Spatii imaginate, Bucuresti, ed Paideia, 2010

6. Ching, D.K Francis, Architecture: Form Space& Order, New York , ed Van Nostrand Reinhold, 1979 7. Choay, Francoise, Urbanismul Utopii si realitati, trad:Kazmer Kovacs, Colectia Spatii imaginate, Bucuresti , ed Paideia si ed Simetria, 2002

8. Curinschi Vorona, Gheroghe, Istoria arhitecturii in Romania, Bucuresti , ed Tehnica, , 1981

9. Enache, Mircea coordonator , Strategia de dezvoltare urbana si cercetare de urbanism comparat, Bucuresti, ed Universitatea Ion Mincu, 2010

10. Gehl, Jan, Orase pentru oameni fericiti, trad: Gugu Silvia, Bucuresti , ed Igloo media, 2012

11. Jencks, Charles; Kropf, Karl coordonatori Theories and Manifestos of Contemporary Architceture, West Sussex, ed Academy Edition, 1997 12. Lynch, Kevin, Imaginea Orasului, trad:Petrisor, Alexandru-Ionut, Colectia Biblioteca Urbanismul seriea noua, ed Urbanismul, Bucuresti ,2012 13. Moser, Gabriel , Introducere in psihologia mediului, trad: Salvan, Monica, Coletia Collegium Psihologie, f.l, Polirom, 2009

14. Panerai, Philippe ; Castex, Jean; Depaule, Jean-Charles, Urban Forms The Death and Life of The Urban Block, trad: Olga Vitale Samuels, editie lb. Engleza si material adaugat de Ivor Samuels , Oxford, ed Architectural Print ,2004

15. Pipiddi, Andrei, Bucureti istorie i urbanism, Iai, ed. Do-minoR, 2002

16. Tomoko, Sakamoto (editor) , Total Housing- eficient alternatives to sprawals, Barcelona-New York, ed Actar 2010

CURSURI Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

1. Zahariade, Ana-Maria , Arhitectura-Locuire-Oras Anul II/sem. 2, 2012-2013 http://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/ALO/

2. Sandu, M. Alexandru, Teoria Structurilor Urbane, Bucuresti , Institutul de Arhitectura catedra de sistematizare, f.a.

PERIOADICE:

1. URBAN MORPHOLOGY, f.l. Urban Design Winter 2005 Issue 93 pp 16- 33

2. Journal of Urban History http://juh.sagepub.com/content/34/1/101.abstract