Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Pardoseli 1

7.Parchet stratificat

Tendinţa mondială este de a crea produse din lemn, din domeniul pardoselilor care să
înglobeze cantităţi mici de lemn masiv din specii valoroase raportate la unitatea de suprafaţă.
Astfel se pot realiza produse cu estetică asemănătoare parchetelro clasice, dar cu costuri mult
mai mici şi cu efecte economice majore din punct de vedere al valorificării speciilor valoroase.
Parchetul lamelar valorifică lemnul de mici dimensiuni, iar parchetul stratificat, valorifica
judicios speciile valoroase deoarece acestea se găsesc doar în stratul de suprafaţă, sub formă de
lamele sau furnire.
Parchetul stratificat este un produs realizat dintr+un număr impar de straturi de lamele sau
lamele în combinaţie cu alte tipuri de materiale pe bază d elemn, conceput şi realizat în sistem
industrial sub formă de carouri sau benzi.
Obligatoriu pentru parchetul stratificat este ca stratul de suprafaţă să fie realizat din lamele din
specii valoroase, celelalte straturi putând fi din lemnul speciilor repede crescătoare, fără valoare
estetică şi tehnologică sau din semifabricate pe bază de lemn (placaj, PFL, MDF, PAL).
Stratul exterior este considerat strat de uzură şi se realizează din lamele cu grosimea cuprinsă
între 0,7 şi 1,5 mm – când se execută din furnire şi 2-6 mm când se execută din lemn masiv.
Datorită apariţiei materialelor peliculogene cu rezistenţă mare la uzură grosimea stratului de
uzură poate fi coborâtă până la grosimea furnirului estetic de 0,7 mm.
După constituirea produsului, rezultă un material compozit cu o structură diversă, stabilită în
funcţie de durata de viaţă ce se doreşte a se conferi produsului.
Parchetul stratificat care are stratul de uzură realizat din furnire estetice va avea o durată de
viaţă scurtă, se poate spune ca are un singur ciclu de utilizare.
Parchetul stratificat care are stratul de uzură realizat din lamele din lemn masiv poate avea o
durată de viaţă mai mare(cu mai multe cicluri de utilizare), ca rezultat al recondiţionării prin şlefuire
şi aplicare de peliculă rezistentă la uzură.
Numărul de recondiţionări este determinat de grosimea lamelelor.
Industria de fabricaţie a parchetului stratificat s-a dezvoltat într-un ritm rapid în lume (inclusiv
în România), ajungând să domine şi să diminueze industria parchetului clasic datorită următoarelor
considerente:
- valorificarea judicioasă a speciilor valoroase
- asigurarea unui nivel ridicat de productivitate în faza d efabricaţie
- asigurarea unei precizii ridicate de prelucrare a carourilor (dalelor) sau benzilor
- asigurarea unei finisări (parţiale sau totale) la producător, în condiţii de calitate şi
productivitate ridicate.
- Asigurarea unei productivităţi ridicate în faza de montare în construcţie, având în vedere că
pe liniile de fabricaţie se realizează o montare parţială (sub formă de dale sau benzi).
Toate aceste avantaje au dus industria de fabricaţie a parchetului stratificat pe locul I în total
producţie d eparchet.
Diversificarea producţiei de parchet stratificat este determinată de:
- structura diferită a straturilor
- grosimea straturilor, şi în special grosimea stratului de suprafaţă
- structura liniilor de fabricaţie
- adaptarea caracteristicilor funcţionale ale utilajelor la condiţiile constructive ale parchetului
stratificat.
Din punct de vedere estetic, parchetul stratificat poate fio echivalat cu parchetul clasic orientat
unidirecţional (parchet englezesc) sau dispus în carouri.
Aceste variante se pretează la o execuţie în sistem industrial.
Din punct de vedere al rezistenţei covorului constituit prin fixarea în construcţie, acesta prezintă
o rezistenţă suficient d ebună la solicitările mecanice, motiv care-i permite să fie fixat în
2 PARDOSELI DIN LEMN
construcţie direct pe reţea d egrinzişoare sau sau pe plăcile de rezistenţăa din construcţie atunci
când grosimea totală este mai mare de 15 mm.
Când grosimea covorului este mai mică de 15 mm, se fixează pe duşumea oarbă (din covor de
scânduri sau panouri din PAL) sau direct pe plăcile de rezistenţă ale construcţiei.
De asemenea în aceste cazuri (grosimea covorului este mai mică de 15 mm), se impune ca
suprafaţa de fixare să fie realizată cu un strat de egalizare cu netezire foarte bună (prin
sclivisire)

Structura de bază a parchetului stratificat, de forma unui carou(dală)


1- stratul de uzură; 2- miezul; 3- stratul de fixare pe suport

Cele trei straturi sunt realizate din lemn masiv, cu grosimi egale sau diferite şi sunt orientate după
direcţii perpendiculare – alternative, asigurându-se astfel condiţia de deformare minimă în faza de
încleiere şi condiţionare.

Important!
Ulucul pentru îmbinarea modulilor trebuie să fie mai mic sau egal cu grosimea miezului, pentru
a nu afecta (în cazul prelucrării) grosimea g1 a stratului de suprafaţă – considerat strat de uzură, cel
care defineşte de fapt durata de utilizare a parchetului.
Pentru asigurarea unei interschimbabilităţi totale a carourilor(dalelor) în faza de constituire a
covorului, ulucul de asamblare se execută pe cele patru laturi ale caroului, permiţându-i astfel
asamblarea în orice poziţie.
Tot din acelaşi motiv, dalele vor ave aformă pătrată, deic va exista un raport între lungimea şi
lăţimea lamelelor.
De obicei straturile 2 şi 3 se realizează din lemn de răşinoase sau de specii repede crescătoare,
de calitate inferioară, de unde rezultă şi costuri reduse.
În cazul realizării benzilor cu orientare unidirecţională (b şi d) stratul de mijloc şi de dos au
orientare perpendicular alternativă.
În cazul realizării unei aranjări în carouri (c,f,e) aranjarea straturilor de mijloc şi de dos se face
după direcţia trasnversală pe lungimea benzii şi respectiv în lungul benzii (cand sunt din lemn
masiv).
1.Pardoseli 3
4 PARDOSELI DIN LEMN

Ca structurile care au straturile exterioare din furnir să fie stabile, trebuie să se realizeze din specii
care au acelaşi coeficient de contragere, altfel apar deformaţii pe lungimea benzilor.
1.Pardoseli 5
De obicei pe faţă se foloseşte furnir de calitate superioară iar pe dos de calitate inferioară, din
aceeaşi specie lemnoasă
6 PARDOSELI DIN LEMN
1.Pardoseli 7

În cazul parchetului stratificat, realizat din furnire- denumit şi parchet laminat, acesta se
realizează sub formă de benzi.
Furnirele pentru cele trei straturi se realizează independent şi sunt bobinate, iar pe linia
de realizare a stratificatului se realizează o „asamblare” a lor într-un „placaj” flexibil de forma din
figurile următoare.
În ultimul timp se are în vedere înlocuirea stratului de mijloc cu o ţesătură din material
plastic termorezistent din fibră de sticlă sau textilă (de tip tifon), care asigură creşterea rezistenţei
acestui produs la solicitări mecanice.
8 PARDOSELI DIN LEMN
1.Pardoseli 9

Pentru creşterea rezistenţei benzilor de furnir, dispuse în bobine, acestea se consolidează cu fire
fuzibile aşezate în benzi liniare, paralele cu direcţia de înaintare, conform figurii:
10 PARDOSELI DIN LEMN
Fabricaţia parchetului stratificat

Tehnicile şi tehnologiile de fabricaţie a parchetului stratificat depind în mod decisive de


structura- propriu-zisă, adică de natura straturilor din care este realizat pachetul.
Operaţii şi faze pregătiroare pentru realizarea parchetului din straturi de lamele din
lemn masiv :
1. Debitare buşteni în cherestea
2. Debitare cherestea în rigle
3. Retezare rigle în calupuri
4. Stivuire calupuri în vederea zvântării
5. Zvântarea până la umiditatea de 20%
6. Uscarea artificială până la U=8-10%
7. Sortare calitativă
8. Retezare calupuri la lungimea finală

Succesiunea operaţiilor şi fazelor tehnologice la fabricarea parchetului sub formă de dale.

Presarea se va realiza dală cu dală, ca şi prelucrarea în continuare până la forma şi dimensiunile


finale
1. Debitare lamele :
- spintecare
- retezare
Lamele de faţă Lamele centrale şi dos
2. Rindeluire sau calibrare – suprafeţe Înnădire în lăţime
→ g1
3. Rindeluire canturi Aplicare adezivi pe suprafeţe
→ b10
→ b2 = b10 + 2af
4. Îmbinare în lăţime
→B
5. Constituire structură stratificată
6. Presare cu întărire adezivă
7. Condiţionare cu răcire
8. Calibrare şi şlefuire suprafaţa superioară → g0
9. FOrmatizare lungime şi lăţime → B0
10. Frezare uluc
11. Marcare
12. Asamblare
13. Depozitare
1.Pardoseli 11

Succesiunea operaţiilor şi fazelor tehnologice la fabricarea parchetului sub formă de benzi

Debitare lamele :
- spintecare
- retezare
Lamele de faţă Lamele centrale şi dos
Rindeluire sau Retezare la cotă finală
calibrare – suprafeţe
→ g1
Rindeluire canturi Lamele de dos Lamele centrale
→ b10 Formare covor
→ b2 = b10 + 2af Aplicare adezivi pe suprafaţă
Retezare la cotă Aplicare lamele centrale-
finală → l0 formare covor
Aplicare adeziv pe o
suprafaţă
Aplicare lamele de faţă –
formare covor
Presare şi întărire adeziv
Calibrare → g0
Formatizare la lăţime cu
frezare uluc longitudinal →
B0
Retezarea benzilor la
lungime
MArcare
Asamblare
Depozitare
12 PARDOSELI DIN LEMN

Organizarea tehnologică la constituirea structurii stratificate la parchetul realizat în


benzi cu lungime programabilă

1-Transportor cu bandă
2-stratul I
3-muncitor alimentare linie
4- stoc panouri strat I
5-valţ de aplicat adeziv
6- stratul II
7-muncitor alimentare linie
8- stoc panouri strat II
9-valţ de aplicat adeziv
10-strat III
11-muncitor alimentare linie
12- stoc panouri strat III
1.Pardoseli 13
Modalităţi de fixare în construcţie a parchetului stratificat

1-covorul de parchet startificat; 2- strat de adeziv; 3-material peliculogen; 4- lambă aplicată ; 5-


pervaz ; 6- material fonoabsorbant ; 7- peretele construcţiei ; placa de rezistenţă a construcţiei ; 9-
şapa de egalizare ; 10-strat barieră de vapori ; 11-placa support ; 12-material de umplutură ; 13-
reţea de grinzişoare
14 PARDOSELI DIN LEMN
PARCHETUL ARTISTIC

Parchetul artistic este o varinată a parchetului classic, la care elementele participante (frizele)
au formă şi dimensiuni variabile, astfel încât prin compunerea lor să poată genera efecte estetice de
mare valoare.
Efectele artistice se obţin atât prin forma şi dimensiunile frizelor cât şi prin culoarea acestora.
Se folosesc speciile care prezintă culori naturale diferenţiate, dar care au şi aceeaşi rezistenţă
la uzură.
Condiţia de rezistenţă la uzură identică sau asemănătoare poate fi preluată de pelicula de lac
de protecţie, astfel încât se pot folosi în combinaţie speciile indigene cu cele exotice.
Formarea covorului se realizează tot prin îmbinare lambă şi uluc.
Prelucrarea elementelor de îmbinare (lambă şi uluc), pentur frizele de forme diferite de cele
prismatice, presupune realizarea unei pregătiri tehnologice suplimentare (în special dispozitive
tehnologice), adecvate şi adaptate formelor şi diemnsiunilor acestor frize astfel încât prelucrarea la
formă finală şi diemnsiuni să fie în conformitate cu proiectul întocmit la nivel de spaţiu ce urmează
a fi acoperit.
Fazele proiectării parchetului artistic :
1- întocmirea desenului încăperii la scara 1 :5 sau 1 :10
2- întocmirea desenului parchetului pentru spaţiul alocat încăperii (desenul se poate întocmi
integral, pentru jumătate sau pentru un sfert din spaţiu în funcţie de simetria lui)
3- divizarea desenului pe culori şi stabilirea formelor şi dimensiunilor finale ale frizelor
participante (pentru medalion şi câmp)
4- codificarea numerică sau alfanumerică a frizelor participante la realizarea câmpului,
medalionului şi ancadramentului
5- stabilirea nomenclatorului de frize – pe forme şi dimensiuni diferite, la care se asociază şi
numărul de frize identice
6- întocmirea desenului la scara 1 :1 a frizelor cu forme diferite, cu asocierea cotelor finale,
abaterilor şi elementelor de asamblare (lambă sau uluc)
7- întocmirea proiectelor dispozitivelor tehnologice pentru frizele cu forme şi dimensiuni
speciale
8- stabilirea speciilor participante
9- întocmirea fişelor tehnologice –pentru prelucrarea frizelor cu forme şi dimensiuni diferite

Frizele utilizate la realizarea parchetului artistic nu sunt frize cu dimensiuni standardizate,


dimeniunile lor rezultă în faza de proiectare şi sunt dependente de dimensiunile spaţiilor interioare
şi de estetica dorită a se conferi prin jocul formelor şi culorilor.
Se pot folosi totuşi frize cu dimensiuni standardizate pentru realizarea câmpului sau
ancadramentului.
Organizarea estetică a parchetului artistic, la forma generală, cuprinde :
- medalionul – partea de maximă importanţă fiind amplasat de obicei în centrul spaţiului,
conţinând elemente decorative geometrice, florale sau simbolice (blazoane, sigle, etc.)
Formele medalioanelor pot fi circulare, eliptice, rombice, pătrate, dreptunghiulare, stelare,
hexagonale.
- Rama de ancadrament a medalionului, care are drept scop delimitarea medalionului în raport
cu câmpul
- Câmpul are un model artistic unitar, de obicei repetativ, complementar esteticii generale
- Ancadramentul general, are forma conturului spaţiului, urmărind definirea câmpului în
raport cu pereţii încăperii
- Frizele de perete care delimitează spaţiul acoperit cu parchet artistic
1.Pardoseli 15

Parchet artistic cu medallion dreptunghiular


16 PARDOSELI DIN LEMN

Aranjarea parchetului artistic cu moduli în formă de carouri şi ancadramente


1.Pardoseli 17

Parchet artistic cu medalion pătrat


18 PARDOSELI DIN LEMN
Fabricarea parchetului artistic cu camp fără medallion

Debitare frize
Frize prismatice Frize neprismatice
Spintecare, retezare, secţionare Retezare scânduri sau dulapi
Secşionare scânduri sau dulapi
Tivire un cant
Prelucrare secţiune finală Îndreptare o suprafaţă
Prelucrare lungime finală Rindeluire la grosime
Însemnare
Decupare
Frezare contur
Prelucrare lambă sau uluc pe contur
Marcare frize cu coduri conform proiectului
Ambalare
Depozitare

Fixarea în cosntrucţii a parchetului artistic

Pentru partere sau clădiri situate în zone reci, fixarea parchetului artistic se realizează prin
intermediul unor structuri complexe prevăzute cu reţele de grinzişoare şi spaţii umplute cu materiale
termoizolante.
În general montarea acestuia se începe cu montarea câmpului şi în majoritatea cazurilor se
începe din centrul încăperii, extinzându-se spre marginile încăperii până la limita interioară a
ancadramentului.
Montarea se poate realiza prin extindere « radială » de la centru spre laturile încăperii, sau prin
benzi succesive de la centru spre margini.
În cazul parchetului artistic cu medalion, medalionul se contituie integral daca este de
dimensiuni mici, prin asamblare directă a frizelor într-un panou din lemn masiv « reconstituit ».