Sunteți pe pagina 1din 144

CATALOG

CU PUNŢI TERMICE SPECIFICE CLĂDIRILOR


PARTEA I

2012
Elaborator

UAUIM - CCPEC - UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”


BUCURESTI, CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZĂ ŞI
CONSULTING

Preşedinte, Manager general: Prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu

Sef de proiect: Conf. dr. ing. Mihaela Stela Georgescu

Responsabil economic: ec. Dana Racu

Avizat

MDRT – DIRECŢIA TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII

Director: dr. ing. Cristian Paul Stamatiade

Responsabil lucrare: ing. Cătălina Butoianu

COLECTIV DE ELABORARE:

Conf. dr. ing. Mihaela Stela Georgescu

Conf. dr. arh. Radu Pană

Prof. dr. ing. Irina Bliuc

Conf. dr. ing. Viorica Demir

Prof. dr. arh. Victoria Cristina Ochinciuc

Prof. dr. ing. Dan Constantinescu

Conf. dr. arh. Gabriel Negoescu

Lector dr. arh. Cristina Pana

Ing. Ioana Udrea

Fiz. Romeo Popa

Arh. Radu Andone

Drd. ing. Adrian Iacob


CUPRINS
PARTEA I

1. INTRODUCERE

2. CATALOG DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER TERMIC PENTRU


CLĂDIRI AVÂND DIVERSE SISTEME CONSTRUCTIVE
2.1 TABELE DE SINTEZĂ PENTRU PUNŢILE TERMICE CUPRINSE IN
CATALOG ŞI LEGENDA
2.2 CONŢINUTUL CATALOGULUI DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER
TERMIC PENTRU CLĂDIRI AVÂND DIVERSE SISTEME CONSTRUCTIVE
A – Intersecţie perete exterior cu perete interior (secţiune orizontală)

PARTEA a II-a

B – Colţ ieşind pereţi exteriori (secţiune orizontală)


C – Colţ intrând pereţi exteriori (secţiune orizontală)

PARTEA a III-a

D – Soclu, subsol neîncălzit (secţiune verticală)


E – Intersecţie perete exterior cu planşeu curent (secţiune verticală)
F - Intersecţie perete exterior cu placa de balcon (secţiune verticală)

PARTEA a IV-a

G - Intersecţie perete exterior cu planşeu terasă (atic, cornişă), (secţiune


verticală)
H - Intersecţie perete exterior cu planşeu sub pod, (secţiune verticală)

PARTEA a V-a

J - Intersecţie perete exterior cu tâmplărie (secţiune orizontală)


K - Intersecţie perete exterior cu tâmplărie (secţiune verticală)
PARTEA a VI-a

3. CATALOG DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER TERMIC PENTRU


CLĂDIRI DIN PANOURI MARI
3.1 TABELE DE SINTEZĂ PENTRU PUNŢILE TERMICE LA CLĂDIRI DIN
PANOURI MARI CUPRINSE IN CATALOG ŞI LEGENDA
3.2 CONŢINUTUL CATALOGULUI DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER
TERMIC PENTRU CLĂDIRI DIN PANOURI MARI

BIBLIOGRAFIE
PARTEA I

1. INTRODUCERE

2. CATALOG DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER TERMIC PENTRU


CLĂDIRI AVÂND DIVERSE SISTEME CONSTRUCTIVE
2.3 TABELE DE SINTEZĂ PENTRU PUNŢILE TERMICE CUPRINSE IN
CATALOG ŞI LEGENDA
2.4 CONŢINUTUL CATALOGULUI DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER
TERMIC PENTRU CLĂDIRI AVÂND DIVERSE SISTEME CONSTRUCTIVE
A – Intersecţie perete exterior cu perete interior (secţiune orizontală)
1. INTRODUCERE
1. INTRODUCERE

Catalogul cu punţi termice specifice clădirilor cuprinde valori precalculate pentru


coeficienţii liniari de transfer termic ψ şi temperaturile superficiale minime θsi,min sau
factorii de temperatură f2DRsi necesari proiectării higrotermice a clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale noi sau a celor existente care urmează a fi modernizate din punct de
vedere termic şi energetic. Se referă la categoriile de clădiri definite de Legea 372 care
transpune directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
performanţa energetică a clădirilor (reformare a directivei 2002/91/UE).
Catalogul reprezintă un instrument operativ de calcul al rezistenţelor termice corectate
R’ ale elementelor de anvelopă ale clădirilor, ţinând cont de efectul punţilor termice
aferente suprafeţelor de transfer termic considerate.
Prezentul catalog, elaborat în cadrul Studiului documentar (contract MDRT-UAUIM
CCPEC, nr. 434-22.12.2009) înlocuieste tabelele de coeficienţi liniari 1- 64 anexate în
C107- 2005, Partea a 3-a, fiind mai extins şi utilizând reprezentări grafice care permit
efectuarea mai facilă a interpolărilor şi extrapolărilor. Catalogul se va consulta împreună
cu anexa J - Calculul numeric automat, din C107- 2005 Partea a 3-a. Puntea termică
liniară poate fi reprezentată prin secţiunea sa transversală, care poate fi descrisă
complet şi corect cu un model geometric bidimensional. Se tratează punţile termice
liniare dintre două sau trei medii termice diferite. O a treia temperatură pe contur
intervine, doar în cazul în care puntea termică este în contact termic cu subsolul sau
podul neîncălzit.
La elaborarea catalogului s-a pornit de la detaliile reglementării C107 dar a fost refăcută
sistematizarea, s-au adăugat detalii noi, s-a prevăzut un sistem de numerotare care
lasă posibilă adăugarea de file în viitor, conţine reprezentări grafice ale variaţiei
coeficienţilor. Pentru determinarea valorilor coeficienţilor liniari de transfer termic, ψ, au
fost utilizate o serie de programe de calcul de câmpuri de temperaturi (THERM, Ansys).
Sunt prevăzute detalii cu diverse tipuri de tâmplării (ca material şi alcătuiri), montate în
poziţii diferite în grosimea pereţilor.
Sunt incluse şi detalii de îmbinare ale pereţilor exteriori cu planşeul de terasă sau pod
neîncălzit.
Catalogul conţine un capitol cu detalii specifice panourilor mari, într-un format de pagină
asemănator cu primul; pentru determinarea valorilor ψ s-a utilizat programul de calcul
de câmpuri de temperaturi Ansys 12.
Catalogul de detalii este alcătuit din fişe complete care conţin o parte grafică şi tabele.
Partea grafică include detaliul de execuţie de principiu (cu explicaţii şi cote specifice) şi
o reprezentare color a câmpurilor de temperatură, suprapusă pe desenul de detaliu.
Valorile ψ sunt reprezentate atât tabelar cât şi grafic.
Noul catalog este gândit ca un instrument de lucru pentru arhitecţi şi ingineri, care ar
trebui să fie preocupaţi de principiile optimizării termotehnice a construcţiilor încă din
primele faze ale proiectului. Grupul ţintă vizat este constituit de: proiectanţi, verificatori
de proiecte, auditori energetici şi experţi tehnici de specialitate atestaţi, autori ai unor
programe de calcul pentru întocmirea auditului energetic şi certificatului de performanţă
energetică al clădirilor.

Se obţine o scurtare a timpului de lucru pentru aceştia şi li se oferă un document unic


de referinţă, un instrument operativ - prin care se evită posibilităţi de interpretare diferită
sau evaluări deficitare în procesul de proiectare, de certificare energetică şi de audit
energetic al clădirilor.
Catalogul este util şi pentru evaluările care se întocmesc conform Metodologiei de
calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc 001/1-2006, Partea I - Anvelopa
clădirilor.

În cazul modernizării energetice a clădirilor, o atenţie specială trebuie acordată


problematicii evitarii aparitiei mucegaiului. Datorită schimbării obiceiurilor de întreţinere
şi ventilare, în ultimii ani s-a constatat o creştere a daunelor produse în cadrul
construcţiilor. Catalogului de punţi termice poate fi utilizat şi pentru evitarea pericolului
de condens superficial.

Temperaturile scăzute pe suprafaţa interioară a pereţilor conduc frecvent la dezvoltarea


mucegaiului, un fenomen vizibil cu ochiul liber şi neplăcut.

Formarea mucegaiului pe suprafeţele interioare ale clădirilor se întâlneşte în special la


elementele constructive exterioare, care au temperaturi joase pe suprafaţa interioară.

Trebuie subliniat că umiditatea relativă interioară necesară prevenirii formării


condensului (exprimată prin formula de mai jos) nu este aceeaşi pentru prevenirea
formării mucegaiului.
Formarea mucegaiului are loc înaintea apariţiei condensului, datorită porozităţii celor
mai multe materiale de construcţie (în realitate, în cazul acestor materiale de construcţie
practic nu se mai ajunge la apariţia condensului, deoarece o mare cantitate de apă este
transportată prin capilaritate). Conform cercetărilor actuale, pentru prevenirea formării
mucegaiului, trebuie folosită formula:

 109,8 + f ⋅ (θ i − θ e ) + θ e 
8, 02

ϕ i ≤ 0,8 ⋅   ⋅100%
 109 , 8 + θ i 

Pentru funcţiunea de locuire s-a stabilit o valoare limită de 0,78, pentru care se
consideră că nu există pericol de apariţie a mucegaiului. Valorile limită care stau la baza
acestor estimări sunt următoarele:
- temperatura interioară de calcul: 20oC
- temperatura exterioară de calcul: –15oC
- umiditatea relativă interioară: 60%
- rezistenţa termică superficială interioară: 0,25
- rezistenţa termică superficială exterioară: 0,04

Există câteva soluţii simple, prin care se poate reduce riscul dezvoltării mucegaiului:
- controlul şi o eventuală reducere, când este cazul, a umidităţii relative interioare
- adaptarea la necesarul de ventilare
- atenţie la poziţionarea mobilierului
- folosirea materialelor adecvate pentru finisaje
- întreţinere adecvată, inclusiv tratare preventivă a zonelor cu risc

Tabelele cu valori ψ sunt însoţite, fie de valori minime ale temperaturii superficiale,
θsi min, pe suprafaţa interioară a elementului de construcţie, fie de valoarea factorului de
temperatură pe suprafaţa interioară, f0,25 sau f0,33.

Ambele valori sunt utile pentru verificarea condiţiei de risc de condens superficial, care
poate fi exprimată în două moduri echivalente. Astfel se apreciază că nu există risc de
condens superficial dacă:

- θsi min ≥ θr;


sau dacă:
- fRsi < fRsi, critic
Pentru valorile temperaturii punctului de rouă, θr, stabilite în funcţie de valorile
temperaturilor interioare de calcul θi şi ale umidităţilor relative ale aerului interior φi, se
va consulta normativul C107 – 2005 Partea a 3-a, Anexa B.

Factorul de temperatură pe suprafaţa interioară, fRsi, conform standardului SR EN ISO


13788:2002: „Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie.
Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi
condensului interior. Metode de calcul”, este definit ca diferenţa dintre temperatura pe
suprafaţa interioară θsi, calculată cu o rezistenţă superficială Rsi şi temperatura aerului
exterior θe, raportată la diferenţa dintre temperatura aerului interior θi şi temperatura
aerului exterior θe, şi este exprimat prin relaţia:

Acest parametru, care poate fi definit şi ca un indicator al nivelului de izolare termică,


poate fi calculat în orice punct al anvelopei, inclusiv în zona de rezistenţă termică
minimă din dreptul punţii termice. In aceste condiţii, în cuprinsul unui catalog, fiecare tip
de punte poate fi caracterizată prin valoarea coeficientului ψ şi a factorului de
temperatură, fRsi.

Apare problema valorilor critice fRsi,crit ale factorilor de temperatură, respectiv ale
valorilor sub care este posibilă apariţia condensului. Aceste valori depind de parametrii
caracteristici ai mediului interior, dar şi de condiţiile de climat exterior; ca urmare, sunt
diferite de la o ţară la alta.

Pentru condiţii specifice României, valorile critice ale coeficientului temperaturii


superficiale fRsi,crit sunt prezentate în fig. 1, iar umiditatea relativă maximă a aerului
interior φi la care apare riscul de condens funcţie de valoarea factorului de temperatură
superficială fRsi şi temperatura aerului exterior θe, în tabelul 1. Temperatura aerului
interior a fost considerată θi=20 º C.

Fig. 1 Valorile critice ale factorului de temperatură fRsi,crit funcţie de umiditatea relativă a
aerului interior φi şi temperatura aerului exterior θe.
Tabelul 1
Valorile umidităţii relative limită de evitare a condensului superficial pentru diferite valori
ale factorului de temperatură superficială şi ale temperaturii aerului exterior (θi =20°C)
θe°C

fRsi +5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C

0.50 58.57 49.71 42.03 35.41 29.73 24.85 20.70 17.16

0.52 59.89 51.18 43.59 37.02 31.32 26.41 22.18 18.56

0.54 61.23 52.69 45.21 38.68 32.89 28.05 23.76 20.06

0.56 62.59 54.23 46.88 40.41 34.73 29.77 25.44 21.67

0.58 63.97 55.82 48.60 42.20 36.56 31.59 27.22 23.38

0.60 65.38 57.45 50.37 44.07 38.47 33.50 29.10 25.22

0.62 66.82 59.12 52.20 46.01 40.46 35.51 31.10 27.18

0.64 68.29 60.83 54.09 48.02 42.55 37.63 33.22 29.27

0.66 69.79 62.58 56.04 50.10 44.73 39.86 35.46 31.50

0.68 71.31 64.38 58.05 52.27 47.01 42.21 37.84 33.87

0.70 72.87 66.23 60.13 54.52 49.38 44.67 40.35 36.41

0.72 74.45 68.12 62.26 56.85 51.86 47.25 43.01 39.11

0.74 76.06 70.06 64.47 59.27 54.45 49.97 45.82 41.98

0.76 77.71 72.04 66.74 61.78 57.15 52.83 48.79 45.03

0.78 79.38 74.08 69.08 64.38 59.97 55.82 51.93 48.27

0.80 81.09 76.16 71.49 67.08 62.91 58.96 55.24 51.93

0.82 82.82 78.29 73.98 69.88 65.97 62.26 58.74 55.39

0.84 84.60 80.48 76.54 72.78 69.17 65.72 62.43 59.27

0.86 86.40 82.72 79.18 75.78 72.50 69.35 66.32 63.40

0.88 88.24 85.02 81.90 78.89 75.97 73.14 70.41 67.77

0.90 90.11 87.37 84.70 82.11 79.58 77.12 74.73 72.41

0.92 92.02 89.78 87.59 85.44 83.34 81.29 79.28 77.32

0.94 93.96 92.24 90.55 88.89 87.26 85.65 84.07 82.52

0.96 95.93 94.77 93.61 92.47 91.34 90.22 89.12 88.02

0.98 97.95 97.35 96.76 96.17 95.58 95.00 94.42 93.84


Între cele două moduri de apreciere a riscului de condens superficial şi al mucegaiului
există o relaţie directă, echivalenţa dintre ele fiind prezentată în cele ce urmează:

a) Cazul cunoaşterii valorii θsi min


Valoarea θsi min de catalog corespunde cuplului de temperaturi: θi = +20 oC şi
θe = -15 oC. Pentru alte valori decât cele menţionate, adică pentru θ i’ şi θ e’, se va
determina θ’si min cu expresia de mai jos, conform normativului C107 - 2005, Partea a
3-a, rel (16):

θ’si min =θ’i – (θ’i- θ’e)(θi – θsi min) / (θi –θe )

Urmează ca θ’ si min să se compare cu θ ’r,valoare asociată parametrilor climatici θ’ i şi


φ i.

b) Cazul cunoaşterii factorului de temperatură de proiectare pe suprafaţa


interioară, fRsi min, adică a factorului de temperatură minim acceptabil pe
suprafaţa interioară.

Conform SR EN ISO13788/2002 :

fRsi min = (θsi min – θe) / (θi – θe),

Conform aceleiaşi prescripţii, valoarea Rsi a rezistenţei termice superficiale


interioare, cu care se determină factorul f0,25, este 0,25 m2K/W, ceea ce corespunde
coeficientului hi = 4 W/(m2K). Se poate determina, pentru anumite cazuri specifice
(vezi C107-2005 Partea a 3-a, anexa J, cap. 5, ultimul paragraf), şi f0,33 pentru care
hi = 3 W/(m2K).

Se menţionează că valoarea factorului liniar de temperatură “f” nu depinde de


valorile θi şi θe cu care se lucrează pentru determinarea câmpului de temperaturi. Se
poate aprecia că “f” este un parametru care caracterizează detaliul analizat, sub
aspectul riscului de condens superficial.

Pentru cuplul de temperaturi {θi ,θe} dorit, din expresia lui fRsi min se poate determina
valoarea temperaturii interioare superficiale minime: θsi min.

θsi min = f0,25( θi –θe) + θe

Valoarea astfel obţinută pentru θ si min se compară cu temperatura punctului de rouă


θr sau, în cazul păstrării temperaturii aerului interior de 20 oC, cu ajutorul tabelului 1.
Pentru o valoare φi impusă şi pentru diferite valori ale temperaturii aerului exterior
θe, se poate afla care este valoarea fRsi min, astfel încât să nu existe risc de condens
superficial. De exemplu, pentru θe = - 15 oC şi φi = 60%, din tabelul 1 rezultă că
trebuie ca fRsi ≥ 0,78 pentru evitarea riscului de condens superficial.
2. CATALOG DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER TERMIC
PENTRU CLĂDIRI AVÂND DIVERSE SISTEME CONSTRUCTIVE
2.1 TABELE DE SINTEZĂ PENTRU PUNŢILE TERMICE CUPRINSE IN
CATALOG ŞI LEGENDA
Tabelele cu valori ale coeficienţilor liniari de transfer termic (transmitanţelor termice
liniare) - Ψ, sunt rezultatul unui calcul complex utilizînd mai multe produse software.

Pe baza valorilor U determinate prin calculul de transfer termic se determină valorile Ψ,


prin relaţia derivată din C107-3, Anexa J:

Φ B Φ Φ U l ∆θ
Ψ= − , iar = therm = therm therm = U therm ⋅ ltherm ,
∆θ R ∆θ ∆θ ∆θ

prin urmare, se poate scrie:

B
Ψ = U therm ⋅ ltherm −
R

unde

Utherm valoarea U calculată de THERM pentru suprafaţa (lungimea)


corespunzătoare punţii termice;

ltherm lungimea conturului suprafeţei de transfer de căldură;

B lungimea corespunzătoare punţii termice, măsurată la faţa interioară a


elementelor de construcţie exterioare, conform C107-2005, Partea a 3-a,
anexa J;

R rezistenţa termică a elementului de construcţie fără punte termică (în câmp


curent).

Programul Therm calculează valorile Utherm şi ltherm; lungimea B rezultă din desenul
secţiunii, respectând convenţia măsurării conform C107-2005, Partea a 3-a, anexa J, iar
rezistenţele termice în câmp curent R sunt calculate într-un program de calcul tabelar.

În toate cazurile s-a urmărit o sistematizare a cazurilor curente întâlnite, dar şi o


prezentare unitară în funcţie de numai 2 elemente variabile în fiecare tabel.

În general, elementele variabile sunt dimensiunea (grosimea) elementului de construcţie


(introdusă pe axa orizontală, fiind reprezentată pe abscisa graficelor) şi coeficientul de
conductivitate al materialului (λ), introdus pe direcţie orizontală, reprezentat în grafice
prin curbe distincte. Coeficientul Ψ se citeşte pe axa verticală – ordonata graficelor.

Reprezentările grafice ale valorilor Ψ şi ale temperaturilor superficiale interioare minime


sunt un element de noutate pentru reglementările româneşti şi urmăresc să indice
tendinţa de variaţie pentru valorile Ψ şi θsi min, pentru a facilita determinarea prin
interpolare a valorilor pentru cazurile neincluse în tabelele precalculate.
În tabele se utilizează, în concordanţă cu reglementarea tehnică C107-2005 împreună
cu care se utilizează prezentul catalog, următoarele notaţii pentru temperaturile de
calcul convenţionale:
ti - temperatura interioară a încăperilor încălzite, renotată în reglementarea
tehnică Mc 001 – 2006 cu simbolul θi
te - temperatura exterioară pentru perioada de iarnă, conform hărţii de zonare
climatică a teritoriului României din reglementarea tehnică C107-2005, partea
a 3-a, anexa D, renotată în reglementarea tehnică Mc 001 – 2006 cu simbolul
θe.
tu - temperatura interioară a spaţiilor neîncălzite, renotată în reglementarea
tehnică Mc 001 – 2006 cu simbolul θu
Tsi min – temperatura pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie, valoare
minimă, renotată în reglementarea tehnică Mc 001 – 2006 cu simbolul θ si min.

Observaţii:
− Valorile coeficienţilor liniari de transfer termic (transmitanţelor termice liniare) Ψ
nu sunt influenţaţi de temperaturile considerate pentru ti şi te.
− Pentru determinarea valorilor temperaturilor minime pe suprafaţa interioară, Tsi
min, au fost considerate valorile ti = 20 C ş i te = - 15 C. Pentru alte valori ale
o o

temperaturilor ti şi te, valoarea corespunzătoare Tsi min se recalculează utilizând


rel (16) din reglementarea tehnică C107-2005, partea a 3-a, cap. 10.
CLASIFICARE DETALII PUNTI TERMICE

NIVEL 1 – Tip detaliu


A. Perete exterior, intersecţie cu perete interior (în T)
B. Colţ pereţi exteriori (ieşind)
C. Colţ intrînd pereţi exteriori
D. Soclu, subsol neîncălzit
E. Planşee curente (centură, grindă)
F. Placă balcon
G. Atic/cornişă terasă
H. Planşeu sub pod
J. Tâmplărie, secţiune orizontală
K. Tâmplărie, secţiune verticală
L. Panouri mari prefabricate b.a.

NIVEL 2 – Alcătuire faţadă + structură


1. Pereţi structurali zidărie, fără stâlpişori
2. Pereţi structurali zidărie, cu stâlpişori b.a.
3. Pereţi zidărie (nestructurali), stâlp b.a.
4. Pereţi structurali b.a. (diafragme) + zidărie
5. Pereţi structurali b.a. (diafragme) cu bulb + zidărie

NIVEL 3 – Termoizolaţie
a. Fără termoizolaţie
b. Cu termoizolaţie la exterior
c. Cu termoizolaţie la interior
d. Cu termoizolaţie locală
e. ... combinaţii în funcţie de situaţie (locală perete/stâlp/bulb/placă/soclu/atic)
f. ... combinaţii în funcţie de situaţie (locală perete/stâlp/bulb/placă/soclu/atic)

NIVEL 4 – Variaţii de dimensiuni, poziţionare, coeficienţi de conductivitate etc.


1. ... numerotare cu cifre arabe fără limitări
1. ZIDARIE FARA STALPISORI
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

1.a

tâmplărie lemn dublă

1.b

tâmplărie lemn dublă

1.c

tâmplărie lemn dublă


2. ZIDARIE (STRUCTURALA) CU STALPISORI
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

2.a

tâmplărie lemn cuplată

2.b

tâmplărie lemn cuplată

2.c

tâmplărie lemn cuplată


2. ZIDARIE (STRUCTURALA) CU STALPISORI
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

2.d - - -

2.e - - -
3. ZIDARIE (NESTRUCTURALA) CU STALPI B.A.
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

3.a - -

tâmplărie PVC simplă

3.b - -

tâmplărie PVC simplă

3.c - -

tâmplărie PVC simplă


3. ZIDARIE (NESTRUCTURALA) CU STALPI B.A.
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

3.d - -

tâmplărie PVC simplă

3.e - -

tâmplărie PVC simplă


4. PERETI B.A. (DIAFRAGME) + ZIDARIE
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

4.a -

tâmplărie aluminiu simplă

4.b -

tâmplărie aluminiu simplă

4.c -

tâmplărie aluminiu simplă


5. PERETI B.A. (DIAFRAGME) CU BULB + ZIDARIE
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

5.a - - -

5.b - - -

5.c - - -
5. PERETI B.A. (DIAFRAGME) CU BULB + ZIDARIE
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
A B C C J
Intersecţie perete exterior cu Colţ pereţi (ieşind) Colţ intrînd pereţi exteriori (cu Colţ intrînd pereţi exteriori Tâmplărie, secţiune orizontală
perete interior (în T) perete interior)

5.d - - -

5.e - - -
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
D E F G H K
Soclu, subsol neîncălzit Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Tâmplărie, secţiune
cu planşeu curent cu placă balcon cu planşeu terasă (atic, cu planşeu sub pod verticală
(centură, grindă) cornişă)

1.a

tâmplărie dublă lemn

1.b

tâmplărie dublă lemn

1.c - - - - -
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
D E F G H K
Soclu, subsol neîncălzit Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Tâmplărie în secţiune
cu planşeu curent cu placă balcon cu planşeu terasă (atic, cu planşeu sub pod verticală
(centură, grindă) cornişă)

1.d - -

1.e - - -

1.f - - - -
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
D E F G H K
Soclu, subsol neîncălzit Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Tâmplărie în secţiune
cu planşeu curent cu placă balcon cu planşeu terasă (atic, cu planşeu sub pod verticală
(centură, grindă) cornişă)

2.a

tâmplărie PVC, aluminiu

2.b

tâmplărie PVC, aluminiu

2.c - - - -
1. Zidărie cărămidă (λ=0,5/0,6/0,7/0,8 W/mK); grosimi 25-30-37.5-45-50 cm
2. Zidărie blocuri ceramice (λ=0,15/0,2/0,25/0,3 W/mK); grosimi 25-30-38-50 cm
3. Zidărie bca (λ=0,25/035 W/mK); grosimi 25-30-35-40-45 cm
D E F G H K
Soclu, subsol neîncălzit Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Intersecţie perete exterior Tâmplărie în secţiune
cu planşeu curent cu placă balcon cu planşeu terasă (atic, cu planşeu sub pod verticală
(centură, grindă) cornişă)

2.d - -

2.e - -

2.f - - - -
Legendă materiale utilizate în calcule

1 beton armat λ = 1,74 W/mK


2 zidărie cărămidă λ = 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 W/mK
3 zidărie blocuri ceramice cu goluri λ = 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 W/mK
4 zidărie blocuri bca λ = 0,25 / 0,35 W/mK
5 mortar ciment (tencuială, şapă) λ = 0,93 W/mK
6 termoizolaţie polistiren celular λ = 0,044 W/mK
7 termoizolaţie vată minerală λ = 0,048 W/mK
8 lemn λ = 0,17 W/mK
9 toc PVC (valoare echivalentă) λ = 0,130 W/mK
10 toc aluminiu (valoare echivalentă) λ = 0,192 W/mK

1
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


1. A1a 1 Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm A-1
2. A1a 2 exterior cu perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm A-2
interior (T), fără
stâlpişori, fără
3. A1a 3 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm A-3
termoizolaţie

4. A2a 1 Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm A-4


5. A2a 2 Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm A-5
exterior cu perete
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK],
6. A2a 3 interior (T), cu A-6
stâlpişori b.a., fără 25-30-35-40-45 cm
termoizolaţie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
7. A2a 4 A-7
25-30-38-50 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
8. A3a 1 A-8
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
9. A3a 2 A-9
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
10. A3a 3 A-10
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
11. A3a 4 A-11
Intersecţie perete 25-30-35-40-45 cm
exterior cu perete
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
12. A3a 5 interior (T), cu stâlp A-12
25-30-35-40-45 cm
b.a., fără
termoizolaţie Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
13. A3a 6 A-13
25-30-35-40-45 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
14. A3a 7 A-14
W/mK] 25-30-38 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
15. A3a 8 A-15
W/mK] 25-30-38-50 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
16. A3a 9 A-16
W/mK] 25-30-38-50 cm
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la int., b.c.a. [λ=0.25/0.35
17. A5a 2 Intersecţie perete A-17
exterior cu perete W/mK] 25-30-35-40-45 cm
interior (T), pereţi
structurali b.a.
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
18. A5a 5 (diafragme) cu bulb A-18
+ zidărie, fără W/mK] 25-30-35-40-45 cm
termoizolaţie

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm,


19. A1b 2 Intersecţie perete A-19
t=5/10/15/20 cm
exterior cu perete
interior (T), fără
stâlpişori, cu 5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
20. A1b 11 A-20
termoizolaţie la t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm
exterior

2
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm,
21. A2b 1 A-21
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
22. A2b 2 A-22
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
23. A2b 3 A-23
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
24. A2b 4 A-24
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
25. A2b 5 A-25
t=5/10/15/20 cm
26. A2b 6 Intersecţie perete Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 25cm, t=5/10/15/20 cm A-26
27. A2b 7 exterior cu perete Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 30cm, t=5/10/15/20 cm A-27
interior, cu
28. A2b 8 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 35cm, t=5/10/15/20 cm A-28
stâlpişori b.a., cu
29. A2b 9 termoizolaţie la Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 40cm, t=5/10/15/20 cm A-29
30. A2b 10 exterior Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 45cm, t=5/10/15/20 cm A-30
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
31. A2b 11 A-31
25 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
32. A2b 12 A-32
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
33. A2b 13 A-33
38 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
34. A2b 14 A-34
50 cm, t=5/10/15/20 cm
5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
35. A2b 15 A-35
t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
36. A3b 1 A-36
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
37. A3b 2 A-37
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
38. A3b 3 A-38
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
39. A3b 4 A-39
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
40. A3b 5 Intersecţie perete A-40
exterior cu perete W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
interior (T), cu stâlp Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
41. A3b 6 A-41
b.a. cu W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
42. A3b 7 exterior A-42
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
43. A3b 8 A-43
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
44. A3b 9 A-44
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
45. A3b 10 A-45
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
46. A3b 11 A-46
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm

3
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
47. A3b 12 A-47
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
48. A3b 13 A-48
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
49. A3b 14 A-49
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
50. A3b 15 A-50
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
51. A3b 16 A-51
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
52. A3b 17 A-52
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
53. A3b 18 A-53
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
54. A3b 19 A-54
30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
55. A3b 20 A-55
30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
56. A3b 21 A-56
30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
57. A3b 22 A-57
35 cm t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
58. A3b 23 exterior cu perete A-58
interior (T), cu stâlp 35 cm t=5/10/15/20 cm
b.a. cu Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
59. A3b 24 termoizolaţie la A-59
35 cm t=5/10/15/20 cm
exterior
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
60. A3b 25 A-60
40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
61. A3b 26 A-61
40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
62. A3b 27 A-62
40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
63. A3b 28 A-63
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
64. A3b 29 A-64
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
65. A3b 30 A-65
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
66. A3b 31 A-66
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
67. A3b 32 A-67
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
68. A3b 33 A-68
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
69. A3b 34 A-69
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
70. A3b 35 A-70
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm

4
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
71. A3b 36 A-71
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
72. A3b 37 A-72
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
73. A3b 38 exterior cu perete A-73
interior (T), cu stâlp W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
b.a. cu Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
74. A3b 39 termoizolaţie la A-74
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
exterior
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
75. A3b 40 A-75
W/mK] 50 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
76. A3b 41 A-76
W/mK] 50 cm t=5/10/15/20 cm
77. A2d 1 Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm A-77
exterior cu perete
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK],
78. A2d 2 interior (T), cu A-78
stâlpişori b.a., cu 30-35-40-45 cm
termoizolaţie locală Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
79. A2d 3 A-79
stâlpişor 30-38-50 cm
80. B1a 1 Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm B-1
Colţ (ieşind) pereţi
81. B1a 2 zidărie, fără Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm B-2
stâlpişori, fără Bca [λ=0.25/0.35 W/mK],
82. B1a 3 termoizolaţie B-3
25-30-35-40-45 cm

83. B2a 1 Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm B-4


84. B2a 2 Colţ (ieşind) pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm B-5
zidărie, cu stâlpişori
85. B2a 3 b.a., fără Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm B-6
termoizolaţie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
86. B2a 4 B-7
25-30-38-50 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
87. B3a 1 B-8
Colţ (ieşind) pereţi W/mK] 25-30-35-40-45 cm
zidărie (bca), cu Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
88. B3a 2 B-9
stâlp b.a., fără W/mK] 25-30-35-40-45 cm
termoizolaţie
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
89. B3a 3 B-10
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
90. B3a 4 B-11
30-35-40-45 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
91. B3a 5 B-12
30-35-40-45 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
92. B3a 6 Colţ (ieşind) pereţi B-13
zidărie (bca), cu 30-35-40-45 cm
stâlp b.a., fără Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
93. B3a 7 termoizolaţie B-14
W/mK] 25-30-38-50 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
94. B3a 8 B-15
W/mK] 25-30-38-50 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
95. B3a 9 B-16
W/mK] 25-30-38-50 cm

5
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.

Colţ (ieşind) pereţi


structurali b.a.
96. B4a 1 (diafragme) + b.a. 15 cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK] 25-30-35-40-45 cm B-17
zidărie, fără
termoizolaţie

b.a. 15 cm, bulb 40 cm la interior, b.c.a. [λ=0.25/0.35


97. B5a 1 B-18
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
b.a. 15 cm, bulb 60 cm la interior, b.c.a. [λ=0.25/0.35
98. B5a 2 B-19
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
b.a. 15 cm, bulb 80 cm la interior, b.c.a. [λ=0.25/0.35
99. B5a 3 Colţ (ieşind) pereţi B-20
b.a. (diafragme) cu W/mK] 25-30-35-40-45 cm
bulb + zidărie, fără b.a. 15 cm, bulb 40 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
100. B5a 4 termoizolaţie B-21
W/mK] 30-35-40-45 cm
b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
101. B5a 5 B-22
W/mK] 30-35-40-45 cm
b.a. 15 cm, bulb 80 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
102. B5a 6 B-23
W/mK] 30-35-40-45 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
103. B1b 2 Colţ (ieşind) pereţi B-24
zidărie, fără t=5/10/15/20 cm
stâlpişori, cu 5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
104. B1b 11 termoizolaţie la B-25
t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm
exterior

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm,


105. B2b 1 B-26
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
106. B2b 2 B-27
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
107. B2b 3 B-28
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
108. B2b 4 B-29
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
109. B2b 5 B-30
t=5/10/15/20 cm
110. B2b 6 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 25cm, t=5/10/15/20 cm B-31
Colţ (ieşind) pereţi
111. B2b 7 zidărie, cu stâlpişori Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 30cm, t=5/10/15/20 cm B-32
112. B2b 8 b.a., cu Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 35cm, t=5/10/15/20 cm B-33
termoizolaţie la
113. B2b 9 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 40cm, t=5/10/15/20 cm B-34
exterior
114. B2b 10 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 45cm, t=5/10/15/20 cm B-35
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
115. B2b 11 B-36
25 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
116. B2b 12 B-37
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
117. B2b 13 B-38
38 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
118. B2b 14 B-39
50 cm, t=5/10/15/20 cm
5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
119. B2b 15 B-40
t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm

6
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
120. B3b 1 B-41
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
121. B3b 2 B-42
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
122. B3b 3 B-43
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
123. B3b 4 B-44
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
124. B3b 5 B-45
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
125. B3b 6 B-46
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
126. B3b 7 B-47
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
127. B3b 8 B-48
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
128. B3b 9 B-49
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
129. B3b 10 B-50
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
130. B3b 11 B-51
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
Colţ (ieşind) pereţi Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
131. B3b 12 zidărie, cu stâlp B-52
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
b.a., cu
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
132. B3b 13 termoizolaţie la B-53
exterior W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
133. B3b 14 B-54
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
134. B3b 15 B-55
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
135. B3b 16 B-56
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
136. B3b 17 B-57
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
137. B3b 18 B-58
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
138. B3b 22 B-59
35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
139. B3b 23 B-60
35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
140. B3b 24 B-61
35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
141. B3b 28 B-62
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
142. B3b 29 B-63
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
143. B3b 30 B-64
45 cm t=5/10/15/20 cm

7
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
144. B3b 31 B-65
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
145. B3b 32 B-66
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
146. B3b 33 B-67
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
147. B3b 34 B-68
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
148. B3b 35 B-69
Colţ (ieşind) pereţi W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
zidărie, cu stâlp
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
149. B3b 36 b.a., cu B-70
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
exterior Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
150. B3b 37 B-71
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
151. B3b 38 B-72
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
152. B3b 39 B-73
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
153. B3b 40 B-74
W/mK] 50 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
154. B3b 41 B-75
W/mK] 50 cm t=5/10/15/20 cm
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20 cm, b.c.a.
155. B5b 6 B-76
[λ=0.25/0.35 W/mK] 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Colţ (ieşind) pereţi Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20 cm, b.c.a.
156. B5b 7 b.a. (diafragme) cu B-77
[λ=0.25/0.35 W/mK] 30 cm, t=5/10/15/20 cm
bulb + zidărie, cu
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20 cm, b.c.a.
157. B5b 8 termoizolaţie la B-78
exterior [λ=0.25/0.35 W/mK] 35 cm, t=5/10/15/20 cm
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20 cm, b.c.a.
158. B5b 10 B-79
[λ=0.25/0.35 W/mK] 45 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
159. B3d 1 B-80
30-35-40-45 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
160. B3d 2 B-81
30-35-40-45 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
161. B3d 3 Colţ (ieşind) pereţi B-82
zidărie cu stâlp b.a., 30-35-40-45 cm
cu termoizolaţie Stâlp 40 cm, zidărie bl.ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/0.3
162. B3d 4 locală stâlp B-83
W/mK] 25-30-38 cm
Stâlp 60 cm, zidărie bl.ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/0.3
163. B3d 5 B-84
W/mK] 25-30-38-50 cm
Stâlp 80 cm, zidărie bl.ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/0.3
164. B3d 6 B-85
W/mK] 25-30-38-50 cm
b.a. 15 cm, bulb 40 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
165. B5d 1 Colţ (ieşind) pereţi B-86
structurali b.a. W/mK] 30-35-40-45 cm
(diafragme) cu bulb b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
166. B5d 2 B-87
+ zidărie, cu W/mK] 30-35-40-45 cm
termoizolaţie locală
b.a. 15 cm, bulb 80 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
167. B5d 3 bulb B-88
W/mK] 30-35-40-45 cm

8
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 60 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
168. B3e 8 B-89
35 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
169. B3e 9 B-90
35 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
170. B3e 16 B-91
W/mK] 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
171. B3e 17 B-92
W/mK] 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
172. B3e 18 B-93
W/mK] 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
173. B3e 19 Colţ (ieşind) pereţi B-94
zidărie cu stâlp b.a., W/mK] 30 cm, t=5/10/15/20 cm
cu termoizolaţie Stâlp 60 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
174. B3e 20 B-95
locală stâlp şi W/mK] 30 cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
Stâlp 80 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
175. B3e 21 exterior B-96
W/mK] 30 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
176. B3e 22 B-97
W/mK] 38 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
177. B3e 23 B-98
W/mK] 38 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
178. B3e 24 B-99
W/mK] 38 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
179. B3e 25 B-100
W/mK] 50 cm, t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, zidărie blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/0.3
180. B3e 26 B-101
W/mK] 50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm,
181. C1a 1 C-1
perete int. 25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm,
182. C1a 2 C-2
perete interior 30 cm
Colţ intrînd pereţi
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm,perete
183. C1a 3 zidărie, fără C-3
interior 25 cm
stâlpişori, fără
184. C1a 4 termoizolaţie Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm C-4
185. C1a 5 Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm C-5

186. C1a 6 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm C-6

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm,


187. C2a 1 C-7
perete interior 25 cm
Colţ intrînd pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm,
188. C2a 2 zidărie, cu stâlpişori C-8
perete interior 30 cm
b.a., fără
189. C2a 3 termoizolaţie Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm C-9
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
190. C2a 4 C-10
25-30-38-50 cm

9
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


191. C2a 5 Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm C-11
192. C2a 6 Colţ intrînd pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm C-12
zidărie, cu stâlpişori
193. C2a 7 b.a., fără Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm C-13
termoizolaţie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
194. C2a 8 C-14
25-30-38-50 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm, perete
195. C1b 1 C-15
interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, perete
196. C1b 2 C-16
interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50cm, perete
197. C1b 3 C-17
interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Colţ intrînd pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, perete
198. C1b 4 zidărie, fără C-18
interior 29 cm t=5/10/15/20 cm
stâlpişori, cu
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 25cm, perete interior 25 cm,
199. C1b 6 termoizolaţie la C-19
exterior t=5/10/15/20 cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 35cm, perete interior 25 cm,
200. C1b 8 C-20
t=5/10/15/20 cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 45cm, perete interior 25 cm,
201. C1b 10 C-21
t=5/10/15/20 cm
5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
202. C1b 11 C-22
t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm, perete
203. C2b 1 C-23
interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, perete
204. C2b 2 C-24
interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50cm, perete
205. C2b 3 C-25
interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, perete
206. C2b 4 C-26
interior 29 cm t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45cm, perete
207. C2b 5 C-27
interior 29 cm t=5/10/15/20 cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 25cm, perete interior 25 cm,
208. C2b 6 C-28
Colţ intrînd pereţi t=5/10/15/20 cm
zidărie, cu stâlpişori
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 30cm, perete interior 25 cm,
209. C2b 7 b.a., cu C-29
t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
exterior Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 35cm, perete interior 25 cm,
210. C2b 8 C-30
t=5/10/15/20 cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 40cm, perete interior 25 cm,
211. C2b 9 C-31
t=5/10/15/20 cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 45cm, perete interior 25 cm,
212. C2b 10 C-32
t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK],
213. C2b 11 C-33
25 cm, perete interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
214. C2b 12 C-34
30 cm, perete interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
215. C2b 13 C-35
38 cm, perete interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm

10
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.

Colţ intrînd pereţi


zidărie, cu stâlpişori
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
216. C2b 14 b.a., cu C-36
50 cm, perete interior 25 cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
exterior

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45-


217. D1a 1 D-1
50 cm, consolă 10cm grosime
Soclu, subsol
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, consolă
218. D1a 3 neîncălzit, fără D-2
10cm grosime
termoizolaţie
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
219. D1a 5 D-3
25-30-38-50 cm, consolă placă 10cm grosime
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm, consolă
220. D1b 1 D-4
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
5
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37 cm, consolă
221. D1b 5 Soclu, subsol D-5
neîncălzit, cu 10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 35cm, consolă 10cm grosime,
222. D1b 15 continuă la exterior D-6
t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
223. D1b 25 D-7
38cm, consolă 10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă =d,
224. D1d 9 D-8
10cm grosime, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
225. D1d 10 D-9
10cm grosime, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
226. D1d 11 D-10
Soclu, subsol 15cm grosime, t’=5cm
neîncălzit, Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
227. D1d 12 D-11
termoizolaţie 15cm grosime, t’=10cm
pardoseală
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, fără consolă placă,
228. D1d 13 D-12
t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, fără consolă placă,
229. D1d 14 D-13
t’=10cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
230. D1d 15 D-14
25-30-38-50 cm, consolă placă 10cm grosime, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
231. D1e 9 D-15
10cm grosime, t=5cm, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
232. D1e 10 D-16
10cm grosime, t=5cm, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
233. D1e 11 D-17
Soclu, subsol 10cm grosime, t=10cm, t’=5cm
neîncălzit, Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
234. D1e 12 D-18
termoizolaţie 10cm grosime, t=10cm, t’=10cm
pardoseală şi soclu
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
235. D1e 13 D-19
15cm grosime, t=5cm, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
236. D1e 14 D-20
15cm grosime, t=5cm, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
237. D1e 15 D-21
15cm grosime, t=10cm, t’=5cm

11
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă=d,
238. D1e 16 D-22
15cm grosime, t=10cm, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
239. D1e 17 D-23
10cm grosime, t=5cm, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
240. D1e 18 D-24
10cm grosime, t=5cm, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
241. D1e 19 D-25
10cm grosime, t=10cm, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
242. D1e 20 D-26
10cm grosime, t=10cm, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
243. D1e 21 D-27
15cm grosime, t=5cm, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
244. D1e 22 D-28
15cm grosime, t=5cm, t’=10cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
245. D1e 23 D-29
15cm grosime, t=10cm, t’=5cm
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, consolă placă
246. D1e 24 D-30
15cm grosime, t=10cm, t’=10cm

Soclu, subsol Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]


247. D1e 25 25-30-38-50 cm, consolă placă 10cm grosime, t=5cm, D-31
neîncălzit,
t’=5cm
termoizolaţie
pardoseală şi soclu Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
248. D1e 26 25-30-38-50 cm, consolă placă 10cm grosime, t=5cm, D-32
t’=10cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
249. D1e 27 25-30-38-50 cm, consolă placă 10cm grosime, t=10cm, D-33
t’=5cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
250. D1e 28 25-30-38-50 cm, consolă placă 10cm grosime, t=10cm, D-34
t’=10cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
251. D1e 29 25-30-38-50 cm, consolă placă 15cm grosime, t=5cm, D-35
t’=5cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
252. D1e 30 25-30-38-50 cm, consolă placă 15cm grosime, t=5cm, D-36
t’=10cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
253. D1e 31 25-30-38-50 cm, consolă placă 15cm grosime, t=10cm, D-37
t’=5cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
254. D1e 32 25-30-38-50 cm, consolă placă 15cm grosime, t=10cm, D-38
t’=10cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
255. D1f 33 D-39
25cm, consolă 10cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Soclu, subsol Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
256. D1f 34 neîncălzit, D-40
25cm, consolă 10cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
257. D1f 35 exterior perete + D-41
soclu şi pardoseală 25cm, consolă 15cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
258. D1f 36 D-42
25cm, consolă 15cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm

12
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
259. D1f 37 D-43
30cm, consolă 10cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
260. D1f 38 D-44
30cm, consolă 10cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
261. D1f 39 D-45
30cm, consolă 15cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
262. D1f 40 D-46
30cm, consolă 15cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
263. D1f 41 D-47
38cm, consolă 10cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
264. D1f 42 D-48
38cm, consolă 10cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
265. D1f 43 D-49
38cm, consolă 15cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
266. D1f 44 D-50
38cm, consolă 15cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
267. D1f 45 D-51
50cm, consolă 10cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
Soclu, subsol
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
268. D1f 46 neîncălzit, D-52
50cm, consolă 10cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
269. D1f 47 exterior perete + D-53
50cm, consolă 15cm grosime, t’=5cm, t=5/10/15/20 cm
soclu şi pardoseală
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
270. D1f 48 D-54
50cm, consolă 15cm grosime, t’=10cm, t=5/10/15/20 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 45 cm
271. D1f 49 D-55
t=8.5 cm, consolă 10cm grosime, t’=5cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 45 cm
272. D1f 50 D-56
t=8.5 cm, consolă 10cm grosime, t’=10cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 45 cm
273. D1f 51 D-57
t=8.5 cm, consolă 15cm grosime, t’=5cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 45 cm
274. D1f 52 D-58
t=8.5 cm, consolă 15cm grosime, t’=10cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 50 cm
275. D1f 53 D-59
t=13.5 cm, consolă 10cm grosime, t’=5cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 50 cm
276. D1f 54 D-60
t=13.5 cm, consolă 10cm grosime, t’=10cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 50 cm
277. D1f 55 D-61
t=13.5 cm, consolă 15cm grosime, t’=5cm, t”=0/5/10 cm
5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 50 cm
278. D1f 56 D-62
t=13.5 cm, consolă 15cm grosime, t’=10cm, t”=0/5/10 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45-
279. E1a 1 E-1
50 cm, placă 10cm grosime
Intersecţie perete
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45-
280. E1a 2 exterior cu planşeu E-2
curent, pereţi 50 cm, placă 15cm grosime
structurali zidărie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
281. E1a 3 (centură), fără E-3
cm grosime
termoizolaţie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 15
282. E1a 4 E-4
cm grosime

13
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm, placă
283. E1b 1 E-5
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm, placă
284. E1b 2 E-6
15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm, placă
285. E1b 3 E-7
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm, placă
286. E1b 4 E-8
15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm, placă
287. E1b 5 E-9
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm, placă
288. E1b 6 E-10
15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm, placă
289. E1b 7 E-11
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm, placă
290. E1b 8 E-12
15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm, placă
291. E1b 9 E-13
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm, placă
292. E1b 10 E-14
15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, placă 10cm grosime,
293. E1b 11 E-15
Intersecţie perete t=5/10/15/20 cm
exterior cu planşeu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, placă 15cm grosime,
294. E1b 12 curent, pereţi E-16
t=5/10/15/20 cm
structurali zidărie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, placă 10cm grosime,
295. E1b 15 (centură), cu E-17
termoizolaţie la t=5/10/15/20 cm
exterior B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, placă 15cm grosime,
296. E1b 16 E-18
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, placă 10cm grosime,
297. E1b 19 E-19
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, placă 15cm grosime,
298. E1b 20 E-20
t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
299. E1b 21 E-21
25 cm, placă 10 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
300. E1b 22 E-22
25 cm, placă 15 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
301. E1b 23 E-23
30 cm, placă 10 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
302. E1b 24 E-24
30 cm, placă 15 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
303. E1b 25 E-25
38 cm, placă 10 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
304. E1b 26 E-26
38 cm, placă 15 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
305. E1b 27 E-27
50 cm, placă 10 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
306. E1b 28 E-28
50 cm, placă 15 cm grosime, t=5/10/15/20 cm

14
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


5
Intersecţie perete Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
307. E1b 29 exterior cu planşeu 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, placă 10cm E-29
curent, pereţi grosime
structurali zidărie 5
Tristrat cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
308. E1b 30 (centură), cu termo- 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, placă 15cm E-30
izolaţie la exterior grosime
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45-
309. E1d 1 E-31
50 cm, placă 10cm grosime
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45-
310. E1d 2 E-32
Intersecţie perete 50 cm, placă 15cm grosime
exterior cu planşeu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
311. E1d 3 curent, pereţi E-33
cm grosime
structurali zidărie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 15
312. E1d 4 (centură), cu E-34
termoizolaţie locală cm grosime
centură Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
313. E1d 5 E-35
25-30-38-50 cm, placă 10 cm grosime
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
314. E1d 6 E-36
25-30-38-50 cm, placă 15 cm grosime
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm, placă
315. E1e 1 E-37
10cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm, placă
316. E1e 2 E-38
Intersecţie perete 15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
exterior cu planşeu Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm, placă
317. E1e 4 curent, pereţi E-39
15cm grosime, t=5/10/15/20 cm
structurali zidărie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, placă 15cm grosime,
318. E1e 12 (centură), cu E-40
t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie locală
centură şi B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, placă 15cm grosime,
319. E1e 16 E-41
termoizolaţie la t=5/10/15/20 cm
exterior Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
320. E1e 24 E-42
30 cm, placă 15 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
321. E1e 26 E-43
38 cm, placă 15 cm grosime, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
322. E2a 7 E-44
cm, placă 10cm grosime, grindă 30 cm acoperită 20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
323. E2a 8 E-45
cm, placă 10cm grosime, grindă 50 cm acoperită 20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
324. E2a 9 E-46
cm, placă 10cm grosime, grindă 70 cm acoperită 20cm
Intersecţie perete
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
325. E2a 10 exterior cu planşeu E-47
curent, pereţi cm, placă 15cm grosime, grindă 30 cm acoperită 20cm
nestructurali zidărie Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
326. E2a 11 (grindă), fără E-48
cm, placă 15cm grosime, grindă 50 cm acoperită 20cm
termoizolaţie
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
327. E2a 12 E-49
cm, placă 15cm grosime, grindă 70 cm acoperită 20cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
328. E2a 13 E-50
cm grosime, grindă 30 cm la interior
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
329. E2a 14 E-51
cm grosime, grindă 50 cm la interior

15
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
330. E2a 15 E-52
cm grosime, grindă 70 cm la interior
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 15
331. E2a 16 E-53
cm grosime, grindă 30 cm la interior
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 15
332. E2a 17 E-54
cm grosime, grindă 50 cm la interior
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
333. E2a 18 E-55
grosime, grindă 70 cm la interior
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
334. E2a 19 E-56
grosime, grindă 30 cm acoperită 20cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
335. E2a 20 E-57
grosime, grindă 50 cm acoperită 20cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
336. E2a 21 E-58
grosime, grindă 70 cm acoperită 20cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
337. E2a 22 E-59
grosime, grindă 30 cm acoperită 20cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
338. E2a 23 E-60
grosime, grindă 50 cm acoperită 20cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
339. E2a 24 Intersecţie perete E-61
grosime, grindă 70 cm acoperită 20cm
exterior cu planşeu
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
340. E2a 25 curent, pereţi E-62
cm grosime, grindă 30 cm la interior, consolă jos
nestructurali zidărie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
341. E2a 26 (grindă), fără E-63
cm grosime, grindă 50 cm la interior, consolă jos
termoizolaţie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 10
342. E2a 27 E-64
cm grosime, grindă 70 cm la interior, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 15
343. E2a 28 E-65
cm grosime, grindă 30 cm la interior, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, placă 15
344. E2a 29 E-66
cm grosime, grindă 50 cm la interior, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
345. E2a 30 E-67
grosime, grindă 70 cm la interior, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
346. E2a 31 E-68
grosime, grindă 30 cm acoperită 20cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
347. E2a 32 E-69
grosime, grindă 50 cm acoperită 20cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
348. E2a 33 E-70
grosime, grindă 70 cm acoperită 20cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
349. E2a 34 E-71
grosime, grindă 30 cm acoperită 20cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
350. E2a 35 E-72
grosime, grindă 50 cm acoperită 20cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
351. E2a 36 E-73
grosime, grindă 70 cm acoperită 20cm, consolă jos

16
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm, grindă
352. E2b 1 E-74
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, grindă
353. E2b 2 E-75
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, grindă
354. E2b 3 E-76
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45cm, grindă
355. E2b 4 E-77
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm, grindă
356. E2b 6 E-78
50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, grindă
357. E2b 7 E-79
50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, grindă
358. E2b 8 E-80
50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45cm, grindă
359. E2b 9 E-81
50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm, grindă
360. E2b 11 E-82
70 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, grindă
361. E2b 12 E-83
70 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, grindă
362. E2b 13 Intersecţie perete E-84
exterior cu planşeu 70 cm, t=5/10/15/20 cm
curent, pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45cm, grindă
363. E2b 14 E-85
nestructurali zidărie 70 cm, t=5/10/15/20 cm
(grindă), cu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 30 cm,
364. E2b 16 E-86
termoizolaţie la t=5/10/15/20 cm
exterior B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, grindă 30 cm,
365. E2b 17 E-87
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 30 cm,
366. E2b 18 E-88
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, grindă 30 cm,
367. E2b 19 E-89
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grindă 30 cm,
368. E2b 20 E-90
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 50 cm,
369. E2b 21 E-91
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, grindă 50 cm,
370. E2b 22 E-92
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 50 cm,
371. E2b 23 E-93
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, grindă 50 cm,
372. E2b 24 E-94
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grindă 50 cm,
373. E2b 25 E-95
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 70 cm,
374. E2b 26 E-96
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, grindă 70 cm,
375. E2b 27 E-97
t=5/10/15/20 cm

17
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 70 cm,
376. E2b 28 E-98
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, grindă 70 cm,
377. E2b 29 E-99
Intersecţie perete t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grindă 70 cm,
378. E2b 30 exterior cu planşeu E-100
curent, pereţi t=5/10/15/20 cm
nestructurali zidărie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
379. E2b 35 E-101
(grindă), cu 25 cm, grindă 50 cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
380. E2b 37 E-102
exterior 38 cm, grindă 50 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
381. E2b 39 E-103
25 cm, grindă 70 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
382. E2b 41 E-104
38 cm, grindă 70 cm, t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
383. E2d 7 E-105
grosime, grindă 30 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
384. E2d 8 E-106
grosime, grindă 50 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
385. E2d 9 E-107
grosime, grindă 70 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
386. E2d 10 E-108
grosime, grindă 30 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
387. E2d 11 E-109
Intersecţie perete grosime, grindă 50 cm, consolă jos
exterior cu planşeu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
388. E2d 12 curent, pereţi E-110
grosime, grindă 70 cm, consolă jos
nestructurali zidărie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
389. E2d 13 (grindă), cu E-111
termoizolaţie locală grosime, grindă 30 cm, consolă jos
grindă B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
390. E2d 14 E-112
grosime, grindă 50 cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 10 cm
391. E2d 15 E-113
grosime, grindă 70 cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
392. E2d 16 E-114
grosime, grindă 30 cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
393. E2d 17 E-115
grosime, grindă 50 cm, consolă jos
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30-35-40-45 cm, placă 15 cm
394. E2d 18 E-116
grosime, grindă 70 cm, consolă jos
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, grindă
395. E2e 7 E-117
Intersecţie perete 50 cm, t=5/10/15/20 cm
exterior cu planşeu Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, grindă
396. E2e 8 E-118
curent, pereţi 50 cm, t=5/10/15/20 cm
nestructurali zidărie
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm, grindă
397. E2e 12 (grindă), cu E-119
70 cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie locală
grindă şi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm, grindă
398. E2e 13 E-120
termoizolaţie la 70 cm, t=5/10/15/20 cm
exterior B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 50 cm,
399. E2e 21 E-121
t=5/10/15/20 cm

18
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 50 cm,
400. E2e 23 E-122
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 70 cm,
401. E2e 26 E-123
Intersecţie perete t=5/10/15/20 cm
exterior cu planşeu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, grindă 70 cm,
402. E2e 29 E-124
curent, pereţi t=5/10/15/20 cm
nestructurali zidărie
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
403. E2e 35 (grindă), cu E-125
25 cm, grindă 50 cm, t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie locală
grindă şi Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
404. E2e 37 E-126
termoizolaţie la 38 cm, grindă 50 cm, t=5/10/15/20 cm
exterior Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
405. E2e 39 E-127
25 cm, grindă 70 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
406. E2e 41 E-128
38 cm, grindă 70 cm, t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45-
407. F1a 1 F-1
exterior cu placă 50 cm
balcon, pereţi
408. F1a 2 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm F-2
structurali zidărie
(centură), fără Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
409. F1a 3 F-3
termoizolaţie 25-30-38-50 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
410. F1b 1 F-4
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
411. F1b 2 F-5
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
412. F1b 3 F-6
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
413. F1b 4 F-7
t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
414. F1b 5 exterior cu placă F-8
t=5/10/15/20 cm
balcon, pereţi
415. F1b 6 structurali zidărie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, t=5/10/15/20 cm F-9
416. F1b 8 (centură), cu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, t=5/10/15/20 cm F-10
termoizolaţie la
417. F1b 10 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20 cm F-11
exterior
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
418. F1b 11 F-12
25cm,t=5/10/15/20cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
419. F1b 12 F-13
30cm,t=5/10/15/20cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
420. F1b 13 F-14
38cm,t=5/10/15/20cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
421. F1b 14 F-15
50cm,t=5/10/15/20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm,
422. F1d 1 Intersecţie perete F-16
exterior cu placă t=5/10/15/20 cm, t’=5cm
balcon, pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm,
423. F1d 2 structurali zidărie F-17
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
(centură), cu
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm,
424. F1d 3 termoizolaţie la F-18
exterior şi la t=5/10/15/20cm, t’=5cm
intrados placă Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30cm,
425. F1d 4 balcon F-19
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
19
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
426. F1d 5 F-20
t=5/10/15/20 cm, t’=5cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
427. F1d 6 F-21
t=5/10/15/20 cm, t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45cm,
428. F1d 7 F-22
t=5/10/15/20 cm, t’=5cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45cm,
429. F1d 8 F-23
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50cm,
430. F1d 9 F-24
t=5/10/15/20cm, t’=5cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50cm,
431. F1d 10 F-25
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
Intersecţie perete
exterior cu placă B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, t=5/10/15/20 cm,
432. F1d 11 F-26
balcon, pereţi t’=5cm
structurali zidărie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, t=5/10/15/20 cm,
433. F1d 12 F-27
(centură), cu t’=10cm
termoizolaţie la B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, t=5/10/15/20 cm,
434. F1d 13 F-28
exterior şi la t’=5cm
intrados placă B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, t=5/10/15/20 cm,
435. F1d 14 F-29
balcon t’=10cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, t=5/10/15/20 cm,
436. F1d 15 F-30
t’=5cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, t=5/10/15/20 cm,
437. F1d 16 F-31
t’=10cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, t=5/10/15/20 cm,
438. F1d 17 F-32
t’=5cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, t=5/10/15/20 cm,
439. F1d 18 F-33
t’=10cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20 cm,
440. F1d 19 F-34
t’=5cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20 cm,
441. F1d 20 F-35
t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
442. F2a 1 F-36
cm, grindă 30 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
443. F2a 2 F-37
cm, grindă 50 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-30-37.5-45
444. F2a 3 Intersecţie perete F-38
exterior cu placă cm, grindă 70 cm
balcon, pereţi B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, grindă 30
445. F2a 4 F-39
nestructurali zidărie cm
(grindă), fără
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, grindă 50
446. F2a 5 termoizolaţie F-40
cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, grindă 70
447. F2a 6 F-41
cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
448. F2a 7 F-42
25-30-38 cm, grindă 30 cm

20
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
449. F2a 8 Intersecţie perete F-43
25-30-38 cm, grindă 50 cm
exterior cu placă
balcon, pereţi
nestructurali zidărie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
450. F2a 9 (grindă), fără F-44
25-30-38 cm, grindă 70 cm
termoizolaţie

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm, grindă


451. F2b 2 F-45
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm, grindă
452. F2b 3 F-46
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm, grindă
453. F2b 7 F-47
50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm, grindă
454. F2b 8 F-48
50 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm, grindă
455. F2b 12 F-49
70 cm, t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm, grindă
456. F2b 13 F-50
70 cm, t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 30 cm,
457. F2b 16 F-51
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 30 cm,
458. F2b 18 F-52
t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grindă 30 cm,
459. F2b 20 F-53
exterior cu placă t=5/10/15/20 cm
balcon, pereţi
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 50 cm,
460. F2b 21 nestructurali zidărie F-54
t=5/10/15/20 cm
(grindă), cu
termoizolaţie la B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 50 cm,
461. F2b 23 F-55
exterior t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grindă 50 cm,
462. F2b 25 F-56
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grindă 70 cm,
463. F2b 26 F-57
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grindă 70 cm,
464. F2b 28 F-58
t=5/10/15/20 cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grindă 70 cm,
465. F2b 30 F-59
t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
466. F2b 35 F-60
25cm, grindă 50 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
467. F2b 37 F-61
38cm, grindă 50 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
468. F2b 39 F-62
25cm, grindă 70 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
469. F2b 41 F-63
38cm, grindă 70 cm, t=5/10/15/20 cm

21
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
470. G1a 1 G-1
t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
471. G1a 2 G-2
t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
472. G1a 3 G-3
t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
473. G1a 4 G-4
t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
474. G1a 5 G-5
Intersecţie perete t’=10/15/20/25cm
475. G1a 6 exterior cu planşeu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, t’=10/15/20/25cm G-6
terasă (atic), pereţi
476. G1a 7 structurali zidărie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, t’=10/15/20/25cm G-7
477. G1a 8 (centură), fără B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, t’=10/15/20/25cm G-8
termoizolaţie
478. G1a 9 perete B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, t’=10/15/20/25cm G-9
479. G1a 10 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t’=10/15/20/25cm G-10
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
480. G1a 11 G-11
W/mK], 25 cm, t’=10/15/20/25cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
481. G1a 12 G-12
W/mK], 30 cm, t’=10/15/20/25cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
482. G1a 13 G-13
W/mK], 38 cm, t’=10/15/20/25cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
483. G1a 14 G-14
W/mK], 50 cm, t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
484. G1b 1 G-15
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
485. G1b 2 G-16
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
486. G1b 3 G-17
t=5/10/15/20cm, t’=20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
487. G1b 4 G-18
t=5/10/15/20cm, t’=25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
488. G1b 5 G-19
Intersecţie perete t=5/10/15/20cm, t’=10cm
exterior cu planşeu Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
489. G1b 6 terasă (atic), pereţi G-20
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
structurali zidărie
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
490. G1b 7 (centură), cu G-21
termoizolaţie t=5/10/15/20cm, t’=20cm
continuă la exterior Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
491. G1b 8 G-22
t=5/10/15/20cm, t’=25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
492. G1b 9 G-23
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
493. G1b 10 G-24
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
494. G1b 11 G-25
t=5/10/15/20cm, t’=20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
495. G1b 12 G-26
t=5/10/15/20cm, t’=25cm

22
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
496. G1b 13 G-27
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
497. G1b 14 G-28
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
498. G1b 15 Intersecţie perete G-29
exterior cu planşeu t=5/10/15/20cm, t’=20cm
terasă (atic), pereţi Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
499. G1b 16 G-30
structurali zidărie t=5/10/15/20cm, t’=25cm
(centură), cu Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
500. G1b 17 G-31
termoizolaţie t=5/10/15/20cm, t’=10cm
continuă la exterior Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
501. G1b 18 G-32
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
502. G1b 19 G-33
t=5/10/15/20cm, t’=20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
503. G1b 20 G-34
t=5/10/15/20cm, t’=25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
504. G2a 4 G-35
grinda=30 cm, t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
505. G2a 5 G-36
grinda=50 cm, t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
506. G2a 6 G-37
grinda=70 cm, t’=10/15/20/25cm
5
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37 cm,
507. G2a 7 G-38
grinda=30 cm, t’=10/15/20/25cm
5
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37 cm,
508. G2a 8 G-39
grinda=50 cm, t’=10/15/20/25cm
5
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37 cm,
509. G2a 9 G-40
grinda=70 cm, t’=10/15/20/25cm
Intersecţie perete B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grinda=30 cm,
510. G2a 16 G-41
exterior cu planşeu t’=10/15/20/25cm
terasă (atic), pereţi
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grinda=50 cm,
511. G2a 17 nestructurali zidărie G-42
t’=10/15/20/25cm
(grindă), fără
termoizolaţie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, grinda=70 cm,
512. G2a 18 G-43
perete t’=10/15/20/25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grinda=30 cm,
513. G2a 22 G-44
t’=10/15/20/25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grinda=50 cm,
514. G2a 23 G-45
t’=10/15/20/25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, grinda=70 cm,
515. G2a 24 G-46
t’=10/15/20/25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grinda=30 cm,
516. G2a 28 G-47
t’=10/15/20/25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grinda=50 cm,
517. G2a 29 G-48
t’=10/15/20/25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, grinda=70 cm,
518. G2a 30 G-49
t’=10/15/20/25cm

23
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25 cm,
519. H1a 1 H-1
t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
520. H1a 2 H-2
t’=10/15/20/25cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
521. H1a 3 H-3
t’=10/15/20/25cm
Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
522. H1a 4 exterior cu planşeu H-4
t’=10/15/20/25cm
sub pod, pereţi
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
523. H1a 5 structurali zidărie H-5
(centură), fără t’=10/15/20/25cm
524. H1a 6 termoizolaţie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25 cm, t’=10/15/20/25cm H-6
perete
525. H1a 7 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 30 cm, t’=10/15/20/25cm H-7
526. H1a 8 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 35 cm, t’=10/15/20/25cm H-8
527. H1a 9 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 40 cm, t’=10/15/20/25cm H-9
528. H1a 10 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t’=10/15/20/25cm H-10
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
529. H1a 11 H-11
W/mK], 25 cm, t’=10/15/20/25cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
530. H1a 12 H-12
Intersecţie perete W/mK], 30 cm, t’=10/15/20/25cm
exterior cu planşeu Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
531. H1a 13 sub pod, pereţi H-13
W/mK], 38 cm, t’=10/15/20/25cm
structurali zidărie
(centură), fără
termoizolaţie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
532. H1a 14 perete H-14
W/mK], 50 cm, t’=10/15/20/25cm

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,


533. H1b 5 H-15
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
534. H1b 6 H-16
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
535. H1b 7 H-17
t=5/10/15/20cm, t’=20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
536. H1b 8 H-18
t=5/10/15/20cm, t’=25cm
Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
537. H1b 9 exterior cu planşeu H-19
t=5/10/15/20cm, t’=10cm
sub pod, pereţi
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
538. H1b 10 structurali zidărie H-20
t=5/10/15/20cm, t’=15cm
(centură), cu
termoizolaţie Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
539. H1b 11 H-21
continuă la exterior t=5/10/15/20cm, t’=20cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
540. H1b 12 H-22
t=5/10/15/20cm, t’=25cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20cm,
541. H1b 25 H-23
t’=10cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20cm,
542. H1b 26 H-24
t’=15cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20cm,
543. H1b 27 H-25
t’=20cm

24
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 45 cm, t=5/10/15/20cm,
544. H1b 28 H-26
t’=25cm
Intersecţie perete Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
545. H1b 29 H-27
exterior cu planşeu W/mK], 30 cm, t=10/15/20/25cm, t’=10 cm
sub pod, pereţi
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
546. H1b 30 structurali zidărie H-28
W/mK], 30 cm, t=10/15/20/25cm, t’=15 cm
(centură), cu
termoizolaţie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
547. H1b 31 H-29
continuă la exterior W/mK], 30 cm, t=10/15/20/25cm, t’=20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30
548. H1b 32 H-30
W/mK], 30 cm, t=10/15/20/25cm, t’=25 cm
549. J1a 1 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, a=0 cm J-1
550. J1a 2 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, a=5 cm J-2
551. J1a 3 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, a=10 cm J-3
552. J1a 4 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, a=15 cm J-4
Tâmplărie lemn
553. J1a 5 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, a=20 cm J-5
dublă (secţiune
554. J1a 6 orizontală), perete B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, a=0 cm J-6
555. J1a 7 zidărie fără B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, a=5 cm J-7
termoizolaţie
556. J1a 8 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, a=10cm J-8
557. J1a 9 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, a=15cm J-9
558. J1a 10 B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm, a=20cm J-10
559. J1a 11 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, cu urechi J-11
560. J2a 1 Tâmplărie lemn Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=0 cm J-12
cuplată (secţiune
561. J2a 2 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=5 cm J-13
orizontală), perete
zidărie fără Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=15
562. J2a 4 J-14
termoizolaţie cm
563. J3a 1 Tâmplărie PVC Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=0 cm J-15
simplă (secţiune
564. J3a 2 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=5 cm J-16
orizontală), perete
zidărie fără Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=15
565. J3a 4 J-17
termoizolaţie cm
566. J4a 1 Tâmplărie aluminiu Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=0 cm J-18
simplă (secţiune
567. J4a 2 Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=5 cm J-19
orizontală), perete
zidărie fără Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25-37.5-45-50 cm, a=15
568. J4a 4 J-20
termoidzolaţie cm
Tâmplărie lemn
dublă (secţiune 5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
orizontală), perete
569. J1b 34 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, tâmplărie J-21
zidărie cu
lemn dublă (cu urechi), cu nervură
termoizolaţie
exterioară
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
570. J2b 1 Tâmplărie lemn J-22
cuplată (secţiune a=0cm
orizontală), perete Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
571. J2b 2 J-23
zidărie cu a=5cm
termoizolaţie
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
572. J2b 3 exterioară J-24
a=15cm

25
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10,15,20 cm,
573. J2b 4 J-25
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
574. J2b 5 J-26
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
575. J2b 6 J-27
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5 cm, t=5/10,15,20,
576. J2b 7 J-28
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5 cm, t=5/10,15,20,
577. J2b 8 J-29
a=d-grosime_toc
Tâmplărie lemn
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 44cm, t=5/10/15/20 cm,
578. J2b 9 cuplată (secţiune J-30
a=0 cm
orizontală), perete
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 44cm, t=5/10/15/20 cm,
579. J2b 10 zidărie cu J-31
a=5 cm
termoizolaţie
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 44cm, t=5/10/15/20 cm,
580. J2b 11 exterioară J-32
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 44cm, t=5/10/15/20 cm,
581. J2b 12 J-33
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
582. J2b 13 J-34
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
583. J2b 14 J-35
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
584. J2b 15 J-36
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
585. J2b 16 J-37
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
586. J3b 1 J-38
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
587. J3b 2 J-39
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
588. J3b 3 J-40
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
589. J3b 4 J-41
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
590. J3b 5 Tâmplărie PVC J-42
simplă (secţiune a=0 cm
orizontală), perete Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
591. J3b 6 J-43
zidărie cu a=5 cm
termoizolaţie
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
592. J3b 7 exterioară J-44
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
593. J3b 8 J-45
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
594. J3b 9 J-46
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
595. J3b 10 J-47
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
596. J3b 11 J-48
a=15 cm

26
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
597. J3b 12 J-49
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
598. J3b 13 Tâmplărie PVC J-50
simplă (secţiune a=0 cm
orizontală), perete Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
599. J3b 14 J-51
zidărie cu a=5 cm
termoizolaţie
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
600. J3b 15 exterioară J-52
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
601. J3b 16 J-53
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
602. J4b 1 J-54
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
603. J4b 2 J-55
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
604. J4b 3 J-56
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 25cm, t=5/10/15/20 cm,
605. J4b 4 J-57
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
606. J4b 5 J-58
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
607. J4b 6 J-59
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
608. J4b 7 Tâmplărie simplă J-60
a=15 cm
aluminiu (secţiune
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, t=5/10/15/20 cm,
609. J4b 8 orizontală), perete J-61
a=d-grosime_toc
zidărie cu
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
610. J4b 9 termoizolaţie J-62
a=0 cm
exterioară
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
611. J4b 10 J-63
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
612. J4b 11 J-64
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, t=5/10/15/20 cm,
613. J4b 12 J-65
a=d-grosime_toc
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
614. J4b 13 J-66
a=0 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
615. J4b 14 J-67
a=5 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
616. J4b 15 J-68
a=15 cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, t=5/10/15/20 cm,
617. J4b 16 J-69
a=d-grosime_toc

Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm, detaliu


618. K1a 1 K-1
solbanc
Tâmplărie lemn
dublă (secţiune
verticală), perete Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 37.5cm, buiandrug
619. K1a 3 zidărie fără K-2
h=10/15/20/25/30cm
termoizolaţie Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 45cm, buiandrug
620. K1a 4 K-3
h=10/15/20/25/30cm
Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 50cm, buiandrug
621. K1a 5 K-4
h=10/15/20/25/30cm

27
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie


622. K1a 9 K-5
buiandrug t=5 cm, fara termoiz. placa

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie


623. K1a 10 K-6
buiandrug t=5 cm, fara termoiz. placa

Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 30-37.5-45cm, buiandrug


624. K1a 11 K-7
h=20cm, centură planşeu intermediar
Tâmplărie lemn
dublă (secţiune
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolaţie
625. K1a 12 verticală), perete K-8
buiandrug t=5 cm, grinda h=30cm
zidărie fără B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolaţie
626. K1a 13 K-9
termoizolaţie buiandrug t=5 cm, grinda h=50cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolaţie
627. K1a 14 K-10
buiandrug t=5 cm, grinda h=70cm

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolaţie


628. K1a 15 K-11
buiandrug t=15 cm, grinda h=30cm

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolaţie


629. K1a 16 K-12
buiandrug t=15 cm, grinda h=50cm

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolaţie


630. K1a 17 K-13
buiandrug t=15 cm, grinda h=70cm

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie


631. K3a 1 K-14
buiandrug t=5 cm, fara termoiz. placa

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie


632. K3a 2 Tâmplărie PVC K-15
(secţiune verticală), buiandrug t=5 cm, fara termoiz. placa
perete zidărie fără
termoizolaţie

Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 30-37.5-45cm, buiandrug


633. K3a 3 K-16
h=20cm, centură planşeu intermediar

Tâmplărie aluminiu
(secţiune verticală), B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
634. K4a 1 K-17
perete zidărie fără buiandrug t=5 cm, fara termoiz. placa
termoizolaţie

28
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.

Tâmplărie aluminiu
(secţiune verticală), B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
635. K4a 2 K-18
perete zidărie fără buiandrug t=5 cm, fara termoiz. placa
termoizolaţie
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
636. K1b 1 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, detaliu K-19
solbanc a=6.5 cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
637. K1b 2 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, detaliu K-20
solbanc a=9 cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
638. K1b 3 K-21
t=3.5cm, buiandrug h=10/15/20/25/30cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, t=6cm,
639. K1b 4 K-22
buiandrug h=10/15/20/25/30cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
640. K1b 5 K-23
t=8.5cm, buiandrug h=10/15/20/25/30cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
641. K1b 6 K-24
t=11cm, buiandrug h=10/15/20/25/30cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
642. K1b 7 Tâmplărie lemn K-25
dublă (secţiune t=13.5cm, buiandrug h=10/15/20/25/30cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
643. K1b 8 verticală), perete K-26
zidărie cu buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
termoizolaţie B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
644. K1b 9 exterioară K-27
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
645. K1b 10 K-28
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
646. K1b 11 K-29
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
647. K1b 12 K-30
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
648. K1b 13 K-31
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
649. K1b 14 K-32
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
650. K1b 15 K-33
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
651. K1b 16 K-34
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
652. K1b 17 K-35
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
653. K1b 18 Tâmplărie lemn K-36
dublă (secţiune buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
verticală), perete B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
654. K1b 19 K-37
zidărie cu buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, cu termoiz. placa
termoizolaţie
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
655. K1b 20 exterioară K-38
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
656. K1b 21 K-39
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
657. K1b 22 K-40
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa

29
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie


658. K1b 23 K-41
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, cu termoiz. placa

Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK] 37.5cm, buiandrug


659. K1b 24 K-42
h=20cm, termoizolaţie perete exterior t=5/10/15/20cm

Tâmplărie lemn 5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
660. K1b 25 dublă (secţiune 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, grosime K-43
verticală), perete placă a=10 cm, grindă h=30cm
5
zidărie cu Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
661. K1b 26 termoizolaţie 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, grosime K-44
exterioară placă a=10 cm, grindă h=50cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
662. K1b 27 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, grosime K-45
placă a=10 cm, grindă h=70cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
663. K1b 28 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, grosime K-46
placă a=15 cm, grindă h=30cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
664. K1b 29 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, grosime K-47
placă a=15 cm, grindă h=50cm
5
Cărămidă tristrat [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm, 40-
665. K1b 30 42.5-45-47.5-50 cm t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm, grosime K-48
placă a=15 cm, grindă h=70cm
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
666. K3b 1 K-49
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
667. K3b 2 K-50
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
668. K3b 3 K-51
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
669. K3b 4 K-52
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
670. K3b 5 Tâmplărie PVC K-53
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
(secţiune verticală),
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
671. K3b 6 perete zidărie cu K-54
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, cu termoiz. placa
termoizolaţie
exterioară B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
672. K3b 7 K-55
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
673. K3b 8 K-56
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
674. K3b 9 K-57
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
675. K3b 10 K-58
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
676. K3b 11 K-59
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa

30
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
677. K3b 12 K-60
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, cu termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
678. K3b 13 K-61
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
679. K3b 14 K-62
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, cu termoiz. placa
Tâmplărie PVC
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
680. K3b 15 simplă (secţiune K-63
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa
verticală), perete
zidărie cu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
681. K3b 16 K-64
termoizolaţie buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, cu termoiz. placa
exterioară

Cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK] 37.5cm, buiandrug


682. K3b 17 K-65
h=20cm, termoizolaţie perete exterior t=5/10/15/20cm

B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie


683. K4b 1 K-66
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
684. K4b 2 K-67
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
685. K4b 3 K-68
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
686. K4b 4 K-69
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
687. K4b 5 K-70
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
688. K4b 6 K-71
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
689. K4b 7 K-72
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa
Tâmplărie aluminiu
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
690. K4b 8 simplă (secţiune K-73
verticală), perete buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa
zidărie cu B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
691. K4b 9 termoizolaţie K-74
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
exterioară
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
692. K4b 10 K-75
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 5cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
693. K4b 11 K-76
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
694. K4b 12 K-77
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 10cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
695. K4b 13 K-78
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
696. K4b 14 K-79
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 15cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
697. K4b 15 K-80
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa
B.C.A. [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-35-45 cm, izolatie
698. K4b 16 K-81
buiandrug t=5 cm, termoizolatie 20cm, fara termoiz. placa

31
Index punti termice

1.1 CONŢINUTUL CATALOGULUI DE COEFICIENŢI LINIARI DE TRANSFER


TERMIC PENTRU CLĂDIRI AVÂND DIVERSE SISTEME CONSTRUCTIVE

A – Intersecţie perete exterior cu perete interior (secţiune orizontală)


Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


1. A1a 1 Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm A-1
2. A1a 2 exterior cu perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm A-2
interior (T), fără
stâlpişori, fără
3. A1a 3 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK], 25-30-35-40-45 cm A-3
termoizolaţie

4. A2a 1 Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25-37.5-50 cm A-4


5. A2a 2 Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30-45 cm A-5
exterior cu perete
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK],
6. A2a 3 interior (T), cu A-6
stâlpişori b.a., fără 25-30-35-40-45 cm
termoizolaţie Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
7. A2a 4 A-7
25-30-38-50 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
8. A3a 1 A-8
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
9. A3a 2 A-9
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
10. A3a 3 A-10
W/mK] 25-30-35-40-45 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
11. A3a 4 A-11
Intersecţie perete 25-30-35-40-45 cm
exterior cu perete
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
12. A3a 5 interior (T), cu stâlp A-12
25-30-35-40-45 cm
b.a., fără
termoizolaţie Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
13. A3a 6 A-13
25-30-35-40-45 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
14. A3a 7 A-14
W/mK] 25-30-38 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
15. A3a 8 A-15
W/mK] 25-30-38-50 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/ 0.2/0.25/ 0.3
16. A3a 9 A-16
W/mK] 25-30-38-50 cm
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la int., b.c.a. [λ=0.25/0.35
17. A5a 2 Intersecţie perete A-17
exterior cu perete W/mK] 25-30-35-40-45 cm
interior (T), pereţi
structurali b.a.
Perete b.a. 15 cm, bulb 60 cm la 20cm, b.c.a. [λ=0.25/0.35
18. A5a 5 (diafragme) cu bulb A-18
+ zidărie, fără W/mK] 25-30-35-40-45 cm
termoizolaţie

Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5cm,


19. A1b 2 Intersecţie perete A-19
t=5/10/15/20 cm
exterior cu perete
interior (T), fără
stâlpişori, cu 5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
20. A1b 11 A-20
termoizolaţie la t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm
exterior

A A-I
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 25cm,
21. A2b 1 A-21
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5 cm,
22. A2b 2 A-22
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 50 cm,
23. A2b 3 A-23
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 30 cm,
24. A2b 4 A-24
t=5/10/15/20 cm
Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 45 cm,
25. A2b 5 A-25
t=5/10/15/20 cm
26. A2b 6 Intersecţie perete Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 25cm, t=5/10/15/20 cm A-26
27. A2b 7 exterior cu perete Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 30cm, t=5/10/15/20 cm A-27
interior, cu
28. A2b 8 Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 35cm, t=5/10/15/20 cm A-28
stâlpişori b.a., cu
29. A2b 9 termoizolaţie la Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 40cm, t=5/10/15/20 cm A-29
30. A2b 10 exterior Bca [λ=0.25/0.35 W/mK] 45cm, t=5/10/15/20 cm A-30
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
31. A2b 11 A-31
25 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
32. A2b 12 A-32
30 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
33. A2b 13 A-33
38 cm, t=5/10/15/20 cm
Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/0.25/0.30 W/mK]
34. A2b 14 A-34
50 cm, t=5/10/15/20 cm
5
Tristrat, cărămidă [λ=0.60/0.80 W/mK], 24+11 cm,
35. A2b 15 A-35
t=3.5/6/8.5/11/13.5 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
36. A3b 1 A-36
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
37. A3b 2 A-37
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
38. A3b 3 A-38
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
39. A3b 4 A-39
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
40. A3b 5 Intersecţie perete A-40
exterior cu perete W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
interior (T), cu stâlp Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
41. A3b 6 A-41
b.a. cu W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
termoizolaţie la
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
42. A3b 7 exterior A-42
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
43. A3b 8 A-43
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
44. A3b 9 A-44
W/mK] 35 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
45. A3b 10 A-45
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
46. A3b 11 A-46
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm

A A-II
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
47. A3b 12 A-47
W/mK] 40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
48. A3b 13 A-48
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
49. A3b 14 A-49
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit complet cu b.c.a. [λ=0.25/0.35
50. A3b 15 A-50
W/mK] 45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
51. A3b 16 A-51
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
52. A3b 17 A-52
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
53. A3b 18 A-53
25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
54. A3b 19 A-54
30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
55. A3b 20 A-55
30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
56. A3b 21 A-56
30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
57. A3b 22 A-57
35 cm t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
58. A3b 23 exterior cu perete A-58
interior (T), cu stâlp 35 cm t=5/10/15/20 cm
b.a. cu Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
59. A3b 24 termoizolaţie la A-59
35 cm t=5/10/15/20 cm
exterior
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
60. A3b 25 A-60
40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
61. A3b 26 A-61
40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
62. A3b 27 A-62
40 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
63. A3b 28 A-63
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
64. A3b 29 A-64
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, acoperit 20 cm cu b.c.a. [λ=0.25/0.35 W/mK]
65. A3b 30 A-65
45 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
66. A3b 31 A-66
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
67. A3b 32 A-67
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
68. A3b 33 A-68
W/mK] 25 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
69. A3b 34 A-69
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
70. A3b 35 A-70
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm

A A-III
Index punti termice

Nr Cod Descriere Schiţa (orientativă) Variantă/material/grosimi Pag.


Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
71. A3b 36 A-71
W/mK] 30 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 40 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
72. A3b 37 A-72
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
Intersecţie perete
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
73. A3b 38 exterior cu perete A-73
interior (T), cu stâlp W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
b.a. cu Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
74. A3b 39 termoizolaţie la A-74
W/mK] 38 cm t=5/10/15/20 cm
exterior
Stâlp 60 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
75. A3b 40 A-75
W/mK] 50 cm t=5/10/15/20 cm
Stâlp 80 cm, blocuri ceramice [λ=0.15/0.2/0.25/ 0.3
76. A3b 41 A-76
W/mK] 50 cm t=5/10/15/20 cm
77. A2d 1 Intersecţie perete Cărămidă [λ=0.50/0.60/0.70/0.80 W/mK], 37.5-45-50 cm A-77
exterior cu perete
Bca [λ=0.25/0.35 W/mK],
78. A2d 2 interior (T), cu A-78
stâlpişori b.a., cu 30-35-40-45 cm
termoizolaţie locală Blocuri ceramice cu goluri [λ=0.15/0.20/ 0.25/0.30 W/mK]
79. A2d 3 A-79
stâlpişor 30-38-50 cm

A A-IV
Index punti termice

A1. Intersecţie perete exterior cu perete interior, fără stâlpişori


a. Fără termoizolaţie
1. Zidărie cărămidă (25, 375, 50 cm)

-0.01
Ψ, pentru λ =
d d' Ψ
0.5 0.6 0.7 0.8
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
-0.02
25 - -0.039 -0.043 -0.046 -0.048
37.5 - -0.022 -0.024 -0.027 -0.029 λ
0.5
50 - -0.013 -0.016 -0.018 -0.019 -0.03
0.6
0.7
0.8
-0.04

-0.05
d [cm]
cm 30 45
16.0
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi
0.5 0.6 0.7 0.8 15.0
[°C]
cm cm °C °C °C °C 14.0
25 - 12.2 11.5 10.8 10.3
13.0
37.5 - 14.2 13.5 12.9 12.4 λ
12.0 0.5
50 - 15.3 14.8 14.3 13.8 0.6
11.0 0.7
0.8
10.0

9.0

8.0 d [cm]
25 37.5 50

A1a-1 A-1
Index punti termice

A1. Intersecţie perete exterior cu perete interior, fără stâlpişori


a. Fără termoizolaţie
2. Zidărie cărămidă (30, 45 cm)

-0.020
Ψ, pentru λ =
d d' Ψ
0.5 0.6 0.7 0.8 -0.025
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK [W/mK]

30 - -0.039 -0.044 -0.047 -0.050 -0.030

45 - -0.021 -0.024 -0.027 -0.028 -0.035


λ
-0.040
0.5
0.6
-0.045
0.7
0.8
-0.050

-0.055 d [cm]
30 45

15.0
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi
14.5
0.5 0.6 0.7 0.8
[°C]
cm cm °C °C °C °C 14.0

30 - 12.9 12.2 11.5 11.0 13.5

45 - 14.7 14.1 13.6 13.1 13.0 λ


12.5 0.5
0.6
12.0
0.7
11.5 0.8

11.0

10.5

10.0 d [cm]
30 45

A1a-2 A-2
Index punti termice

A1. Intersecţie perete exterior cu perete interior, fara stâlpişori b.a.


a. Fără termoizolaţie
3. Zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

-0.005
Ψ, pentru λ =
d d' Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK -0.010
25 - -0.022 -0.030 -0.015
30 - -0.017 -0.023 λ
35 - -0.013 -0.018 -0.020 0.25
40 - -0.010 -0.014 0.35
-0.025
45 - -0.008 -0.012
-0.030

-0.035 d [cm]
25 30 35 40 45

17.0
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi min
0.25 0.35 16.5
[°C]
cm cm °C °C
16.0
25 - 14.9 13.7
15.5
30 - 15.6 14.5 λ
15.0
35 - 16.1 15.1 0.25
0.35
40 - 16.5 15.6 14.5

45 - 16.8 16.0 14.0

13.5

13.0 d [cm]
25 30 35 40 45

A1a-3 A-3
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


a. Fără termoizolaţie
1. Zidărie cărămidă (25, 375, 50 cm)

0.10
Ψ, pentru λ = Ψ
d d' 0.09
0.5 0.6 0.7 0.8 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.08

25 24 0.091 0.072 0.056 0.042 0.07


37.5 24 0.044 0.037 0.030 0.023 λ
0.06
0.5
50 24 0.031 0.027 0.023 0.018 0.05 0.6
50 36.5 0.068 0.061 0.053 0.045 0.7
0.04
0.8
0.03

0.02

0.01 d/d' [cm]


25/24 37.5/24 50/24 50/36.5

15.0
Tsi min , pentru λ = Tsi
d d'
0.5 0.6 0.7 0.8 [°C]
14.0
cm cm °C °C °C °C
13.0
25 24 8.9 8.7 8.5 8.3
37.5 24 12.3 11.9 11.5 11.2 12.0 λ
0.5
50 24 13.9 13.5 13.1 12.8
11.0 0.6
50 36.5 13.1 12.8 12.6 12.4 0.7
10.0 0.8

9.0

d/d' [cm]
8.0
25/24 37.5/24 50/24 50/36.5

A2a-1 A-4
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


a. Fără termoizolaţie
2. Zidărie cărămidă (30, 45 cm)

0.12
Ψ, pentru λ = Ψ
d d' 0.11
0.5 0.6 0.7 0.8 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.10
30 29 0.109 0.089 0.071 0.055 0.09
45 29 0.057 0.050 0.042 0.034 λ
0.08
0.5
0.07 0.6
0.06 0.7
0.8
0.05

0.04

0.03 d [cm]
30 45

13.0
Tsi min , pentru λ = Tsi
d d' 12.5
0.5 0.6 0.7 0.8 [°C]
cm cm °C °C °C °C 12.0

30 29 9.4 9.2 9.1 8.9 11.5


45 29 12.6 12.3 11.9 11.7 λ
11.0
0.5
10.5 0.6
0.7
10.0
0.8
9.5

9.0

8.5 d [cm]
30 45

A2a-2 A-5
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


a. Fără termoizolaţie
3. Zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.16
Ψ, pentru λ = Ψ
d d'
0.25 0.35 [W/mK]
0.14
cm cm W/mK W/mK
25 25 0.143 0.129 0.12

30 25 0.089 0.083 0.10


λ
0.25
35 25 0.064 0.061 0.35
0.08
40 25 0.048 0.047
45 25 0.038 0.038 0.06

0.04

0.02 d [cm]
25 30 35 40 45
16.0
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi min
0.25 0.35 15.0
[°C]
cm cm °C °C
14.0
25 25 9.8 9.4
30 25 12.2 11.4 13.0 λ
0.25
35 25 13.5 12.7 12.0 0.35
40 25 14.4 13.6
11.0
45 25 15.0 14.3
10.0
d [cm]
9.0
25 30 35 40 45

A2a-3 A-6
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


a. Fără termoizolaţie
4. Zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25, 30, 38, 50 cm

0.16
Ψ, pentru λ =
d d' Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.14
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.12
25 25 0.158 0.152 0.143 0.134
0.10
30 25 0.087 0.090 0.089 0.086 λ
0.15
38 25 0.049 0.052 0.054 0.054 0.08
0.2
50 25 0.027 0.030 0.031 0.032 0.06 0.25
0.3
0.04

0.02

0.00 d [cm]
25 30 38 50
18.0
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi min
17.0
0.15 0.2 0.25 0.3 [°C]
cm cm °C °C °C °C 16.0

25 25 10.6 10.2 9.8 9.6 15.0


30 25 13.4 12.7 12.2 11.8 λ
14.0
0.15
38 25 15.3 14.6 14.1 13.6 13.0 0.2
50 25 16.6 16.0 15.6 15.2 12.0 0.25
0.3
11.0

10.0

9.0 d [cm]
25 30 38 50

A2a-4 A-7
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
1. Stâlp 40cm, acoperit complet cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.000
Ψ, pentru λ =
d b Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
25 40 0.000 0.000
30 40 0.000 0.000 λ
35 40 0.000 0.000 0.25
40 40 0.000 0.000 0.35

45 40 0.000 0.000

-0.001 d [cm]
25 30 35 40 45

18.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d b
0.25 0.35 [°C]
17.5
cm cm °C °C
25 40 16.5 15.5 17.0
30 40 17.0 16.1 λ
16.5 0.25
35 40 17.4 16.5
0.35
40 40 17.7 16.9 16.0
45 40 17.9 17.2
15.5

15.0 d [cm]
25 30 35 40 45

A3a-1 A-8
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
2. Stâlp 60cm, acoperit complet cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.000
Ψ, pentru λ =
d b -0.001
Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
-0.002
cm cm W/mK W/mK
-0.003
25 60 -0.007 -0.012 -0.004
-0.005
30 60 -0.005 -0.009 λ
-0.006
35 60 -0.004 -0.007 -0.007 0.25
40 60 -0.003 -0.006 -0.008 0.35
-0.009
45 60 -0.003 -0.005
-0.010
-0.011
-0.012
-0.013 d [cm]
25 30 35 40 45

18.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d b
0.25 0.35 [°C]
17.5
cm cm °C °C
25 60 16.2 15.1 17.0
30 60 16.8 15.7 λ
16.5 0.25
35 60 17.2 16.2
0.35
40 60 17.5 16.6 16.0
45 60 17.7 16.9
15.5

15.0 d [cm]
25 30 35 40 45

A3a-2 A-9
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
3. Stâlp 80cm, acoperit complet cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.000
Ψ, pentru λ =
d b Ψ
0.25 0.35 -0.005
cm cm W/mK W/mK [W/mK]

25 80 -0.018 -0.030 -0.010

30 80 -0.013 -0.023 -0.015 λ


35 80 -0.010 -0.018 0.25
-0.020
40 80 -0.008 -0.014 0.35

45 80 -0.007 -0.012 -0.025

-0.030

-0.035 d [cm]
25 30 35 40 45

18.0
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi min
0.25 0.35 17.5
[°C]
cm cm °C °C
17.0
25 80 16.0 14.8
30 80 16.5 15.4 16.5 λ
35 80 17.0 16.0 0.25
16.0 0.35
40 80 17.3 16.4
15.5
45 80 17.6 16.7
15.0

14.5 d [cm]
25 30 35 40 45

A3a-3 A-10
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
4. Stâlp 40cm, acoperit 20cm cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.100
Ψ, pentru λ =
d b Ψ
0.25 0.35 0.090
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
0.080
25 40 0.030 0.032
0.070
30 40 0.052 0.056 λ
35 40 0.068 0.073 0.060 0.25
40 40 0.080 0.085 0.35
0.050

45 40 0.088 0.094 0.040

0.030

0.020 d [cm]
25 30 35 40 45

16.5
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
16.0
25 40 15.8 14.7
30 40 15.9 14.9 λ
15.5 0.25
35 40 15.9 14.9
0.35
40 40 15.9 15.0
45 40 15.8 15.1 15.0

14.5 d [cm]
25 30 35 40 45

A3a-4 A-11
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
5. Stâlp 60cm, acoperit 20cm cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.140
Ψ, pentru λ =
d b
0.25 0.35 Ψ
0.120
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
25 60 0.033 0.032 0.100
30 60 0.065 0.067 λ
35 60 0.089 0.093 0.080 0.25
40 60 0.106 0.112 0.35
0.060
45 60 0.120 0.126
0.040

0.020 d [cm]
25 30 35 40 45

16.0
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
15.5
25 60 15.5 14.3
30 60 15.5 14.4
15.0 λ
35 60 15.6 14.6
0.25
40 60 15.7 14.8
0.35
45 60 15.8 15.0 14.5

14.0 d [cm]
25 30 35 40 45

A3a-5 A-12
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
6. Stâlp 80cm, acoperit 20cm cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.160
Ψ, pentru λ =
d b
0.25 0.35 Ψ
0.140
cm cm W/mK W/mK [W/mK]

25 80 0.032 0.024 0.120

30 80 0.074 0.071 0.100 λ


35 80 0.105 0.105 0.25
0.080
40 80 0.127 0.130 0.35

45 80 0.145 0.149 0.060

0.040

0.020 d [cm]
25 30 35 40 45

16.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d b
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 15.5

25 80 15.1 13.9
30 80 15.2 14.1 15.0
λ
35 80 15.3 14.3
14.5 0.25
40 80 15.4 14.5
0.35
45 80 15.6 14.7
14.0

13.5 d [cm]
25 30 35 40 45

A3a-6 A-13
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
7. Stâlp 40 cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25-30-38 cm

0.470
Ψ
Ψ, pentru λ =
d b [W/mK]
0.450
0.15 0.2 0.25 0.3
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.430

25 40 0.456 0.426 0.398 0.371 0.410

30 40 0.416 0.391 0.368 0.345 0.390 λ


0.15
38 40 0.349 0.332 0.316 0.300 0.370
0.2
0.350 0.25
0.330 0.3

0.310

0.290

0.270
d [cm]
25 30 38
10.1
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi min
0.15 0.2 0.25 0.3 9.9
[°C]
cm cm °C °C °C °C 9.7
25 40 9.3 9.3 9.3 9.3
9.5
30 40 9.8 9.9 10.0 10.0 λ
9.3 0.15
38 40 8.6 8.9 9.1 9.2
0.2
9.1
0.25
8.9 0.3

8.7

8.5 d [cm]
25 30 38

A3a-7 A-14
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
8. Stâlp 60 cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 20-30-38-50 cm

0.700
Ψ, pentru λ =
d b Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3
[W/mK]
0.650
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
25 60 0.646 0.598 0.553 0.511 0.600
30 60 0.612 0.572 0.533 0.496 λ
0.15
38 60 0.561 0.528 0.497 0.467 0.550
0.2
50 60 0.492 0.469 0.446 0.423 0.25
0.500 0.3

0.450

0.400
d [cm]
25 30 38 50
12.5
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi min
0.15 0.2 0.25 0.3 12.0
[°C]
cm cm °C °C °C °C 11.5
25 60 9.1 9.1 9.0 9.0
11.0
30 60 10.0 9.9 9.9 9.9 λ
10.5 0.15
38 60 11.0 11.0 11.0 11.0
0.2
10.0
50 60 12.4 12.4 12.5 12.5 0.25
9.5 0.3

9.0

8.5 d [cm]
25 30 38 50

A3a-8 A-15
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


a. Fără termoizolaţie
9. Stâlp 80 cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25-30-38-50 cm

0.800
Ψ, pentru λ =
d b Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3
[W/mK]
0.750
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
25 80 0.780 0.716 0.657 0.601 0.700
30 80 0.749 0.695 0.643 0.594 λ
0.15
38 80 0.699 0.655 0.612 0.571 0.650
0.2
50 80 0.630 0.596 0.563 0.531 0.25
0.600 0.3

0.550

0.500
d [cm]
25 30 38 50
12.5
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi12.0
min
0.15 0.2 0.25 0.3 [°C]
cm cm °C °C °C °C 11.5

25 80 8.6 8.5 8.5 8.5 11.0

30 80 9.5 9.4 9.4 9.3 10.5 λ


0.15
38 80 10.6 10.6 10.6 10.5 10.0
0.2
50 80 11.9 12.0 12.0 12.0 9.5 0.25
0.3
9.0

8.5

8.0 d [cm]
25 30 38 50

A3a-9 A-16
Index punti termice

A5. Intersecţie perete exterior cu perete interior structural b.a. cu bulb


a. Fără termoizolaţie
2. Bulb 60cm, acoperit complet cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

-0.002
Ψ, pentru λ =
d b -0.003
0.25 0.35 Ψ
cm cm W/mK [W/mK]
W/mK -0.004
25 60 -0.007 -0.012 -0.005

30 60 -0.005 -0.009 -0.006 λ


35 60 -0.004 -0.007 -0.007 0.25
40 60 -0.003 -0.005 -0.008 0.35

-0.009
45 60 -0.003 -0.004
-0.010

-0.011

-0.012 d [cm]
25 30 35 40 45

18.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d b
0.25 0.35 [°C]
17.5
cm cm °C °C
25 60 16.3 15.1 17.0
30 60 16.8 15.8 λ
16.5 0.25
35 60 17.2 16.3
0.35
40 60 17.5 16.7 16.0
45 60 17.7 17.0
15.5

15.0 d [cm]
25 30 35 40 45

A5a-2 A-17
Index punti termice

A5. Intersecţie perete exterior cu perete interior structural b.a. cu bulb


a. Fără termoizolaţie
5. Bulb 60cm, acoperit 20 cm cu zidărie BCA, grosime 25, 30, 35, 40, 45 cm

0.140
Ψ, pentru λ =
d b Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.120
25 60 0.034 0.033 0.100
30 60 0.066 0.068 λ
35 60 0.091 0.095 0.080 0.25
40 60 0.109 0.115 0.35
0.060
45 60 0.123 0.131
0.040

0.020 d [cm]
25 30 35 40 45

16.0
Tsi min , pentru λ =
d b Tsi min
0.25 0.35
[°C]
cm cm °C °C
15.5
25 60 15.5 14.3
30 60 15.6 14.5 λ
15.0 0.25
35 60 15.7 14.7
0.35
40 60 15.9 15.0
45 60 16.0 15.1 14.5

14.0 d [cm]
25 30 35 40 45

A5a-5 A-18
Index punti termice

A1. Intersecţie perete exterior cu perete interior (T), fără stâlpişori


b. Cu termoizolaţie la exterior
2. Zidărie cărămidă, grosime 37.5 cm

0.000
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.5 0.6 0.7 0.8 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
37.5 5 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001
37.5 10 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 λ
0.5
37.5 15 -0.001 -0.001 0.000 0.000
0.6
37.5 20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.7
-0.002 0.8

-0.003 d/t[cm]
37.5/5 37.5/10 37.5/15 37.5/20
19.4
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.5 0.6 0.7 0.8 [°C]
cm cm °C °C °C °C 18.9
37.5 5 17.6 17.5 17.5 17.5
37.5 10 18.5 18.4 18.4 18.4 λ
18.4 0.5
37.5 15 18.9 18.9 18.9 18.9
0.6
37.5 20 19.1 19.1 19.1 19.1 0.7
0.8
17.9

17.4 d/t[cm]
37.5/5 37.5/10 37.5/15 37.5/20

A1b-2 A-19
Index punti termice

A1. Intersecţie perete exterior cu perete interior, fără stâlpişori


b. Cu termoizolaţie la exterior
11. Tristrat, zidărie cărămidă, 24+11 5cm

0.000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.6 0.8 -0.001
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
40 3.5 -0.007 -0.006 -0.002

42.5 6 -0.004 -0.003 λ


-0.003
45 8.5 -0.002 -0.002 0.6
-0.004 0.8
47.5 11 -0.002 -0.001
50 13.5 -0.001 -0.001 -0.005

-0.006

-0.007 d [cm]
40 42.5 45 47.5 50
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi
0.6 0.8 18.5
[°C]
cm cm °C °C
40 3.5 16.6 16.4 18.0
42.5 6 17.5 17.4 λ
17.5 0.6
45 8.5 18.0 18.0
0.8
47.5 11 18.3 18.3
17.0
50 13.5 18.6 18.6
16.5

16.0 d [cm]
40 42.5 45 47.5 50

A1b-11 A-20
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
1. Zidărie cărămidă, grosime 25 cm

0.012
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.5 0.6 0.7 0.8 [W/mK]
0.010
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
25 5 0.010 0.007 0.005 0.003 0.008
25 10 0.004 0.002 0.002 0.001 λ
0.5
25 15 0.002 0.001 0.001 0.001 0.006
0.6
25 20 0.001 0.001 0.001 0.000 0.7
0.004 0.8

0.002

0.000 d/t[cm]
25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min.
0.5 0.6 0.7 0.8 19.0
[°C]
cm cm °C °C °C °C
18.5
25 5 16.3 16.4 16.5 16.5
25 10 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 λ
0.5
25 15 18.4 18.5 18.5 18.6 0.6
17.5
25 20 18.8 18.8 18.9 18.9 0.7
17.0 0.8

16.5

16.0 d/t[cm]
25/5 25/10 25/15 25/20

A2b-1 A-21
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
2. Zidărie cărămidă, grosime 37.5 cm

0.009
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.008
0.5 0.6 0.7 0.8 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.007
37.5 5 0.008 0.006 0.004 0.003 0.006
37.5 10 0.003 0.002 0.002 0.001 λ
0.005
0.5
37.5 15 0.002 0.001 0.001 0.001
0.004 0.6
37.5 20 0.001 0.001 0.001 0.000 0.7
0.003 0.8
0.002

0.001

0.000 d/t[cm]
37.5/5 37.5/10 37.5/15 37.5/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.5 0.6 0.7 0.8 [°C]
cm cm °C °C °C °C 18.5

37.5 5 16.7 16.7 16.8 16.8


37.5 10 17.9 17.9 18.0 18.1 18.0 λ
0.5
37.5 15 18.4 18.5 18.6 18.6
17.5 0.6
37.5 20 18.8 18.8 18.9 18.9 0.7
0.8
17.0

16.5 d/t[cm]
37.5/5 37.5/10 37.5/15 37.5/20

A2b-2 A-22
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
3. Zidărie cărămidă, grosime 50 cm

0.007
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.5 0.6 0.7 0.8 0.006
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
50 5 0.007 0.005 0.004 0.003 0.005

50 10 0.003 0.002 0.001 0.001 λ


0.004 0.5
50 15 0.002 0.001 0.001 0.001 0.6
0.003 0.7
50 20 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8
0.002

0.001

0.000 d/t[cm]
50/5 50/10 50/15 50/20

Tsi min , pentru λ = Tsi19.5


min
d t [°C]
0.5 0.6 0.7 0.8 19.0
cm cm °C °C °C °C
50 5 16.9 17.0 17.0 17.1 18.5
50 10 18.0 18.1 18.1 18.2 λ
18.0 0.5
50 15 18.5 18.6 18.6 18.7 0.6
50 20 18.8 18.9 18.9 19.0 0.7
17.5
0.8

17.0

16.5 d/t[cm]
50/5 50/10 50/15 50/20

A2b-3 A-23
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
4. Zidărie cărămidă, grosime 30 cm

0.010
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.009
0.5 0.6 0.7 0.8 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.008

30 5 0.009 0.007 0.005 0.003 0.007

30 10 0.004 0.002 0.002 0.001 0.006 λ


0.5
30 15 0.002 0.001 0.001 0.001 0.005
0.6
30 20 0.001 0.001 0.001 0.000 0.004 0.7
0.8
0.003

0.002

0.001

0.000 d/t[cm]
30/5 30/10 30/15 30/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.5 0.6 0.7 0.8 18.5
[°C]
cm cm °C °C °C °C
30 5 16.4 16.5 16.6 16.7 18.0
30 10 17.8 17.9 18.0 18.0 λ
17.5 0.5
30 15 18.4 18.5 18.5 18.6
0.6
30 20 18.8 18.8 18.9 18.9 17.0 0.7
0.8
16.5

16.0 d/t[cm]
30/5 30/10 30/15 30/20

A2b-4 A-24
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
5. Zidărie cărămidă, grosime 45 cm

0.008
Ψ, pentru λ =
d t 0.007
0.5 0.6 0.7 0.8 Ψ
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.006
[W/mK]
45 5 0.007 0.005 0.004 0.003 0.005

45 10 0.003 0.002 0.002 0.001 0.004 λ


0.003 0.5
45 15 0.002 0.001 0.001 0.001 0.2
0.002
45 20 0.001 0.001 0.001 0.000 0.25
0.001 0.3
0.000
45/5 45/10 45/15 45/20
d/t [cm]

19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min 19.0
0.5 0.6 0.7 0.8 [°C]
cm cm °C °C °C °C 18.5
18.0
45 5 16.8 16.9 16.9 17.0
45 10 18.0 18.0 18.1 18.1
17.5 λ
17.0 0.5
45 15 18.5 18.5 18.6 18.6
16.5 0.2
45 20 18.8 18.9 18.9 19.0 0.25
16.0
0.3
15.5
45/5 45/10 45/15 45/20
d/t[cm]

A2b-5 A-25
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
6. Zidărie BCA, grosime 25 cm

0.030
Ψ
Ψ, pentru λ =
d t [W/mK]
0.25 0.35
0.025
cm cm W/mK W/mK
25 5 0.027 0.020 0.020
25 10 0.011 0.008 λ
0.25
25 15 0.006 0.004 0.015
0.35
25 20 0.004 0.003
0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 18.5

25 5 16.6 16.6
25 10 17.9 17.9 18.0 λ
0.25
25 15 18.4 18.5
17.5 0.35
25 20 18.7 18.8

17.0

16.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A2b-6 A-26
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
7. Zidărie BCA, grosime 30 cm

0.030
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
0.025
cm cm W/mK W/mK
30 5 0.024 0.019 0.020
30 10 0.011 0.008 λ
0.25
30 15 0.006 0.004 0.015
0.35
30 20 0.004 0.003
0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
19.0
cm cm °C °C
30 5 16.8 16.8 18.5
30 10 17.9 18.0 λ
18.0 0.25
30 15 18.4 18.5
0.35
30 20 18.7 18.8 17.5

17.0

16.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A2b-7 A-27
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
8. Zidărie BCA, grosime 35 cm

0.025
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.020

35 5 0.021 0.017
35 10 0.010 0.007 0.015 λ
0.25
35 15 0.006 0.004
0.35
35 20 0.004 0.003 0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 18.5

35 5 17.0 17.0
35 10 18.0 18.0 18.0 λ
0.25
35 15 18.5 18.6
17.5 0.35
35 20 18.8 18.8

17.0

16.5 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A2b-8 A-28
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
9. Zidărie BCA, grosime 40 cm

0.020
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.018
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.016

40 5 0.018 0.015 0.014

40 10 0.009 0.007 0.012 λ


0.25
40 15 0.005 0.004 0.010
0.35
40 20 0.004 0.002 0.008

0.006

0.004

0.002

0.000 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
21.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
19.0
cm cm °C °C
40 5 17.2 17.2 17.0
40 10 18.1 18.0 λ
15.0 0.25
40 15 18.5 18.6
0.35
40 20 18.8 18.9 13.0

11.0

9.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A2b-9 A-29
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
10. Zidărie BCA, grosime 45 cm

0.018
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.016
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.014
45 5 0.016 0.013 0.012
45 10 0.008 0.006 λ
0.010
0.25
45 15 0.005 0.004
0.008 0.35
45 20 0.003 0.002
0.006

0.004

0.002

0.000 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 18.5
45 5 17.4 17.4
45 10 18.1 18.2 λ
18.0 0.25
45 15 18.6 18.6
0.35
45 20 18.8 18.9
17.5

17.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A2b-10 A-30
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
11. Zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25 cm

0.04
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.04
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.03
25 5 0.036 0.030 0.025 0.023
0.03
25 10 0.017 0.013 0.010 0.008 λ
0.02 0.15
25 15 0.010 0.007 0.006 0.004 0.2
25 20 0.006 0.005 0.004 0.003 0.02 0.25
0.3
0.01

0.01

0.00
d/t [cm]
25/5 25/10 25/15 25/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi
0.15 0.2 0.25 0.3 18.5
[°C]
cm cm °C °C °C °C
18.0
25 5 16.0 16.0 16.0 16.1
25 10 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 λ
0.15
25 15 18.0 18.1 18.1 18.2 0.2
17.0
25 20 18.4 18.5 18.5 18.6 0.25
16.5 0.3

16.0

15.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A2b-11 A-31
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
12. Zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 30 cm

0.016
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.014
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.012
30 5 0.015 0.009 0.004 0.001 0.010
30 10 0.008 0.004 0.001 -0.001 λ
0.008
0.15
30 15 0.005 0.003 0.001 0.000 0.2
0.006
30 20 0.003 0.002 0.001 0.000 0.25
0.004 0.3
0.002

0.000

-0.002
d/t [cm]
30/5 30/10 30/15 30/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.15 0.2 0.25 0.3 18.5
[°C]
cm cm °C °C °C °C
18.0
30 5 16.0 16.0 16.0 16.1
30 10 17.4 17.4 17.5 17.5 17.5 λ
0.15
30 15 18.0 18.1 18.1 18.2 17.0 0.2
30 20 18.4 18.5 18.5 18.6 0.25
16.5 0.3

16.0

15.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A2b-12 A-32
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
13. Zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 38 cm

0.025
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.020

38 5 0.022 0.020 0.017 0.017


38 10 0.012 0.010 0.009 0.007 0.015 λ
0.15
38 15 0.008 0.006 0.005 0.004 0.2
38 20 0.005 0.004 0.003 0.003 0.010 0.25
0.3

0.005

0.000
d/t [cm]
38/5 38/10 38/15 38/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
cm cm °C °C °C °C [°C]
18.5

38 5 16.9 16.8 16.7 16.7


38 10 17.8 17.7 17.7 17.7
18.0 λ
0.15
38 15 18.2 18.2 18.3 18.3
17.5 0.2
38 20 18.5 18.5 18.6 18.6 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


38/5 38/10 38/15 38/20

A2b-13 A-33
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
14. Zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 50 cm

0.016
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 0.014
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.012
50 5 0.015 0.014 0.013 0.013
0.010
50 10 0.009 0.008 0.007 0.006 λ
0.15
50 15 0.006 0.005 0.004 0.004 0.008
0.2
50 20 0.005 0.004 0.003 0.002 0.006 0.25
0.3
0.004

0.002

0.000 d/t [cm]


50/5 50/10 50/15 50/20
18.8
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
18.6
0.15 0.2 0.25 0.3 [°C]
cm cm °C °C °C °C 18.4

50 5 17.5 17.3 17.2 17.1 18.2


50 10 18.1 18.0 17.9 17.9 λ
18.0
0.15
50 15 18.4 18.4 18.4 18.4 17.8 0.2
50 20 18.6 18.6 18.7 18.7 17.6 0.25
0.3
17.4

17.2

17.0 d/t [cm]


50/5 50/10 50/15 50/20

A2b-14 A-34
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlpişori b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
15. Tristrat, zidărie cărămidă, 24+11 5cm

0.009
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.008
0.6 0.8 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.007
40 3.5 0.009 0.005
0.006
42.5 6 0.005 0.002 λ
0.005
45 8.5 0.003 0.001 0.6
0.004 0.8
47.5 11 0.002 0.001
0.003
50 13.5 0.001 0.001
0.002

0.001

0.000 d [cm]
40 42.5 45 47.5 50
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.6 0.8 18.5
[°C]
cm cm °C °C
18.0
40 3.5 16.0 16.0
42.5 6 17.1 17.2 17.5 λ
0.6
45 8.5 17.7 17.8 0.8
17.0
47.5 11 18.1 18.2
16.5
50 13.5 18.4 18.5
16.0

15.5 d [cm]
40 42.5 45 47.5 50

A2b-15 A-35
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
1. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 25 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0001
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
0.0001
cm cm W/mK W/mK
25 5 0.000 0.000 0.0001
25 10 0.000 0.000 λ
0.25
25 15 0.000 0.000 0.0001
0.35
25 20 0.000 0.000
0.0000

0.0000

0.0000 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

Tsi min , pentru λ = Tsi19.4


min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.2

25 5 18.3 18.1 19.0


25 10 18.8 18.7 λ
18.8
0.25
25 15 19.1 19.1
18.6 0.35
25 20 19.3 19.3
18.4

18.2

18.0 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-1 A-36
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
2. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 25 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
-0.0005
cm cm W/mK W/mK
25 5 -0.002 -0.002 -0.0010
25 10 -0.001 -0.001 λ
0.25
25 15 0.000 -0.001 -0.0015
0.35
25 20 0.000 0.000
-0.0020

-0.0025

-0.0030 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
25 5 18.1 17.8
25 10 18.7 18.6 λ
18.5 0.25
25 15 19.0 19.0
0.35
25 20 19.2 19.2
18.0

17.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-2 A-37
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
3. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 25 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35 [W/mK]
-0.001
cm cm W/mK W/mK
25 5 -0.005 -0.006 -0.002

25 10 -0.002 -0.002 λ
-0.003
0.25
25 15 -0.001 -0.001
0.35
-0.004
25 20 -0.001 -0.001
-0.005

-0.006

-0.007 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
25 5 17.9 17.7
25 10 18.6 18.5 λ
18.5 0.25
25 15 19.0 18.9
0.35
25 20 19.2 19.1
18.0

17.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-3 A-38
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
4. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 30 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0001
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
0.0001
cm cm W/mK W/mK
30 5 0.000 0.000 0.0001
30 10 0.000 0.000 λ
0.25
30 15 0.000 0.000 0.0001
0.35
30 20 0.000 0.000
0.0000

0.0000

0.0000 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
30 5 18.4 18.1 19.0
30 10 18.9 18.8 λ
0.25
30 15 19.2 19.1
0.35
30 20 19.3 19.3 18.5

18.0 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-4 A-39
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
5. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 30 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK -0.001

30 5 -0.002 -0.002
30 10 -0.001 -0.001 -0.001 λ
0.25
30 15 0.000 0.000
0.35
30 20 0.000 0.000 -0.002

-0.002

-0.003 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
30 5 18.2 17.9
30 10 18.8 18.6 λ
18.5 0.25
30 15 19.1 19.0
0.35
30 20 19.2 19.2
18.0

17.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-5 A-40
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
6. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 30 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35
[W/mK]
-0.001
cm cm W/mK W/mK
30 5 -0.004 -0.005 -0.002
30 10 -0.002 -0.002 λ
0.25
30 15 -0.001 -0.001 -0.003
0.35
30 20 -0.001 -0.001
-0.004

-0.005

-0.006 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
21.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
19.0
cm cm °C °C
30 5 18.1 17.8 17.0
30 10 18.7 18.6 λ
15.0 0.25
30 15 19.0 18.9
0.35
30 20 19.2 19.1 13.0

11.0

9.0 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-6 A-41
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
7. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 35 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0001
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.0001
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.0001

35 5 0.000 0.000 0.0001

35 10 0.000 0.000 0.0001 λ


0.25
35 15 0.000 0.000 0.0001
0.35
35 20 0.000 0.000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
35 5 18.5 18.3 19.0
35 10 19.0 18.8 λ
0.25
35 15 19.2 19.1
0.35
35 20 19.3 19.3 18.5

18.0 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A3b-7 A-42
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
8. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 35 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0000
Ψ, pentru λ = Ψ
d t -0.0002
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK -0.0004

35 5 -0.001 -0.002 -0.0006

35 10 -0.001 -0.001 -0.0008 λ


0.25
35 15 0.000 0.000 -0.0010
0.35
35 20 0.000 0.000 -0.0012

-0.0014

-0.0016

-0.0018

-0.0020 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
35 5 18.3 18.1
35 10 18.8 18.7 λ
18.5 0.25
35 15 19.1 19.0
0.35
35 20 19.3 19.2
18.0

17.5 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A3b-8 A-43
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
9. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 35 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.000
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK -0.001

35 5 -0.004 -0.005 -0.002

35 10 -0.002 -0.002 -0.002 λ


0.25
35 15 -0.001 -0.001 -0.003
0.35
35 20 -0.001 -0.001 -0.003

-0.004

-0.004

-0.005

-0.005 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
35 5 18.2 17.9
35 10 18.8 18.6 λ
18.5 0.25
35 15 19.0 19.0
0.35
35 20 19.2 19.2
18.0

17.5 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A3b-9 A-44
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
10. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 40 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.000
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.000
40 5 0.000 0.000 0.000
40 10 0.000 0.000 λ
0.000
0.25
40 15 0.000 0.000
0.000 0.35
40 20 0.000 0.000
0.000

0.000

0.000

0.000 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
40 5 18.6 18.4 19.0
40 10 19.0 18.9 λ
0.25
40 15 19.2 19.2
0.35
40 20 19.4 19.4 18.5

18.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A3b-10 A-45
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
11. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 40 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35 0.000
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.000
40 5 -0.001 -0.002 -0.001
40 10 -0.001 -0.001 λ
-0.001
0.25
40 15 0.000 0.000
-0.001 0.35
40 20 0.000 0.000
-0.001

-0.001

-0.002

-0.002 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
40 5 18.4 18.2 19.0
40 10 18.9 18.8 λ
0.25
40 15 19.1 19.1
0.35
40 20 19.3 19.2 18.5

18.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A3b-11 A-46
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
12. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 40 cm (la exteriorul stâlpului)

0.000
Ψ, pentru λ =
d t -0.001
0.25 0.35 Ψ
cm cm W/mK W/mK [W/mK]
-0.001
40 5 -0.003 -0.004 -0.002
40 10 -0.002 -0.002 λ
-0.002
0.25
40 15 -0.001 -0.001
-0.003 0.35
40 20 -0.001 -0.001
-0.003

-0.004

-0.004

-0.005 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
40 5 18.3 18.0 19.0
40 10 18.8 18.7 λ
0.25
40 15 19.1 19.0
0.35
40 20 19.2 19.2 18.5

18.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A3b-12 A-47
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
13. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 45 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0001
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35 0.0001
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
0.0001
45 5 0.000 0.000
0.0001 λ
45 10 0.000 0.000
0.25
45 15 0.000 0.000 0.0000
0.35
45 20 0.000 0.000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
45 5 18.5 18.2 19.0
45 10 18.9 18.8 λ
0.25
45 15 19.2 19.1
0.35
45 20 19.3 19.2 18.5

18.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A3b-13 A-48
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
14. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 45 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0000
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35 -0.0002
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
-0.0004
45 5 -0.001 -0.001
-0.0006 λ
45 10 -0.001 -0.001
0.25
45 15 0.000 0.000 -0.0008
0.35
45 20 0.000 0.000 -0.0010

-0.0012

-0.0014

-0.0016 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
45 5 18.5 18.2 19.0
45 10 18.9 18.8 λ
0.25
45 15 19.2 19.1
0.35
45 20 19.3 19.2 18.5

18.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A3b-14 A-49
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
15. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 45 cm (la exteriorul stâlpului)

0.0000
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 -0.0005
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
-0.0010
45 5 -0.003 -0.004
-0.0015 λ
45 10 -0.001 -0.002
0.25
45 15 -0.001 -0.001 -0.0020
0.35
45 20 -0.001 -0.001 -0.0025

-0.0030

-0.0035

-0.0040 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
45 5 18.5 18.2 19.0
45 10 18.9 18.8 λ
0.25
45 15 19.2 19.1
0.35
45 20 19.3 19.2 18.5

18.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A3b-14 A-50
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
16. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 25 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.008
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 0.007
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
0.006
25 5 0.008 0.006
0.005 λ
25 10 0.003 0.003
0.25
25 15 0.002 0.001 0.004
0.35
25 20 0.001 0.001 0.003

0.002

0.001

0.000 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
25 5 17.9 17.7
25 10 18.6 18.6 λ
18.5 0.25
25 15 19.0 19.0
0.35
25 20 19.2 19.2
18.0

17.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-16 A-51
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
17. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 25 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.009
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.008
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.007
25 5 0.009 0.006 0.006
25 10 0.004 0.003 λ
0.005
0.25
25 15 0.002 0.001
0.004 0.35
25 20 0.001 0.001
0.003

0.002

0.001

0.000 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
25 5 18.5 18.4 19.0
25 10 18.9 18.9 λ
0.25
25 15 19.2 19.1
0.35
25 20 19.1 19.1 18.5

18.0 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-17 A-52
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
18. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 25 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.009
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.008
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.007
25 5 0.008 0.005 0.006
25 10 0.004 0.002 λ
0.005
0.25
25 15 0.002 0.001
0.004 0.35
25 20 0.001 0.001
0.003

0.002

0.001

0.000 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
25 5 18.5 18.4 19.0
25 10 18.9 18.9 λ
0.25
25 15 19.2 19.1
0.35
25 20 19.1 19.1 18.5

18.0 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-18 A-53
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
19. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 30 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.016
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 0.014
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
0.012
30 5 0.015 0.012
0.010 λ
30 10 0.007 0.005
0.25
30 15 0.004 0.003 0.008
0.35
30 20 0.003 0.002 0.006

0.004

0.002

0.000 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
30 5 17.9 17.7
30 10 18.6 18.6 λ
18.5 0.25
30 15 19.0 19.0
0.35
30 20 19.2 19.2
18.0

17.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-19 A-54
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
20. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 30 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.020
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.018
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.016

30 5 0.018 0.015 0.014

30 10 0.008 0.006 0.012 λ


0.25
30 15 0.005 0.003 0.010
0.35
30 20 0.003 0.002 0.008

0.006

0.004

0.002

0.000 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
30 5 18.5 18.4 19.0
30 10 18.9 18.9 λ
0.25
30 15 19.2 19.1
0.35
30 20 19.1 19.1 18.5

18.0 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-20 A-55
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
21. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 30 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.025
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.020

30 5 0.021 0.016
30 10 0.010 0.007 0.015 λ
0.25
30 15 0.005 0.004
0.35
30 20 0.004 0.002 0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C
30 5 18.4 18.4 19.0
30 10 18.8 18.8 λ
0.25
30 15 19.1 19.0
0.35
30 20 19.1 19.1 18.5

18.0 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-21 A-56
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
22. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 35 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.025
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.020

35 5 0.021 0.018
35 10 0.010 0.008 0.015 λ
0.25
35 15 0.006 0.004
0.35
35 20 0.004 0.003 0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0
35 5 17.8 17.6
35 10 18.5 18.4 λ
18.5 0.25
35 15 18.9 18.8
0.35
35 20 19.2 19.1
18.0

17.5 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A3b-22 A-57
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
23. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 35 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.030
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
0.025
cm cm W/mK W/mK
35 5 0.027 0.022 0.020
35 10 0.013 0.010 λ
0.25
35 15 0.008 0.005 0.015
0.35
35 20 0.003 0.001
0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

35 5 17.7 17.5
35 10 18.4 18.4 18.5 λ
0.25
35 15 18.8 18.8
18.0 0.35
35 20 18.9 19.0

17.5

17.0 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A3b-23 A-58
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
24. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 35 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.035
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
0.030
cm cm W/mK W/mK
35 5 0.032 0.025 0.025

35 10 0.015 0.011 λ
0.020
0.25
35 15 0.009 0.006
0.35
0.015
35 20 0.006 0.004
0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

35 5 17.7 17.5
35 10 18.4 18.4 18.5 λ
0.25
35 15 18.8 18.8
18.0 0.35
35 20 18.9 19.0

17.5

17.0 d/t [cm]


35/5 35/10 35/15 35/20

A3b-24 A-59
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
25. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 40 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.030
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
0.025
cm cm W/mK W/mK
40 5 0.027 0.023 0.020
40 10 0.013 0.010 λ
0.25
40 15 0.008 0.006 0.015
0.35
40 20 0.005 0.004
0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
19.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

40 5 17.7 17.5
40 10 18.4 18.4 18.5 λ
0.25
40 15 18.8 18.8
18.0 0.35
40 20 19.0 19.0

17.5

17.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A3b-25 A-60
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
26. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 40 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.040
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 0.035
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
0.030
40 5 0.035 0.029
0.025 λ
40 10 0.017 0.013
0.25
40 15 0.010 0.007 0.020
0.35
40 20 0.007 0.005 0.015

0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
19.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

40 5 17.7 17.5
40 10 18.4 18.4 18.5 λ
0.25
40 15 18.8 18.8
18.0 0.35
40 20 19.0 19.0

17.5

17.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A3b-26 A-61
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
27. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 40 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.045
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.040
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.035
40 5 0.042 0.034 0.030
40 10 0.020 0.015 λ
0.025
0.25
40 15 0.012 0.009
0.020 0.35
40 20 0.008 0.005
0.015

0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

40 5 17.6 17.5
40 10 18.4 18.4 18.5 λ
0.25
40 15 18.8 18.8
18.0 0.35
40 20 18.9 19.0

17.5

17.0 d/t [cm]


40/5 40/10 40/15 40/20

A3b-27 A-62
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
28. Stâlp b=40cm, zidărie BCA, grosime 45 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.035
Ψ, pentru λ = Ψ
d t
0.25 0.35 [W/mK]
0.030
cm cm W/mK W/mK
45 5 0.033 0.028 0.025

45 10 0.017 0.013 λ
0.020
0.25
45 15 0.010 0.008
0.35
0.015
45 20 0.007 0.005
0.010

0.005

0.000 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

45 5 17.6 17.4
45 10 18.3 18.3 18.5 λ
0.25
45 15 18.7 18.7
18.0 0.35
45 20 18.9 18.9

17.5

17.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A3b-28 A-63
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
29. Stâlp b=60cm, zidărie BCA, grosime 45 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.05
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.05
0.25 0.35 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK 0.04

45 5 0.044 0.037 0.04

45 10 0.022 0.017 0.03 λ


0.25
45 15 0.014 0.010 0.03
0.35
45 20 0.009 0.007 0.02

0.02

0.01

0.01

0.00 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 18.5
45 5 17.6 17.4
45 10 18.3 18.3 λ
18.0 0.25
45 15 18.7 18.7
0.35
45 20 18.9 18.9
17.5

17.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A3b-29 A-64
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b. a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
30. Stâlp b=80cm, zidărie BCA, grosime 45 cm (20 cm la exteriorul stâlpului)

0.060
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.25 0.35
0.050
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK
45 5 0.053 0.044 0.040
45 10 0.027 0.020 λ
0.25
45 15 0.016 0.012 0.030
0.35
45 20 0.011 0.008
0.020

0.010

0.000 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20
19.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t
0.25 0.35 [°C]
cm cm °C °C 19.0

45 5 17.5 17.3
45 10 18.2 18.2 18.5 λ
0.25
45 15 18.7 18.6
18.0 0.35
45 20 18.9 18.9

17.5

17.0 d/t [cm]


45/5 45/10 45/15 45/20

A3b-30 A-65
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
31. Stâlp 40cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25 cm

0.090
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.080
0.15 0.2 0.25 0.3 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.070
25 5 0.083 0.070 0.060 0.051 0.060
25 10 0.037 0.029 0.024 0.020 λ
0.050
0.15
25 15 0.021 0.016 0.013 0.011 0.2
0.040
25 20 0.014 0.010 0.008 0.007 0.25
0.030 0.3
0.020

0.010

0.000
d/t [cm]
25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
19.0
cm cm °C °C °C °C [°C]

25 5 16.6 16.6 16.6 16.7 18.5

25 10 17.9 17.9 17.9 18.0 λ


18.0 0.15
25 15 18.5 18.5 18.5 18.6
0.2
25 20 18.8 18.8 18.8 18.9 17.5 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-31 A-66
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
32. Stâlp 60cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25 cm

0.140
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.120
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.100
25 5 0.116 0.097 0.082 0.070
25 10 0.050 0.040 0.033 0.027 0.080
λ
0.15
25 15 0.028 0.022 0.018 0.014 0.2
0.060
25 20 0.018 0.014 0.011 0.009 0.25
0.3
0.040

0.020

0.000
d/t [cm]
25/5 25/10 25/15 25/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
19.0
cm cm °C °C °C °C [°C]

25 5 16.7 16.6 16.6 16.6 18.5

25 10 18.0 18.0 18.0 18.0 λ


18.0 0.15
25 15 18.5 18.5 18.5 18.6
0.2
25 20 18.8 18.8 18.9 18.9 17.5 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-32 A-67
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
33. Stâlp 80cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 25 cm

0.16
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.14
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.12
25 5 0.143 0.118 0.099 0.084
0.10
25 10 0.062 0.049 0.040 0.033 λ
0.15
25 15 0.035 0.027 0.021 0.017 0.08
0.2
25 20 0.022 0.017 0.013 0.011 0.06 0.25
0.3
0.04

0.02

0.00
d/t [cm]
25/5 25/10 25/15 25/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
cm cm °C °C °C °C [°C]
18.5

25 5 16.5 16.4 16.4 16.4


18.0 λ
25 10 17.8 17.8 17.9 17.9
0.15
25 15 18.4 18.5 18.5 18.5
17.5 0.2
25 20 18.8 18.8 18.8 18.8 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


25/5 25/10 25/15 25/20

A3b-33 A-68
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
34. Stâlp 40 cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 30 cm

0.100
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.090
0.15 0.2 0.25 0.3
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.080

30 5 0.088 0.075 0.065 0.056 0.070

30 10 0.041 0.033 0.027 0.023 0.060 λ


0.15
30 15 0.024 0.019 0.015 0.013 0.050
0.2
30 20 0.016 0.012 0.010 0.008 0.040 0.25
0.030 0.3

0.020

0.010

0.000
d/t [cm]
30/5 30/10 30/15 30/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
cm cm °C °C °C °C [°C]
18.5

30 5 16.5 16.5 16.5 16.6


18.0 λ
30 10 17.7 17.8 17.8 18.0
0.15
30 15 18.3 18.4 18.4 18.5
17.5 0.2
30 20 18.7 18.7 18.8 18.8 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-34 A-69
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
35. Stâlp 60cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 30 cm

0.140
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.120
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.100
30 5 0.124 0.106 0.091 0.078
30 10 0.057 0.046 0.038 0.032 0.080
λ
0.15
30 15 0.033 0.026 0.021 0.017 0.2
0.060
30 20 0.021 0.017 0.013 0.011 0.25
0.3
0.040

0.020

0.000
d/t [cm]
30/5 30/10 30/15 30/20
19.5
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
19.0
cm cm °C °C °C °C [°C]

30 5 16.7 16.7 16.7 16.7 18.5

30 10 17.9 17.9 18.0 18.0 λ


18.0 0.15
30 15 18.5 18.5 18.5 18.5
0.2
30 20 18.8 18.8 18.8 18.9 17.5 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-35 A-70
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
36. Stâlp 80cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 30 cm

0.18
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.16
0.15 0.2 0.25 0.3 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.14
30 5 0.154 0.130 0.111 0.095 0.12
30 10 0.070 0.056 0.046 0.038 λ
0.10
0.15
30 15 0.040 0.031 0.025 0.021 0.2
0.08
30 20 0.026 0.020 0.016 0.013 0.25
0.06 0.3
0.04

0.02

0.00
d/t [cm]
30/5 30/10 30/15 30/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
cm cm °C °C °C °C [°C]
18.5

30 5 16.5 16.5 16.5 16.5


18.0 λ
30 10 17.8 17.8 17.9 17.9
0.15
30 15 18.4 18.4 18.5 18.5
17.5 0.2
30 20 18.8 18.8 18.8 18.8 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


30/5 30/10 30/15 30/20

A3b-36 A-71
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
37. Stâlp 40 cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 38 cm

0.095
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.085
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.075
38 5 0.091 0.079 0.069 0.060 0.065
38 10 0.045 0.037 0.031 0.026 λ
0.055
0.15
38 15 0.028 0.022 0.018 0.015 0.2
0.045
38 20 0.019 0.015 0.012 0.010 0.25
0.035 0.3
0.025

0.015

0.005
d/t [cm]
38/5 38/10 38/15 38/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t Tsi min
18.5
0.15 0.2 0.25 0.3 [°C]
cm cm °C °C °C °C 18.0
38 5 15.4 15.5 15.6 15.8
17.5
38 10 17.0 17.1 17.2 17.3 λ
17.0 0.15
38 15 17.7 17.8 17.9 18.0
0.2
16.5
38 20 18.2 18.3 18.4 18.5 0.25
16.0 0.3

15.5

15.0 d/t [cm]


38/5 38/10 38/15 38/20

A3b-37 A-72
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
38. Stâlp 60cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 38 cm

0.160
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.140
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.120
38 5 0.134 0.116 0.101 0.089
0.100
38 10 0.065 0.054 0.045 0.038 λ
0.15
38 15 0.039 0.031 0.025 0.021 0.080
0.2
38 20 0.026 0.020 0.016 0.014 0.060 0.25
0.3
0.040

0.020

0.000
d/t [cm]
38/5 38/10 38/15 38/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t [°C]
0.15 0.2 0.25 0.3
cm cm °C °C °C °C 18.5

38 5 16.8 16.7 16.8 16.8


18.0 λ
38 10 17.9 17.9 18.0 18.0
0.15
38 15 18.5 18.5 18.5 18.5
17.5 0.2
38 20 18.8 18.8 18.8 18.8 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


38/5 38/10 38/15 38/20

A3b-38 A-73
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
39. Stâlp 80cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 38 cm

0.180
Ψ, pentru λ = Ψ
d t 0.160
0.15 0.2 0.25 0.3 [W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.140
38 5 0.167 0.144 0.125 0.109 0.120
38 10 0.080 0.066 0.055 0.046 λ
0.100
0.15
38 15 0.048 0.038 0.031 0.026 0.2
0.080
38 20 0.032 0.025 0.020 0.016 0.25
0.060 0.3
0.040

0.020

0.000
d/t [cm]
38/5 38/10 38/15 38/20
19.0
Tsi min , pentru λ =
d t
0.15 0.2 0.25 0.3 Tsi min
cm cm °C °C °C °C [°C]
18.5

38 5 16.6 16.6 16.6 16.6


18.0 λ
38 10 17.9 17.9 17.9 17.9
0.15
38 15 18.4 18.4 18.4 18.5
17.5 0.2
38 20 18.7 18.8 18.8 18.8 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


38/5 38/10 38/15 38/20

A3b-39 A-74
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
40. Stâlp 60cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 50 cm

0.160
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.140
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.120
50 5 0.142 0.126 0.112 0.100
0.100
50 10 0.074 0.063 0.053 0.046 λ
0.15
50 15 0.046 0.038 0.032 0.027 0.080
0.2
50 20 0.032 0.026 0.021 0.017 0.060 0.25
0.3
0.040

0.020

0.000
d/t [cm]
50/5 50/10 50/15 50/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t [°C]
0.15 0.2 0.25 0.3
cm cm °C °C °C °C 18.5

50 5 16.9 16.9 16.9 16.9


18.0 λ
50 10 17.9 17.9 18.0 18.0
0.15
50 15 18.4 18.5 18.5 18.5
17.5 0.2
50 20 18.7 18.8 18.8 18.8
0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


50/5 50/10 50/15 50/20

A3b-40 A-75
Index punti termice

A3. Intersecţie perete exterior cu perete interior, cu stâlp b.a.


b. Cu termoizolaţie la exterior
41. Stâlp 80cm, zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 50 cm

0.200
Ψ, pentru λ =
d t Ψ
0.15 0.2 0.25 0.3 0.180
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.160
50 5 0.182 0.162 0.144 0.128 0.140
50 10 0.094 0.080 0.069 0.060 λ
0.120
0.15
50 15 0.059 0.049 0.041 0.035 0.2
0.100
50 20 0.041 0.033 0.027 0.023 0.25
0.080 0.3
0.060

0.040

0.020
d/t [cm]
50/5 50/10 50/15 50/20
19.0
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d t [°C]
0.15 0.2 0.25 0.3
cm cm °C °C °C °C 18.5

50 5 16.8 16.8 16.8 16.8


18.0 λ
50 10 17.9 17.9 17.9 17.9
0.15
50 15 18.4 18.4 18.5 18.5
17.5 0.2
50 20 18.7 18.7 18.8 18.8 0.25
0.3
17.0

16.5 d/t [cm]


50/5 50/10 50/15 50/20

A3b-41 A-76
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior (T), cu stâlpişori b.a.,


d. Cu termoizolaţie locală stâlpişor
1. Zidărie cărămidă, grosime 37.5, 45, 50 cm

0.020
Ψ, pentru λ =
d d' Ψ
0.50 0.60 0.70 0.80 0.015
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK
0.010
37.5 24 0.016 0.009 0.002 -0.004
45 29 0.013 0.004 -0.004 -0.012 0.005
50 24 0.009 0.005 0.000 -0.004
0.000
λ
-0.005 0.50
0.60
-0.010 0.70
0.80
-0.015 d [cm]
37.5 45 50

16.0
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi min
0.50 0.60 0.70 0.80 [°C]
15.5
cm cm °C °C °C °C
37.5 25 14.4 14.1 13.7 13.4
15.0
45 25 14.8 14.5 14.2 13.9
50 25 15.6 15.2 14.9 14.6 14.5
λ
0.50
14.0
0.60
0.70
13.5 0.80

13.0 d [cm]
cm 37.5 45

A2d-1 A-77
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior (T), cu stâlpişori b.a.,


d. Cu termoizolaţie locală stâlpişor
2. Zidărie BCA, grosime 30, 35, 40, 45 cm

0.035
Ψ, pentru λ = Ψ
d d'
0.25 0.35 [W/mK]
0.030
cm cm W/mK W/mK
0.025
30 25 0.029 0.013
35 25 0.020 0.007 0.020
λ
0.25
40 25 0.015 0.004 0.35
0.015
45 25 0.012 0.004
0.010

0.005

0.000 d [cm]
30 35 40 45
16.5
Tsi min , pentru λ = Tsi min
d d' [°C]
0.25 0.35
16.0
cm cm °C °C
30 25 14.7 14.1
35 25 15.5 14.9 15.5 λ
0.25
40 25 16.0 15.4 0.35
15.0
45 25 16.4 15.8

14.5

14.0 d [cm]
30 35 40 45

A2d-2 A-78
Index punti termice

A2. Intersecţie perete exterior cu perete interior (T), cu stâlpişori b.a.,


d. Cu termoizolaţie locală stâlpişor
3. Zidărie blocuri ceramice cu goluri, grosime 30, 38, 50 cm

0.050
Ψ, pentru λ =
d d' Ψ λ
0.15 0.20 0.25 0.30 0.045
[W/mK]
cm cm W/mK W/mK W/mK W/mK 0.15
0.040
0.20
30 25 0.045 0.037 0.029 0.025 0.035 0.25
38 25 0.027 0.023 0.017 0.011 0.30
0.030
50 25 0.016 0.013 0.010 0.007
0.025

0.020

0.015

0.010

0.005 d [cm]
30 38 50
17.5
Tsi min , pentru λ =
d d' Tsi min
0.15 0.20 0.25 0.30 17.0
[°C]
cm cm °C °C °C °C
16.5
30 25 15.6 15.1 14.7 14.4
38 25 16.6 16.2 15.8 15.5 16.0 λ
0.15
50 25 17.4 17.1 16.7 16.4
15.5 0.20
0.25
15.0 0.30

14.5

14.0 d [cm]
30 38 50

A2d-3 A-79