Sunteți pe pagina 1din 7

SR 1907/2 – 97 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE.

NECESARUL DE CĂLDURĂ
DE CALCUL. Temperaturi interioare convenţionale de calcul.

Obiect şi domeniu de aplicare:


Temperaturile interioare convenţionale de calcul se utilizează pentru determinarea
necesarului de căldură de calcul al clădirilor.

Temperatura interioară de calcul este:


- pentru încăperi de locuit: media temperaturilor înregistrate timp de 24
de ore, la o distanţă de 2 m de pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra
pardoselii.
- pentru încăperi cu grad de ocupare limitat: media temperaturilor
înregistrate pe durata perioadei de ocupare, la o distanţă de 2 m de
pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii.
- pentru spaţii de producţie: media temperaturilor înregistrate pe durata
zilnică a programului de lucru, în zona de staţionare a muncitorilor, la
0,75 m deasupra pardoselii.

Temperaturi interioare convenţionale de calcul (încăperi încălzite) Tabelul


1
Categoria clădirii şi destinaţia încăperilor Temperatura interioară
convenţională de calcul
o
C
1. LOCUINŢE
Camere de locuit şi holuri 20
Vestibuluri 18
Camere pentru baie, duşuri 22
Bucătării 18
Closete în cadrul apartamentului 18
Closete în afara apartamentului 15
Scări şi coridoare exterioare apartamentului 10
Intrări 12
Spălătorii şi călcătorii 15
Uscătorii la blocurile de locuinţe 25
Garaje sub locuinţe 10
2. CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ŞI ANEXE SOCIALE
DIN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE
Birouri 20
Săli de conferinţe 18
Săli de aşteptare 16
Biblioteci, camere de lectură 20
Biblioteci, depozite de cărţi 15
Holuri, vestibuluri, garderobe 15
Camera portarului 20
Scări, coridoare 15
Grup sanitar 15
Vestiare 22
Camere de dezbrăcare şi duşuri 22
Spălătoare fără dezbrăcare 20
Arhive cu personal 18
Arhive, depozite de cărţi 10
Centrale telefonice, staţie de radioficare, etc. 20
Bufete 20
Cabinete medicale 22
Intrări 12
Cabinete de toaletî pentru femei 20
Încăperi pentru alăptare 22
3. CLĂDIRI CULTURALE
Săli de adunare 18
Săli de expoziţie 18
Săli de conferinţe 18
Birouri 20
Biblioteci, camere de lectură, de audiţie 20
Depozite de cărţi 10
Depozite de cărţi-biblioteci 18
Săli de şah şi alte jocuri similare 20
Săli de biliard şi tenis de masă 18
Fumoare 18
Holuri, vestibuluri, garderobe 18
Intrări 12
Camere de dezbrăcare şi duşuri 22
Grup sanitar 15
Bufete 18
Scări, coridoare 18
4. ŞCOLI ŞI FACULTĂŢI
Clase 18
Cancelarii, birouri 20
Laboratoare 18
Amfiteatre, săli de conferinţe 18
Biblioteci, camere de lectură 20
Săli de desen 20
Săli de disecţie 16
Ateliere 18
Holuri, săli de recreaţie, fumoare 18
Coridoare, scări 18
Vestibuluri, garderobe 15
Intrări 12
Grup sanitar 15
Duşuri, camere de dezbrăcare 22
Săli de educaţie fiziă 18
Cabinete medicale 22
Bufete 18
Bucătării 15
Cabina portarului 20
5. CREŞE ŞI GRĂDINIŢE DE COPII
Camere de primire 20
Camere de joc în creşe 22
Dormitoare 20
Camere de joc în grădiniţe 20
Săli de mese 20
Camere de lucru şi de citire 20
Camere de personal şi secretariat 20
Băi şi duşuri pentru copii 24
Toalete, closete pentru copii şi camere de oale de noapte 20
Closete pentru personal 18
Vestibuluri, coridoare, holuri, scări 18
Intrări 12
Cabinete medicale 24
Camere de izolare 22
Camere pentru rufe curate 16
Depozite pentru saci de dormit 16
Camere pentru rufe murdare 10
Bucătării 15
Anexe bucătării preparare, spălare vase 18
Spălătorii, călcătorii 15
6. HOTELURI ŞI CĂMINE
Camere 20
Holuri 18
Băi şi duşuri 22
Vestibuluri, garderobe 18
Coridoare, scări 18
Closete 15
Birouri 20
Săli de lectură, săli de şah 20
Săli de biliard şi tenis de masă 18
Restaurante, cofetării. Frizerii 18
Bucătării, oficii 15
Intrări 12
Magazii (depozite) 15
Ateliere 18
Spălătorii, călcătorii 15
7. SPITALE, CLINICI, MATERNITĂŢI
Rezerve sau saloane pentru bolnavi 22
Rezerve sau saloane pentru chirurgie 22...25
Camere şi saloane pentru sugari 24
Camere şi saloane pentru lehuze 24
Coridoare interioare 20
Fişiere, holuri,scări garderobe, vestibuluri 18
Intrări 12
Grup sanitar 20
Cabinete medicale în policlinici şi dispensare 22
Săli de aşteptare 20
Săli de dezinsecţie 18
Săli de pregătire operaţie ţi de naştere 22...25
Sîli de operaţii şi de naştere 25
Săli pentru masaje 22
Camere de personal, camere de gardă 22
Electroterapie, Roentgen 22
Hidroterapie 24
Băi, duşuri şi camere de dezbrăcare 24
Spălătoare 15
Săli de autopsie 16
Morgă 5
Camere de rufe curate 16
Camere de rufe murdare 10
8. TEATRE ŞI CINEMATOGRAFE
Săli de cinematograf 18
Săli de teatru, scena şi fosa orchestrei 20
Fumoare, bufete 18
Vestibuluri, garderobe, scări 15
Hol de intrare şi ghişee încălzite 15
Săli de aşteptare la cinematografe 12
Intrări 12
Casa, birouri 20
Grup sanitar 15
Cabina actorilor 20
Spălătorie, duşuri pentru actori 22
Depozit de costume 12
Depozit de decoruri 10
Cabina de proiecţie 18
Camera de acumulatori 10
9. BĂI PUBLICE
Bîi şi duşuri 22
Băi de abur 40
Băi de aer calcd 50
Băi de aer fierbinte 60
Săli de odihnă după băi, căli şi scări de trecere 22
Camere de dezbrăcare,îmbrăcare, vestiar 22
Hale pentru înot 22...28 (cu 2 oC peste
temperatura apei din bazin)
Vestibuluri, săli de aşteptare 18
Closete 18
Intrări 12
Cabinete medicale, săli de masaje 22
Camere de personal 20
Frizerii 20
Restaurante, bufete, garderobe 20
Ateliere 15
Depozit de rufe curate 16
Depozit de rufe murdare 10
10. MAGAZINE, RESTAURANTE, CANTINE
Magazine diverse nealimentare, cosmetică 18
Magazine pentru alimente 15
Săli de mese 18
Birouri 20
Depozite de alimente 5
Depozite de mărfuri nealimentare 10
Garderobe 18
Bucătării 18
Încăperi pentru prepararea cărnii şi zarzavaturi 18
Încăperi pentru spălat vase 18
11. SPĂLĂTORII MECANICE DE RUFE
Săli de maşini de spălat 15
Săli de maşini de uscat şi de călcat cu aburi sau gaze 15
Săli pentru dezinfectare 15
Încăperi pentru reparat rufe 18
Încăperi pentru depozitat rufe murdare 10
Încăperi pentru primit rufe murdare 18
Încăperi pentru rufe curate 16
Încăperi pentru uscătorii 25
12. DIVERSE ÎNCĂPERI
Muzee Funcţie de specific.exponat.
Gări-holuri 15
- săli de aşteptare 15
- case de bilete birouri 20
- restaurante 18
- camera mamei şi a copilului 20
- magazine diverse 18
Garaje pentru parcare auto 5
Garaj pentru parcare şi reparaţii auto 15
Săli şi hale pentru competiţii sportive 18
Săli şi hale pentru bazine de înot 22...28 (cu 2 oC peste temp.
apei din bazin)
Casa scării (încălzită sau nu) 10 oC
Temperatura  i a unei încăperi neîncălzite:
A
 R'
i
 i' 
A
 R'
în care:  i - temperaturile interioare convenţionale de calcul ale încăperilor sau

spaţiilor învecinate, în oC;


A – aria suprafeţelor care delimitează încăperea, în m2;
R’ – rezistenţa termică specifică corectată a elementelor de construcţie, în
(m2K)/W.
Temperaturi interioare convenţionale de calcul în spaţiile neîncălzite şi în rosturile
de dilatare ale clădirilor de locuinţe, admin. şi social-culturale
Tabelul 2
Nr. Felul încăperii Temperatura Viteza Rezistenţa termică specifică a
crt. exterioară convenţională elementelor de construcţie
convenţională de de calcul a exterioare
calcul vântului (m2K)/W
o
C m/s 0,40 0,41...0,65 0,66...1,30
1 Rosturi de dilatare -21 -1
închise -18 1
-15 3
-12 5
2 Rosturi de dilatare -21 -12
deschise (protejate cu -18 -9
tablă) -15 -6
-12 -3
3 Încăperi neîncălzite 8 8 9 11
înconjurate în cea -21 5 9 10 12
mai mare parte de 4,5 9 10 12
încăperi încălzite 4 9 10 12
8 9 10 12
-18 5 10 12 12
4,5 10 12 13
4 10 12 13
8 10 11 12
-15 5 11 12 14
4,5 11 12 14
4 11 12 14
8 11 12 13
-12 5 12 13 14
4,5 12 13 14
4 12 13 14
4 8 -7 -6 4
Încăperi neîncălzite -21 5 -5 -4 7
având majoritatea 4,5 -5 -3 7
pereţilor exteriori 4 -4 -2 8
Nr. Felul încăperii Temperatura Viteza Rezistenţa termică specifică a
crt. exterioară convenţională elementelor de construcţie
convenţională de de calcul a exterioare
calcul vântului (m2K)/W
o
C m/s 0,40 0,41...0,65 0,66...1,30
Încăperi neîncălzite 8 -5 -4 5
având majoritatea -18 5 -3 -2 8
pereţilor exteriori 4,5 -3 -2 8
4 -3 -1 9
8 -3 -2 6
-15 5 -2 -1 9
4,5 -2 0 9
4 -1 0 10
8 -1 0 7
-12 5 0 1 10
4,5 0 2 10
4 1 2 11
5 Poduri situate direct -21 -16
sub acoperiş -18 -13
-15 -11
-12 -8
6 Pivniţe şi subsoluri -21 10
tehnice complet sub -18 11
nivelul solului -15 12
-12 13
7 Pivniţe şi subsoluri -21 7
tehnice parţial -18 8
deasupra solului -15 9
-12 10

Temperaturi interioare convenţionale de calcul pentru încăperi de producţie

Temperaturi interioare convenţionale de calcul pentru încăperi de producţie


Tabelul 3
Caracteristicile procesului Categoria muncii prestate Temperatura interioară
tehnologic convenţională de calcul
Procese de producţie fără - uşoară 18
degajări de căldură, cu sau - cu efort mediu 17
fără degajări de umiditate - grea 15
Procese de producţie cu - uşoară 15
degajări importante de - cu efort mediu 13
căldură, mai ales sub forma - grea 10
radianta

S-ar putea să vă placă și