Sunteți pe pagina 1din 64

Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladiri

publice
1.Generalitati
1.1 Obiectul. Domeniul de aplicare
Cresterea calitatii vietii presupune asigurarea unui mediu optim de viata si munca, precum si
utilizarea economica a energiei existente, utilizarea unor noi forme de energie, protectia
mediului.
Confortul poate fi definit ca expresia armoniei dintre om si mediu inconjurator si
cuprinde ansamblul conditiilor optime necesare desfasurarii vietii fiziologice a omului.
Protectia impotriva agentilor climatici reprezinta una din cerintele principale pe care
trebuie sa le indeplineasca o cladire in care oamenii isi desfasoara viata si activitate. Realizarea
confortului in cladire presupune cunoasterea unui complex de factori care definesc confortul in
ansamblu. Domeniul beneficiarilor de confort din sectorul tertial cuprinde centre de afaceri, sedii
administrative si birouri, reteaua hoteliera etc. unctionalitatea acestor obiective presupune
asigurarea unui nivel ridicat al confortului ambiental si al conditiilor optime de desfasurare a
activitatii.
Cu ajutorul instalatiilor de climatizare se pot realiza schimburile de aer necesare in
incaperi pentru reducea concentratiei de bioxid de carbon si vapori de apa si inlaturarea
mirosurilor precum si o tratare a aerului prin incalzirea !in timpul iernii" sau racier !in timpul
verii" filtrare, umidificare in functie de parametrii ceruti in incaperea respectiva.
Parametrii de temperatura si umiditate ai aerului interior contribuie la mentinerea unui
climat ce poate avea implicatii asupra sanatatii oamenilor.
Domeniul cladirilor publice pentru care se prezinta solutiile de climatizare cuprinde
urmatoarele tipuri de cladiri#
$incaperi cu volum mic de aer si numar mic de personae%
$incaperi cu volum mediu, agglomerate cu public si personal
$incaperi cu volum mare aglomerat cu public.
1.2 Scopul reglementarii tehnice
&ucrarea are ca scop elaborarea unor silutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare
in domeniul cladirilor publice. De asemenea, se exemplifica si schemele propuse pe solutii
concrete intr$un domeniu in care se utilizeaza mai frecvent acest gen de instlatii.
'ceste solutii au in vedere imbunatatirea conditiilor de microclimat, respectiv, a confortului
termic la cladirile publice noi sau existente.
De asemenea, utilizarea acestor solutii la cladirile existente permite reabilitarea acestor
cladiri din punct de vere al cerintelor de confort.
(n urma aplicarii solutiilor cadru de climatizare a cladirilor publice se sconteaza pe
urmatoarele efecte sociale si economice#
$asigurarea calitatii si confortului conditiilor de munca%
$obtinerea de economii de pr)t si energetice datorita adoptarii solutiilor eficiente cu grad
ridicat de repetabilitate
$realizarea unor solutii moderne cu inalt grad de eficacitate%
$cresterea randamentului instalatiilor de ventilare * climatizare.
$reducerea timpului de priectare si executie.
2. Sisteme de instalatii de climatizare
2.1 Generalitati
+ecesitatea introducerii sistemelor de climatizare la cladirile publice este determinata de
factori obiectivi si subiectivi#
actori obiectivi reprezinta#
$asigurarea unui microclimat care realizeaza conditii de confort necesare atat pentru
eficientizarea conditiilor de lucru cat si a conditiilor de viata in aceste cladiri%
$asigurarea unui microclimat corespunzator datorita afluxului mare de public si personal in
spatiile cu destinatii social * administrative.
actorii de ordin subiectiv sunt legati de imaginea instalatiilor !bancare, birouri, hoteluri
etc." in fata propriilor clienti, de nivelul de civilizatie si prestanta ce trebuie asigurat.
Pana acum acest tip de instalatii era considerat o investitie scumpa, exceptii facand
incaperile la care microclimatul era impus de necesitatile tehnologice.
(n ultimul timp aceste instalatii de climatizare se impun in domeniul cladirilor publice,
ducand la o atmosfera de lucru stimulativa care conduce la reducerea oboselii, la cresterea
capacitatii de munca, deci la cresterea eficientei muncii si reducerea imbolnavirilor celor ce
lucreaza in aceste cladiri.
(nstalatiile de climatizare asigura conditii de confort prin valori de temperatura si umidatate
a aerului in care organismul uman lucreaza fara eforturi de adaptare si un aport permanent de aer
proaspat pentru reducerea concentratiilor de bioxid de carbon si vapori de apa, pentru asigurarea
oxigenului necesar si pentru inlaturarea mirosului.
2.2 Tipuri de consumatori
(n domeniul cladirilor publice s$a considerat ca pot exista mai multe categorii de
consumatori ce pot fi dotati cu instalatie de climatizare, si anume#
$consumatori ce au incaperi cu volum mic de aer si in care se gaseste un numar mic de
persoane. Din aceasta categorie fac parte#
birourile din cladirile administrative, banci etc.%
camerele de hotel%
camerele de locuit din internate, camine%
$consumatori ce au incaperi cu un volum mediu de aer si care sunt aglomerate din punct de
vedere public si personal. Din aceasta categorie fac parte#
salile de consiuliu, sedinte
holuri de acces ale publicului in cladirea publica !banca, posta etc."%
sali de restaurant cu bacatarie aferenta%
sali de spectacole !cinematografe, teatre, etc."
$consumatori ce au incaperi cu volum mare de aer si care au o aglomerare mare de public.
Din aceasta categorie fac parte#
sali polivalente%
hale comerciale ango si supermagazine%
hale * depozite%
$consumatori ce au incaperi cu conditii speciale de tratare a aerului cum ar fi#
sali pentru echipamente de telecomunicatii sau de calculatoare%
sali curate !de operatii", laboratoare.
(n plansa , sunt prezentati, atat utilizatorii de instalatii climatizare cat si sistemele de
climatizare adecvate fiecarui consumator cu echipamente si accesorii necesare.
2.3 Sisteme de climatizare
Daca degajarile nocive produc o viciere a aerului din incaperi, care pune in primejdie
sanatatea ocupantilor sau afecteaza confortul lor, se impune utilizarea unor sisteme de
climatizare.
Climatizarea incaperilor poate fi partiala sau totala.
-istemul de climatizare partiala realizeaza# racirea, racirea si uscarea aerului.
Climatizarea totala presupune utilizarea unui aparat care realizeaza, intr$o anumita
succesiune, incalzirea, racirea si uscarea aerului supus tratarii, pentru mentinerea unui
microclimat impus de conditiile de confort termin sau de procesul tehnologic.
.entilarea si climatizarea realizeaza eliminarea nocivitatilor prin antrenarea si dirijarea
acestora cu ajutorul curentilor de aer creati.
/n sistem de ventilare * climatizare generala se compune dintr$o instalatie de introducere aer
proaspat tratat si una de evacuare a aerului viciat.
(nstalatia de introducere se compune dintr$o priza de aer proaspat din exterior, o centrala de
climatizare, care trateaza aerul, si o retea de canale terminate cu guri de refulare. (nstalatia de
evacuare se compune dintr$o retea de canale prevazuta cu guri de aspiratie, cu ventilator si un
dispozitiv de evacuare a aerului viciat in exterior.
'erul proaspat si tratat trebuie introdus in zona curata, iar aerul viciat se absoarbe din zona
cu nocivitati. (n acest mod se asigura o spalare a incaperii cu aer tratat si in acelasi timp un regim
de presiune mai scazuta in zona viciata care sa se opuna raspandirii nocivitatilor in toata
incaperea.
-istemele de ventilare * climatizare prezentate in cadrul proiectului !vezi plansa 0" pe tipuri
de consumatori pot fi#
-istemul de introducere#
centralizat * aerul se prepara intr$un agregat contralizator de climatizare aflat la
distanta fata de copnsumatori si este adus cu ajutorul canalelor de aer si refulat spre
consumatori prin gauri de introducere%
local * agregat local !aparat de climatizare" cu sau fara canale care prepara aerul
tratat% se monteaza in apropierea consumatorului !in tavanul fals al incaperii".
-istemul de evacuare#
mecanica * aerul viciat absorbit din incaperi cu ventiloatoare prin intermediul gurilor
de absorbtie si al canalelor de aer poate fi recirculat sau evacuat in exterior in functie
de procentele de nocivitati%
naturala * prin neetanseitatile usilor ferestrelor incaperii respective.
(n functie de consumatori se alege sistemul cel mai eficient de introducere si evacuare a
aerului care sa realizeze in interiorul incaperii conditii de confort !temepratura, umiditate,
degajari de caldura, bioxid de carbon , mirosuri etc.".
1 problema importanta in buna functionare a inslatiilor de ventilare * climtizare este
legata de distributia aerului in incaperi, adica de amplasarea reciproca a gaurilor de refulare si
absorbtie a aerului in incaperi.
-cheme de amplasare a celor doua timpuri de guri poate fi#
$sus$sus# refulare sus * absorbtie sus%
$sus$jos# refulare sus * absorbtie jos%
$jos$jos# refulare jos * absorbtie jos%
$jos$sus# refulare jos * absorbtie sus.
Caracterul distribuirii aerului depinde de modul de amplasare, timpul constructiv al
gurilor de refulare si de parametrii jeturilor de aer pe care le creeaza.
2urile de aspiratie au un efect mai limitat asupra campului de distributie, dar modul lor
de amplasare contribuie la egalizarea conditiilor de stare a aerului in incaperile ventilate.
Curentii de convectie naturala existenti in incaperi influenteaza distribuirea aerului.
'legerea tipului si amplasarea gurilor de refulare se face tinand cont de# necesitatea unei
distribuiri optime a aerului, costul gurilor, spatiul disponibil de amplasare, consideraitii de ordin
arhitectonic, sistemul de iluminare, modul de amplasare a obiectelor in incapere, pozitia surselor
calde sau reci.
(n amplasarea gurilor de aspiratie trebuie sa se tina seama de urmatoarele conditii#
incaperi cu degajare de caldura, aerul cald se aduna la partea superioara%
gura se amplaseaza deasupra sursei de caldura la nivelul tavanului%
nu se amplaseaza gurile de aspiratie langa gurile de refulare cu jeturi cu viteza
mica, pentru ca sa se scurtcircuiteaza%
la instalatiile ce functioneaza atat aer cald cat si cu aer rece se da prioritate
conditiei care corespunde conditiilor cele mai critice%
la instalatiile de incalzire cu aer cald nu este indicata amplasarea gurilor la partea
superioara a incaperii%
gurile amplasate la nivelul pardoselii trebuie sa se gaseasca cat mai departe de
picioarele oamenilor pentru a nu crea senzatia de curent
3. Solutii de climatizare a diferitelor tipuri de cladiri publice
-$au ales cateva tipuri de cladiri publice cu destinatie frecventa, pentru care s$a facut
exemplifcarea solutiilor de climatizare adecvate !vezi tabelul din plansa 0".
3.1 Solutia I -instalatia de climatizare a unei cldiri pentru birouri
3.1.1 Solutia I.a.- instalatia de climatizare pentru un grup de birouri
(n plansa 3 se prezinta schema functionala a unei instalatii de climatizare pentru un grup
de birouri, cu pompe de caldura reversibile functionand in bucla de apa. -istemul asigura
incalzirea incaperilor in perioada de iarna, racirea lor in timpul verii sau poate sa asigure,
inacelasi timp si racire in anotipurile de tranzitie !primavara4toamna" dupa necesitatile
consumatorilor.
-istemul utilizeaza pe langa pompele de caldura un turn de racire pentru prepararea
agentului de racire si un schimbator de caldura sau cazan pentru preparearea agentului de
incalzire.
5ontarea echipamentelor in bucla de apa se poate face in mai multe moduri, in
exemplificare ele fiind legate in serie.
(n plansa 6 se prezinta schema de functionare a pompei de caldura reversibile in blucla de
apa, functionand ori cu aer recirculat pentru ciclu racire4incalzire, ori cu aer proaspat in amestec
cu aer recircualt numai pentru incalzire.
s$a facut o exemplificare prezentata in plansa 7 pentru un etaj dintr$un sediu de birouri.
Pompele de caldura alese se monteaza pe pardoseala, la parapet functionand cu aer reciruculat.
iecare pompa de cladura este dotat cu un sitem electromecanic de control. (n 'nexa 0 sunt
prezentate caracteristicile tehnice pentru un birou, pe baza carora se poate alege aparatul de
climatizare aferent camerei respective.
3.1.2 Solutia I.b. instalatia de climatizare pentru o sala de conferinte
-olutia propusa asigura ventilarea si climatizarea unei sali de conferinte ce pot intra in
complonenta mai multor tipuri de cladiri publice !hetel, birouri, banci, etc". (n plansa 8 este
prezentata schema functionala a instalatiei de climatizare a unei sali de conferinte.
-olutia de ventilare * climatizare este centralizata in dublu flux.
'erul tratat se prepara intr$un agregat de climatizare !minicentrala de tratare a aerului"ce
se poate monta in tavanul fals al incaperii sau intr$o camera alaturata.
'gregatul are in componenta lui#
o camera de amestec a aerului, racordata la priza de aer proaspat prin tubulatura si
la o gura de absorbtie a aerului reciclat%
filtru de aer%
ventilator centrifugar cu turatie variabila%
baterie de incalzire4racire a aerului, care sa permita incalzirea aerului iarna si
racirea lui in timpul verii%
atenuatorul de zgomot.
'gentul termic care alimenteaza bateria de incalzire este apa calda care vine de la
centrala termica, iar bateria de racire este apa rece preparata intr$un racitor de apa, montat in
exterior !aparat de preparare a apei reci". Daca unitatea exterioara este in sistem pompa de
caldura ea poate sa asigure si agentul de incalzire in perioadele de tranzitie !primavara4toamna".
Din agregat pot pleca mai multe canale circulare flexibile din '0, terminate cu guri de
introducere a aerului tip anemostat !pastrate sau circulare", cu refulare pe mai multe directii.
'ceste canale pot fi montate in tavanul fals.
'erul viciat poate fi partial recirculat, iar restul este evacuat prin grilele cu jaluzele fixe,
practicate in usi.
(n plansa 9 se exemplifica solutia pentru o sala de conferinte pentru 00: persoane.
Caracteristicile tehnice calculate pentru sala respectiva sunt prezentate in fisa tehnica din 'nexa
,. Pe baza acestor date se poate alege aparatul local de ventilare *climatizare.
Din agregat pleaca 7 canale circulare flexibile din 'l, izolate cu saltea de vata de sticla,
racordate la 7 guri de refulare tip anemostate cu plenum si refulare pe 6 directii. Cele 7 guri au
fost raspandite in sala in asa fel incat sa acopere intraga suprafata a incaperii. (n sala de
converinte se prevede si un sesizor de regulator cu termostat racordat la robinetul de reglare,
actionat electric de la bateria de incalzire4racire.
3.2 Solutia II instalatii de climatizare a cladirii unui hotel
3.2.1 Solutia II.a. instalatia de climatizare pentru camera de hotel cu camera
de baie
-olutia propusa asigura ventilarea *climatizarea in dublu flux a unei camere de hotel cu
camera de baie aferenta.
(n camera de hotel se introduce aerul tratat !rece vara si cald iarna" preparat intr$un aparat
de climatizare, tip ventiloconvector montat in tavan fals al incaperii. 'erul viciat se evacueaza cu
ajutorul ventilatorului montat in ghena de la baie. ;recerea aerului dintr$o camera in alta se face
prin grilele cu jaluzele fixe montate la baza usilor, prin circulatia naturala a aerului.
(n plansa < este prezentata schema functionala a unei astfel de instalatii pentru mai multe
camere. Plansa = prezinta o camera de hotel cu baie pentru care s$a facut exemplificarea.
-$a facut un calcul de aporturi si de pierderi de caldura pentru perioada de vara si de
iarna, precum si a debitului de aer pentru spatiile respective pe baza caruia s$au ales
echipamentele, s$au dimensionat canalele, gurile de refulare si aspiratie. ;oate aceste
caracteristici ale instalatiei de climatizare s$au prezentat in fisa tehnica din 'nexa 3. 'paratul de
climatizare de tipul ventiloconvector, functioneaza cu un amestec de aer proaspat si aer
recirculat.
Debitul de aer proaspat necesar este absorbit din coloana de aer proaspat ce trece prin
ghena aflata in sasul camerei de hotel.
>ateria de racire a aparatului de climatizare este alimentata cu agent de racire de la o unitate
exterioara, racitorul de apa !chiller" si bateria de incalzire cu agent de incalzire de la centrala
termica aferenta cladirii.
Pornirea sau oprirea automata a ventiloconvectorului se face cu ajutorul telecomenzii din
dotarea aparatului.
.entilatorul de evacuare a aerului viciat din baie, ales, este de tipul ventilatoarelor de
debite mici, dotate cu gura de aspiratie si racord la ghena de evacuare corespunzator.
3.2.2 Solutia II.b inslatia de climatizare pentru o sala de conferinte
-olutia propusa si exemplificata este identica cu cea prezentata la punctul 3.0., solutia
(.b.
3.2.3 Solutia II.c instalatia de climatizare pentru sala de restaurant si
bucatarie
-olutia propusa asigura climatizarea unei sali de restaurant si ventilarea bucatariei
aferente restaurantului.
-chema functionala din plansa 0: prezinta ventilarea centralizata in flux dublu si
climatizarea salii restaurantului si a bucatariei alaturate.
;ratarea aerului se face intr$un agregat de climatizare montat in tavanul fals.
(nstalatia functioneaza cu aer proaspat care este incalzit iarna sau racit vara cu ajutorul
bateriei de incalzire4racire aflata in agregat. 'paratul de climatizare mai este dotat cu un filtru de
aer si un ventilator cu turatie variabila pentru vehicularea aerului.
'erul tratat este raspandit in incapere cu ajutorul canalelor !care pot fi canale circulare
flexibile din aluminiu" si a gurilor de refulare, anemostate cu refularea aerului pe mai multe
directii inglobate tavanului fals.
'erul viciat este evacuat din incapere prin gurile cu jaluzele fixe montate la baza usii ce
da spre bucatariei sau printr$o instalatie de evacuare mecanica !canale cu guri de absorbtie a
aerului viciat legat la un ventilator de evacuare in exterior".
>ateria de incalzire4racire aflata in agregat este racordata la centrala sau punctul termic
aferent cladirii ce prepara agentul termic de incalzire si la unitatea exterioara *racitorul de apa,
ce furnizeaza agentul de racire.
?xtractia aerului viciat din bucatarie se face cu ajutorul unei hote, dotata cu flitre si
cumini si montata deasupra sursei ce degaja aer cald incarcat cu particule de grasimi, mirosuri,
umiditate.
Pentru retinerea acestor particule hotele sunt dotate cu filtre de grasimi.
.entilatorul de evacuare a aerului viciat poate fi centrifugal sau helicoidal cu montare pe canal
sau in acoperis, tip turela cu jet vertical. ?l este racordat la hota printr$un canal de evacuare.
Compensarea aerului evacuat din bucatarie se face prin ventilare naturala, cu ajutorul
gurilor cu jaluzele fixe practicate in usile ce dau spre sala restaurantului.
Pentru evitarea patrunderii mirosurilor din bucatarie in sala restaurantului, trebuie crescuta o
suprapresiune in sala si depresiune in bucatarie.
3.3 Solutia III instalatia de climatizare a unei cladiri cu aglomeratie de
public
3.3.1 Solutia III.a instalatia de climatizare pentru birouri
-olutia propusa si exemplificata este identica cu cea prezentata la punctul 3.0. solutia (.a.
3.3.2 Solutia III.b inslatia de climatizare pentru holurile de acces a
publicului
-olutia propusa asigura climatizarea unei sali de acces a publicului la ghiseele unei
institutii publice !banca, posta etc.".
(n plansa 00 este prezentat schema functionala a instalatiei de climatizare si ventilatie
centralizata in flux dublu a unei sali de acces a publicului din cladirea unei poste, iar in planul 0,
se prezinta planul solutiei exemplificative.
;ratarea complexa a aerului se face intr$o centrala de climatizare, amplasata intr$o
incapere spcial destinata alaturata, unde se va monta si ventilatorul de evacuare a aerului viciat.
Centrala de climatizare se compune din urmatoarele modele#
camera de amestec a aerului proaspat absorbit din exterior, aerul recirculat, cu gurile cu
jaluzelele reglabile%
filtru de praf cu celule%
baterie de incalzire a aerului iarna, alimentata cu agent de incalzire apa calda !=:49:
:
C"%
ventilator centrifugal de introducere a aerului, cu turatie variabila.
.entilatorul centrifugal de introducere a aerului, cu turatie a aerului, cu turatie variabila.
Circulatia aerului tratat spre consumatori si a aerului viciat din sala se face cu ajutorul
canalelor de aer rectangulare confectionate din '&P !panouri din spuma de poliuretanica
acoperite cu folie de aluminiu", conform prescrioptiilor normative ( 7 si P 00<.
'erul tratat este refulat in zonele de acces al publicului cu ajutorul unor guri de intrare,
ducere tip anemostate patrate cu refulare pe patru directii, cu plenum si palete reglabile.
'erul viciat este absorbit de guri cu palete reglabile.
Datele tehnice ale instalatiei au fost prezentate in fisa tehnica din 'nexa 6.
3.!. Solutia I" instalatia de climatizare a cladirilor destinate halelor
comperciale
(n plansa 03 este prezentata schema functionala pentru ventilarea si climatizarea unei hale
cu destinatie comerciala !angro, supermagazine etc."
(n acest caz se utilizeaza agregate monobloc de acoperis !roof *top", care sunt niste
agregate compacte ce au in componenta lor atat unitatea producatoare de agent termic !de
racire4incalzire" in sistem pompa de caldura, cat si unitatea care trateaza aerul ce se introduce in
hala.
Circulatia, atat a aerului tratat cat si a aerului recirculat, se face cu ajutorul canalelor.
'erul tratat este refulat in hala prin intermediul unor guri cu geometrie variabila sau prin
difuzoare pentru destratificarea aerului in cazul halelor inalte. 'erul recirculat este absorbit de
guri cu jaluzele fixe montate pe canale si este redus la agregatul de climatizare.
3.# Solutia " instatia de climatizare pentru sali cu destinatie speciala
-olutiile prezentate in plansa 06 asigura climatizarea unor sali cu conditii speciale de
microclimat !temperatura si umiditate", pentru ca in aceste incaperi functioneaza echipamente
electronice de telecomunicatii sau calculatoare.
'paratul de climatizare utilizat este de tipul dulap de cimatizare si poate fi monobloc sau
in sistem split.
Dulapurile de climatizare se pot amplasa direct in camera ce trebuie climatizata, aerul
tratat fiind refulat direct in incapere, prin gurile cu jaluzele reglabile si cu refulare pe mai multe
directii.
(n cazul amplasarii aparatului intr$o camera alaturata, aerul tratat este adus la
consumatori cu ajutorul canalelor de aer inglobate in pardoseala sau in tavanul fals si refulat prin
gurile de introducere speciale, inglobate in tavanul fals sau in pardoseala.
!. $chipamente utilizate in instalatiile de climatizare
!.1Generalitati
Pentru prepararea, transportului si distributia aerului in cadrul instalatiilor de climatizare
a cladirilor publice sunt necesare echipamente, canale si accesorii moderne si eficiente.
&a alegerea eficienta a unui anumit produs sau echipament trebuie avute in vedere o serie
de cerinte si criterii.
Conform &egii 0:40==7, echipamentele trebuie sa raspunda cerintelor de calitate
obligatorii, care s$au stabilit pe baza urmatoarelor specificatii tehnice#
normative (7, (74,, P 00<%
standarde de produs%
specificatii tehnice de produs%
agremente tehnice.
?chipamentele, canalele si accesoriile trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte de
calitate#
rezistenta si stabilitate%
siguranta la foc%
siguranta in exploatare%
igiena, sanatatea si protectia mediului%
protectia impotriva zgomotului%
economie de energie, izolare termica si hidrofuga.
'legerea unui anumit tip de echipament se poate face pe baza a doua tipuri de criterii#
criterii de selectie care tin seama de arhitectura cladirii%
criterii de alegere in functie de costul investitiei, costul de exploatare, criterii de
confort !termic, acustic", criterii estetice, durata de viata a echipamentului.
(n cadrul capitolului s$a facut o trecere in revista a tot ce exista in acest domeniu, la noi in
tara, produse de firme romanesti sau straine care pot fi utilizate in solutiile propuse in
capitolul anterior.
!.2 $chipamente de tratare a aerului
-istemele de climatizare se pot realiza cu#
aparate mobile%
aparate de fereastra%
dulapuri de climatizare%
sisteme split%
centrale de climatizare%
grupurile de racire.
'ceste aparate pot fi utilizate la ventilarea descentralizata si climatizarea incaperilor cu
volum mic !birouri, camere hotel etc." sau chiar si la incaperi cu volum mediu !sali de consiliu,
restaurant".
Cu ajutorul lor se poate reliza atata racirea aerului vara, cat si incalzirea lui iarna sau in
perioadele de tranzitie !toamna *primavara"cand unitatea exterioara este in sistem pompa de
caldura.
!.2.1. %parate de climatizare
2ama aparatelor de climatizare prezentate !monobloc, sistem split, mini*centrale etc."
este pentru intreg domeniul de caracteristici tehnice si constructive precum si pentru principalii
producatori existenti pe piata romaneasca !C(';, ;R'+?, D'(@(+, C'RR(?R, '(R$A?&&,
5c B/'C, P'+'-1+(C, -'+C1, ?/R1C&(5', P'+1&, C&(5'.?+;', D? &12+2D(
etc."
%paratele monobloc sunt aparate compacte, ce se monteaza in fereastra, cu
condensatorul racit cu aer montat in exteriorul ferestrei.
?xista aparate de climatizare mobile autonome la care unitatea interioara este racordata
cu un tub flexibil la unitatea exterioara ce se gaseste pe balcon sau pe pervazul ferestrei.
(nstalatrea acestor aparate este rapida.
%parate in sistemul split sunt aparate formate din doua unitati#
unitatea interioara care, ca aspect, permite integrarea usoara in aspectul camerei in
care se monteaza. ?a poate avea diferite pozitii de montaj, verticala de perete,
orizontala la plafon sau integrata in tavanul fals%
unitatea exterioara, care prepara agentul necesar racirii aerului vehiculat prin unitatea
interioara, permite o montare rapida in consola in exterior.
(n cazul cand la o unitate exterioara cu o capacitate mai mare se racordeaza mai multe
unitati interioare sistemul devine multisplit.
%paratele locale de &entilare climatizare sunt unitati de climatizare ce se pot monta in
tavanul fals. ?le se pot racorda cu ajutorul canalelor# la priza de aer proaspat, la consumatori
pentru introducerea aerului tratat si absorbtia aerului recirculat.
5inicentrala are racorduri pentru accesul agentului termic la bateria de racire4incalzire
!apa rece4apa calda" de la unitate exterioara, care poate fi de tip pompa de caldura. Deci ea
prepara aer rece pentru perioada de vara, aer cald toamna si primavara. Daca este nevoie,
aparatul poate fi dotat si cu baterie electrica pentru perioada de iarna. De asemenea, este dotatta
cu filtru de aer si ventilator cu turatie variabila.
(n acest, domeniu se recomanda aparatele produse de C(';, ;R'+?, A?-P?R *5c
B/'C, C'RR(?R, ?/R1C&(5', P'+1&, &?++1E, C1R@ etc.
.entiloconvectoarele sunt aparate ce pot asigura climatizarea incaperilor cu volum mic
de aer si fara degajari mari de caldura, praf si noxe.
'paratele se pot clasifica in functie de#
pozitia de montaj#
cu montaj vertical sau orizontal, la pardosela sau la plafon%
cu sau fara carcasa%
pozitia gurii de aspiratie a aerului#
la partea inferioara !frontal sau sub aparat"%
la partea posterioara.
'nsamblul este compus din#
ansamblu motor *ventilator cu viteza variabila%
baterie reversibila functionand cu agent termic apa rece4apa calda ce vine de la
unitatea exterioara !tip pompa de caldura"
baterie electrica%
filtru de aer%
regulator adaptat diverselor aplicatii.
Principalele firme producatoare de ventiloconvectoare sunt# C(';, C1R@, A?-P?R *
5c B/'C,;R'+?, CR12?+(-, D'(@(+, D? &1+2D(, &?+1E, C'RR(?R ?;C.
Dulapurile de climatizare sun aparate speciale de climatizare care asigura controlul si
mentinerea riguroasa a conditiilor interioare de temperatura si umiditate. Procesul de tratare a
aerului in aceste aparate este mai complex.
Pentru obtinerea temperaturii si umiditatii prescrise, aerul sufera procese de racire,
incalzire, umidificare. Controlul riguros al tratarii aerului se face cu ajutorul microprocesoarelor
din dotarea echipamentului.
-$a facut o trecere in revista a firmelor producatoare de dulapuri de climatizare
!C'RR(?R, ;R'+?, C(';, D'(@(+, CR12?+(-, (-1.?&, RD1--, &?++1E, C1R@
etc." pentru intreg domeniul de caracteristici si constructive.
'ceste aparate de climatizare se utilizeaza la incaperile in care se gaseste aparatura
electronica si de calcul, datorita posibilitatilor pe care le confera pentru obtinerea unui
microclimat impus de buna functionare a aparaturii respective.
!.2.2. 'entrale de climatizare
'entrale de climatizare se utilizeaza la instalatiile centralizate de ventilare si climatizare
si se compun din mai multe module ce au urmatoarele functiuni#
camera de amestec realizeaza amestecul dintre aerul proaspat de la priza din exterior si
aerul recirculat aspirat din incaperi !acolo unde conditiile igienice permit"% reglarea
proportiei de aer proaspat cu aer reciruculat se realizeaza cu ajutorul jaluzelelor actionate
manual sau cu servomotor%
filtru de aer pentru curatarea aerului de pariculele de praf%
baterie de incalzirea aerului, alimentata cu apa calda sau fierbinte, aburu sau electric%
baterie de racire a aerului, alimentata cu apa rece%
camera de umidificare%
ventilator ce poate fi centrifugal sau axial%
agregatul poate avea si un modul de recuperare a caldurii din aer evacuat de tip cu placi,
fluid intermediar, tuburi termice, rotativ%
atenuator de zgomot.
'paratul asigura o tratare complexa a aerului.
5odulele se asambleaza la fata locului, pe orizontala sau verticala.
'gregatele de ventilare * climatizare sunt produse de firme cunoscute in domeniul
respectiv !C'RR(?R, C(';, ?/R1C&(5', A?-P?R *5c B/'C, C1R@, CR12?+(-,
P'+1& etc."
'ceste aparate se utilizeaza pentru ventilarea centralizata si climatizare a mai multor
incaperi cu volum mic, a incaperilor cu volum mediu si a incaperilor cu conditii speciale de
tratare a aerului !caz in care agregatul este dotat cu mai multe filtre de inalta eficienta".
'gregatele se monteaza in incaperi separate !centrala de ventilare", in tavanul fals al
incaperii daca exista spatiu necesar, in consola, prinse pe un perete inalt etc.
'gregatele de ventilare *climatizare se pot monta si direct pe acoperis sau parial pe
acoperis, partial in interior !agregatul multifunctional D1.'&".
'gregatele de acoperis produse de firmele C'RR(?R, C(';, ;R'+?, D'(@(+
D1.'&, C&(.?; etc. !tip roof *top" sunt dotate si cu sisteme de recuperare a caldurii
!recuperatoare aer$aer, pompe de caldura" si se utilizeaza, in general, pentru incaperile cu volum
mare de aer in care exista aglomerare de public.
!.2.3 %parate de preparare a agentului de racire
'ceste aparate furnizeaza agentul necesar bateriei de racire ce intra in componenta
agregatelor de tratare a aerului, minicentralelor de climatizare, aparaturii de climatizare in sistem
split, ventiloconvertoarelor si dulapurilor de climatizare.
Cu ajutorul acestui agent !apa rece sau agent figorific" se raceste aerul pe perioada de
vara. (n cazul in care aparatul este in sistem pompa de caldura, iar bateria unitatilor interioare
este reversibila, se poate obtine aer cald in perioada de tranzitie !primavara *toamna".
'paratele de preparare a apei de racire !chillere" se monteaza, in general, in exterior pe
acoperis sau pe spatiu verde. ?vaporatorul masinii frigorifice este un schimbator de caldura la
care circuitul primar este parcurs de freon, iar circuitul secundar de apa rece.
Principalele firme producatoare din lume de astfel de aparatura sunt# C'RR(?R, C(';,
;R'+?, C1R@, 5c B/'C *A?-P?R, D'(@(+, CR12?+(-, C&(.?;, &?++1E,
C&(5'.?+?;', D? &1+2D( etc.
(n cazul instalatiilor descentralizate se recomanda utilizarea de unitati individuale
!unitatile exterioare din sistemul split".
'ceste unitati se pot utiliza atat pentru racirea aerului !vara", cat si pentru incalzirea lui
!toamna *primavara" in cazul pompei de caldura.
!.3. $chipamente de &ehiculare a aerului
.entilatoarele se utilizeaza pentru vehicularea aerului intr$o instalati de ventilare si
climatizare !introducere aer tratat sau evacuare aer viciat"
.entilatoarele !centrifigale si axiale" produse la noi in tara de (C5' si -'.?> acopera o
gama larga de debite si presiuni. Pentru debite foarte mici, ce apar in domeniul casnic, se produc
ventilatoare la ?&?C;R1'R2?-.
.entilatoare straine produse de C(';, R'+C? *'(R, +1.1.?+;, &D2, R?D *
R(+2, 5(?;C-CD, D/C;?E, -1D?C' etc. pe aceeasi gama de debite si presiuni au un
gabarit si greutate mai reduse% fiind confectionate din materiale usoare si mai rezistente. De
asemenea, sunt mai performante din punct de vedere al consumui de energie si randament fata de
cele romanesti.
(n alegerea ventilatorului, un criteriu important este nivelul de zgomot mai ales, cand sunt
folosite in domeniul cladirilor publice.
&a ventilatoarele de evacuare a aerului viciat montate pe acoperis !centrifugale sau
axiale" se prevede si o turela care sa dirijeze jetul de aer evacuat.
Dotele se utilizeaza pentru evacuarea aerului viciat din bucatariile restaurantelor,
cantinelor etc.
2ama tipurilor de hote produse in tara sau de catre producatorii straini !D&;1+,
R'+C? *'(R, 'RR etc." este o gama foarte larga.
'ceste hote pot fi de diferite tipuri constructive si dimensiuni in functie de marimea
bucatariei si a utilajelor din bucatarie ce degaja aer incarcat cu particule grase si umiditate.
Dotele trebuie sa fie dotate cu filtre care sa retina particulele grase !celule filtrante cu
umplutura metalica".
Pentru a fi utilizate, echipamentele prezentate trebuie sa fie agremente conform legislatiei
romanesti in vigoare.
!.!. $chipamente pentru transportul aerului
Pentru transportul aerului preparat in agregatele de tratare la consumatori si evacuare
aerului viciat sunt necesare canalele de aer si diferitele accesorii ce intra in componenta unei
instalatii de ventilare si climatizare.
Canalele de aer se utilizeaza pentru transportul aerului proaspat sau viciat in cadru
instalatiei de ventilare *climatizare.
Canalele de aer se confectioneaza din diferite materiale# tabla neagra, tabla 1&
galvanizata, tabla de 1& zincata, tabla de 'l, poliisocianurat placat pe ambele fete de aluminiu
!'&P", P.C si fibra de sticla etc.
'legerea materealelor se face in conformitate cu +ormative ( 7 si P 00<.
Canalele de aer pot avea sectiune circulara, rectangulara, platovala, spiromatica. ?le pot
fi izolate cu diferite materiale# saltele de vata minerala pe suport de 'l, (-1&??.?, vata de
sticla pe suport de 'l etc.
Canalele de aer se pot confectiona din materialele prezentate, direct pe santier sau se pot
aduce gata confectionate de firmele straine !(D?C, R'+C? *'(R, R?D *R(+2,
'&P?E2R/P, D/C;?E, P'+1& etc." la gama de dimensiuni corespunzatoare.
'ccesoriile necesare transportului, introducerii sau evacuarii debitelor de aer sunt
compuse din#
piese# coturi, reductii, piese de schimbare a sectiunii, bifurcatii, !confectionate din
acelasi material ca si canalele de aer", racorduri elastice, clapete de reglare a debitului
de aer !fluture, debifurcatie, sibare", clapete antifoc, rame cu jaluzele !fixe, de
suprapresiune etc." coliere de prindere%
guri de introducere# grile de refulare, difuzare de tavan rectangulare sau circulare
!anemostate", difuzoare liniare de tavan sau perete, difuzoare de sol, difuzoare pentru
incaperi inalte, difuzoare de joasa viteza guri decorative ce asigura confortul pentru
debite mici, difuzoare pentru destratificarea aerului, module generatoare de flux
laminar, plafon de introducere de joasa viteza 1P'(R, plafon difuz C&?'+'(R,
difuzor de aer cu filtru absolut etc.%
guri de evacuare# grile de absorbtie cu jaluzele fixe montate pe canal, in perete sau la
baza tabliei usii, guri reglabile economice etc.
;oate tipurile de guri pot fi prevazute cu o cutie !plenum" de racord.
#. Instalatii electrice de automatizare aferente instalatiilor de
climatizare pentru cladirile publice
#.1. Generalitati
'utomatizare instalatiilor de tratare a aerului, ca si instalatiile de climatizare, utilizeaza
mai multe categorii de echipamente componente. ?chipamentele componente ale instalatiilor de
autimatizare aferente tratarii aerului sunt#
sondele !senzorii" de masura a principalelor caracteristici ale aerului !temperatura,
umiditate, entalpie, viteza calitate, presiune diferentiala" si apei, prezenta a
personalului in incapere%
senzori de curgere%
jaluzele si motoarele aferente%
vane motorizate%
regulatoare electronice.
#.2. $chipamente de automatizare
#.2.1. Sonde de temperatura
a" -onde de masurare a temperaturii aerului ambiant
-ondele de masurare a temperaturii ambiante reclama o grija deosebita pentru alegerea
locului de amplasare pe un perete al zonei pe care o regleaza, in scopul asigurarii unei bune
reprezentativitati a masurii.
Pentru cazul incaperilor ventilate, trebuie, in plus, sa se dea atentie faptul ca anumite
zone ale incaperii sunt prost irigate datorita fenomenelor de stratificare a aerului introdus, cald
sau rece si turbioanelor ce pot lua nastere intr$o anumita zona.
Pentru compartimentarile cu ventilatie permanenta sau atunci cand sonda de temperatura
nu actioneaza decat in momentul cand ventilatia este in functiune, sonda pentru temperatura
aerului ambiant este amplasata langa gura de refulare a aerului.
b" -onde de masurare a temperaturii aerului montate pe perete
(n incaperile cu mare degajare de umiditate ca piscinele, ventilatia sau incalzirea pot fi
comandate in functie de sonda de temperatura de perete, destinata sa evite riscul condensatiei pe
un perete vitrat sau vitraliu
c" -onde de masurare a temperaturii aerului montate pe tubulatura
Detectoarele de masura a temperaturii pe tubulatura sunt bazate pe principiul variatiei
rezistentei. Cele utilizate sunt punctuale !rezistente cu fir metalic" sau cu fir metalic desfasurat.
Principala dificultate a acestei masurari tine de fapt ca se stabileste usor o stratificare pe
verticala a temperaturii aerului in sectiunea tubulaturii. 'erul cald are o masa volumica mai mica
si o vascozitate mai mare decat a aerului rece. 'cest fenomen este foarte important in aval de un
amestec de aer sau de baterie reglata la un debit de apa variabil.
-e va profita de amplasamentul ventilatorului pentru asigurarea amestecului sau de
utilizarea corecta a unei sonde de masurare a temperaturii medii a aerului atunci cand acest
fenomen risca sa se produca !fig0"
1 sonda destinata sa regleze temperatura aerului in aval de baterie trebuie sa se prezinte o
constanta de timp scazuta, cateva secunde. Distanta dintre ea si baterie trebuie aleasa astfel incat
sa micsoreze timpul de intarziere ocazionat de deplasarea aerului. Plasata prea aproape de
baterie, ea este supusa radiatiei acesteia. -e recomanda pentru amplasamentul sondei de
temperatura de 0..3 ori diametru echivalent !fig ,".
#.2.2. Sonde de umiditate a aerului
a" -onde de umiditate ambianta a aerului.
-ondele prevazute pentru masurarea umiditatii ambiante sunt construite in aceeasi
maniera ca si sondele de temperatura amplasate pe perete. Cerintele de amplasare sunt acelasi cu
ale sondelor de temperatura de perete. -onda de temperatura este plasata, in general, alaturi sau
integrata sondei de temperatura de pe tubulatura de recirculare daca aceasta dispunere este
posibila.
b" -onde de umiditate a aerului din tubulatura
Diferitele tipuri de detectoare concepute pentru masurarea marimilor umiditatii aerului
utilizeaza detectori de tipurile urmatoare#
umiditatea relativa# detectori cu absortie prin variatia rezistentei sau capacitatii%
umiditatea absoluta# detectori cu solutie de clorura de litiu, incalzita%
entalpie# se calculeaza plecand de la umiditatea relativa si temperatura masurata in acelasi
punct.
Distantele de amplasare intre echipamente si sondele de umiditate sunt prezentate in
figurile 3.a...3.c. si trebuie sa se tina cont de parcursul de absortie a picaturilor de apa in
aer.
#.2.3. Sonde de entalpie
-ondele de entalpie sunt realizate prin intermediul a doi detectori# de temperatura si de
umiditate relativa, entalpia calculandu$se pornind de la aceste doua masuratori.
-istemul de gestiune energetica utilizeaza doua masuratori ale entalpiei# a aerului
absorbit si a aerului proaspat pentru alegerea solutiei de tratare a aerului cel mai putin
energofaga.
#.2.! Sondele de &iteza a aerului pe tubulatura
5asurarea vitezei aerului se realizeaza cu scopul cunoasterii unui debit. 'ceste sonde
sunt utilizate in instalatiile cu debit de aer variabil.
5asurarea este punctuala, captatorul fiind dispus in centrul tubularii. ;rebuie sase tina
cont de tipul curgerii aerului *laminara sau turbulenta. -$a constatat ca evolutia profilului
vitezelor este stabilizata dupa o lungime corespunzand la minimum de 0: ori diametrul.
1rientarea sondei este importanta deoarece aceste sonde sunt, de obicei, directionale, iar
zona de amplasare va trebui sa fie lipsita de perturbatii pentru a nu da erori grave de masurare.
Ca regula generala, trebuie evitat sa se plaseze aceste sonde la o anumita distanta de
ventilatoare si difuzoare si, din contra, imediat dupa un filtru sau o reductie. /n redresor permite
stabilizarea profilului vitezelor si anuleaza efectul de turbion dupa un ventilator sau mai multe
coturi.
(n figura 6, sunt date cateva indicatii privind amplasarea sondelor de viteza a aerului.
Dupa un cot trebuie sa se dispuna de o lungime dreapta, suficienta pentru realizarea unei
masurari corecte a vitezei aerului. -chimbarile de diametre, grilele si filtrele sunt echipamente
!stabilizatoare".
#.2.#. Sondele de calitate a aerului
Detectarea prezentei bioxidului sau monoxidului de carbon in aer este utilizata precum
reglarea improspatarii aerului din incaperi cu destinatii speciale cum ar fi grajele si parcarile.
'ceste sonde se amplaseaza in mediul ambiant sau in conducta de recirculare a spatiului de
ventilat.
#.2.(. Sondele de prezenta
1 economie substantiala de energie se obtine prin comanda functionarii echipamentelor
de ventilare si climatizare in spatii mari in functie de prezenta sondelor in incapere.
-unt utilizate, in general, detectoare de prezenta in inflarosu, a caror amplasare in
incapere se realizeaza in functie de configuratie spatiului ventilat# arhitectura, dispunerea
mobilierului, utilaje in miscare etc. si caracteristicile de firma ale produsului ales.
#.2.). Sondele de presiune diferentiala a aerului
Problemele ce se pun la ventilarea unei incaperi se refera la#
presiunea relativa a aerului, pentru mentinerea unei suprapresiuni in raport cu
exteriorul pentru evitarea poluarii spatiului ventilat%
debitul, prin caderea de sarcina a echipamentului sau presiune diferentiala a unui
ventilator%
imbacsirea unui filtru care cauzeaza o cadere de sarcina.
;oate acestea se masoara prin presiune diferentiala.
-ondele capabile sa masoare diferentele de presiune scazuta utilizeaza principiul detectiei
termice !fig.7", iar pentru diferentele de presiune mai inalte, se utilizeaza si masurarea deplasarii
mecanice a unei membrane elastice. Daca prizele de presiune sunt plasate in peretii canalelor de
ventilatie, orificiile trebuie sa fie realizate cu margini ascutite, fara bavuri.
#.2.*. +aluzelele si motoarele aferente
a" Faluzelele
Faluzelele sunt organele de reglaj pentru debitul de aer. Ca si vanele pentru un circuit de
apa, ele sunt destinate intreruperii sau reglarii, in mod progresiv, a debitului de aer. Faluzelele se
compun din lamele rotative, disponibile in doua variante# cu lame paralele sau opuse !fig.8".
?volutia debitului de aer in functie de unghiul de reglaj al lamelor difera pentru doua
tipuri de jaluzele.
Pentru jaluzelele cu lame paralele, pierderea in sarcina trebuie sa fie intre 3: si 7:G din
pierderea de sarcina a ansamblului circuitului de aer reglat. Pentru cele cu lamele opuse acest
raport este in jur de 0:G pentru ca linearitatea sa fie satisfacatoare. Deci se prefera acest.
1 'lta calitate importanta este etanseitatea lor.
b" 5otoarele jaluzelelor
Principalele caracteristici care se au in vedere la alegerea unui motor al jaluzelelor sunt#
cuplu sau forta, superioare frecarilor tijelor metalice pe lamele jaluzelei !in functie de
suprafata jaluzelei si viteza aerului"%
tipul de deplasare, care trebuie sa fie cat mai redus in cazul cand jaluzeaua face parte
dintr$o bucata de reglare%
securitatea la lipsa alimentarii cu curent electric, pentru a plasa jaluzeaua intr$o
pozitie determinata in caz de defect. (n cazul unei jaluzele exterioare, deexemplu,
aceasta se va inchide pentru a nu risca inghetarea instalatiei.
5otoarele se cupleaza direct pe axa jaluzelei.
5otoarele sunt in cele mai multe cazuri cu deplasare liniara, cuplate printr$un levier. -e
utilizeazaatat motoare electromecanice cat si cele de tim electrohidraulic, pneumatice,
electrotermice.
#.2.,. -egulatoarele electronice uni&ersale
unctiile de automatizare a instalatiilor de tratare a aerului sunt multiple si de obicei sunt
girate de regulatoare simple sau universale care utilizeaza semnale standard# :$0: ., 6$,: m'.
?le sunt de tip analogic sau digital si gireaza bucle simple, de masura sau reglaj, sau o
parte din functiile instalatiei de tratare a aerului prin intermediul echipamentelor informatice.
'legerea modulelor componente si a parametrajului reclama o atentie deosebita.
Alegerea si parametrajul regulatoarelor
enomenul de absorbtie *refulare este sensibil, in particular, pentru buclele de reglare a
temperaturii aerului mai jos de o baterie de racire sau incalzire. 'ceasta provoaca inconfort,
uzura permatura, supraconsum.
Reglajul de stare
.aloare este aleasa manual sau poate fi introdusa printr$un semnal analogic, ca in cazul
unui sistem de gestiune tehnica informatizata. -emnalul standard al unui regulator poate fi
utilizat, de asemenea, ca semnal de consemn pentru un altul, creandu$se arhitectura in cascada
!fig.9.a."
?a este utilizata in conditionarea aerului pentru ameliorarea functionarii anumitor bucle
de reglare dificile, precum reglarea temperaturii aerului printr$o compartimentare.
Principiul de reglare in cascada consta in realizarea unei bucle de reglare locala, al carei
semnmal de consemn provine de la regulatorul principal
Principiul montajului in cascada asigura#
bucla principala pentru reglarea temperaturii incaperii%
bucla secundara pentru reglarea temperaturii aerului dupa baterie.
Reglarea conditionarii aerului
&a functiile de baza ale regulatorului se adauga accesorii care sa asigure realizarea unor
automatizari care sa permita girarea mai multor parametrii de masura si echipamente care sa
actioneze asupra organelor de comanda *reglaj din inslalatie.
'ccesoriile regulatoarelor pot fi#
compensatoare !de exemplu, decalajul temperaturii ambiante a unei incaperi in
functie de temperatura exterioara"%
selectoare de semnal !de exemplu, un selector de semnal, fie de temperatura, fie de
umiditate pentru reglarea unei bateri fig.9.b".
Din mai multe semnale de intrare, selectorul alege unul singur ca semnal de iesire, cel
care are prioritatea in asigurarea sigurantei in functionare a instalatiei% de exemplu, este
selectionat pentru a fi transmis organului de reglaj.
limitatoare !de exemplu, limitarea temperaturii de retur pentru cazane printr$un
termostat care intrerupe actiunea regulatorului asupra vanei de reglare a temperaturii
de pe conducta de alimentare"
secventiometre de semnal care permit plecarea a mai multe semnale pornind de la
unul singur, conform conditiilor initiale stabilite !de exemplu, reglajul secvential al
unei baterii de incalzire si al ventilatiei", fig.9.c
convertizorul de semnal, care face ca unui semnal de intrare sa$i corespunda un
semnal de iesire. -unt mai multe tipuri de vonvertizoare de semnal# electro *
pneumatice, tensiune *curent, curent *tensiune, analogic *discontinuu.
#.3. Solutiide automatizare aferente instalatiilor de climatizare
(n plansele urmatoare se prezinta cateva solutii de automatizare aferente instalatiilor de
tratare a aerului.
Plansa 07 prezinta reglarea de temperatura constanta *sistem cu o baterie de racire,
controlul refularii *ambianta sau recirculata !optiune cu limita inferioara de temperatura". -olutia
de functionare este prezenta in cadrul plansei.
Plansa 08 prezinta reglarea de temperatura constanta cu limita inferioara a temperaturii de
refulare *sistem cu doua baterii de racire si incalzire, controlul in ambianta sau pe recirculare.
-olutia de functionare este prezentata in cadrul plansei.
Plansa 09 prezinta reglarea de temperatura compensata *controlul in ambianta sau pe
recirculare, cu limita inferioara a temperaturii *secventa baterii de racire, incalzire si jaluzele de
aer. -olutia de functionare este prezenta in cadrul plansei.
Plansa 0< prezinta reglarea de temperatura constanta prin controlul temperaturii din
ambianta sau de recirculare * sistem cu baterie de incalzire, jaluzele modulante4baterie de racire,
cu limita inferioara de temperatura de refulare *racire prin regulatorul de entalpie. -olutia de
functionare este prezentata in cadrul plansei.
Plansa 0= prezinta reglarea de temperatura si umiditate constante cu prioritate pentru
umiditate * sistem cu doua baterii de racire si de incalzire si umidificare prin injectia de vapori,
controlul in ambianta sa pe recirculare. Dezumidificare prin baterii de frig. -olutia de functionare
este prezentata in cadrul plansei.
Plansa ,: prezinta reglarea de temperatura constanta !optiune temperatura compensata".
Circuit hidraulic de frig sau incalzire *control pe tur.
#.!. Sisteme de gestiune a tratarii aerului
(nstalatiile de conditionare a aerului, destinate sa controleze conditiile higrometice ale
aerului si sa elimine factorii poluanti !praf, mirosuri", sunt adesea sisteme complexe.
?le sunt mari consumatori de energie, daca automatizarea lor nu este completa si bine
adaptata modului de utilizare a spatiilor deservite. 'cest lucru trebuie avute in vedere inca din
stadiul de alegere a unei solutii pentru tratarea aerului.
unctionarea utilajelor tehnologice este strans legata de echipamentul de automatizare,
conceptia circuitelor de reglare necesitand o buna cunoastere a tehnicilor de tratare a aerului.
ig <. prezinta o instalatie de conditionare a aerului care este dotata cu echipamente
intalnite, in mod curent, in acest tip de inslatii. Pentru conceperea unei automatizari complete si
performanete am putea considera patru niveluri care raspund, fiecare, unui anumite problematici
a procesului tehnologic.
/n nivel superioar nu poate fi tratat decat daca el raspunde complet cerintelor de la
nivelele prcedente.
Pentru instalatii complexe de tratare a aerului care patru nivele se pot clasifica astfel#
a" nivelul intai * echipamente# se refera la echipamentele care compun o instalatie.
Pentru ca reglarea sa fie eficace, sa satisfaca mai multe conditii#
nu se supradimensioneaza echipamentul tehnologic de producere a puterii calorifice
sau frigorifice, debitul de aer, debitul de apa pulverizata etc.
se asigura o functionare satisfacatoare a organelor de reglaj !vanele trebuie sa prezinte
o autoritate satisfacatoare"%
se prevad amplasamente care permit sondelor de masura o mare reprezentativitate%
se prevad dispozitive de securitate daca echipamentul este supus riscurilor# inghet,
crestere importanta a temperaturii etc.
b" nivelul doi *automatizari locale#
sonde%
regulatoare si dispozitive anexe%
organe de reglaj%
dispozitive de securitate.
;rebuie sa fie alese parametrate conform utilajelor tehnologice pe care le automatizeaza
c" nivelul trei *gestiunea tehnica:
-e pune problema armonizarii functiilor realizate de automatismele locale, asigurarea
securitatii globale a instalatiei, ameliorarea serviciilor de intretinere.
d" nivelul patru *utilizare:
-e refera la utilizarea pe care personalul o realizeaza prin mijloace tehnice care gireaza si
intretin sistemul de conditionare a aerului.
Solutia I.a %ne.a 1
$.emplificare
Instalatia de climatizare pentru birouri cu pompa de caldura in bucla
de apa
/isa tehnica
'aracteristici pentru birouri
Debit de aer H
v
I 3<: m
3
4h
Capacitate de racire B
r
I ,,<: A
;emperatura de intrare a apei in pompa de caldura
prin racire vara pentru temperatura aerului la termometrul
uscat ,8,9
o
C t
ir
I 3:
o
C
Capacitate de incalzire B
i
I ,9:: A
;emperatura de intrare a apei in pompa de caldura
pentru incalzirea iarna pentru temperatura de intrare
a aerului pe termometru uscat ,0
o
C t
ii
I ,:
o
C
Putere electrica absorbita#
$ pentru perioada de racire !vara" + I 89: A
$ pentru perioada de incalzire !iarna" + I 9,7 A
Durata de functionare a instalatiei de climatizare ,,7: h4an
Solutia I.b %ne.a 2
$.emplificare
Instalatia de climatizare pentru o sala de conferinte
/isa tehnica
Debit de aer H
c
I 39:: m
3
4h
Debite de aer proaspat H
vap
I ,97: m
3
4h
Debit de aer recirculat H
var
I =:: m
3
4h
Capacitate de racire B
r
I 37 JA
;emperatura agentului de racire !tur4retur"
a aerului vara pentru t
ext
I 3,
o
C, K I 6: G
si t
int
I ,9
o
C, K I 6< G
Capacitatea de incalzire B
i
I3: JA
;emperatura agentului de incalzire !tur4retur"
a aerului iarna pentru t
i
I,9
o
C =:49:
o
C
Puterea electrica absorbita + I 8:: A
Durata de functionare a instalatiei de climatizare ,,7: h4an
Solutia II.a %ne.a 3
$.emplificare
Instalatia de climatizare pentru o camera de hotel cu baie
/isa tehnica
'amera de dormit
Debit de aer introdus H
v
I 07: m
3
4h
Debit de aer proaspat H
vap
I =:m
3
4h
Debit de aer recirculat H
vap
I 8: m
3
4h
Capacitate de racire B
r
I ,:7: A
;emperatura agentului de racire a aerului vara 940,
o
C
pentru t
ext
I 3,
o
C, K I 6: G !tur4retur"
si t
int
I ,9
o
C, K I 6< G
Capacitatea de incalzire B
i
I,=:: A
;emperatura agentului de incalzire aer iarna
pentru t
i
I,:
o
C !tur4retur"
Puterea electrica absorbita + I 7: A
'amera de baie
Debit aer evacuta D
ev
I =: m
3
4h
Putere electrica absorbita H
vev
I 07 A
Durata de functionare a instalatiei de climatizare ,,7: h4an
Solutia II.b %ne.a !
$.emplificare
Instalatia de climatizare pentru holurile de acces ale publicului
/isa tehnica
Debit de aer introdus in sala H
v
I 733: m
3
4h
Debit de aer proaspat H
vap
I ,0:: m
3
4h
Debit de aer recirculat H
var
I 3,3: m
3
4h
Debit de aer evacuat din sala H
vev
I 6<:: m
3
4h
Capacitatea de racire B
r
I 3< JA
;emperatura agentului de racire !tur4retur" a aerului 940,
o
C
vara pentru t
ext
I 3,
o
C, K I 6: G !tur4retur"
si t
int
I ,6
o
C, K I 7: G
Capacitatea de incalzire B
i
I 3, JA
;emperatura agentului de incalzire !tur4retur" a aerului
iarna pentru parametrii interiori t
i
I 0<
o
C, K I 7: G
Putere electrica absorbita =:49:
o
C
Durata de functionare a instalatiei de climatizare ,,7: h4an

%ne.a #
0ista reglementarilor
&ista nr. 0:40==7 $ &egea privind calitatea in constructii
+.2.P.5. $0==8 $ +orme generale de protecia muncii
P 00< $0=== $ +ormativ de siguranta la foc a constructiilor
+P ::< $0==9 $ +ormativ privind igiena compozitia aerului in spatii cu diverse
destinatii in functie de activitatile desfasurate in regim iarna$vara
( 7 $0==< $ +ormativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de
ventilare si climatizare
( 74, $0==< $+ormativ privind exploatarea si executarea instalatiilor de
ventilare si climatizare
+p ( 9$,::, $ +ormativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 0:::. c.a. si 07:: . c.c.
-R 0=:9$04=9 $ (nstalatii de incalzire. +ecesarul de caldura. Prescriptii de calcul
-R 0=:9$,4=9 $ (nstalatii de incalzire. ;emperaturi interioare conventionale de
calcul
-;'- 886<$04<, $(nstalatii de ventilare si climatizare.
Calculul aporturilor de caldura din exterior.
-;'- 886<$,4<, $(nstalatii de ventilare si climatizare.
Parametrii climatici exteriori
-;'- 8078$<8 $'custica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in
constructii civile si social *culturale. &imite admise si parametrii
de izolare acustica
-R *(-1$993:$=9 $'mbianta termica moderate. Determinarea indicilor P5. si PPD
si specificarea conditiilor de confort termic
Plansa 0. -1&/;(( D? C&(5';(L'R? &' C&'D(R( P/>&(C?
+r. sol ;ipul cladirii publice
?xemplificare
!nr. plansa"
-chema
functionala
Plan isa
tehnica
( a Cladire sau etaj
pentru birouri
>irouri 3,6 7 'nexa 0
b -ala de converinte 8 9 'nexa ,
((
a
Cladire cu destinatie
hotel
Camera hote M baie < = 'nexa 3
b -ala conferinte idem solutie (. b
c -ala restaurant
Mbucatarie
0: $ $
(((
a
Cladire cu
aglomerare de public
!banci, posta"
>irou idem solutie (. a
b
Doluri de acces ale
publicului 00 0, 'nexa 6
(. $ Dale comerciale angro -upermagazine 03 $ $
. $
-ali cu destinatii
speciale
-ali pentru calculatoare
-ali echipamente de
telecomunicatii
06 $ $
Plansa ,. -1&/;(( D? C&(5';(L'R? &' C&'D(R( P/>&(C?
+
r.
C
rt
;ipul
consumatorului
-isteme de
ventilare$
climatizare
-chema de
distributie a aerului
?chipamente principale
;ratare aer
introdus
?vacuare
aer viciat
(ndrod.
mecanica
?vacuare
a b c d e f g h
: 0 , 3 6 7 8 9 < = 0: 00
0
incaperi cu volum
mic si numar mic de
persoane #
birou
camera de hotel
camera de locurit
din camine
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
'gregate pentru
tratarea aerului cu
sau fara
recuperator,
montate in tavan
fals.
$minicentrale de
climatizare
$ventiloconvectoare
cu tavan,
pardoseala
sau cu canale
$aparate de
climatizare in
sistem split
$5odul de
ventilator inglobat
in agregatul de
conditionare
$5odul de sine
statator
$.entilator cu debit
mic montat in
perete sau fereastra
,
incaperi cu volum
mediu, aglomerate,
cu public si
pe rsonal#
sali consiliu
holuri acces
public la banci
sali restaurante si
bucatarii aferente
sali de spectacole
!cinematografe,
teatre"
.
.
.
.
.
-
.
-
.
.
.
.
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
$'gregate pentru
tratarea aerului cu
sau fara
recuperare,
montate in tavane
false sau in
camere speciale
$ modul de
ventilator inglobat
in agregatul de
conditionare
$ modul de
ventilator de sine
statator
$hote cu
ventilatoare de
desfumare
$ventilatoare de
desumidificare
1bservatii # a$centralizata% b$descentralizata% c$mecanica% d$naturala% e$sus$sus% f$sus$jos% g$jos$sus% h$jos$jos.
Plansa , -1/;(( D? C&(5';(L'R? &' C&'D(( P/>&(C? !continuare"
?chipamente principale Canale si accesorii
Preparare agenti termici Canale aer
2uri de aer
1rgane de inchidere
(ntroducere ?vacuare
sau reglare
0, 03 06 07 08 09 0<
'C 'R PC

o
r
m
a

#

c
i
r
u
c
u
l
a
r
a

s
a
u

r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
r
a
.

5
a
t
e
r
i
a
l

#
$
t
a
b
l
a

d
e

o
t
e
l

g
a
l
v
a
n
i
z
a
t
a

s
a
u

z
i
n
c
a
t
a
,

i
z
o
l
a
t
a

c
u

v
a
t
a

d
e

s
t
i
c
l
a
,

p
r
o
t
e
j
a
t
a

c
u

f
o
l
i
e

d
e

'
l
l

*
'
&
P

*
p
o
l
i
i
z
o
c
i
a
n
u
r
a
t

p
l
a
c
a
t

c
u

f
o
l
i
e

d
e

'
l

%

$
P
1
&
C
P
'
R
$

p
o
l
i
u
r
e
t
a
t

p
r
o
t
e
j
a
t

p
e

a
m
b
e
l
e

f
e
t
e

c
u

'
l

%

$

(
>
$
'
(
R
$

p
a
n
o
u
r
i

d
i
n

f
i
b
r
a

d
e

s
t
i
c
l
a

a
c
o
p
e
r
i
t
e

c
u

f
o
l
i
e

d
e

'
l

s
i

v
o
p
s
i
t
e

c
u

v
o
p
s
e
a

n
e
a
g
r
a

%

$
c
a
n
a
l
e

f
l
e
x
i
b
i
l
e

s
p
i
r
a
l
a
t
e

d
i
n

'
l
,

n
e
i
z
o
l
a
t
e

s
a
u

i
z
o
l
a
t
e

t
e
r
m
i
c

s
i

f
o
n
i
c
.
$ grile de refulare
$ difuzoare de
tavan
!anemostate"
$difuzoare liniare
de tavan
$difuzoare de sol
$difuzoare pentru
incaperi inalte
$difuzoare de
joasa viteza
$guri decorative
ce asigura
confort pentru
devite mici
$grile de absorbie
$guri reglabile
economice
$Regulator debit de
aer
$Clapete de reglaj
tip #
fluture%
bifurcate%
siber.
$Clapete antifoc
$Clapete de dozaj,
rame cu jaluzele
nereglabile
simultan sau de
suprapresiune
(
n

c
e
n
t
r
a
l
e

s
a
u

p
u
n
c
t
e

t
e
r
m
i
c
e

s
i

s
e

r
a
c
o
r
d
e
a
z
a

l
a

b
a
t
e
r
i
a

d
e

i
n
c
a
l
z
i
r
e

a

a
g
r
e
g
a
t
e
l
o
r

d
e

c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
r
e
'
g
r
e
g
a
t
e

d
e

a
p
a

r
a
c
i
t
a
,

c
u

c
o
n
d
e
n
s
a
t
o
a
r
e

r
a
c
i
t
e

c
u

a
e
r

s
a
u

a
p
a
'
g
r
e
g
a
t
e

r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
e

c
e

p
r
e
p
a
r
a

a
p
a

r
e
c
e

v
a
r
a

s
i

a
p
a

c
a
l
d
a

p
r
i
m
a
v
a
r
a

s
i

i
a
r
n
a
1bservatii # a$centralizata% b$descentralizata% c$mecanica% d$naturala% e$sus$sus% f$sus$jos% g$jos$sus% h$jos$jos.
Plansa , continuare
: 0 , 3 6 7 8 9 < = 0: 00
3 (ncaperi cu volum
mare, aglomerate, cu
public #
$sali polivalente
$hale comerciale
angro si
supermagazine
$hale *depozite
$'gregate pentru
tratare aerului montate
in exterior, pe acoperis
$'gregat
multifunctional tip
D1.'&
$'eroterme 2R'
$'eroterma
D?&(1;D?R5?
$.entilatoare
de evacuare, de
acoperis tip
turela . - . - . . . -
. - . - . - - -
. . . - . . . -
6 (ncaperi cu conditii
speciale de tratare a
aerului #
$sali de calculatoare
$sali de echipamente
de telecomunicatii
$sali curate !de
operatii"
$laboratoare
Dulapuri de
climatizare
'parate de climatizare
in sistem split
.entilare
naturala
- . - . - . . -
. - . - . . . -
'gregate pentru
tratarea aerului dotate
cu filtre de inalta
eficacitate
'gregate
pentru evacuare
dotate cu
ventilatoare si
filtre speciale
Plansa , !continuare"
0, 03 06 07 08 09 0<
'C 'R PC

o
r
m
a

#

c
i
r
u
c
u
l
a
r
a

s
a
u

r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
r
a
.

5
a
t
e
r
i
a
l

#
$
t
a
b
l
a

d
e

o
t
e
l

g
a
l
v
a
n
i
z
a
t
a

s
a
u

z
i
n
c
a
t
a
,

i
z
o
l
a
t
a

c
u

v
a
t
a

d
e

s
t
i
c
l
a
,

p
r
o
t
e
j
a
t
a

c
u

f
o
l
i
e

d
e

'
l
l

*
'
&
P

*
p
o
l
i
i
z
o
c
i
a
n
u
r
a
t

p
l
a
c
a
t

c
u

f
o
l
i
e

d
e

'
l

%

$
P
1
&
C
P
'
R
$

p
o
l
i
u
r
e
t
a
t

p
r
o
t
e
j
a
t

p
e

a
m
b
e
l
e

f
e
t
e

c
u

'
l

%

$

(
>
$
'
(
R
$

p
a
n
o
u
r
i

d
i
n

f
i
b
r
a

d
e

s
t
i
c
l
a

a
c
o
p
e
r
i
t
e

c
u

f
o
l
i
e

d
e

'
l

s
i

v
o
p
s
i
t
e

c
u

v
o
p
s
e
a

n
e
a
g
r
a

%

$
c
a
n
a
l
e

f
l
e
x
i
b
i
l
e

s
p
i
r
a
l
a
t
e

d
i
n

'
l
,

n
e
i
z
o
l
a
t
e

s
a
u

i
z
o
l
a
t
e

t
e
r
m
i
c

s
i

f
o
n
i
c
.
$ difuzoare
pentru
destratificat aerul
$ module
generatoare de
flux laminar
$ plafon de
introducere de
joasa viteza
sistem 1P'(R
$ difuzoare de aer
cu filtru
absorbant sistem
A(+D1P?
$ plafon difuzor
sistem
C&?'+'(R
$grile de absorbie
$guri reglabile
economice
$Regulator debit de
aer
$Clapete de reglaj
tip #
fluture%
bifurcate%
siber.
$Clapete antifoc
$Clapete de dozaj,
rame cu jaluzele
nereglabile
simultan sau de
suprapresiune
(
n

c
e
n
t
r
a
l
e

s
a
u

p
u
n
c
t
e

t
e
r
m
i
c
e

s
i

s
e

r
a
c
o
r
d
e
a
z
a

l
a

b
a
t
e
r
i
a

d
e

i
n
c
a
l
z
i
r
e

a

a
g
r
e
g
a
t
e
l
o
r

d
e

c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
r
e
'
g
r
e
g
a
t
e

d
e

a
p
a

r
a
c
i
t
a
,

c
u

c
o
n
d
e
n
s
a
t
o
a
r
e

r
a
c
i
t
e

c
u

a
e
r

s
a
u

a
p
a
'
g
r
e
g
a
t
e

r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
e

c
e

p
r
e
p
a
r
a

a
p
a

r
e
c
e

v
a
r
a

s
i

a
p
a

c
a
l
d
a

p
r
i
m
a
v
a
r
a

s
i

i
a
r
n
a
0.
0.2?+?R'&(;';(
0.0........................................................................................1biectul. Domeniul de aplicare
0.,...........................................................................................-copul reglementNrii tehnice
,.-(-;?5? D? (+-;'&'O(( D? C&(5';(L'R?
,.0............................................................................................2eneralitNPi
,.,............................................................................................;ipuri de consumatori
,.3............................................................................................-isteme de climatizare
3.-1&/O(( D? C&(5';(L'R? ' D(?R(;?&1R ;(P/R( D? C&QD(R(
P/>&(C?
3.0.-oluPia ( $ (nstalaPia de climatizare a unei clNdiri pentru birouri
3.0.0.-oluPia &a $ (nstalaPia de climatizare pentru un grup de birouri
3.0.,.-oluPia &b $ (nstalaPia de climatizare pentru salN de conferinPe
3.,.-oluPia (( $ (nstalaPii de climatizare a clNdirii unui hotel
3.,.0.-oluPia (&a $ (nstalaPia de climatizare pentru camerN de hotel cu camerN de baie
3.,.,.-oluPia ((.b $ (nstalaPia de climatizare pentru salN de conferinPe
3.,.3.-oluPia ((.c $ (nstalaPia de climatizare pentru salN de restaurant Ri bucNtNrie
3.3.-oluPia ((( $ (nstalaPia de climatizare a unei clNdiri cu aglomeraPie de public
3.3.0.-oluPia (((.a $ (nstalaPia de climatizare pentru birouri
3.3.,.-oluPia ((&b $ (nstalaPia de climatizare pentru holurile de acces ale publicului
3.6.-oluPia (. $ (nstalaPia de climatizare a clNdirilor destinate halelor comerciale
3.7.-oluPia . $ (nstalaPia de climatizare pentru sNli cu destinaPie specialN
6.?CD(P'5?+;? /;(&(L';? S+ (+-;'&'O((&? D? C&(5';(L'R?
6.0............................................................................................2eneralitNPi
6.,.........................................................................................?chipamente de tratare a aerului
6.,.0.........................................................................................'parate de cllimatizare
6.,.,.........................................................................................Centrale de climatizare
6.,.3.........................................................................................'parate de preparare a agentului de
rNcire
6.3.........................................................................................?chipamente de vehiculare a aerului
6.6.........................................................................................?chipamente pentru transportul
aerului
7.(+-;'&'O(( ?&?C;R(C? D? '/;15';(L'R? '?R?+;?
(+-;'&'O((&1R D? C&(5';(L'R? P?+;R/ C&QD(R(&? P/>&(C?
7.0...........................................................................................2eneralitNPi
7.,.................................................................................?chipamente de automatizare
7.,.0........................................................................................-onde de temperaturN
7.,.,........................................................................................-onde de umiditate a aerului
7.,.3........................................................................................-onde de entalpie
7.,.6........................................................................................-onde de vitezN a aerului pe
tubulaturN
7.,.7........................................................................................-onde de calitate a aerului
7.,.8........................................................................................-onde de prezenPN
7.,.9........................................................................................-onde de presiune diferenPialN a
aerului
7.,.<........................................................................................Faluzele Ri motoare aferente
7.,.=........................................................................................Regulatoare electronice universale
7.3. -oluPii de automatizare aferente instalaPiilor de climatizare
7.6. -isteme de gestiune a tratNrii aerului
'+?E' 0 $ ?E?5P&((C'R? -1&/O(' ( a
'+?E' , $ ?E?5P&((C'R? -1&/O(' ( b
'+?E' 3 $ ?E?5P&((C'R? -1&/O(' (( a
'+?E' 6 $ ?E?5P&((C'R? -1&/O(' ((( b
'+?E' 7 $ &(-;' R?2&?5?+;NR(&1R
P(?-? D?-?+';?
P&'+T' 0 $ -oluPii de climatizare la clNdiri publice
P&'+T' , $ -oluPii de climatizare la clNdiripublice $ exemplificare
P&'+T' 3$ 7$ -oluPia ( a$ (nstalaPie de climatizare pentru birouri
P&'+T' 8$ 9$ -oluPia ( b $ (nstalaPie de climatizare pentru salN de conferinPe P&'+T' <$ =$
-oluPia(( a$ (nstalaPie de climatizare pentru camerN de hotel cu baie
P&'+T' 0:$ -oluPia(( c$ (nstalaPie de climatizaresalN restaurant Ri bucNtNrie
P&'+T' 00$ 0,$ -oluPia ((( b $ (nstalaPie de climatizareholuri de acces Un clNdirile publice
P&'+T' 03 $ -oluPia (. $ (nstalaPie de climatizare hale comerciale
P&'+T' 06 $ -oluPia . $ (nstalaPie de climatizare UncNperi pentru echipamente electronice Ri de calcul
P&'+T' 07 $ , : $ -cheme pentru soluPii de automatizare aferente instalaPiilor de climatizare

S-ar putea să vă placă și