Sunteți pe pagina 1din 4

Batalii Tratate

Secolul 14

1. Bătălia de la Posada (9-12 noiembrie


1330)

Confruntare militară între Ţara Românească


condusă de Basarab I Intemeietorul
(cca.1310-1352) şi regatul Ungariei condus
de regele Carol Robert de Anjou (1308-
1342).

Cauza bătăliei o reprezintă disputa în jurul


Ţării Severinului şi refuzul lui Basarab de a 1. Tratatul de la Brașov (1395)
se supune regelui maghiar.
Tratat antiotoman cu Sigismund de Luxemburg,
Consecinţa: câştigarea independenţei de
regele maghiar.
către Ţara Românească
Consecinţa: participarea Ţării Românești la
Nicopole

2. Bătălia de la Rovine (10 octombrie


1394/17 mai 1395)

Confruntare militară între Ţara Românească


condusă de Mircea cel Bătrân (1386-1418) şi
Imperiul otoman condus de Baiazid I Ilderim
(Fulgerul)(1389-1402).

Cauza bătăliei o reprezintă intenţia turcilor


de a cuceri Ţara Românească.

Consecinţa: ŢR rămâne independentă,


Mircea pierde tronul
Secolul 15

3. Bătălia de la Vaslui-Podul Înalt (10


ianuarie 1475)

Confruntare militară între Moldova condusă


de Ştefan cel Mare (1457-1504) şi Imperiul
otoman condus de Mahomed II (Fatih-
Cuceritorul)(1451-1481). 2. Tratatul cu Matei Corvin (1475)
Cauza bătăliei o reprezintă refuzul lui Ştefan
Tratat antiotoman.
de a mai plăti tribut şi intenţia turcilor de a
cuceri Moldova. Consecinţa: eliberarea lui Vlad Țepeș, devenim
indirect vasalii Ungariei.
Consecinţa: ajutor cerut de Ştefan
principilor europeni, campania otomană din
1476.

3. Tratatul de la Colomeea (1485)

Ștefan prestează jurământ regelui polon.


4. Atacul de noapte de la Târgovişte (17-18
iunie 1462)
Cauza: ocuparea Cetății Albe și a Chiliei de
Confruntare militară între între Ţara către turci.
Românească condusă de Vlad Ţepeş (1448,
1456-1462, 1476) şi Imperiul otoman condus Consecinta: devenim vasalii Poloniei.
de Mahomed II (Fatih-Cuceritorul)(1451-
1481).

Cauza bătăliei o reprezintă sprijinirea de


către turci la tronul Tării Româneşti a lui
Radu cel Frumos, fratele lui Ţepeş, şi în
consecinţă refuzul acestuia de a mai plăti
tribut.

Consecinţa: întârzierea turcilor, în final


Radu devine domn
Secolul 16

5. Bătălia de la Călugăreni (23 august 1595)


şi bătălia de la Giurgiu (15-20 octombrie
1595)

Confruntare militară între Ţara Românească,


condusă de Mihai Viteazul (1593-1601), şi 4. Tratatul de la Alba-Iulia (1595)
Imperiul Otoman, a cărui armată era condusă de
Sinan Paşa.
Delegația de boieri condusă de mitropolitul
Eftimie negociază și semnează la Alba Iulia la
Cauza bătăliei o constituie măcelărirea
creditorilor otomani de către Mihai şi atacurile 20 mai 1595 un tratat cu Sigismund Bathory,
asupra garnizoanelor otomane de la sud de principele Transilvaniei, prin care Mihai
Dunăre. devenea de fapt locțiitorul acestuia pe
propriul său tron (din Țara Românească).
Consecinţa: Mihai rămâne pe tron, tratatul cu
Consecința: ajutor dat în campania otomană
turcii din 1597, scăderea tributului
din 1595

5. Tratatul de la Manastirea Dealu (1598)


Mihai a încheiat la Mănăstirea Dealu un tratat
6. Bătălia de la Şelimbăr (28 octombrie 1599)
cu împăratul Rudolf al II-lea, care s-a obligat
Confruntare militară între Ţara Românească, să-i asigure subsidii pentru întreținerea
condusă de Mihai Viteazul (1593-1601), şi armatei și i-a recunoscut caracterul ereditar al
Principatul Transilvaniei, condus de Andrei domniei în schimbul recunoașterii
Bathory (1597-1601). suzeranității împăratului.

Cauza bătăliei o constituie politica filopolonă


şi filootomană a lui Andrei şi dorinţa lui Mihai
de a face un front comun antiotoman.

Consecinţa: unirea Transilvaniei cu Ţara


românească
Secolul 18

7. Bătălia de la Stănileşti (7-11 iulie 1711) 6. Tratatul de la Luţk (1711)


Dimitrie Cantemir încheie un tratat cu Petru I,
Confruntare militară între forţele lui Dimitrie ţarul Rusiei. Acest tratat a fost încheiat în
Cantemir (1710-1711), domnitorul Moldovei,
vederea luptei comune împotriva Imperiului
alit cu ţarul Rusie, Petru I, şi Imperiul Otoman.
Otoman. Prin acest tratat, Rusia se angaja să
Cauza bătăliei o constituie dorinţa lui sprijine Moldova împotriva Imperiului
Cantemir de a ieşi de sub dominaţia otomană. Otoman, iar Moldova se va alătura cu oastea
sa Rusiei în lupta împotriva otomanilor.
Consecinţa: instaurarea regimului fanariot în Campania din 1711 a fost una eşuată, căci
Moldova. armata ţaristă a suferit o grea înfrângere la
Stănileşti. Petru I a fost nevoit să capituleze în
faţa turcilor, cedând unica ieşire spre Marea
Neagră, cetatea Azovului şi întăriturile
Taganrogului.