Sunteți pe pagina 1din 27

I.

POPOARE I SPA II ISTORICE

1. Romanitatea romnilor n viziunea istoricilor


A. Cadrul general Geto-dacii, sunt ramura nordic a tracilor, ocupnd spa iul dintre Dun re, Tisa i Nistru, termenul de ge i fiind folosit de greci i cel de daci de c tre romani. Social au la baz ob tea rural mp r it ntre nobili/tarabostes i popor de rnd /comatii, organizarea tribal fiind concentrat n jurul unei a ez ri fortificate semiurbane numit dava. Ocupa iile de baz erau agricultura, viticultura, p storitul i mineritul, religia era politeist de tip chtoniano-uranian n frunte cu Zamolxes, civiliza ia material fiind ceea a epocii fierului de tip La Tene. Primul stat dac este realizat de c tre Burebista (82-44 .Hr), prin unificarea triburilor locale dacice, nl turarea pericolului celtic din vest(60 .Hr) i supunerea cet ilor grece ti pontice(55 .Hr). Statul se ntinde de la Carpa ii Nordici la Mun ii Balcani i de la Morava i Dun rea Mijlocie pn la Marea Neagr i Bug. Burebista ncearc s sprijine pe Pompei contra lui Cezar, iar dup victoria ultimului conflictul e amnat de asasinarea celor doi lideri n 44 .Hr. Statul se destram i se men ine doar n Transilvania sub conducerea lui Deceneu, Comosicus, Coryllus, Scorillo, Duras-Diurpaneus i este ref cut sub Decebal(87-106). H r uielile dacice deschid ciclul conficlelor daco- romane(86-106) ini iate de Decebal cu np ra ii Domi ian i Traian. Dup pacea de compromis din 89, n urma r zboaielor din 101-102 i 105-106, Traian cucere te Dacia i o transform n provincie roman . B. Formarea limbii romne B.1.Etnogeneza romneasc este parte a etnogenezei popoarelor romanice i a limbilor neolatine, avnd urm toarele etape: familiarizarea lumii geto-dace cu civiliza ia material i spiritual roman n secolele I .Hr. I d.Hr; cucerirea Daciei care aduce dup sine un proces de colonizare, urbanizare i de impunere a sistemului politic, economic i militar romam; epoca roman n Dacia(106-275), marcat de romanizarea b tina ilor prin intermediul armatei, administra iei, justi iei, colilor, religiei, ora elor, vie ii economice, limbii, veteranilor i coloni tilor; epoca migra iilor timpurii(sec.III-VIII) n care pe fondul p r sirii provinciei de romani, are loc o ruralizare i dec dere economic , dar se produce asimilarea migratorilor de b tina ii daco-romani; asimilarea slavilor i organizarea n forme autohtone ncepnd cu ob tile, rile, cnezatele i voievodatele de vale, concomitent cu apari ia b tina ilor n cronicile de secol VII-XI sub denumirile antice de daci i cele de tip slavo-german de vlahi cu variantele sale de walah, olah, ulakes, voloch.; unitatea romanic i cre tin a apari iei poporului romn, influen at n evolu ia sa lingvistic , religioas i socialpolitic de elementul slav B.2.Vlah - istoria unui nume. La originea denumirii de vlah se afl numele unui trib celt (volcae) amintit de Caesar n De bello Gallico". De aici termenul a trecut la germani, desemnndu-i n germana veche mai nti pe vecinii din sud i apus (valh = roman i gal romanizat). Termenul a cunoscut apoi n limba german o restrngere, referindu-se doar la locuitorii din Peninsula Italic (walichef). Slavii, venind n contact nemijlocit cu lumea german ncepnd cu secolul al IX-lea, au preluat acest termen. Chiar la nceputul acestor contacte germano-slave, biograful apostolului slavilor, Metodie, a aplicat italienilor denumirea de wlach, primit evident prin filier german . Vlach nseamn a adar, un str in, un neslav de limb romanic . Termenul a cunoscut apoi diferite variante: vlah la bizantini i la slavii sudici, voloh la slavii r s riteni, valachus n lumea latino-catolic , blach la unguri, unde s-a transformat rapid n olh(=romn, pe cnd olasz=italian) . Apari ia acestui nume dat romnilor de c tre str ini n evul mediu, marcheaz sfr itul etnogenezei romne, el exprim exact caracterul s u romanic, con inutul de baz ai expresiei fiind cel etnic. B.3. Originile limbii romne se afl n spa iul fostei Dacii, evolu ia ei fiind unitar . Lipsa dialectelor este datorat unit ii civiliza iei romane i a ruraliz rii postaureliene. La sudul Dun rii apar 4 dialecte i anume: dalmata pe coasta Dalmat ntre Split i Ragusa, limb disp rut n jurul anului 1810; istro-romna vorbit n peninsula Istria n c teva zeci de localit i; megleno-romna vorbit pe valea Vardarului; aromna/macedo-romna vorbit n spa iul Macedoniei istorice i redus de la cteva sute de mii de vorbitori la c teva zeci de mii n actualele state Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria. i n prezent, exist diferite dialecte ale limbii romne: dialectul daco-roman, vorbit pe ntregul teritoriu al Romniei, n Republica Moldova, precum i n comunit ile romne ti din rile vecine (Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria), i dialectele sud-dun rene - dialectul aromn, istro-romn i megleno-romn. Diferen e locale de mic importan caracterizeaz diferite graiuri - oltenesc, maramure an, moldovenesc. B.4. Limba romn literar are la baz dialectul daco-romn, de la nord de Dun re ce are n lexic 60% cuvinte latine, 10-12% cuvinte dacice, 20-25% cuvinte slave, restul fiind de origine turc , greac , maghiar i german . n fondul uzul al limbii romne ponderea cuvintelor latine, inclusiv mprumuturile recente din limbile romanice occidentale, ajung la 80%. Pe baza graiului din Muntenia, dar cu un aport important al

operelor literare create n Moldova, se constituie, n secolul al XIX-lea, limba romn literar pe care o vorbim i o scriem i ast zi. C. Etnogeneza romnilor - o problem politic Problema romanit ii romnilor apare n secolele XVII-XVIII, devenind dintr-o problem istoric una politic pe fondul afirm rii na ionalismului i a ponderii majoritare romne ti n Principatul Transilvaniei, considerat de elita conduc toare maghiar ca mo tenitoare, dup 1541 a regatului ungar i baz a refacerii statale maghiare. Domnia lui Mihai Viteazul a marcat o epoc n istoria romnilor, dar i n cea a ideii romanit ii lor. Gra ie victoriilor str lucite ob inute de domnul romn mpotriva o tilor turco-t tare, romnii au devenit cunoscu i n ntreaga Europ . Cunoa terea originii lor romane, a dep it cadrul relativ restrns al umani tilor vremii, pentru a se difuza n cele mai largi cercuri ale societ ii europene. St pnirea iui Mihai Viteazul n Transilvania i-a atras ns ostilitatea nobilimii maghiare, reflectat puternic n izvoarele vremii. Aceast schimbare de atitudine a nobilimii maghiare se poate exemplifica cu un caz tipic, cel al lui tefan Szamoskozy (1565-1612). n timpul studiilor sale umaniste la Heidelberg i Padova a publicat o lucrare (1593) n care a dedicat un capitol Daciei romane, unde scria c romnii sunt urma ii romanilor, descenden a lor fiind atestat de limba acestora, care s-a desprins din limba latin . Umanistul maghiar a suferit mult n timpul st pnirii lui Mihai Viteazul n Transilvania. La moartea domnitorului a compus un epitaf n care-l judeca aspru pe Mihai (Nero versus"). Schimbarea de atitudine s-a manifestat i n privin a opiniei sale n privin a romnilor: ei nu mai erau nrudi i i nici urma i ai romanilor .Cucerirea Transilvaniei de Habsburgi i crearea de c tre ace tia n 1699-1701 a Bisericii romne unite cu Roma, a deschis drum revendic rilor na ionale romne ti prin ac iunile lui Ioan Inochen ie Micu Klein, ale colii Ardelene i ale Supplexului din 1791. Rivalitatea austro-otoman se reflect i n m rturiile despre romni. n acest context apare i cronica lui Ioan Lucius n 1666 la Amsterdam. Autorul a urm rit istoria Croa iei i a Dalma iei, dar a f cut i considera ii asupra vecinilor. Astfel, ultimul capitol a fost consacrat exclusiv discut rii originii romane a poporului romn. Cronicarul i-a exprimat anumite dubii i rezerve cu privire ia romnii nord-dun reni. El nu a negat continuitatea elementului roman n Dacia traian , dar a sus inut c el a fost sporit printr-o imigrare provocat de c tre bulgari de la sud la nord de Dun re. Reprezentan ii colii Ardelene sus in ideea originii latine a romnilor, act ce v-a determina lansarea teoria imigra ioniste" a lui Franz Sulzer, potrivit c reia romnii nu se trag din coloni tii romani din Dacia, aceasta fiind p r sit de toat popula ia odat cu retragerea roman . Prin urmare, romnii s-au n scut ca popor la sud de Dun re, ntr-un spa iu neprecizat, undeva ntre bulgari i albanezi, de la care au preluat influen e de limb , precum i credin a ortodox . De aici, ei au emigrat c tre mijlocul secolului XIII n nordul Dun rii i Transilvania, unde i vor g si stabili i pe unguri i sa i. Prin teoria sa, Franz Sulzer sfida p rerea unanim din cultura i tiin a istoric european , carei considera pe romni cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, urma i ai romanilor lui Traian. Scopul lans rii teoriei era limpede: anularea argumentelor istorice ale romnilor n lupta politic din Transilvania i justificarea privilegiilor de inute de maghiari, sa i i secui, precum i a statutului de tolera i" atribuit romnilor. n felul acesta, chestiunea continuit ilor istorice va c p ta un pronun at caracter politic. D. Teoria lui Roesler Replica istoricilor maghiari i austrieci , ce sus ineau neautohtonia romnilor au fost sintetizate de Robert Roesler n lucrarea Romenichen Studien-1871 n care acesta su ine, pe baza izvoarelor romane trzii c : dacii au fost extermina i de romani, iar romanizarea nu s-a putut face n 160 de ani datorit timpului scurt i a izol rii dacilor fa de romani; retragerea aurelian a dus la plecarea tuturor locuitorilor la sud de Dun re, unde romnii s-ar i fi format la contactul cu lumea albanez , cu care au similitudini ligvistice; Dacia a r mas f r popula ie fiind ocupat de unguri, iar romnii, popor de p stori ar fi trecut la nord de Dun re n secolele X-XI i ar fi fost coloniza i n Transilvania dup marea invazie t taro-mongol din 1244 Istoricii romni(Prvan, Ha deu, Xenopol, Iorga, Rosetti, Br tianu), au demontat teza roslerian argumentnd cu izvoare epigrafice, numismatice, arheologice i lingvistice, romanitatea i continuitatea romnilor n Dacia E.Romanitatea romnilor n viziunea istoricilor din spa iul romnesc E.1. Cronicari din spa iul romnesc Nicolaus Olahus (1493-1568) lucrare: Hungaria. Umanist de anvergur european , de origine romn , cu nalte demnit i religioase i laice n Regatul ungar (arhiepiscop de Strigoniu i primat ai Ungariei, vicerege al coroanei Ungariei n 1562), a sus inut unitatea de neam, limb , obiceiuri i religie a romnilor, considera c romnii din Moldova, ara Romneasc i Transilvania sunt descenden ii coloni tilor romani, ceea ce explic limba lor latin Johanes Honterus - originar din Bra ov, nscrie pe harta sa (1542) numele Dacia pe ntreg teritoriul locuit de romni

Grigore Ureche (1590-1647) lucrare: Letopise ul rii Moldovei. Observ asem narea dintre cuvintele romne i cele latine, de unde concluzia originii comune a romnilor din Moldova, Transilvania i ara Romneasc , care se trag to i de la Rm" Miron Costin (1633-1691) lucrare: De neamul moldovenilor. n concep ia lui, istoria romnilor ncepea cu cea a dacilor antici, cuceri i i supu i de romanii lui Traian, care era considerat desc lecatul cel dinti, la retragerea romanilor din Dacia nu au plecat to i romanii, ci mul i au r mas pe loc, rezistnd n v lirilor barbare, din aceste elemente s-a n scut poporul romn. Originea sa era atestat att de numele pe care i l-au dat n i i romnii din toate inuturile romne ti, ct i de numele dat romnilor de c tre str ini, romanitatea romnilor era dovedit de latinitatea limbii lor din care reproducea o list impresionant de cuvinte, dar i urmele l sate de romani n fosta Dacie. stolnicul Constantin Cantacuzino (1640-1714) lucrare: Istoria rii Romne ti. Exprimarea cea mai clar i mai concis a existen ei con tiin ei romanit ii la romni, sus inea c romnii in i cred c sunt urma i ai romanilor i se mndresc cu aceast descenden glorioas . Dimitrie Cantemir - lucrare: Hronicul romano-moldo-vlahilor. Lucrarea dedicat exclusiv problemei romanit ii romnilor, avea 343 de foi n manuscris n varianta romneasc , fa de cronicarii anteriori, determin i fixeaz locul romnilor n istoria universal , elementele de baz ale concep iei despre originea romnilor sunt: descenden a pur roman din Traian, st ruin a nentrerupt i unitatea romanomoldo-vlahilor n spa iul carpato-danubian( sus inea c dacii au fost extermina i complet n provincia cucerit , care a fost colonizat cu romani, d inuirea elementului roman i dup retragerea aurelian E.2. Cronicarii sa i din Transilvania Cronicarii sa i din Transilvania, n a doua jum tate a secolului XVII au adoptat o teorie umanist german cu scopul de a demonstra presupusa lor origine dac . Corolarul necesar al acestei ipoteze a fost afirmarea de c tre ei a originii pur romane a romnilor. Confuzia cronicarilor sa i a venit de la identificarea dacilor cu go ii. Istoricul sas care a contribuit poate cel mai mult la r spndirea n afara mediului romnesc a teoriei originii romane a romnilor a fost bra oveanul Martin Schmeitzei. El a predat ani de-a rndul ia universitatea din Halle un curs despre istoria Transilvaniei i a difuzat opiniile despre romanitatea romnilor prin lucr rile tip rite n str in tate. Afirmarea romanit ii romnilor nu se ntlne te numai n lucr ri s se ti, ci i n cele despre secui. Astfel, ntr-o scriere iezuit de la nceputul secolului XVIII despre secui se afirm n dou rnduri c to i romnii din cele 3 ri romne nu sunt al ii dect urma ii romanilor. E.3. Ideea romanit ii romnilor n epoca modern n epoca modern , ideea romanit ii romnilor va fi folosit ca arm politic n revendic rile na ionale, de mo tenitorii i continuatorii lui Inochentie Micu, dar i n ara Romneasc i Moldova n memoriile unor boieri. Secolul XIX aduce, la nceputul s u, contribu ia colii Ardelene la afirmarea ideii romanit ii romnilor, istoricii acestui curent nu accept dect pura obr ie roman a romnilor, recursul la originea roman , f r cel mai mic amestec str in, era considerat esen ial n lupta pentru emanciparea na ional a romnilor la care s-au angajat urma ii lui Micu-Klein. coala latinist s-a extins i n Principate, deoarece mul i ardeleni ocupau pozi ii importante n sistemul cultural de aici. Corifeul curentului latinist a fost August Treboniu Laurian, care considera c istoria romnilor ncepe de la fondarea Romei i care urm rea s purifice" limba romn pentru a apropia ct mai mult de latina originar . Laurian a scos din dic ionar elementele nelatine i a adoptat un sistem ortografic etimologic, care nu mai sem na dect vag cu limba romn autentic . Tentativa de a crea o limb artificial a discreditat definitiv coala latinist . Totu i, pn la mijlocul secolului, a continuat s existe unanimitate fa de originea doar roman a romnilor. Reprezentan ii romantismului nu au insistat asupra dacilor ca element fondator al poporului romn, dar au contribuit la consolidarea temei dacice prin eviden ierea curajului i a spiritului de sacrificiu al acestora. Odat cu formarea statului na ional romn i dobndirea independen ei, precum i cu impunerea curentului pozitivist n cercetarea istoric , teza originii pur latine a poporului romn a nceput s fie considerat o eroare. nceputul l-a constituit studiul lui B.P.Ha deu din 1860, intitulat Pierit-au dacii? Dacii nu au pierit (concluzia lui Ha deu) i nici colonizarea nu a nsemnat o infuzie de romani puri, ci de cele mai diverse origini. Rezulta a adar, c poporul romn s-a format din cteva elemente din care niciunul nu a fost predominant. Ha deu a demonstrat apoi printr-o serie de lucr ri bine argumentate, c substratul dacic al poporului romn nu poate fi contestat. Eviden ierea rolului dacilor a cunoscut i forme exagerate n care Dacia nainte de cucerirea roman a fost centrul unei mari civiliza ii. Astfel, Nicolae Densu ianu n lucrarea ap rut postum n 1913, Dacia preistoric de 1200 pagini, reconstitua istoria unui presupus imperiu pelasgic", care pornind din Dacia cu 6000 de ani .Hr., s-ar fi ntins pe o mare parte a globului. Densu ianu sus inea c de la Dun re i Carpa i s-a rev rsat civiliza ia asupra celorlalte p r i ale lumii. De aici ar fi pornit spre Italia i str mo ii romanilor, iar limba dac i limba latin nu sunt dect dialecte ale aceleia i limbi. Istoricul ajungea la concluzia c limba dac nu datora nimic latinei, fiind transmis din

timpuri imemoriale, ceea ce explic factura sa deosebit fa de limbile romanice occidentale. n perioada interbelic , teza lui Densu ianu a fost preluat i dezvoltat de c iva istorici amatori na ionali ti. F. Istoriografia comunist Dup cel de al-II-lea r zboi mondial regimurile comuniste din Ungaria i Romnia supuse pn n 1965 controlului stalinist, au pus la index chestiunea transilvan . Mihai Roller a devenit istoricul oficial al regimului. n manualul de istorie a Romniei (1947) Roller i adoratorii s i negau romanitatea romnilor, exagernd rolul elementului slav n etnogeneza romneasc . n condi iile n care comuni tii romni s-au ndep rtat treptat de URSS, aceste teze au fost abandonate. Dup 1965 Ceau escu n Romnia a accentuat curentul na ionalist bazat pe rolul dominant al geto-dacilor n etnogeneza romneasc . Numai c , destul de repede, ideologia i istoriografia oficial au ajuns s fie dominate de teorii care minimalizau aportul factorului roman, din nou denun at ca asupritor, de ast dat n favoarea civiliza iei locale a geto-dacilor. Continuitatea i unitatea acestei civiliza ii erau obsesiv afirmate, trecndu-se sub t cere particularit ile locale; diferi i diletan i sus ineau c limba dac , nu latina, reprezint matricea limbii romne; lucr ri oficiale se str duiau s probeze c romnii erau deja forma i ca popor cu mult nainte de cucerirea roman , deosebindu-se astfel de toate celelalte popoare romanice. n replic regimul maghiar i bulgar au revenit la teza roeslerian a contest rii autohtoniei i romanit ii romnilor, relund teoriile i revendic rile teritorial politice interbelice cu direc ia Transilvania i Dobrogea.

II.

OAMENII, SOCIETATEA I LUMEA IDEILOR

6. Secolul al-XX-lea ntre democra ie i totalitarism. Ideologii i practici politice n Romnia i n Europa
A. Ideologii i practici politice n Europa secolului XX Democra ia. Regimul politic democratic se caracterizeaz prin urm toarele tr s turi: existen a separ rii puterilor n stat; pluralismul politic (pluripartidismul); puterea este legitimat prin intermediul alegerilor libere, care permit schimbarea conducerii statului periodic; respectarea drepturilor i libert ilor cet ene ti. Democra ia este exercitat n cadrul statului de drept (form de organizare a statului bazat pe respectul principiilor legalit ii i drepturilor indivizilor). Totalitarismul. n perioada interbelic , n Europa au fost instaurate, n mai multe state, regimuri totalitare. Secolul XX a cunoscut dou tipuri principale de astfel de regimuri: cele fasciste n Italia, Germania (unde a fost cunoscut sub numele de nazism sau national-socialism), Ungaria, Spania, Portugalia i cele comuniste, prima ar comunist a fost Rusia (Uniunea Sovietic ), urmat dup al-II-lea R zboi Mondial de statele din Europa de r s rit (Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Romnia, Iugoslavia, Albania, Germania de Est), state din Asia i America Latin . Un regim politic totalitar se caracterizeaz prin urm toarele elemente: ntreaga putere apar ine unei singure persoane sau unui num r restrns de persoane, care o exercit prin intermediul unicei forma iuni politice admise (Partidul fascist n Italia, NSDAP n Germania, partidele comuniste); puterea este exercitat prin teroare prin intermediul poli iei politice (Gestapo n Germania, NKVD n URSS, Securitatea n Romnia); controlul statului asupra mijloacelor de informare n mas ; este admis o singur ideologie na ionalismul agresiv sau rasismul n cazul fascismului/nazismului, marxismleninismul n cazul comunismulu; drepturile i libert ile cet ene ti sunt nc lcate; urmarea acestor nc lc ri au fost crimele mpotriva umanit ii: Gulagul sovietic, Holocaustul c ruia i-au c zut victime evreii. Totalitarismul a generat un uria spa iu concentra ionar format din nchisori, lag re de munc i de exterminare, n care erau arunca i opozan ii regimului. Cauzele care au generat apari ia ideologiilor i regimurilor totalitare sunt diverse: crizele politice i sociale de dup Primul R zboi Mondial, crizele economice caracterizate prin omajul ridicat i mai ales prin marea criz " din 1929-1933, nostalgia societ ii comunitare str vechi (fascismul italian), revolta mpotriva liberalismului vinovatul" pentru situa ia grea a cet enilor (bol evismul/comunismul), nemul umirea fa de regimul parlamentar considerat r spunz tor pentru umilin a na ional " (nazismul). B. Ideologii i practici totalitare B.1. Fascismul. Termenul de fascist a desemnat ini ial pe purt torul fasciei (Fascie = m nunchi de nuiele de mesteac n, legat cu o curea, avnd la mijloc, n partea superioar , o secure i purtat de lictorii care i nso eau pe unii magistra i romani). Ca ideologie, fascismul se ncadreaz n extrema dreapt a spectrului politic. Fascismul este incompatibil cu democra ia i diversitatea de opinii. Statul fascist este o dictatur care promoveaz cel mai adesea idei na ionaliste duse pn la extrem; pe lng idealizarea propriei na iuni i pream rirea trecutului glorios, se manifest intoleran a fa de alte na iuni/rase/ideologii.

Na ionalismul exagerat este completat de nc lcarea grav a drepturilor omului, eliminarea oponen ilor prin mijloace teroriste, o obsesie boln vicioas fa de problemele legate de siguran a na ional i dorin a de expansiune teritorial , care determin puternica militarizare a statului, blocarea sau chiar eliminarea altor lideri de opinii, interzicerea religiei, corup ia generalizat , descurajarea manifest rilor artistice, ob inerea i men inerea puterii prin mijloace brutale, prin antaj, amenin are i crim . Fascismul se manifest prin distrugerea oric ror structuri democratice, controlul mass-mediei, subordonarea total a individului vis-a-vis de stat i crearea unei situa ii de continu terorizare a popula iei civile. Ideologia i regimul au fost fondate de Benito Mussolini n Italia, 1919, sus inea statul de tip totalitar, ncuraja corporatismul (reunirea patronilor i sindicatelor ntr-un organism institu ionalizat politic cu scopul de a elimina tensiunile sociale), critica liberalismul. n plan politic, fasci tii doreau nlocuirea Parlamentului cu o adunare a delega ilor corpora iilor. Ei erau de p rere c statul-na iune avea propria sa via , care era diferit fa de cea a indivizilor care-l compuneau. Erau dispre uitori fa de ra iune i glorificau instinctul, voin a i intui ia. Fascismul s-a manifestat n planul politic n urm toarele ri: Italia - Benito Mussolini (19221943), Republica Salo - Benito Mussolini (1943-1945); Spania - Miguel Primo de Rivera (1923-1925), Francisco Franco (1939-1975); Portugalia - Antonio de Oliveira Salazar (1932-1968);Grecia - dictatura coloneilor" Pngalos i Metaxas (1967-1974); Ungaria-Horthy (1920-1944); Austria Dolfuss i Schuschnigg; Slovacia Hlinka i Tiso; B.2. Nazismul. Termenul de nazism" este o prescurtare de la national-socialism", ideologie i mi care politic ap rute i fondate de Adolf Hitler n Germania interbelic . Ideologia se fundamenteaz pe ideile expuse de Adolf Hitler n Mein Kampf (Lupta mea"), publicat n 1925. Ideologia i regimul politic sunt specifice numai Germaniei hitleriste (1933-1945). Mi carea politic a fost promovat de Partidul NationalSocialist al Muncitorilor Germani (NSDAP). Tr s turi i caracteristici ideologice: na ionalism etnic, inclusiv defini ia germanilor drept ras st pnitoare"(Herrenvolk); rasism, antisemitism; anticomunism; anticlericism; eugenia(uciderea raselor sclave" i a celor parazite" pentru a purifica rasa st pn "); principiul conduc torului"(Fuhrerphnzip), conform c ruia conduc torul simbolizeaz ntruparea mi c rii politice i a na iunii; simbolul nazist zvastica; asigurarea spa iului vital" (Lebensraum) pentru rasa st pnitoare"; na iunea este cea mai important crea ie a unei rase; politica economic ce viza eliminarea omajului, eliminarea infla iei devastatoare, extinderea produc iei de bunuri de larg consum pentru a mbun t i standardul de via al claselor de mijloc i de jos; elitismul; genocidul; fanatism, violen . Hitler considera vinovat pentru problemele economice i sociale ale Germaniei sistemul democra iei parlamentare. E ecul interna ional al Germaniei l punea pe seama politicienilor corup i i tr d tori ai Republicii de la Weimar care au acceptat umilitorul Tratat de la Versailles. B.3. Comunismul. Originile ideologiei comuniste o constituie operele lui Marx, n special Manifestul partidului comunist" (1848), n care este fundamentat principiul luptei de clas ". Lenin, principalul conduc tor l ideolog al bol evicilor, a fundamentat ideea c i n Rusia ( ar mai pu in dezvoltat ) e posibil victoria unei revolu ii socialiste, cu condi ia existen ei unei conjuncturi social-economice propice, care s fie exploatat de un partid format din revolu ionari de profesie. Acesta urma s fie partidul bol evic, aripa radical desprins din Partidul Social-Democrat Rus. Comuni tii declarau c obiectivul regimului lor politic este edificarea societ ii socialiste, ca prim etap a comunismului, n care oamenii, elibera i de exploatare s - i dezvolte n mod multilateral personalitatea. Temeiul acestor transform ri o constituiau desfiin area propriet ii private, pentru eliminarea inegalit ilor economice ntre oameni, i instaurarea dictaturii proletariatului, ca modalitate de nfrngere, prin violen , a rezisten ei mpotriva noii societ i. B.4. Tenta ia dictaturii se reg sea acolo unde dezam girea produs de prelungirea crizei datorat distrugerilor r zboiului s-a combinat cu accentuarea crizei social-politice sau cu existen a tendin elor revan iste i revizioniste. Instaurat n Rusia n 1917 dictatura stngii a fost urmat pn n 1939 de triumful regimurilor autoritarist-militare sau na ionalist-rasiste de dreapta n majoritatea statelor europene. B.4.1.Rusiatotalitarismul comunist. Evolu ia conflictului a dus n 1917 la cre terea nemul umirilor economico-sociale i na ionale. Rezultatul a fost revolu ia burghez din martie 1917, abolirea arismului i continuarea r zboiului, situa ie de care au profitat bol evicii condu i de Lenin care au organizat lovitura de stat din 25-26 octombrie/6-7noiembrie 1917. Prelund puterea n zona central a Rusiei europene bol evicii, au ncheiat pace cu Germania, au zdrobit opozi ia intern i au c tigat r zboiul civil purtat n perioada 1918-1922 cu armatele na ionaliste ale generalilor albi. Se instituie o societate bazat pe na ionalizarea industriei, cooperativizarea agriculturii, industrializare i urbanizare for at , regimul partidului unic, economie centralizat i dirijat , regim poli ienesc represiv sus inut de armat i poli ia politic CEKA/NKVD/KGB. B.4.2.Stalinismul este regimul impus de succesorul lui Lenin, I.V.Stalin care conduce URSS n perioada 19241953. Acesta i consolideaz puterea nl turndu-l i exilndu-l pe Tro ki, lichidndu-i pe Kirov, Kamenev,

Buharin i Zinoviev, ca i opozi ia din partid i stat, subordonndu- i armata, partidul, administra ia i justi ia. A lansat planul de industrializare odat cu 1929, a orchestrat lichidarea opozi ie r ne ti fa de colectivizare (6 milioane de mor i), a epurat armata, poli ia politic i partidul, a ini iat un extraordinar cult al personalit ii. A creat sistemul concentra ionar din Siberia, Gulag(18 milioane de mor i), a ini iat marea teroare din anii 1936-1938 i i-a subordonat partidele comuniste europene prin intermediul Interna ionalei a-III-a. B.4.3.Germanianazismul. Prevederile p cii i consecin ele ei, ac iunile franceze i criza postbelic au radicalizat politic spa iul german, care pe fondul crizei regimului de la Weimar, a permis ascensiunea Na ional-sociali tilor condu i de Hitler. Dup e ecul puciului din 1923, pe fondul marii crize, propaganda na ionalist , rasist , xenofob , antisemit i revan ist a nazi tilor le-a adus acestora n 1932 peste 12 milioane de voturi. B.4.4.Hitlerismul a acaparat puterea n 30 ianuarie 1933 pe cale parlamentar . Noul regim a eliminat pe comuni ti i social-democra i, a desfiin at parlamentarismul, a preluat controlul armatei, poli iei, presei, administra iei, justi iei, educa iei i propagandei. Opozi ia conducerii SD condus de Ernst Rohm este lichidat fizic, armata este subordonat , cre te rolul SS-ului, se lanseaz un program de construc ii socialstrategice i de narmare care lichideaz omajul. Se trece la controlul total al vie ii sociale, se creeaz lag rele de concentrare unde sunt trimi i opozan ii politici i sociali, minorit ile sexuale i religioase i rasele considerate a fi inferioare(evreii, iganii i slavii). C. Ideologii i practici democratice C.1. Democra ia. Democra ia este forma opus totalitarismului, este cuprins n spectrul politic ntre extrema dreapt i cea stng i cuprinde mai multe viziuni politice. Ca i ideologie, democra ia se caracterizeaz prin separa ia puterilor n stat, libertatea de exprimare, garantarea i respectarea drepturilor i libert ilor cet ene ti, alegeri libere, pluralism politic, pluripartidism, sufragiu universal, toleran religioas , ncurajarea manifest rilor culturale, libertatea de asociere, libertatea mass-mediei, independen a justi iei, statutul minorit ilor. C.2. Forme ale democra iei (doctrine politice) Liberalismul este o doctrin politic i economic care proclam principiul libert ii politice i economice a indivizilor i se opune colectivismului, socialismului, etatismului i n general tuturor ideilor politice care pun interesele societ ii, statului sau na iunii naintea individului. Individul i libert ile sale constituie elementul central al ntregii doctrine liberale.Liberalismul numit "clasic" este un curent filosofic n scut n Europa secolelor al XVII-lea i al XVIII-lea care pleac de la ideea c fiecare fiin uman are prin na tere drepturi naturale pe care nici o putere nu le poate impieta i anume, dreptul ia via , la libertate i la proprietate. Ca urmare, liberaiii vor s limiteze prerogativele statului i a altor forme de putere, oricare ar fi forma i modul lor de manifestare.n sens larg, liberalismul prosl ve te construirea unei societ i caracterizat prin libertatea de gndire a indivizilor, domnia dreptului natural, liberul schimb de idei, economia de pia pe baza ini iativei private i un sistem transparent de guvernare n care drepturile minorit ilor sunt garantate. Liberalism politic este doctrina care vizeaz reducerea puterilor Statului la protec ia drepturilor i libert ilor individuale, opunndu-se ideii de "Stat providen ial". Indivizii sunt liberi s i urm reasc propriile interese att timp ct nu afecteaz drepturile i libert ile celorlal i. Liberalism economic este doctrina care proclam libera concuren pe pia , neinterven ia Statului n economie i are ca principiu fundamental proprietatea individual . Cre tin-democratia este o doctrin politic ce a evoluat n mod preponderent dup cel de-al doilea r zboi mondial. Ap rut ca o reac ie la atacurile mpotriva bisericii i a catolicismului, cre tin-democra ia reprezint expresia politic a cre tinismului catolic. Cre tin-democra ia a reprezentat o mediere ntre liberalism (individualism) i socialism (colectivism), aducnd n politic i elemente noi precum morala cre tin i subsidiaritatea. Considerat n multe ri europene drept o form de neoconservatorism, cre tindemocra ia se intersecteaz cu conservatorismul n puncte fundamentale ale ideologiei, precum respectul fa de valorile tradi ionale, credin a i familia. Conservatorismul. Dac liberalismul nseamn individualism, privatizare i constitu ionalism, iar socialdemocra ia nseamn planificare, na ionalizare i solidaritate, conservatorismul pare a fi lipsit de program, adep ii s i nu se ambi ioneaz s conceap norme, principii sau idealuri care s reconstruiasc societatea, ci doar s deceieze probleme i s ncerce s le rezolve pe calea unor compromisuri ra ionale. Conservatorismul este o doctrin politic ap rut ca o reac ie la liberalism. Porne te de la principiile c omul ca fiin eminamente religioas , ntruchipare a ra iunii, a instinctului i a emo iei, iar religia element fundamental al societ ii civile; comunitatea ca element teleologic anterior individului; drepturile ca urmare fireasc a obliga iilor individuale; r ul considerat nr d cinat n fiin a uman i nu n institu iile statale; inegalitatea uman (nu i din punct de vedere moral) ca urmare a organiz rii sociale complexe. D. Confruntarea dintre democra ie i totalitarismul comunist

D.1. Statele democratice i politica de st vilire a comunismului Dup al Doilea R zboi Mondial, de i fuseser aliate cu URSS mpotriva regimurilor fasciste, democra iile occidentale au sfr it prin a n elege pericolul pe care l reprezenta totalitarismul comunist pentru libertatea i reconstruc ia democratic a Europei. Cu toate c nu au putut mpiedica instaurarea de c tre sovietici a regimurilor comuniste n Europa de Est, SUA au ini iat n 1947 politica de containment (st vilire) a expansiunii comunismului n Europa de Vest i n restul lumii. Aceast politic , conceput de diplomatul american George F. Kennan i ini iat de pre edintele Harry Truman, a reprezentat prima reac ie a lumii libere" n fa a totalitarismului comunist. Unul dintre primele rezultate ale acestei politici a fost lansarea de c tre SUA a Planului Marshall de ajutorare economic a rilor europene ruinate de r zboi. Numai rile din vestul Europei au putut beneficia de Planul Marshall, deoarece URSS a interzis rilor pe care ie ocupa militar s accepte ajutorul economic american. Un alt rezultat al politicii de containment l-a reprezentat crearea, la 4 aprilie 1949, a unei alian e militare defensive Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) menit s riposteze oric rui alt aliat al URSS asupra Europei de Vest. Tot pe plan militar, r zboaiele purtate de SUA i alia ii lor n Coreea (1950-1953) i n Vietnam (1961-1975) au reprezentat ac iuni semnificative de st vilire a expansiunii comuniste, chiar dac numai r zboiul din Coreea a fost ncununat de succes. D.2. Divizarea Europei Instaurarea comunismului n jum tatea r s ritean a Europei a dus la o divizare f r precedent a continentului nostru, politic , economic i cultural . Frontierele apusene ale Ungariei, Cehoslovaciei i RDG care alc tuiau limita c tre vest a sistemului comunist, au fost puternic militarizate, devenind o barier continu c tre autorit ile comuniste din Germania de Est, la presiunea URSS, pentru a mpiedica fuga n Berlinul Occidental care nu f cea parte din RDG a cet enilor est-germani. Erodarea sistemului comunist sa petrecut treptat, ncepnd din 1953. Puternice mi c ri antisovietice, n bu ite n cele din urm , au avut loc n mai multe ri comuniste: RDG (1953), Polonia (1956) i Ungaria (1956). n aceasta din urm , revolu ia anticomunist a fost n bu it n snge de trupele sovietice. n 1968, mi carea de reformare a sistemului comunist, ini iat n Cehoslovacia, a fost n bu it de armata sovietic i de trupe din Polonia, RDG, Ungaria i Bulgaria. D.3. Falimentul sistemului comunist Anii 1970-1989 au scos n eviden falimentul economic al sistemului comunist, incapabil s satisfac nevoile de baz ale popula iei, precum i s renun e la reprimarea oric rei forme de contestare politic . Prin contrast, succesele economice ale lumii occidentale i for a de atrac ie a libert ilor cet ene ti i a democra iei vestice au compromis regimurile comuniste n ochii propriilor cet eni. Acest lucru a favorizat apari ia unor mi c ri de disiden n ri precum Polonia i Cehoslovacia unde opozan ii regimurilor comuniste i militan ii pentru drepturile omuluiau fost supu i persecu iilor politice de c tre autorit i, devenind simboluri interna ionale ale rezisten ei anticomuniste. Aventura militar a URSS n Afghanistan (1979-1988), unde trupele Moscovei n-au putut nvinge rezisten a mujahedinilor, sprijini i de SUA, precum i revolta muncitorilor polonezi i crearea sindicatului liber Solidaritatea (1980), condus de Lech Waiesa, au marcat nceputul sfr itului sistemului comunist. Tentativele de reformare a comunismului ntreprinse n URSS de c tre Gorbaciov nu au f cut dect s accelereze descompunerea regimurilor comuniste din Europa, iar unii reprezentan i ai elitelor comuniste au devenit con tien i de caracterul inevitabil al acestei descompuneri. C derea regimurilor comuniste din Europa de Est n cursul anului 1989 a prefigurat chiar sfr itul URSS. Incapabil s se mai opun revendic rilor democratice i na ionale ale popoarelor pe care le indusese cu for a ntre grani ele sale, URSS, devenit o fic iune politic , s-a dizolvat oficial n decembrie 1991, iar Gorbaciov a demisionat din toate func iile pe care le de inea. D. Ideologii i practici politice n Romnia secolului XX D.1. Liberalismul. Liberalismul punea n centrul societ ii individul, teorie care a fost sus inut pn la primul r zboi mondial. Dup r zboi au loc n ideologia liberal , ap rnd neoliberalismul care pune accentul pe interven ia statului, apreciind c interesul general prima asupra celui individual. Aceast concep ie a fost dezvoltat de personalit i de marc , precum: tefan Zeletin, Mihail Manoilescu, Vintil Br tianu, Victor Sl vescu. Ei au adus importante contribu ii la teoria i practica industrializ rii, punctul esen ial ai doctrinei neoliberale. Viitorul era, n concep ia lui Zeletin cel mai de seam teoretician al neoliberalismului, n industrializare i urbanizare. Ei au accentuat rolul industriei i au ntrev zut o strns leg tur ntre industrializare, modernizare i consolidarea independen ei politice. Reprezentan ii neoliberalismului au dezvoltat teoria privind protec ionismul, concretizat prin formula prin noi n ine" prin care se putea asigura o valorificare superioar a resurselor na ionale, n primul rnd prin for e proprii. D.2. r nismul. r nismul a fost cea de-a doua concep ie cu un impact deosebit n societatea romneasc . Aceast concep ie a fost promovat de Constantin Stere, Virgil Madgearu, Ion Mihalache, Gh. Zane. Ei sus in c , Romnia ca i celelalte state agrare evolua pe o cale necapitalist , ntemeindu-se

pe mica proprietate r neasc . Spre deosebire de pozi ia proindustrial , puternic sus inut n plan politic de Partidul Na ional Liberal care considera problema agrar rezolvat , n linii generale, prin aplicarea reformei agrare dup primul r zboi mondial Partidul r nesc i apoi Partidul Na ional r nesc, au acordat o aten ie deosebit gospod riei r ne ti i agriculturii. r nismul sus inea primatul r nimii, ca o clas omogen i independent , cu un rol deosebit n evolu ia ulterioar a societ ii romne ti. Se afirma c prin aplicarea doctrinei r niste i apoi a statului r nesc", ca cea mai autentic expresie a democra iei, se putea realiza gospod ria r neasc trainic , bazat pe proprietatea de munc ". r ni tii sus ineau cre terea rolului statului n economie, considernd-o chiar o necesitate. Pornind de ia concep ia c Romnia trebuie s r mn un stat preponderent agrar, reprezentan ii r nismului n-au negat necesitatea dezvolt rii unor ramuri industriale, n mod special a celor care valorificau produsele agricole i bog iile subsolului. n schimb ei se mpotriveau protec ionismului vamal ridicat, sus inut de liberali. Reprezentan ii r nismului apreciau c Romnia nu dispunea de suficient capital pentru sus inerea dezvolt rii economiei i se pronun au pentru politica por ilor deschise" fat de capitalul str in. D.3. Extrema dreapt . Cea mai important grupare extremist de dreapta a fost cea a lui Comeiiu Zelea Codreanu care, n 1927, se desprinde de Liga Ap r rii Na ional-Cre tin (ntemeiat de A.C.Cuza n 1923; fuzioneaz cu Partidul Na ional Agrar n 1935, formnd Partidul Na ional Cre tin) i ntemeiaz Legiunea Arhanghelului Mihail, iar n 1930 i constituie o sec ie politic , Garda de Fier. Doctrina legionar se proclam nainte de toate cre tin , element menit s sublinieze att orientarea antisemit , ct i condamnarea moral a oamenilor politici din partidele democratice acuza i de materialism, de lipsa de credin n Dumnezeu. Legionarii au lansat teoria purific rii prin moarte, exacerbnd misticismul, promovnd ura, intoleran a i apologia mor ii. n viziunea lor, democra ia parlamentar era condamnat ia pieire, fiind socotit vinovat de scindarea na iunii prin lupta dintre partide, de sl birea autorit ii statului, s r cirea popula iei, lipsa de moralitate, facilitarea acapar rii avu iei rii de c tre politicieni i evrei i subordonarea Romniei marii finan e interna ionale evreie ti. n locul sistemului democratic de alegere a conduc torilor rii, legionarii sus ineau teoria elitelor. Adep i ai regimului totalitar, ei propuneau solu ii radicale: tergerea datoriilor f cute la b nci i c m tari, strpirea ho iei, ameliorarea situa iei materiale a popula iei. D.4. Extrema stng . Comunismul a fost reprezentat de Partidul Comunist din Romnia, nfiin at n 1921. Comunismul urm rea instaurarea dictaturii proletariatului, lichidarea propriet ii private asupra mijloacelor de produc ie i trecerea lor n proprietatea colectiv . Acest partid nu a g sit aderen n Romnia, din mai multe cauze: num rul mic de militan i, ideile nerealiste din program, puternicul sentiment de proprietate specific r nimii, num rul relativ redus de muncitori. Fiind o sec ie a Interna ionalei a lll-a (aflat n slujba URSS), PCR a preluat o serie de idei care contraveneau intereselor na ionale (Romnia - stat multina ional") i instiga la tulbur ri mai ales n Basarabia. Acest partid a fost scos n afara legii n 1924 (Legea Mrzescu).

7. Constitu iile din Romnia


Pn la primele Constitu ii, n sensul modern al cuvntului (lege fundamental ), actele cu caracter constitu ional s-au concretizat n documente care au r mas la stadiul de: declara ii de principii- Cererile norodului romnesc (1821), declara ii de drepturi- Proclama ia de la Islaz (1848), proiecte de reform : Constitu ia c rvunarilor (1822), redactat de Ionic T utu, Os bitul Act de numirea suveranului romnilor (1838), redactat de Ion Cmpineanu . Evolu ia constitu ional a Romniei, de la Unirea Principatelor din 1859 pn ia revolu ia romn din 1989, a cunoscut patru etape distincte: - o etap de a ezare a institu iilor constitu ionale (24 ianuarie 1859 - 1 iulie 1866); - o etap de continuitate a institu iilor constitu ionale (1 iulie 1866 - 20 februarie 1938); - o etap de instabilitate constitu ional (20 februarie 1938 - 30 decembrie 1947); - etapa dictaturii comuniste (30 decembrie 1947 - decembrie 1989). A. Documente cu caracter constitu ional nainte de anul 1866 A. 1. Regulamentele organice (1831-1832). n anul 1828 Principatele Dun rene au intrat sub ocupa ia militar rus pn n anul 1834. A a cum s-a stabilit prin Tratatul de la Adrianopol, n Principate urmau s fie introduse regulamentele privind organizarea intern . Textul lor a fost dezb tut la Petersburg, supus aprob rii Adun rilor Ob te ti de la Bucure ti i Ia i i ratificat de Poart . Aceste prime acte constitu ionale, puse n aplicare la 1 iulie 1831 n ara Romneasc i 1 ianuarie 1832 n Moldova, au pus bazele parlamentarismului n Principate i au prev zut necesitatea unirii. Regulamentele au fost redactate de dou comisii boiere ti, sub pre edin ia consulului general rus Minciaki, conform indica iilor Cur ii imperiale de la Petersburg i sub conducerea generalului Kisseleff, guvernatoprul militar al principatelor romne. Cele dou regulamente erau aproape identice l cuprindeau unele nout i n organizarea statelor, asigurnd modernizarea, ntre anumite limite, a Principatelor Romne.

A. 2. Conven ia de la Paris (1858). Devenita chestiune europeana, problema romneasc a fost dezb tut de marile puteri n anul 1858 (puterile garante, care nlocuiau protectoratul rusesc - Fran a, Anglia, Prusia, Sardinia, Austria, Rusia i Imperiul Otoman). Reprezentan ii acestora au redactat Conven ia de la Paris, care ns nu satisf cea dect n parte dorin a de unire a romnilor. Principatele erau organizate sub forma unei uniuni sub numele de Principatele Unite ale Moldovei i Valahiei. Singurele puteri comune erau Comisia Central i nalta Curte de Justi ie i Casa ie, cu sediul la Foc ani. Cuza a reu it s transforme uniunea personal ntr-o uniune real , s formeze primul guvern unic i primul Parlament unicameral. A.3. Statutul Dezvolt tor al Conven iei de la Paris (1864). n anul 1864, a izbucnit un conflict ntre puterea executiv - domn i guvern, pe de o parte i puterea legislativ pe de alt parte. Dup lovitura de stat din 2 mai 1864, Cuza a organizat un plebiscit n zilele de 10/22 mai i 14/26 mai 1864 prin care este aprobat un nou act constitu ional i o nou lege electoral . Noul act constitu ional, introdus cu acordul Por ii i Puterilor garante, a men inut principiul separa iei puterilor n stat, dar a prev zut modific ri esen iale n organizarea legislativului. Cuza a introdus al doilea Corp legislativ. Senatul, numit i Corp Ponderator, punnd bazele sistemului bicameral.

B. Constitu ia din 1866 Venirera la tron a lui Carol I a corespuns unui proces de definire constitu ional realizat prin adoptarea modelului liberal al constitu iei belgiene. Principiile de baz erau separarea puterilor n stat, suveranitate na ional i guvernare reprezentativ . Statutul extern nu men iona dependen a fa de imperiul otoman i men iona sistemul dinastic pe principiul masculinit ii. Puterile n stat erau separate n legislativ domitorul i parlamentul bicameral, executiv domitorul i guvernul, juridic - instan ele n frunte cu Inalta curte de justi ie i casa ie. Drepturile i libert ile cet ene ti erau cele fundamentale i specifice democra iei de tip occidental. Statul era o monarhie(regat din 1884), alegerile f cndu-se prin vot cenzitar pe 4 colegii(3 din 1884) C. Constitu ia din 1923 Revizuirea propus din 1917, s-a realizat dup Marea Unire, adaptndu-se la realit ile economice, sociale, politice , etnice i confesionale de dup 1918. Nout ile au constat n apari ia sintagmei stat na ional unitar i indivizibil n votul universal, egalitatea ntre sexe i cet eni indiferent de ras , religie i origine, acordarea de asigur ri sociale muncitorilor, proprietatea statului asupra resurselor subsolului, pecizarea rolului dominant al Bisericii Ortodoxe Romne i a rolului privilegiat al Bisericii Greco-Catolice. D. Constitu ia din 1938 Impus prin lovitura de stat a lui Carol al-II-lea ea, era una constrng toare prev znd nti obliga ii i apoi drepturi, desfiin nd serpararea puterilor i concentrnd puterea executiv i legislativ n mna regelui.Constitu ia carlist se ntemeia pe critica regimului de partide (dintr-o perspectiv reac ionar ) i pe doctrina corporatismului. Noul regim" consfin it de constitu ia carlist se caracteriza prin pozi ia fundamental diferit a efului statului, care i asuma practic guvernarea, prin ntietatea atribuit puterii executive, parlamentul bicameral devenind o simpl anex legislativ a acestei puteri, prin desfiin area partidelor politice (nlocuite cu alc tuiri inconsistente de tipul Frontul Rena terii Na ionale sau Partidul Na iunii, puse sub conducerea regelui), prin anularea controlului parlamentar. Este cert ast zi c n anii 1938-1940, regimul personal al regelui Carol II a modificat raportul de for e dintre puterile statului, anulnd dreptul de control reciproc, l a eliminat garan iile care protejau libert ile individuale. Regimul antonescian a mers mai departe. Pre edintele Consiliului de Mini tri concentra toate puterile, devenind conduc torul statului, n vreme ce regele, aruncat ntr-o pozi ie strict ceremonial , func ioneaz n umbra sa. Generalul Antonescu a mai de inut, n afara func iei legifer rii i guvern rii, i dreptul de a ncheia conven ii i tratate (preluat din precedenta constitu ie de la eful statului) i acela, care se va ar ta foarte important n condi iile de atunci, de a declara r zboi i ncheia pacea. O caracterizare a regimului antonescian este legat de discriminarea evreilor, suspendarea tuturor activit ilor politice, guvernarea prin decrete-legi, cultul personalit ii. Lipsa partidului unic i a mobiliz rii politice a na iunii pot a eza regimul antonescian n categoria celor fascist-corporatiste alc tuite pe fondul autohton al antiparlamentarismului i autoritarismului. E. Constitu ia din 1948 La sfr itul celui de al-II-lea r zboi mondial, impunerea regimului comunist de c tre URSS, a dus la abolirea democra iei i monarhiei i crearea RPR, concomitent cu introducerea unei constitu ii de model stalinist, n care Marea Adunare Na ional devenea factorul dominant politic, dar puterea real revenea Consiliului de mini tri i local consiliilor populare. Independen a justi iei disp rea, se introducea puterea monopartidic a PMR/PCR i drepturile cet ene ti de i enun ate erau fictive.

F. Constitu ia din 1965 Venirea la putere a lui Ceau escu i proclamarea RSR, modifica doar neesen ial constitu ia , prin reorganizarea administrativ (de la regiuni la jude e), sporea dup 1974 rolul pre edintelui(prezida Consiliul de stat, Consiliul de mini tri i Consiliul ap rarrii, putea da decrete i impune starea de necesitate; munmea i revoca func ionarii superiori ai statului i justi iei). G. Constitu ia din 1991 Restabilea o serie de principii fundamental democratice existente n constitu iile din 1866 i 1923. A fost revizuit n 2003.

III.

STATUL I POLITICA

1. Autonomii locale i institu ii centrale n spa iul romnesc


A. ntemeirea statelor medievale romne ti Societatea romneasc de la nceputul mileniului II gravita n jurul ob tii rurale, bazat pe proprietatea comun a p mntului, cu propria ierarhie social , cu o incipient clas feudal , pl tind tribut statului sau unei puteri politico-militare vremelnice. B. Forma iuni politice n Transilvania Primele informa ii despre forma iunile statale romne ti ne sunt date pentru nceputul secolului X, de c tre Gesta Hungarorum a lui Anonymus ce vorbe te n Transilvania de voievodatele/ducatele lui Gelu, Glad i Menumorut. Acestea sunt localizate n interiorul spa iului transilvan, n Banat i Cri ana, opunndu-se expansiunii maghiare. Un secol mai trziu ofensiva maghiar are de a face cu opozi ia lui Ahtum urma al lui Glad ce st pnea Banatul i Cri ana i ceea a lui Gyla/Gyula/Geula urma al cuceritorului Tuhutum ce st pnea intregul spa iu al depresiunii transilvane. Ambii sunt vasali Bizan ului i se opun, f r succes cuceriri ini iate de regele tefan cel Sfnt. C. Formarea statelor medievale ara Romneasc Marea invazie t taro-mongol a produs distrugeri, dar n acela i timp a oprit expansiunea maghiar i polon , permi nd o mai bun cristalizare a forma iunilor prestatale de la sud de Carpa i. Diploma cavalerilor ioani i, coloniza i de regii maghiari n Banatul de Severin men iona existen a voievodatelor lui Litovoi(nordul Olteniei i ara Ha egului) i Seneslau(Arge , Muscel, Dmbovi a i F g ra ), a cnezatelor lui Ioan i Farca (pe cursul Oltului sud carpatin). Dup e ecul tentativei de independen a lui Litovoi din perioada 1275-1277, documentele l men ioneaz n 1324 ca mare voievod i unificator pe Basarab, fiul lui Tihomir i urma al lui Seneslau. Unificarea teritoriilor sud carpatice pe fondul vidului de putere n Ungaria i Balcani este des vr it militar prin victoria mpotriva lui Carol Robert de Anjou n 1330 la Posada. Nicolae Alexandru consolideaz statul i extinde grani ele spre est la nord de gurile Dun rii, creaz mitropolia ortodox de la Arge (1359) i se apropie de puterile balcanice. Vladislav I Vlaicu des vr e te institu iile statului, bate moned i respinge un atac maghiar. D. Formarea statelor medievale Moldova Spa iul est carpatic se afl n aten ia Poloniei i Ungariei, n contextul luptei antit tare. Regele maghiar Ludovic I cel Mare, creeaz n nord-vestul Moldovei o marc militar cu capitala la Baia, condus de voievodul romn maramure an Drago de Bedeu. Pe fondul luptei antimaghiare are loc trecerea n Moldova a conduc torului maramure an, voievodul Bogdan de Cuhea mpreun cu oamenii s i. Acesta va prelua conducerea luptei reu ind s ob in ndependen a rii. Urma ii s i La cu, Petru I Mu at i Roman I Mu at, vor consolida institu iile statului, se vor apropia de Polonia i vor des vr i unificarea teritorial . E. Formarea statelor medievale Dobrogea Forma iunile existente n secolele XI-XII sunt unificate n ara Cavarnei de c tre despotul Balica(1346-1354) i transformat ntr-o for politic local de c tre Dobrotici(1354-1386). Ivanco(1386-1391) se desprinde de Bizan ul muribund i dispare n lupta cu turcii, teritoriul dobrogean fiind inclus rii Romnne t , pn n 1420 de Mircea cel B trn. Dup aceast dat Dobrogea trece pn n 1878 sub st pnirea imperiului Otoman. F. Evolu ia Transilvaniei n cadrul regatului maghiar Voievodul Transilvaniei exercita puterea n 7 comitate, organisme de administra ie de model occidental, bucurndu-se de o larg autonomie fa de regalitate. Coloni tii sa i i secui, a eza i din motive militare i economice n sudul i estul provinciei, dispuneau de o organizare autonom n 7 scaune i 2 districte, respectiv 7 scaune. Romnii i men ineau organizarea autonom n 30 de districte de margine G. Structuri institu ionale Transilvania

Institu iile sunt de factur occidental , cu specificitate pentru comitate, dar i pentru sa i i secui. Voievodatul se bucur de autonomie i autoguvernare, trecnd dup 1541 sub suzeranitate otoman . Catolicizare i maghiarizarea nobilimii romne ti este dublat de impunerea dup r scoala din 1437 a sistemului na iunilor(medievale) privilegiate i introducerea n a doua jum tate a secolului XVI a principiului religiilor recepte, ambele excluznd pe romnii majoritar rani de rit ortodox. Habsburgii vor ini ia din interese personale prin Diploma leopoldin 1701, crearea bisericii Greco-catolice, ce a permis accesul unor romni la studii, contact cu occidentul i dezvoltarea con tiin ei na ionale. H. Structuri institu ionale ara Romneasc i Moldova Institu iile se structureaz n secolele XIV-XV, dup clasicul model occidental, dar cu particularit ile locale. Institu ia central este DOMNIA, electiv ereditar pentru Basarabi i Mu atini, de in toarea puterii economice, politice, militare, juridice, fiscale i religioase. Ea era dublat de SFATUL DOMNESC, format ini ial din to i boierii i apoi de boierii cu dreg torii, ce asigurau aparatul administrativ-militar i juridic, la care se adaug ADUNAREA ST RILOR PRIVILEGIATE i ierarhia bisericeasc ortodox condus de mitropolit, dar subordonat domniei.. Perioada fanariot marcheaz pierderea autonomiei militare i de politic extern , transformarea domniei ntr-o func ie administrativ egal cu pa a cu 2 tuiuri. Vnzarea tronului i grecizarea sfatului i bisericii, este dublat de generalizarea corup iei, a vnz rii-cump r rii func iilor, multiplicarea servitu iilor, func iilor, d rilor, maximizarea venalit ii, corup iei i dec derii puterii domne ti.

2. Statul romn modern: de la proiect politic la realizarea Romniei Mari(secolele XVIII-XIX)


A. Caracteristicile identit ii na ionale Identitatea na ional este legat de ideea de na iune i de cea de stat-na iune. Identitatea na ional se caracterizeaz prin limba, aspect esen ial al identit ii na ionale; cultura na ional , realiz ri n domeniul literaturii, artei, tiin ei, tehnicii; setul de valori care este mp rt it de o anumit na iune; religia; simbolurile na iunii respective (steag, imn, personalit i istorice i culturale);teritoriul istoric, istoria. Identitatea romneasc are ca fundament limba romn , include un teritoriu care dep e te grani ele statului na ional. Valorile cele mai des citate, care i caracterizeaz pe romni sunt legate de toleran , r bdare, spirit diplomatic. Religia majorit ii romnilor este cre tinismul ortodox, care a contribuit la p strarea identit ii romne ti de-a lungul istoriei. Simboluri na ionale romne ti. Steagul tricolor (ro u-galbenalbastru). Pentru prima dat cele trei culori au fost reunite n timpul domniei lui Alexandru D. Ghica (1834). n aprilie 1848, la Blaj, tricolorul a fost arborat pentru prima dat avnd deviza VIRTUS ROMANA REDIVIVA". Steagul tricolor a fost adoptat de revolu ionarii din ara Romneasc , prin decretul guvernului provizoriu din 14 iunie 1848. n timpul domniei lui Al.Cuza, tricolorul a devenit steagul na ional. Imnul na ional (De teapt -te romne). Muzica a fost compus de Anton Pann, iar versurile de Andrei Mure anu (1848). Moneda na ional este leul. n timpul domniei lui Cuza s-a ncercat introducerea monedei na ionale cu numele de romanat, tentativ e uat . n perioada domniei lui Carol I a fost adoptat moneda na ional cu numele de leu" (1867), denumirea provine de la talerul olandez de argint care circula n secolul XVII pe teritoriul rilor Romne, avnd gravat un leu pe avers. Ziua na ional este 1 Decembrie; la aceast dat n 1918 s-a ncheiat procesul de des vr ire a statului na ional romn, prin unirea Transilvaniei cu Romnia. B. Crearea identit i na ionale Exist ast zi dou mari categorii de defini ii acceptate pentru na iune, o defini ie etnic i o defini ie civic . Na iunea etnic pune accent pe unitatea cultural , fiind un produs geo-istoric nsemnnd cultur , obiceiuri, istorie, pentru identificarea str mo ilor, la memoria colectiv i datoria transmiterii mai departe a patrimoniului na ional constituiau comandamente ale nceputului de secol XIX. Modalit ile de afirmare a identit ii etnice urm reau, pe lng apelul la istorie, construirea limbii na ionale, ridicarea de monumente istorice, punerea n valoare a folclorului, a costumelor tradi ionale i a artei na ionale. Na iunea civic pune accent pe voin a membrilor unei comunit i de a tr i mpreun . Revolu ia francez a dovedit ntregii Europe c dobndirea suveranit ii politice de c tre o na iune nu era nici o utopie, nici un ideal situat ntrun viitor nedeterminat. Dobndirea libert ilor politice de c tre to i cet enii prin desfiin area privilegiilor feudale a determinat pe francezi s apere cu entuziasm cuceririle revolu iei. La Marseiliaise" (Cntecul de r zboi pentru armata Rinului) a trezit ecouri nea teptate n rndul francezilor, devenind apoi imn na ional. C. Mi c ri na ionale n prima jum tate a secolului XIX n zona Balcanilor se dezvolt dup 1815 primele mi c ri na ionale, care pun n cauz actul final ai Congresului de la Viena. n 1821 grecii ncep lupta de eliberare na ional prin r scoala antiotoman condus de Alexandru Ipsilanti i sprijinit de Rusia. n ianuarie 1822 Grecia i proclam independen a la care turcii r spund cu masacrarea a 22 000 de greci din insula Chios. Masacrul de la Chios determina interven ia puterilor Europei. Imperiul Otoman a fost nevoit s recunoasc statul grec prin Tratatul de la Adrianopol din 1829. La 3 februarie 1830 ia na tere statul na ional grec. Apar tot mai multe societ i

secrete: carbonani" n Italia, communeros" n Spania, Burchenschaften" n statele germane, Fr ia" n ara Romneasc , care vor impulsiona mi carea liberal i na ionalist .n 1830 n Belgia izbucne te o revolu ie burghez i na ional i are loc desprinderea de regatul rilor de Jos D. Reformismul domnesc D.1. Reforme politice i sociale Constantin Mavrocordat (1730-1769), a domnit alternativ n Moldova i ara Romneasc . Domnul a nceput, avnd aprobarea Por ii, aplicarea programului de reorganizare a institu iilor fiscale, administrative i judiciare n spiritul de ra ionalizare a statului. Reformele aplicate succesiv n cele dou ri, au avut n vedere realizarea unei monarhii moderate prin puteri intermediare i corpuri constituite n cadrul Adun rilor de St ri. Reorganizarea viza sistemul fiscal, n sensul asigur rii stabilit ii masei r ne ti i sporirea competen ei statului n reglementarea raporturilor de proprietate. Ca urmare, la 1746 n ara Romneasc i la 1749 n Moldova, serbia a fost desfiin at . Fo tii erbi au devenit cl ca i, liberi din punct de vedere juridic, dar lipsi i de p mnt. Maria Tereza (1740-1780) a deschis o nou faz n istoria practicii reformiste la nivelul ntregului Imperiu habsburgic, cu efecte i n Transilvania, continuat de Iosif ai Il-fea (1780-1790). Principala reform cu nrurire n Transilvania a fost reforma social . La 22 august 1785, la pu in timp dup r scoala condus de Horea, Clo ca i Cri an, o patent imperial desfiin a n mod oficial iob gia din Transilvania, dar reforma nu a mbun t it dect par ial condi ia r nimii. D.2. Reforme juridice Primul cod de legi fanariot s-a tip rit n 1780, din ini iativa lui Alexandru Ipsilanti, Pavilniceasca condic , care se va aplica n ara Romneasc pn n preajma revolu iei lui Tudor Vladimirescu, cnd a fost nlocuit cu legiuirea Caragea (1818). Codul Callimacni (1817) i Legiuirea Caragea s-au redactat din ini iativa domnilor fanario i Scarlat Caliimachi (Moldova) i loan Caragea ( ara Romneasc ). D.3. Reforme religioase i culturale n Transilvania, Maria Tereza a restaurat din ra iuni de stat, prin edictul din 1759, ortodoxia pentru a salva unirea religioas . Prin politica colar , n special Ratio Educationis (1777), sporea re eaua colilor rurale i instruc ia preo imii, s-a format o elit intelectual instruit n universit i catolice, la Roma sau Viena, care promova idei n avantajul emancip rii na ionale. Reformele n acest domeniu au fost continuatede c tre losif al-II-lea, care prin Edictul de toleran (1781) asigura liberul exerci iu religiilor necatolice, f r ca s prejudicieze primatul catolicismului. E. Reformismul boieresc n secolul XVIII i la nceputul secolului XIX, programul politic i proiectele de reform au formulat coerent i au articulat ca principala problem : rec tigarea independen ei prin abolirea domina iei turco-fanariote. Solu iile oferite de c tre boieri au vizat problema formei de guvern mnt a Principatelor, ntre 1716 i 1821, boierimea a cerut de 40 de ori nlocuirea fanario ilor cu domni ale i de ar . n 1769, partida na ional , condus de mitropolitul Gavril Callimachi al Moldovei, propunea instaurarea unei republici aristocratice condus de 12 mari boieri. Memoriul din 1772, sus inea unirea Moldovei cu ara Romneasc , iar cel din 1791 revendica unirea i independen a Principatelor sub protec ia Rusiei i a Austriei. n 1802, Dumitrache Sturdza elabora Planul de obl duire aristo-democr ticeasc , ce propunea un proiect republican de nuan aristocratic . n 1822, Ionic T utu a redactat Constitu ia c rvunarilor (naintat domnitorului loni Sandu Sturdza), iar Simion Marcovici semneaz A ez mntul politicesc. Primul sus inea monarhia m rginit i mo tenitoare" i revendic ri precum garantarea libert ii persoanei, a egalit ii n fa a legilor sau formarea unei adun ri reprezentative Sfatul Ob tesc, iar al doilea organizarea statului pe baza separ rii puterilor. Reformele propuse de Eufrosim Poteca urm reau instituirea impozitului pe venit, libertatea tiparului i a ocup rii func iilor administrative. Dinicu Goiescu n lucrarea nsemnare a c l toriei mele (1826), sus inea unirea tuturor provinciilor romne ti sub forma Daciei Mari. F. Cadrul general al mi c rii na ionale romne ti Tendin ele expansioniste ale Rusiei i Austriei spre spa iul balcanic cu scopul declarat al eliber rii cre tinilor i cu cel nedeclarat al cuceririi sud-estului european cu Constantinopolul i strmtorile sale, au dus la reac ia Fran ei i Angliei ce se opun sub masca salv rii integrit ii Imperiului Otoman i a men inerii echilibrului european. Cele 12 r zboaie ruso-turce sau ruso-austro-turce, s-au dus cu prec dere pe teritoriul romnesc i au cauzat mari pierderi umane i materiale, dar i rapturi teritoriale. Astfel prin pacea de la Karlowitz-1699, austriecii anexeaz Transilvania, prin ceea de la Passarowitz-1718, ob in Banatul i temporar Oltenia(1718-1739), iar n urma n elegerilor cu ru ii de dup pacea de la Kuciuc Kainargi-1774, anexeaz nord-vestul Moldovei(Bucovina). La rndul lor ru ii ob in prin pacea de la Ia i-1792, grani a pe Nistru, prin ceea de la Bucure ti-1812, s anexeze Moldova dintre Nistru i Prut(Basarabia), iar prin pacea de la Adrianopol-1829, s i impun controlul n Marea Neagr , pe Dun re i protectoratul asupra principatelor dun rene.

G. Tudor Vladimirescu i domiile pamntene Orientalizarea moravurilor, portului, culturii, monopolul comercial otoman i cre terea mi c rilor na ionale balcanice n special srb i greac (condus de Eteria, creat n 1815 la Odessa, avnd n frunte pe generalul Alexandru Ipsilanti, fiu de domn fanariot, general rus i aghiotant al arului Alexandru I), a avut influen i n Principate. n prim vara lui 1821, la Pade n Mehedin i ncepe ac iunea lui Tudor Vladimirescu(mo nean din Vladimiri-Gorj, mbog it din comer ul cu vite, vorbind 4 limbi, fost ofi er de voluntari n armata rus , cunosc tor al realit ilor politice ale vremii). Deplasndu-se cu trupele sale la Bucure ti unde preia guvernarea rii n perioada martie-mai 1821, Tudor lanseaz un program na ional(Proclama ia de la Pade , cele 2 proclama ii c tre bucure teni, Cererile norodului romnesc, scrisoarea c tre boierii moldoveni) n care cerea: - restaurarea domniilor p mntene i eliminarea grecilor din func iile politice, administrative i religioase - domnul trebuia s fie ales de ar , privilegiile boiere ti desfiin ate, promovarea n func ii s se fac dup merit i veniturile din slujbe s se desfiin eze - crearea unei armate(se ncredin a m n stirilor ntre inerea unei armate de 4 000 de panduri i 200 de arn u i cu leaf u oar ") i coli na ionale - reforma fiscal ar fi nlocuit d rile vechi printr-un impozit unic pl tibil n patru rate, desfiin nd categoriile privilegiate ale scutelniciior i poslu nicilor - reglementarea tributului i a rela iilor politice cu Poarta - desfiin area v milor interne i libertatea comer ului - autonomie politic i posibil unirea cu Moldova ntrat n conflict cu eteri tii lui Ipsilanti, ajun i la Bucure ti prin Moldova, cu mi c rile dezavuate de ar, sub primejdia unei interven ii otomane, Tudor se hot r te s se retrag pentru a rezista n Oltenia. Prinderea i asasinarea lui Tudor de c tre eteri ti la Gole ti-27 mai 1821, u ureaz n bu irea celor dou mi c ri de c tre turci. Cu toate acestea poarta restaureaz domniile p mntene prin Ioni Sanmdu Sturdza i Alexandru Dimitrie Ghica H. Regulamentul Organic i domniile regulamentare Dup ce n 1822 turcii restaureaz domniile p mntene, modernizarea se accelereaz datorit boierilor educa i n vest dar i reprezentan ilor for elor de ocupa ie rus din perioada 1828-1834. Modific rile au fost preg tite de dou acte ruso-turce: Prevederi ale Conven iei de la Akkerman (1826): alegerea domnilor dintre boierii p mnteni pe o durat de 7 ani; libertatea comer ului dup achitarea obliga iilor fa de Poart ; tributul i cuantumul celorlalte obliga ii r mneau cele fixate anterior; ncetarea exilului boierilor p mnteni, participan i la revolu ia de la 1821; instituirea unor comisii care s propun m suri pentru mbun t irea situa iei Principatelor. Prevederi ale Tratatului de la Adrianopol (1829): restituirea c tre ara Romneasc a cet ilor turce ti de pe malul stng al Dun rii (Turnu, Giurgiu i Br ila); autonomia administrativ a Principatelor; stabilirea grani elor pe talvegul Dun rii; numirea domnilor pe via ; libertatea comer ului i scutirea Principatelor de obliga ia aprovizion rii Istanbulului; dreptul de naviga ie pe Dun re cu vase proprii; ngr direa dreptului de interven ie a Turciei n Principate; men inerea ocupa iei ruse ti i obliga ia Por ii de a recunoa te viitoarele regulamente administrative ale Principatelor. O comisie mixt de boieri moldo-muntean elaboreaz sub egida guvernatorului rus, gen. Pavel Kisseleff, REGULAMENTUL ORGANIC ,document aplicat identic n iunie 1831 Muntenia i ianuarie 1832 Moldova, care prevedea: - domni numi i pe 7 ani de Poart cu acordul Rusiei(Domnul, ales pe via , este organul central al ntregii structuri statale. El singur are drept de ini iativ legislativ , nume te mini tri, poate refuza publicarea legilor votate n adunare, f r a fi obligat s prezinte motiva ii, are dreptul de a dizolva adun rile. Adun rile ob te ti dezb teau i adoptau proiectele de lege trimise de domn. Sfatul domnesc este nlocuit cu Sfatul administrativ, alc tuit din mini tri, efi ai departamentelor nou-nfiin ate) - separarea puterilor n stat n executiv -domnul i guvernul, legislativ -adunarea ob teasc i judec toreasc - coal i armat na ional , reorganizarea administra iei i crearea arhivelor statului - libertatea comer ului i naviga iei cu nave proprii pe Dun re - reorganizarea pu c riilor i eliminarea pedepselor cu tortura i mutilarea fizic - buget dezb tut i aprobat de adunare - impozit propor ional cu averea(excepta i sunt boierii i clerul m n stiresc) - cre terea nartului(norma de lucru pe zi a ranilor) i generalizarea lui Sunt create astfel premizele moderniz rii, industrializ rii i unific rii, iar domnii regulamentari Mihail Sturdza, Grigore Ghica (n Moldova), Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu i Barbu tirbey(n ara Romneasc ) continu pn n 1853 un proces de modernizare i aliniere la valorile europene

I. Anul 1848 Cadrul general. rile romne au constituit avanpostul estic al revolu iei europene i au urm rit n plan politic unitate i independen na ional , n plan economico-social reforme constitu ional economice burgheze i reform agrar iar n plan na ional recunoa terea na iunii romne din imperiile arist i habsburgic. Pentru intelectualii romni, anul 1848 a marcat triumful ideii de na iune. n ambele Principate i n Imperiul habsburgic ei i-au justificat cererile de independen sau autonomie politic prin invocarea dreptului legitim la autodeterminare ai unei comunit i etnice. n ara Romneasc i Moldova, intelectualii au c utat s desfiin eze protectoratul Rusiei i s restabileasc echilibrul cu Imperiul Otoman, n timp ce n Transilvania, Banat i Bucovina ei i-au propus s uneasc to i romnii ntr-un singur stat autonom. Revolu ia de la 1848 din Principatele Romne a fost, n primul rnd opera intelectualilor liberali pa opti ti, care recuno teau n Apus un model politic i cultural demn de urmat i la ei acas . Aspira iile genera iei de la 1848 i-au g sit expresia practic n nemul umirea general a tuturor claselor sociale din Principate, fa de condi iile poiitico-economice existente n Moldova Peti iunea proclama iune a boierilor i notabililor moldoveni din 27 martie, redactat de Vasile Alecsandri i naintat domnitorului Mihail Sturdza, solicita reforme burgheze moderate. Domnul a n bu it mi carea i a arestat i deportat pe liderii acesteia. Moldovenii refugia i au radicalizat cererile n documentele Prin ipiile noastre pentru reformarea patriei de la Bra ov-mai 1848 i Dorin ele partidei na ionale din Moldova de la Cern u i-august 1848 n care se mai solicita unirea Moldovei cu Muntenia. n ara Romneasc mi carea condus de Fr ia a avut ca moment ini ial Proclama ia de la Izlaz-9/21 iunie 1848, care solicit reforme radicale, independen i unitate, libert i personale, adun ri reprezentative i separarea puterilor n stat. Guvernul revolu ionar din perioada iunie-septembrie 1848 a rezistat loviturilor de stat i a ini iat o serie de reforme social-economice. La presiunile ruse ti, Poarta a intervenit militar i a n bu it revolu ia dup confruntarea din Dealul Spirii-13 septembrie, n timp ce trupele ruse ocupau Moldova-15 septembrie. n Transilvania evenimentele din Ungaria au dus la reac ia romnilor ce se opuneau anex rii provinciei la regatul maghiar. Sub conducerea lui Simion B rnu iu se ntrune te o mare adunare la Blaj care prezint Peti iunea na ional -3/15 mai 1848 n care solicitau recunoa terea na iunii romne, respingeau anexarea i solicitau reforme sociale radicale. n condi iile confrunt rilor militare din Imperiul Habsburgic, armatele revolu ionare maghiare cuceresc Transilvania i trec la represiuni contra romnilor i sa ilor, ceea ce determin n septembrie 1848, organizarea militar i rezisten a armat a romnilor condu i de Avram Iancu, n spa iul Mun ilor Apuseni. Acordarea unor drepturi pentru romni prin constitu ia imperial din aprilie 1849 i cucerirea Pestei de trupele habsburgice l silesc pe Lajos Kossuth s reconsidere raporturile cu romnii i s semneze prin medierea lui Nicolae B lcescu un proiect de pacifica iune confirmat de parlamentul maghiar, prin care se recunosc drepturile na ionale romne ti-16/28 iulie 1849. Acordul este tardiv c ci interven ia trupelor ruse duce la capitularea for elor maghiare la Komarom-septembrie 1849. J. Unirea Principatelor Romne. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza Dup nfrngerea revolu iei prin conven ia ruso-turc de la Balta-Liman sunt restaurate domniile regulamentare, dar nfrngerea Rusiei n R zboiul Crimeii(1853-1855), permite interna ionalizarea problemei romne ti la Congresul de la Paris-1858, realizndu-se n prima etap UNIREA MOLDOVEI CU ARA ROMNEASC prin dubla alegere a lui AL.I.Cuza(5 i 24 ianuarie 1859). Acesta ini iaz o vast oper reformatoare i modernizatoare, unificnd institu iile statului i parlamentul, seculariznd averile m n stire ti-1862, d o nou constitu ie i o reform agrar -1864, reforma justi iei, nv mntului, armatei, codul civil, penal i comercial-1865. Dup abdicarea for at din 11 februarie 1866 a lui Cuza, tronul este oferit lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, prin german nrudit cu regele Prusiei i mp ratul Napoleon alIII-lea. K. Regatul Romniei. Modernizarea institu ional K.1. Monarhia. Dup detronarea lui Cuza, alegerea prin ului s-a oprit oficial asupra lui Filip de Flandra, apoi, dup refuzul acestuia, tronul a fost oferit lui Carol de Hohenzolfern-Sigmaringen (1866-1914). Prin urcarea lui Carol pe tronul Romniei, marile puteri au fost puse n fa a faptului mplinit, iar rezisten a lor s-a diminuat treptat. n octombrie 1866, Carol a f cut o vizit la Istanbul, n timpul c reia a primit firmanul de numire din partea sultanului. Consecin a imediat a recunoa terii domnitorului Carol I a constat n consacrarea interna ional a monarhiei constitu ionale n Romnia, condi ie indispensabil echilibrului politic intern. Domnia lui Carol I a debutat prin adoptarea de c tre Parlament, n iunie 1866, a primei Constitu ii din Romnia, lege fundamental a statului, ce limita prerogativele domnitorului la cele ale unui monarh constitu ional, crea condi iile pentru alegerea unul guvern reprezentativ, stipula reprezentativitatea mini trilor pentru ac iunile lor i nt rea principiul separa iei puterilor.n prima parte a domniei (1866-1881), Carol s-a preocupat de consolidarea institu iilor statului. Monarhul i-a concentrat eforturile c tre realizarea independen ei statale, prin ruperea leg turilor de suzeranitatea cu Poarta. Ca urmare a cuceririi i

recunoa terii interna ionale a independen ei Romniei, a crescut prestigiu! monarhiei. n plan politic, acest lucru s-a realizat prin acordarea titlului Alte regal " n 1878 i apoi, a celui de rege al Romniei n 1881, lui Carol I. Cea de a doua perioad a domniei lui Carol I (1881-1914), a fost una favorabil moderniz rii rii. n plan intern, caracteristica perioadei a fost stabilitatea politic , mai ales dup introducerea rotativei guvernamentale n 1895, prin care suveranul forma guvernul i avea posibilitatea de a decide ntre acesta i opozi ie, acceptnd, n cazul unor contradic ii nerezolvabiie, retragerea cabinetului sau dizolvarea uneia sau alteia dintre cele dou Adun ri legiuitoare. Succesorul lui Carol I, regele Ferdinand (1914-1927), a continuat politica predecesorului s u privind modernizarea statului, introducerea unor reforme radicale precum votul universal i reforma agrar , continund lupta pentru rentregirea na ional a Romniei, n limitele aceleia i monarhii constitu ionale. K.2. Parlamentul. Conven ia de la Paris instituia parlamentul unicameral n fiecare Principat. Statutul Dezvolt tor al Conven iei de la Paris a fost actul care a marcat trecerea la Parlamentul bicameral, prin nfiin area Senatului. Sistemul parlamentar instituit n 1866 s-a caracterizat prin rolul preponderent al legislativului. Acesta a devenit aproape partener egal cu domnitorul n elaborarea legilor i a ob inut dreptul de a pune ntreb ri mini trilor cu privire la linia politic urmat i abuzurile puterii i chiar de a-i supune unor investiga ii parlamentare. Domnitorul p stra un rol decisiv n procesul legislativ. Putea nainta Parlamentului propriile sale proiecte de legi i avea dreptul de a se opune prin veto, ac iune ce nu putea fi contracarat de Adunarea legislativ . Activitatea legislativ a Parlamentului a cuprins practic, toate domeniile vie ii sociale, economice, politice, i culturale ale societ ii romne ti. De obicei, legile adoptate, constituiau obiective programatice cu care partidele conservator i liberal se prezentau ia alegeri. Activitatea parlamentului ncepea la 15 noiembrie n fiecare an i se desf ura pe parcursul a trei luni de zile. Pn n anul 1918, deschiderea sesiunii parlamentare se f cea printr-un Mesaj al tronului, citit de rege i se nchidea printr-un mesaj al premierului. Parlamentul i-a adus contribu ia la crearea sistemului constitu ional bazat pe separa ia puterilor. K.3. Guvernul. Primul guvern unic al Romniei s-a constituit la 22 ianuarie 1862, n timpul domniei lui Al.Cuza. Potrivit Constitu iei din 1866, domnul exercita mpreun cu guvernul puterea executiv . Dup 1866 se folosea n guvernare procedeul potrivit c ruia regele ncredin a guvernul unui lider de partid, dup care dizolva parlamentul i se organizau alegeri generale. Prin acest sistem, executivul i construia majorit i parlamentare. Guvernul era r spunz tor n fa a parlamentului pentru activitatea desf urat . K.4. Justi ia i administra ia. Instan e judiciare moderne existau nc din perioada Regulamentului organic, ele fiind dezvoltate n perioada inaugurat de anul 1859. n ultimii ani ai domniei sale, Cuza nzestrase societatea romneasc cu codurile de legi modeme, ntemeiate mai ales pe cele franceze. Codul civil i procedura civil , codul penal i procedura penal , codul de procedur criminal , condica de comer , reprezentau elementele justi iei moderne a Romniei. La 24 ianuarie 1861 s-a nfiin at Curtea de Casa ie i Justi ie, cu un rol important n organizarea judec toreasc modern . Potrivit Constitu iei din 1866, puterea judec toreasc era exercitat de cur i i tribunale. Hot rrile i sentin ele se pronun au n virtutea legii i se executau n numele domnului. Teritoriul Romniei era mp r it n jude e, acestea n plase, iar plasele cuprindeau comunele urbane i rurale. Constitu ia din 1866 stabilise c institu iile jude ene i comunale s fie guvernate prin legi, urm rindu-se astfel descentralizarea administrativ . K.5. Armata. Legile militare adoptate, ncepnd cu 1864 au avut o nsemn tate marcant n procesul de organizare a armatei. n 1868 a fost elaborat Legea pentru organizarea puterii armate. n temeiul acestei legi, armatei permanente i rezervelor ei li se ad ugau doroban i i gr niceri, mili ie, garda civil i gloatele. Aceast lege a introdus principiul mobiliz rii generale. Legea din 1872 a urm rit ridicarea calitativ a nivelului o tirii n ansamblul ei. S-a acordat aten ie i dezvolt rii flotei de r zboi. Armata era pus sub comanda Ministerului de R zboi. K.6. Biserica. A contribuit la realizarea unit ii spirituale i na ionale a romnilor, prin ncrederea i respectul manifestat de c tre popula ie pentru aceast institu ie. n epoca modern biserica i-a p strat independen a n raport cu institu iile statului, iar n 1885, Biserica Ortodox i-a proclamat autocefalia n raport cu Patriarhia de la Constantinopol. A fost adoptat Legea clerului mirean i a seminariilor care prevedea salarizarea preo ilor din bugetul statului sau al localit ilor.

5. Romnia postbelic . Stalinism, na ional comunism i disiden democra iei postdecembriste

anticomunist . Construc ia

A. Tranzi ia spre comunism. Impunerea modelului sovietic Instaurat n anii 1945-1946 cu sprijin sovietic, regimul a copiat modelul sovietic i a fost condus de Gheorghe Gheorghiu Dej(1945-1965) i Nicolae Ceau escu(1965-1989). Dup etap copierii modelului sovietic i a subordon rii necondi ionate fa de Moscova 1945-1958, a urmat etapa relativei liberaliz ri i modelului na ional-comunist 1958-1971, dup care ncepnd cu 1974, Ceau escu a impus un regim neostalinist

bazat pe voluntarism, autoritarism, autarhie economic , cult al personalit ii, comunism dinastic, priva iuni extreme impuse popula iei. Etapele prelu rii puterii au fost realizate cu sprijinul ocupantului sovietic astfel: - 23 august 1944- 6 martie 1945, subminarea din interior a guvernelor C-tin S n tescu i Nicolae R descu - 6 martie 1945, impunerea cu for a de reprezentantul sovietic AI V inski a guvernului criptocomunist dr.Petru Groza - 6 martie 1945- 19 noiembrie 1946, preluarea controlului armatei, administra iei i justi iei i epurarea necomuni tilor sub lozinca democratiz rii i denazific rii. Ignorarea prerogativelor regale i absorb ia PSD n PCR sub numele de PMR - 19 noiembrie 1946 30 decembrie 1947, reprimarea opozi iei, falsificarea alegerilor din 19 noiembrie, lichidarea PN i PNL, abolirea monarhiei i proclamarea RPR - 1948-1963, lichidarea n sistemul penitenciar al elitelor politice, religioase i culturale necomuniste(CIC Br tianu, Gh.Br tianu, I Maniu, I Mihalache, monseniorul Ghika) B. Mecanismele de preluare a puterii de c tre Partidul Comunist B.1.AC IUNI DIPLOMATICE. Lovitura de stat de la 23 august 1944 a transformat statutul Partidului Comunist Romn, de la o mic grupare politic , constrns s in seama de orient rile politice hot rte la Moscova, ntr-un un factor influent pe scena politic romneasc . Stalin a folosit Conven ia de armisti iu semnat la 12 septembrie 1944, pentru a submina efectele loviturii de stat din 23 august. Conven ia declara Romnia o ar nfrnt n r zboi, consacra anexiunile sovietice din 28 iunie 1940 i impunea plata unor desp gubiri de r zboi c tre URSS n valoare de 300 000 000 $, urmnd a fi achitate n decurs de 6 ani, n produse petrolifere, lemnoase. Acordul de ia Moscova (9 octombrie 1944) a constituit pasul final al sovieticilor n ob inerea recunoa terii de c tre Occident a domina iei lor n Romnia. Convorbirile ChurchillStaiin privind delimitarea zonelor de interes n Europa de SE s-au concluzionat prin acordul de procentaj", n Romnia influen a sovietic fiind stabilit la 90%. Semnarea, la 10 februarie 1947, a Tratatului de ia Paris, n situa ia n care Romniei nu i se recuno tea beligeranta, iar aceasta nu accepta s participe la lansarea Planului Marshall, a marcat intrarea statului romn sub umbrela" Moscovei i a accelerat schimbarea vechiului regim. B.2. PREZEN A ARMATEI RO II. Armata Ro ie eliberase" rile est-europene printr-un accident al istoriei care nu fusese previzibil nainte de r zboi. Odat prezent ns n aceste ri, ea a jucat rolul principal n instaurarea regimurilor comuniste. F r aceste trupe, comuni tii locali ar fi r mas ni te for e politice periferice. La 28 februarie 1945, Andrei V inski, adjunctul ministrului de externe, a fost trimis de Moscova pentru a conduce ofensiva comuni tilor pentru preluarea puterii, a cerut regelui nlocuirea guvernului R descu cu un guvern condus de Petru Groza. Reprezentantul Moscovei venise cu scopul de a folosi toate mijloacele pentru a instaura un guvern prosovietic. Legea nr.461 din septembrie 1944 elaborat de ministrului justi iei (comunist), Lucre iu P tr canu, n mare parte de inspira ie sovietic , a epurat din via a public pe to i cei care se opuneau acapar rii puterii de c tre PCR. B.3. AGITA IA, TENSIUNEA POLITIC , GREVA. Pn la formarea primului guvern comunist au fost urm rite ca obiective imediate crearea unor puternice tensiuni ntre popula ie i administra ia local (tensiuni legate de apropiata reform funciar ), nl turarea prin for a unor prefec i i primari considera i reac ionari, organizarea unor greve spontane" de c tre sindicatele comuniste (ceferi ti, tipografi), totul fiind dublat de o furibund campanie de pres ndreptat mpotriva a tot ceea ce nsemna trecutul interbelic. B.4. FOLOSIREA PCR CA ELEMENT ESEN IAL N POLITICA LUI STALIN. Guvernul prezidat de Petru Groza era un guvern minoritar, impus de c tre URSS Niciun membru al celor dou partide democrate PNL, PN , nu f cea parte din acest guvern n care toate pozi iile cheie erau de inute de comuni ti. GREVA REGAL din august 1945, cnd regele Mihai I i-a cerut lui Petru Groza s demisioneze, acesta a refuzat ncurajat de reprezentan ii sovietici din Comisia Aliat , l-a determinat pe rege s se retrag din via a politic i refuz s semneze legile elaborate de guvern, n speran a c va determina astfel c derea executivului condus de Petru Groza. Refuzul regelui de a mai semna actele guvernului nu a avut consecin e majore, pentru c regimul instalat a pus in vigoare, f r semn tura regelui, actele legislative emise. n sprijinul regelui, la 8 noiembrie 1945, a avut loc o manifestare organizat de partidele politice istorice i tineretul universitar. Singura consecin concret a grevei regale a fost condi ionarea de c tre SUA i Marea Britanie, a includerii n cabinet, pn la desf urarea alegerilor, a doi mini tri din partea opozi iei. Au fost desemna i doi mini tri secretari de stat: Emil Ha ieganu (PN ) i Mihail Romniceanu (PNL), a c ror influen n guvern era ns nensemnat . B.5. MANIPULAREA OPINIEI PUBLICE. Alegerile de la 19 noiembrie 1946 s-au desf urat ntr-o atmosfer tensionat . Rezultatele indicau victorie cople itoare a Blocului Partidelor Democratice (BPD), cu aproximativ 70% din voturi i 349 locuri. Dovezile descoperite dup 1989 arat c , n ziua alegerilor, s-a ntmplat exact contrariul, na ional r ni tii erau pe punctul de a c tiga o victorie zdrobitoare. Se pare c n momentul n care liderii comuni ti i-au dat seama de amploarea nfrngerii lor, au suspendat

anun area rezultatelor i au trimis instruc iuni pentru revizuirea cifrelor astfel nct ele s indice o victorie a BPD. De i SUA i Marea Britanie au denun at alegerile, niciuna nu a sprijini partidele istorice. B.6. ANIHILAREA OPOZI IEI DEMOCRATICE. Pretextul, n cazul PN , a fost nscenarea de la Tm d u (lng Bucure ti), cnd 14 membri ai partidului au fost aresta i n momentul cnd inten ionau s p r seasc ara. La 29 iulie 1947, luliu Maniu a fost arestat, iar PN a fost scos n afara legii. Maniu i legii s i au fost acuza i de tr dare i de a fi conspirat cu agen i secre i americani i britanici din Bucure ti pentru a r sturna guvernul Groza. La 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu i Ion Mihalache au fost condamna i la nchisoare pe via , Iuliu Maniu i-a g sit sfr itul n penitenciarul de la Sighet, n 1953, iar Ion Mihalache n 1963 n pu c ria de la Rmnicu S rat. PNL a ales calea autodizolv rii. Gheorghe T t rescu i frac iunea sa liberal au fost men inu i atta timp. Comuni tii l-au obligat s demisioneze din func ia de ministru de externe la 6 noiembrie 1947, fiind nlocuit cu Ana Pauker. B.7. NL TURAREA ULTIMELOR INSTITU II ALE REGIMULUI DEMOCRATIC. Pe m sur ce comuni tii s-au ndreptat spre monopolul asupra puterii politice, monarhia devenise o anomalie. Temndu-se c acest ultim vestigiu al vechii ordini ar putea nc s mai serveasc drept centru de opozi ie fa de noua societate, PCR a f cut ultimul pas spre asigurarea domina iei sale asupra rii, for ndu-l pe regele Mihai s abdice la 30 decembrie 1947. Proclamarea Republicii Populare Romne n aceea i zi, cum s-a spus, n 45 de minute, de un Parlament aflat n vacan care a legitimat lovitura de stat, a reprezentat punctul culminant al campaniei pentru preluarea puterii. C. Transformarea societ ii Politica de industrializare Se copia modelul sovietic al unui pivot de industrie grea, dublat de urbanizare for at i acumularea plus valorii n investi ii gigantice, ignornd nevoile popula iei. Etapele industrializ rii au fost: - 11iunie 1948, na ionalizarea fabricilor, uzinelor, b ncilor i societ ilor de transport i credit - 1948-1958, creacrea unei industrii grele, miniere i siderurgice de tip sovietic, concomitent cu achitarea desp gubirilor de r zboi c tre URSS i jefuirea resurselor na ionale n favoare URSS prin intermediul SOVROMURILOR - 1958- 1980, continuarea modelului economic sovietic, dar cu tent romneasc i anume a principiului repartiz rii unitare i echilibrate a industriei n plan na ional , respingerea planului Valev, constituirea de firme mixte, import de tehnologie i capital prin mpumuturi exterme i o relativ prosperitate a popula iei n perioada 1960-1977 - 1981-1989, pe fondul crizei petroliere, se produce o sc dere a eficien ei economice, dublat de politica megalomanic a lui Ceau escu n domeniul construc iilor i a for rii exportului de alimente pentru achitarea datoriei externe. Cresc priva iunile popula ie n domeniul utilit ilor, medicamentelor, divertismentului i alimenta ie i colapsul economic devine realitate D. Transformarea societ ii colectivizarea i lumea satului Se urm rea realizarea modelului agricol sovietic i totodat desfiin area propriet ii rurale, aservirea economic i dominarea politic a r nimii. Etapele colectiviz rii au fost: - 1948-1953, ini ierea unor m suri dure ce au dus la o opozi ie marcat prin revolte i r scoale locale, sprijinirea misc rilor de rezisten anticomunist - 1954-1958, e ecul colectiviz rii, redus la circa 10-12% din propriet i, rezisten a ranilor, moartea lui Stalin i evenimentele din 1956 din Ungaria, au determinat regimul s dea napoi, trecnd la mijloace de convingere propagandistic , reducnd cotele obligatorii i sus innd modelul alternativ al ntov r irilor - 1958-1962, revenirea la m surile brutale i dure, dublate de demascarea chiaburilor, arest ri, torturi i asasinate, soldate cu colectivizarea a 90% din p mnturi - 1962-1977, pe baza irig rii, mecaniz rii i chimiz rii, se produce ocre tere a produc iei f r a se atinge un nivel mai mare de 50% din produc ia agricol a statelor occidentale - 1977-1989, accentuarea crizei prin reducerea productivit ii i eficien ei, dublat de politica sistematiz rii rurale nceput n 1971 n Ilfov i extins din 1974, reducerea loturilor individuale la 2.500mp, cre terea presiunii asupra produc torilor liberi (de ineau 8% din p mnturi i asigurau 60% din cererea pie ii), raport ri false i festiviste, destinarea a circa 75% din alimente exportului, n vederea achit rii for ate a datoriei externe E. Lupta pentru putere Gheorghe Gheorghiu Dej preferat de Stalin pentru originea romneasc i muncitoreasc lichideaz opozi ia din partid executndu-i pe tefan Fori (fost conduc tor comunist din anii celui de al Doilea R zboi Mondial) 1946 i Lucre iu P tr scanu(ideolog comunist colit n Occident, acesta ar fi putut s devin oricnd un contracandidat pentru Dej, fapt ce nu i-a fost iertat niciodat . Arestat din 1948, a fost inut n izolare i anchetat dur pentru a recunoa te acuza ii fanteziste viznd tr darea sa. Dup moartea lui Stalin, Dej decide suprimarea lui Lucre iu P tr canu) 1954, ndep rtnd de la putere gruparea moscovit Ana Pauker Vasile Luca Teohari Georgescu n 1952, dar i pe Miron Constantinescu i Iosif Chi inevschi n

1957. Dup moartea lui Dej lupta pentru putere este c tigat n 1965 de Nicolae Ceau escu, care reabiliteaz victimele lui Dej(n aprilie 1968, cu prilejul unei plenare a CC al PCR, noul lider de la Bucure ti, Nicolae Ceau escu, aducea grave acuza ii lui Dej, privind implicarea sa n cazurile tefan Fori i Lucre iu P tr canu, precum i n crimele s vr ite de Securitate n timpul s u), l marginalizeaz pe oponentul s u Alexandru Dr ghici inl tur vechea gard i din deceniul opt trece la un comunism didastic de tip neostalinist, cu influente chineze i nord coreene. E. Represiune i diziden anticomunist La 30 august 1948 se constituie Mili ia i Securitatea, ca organe represive de model sovietic i incadrate ini ial cu speciali ti i consilieri sovietici. Securitatea ncadrat ini ial cu semianalfabe i folosind metode de reprimare brutal , avea circa 50.000 de angaja i. Ea a produs peste 200.000 de arest ri, circa 40.000 de depor ri n B r gan i aproximativ 90.000 de mor i la Canal, n minele de cupru i plumb sau n inchisori cum ar fi Sighet, Aiud, Gherla, Periprava, Salcia. Au fost lichida i liderii i militan ii PN , PNL, mi c rii legionare, social-democra ii ce au refuzat absorb ia n PMR, clerul greco-catolic, func ionarii, ofi erii i subofiterii regali ti, studen ii, intelectualii necomuni ti, partizanii anticomuni ti i - ranii ce se opuneau colectiviz rii. Rezisten a s-a manifestat prin revolte i r scoale r ne ti, neplata cotelor agricole, opozi ia la colectivizare, rezisten a de partizani n mun i i n zonele mp durite(deosebit de intens pn n 1959). Dup consolidarea sistemului, se manifest o diziden intelectual , colaborarea cu posturile de radio Vocea Americii i Europa Liber , greve (minerii din Lupeni august 1977, studen ii ie eni 1985, muncitorii bra oveni 15 noiembrie 1987) i chiar n partid(C-tin Prvulescu -1979, scrisoarea celor 6 1989. Construc ia democra iei postdecembriste A. Diziden a romneasc avea o component din interiorul PCR Ion Iliescu, Paul Niculescu Mizil i Gh. R dulescu, contestarea lui Ceau escu la Congresul XII al PCR 1979 de c tre C-tin Prvulescu, diziden a intelectualilor din ar i exil Paul Goma, Doina Cornea, Mihai Botez, Mircea Dinescu, Radu Filipescu, Ion Puiu, Gh. Calciu Dumitreasa, la care se adaug n martie 1989 scrisoarea celor ase semnat de Silviu Brucan, Al.Brl deanu, Gh.Apostol, Corneliu M nescu. B. C derea lui Ceau escu ncepe odat cu mi c rile de la Timi oara din 16 decembrie 1989, urmat de confrunt ri i preluarea controlului ora ului de revolu ionari 20 decembrie, extinderea n Bucure ti n timpul mitingului organizat de Ceau escu 21 decembrie, fuga cuplului dictatorial i preluarea puterii de FSN 22 decembrie, arestare, judecarea de urgen i executarea cuplului Ceau escu 25 decembrie. Evenimentele violente au continuat n perioada 22-25 decembrie 1989, ceea ce a sporit num rul victimelor revolu iei anticomuniste din Romnia. Dac n alte state est-europene regimurile comuniste s-au pr bu it f r v rsare de snge, n Romnia acest proces s-a realizat prin violen , bilan ul oficial al evenimentelor fiind de 1 104 mor i i 3 321 de r ni i, civili i militari. C.Statul de drept. Reg sirea pluralismului politic. FSN a anun at revenirea la pluralism(reapar PN , PSD, PNL, se creeaz UDMR, Vatra Romneasc ), FSN devine partid i c tig deta at alegerile din mai 1990 (victoria FSN -66% voturi i a candidatului s u la pre edin ie, Ion lliescu- 85% din voturi, duce n zilele de 13-15 iunie la evenimente violente, ca urmare a atac rii unor institu ii publice de c tre grupuri de manifestan i i a ripostei vioiente a minerilor veni i din Valea Jiului n ap rarea puterii; ei au evacuat Pia a Universit ii, au devastat sediile PN CD i PNL, precum i pe cele ale unor ziare, au molestat numero i cet eni). Constitu ia din 1991(modificat n 2003) proclama un stat de drept democratic i social, bazat pe pluralism, separarea puterilor n stat, garantarea democra iei i drepturilor cet ene ti, independen a justi iei, republic semipreziden ial , parlament bicameral.

IV. RELA IILE INTERNA IONALE


1. Spa iul romnesc ntre diploma ie i conflict n Evul Mediu i la nceputurile modernit ii
A. Situa ia politic european n secolul al XlV-lea i la nceputul secolului al XV-lea Ungaria ajunge o mare putere n timpul regelui Ludovic cel Mare (1342-1382), cnd anexeaz aratul de Vidin, iar din 1370 intr n uniune dinastic cu Polonia, Ludovic devenind i rege al acesteia. Dup moartea lui Ludovic cel Mare, Ungaria i men ine influen a n Balcani i n r s ritul Europei, n timpul regelui Sigismund de Luxemburg (1347-1437), statul maghiar devenind unul din factorii politici cei mai importan i ai luptei mpotriva expansiunii otomane. Polonia se consolideaz n timpul domniei regelui Cazimiral III-lea (1333-1370) i mai ales n timpul regelui Vladislav Jagiello (1386-1434), dar el nu va avea rol n lupta antiotoman , datorit r zboaielor pe care le sus inea n fa a expansiunii cavalerilor teutoni. Otomanii i ncep expansiunea ntr-un moment n care statele balcanice erau divizate, iar Imperiul Bizantin nu mai avea for a militar necesar opririi ei. Dup ce ocup Gallipoli (1354) i se instaleaz definitiv n Europa,

turcii otomani ncep expansiunea rapid n Balcani. Ajun i la Dun re, otomanii nu vor g si de cuviin c aceasta era un obstacol de netrecut pentru ei, timp de peste un secol f cnd repetate ncerc ri de a ajunge n Europa central . n alian ele statelor cre tine, formate pentru a opri expansiunea otoman , rile Romne au avut de jucat un rol important, domnii romni, cnd n alian , cnd pe cont propriu, sus innd ap rarea lumii cre tine. Primul dintre ace tia a fost Mircea cel B trn. B. Rezisten a antiotoman a rilor Romne n secolele XIV-XV Raporturile romno-otomane desf urate timp de 5 secole au avut numeroase fa ete dominate ns de latura politico-militar . Conflictul care a cunoscut doar 9 campanii otomane nord dun rene n secolul XV, a predominat ca un conflict de uzur i de gheril ce alterna cu perioade de acalmie dublat de o confruntare ideologic cre tini-musulmani, mprumutat de noi din gndirea politico-religioas bizantin . Confrunt rile au avut ini iatori romni, otomani i occidentali, iar voievozii romnii au participat la ele n diverse ipostaze. La nceputul ofensivei otomane, romnii au aderat la ideea de cruciad sus inut de papalitate cu sprijinul Ungariei i Poloniei, combinate cu vaste coali ii romne ti cum ar fi cele ini iate de Iancu de Hunedoara i tefan cel Mare. C. Mircea cel B trn(1386-1418) Primele confrunt ri ncep n 1369 cnd domnul muntean Vladislav I Vlaicu sprijin restaura ia arului bulgar de Vidin i devin concrete odat cu ofensiva lui Murad I i sprijinul romnesc acordat cneazului srb Laz r, n b t lia de la Kossovopolje-1389. Mircea cel B trn(1386-1418), n contextul cuceririi Bulgariei de c tre turci, ocup Dobrogea, ob ine succesul strategic de la Rovine-1395 i particip la cruciada e uat de la Nicopole-1396. Mircea cel B trn s-a orientat c tre o alian cu Polonia mijlocit de domnul Moldovei, Petru Mu at (1376-1391) ncheiat la Radom (10 decembrie 1389) i ratificat la Lubiin (20 ianuarie 1390). Aceast alian era menit s asigure ara Romneasc n fa a unei ac iuni a Ungariei, care revendica Banatul de Severin. Amenin area otoman era ns resim it i de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, ceea ce a f cut ca ara Romneasc i Ungaria s ncheie o alian antiotoman , pe picior de egalitate (7 martie 1395, Bra ov). Dup e ecul cruciadei domnul muntean profit de interregnul otoman datorat nfrngerii i captur rii lui Baiazid I de c tre mongolii lui Timur Lenk n b t lia de la Ankara1402, pentru a ncerca s influen eze politica balcanic . n anii 1404-1406, teritoriul rii Romne ti atinge maxima sa ntindere, lucru care reiese explicit din titulatura pe care o avea Mircea cel B trn: domn a toat ara Ungrovlahiei i a p r ilor de peste mun i, nc i spre p r ile t t re ti i her eg, [duce] al al Amla ului i F g ra ului i domn al Banatului, Severinului i de amndou p r ile peste toat Podunavia [Dobrogea] nc pn la Marea cea mare i singur st p nitor al cet ii Drstor [Silistra]." La sfr itul domniei lui Mircea sau n timpul domniei urma ului s u, Mihail (1418-1420), campaniile lui Mehmed I determin pierderea cet ilor Turnu i Giurgiu, a Dobrogei i impunerea unui statut vasalic statului muntean. D. Alexandru cel Bun (1400-1432) Alexandru cel Bun s-a dovedit a fi un bun diplomat, reu ind s salveze ara de la dezastrul unui r zboi. n primul an de domnie ncheie un tratat de alian i bun vecin tate cu Mircea cel B trn, prin care se rezolv problema de hotar dintre cele dou ri. Problema cea mai important a domnului moldovean pe plan extern, era nl turarea tendin elor expansioniste ale Ungariei asupra Moldovei i gurilor Dun rii. Urmnd politica predecesorilor s i, Alexandru a continuat leg turile cu Polonia, la 12 martie 1402 depunnd jur mnt de vasalitate regelui Vladisiav Jagiello, la Suceava. Prin acest act, rennoit n 1404, 1407, 1411 i 1415, se promitea regelui polon sprijin i sfat mpotriva oric rui du man. Pe baza acestor acte Alexandru cel Bun l-a ajutat pe regele Poloniei n luptele pe care acesta le purta mpotriva cavalerilor teutoni. Astfel, n anul 1410 i trimite un corp de oaste care u ureaz victoria polonilor n lupta de la Grunwald. n 1410, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg devine l mp rat al Imperiului RomanoGerman, devenind o amenin are pentru Polonia i n aceste condi ii, regele Poloniei ncheie cu Sigismund tratatul de la Lublau din 15 martie 1412, care con inea i prevederi referitoare la mp r irea Moldovei n eventualitatea n care Alexandru cel Bun ar fi refuzat s ia parte la lupta antiotoman . n mai multe rnduri Sigismund a cerut aplicarea tratatului, ns de fiecare dat a cunoscut opozi ia regelui polon. Alexandru cel Bun a continuat s -i sprijine pe Vladisiav Jagiello mpotriva teutonilor; n 1422, n lupta de la Marienburg. Domnitorul Moldovei nu a primit ns acela i sprijin din partea regelui polon n 1420, cnd otomanii atac Cetatea Alb , el reu ind s resping atacul prin for e proprii, cu daruri i lund m suri de nt rire a zidurilor cet ii, prin noi lucr ri. C tre finalul domniei rela iile cu regele polon s-au nr ut it, datorit reanex rii Pocu iei la Polonia, n aceste condi ii domnul moldovean ader la coali ia maghiaro-lituanian mpotriva Poloniei. Oastea Moldovei intr n regat, ajungnd pn ia Liov, dar a fost respins de cea polon n august 1431, ncheindu-se un armisti iu. E. Situa ia politic european n prima jum tate a secolului XV Imperiul Bizantin, redus la un teritoriu n jurul Constantinopoiului nu se mai putea opune expansiunii otomanilor, care deveniser st pnitori ai peninsulei Balcanice i a teptau momentul favorabil cuceririi

capitalei mp ra ilor bizantini. Apelurile repetate ale acestora de ajutor c tre monarhii cre tini i conduc torii Bisericii catolice au r mas f r un r spuns concret. Acest lucru se explic prin dou motive, unul de natur religioas , cel lalt de natur politic i conjunctural . Motivul religios se refer la dezbinarea Bisericii cre tine (n catolic i ortodox ) i la opozi ia Patriarhului de la Constantinopol la reunificarea ei. Fran a i Anglia i m cinau for ele n R zboiul de 100 de ani (1337-1453), statele italiene (Milano, Neapole, Vene ia, Floren a) se r zboiau ntre ele pentru preponderen n peninsula Italic , Germania era f r mi at n numeroase st tule e, care promovau politici proprii intereselor lor. Ac iunile militare pentru st vilirea expansiunii militare nu mai erau sus inute dect de Pap , Vene ia, Ungaria i rile Romne. Imperiul Otoman, dup ce dep e te perioada de criz de la nceputul secolului al XV-lea, revine la politica ofensiv n timpul sultanilor Murad II (1421-1451) i Mahomed II (1451-1481). Murad II, dup ce este nfrnt n luptele navale cu Vene ia i angajeaz for ele n peninsula Balcanic i mpotriva Ungariei i rilor Romne. Ungaria, sl bit de luptele interne dintre marii baroni dup moartea regelui Sigismund de Luxemburg, sufer nfrngeri n Serbia (1438), dup ce nu a putut mpiedica incursiunile azapilor i akngilor (din 1435-1436) n Transilvania, cnd Sibiul, Cetatea de Balt , Bra ovul sunt asediate, iar Media ul i Sighi oara arse. Pierderile teritoriale suferite ca i a influen ei politice n Balcani au determinat statul maghiar s fie principalul factor n organizarea ultimelor cruciade antiotomane, desf urate n prima jum tate a secolului al XV-lea. F. Iancu de Hunedoara(1441-1456) Ac iunea militar a lui Iancu este precedat religios n 1439 de semnarea unirii religioase de la Floren a ntre biserica bizantin i ceea roman , iar n plan politic de uniunea polono-maghiar realizat n 1440 sub sceptrul lui Vladislav II Jagiello. Politica ofensiv a lui Iancu cuprinde victoriile de la Sntimbru-1441, Ialomi a-1442 i campania cea lung -toamna lui 1443, care duc la sporirea influen ei lui Iancu n Moldova i ara Romneasc i impunerea unei p ci favorabile cre tinilor la Seghedin-1444. Victoriile anterioare ale voievodului Transilvaniei determin Vene ia i Papa s propun reluarea cruciadelor mpotriva necredincio ilor. La insisten ele legatului papal, regele Ungariei nu mai recunoa te tratatul i ncepe preg tirile de cruciad . n septembrie 1444 unit ile regale, oastea ardelean condus de Iancu, reunite cu oastea lui Vlad Dracul, domnul rii Romne ti trec Dun rea, ndreptndu-se spre Nicopole i Varna. Murad II, n fruntea trupelor otomane (care nu fuseser mpiedicate de flota vene ian s treac strmtoarea Bosfor venind din Asia Mic ) ajunge n urma unui mar rapid n apropierea taberei cre tine de la Varna.E ecul cruciadei de la Varna-1444 i a coali iei balcanice n 1448-Kossovopolje, duc la sc derea autorit ii lui Iancu n timpul domniei regelui minor Ladislau Postumul. Pn n 1453, lancu de Hunedoara s-a preocupat de ap rarea hotarelor i de nt rirea Belgradului ca punct principal al opririi ofensivei otomanilor n Europa central , de innd titlul de c pitan general al Ungariei i Transilvaniei, pe care l va de ine pn la finalul vie ii. Cucerirea Constantinopolului de c tre turci este contrabalansat de ultima victorie a lui Iancu la asediul Belgradului-1456. Victoria nu a putut fi fructificat ns de lancu de Hunedoara, pentru c la 11 august 1456 moare de cium , n apropierea taberei de la Zemun. G. Vlad epe (1448; 1456-1462; 1476) Venit la tron cu spijinul lui Iancu, el va ac iona mpotriva pretenden ilor sprijini i de bra oveni i sibieni, a preten iilor de independen a boierilor i a monopolului economico-comercial al sa ilor. nt re te autoritatea central , armata, administra ia, restaureaz ordinea i legile, favorizeaz pe me te ugarii i comercian ii locali. n 1461-1462 declan eaz lupta antiotoman , nceput prin campania sud-dun rean i apoi prin respingerea ofensivei turce din vara lui 1462. Ceea ce nu a reu it sultanul au reu it boierii munteni, ostili lui Vlad epe , care l-au sprijinit pe fratele s u la tron, Radu cel Frumos. La aceasta se adaug i faptul c Matei Corvin nu a trimis ajutorul solicitat de epe , mur umindu-se s apere cetatea Bra ovului n fa a unei eventuale invazii otomane. Vlad epe este nevoit s se retrag n Transilvania, spernd n reluarea tronului cu ajutorul regelui Ungariei. Matei Corvin ns , nu-l ajut , mai mult, sub pretextul unor scrisori privind o n elegere (inexistent ) ntre domnul muntean i sultan, l pune sub arme i-l nchide n apropiere de Buda, unde a stat timp de 13 ani. Cre terea pericolului reprezentat de turci, n anii urm tori, la ndemnat pe Matei Corvin s -l elibereze pe Vlad epe i s -l ajute s - i recapete tronul n ara Romneasc , n 1475. Aceast a doua domnie a fost ns foarte scurt , deoarece boierii nu uitaser mijloacele folosite mpotriva lor n timpul primei domnii. n urma unui complot al boierilor munteni, sprijini i de turci, Vlad epe este ucis ntr-o lupt n decembrie 1476 sau ianuarie 1477. H. Situa ia politic european n a doua jum tate a secolului XV Dup nfrngerea otomanilor la Belgrad, statele cre tine au renun at la planurile de organizare a cruciadelor pentru alungarea acestora din Europa, sau cel pu in de oprire a lor la Dun re. Faptul se datora urm toarelor evenimente de pe continent: Imperiul Otoman i ncepea perioada de ascensiune i aspira s devin un arbitru n politica european . Dup cucerirea Constantinopoluiui, Mahomed II Cuceritorul ini iaz marea ofensiv de lichidare a punctelor de rezisten care mai r m seser n Balcani, astfel c

ocup Serbia (1458-1459), Moreea (1460), Bosnia (1463), Her egovina (1479), Albania (1480). Pe litoralul pontic, otomanii ocup cele dou cet i de la Chilia i Cetatea Alb (1484) i aduce n stare de vasalitate Hanatul Crimeii (1475). n Marea Mediteran se desf urau, cu rezultate schimb toare, luptele navale otomano-vene iene, ncheiate prin pacea din 14 decembrie 1502. De cealalt parte, Papa lansa apeluri repetate la organizarea cruciadei mpotriva necredincio ilor"; Anglia se afla n perioada de criz dinastic generat de R zboiul celor dou roze" (1455-1485), Fran a trecea prin perioada conflictelor cu Burgundia, n Spania se desf ura ultima etap de alungare a arabilor i realizare a unific rii teritoriale, iar statele italiene se r zboiau ntre ele, punctul culminant constituindu-l nceputul R zboaielor pentru Italia" (14941559), cu participarea Fran ei, mp ratului Germaniei i Spaniei. H. tefan cel Mare(1457-1504) Reprezentnd ceea mai lung i glorioas domnie medieval , epoca lui tefan marcheaz apogeul statului medieval moldovean. Venit la tron cu sprijinul lui Vlad epe , tefan nl tur anarhia feudal , restaureaz autoritatea domneasc , consolideaz statul i reocup cet ile de grani aflate n mna vecinilor(Chilia, Cetatea Alb , Hotin). n primii ani de domnie, tefan s-a orientat n primul rnd pentru normalizarea rela iilor cu Polonia. Acest fapt era determinat de prezen a lui Petru Aron la Cameni a, dar i de interesul pe care l aveau polonii n restabilirea leg turilor comerciale, prin Moldova, cu cet ile porturi de la Marea Neagr i Dun re: Chilia i Cetatea Alb . Planurile lui tefan cel Mare aveau sor i de izbnd datorit faptului c Polonia era angajat n luptele cu cavalerii teutoni iar regele Ungariei, Matei Corvin, era amestecat n luptele pentru ob inerea coroanei sale. nl tur preten iile de suzeranitate maghiar prin victoria de la Baia-1467, pericolul atacurilor t tare prin victoria de la Lipnic-1469, refuz plata tributului fa de turci i se implic n tentativa de a scoate ara Romneasc din sfera puterii otomane. n februarie 1469, tefan ntreprinde o ac iune militar n ara Romneasc mpotriva lui Radu cel Frumos, vasal otomanilor. Prima etap a domniei lui tefan se ncheie printr-un act ce avea scopul de a-i nt ri autoritatea intern : pedepsirea boierilor tr d tori, n ianuarie 1471, la Vaslui, care, cu sprijinul lui Radu cel Frumos, urm reau nl turarea de la tron i uciderea sa. Oastea domnului muntean este nfrnt apoi de tefan la Soci, n martie 1471. Conflictul cu turcii este marcat de b t liile de la Vaslui-1475, R zboieni-1476, C tlubuga-1483 i cheia-1485, dar se soldeaz cu pierderea cet ilor maritime Chilia i Cetatea Alb n 1484 . n 1479, Vene ia ncheie pace cu sultanul, prin care, n schimbul unui tribut anual, ob inea dreptul de a face comer n Marea Neagr , iar n 1483, Matei Corvin ncheie i el pace cu turcii. Singurul n care tefan i mai pusese n dejdea era regele Poloniei ce condi ionase sprijinul mpotriva turcilor de prestarea jur mntului de vasalitate. tefan cel Mare nu a avut ncotro i la 15 septembrie 1485, la Colomeea (n Pocu ia), n prezen a nobilimii polone i a boierilor s i a depus jur mntul de vasalitate regelui polon, Cazimir IV. Tratatul ncheiat nu s-a dovedit prea folositor i n 1489, tefan se oblig s pl teasc tributul anual de 3.000 de florini vene ieni, n schimbul recunoa terii suzeranit ii sultanului. Recunoa terea suzeranit ii otomane este urmat la sfr itul domniei de zdrobirea tentativei polone de a cuceri Moldova prin victoria de la Codrii Cosminului- 1497. I. rile Romne n secolul al-XVI-lea EUROPA APUSEAN . Confruntarea dintre Casa de Valois (Fran a) i Casa de Habsburg (Austria), se manifest n special n timpul R zboaielor pentru Italia" (1494-1559). Sub Carol de Habsburg(1516-rege al Spaniei, 1519 - mp rat al Imperiului Romano-German), dinastia de Habsburg devine cea mai puternic din Europa i o amenin are puternic pentru Fran a, care se orienteaz c tre o alian politic i militar cu Imperiul Otoman. IMPERIUL OTOMAN i m re te teritoriul cucerind n 1516 Siria i n 1517 Egipt. Apogeul este atins sub Soliman Magnificul (1520-1566), care cucere te n 1521 Belgradul (cheia Europei Centrale"), 1522 Rhodos (cheia M rii Mediterane Orientale"), iar ntre1526-1541 prin campania mpotriva Ungariei, constituie Pa alcul de la Buda - 1541). POLONIA mare putere n timpul lui Sigismund I(1506-1548) i Sigismund II August(1548-1572) din dinastia de Jagiello, are o perioad de maxim ntindere teritorial (cucerite Prusia i Lituania), dar nu s-a opus expansiunii otomane. RUSIA, ncepe ridicarea ca mare putere european n timpul lui Vasile III(1505-1533) i Ivan IV(1533-1584), nu este nc un rival pentru Imperiul Otoman_ I.1. Asupra rilor Romne se instituie regimul suzeranit ii otomane, manifestat prin: tirbirea autonomiei, domni fiind numi i/revoca i de sultan f r a consulta ara, se trece la cump rarea tronului; cre terea dependen ei politice, prin integrarea treptat a politicii externe a rilor Romne n cea otoman ; pierderi teritoriale, i anume Tighina devine raiaua Bender(1538), Br ila n 1542, iar Banatul este organizat sub forma Pa alcului de la Timi oara(1552); cre terea obliga iilor materiale, anume tributul cre te foarte mult i apar noi obliga ii(pe che uri, mucarerul mare i mic), se instituie monopol otoman asupra comer ului exterior al rilor Romne I.2. ara Romneasc . Neagoe Basarab(1512-1521) men ine rela ii bune cu vUngaria, Vene ia, Polonia, fiind un teoretician al tiin ei politice i diploma iei(lucrarea nv turile lui Neagoe Basarab c tre fiul s u,

Teodosie"). Radu de la Afuma i(1522-1529) n contextul amenin rii cu ocuparea militar i transformarea n pa alc lupte cu rezultate variabile, fiind acceptat ca domn n 1524, accept m rirea tributul de la 12.000 la 14.000 de duca i, iar n 1527-1528 intervine n luptele pentru tronul Ungariei, sprijinindu-l pe Ferdinand de Habsburg I.3. Moldova. Bogdan III(1504-1517), are rela ii pa nice cu Imperiul Otoman, dar tributul cre te de la 4.000 la 8.000 de galbeni; rela ii bune cu Ungaria(continu st pnirea asupra Ciceului i Cet ii de Balt ); conflicte cu Polonia, prin incursiuni reciproce n zona de hotar; se ncheie pace n 1509. Petru Rare (15271538, 1541-1546). Intervine n lupta pentru tronul Ungariei, sprijinindu-l pe loan Zapolya; rela iile cu Polonia sunt ncordate. n 1530 intr cu armata n Pocu ia, dar n 1531 sufer nfrngerea de la Obertyn. n 1538 marea campanie otoman n Moldova duce la ocuparea Sucevei de turci, Petru Rare se refugiaz n Transilvania, n cetatea Ciceu, iar Soliman organizeaz raiaua Bender. n a doua domnie s-a supus politicii otomane, i se impune un tribut mai mare de la 8.000 la 12.000 de galbeni, iar n 1542-1544 ncearc f r succes s recupereze posesiunile din Transilvania. Ioan Vod cel Viteaz(1572-1574) s-a ridicat mpotriva otomanilor ca urmare a cererii acestora de a dubla tributul. Ob ine victorii la Jili te, arderea Benderului, Br ilei, Cet ii Albe, nfrngerea de la Ro cani-1574, datorit tr darea boierimii condus de Ieremia Movil duce la uciderea sa n chinuri groaznice. J. Mihai-Viteazul(1593-1601) - Lupta antiotoman Ac iunile din perioada 1538-1541 duc la sporirea domina iei otomane concretizat prin numirea unor domni supu i, cre terea tributului(haraciul), a darurilor c tre sultan i dreg torii otomani(pe che urile), a contribu iilor n bunuri, a canaliz rii comer ului spre Istambul i a impunerii monopolului comercial otoman. Imperiul Otoman ajunge n aceast perioad la maxima expansiune, mai ales n urma politicii ofensive promovat de Soliman Magnificul. Astfel, dup moartea lui Soliman (1566), Imperiul Otoman desf ura ac iuni militare n Marea Mediteran , n Iran i n Europa Central (mpotriva Habsburgilor). Imperiul Habsburgic, dup ce ncercase n zadar s -i alunge pe otomani din Ungaria cu for e proprii, c uta noi alia i care s -i sprijine n acest efort. De aceea, n anii 1590-1592 ini iaz crearea unei alian e antiotomane, numit Liga cre tin , care unea Spania, Vene ia, Papa, i ducatele italiene Mantua, Ferara i Toscana. Totodat , Habsburgii urm reau atragerea rilor Romne n alian a cre tin , n condi iile cre terii dependen ei lor fa de otomani. Polonia, aflat ntr-o perioad de criz politic , datorit stingerii dinastiei Jagiellonilor (1572), avea bune raporturi cu Imperiul Otoman; mai mult, turcii se amestec n criza dinastic i n anul 1572, la propunerea lor, principele Transilvaniei, tefan Bathory, credincios politicii otomane, este ales rege al Poloniei. Prin urmare, statul polon nu privea cu prea mult ng duin extinderea influen ei Habsburgilor asupra rilor Romne. Venirea la tronul rii Romne ti n 1593 a lui Mihai Viteazul, marcheaz aderarea la Liga Sfnt , crearea unei apropieri a statelor romne ti i declan area luptei antiotomane jalonat de b t liile de la Putineiu, erp te ti i St ne ti-iarna lui 15941595, C lug reni-august 1595 i Giurgiu-octombrie 1595. Negociat de marii boieri n propriul avantaj, la Alba-lulia se ncheie la 20 mai 1595 un tratat ntre Transilvania i ara Romneasc , care l transforma pe domn ntr-un simplu loc iitor al principelui Transilvaniei. Statutul politic este confirmat de pacea cu turcii1597(Imperiul Otoman i recuno tea iui Mihai domnia pe via i diminua semnificativ tributul, iar n 1597, raporturile cu Sigismund Bathory erau rea ezate pe picior de egalitate, anulndu-se, n practic , tratatul de la Alba-lulia) i de tratatul cu Hasbsburgii-1598(care prevedea recunoa terea domniei ereditare a lui Mihai i promisiunea unui ajutor financiar pentru ntre inerea a 5.000 de lefegii), n timp ce pe plan social r nimea este legat de glie i aservit marii boierimi n 1595. K. Mihai-Viteazul(1593-1601) Unirea de la 1600 Venirea la tron n Moldova a lui Ieremia Movil i n Transilvania a lui Andrei Bathory, ambii du mani ai lui Mihai, ostilitatea Poloniei i a Imperiului Otoman, l determin pe domnul muntean sus inut de Habsburgi s treac la ofensiv . Victoria de la elimb r-octombrie 1599, i aduce st pnirea Transilvaniei, iar campania din mai 1600 pe ceea a Moldovei. Ostilitatea vecinilor, lipsa coeziunii politice, opozi ia nobilimii ardelene i a boierilor moldoveni duce la spargerea unirii. nfrnt de nobilii ardeleni alia i cu generalul habsburgic Basta la Mir sl u i de for ele poloneze la Bucov i Curtea de Arge , Mihai pierde toate teritoriile i apeleaz la sprijinul Habsburgilor. Recucerirea tronului muntean cu sprijinul boierilor credincio i i a Transilvaniei prin victoria de la Gur sl u-august 1601, sunt de scurt durat , domnul fiind asasinat de mercenarii valoni ai lui Basta n tab ra de la Cmpia Turzii. L. rile Romne n secolul al-XVII-lea n EUROPA APUSEAN prin pacea de la Westfalia- 1648, Fran a devine puterea dominant occidental . n EUROPA R S RITEAN , Imperiul Habsburgi este nfrnt n R zboiul de 30 de ani i i reorienteaz politica de expansiune c tre r s rit. n 1683 asediul Vienei de c tre turci i victoria austriecilor duce la o politica ofensiv n perioada 1685-1697 i introducerea propriei administra ii n Ungaria, Transilvania, Banat, Croa ia i Slovenia. Regresul prezen ei otomanilor marcheaz ncepnd cu tratat de pace de la Karlowitz-1699

nceputul crizei orientale". Polonia cunoa te ultimul secol ca mare putere european , poart r zboaie cu vecinii: Rusia, Prusia, Suedia, Imperiul Otoman, a c rui rezultat este c Prusia nl tur suzeranitatea polon i sufer pierderi teritoriale:Ucraina(Rusiei i Imperiului Otoman) i Letonia(Suediei). Imperiul Otoman are o ultim perioad de expansiune n Europa Central , n 1672 asediaz , cucere te i anexeaz cetatea Cameni a de la poloni. nfrp ngerea din fa a Vienei-1683, este urmat de alte nfrngeri n 1686-Buda, 1687-Mohacs, 1691-Salankemen, 1697-Zenta. Rusia. Dinastia Romanov ncepe expansiunea c tre vest, devenind o mare putere militar n timpul lui Petru cel Mare(1682-1725) i Ecaterina a ll-a(1762-1796) anexexnd n 1667 Ucraina r s ritean (de la poloni) i n 1696 cetatea Azov( de la turci). DOMNIILE SECOLULUI XVII N RILE ROMNE se caracterizeaz prin instabilitatea domniilor, influen a crescnd a familiilor boiere ti n numirea domnilor. n ara Romneasc sunt 27 de domnii(1601-1716), n Moldova 51 de domnii(1600-1711), iar n Transilvania 20 de principi i guvernatori(1601-1711) L.1.Transilvania. GABRIEL BETHLEN(1613-1629) bun diplomat, are n elegeri cu Radu Mihnea ( ara Romneasc ) i tefan Tom a (Moldova) dorind s devin rege al Daciei, prin unirea celor 3 ri romne. Particip la R zboiul de 30 de ani mpotriva Imperiului Habsburgic i ob ine recunoa terea mp ratului romano-german.GHEORGHE RAKOCZY I (1630-1648) se implic n ultima faz a R zboiului de 30 de ani, Transilvania participnd ca stat cu drepturi depline n cadrul p cii de la Westfalia. Semneaz Tratate de alian cu Matei Basarab i Vasile Lupu. GHEORGHE RAKOCZY II (1648-1660)men ine rela iile cu ara Romneasc i Moldova, n 1651 rennoie te tratatul cu Matei Basarab i leg turile cu hatmanul cazacilor, Bogdan Hmelni ki, iar n 1657 ncearc s devin rege al Poloniei i intr n conflict cu Imperiul Otoman(aliatul polonilor) care dup victoriile din 1659 i 1660 organizarea Pa alcului de la Oradea (1660-1686) L.2. ara Romneasc . RADU ERBAN (1602-1611) are rela ii tensionate cu Transilvania, dar rela ii bune cu Movile i i cu Rudolf II. Continu lupta antiotoman , n 1603 atac Br ila i Hr ova, dar 1604-1605 ncheie pace cu turcii ce i recunosc domnia, n timp ce tributul cre te la 32.000 galbeni. MATEI BASARAB (16321654) stabile te leg turi cu mp ratul german i cu regele Poloniei i le propune o colaborare mpotriva Por ii. ncheie n 1633 un tratat de alian i sprijin reciproc cu Gheorghe Rakoczy I, iar n 1650 o n elegere cu hatmanul cazacilor, Bogdan Hmelni ki. MIHNEA III (1658-1659) ini iaz un moment al luptei unite a celor 3 ri romne mpotriva otomanilor. n octombrie 1659 i ucide pe musulmanii din ar , cucere te Giurgiu i Br ila, atac Silistra, Nicopole i Rusciuc. n noiembrie 1659 ob ine victorii mpotriva otomanilor la Fr e ti i C lug reni. n decembrie 1659 t tarii p trund n tar , are loc nfrngerea i retragerea lui Mihnea III n Transilvania. ERBAN CANTACUZINO (1678-1688) particip la asediul Vienei (la cererea otomanilor), dar i sprijin pe ascuns pe asedia i dup nfrngerea otomanilor de la Viena ntreprinde tratative cu Habsburgii care i este garantat domnia ereditar , prime te titlul de baron al Imperiului i ob ine ajutor de 6.000 de osta i. n 1688 trimite o delega ie c tre Imperiul Habsburgic pentru redactarea unui act care s recunoasc independenta T rii Romne ti, dar tratatul nu a fost ntocmit datorit mor ii sale.CONSTANTIN BR NCOVEANU (1688-1714). Rela iile cu imperialii sunt ncordate nc de la nceput, n 1689 are loc incursiunea generalului austriac Heissler, alungat cu ajutorul t tarilor, iar n 1690 ostile muntene i otomane nfrng armata austriac la Z rne ti. Rela iile cu Polonia se caracterizeaz prin ncercarea de a stabili angajamente concrete mpotriva otomanilor, care se dovedesc a fi imposibile datorit lipsei unei for e militare polone capabil s intervin ntr-un conflict de anvergur . Rela iile cu Moldova sunt ncordate datorit adversit ile cu familia Cantemire tilor. n 1693 l sprijin pe Constantin Duca mpotriva lui Constantin Cantemir. Rela iile cu Poarta, cuprind n 1699 recunoa ltereea domniei pe via . n 1703 este chemat la Poart datorit plngerilor boierilor dar i p streaz att via a, ct i domnia pentru ca n 1709 s ncheie o conven ie secret cu Rusia mpotriva Imperiului Otoman L.3. Moldova. DIMITRIE CANTEMIR (1710-1711) numit de sultan ntr-o perioad n care otomanii avea nevoie de un om credincios n Moldova, datorit expansiunii Rusiei n r s rit, ncheie n 14 aprilie 1711 Tratatul de la Lu k cu Petru cel Mare avnd ca scop nl turarea suzeranit ii otomane i prev znd recunoa terea domniei ereditare n familia lui Cantemir, garantarea hotarelor, sprijin militar reciproc mpotriva otomanilor. n iulie 1711 ostile ruso-moldovene sunt nvinse de otomani n b t lia de la St niIe ti, iar Dimitrie Cantemir se refugiaz la curtea lui Petru l

2. Romnia i concertul european: de la criza oriental la marile alian e ale secolului al-XXlea
A. Crestiunea oriental , R zboiul Crimeii i Congresul de pace de la Paris din 1856 Regimul fanariot s-a instaurat n rile Romne pe fondul reculului politico-militar al otomanilor de dup asediul Vienei - 1683. Ofensiva austriac i ceea rus spre sud-estul european d na tere Chestiunii Orientale, n cadrul c reia teritoriul romnesc devine teatru de lupt i element teritorial al disputei marilor puteri. Poarta pierde ncrederea n domnii romni i instituie domnii controlate direct prin domni de origine

greac sau grecizat din cartierul constantinopolitan Fanar. Alinierea la pulsul european se face treptat prin elementele romne ti de origine boiereasc , burghez i intelectuale ce c l toresc i studiaz n vest, prin intermediul romnilor greco-catolici i a str inilor stabili i n principate, dar i a unor fanario i cu vederi moderne. n acest ultim caz se remarc Constantin Mavrocordat cu 6 domnii n Muntenia i 4 n Moldova n perioada 1730-1760. El ini iaz un proiect de constitu ie, instituie reforma administrativ (numirea func ionarilor prin concurs i renumerarea lor), fiscal (reducerea num rului de scuti i, impozit propor ional cu averea pl tibil n 4 rate anuale) i social (desfiin area leg rii de glie i transformarea ranilor n cl ca i n 1746Muntenia i 1749Moldova). Lui i se adaug reforma judec toreasc , administrativ , a nv mntului i a sistemului po tal ini iat de Alexandru Ipsilanti cu dou domnii n Muntenia i una n Moldova n perioada 1774-1791. B. Diploma ie i ac iune politic (1866-1918) Dup abdicarea for at din 11 februarie 1866 a lui Cuza, tronul Romniei, este oferit lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, prin german nrudit cu regele Prusiei i mp ratul Napoleon al-III-lea. n lunga sa domnie Carol I(1866-1914), a continuat modernizarea economic , politic , social i institu ional , a patronat cucerirea independen ei de stat i rec p tarea Dobrogei-1877-1878, proclamarea regatului i reglementarea succesiunii la tron-1881,apropierea de Puterile Centrale-1883. C. Cucerirea independen ei de stat Redeschiderea crizei orientale" n 1875, prin r scoalele antiotomane din Bosnia i Her egovina, a oferit ocazia unei ac iuni politice i militare pentru dobndirea independen ei. Clasa politic sus inea ideea, dar existau deosebiri de vederi asupra c ilor i metodelor prin care se putea realiza. Conservatorii se opuneau, socotind c regimul garan iei colective din 1856 era singurui obstacol n calea expansiunii ruse. Noul guvern liberal condus de I.C.Br tianu (1876) cu M.Kog lniceanu la externe, spera s ob in independen a pe cale pa nic . Criza s-a agravat n 1876. Serbia i Muntenegru au declarat r zboi Turciei, iar bulgarii au declan at mi carea de eliberare, parte din deta amentele lor narmate fiind preg tite chiar pe teritoriul romnesc. Austro-Ungaria i Rusia se n elegeau prin Conven ia de la Budapesta, semnat la 3 ianuarie 1877, cu privire ia schimb rile teritoriale pe care ar fi trebuit s le aduc un eventual r zboi ruso-turc (Rusia ar fi anexat sudul Basarabiei, revenind la gurile Dun rii, iar Austro-Ungaria s-ar fi mul umit cu Bosnia i Her egovina). Rusia a semnat cu Romnia la 4 aprilie 1877, Conven ia de la Bucure ti, privind trecerea armatei sale prin teritoriul romnesc spre Peninsula Balcanic , garantnd integritatea teritorial a rii. Din aprilie la Dun re s-a instalat starea de r zboi, prin bombardarea de c tre turci a localit ilor de pe malul romnesc i prin r spunsul dat de armata romn , urmat de proclamarea independen ei de stat a Romniei la 9 mai 1877. Ofensiva rus a fost oprit n fa a sistemului de fortifica ii de la Plevna i n pasul ipka. Dup dou asalturi nereu ite asupra Plevnei, marele duce Nicolae, fratele arului, care comanda armata rus pe frontul de ia Plevna i-a cerut n mod expres, prin telegrama din 19 iulie 1877, lui Carol I s se al ture armatei sale. Armata romn a trecut n sudul Dun rii l a luat parte la atacul asupra Plevnei din 30 august 1877, n care, dup pierderi grele, a fost cucerit reduta Grivi a I. Dup un lung asediu, Plevna a capitulat pe 28 noiembrie 1877, n frunte cu generalul Osman Pa a. Armata romn a cucerit de asemenea Rahova i a naintat n vestul Peninsulei Balcanice pn c tre Vidin i Belogradcik. D. Recunoa terea interna ional a independen ei. Congresul de la Berlin De i contribuise pe plan militar la nfrngerea Turciei, Romnia nu a fost acceptat la tratativele de pace de la San Stefano (19 februarie 1878). Reviziurea p cii de la San Stefano, reducea c tigurile ruse ti la sudul Basarabiei i 2 cet i n Caucaz, oferea Austro-Ungariei Bosnia-Hertegovina i Angliei Ciprul. Recuno tea independen a Serbie, Muntenegrului i Romniei(cu Dobrogea i Delta Dun rii), reducnd statul autonom bulgar la jum tate i creind provincia autonom Rumelia Oriental . E. Echilibrul de for e dup 1878 Europa divizat devine o realitate dup r zboiul franco-prusac, care consacr politica hegemonic a lui Bismarck. Realpolitik-ul promovat de acesta duce la crearea n 1873 a Alian ei celor 3 mp ra i (Germania, Rusia, Austro-Ungaria), ce va supravie ui pn la Criza Oriental i pacea de la Berlin- 1878. Treptat se constat o apropiere germano-austro-ungar prin tratatul din 1879 , completat cu aderarea Italiei ce va duce la crearea Triplei Alian e- 1882(Romnia ader la ea n 1883), devenit dup ce n 1890 Wilhelm al-IIlea lanseaz Weltpolitik o alian cu caracter ofensiv. Dup acordurile franco-ruse din 1891-1893, se vor reglementa problemele coloniale africane i asiatice ca urmare a acordurilor anglo-franceze(Antanta Cordial ) din 1904 i a acordurilor ruso-engleze din 1907, ce vor pune bazele blocului Triplei n elegeri. Pacea armat , va caracteriza perioada 1871-1914 i va fi dublat pe lng politica blocurilor de accentuarea cursei narm rilor, a apari iei unor noi tipuri de arme(tunul rapid, mitraliera, cuirasatul, submarinul, dirijabilul, aeroplanul, gazele toxice), dar se constat i o tendin spre limitarea narm rilor i ini iative pacifiste ca cele ale conferin elor interna ionale de la Haga 1899 i 1907 F. R zboaiele balcanice i Primul R zboi mondial

Izbucnite n 1912 i ncheiate cu nfngerea otomanilor, duc n 1913 la un nou conflict ntre bulgari i srbi, greci, romni i turci, n urma c rora prin pacea de la Bucure ti, Macedonia este partajat , Romnia lua Cadrilaterul iar Turcia relua Adrianopolul. Primul R zboi mondial are ca pretext asasinarea n 28 iunie 1914 la Sarajevo a arhiducelui Franz-Ferdinand, urmat de un conflict total ce se ncheie n 11 noiembrie 1918 cu mari distrugeri materiale, 10 milioane de mor i, 22 de milioane de invalizi i mutila i, dispari ia imperiilor otoman, german, arist i austro-ungar i constituirea de state na ionale n Europa Central-Estic . G. Crearea statului na ional unitar romn G.1. Basarabia. La nceputul lunii aprilie 1917, s-a format la Chi in u Partidul Na ional Moldovenesc, al c rui pre edinte a fost ales Vasile Stroescu. Partidul i-a nscris n programul s u ca obiectiv principal ob inerea autonomiei Basarabiei. La 8 octombrie 1917, Congresul osta ilor moldoveni ntrunit la Chi in u a proclamat autonomia Basarabiei. n 2-6 noiembrie 1917 a avut loc Congresul de constituire al Sfatului rii, organismul coordonator al luptei pentru unire, ales pe baze democratice. Sfatul rii era condus de Ion Incule i avea ca organ executiv Consiliul Directorilor Generali (un guvern, condus de Petre Erhan). La 2 decembrie 1917, acest organism de conducere a proclamat Republica Democratic Moldoveneasc . Confruntat cu dezordinile i distrugerile provocate de trupele ruse ti n retragere i cu ncerc rile bol evicilor de a prelua puterea n teritoriu, a solicitat sprijinul militar al guvernului romn. La 12 ianuarie 1918, armata romn a trecut Prutul i a restabilit ordinea n Basarabia. La 23-24 ianuarie 1918, Sfatul rii ntrunit la Chi in u, a proclamat independen a Republicii Democratice Moldovene ti i separarea ei de Republica Federativ Rus . La 27 martie 1918, Sfatul rii a votat unirea Basarabiei cu Romnia. La 22 aprilie 1918, regele Ferdinand semna decretul de promulgare a Actului Unirii Basarabiei cu Romnia. Pentru administrarea provizorie a Basarabiei a fost desemnat Consiliul Directorilor, pn la preluarea acesteia de guvernul de la Bucure ti. G.2. Bucovina. n octombrie 1918, deputa ii romni din Parlamentul de la Viena au constituit Consiliul Na ional Romn, condus de Constantin Iosipescu Grecul i George Grigorovici. La 9 octombrie 1918 CNR a cerut, n numele na iunii, dreptul la autodeterminare i a exprimat dorin a de secesiune, iar la 14 octombrie 1918 s-a format Adun rea Constituant a Bucovinei, condus de Iancu Flondor, care a hot rt unirea Bucovinei cu celelalte provincii romne ti din imperiu ntr-un stat na ional. P trunderea de trupe ucrainiene cu scopul de a ocupa Bucovina i de a o anexa Ucrainei, a determinat Consiliul Na ional Romn s solicite sprijinul armatei romne. Armata romn a intervenit pentru a restabili ordinea. La 28 noiembrie 1918 au nceput lucr rile Congresului General ai Bucovinei. Pre edintele Congresului a fost ales lancu Flondor, care a dat citire mo iunii prin care se hot ra Unirea necondi ionat i pentru vecie a Bucovinei, n vechile ei hotare, cu Regatul Romniei". G.3. Transilvania. Congresul na iunilor din imperiul austreo-ungar, desf urat n aprilie 1918 la Roma, adoptase hot rrea fiec reia dintre acestea de a se constitui n stat na ional independent sau de a se uni cu statul s u na ional existent. n aceste condi ii, la 12 octombrie 1918, reprezentan ii Partidului Na ional Romn ntruni i la Oradea au adoptat o Declara ie n care proclamau libertatea na iunii, separarea politic de Ungaria i asumarea suveranit ii n teritoriul na ional. Alexandru Valda Voevod a prezentat aceast Declara ie de autodeterminare n Parlamentul Ungariei la 18 noiembrie 1918. Pentru coordonarea ac iunilor mi c rii na ionale, la 30-31 octombrie 1918 s-a constituit la Arad Consiliul Na ional Romn Central, format din 6 reprezentan i ai Partidului Social Democrat i 6 reprezentan i ai Partidului Na ional Romn. CNRC a publicat la 6 noiembrie 1918 manifestul C tre na iunea romn ", n care erau argumentate drepturile romnilor din teritoriile ce apar ineau atunci Ungariei, la autodeterminare. La 8-10 noiembrie, CNRC a adresat guvernului maghiar o not ultimativ , prin care cerea ntreaga putere de guvernare. Guvernul maghiar a trimis o delega ie pentru tratative. Acestea s-au desf urat la Arad n zilele de 13-14 noiembrie 1918. Tratativele au e uat deoarece maghiarii recuno teau doar autonomia Transilvaniei i nu separarea definitiv de Ungaria. La 1 decembrie 1918 s-a desf urat Marea Adunare Na ional de la Albalulia la care au participat 1228 de delega i i peste 100 000 de persoane. Adunarea a fost deschis de c tre Gheorghe Pop de B se ti, iar Rezolu ia Unirii a fost prezentat de Vasile Goldi . Adunarea Na ionala de la Alba-lulia a adoptat Rezolu ia, care n primul s u articol a proclamat Unirea acelor romni i a tuturor teritoriilor locuite de dn ii cu Romnia". G.4. Recunoa terea interna ional a Marii Uniri. Tratatul de la Saint Germain din 10 septembrie 1919, ncheiat cu Austria, a recunoscut unirea Bucovinei cu Romnia. Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, ncheiat cu Ungaria, a recunoscut unirea Transilvaniei cu Romnia. Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920, ncheiat ntre Romnia i Turcia, Fran a, Italia i Japonia, a recunoscut unirea Basarabiei cu Romnia. , G.5. Consecin ele unirii. Noua Romnie se deosebea n chip fundamental de cea existent nainte de 1914. Crescuse n primul rnd ca suprafa , ajungnd prin nglobarea Transilvaniei, Banatului, Basarabiei i Bucovinei de la 137 000 km2 la 295 049 km2. Din punct de vedere demografic, vechea unitate etnic era

nlocuit cu o situ ie nou , n care al turi de romni coexistau i alte na ionalit i, ntr-un procent nsemnat. Conform statisticii din 1930, Romnia Mare avea n acel an o popula ie de 18 057 028 locuitori, din care 71,9% romni. Dup 1918, Romnia i-a pierdut caracterul de ar de imigra ie, num rul celor care plecau definitiv dep indu-l acum pe al celor care veneau s se stabileasc . Din punct de vedere social, absorbirea noilor provincii nu a modificat n chip substan ial structura popula iei; n 1930 popula ia rural reprezenta 78,9%. Reformele din anii 1917-1923 au schimbat n chip radical vechile structuri socialpolitice, dnd na tere, unei Romnii noi. Diferitele prevederi ale reformei agrare s-au legiferat n 1918-1920, au desfiin at practic marea proprietate, transformnd Romnia ntr-o ar de mici proprietari. Primele alegeri organizate pe baza sufragiului universal au avut loc n anul 1919. H. Marile alian e interbelice Conferin a de pace de la Paris s-a desf urat cu participarea a 1000 de delega i din 27 de state, deciziile fiind luate de c tre Consiliul celor 4 format din pre edintele american Thomas Woodrow Wilson i primii mini trii britanic David Lloyd George, francez Georges Clemenceau i italian Vittorio Orlando. Baza discu iilor au fost cele 14 puncte ale pre edintelui Wilson, dar au dominat interesele marilor puteri n dauna nvin ilor i chiar a micilor alia i. O nou hart a Europei este trasat prin tratatele cu Germania la Versailles, Austria la Saint Germain en Laye, Ungaria la Trianon, Bulgaria la Neuilly sur Seine i Turcia la Sevres. Tratatele consfin eau disolu ia imperiilor central europene, reducerea Ungariei i Austriei la grani ele lor etnice, rena terea statului polonez, ntregirea teritorial a Romniei i Italiei, constituirea unor noi state cum ar fi Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Cehoslovacia i Jugoslavia, trecerea majorit ii teritoriilor arabe din fostul imperiu otoman sub mandat franco-britanic. Dificult ile p cii sunt determinate de nemul umirile franceze i italiene n plan militaro-teritorial, retragerea n izolare a americanilor i problema creat de constituirea Uniunii Sovietice. Turcia cunoa te o rena tere na ional sub conducerea lui Mustafa Kemal Ataturk, care ob ine recunoa terea actualelor grani e prin tratatul de la Laussane 1923 i ini iaz un proces de laicizare, democratizare, occidentalizare i modernizare. Exist tensiuni teritoriale sovieto-baltice, sovieto-polone, sovieto-romne, polono-germane, jugoslavo-italiene, romno-maghiare, jugoslavomaghiare i ceho-maghiare. Societatea Na iunilor fondat la Conferin a de la Paris avea ca scop egalitatea membrilor, evitarea conflictelor i ap rarea p cii. Lipsit de instrumente de impunere a p cii, subminat de neparticiparea SUA i URSS, de luptele de intere franco-britanice i de politica revizionist a Germaniei, Italiei i Japoniei, organiza ia nu a putut mpiedica agresiunea japonez n China 1931, ceea italian asupra Etiopiei 1935 i nici nc lcarea prevederilor p cii de regimul lui Hitler. Destinderea i dezarmarea au fost legate de tensiunile franco-germane n problema repara iilor i ocuparea de c tre Fran a n 1923 a regiunii industrial miniere Ruhr. Conferin a dezarm rii de la Geneva 1932 a e uat datorit antagonismului franco-britanic i a deschis calea revizionismului. Sistemul securit ii colective a pornit de la dorin a francez de a izola revizionismul german i a bloca exportul de revolu ie sovietic prin crearea unui cordon sanitar din vecinii vestici ai URSS. Sub obl duirea francez se constituie Mica n elegere 1921(Romnia, Cehoslovacia, Jugoslavia), se pun bazele pactului Briand-Kellogg 1928(semnatarii se angajau s nu foloseasc r zboiul ca mijloc de reglementare a litigiilor) i se constituie n elegerea Balcanic 1934(Romnia, Jugoslavia, Grecia, Turcia)

3. Romnia n perioada R zboiului Rece


A. Politica extern n primii ani ai regimului comunist. Romnia n zona sovietic de influen . ntre 1944 i 1990, estul european au intrat n spa iul de domina ie sovietic, n condi iile cnd URSS i Stalin au solicitat anglo -americanilor instaurarea la grani ele lor vestice a unor ri prietene i democratice. Ie irea din r zboi a alia ilor Germaniei, n elegerea de la Yalta, ced rile lui Churchill i naivitatea lui Roosevelt, au permis lui Stalin s completeze victoria militar cu una politic , s ocupe Berlinul i s comunizeze jum tatea de est a Europei. URSS a inclus Romnia n zona sa de domina ie, fapt care s-a manifestat prin includerea noastr n Biroul Comunist de Informa ii/Cominform 1947-1956, CAER 1949-1991 i pactul de la Var ovia 1955-1991. Se ntrerupe efortul de occidentalizare, se trece la dictatura partidului unic, desfiin area propriet ii private, na ionalizarea industriei, cooperativizarea agriculturii, urbanizare i industrializare for at , stat poli ienes i controlul total al vie ii sociale. B. Raporturile romno-sovietice n perioada dintre moartea lui Stalin i retragerea Armatei Ro ii. Moartea lui Stalin, a fost urmat n URSS de condamnarea crimelor acestuia de c tre Hrusciov, dar destalinizarea nu a avut loc n Romnia, pentru c Gheorghiu Dej i ap ra puterea, profitnd de revolu ia din 1956 din Ungaria n scopul afirm rii loialit ii sale. Extr darea lui Imre Nagy i a colaboratorilor s i, i-au permis lui Gheorghiu Dej, profitnd i de tendin a lui Hrusciov de a reduce povara militar , s ob in n 24 mai 1958 retragerea trupelor sovietice din Romnia. C. Politica extern n ultimii ani ai regimului Gheorghiu Dej

Sus inerea necondi ionat a URSS nceteaz n 1962, fiind urmat n 1964 de Declara ia din aprilie, ce marca pozi ia neutr n conflictul ideologic sino-sovietic, respingerea rolului de grnar, propus de planul Valev, o pozi ie proprie n CAER i pactul de la Var ovia i un model propriu de industrializare socialist . D. Politica extern n primii ani ai regimului Nicolae Ceau escu Se continu linia lui Gheorghiu Dej, urmat de deschiderea economic spre vest, aderarea la BERD, GATT i FMI, stabilirea rela iilor diplomatice cu RFG 1967 i men inerea rela iilor diplomatice cu Israelul dup r zboiul de 6 zile. Este condamnat interven ia din 1968 din Cehoslovacia se continu diziden a din pactul de la Var ovia, precum i o apropiere de pozi iile comuni tilor chinezi. Ceau escu este r spl tit de Occident cu tehnologie, credite ieftine, vizitele pre edin ilor de Gaulle i Nixon1968, Ford1970, o pozi ie privilegiat n tratatul de securitate european de la Helsinki1975 i o pozi ie de mediator acceptat n rela iile arabo-israeliene. E. Rela iile diplomatice ale Romniei n ultimul deceniu al regimului Nicolae Ceau escu Dup 1980 pe fondul degrad rii vie ii economico-sociale i a megalomaniei lui Ceau escu privind rolul s u de mediator de conflicte, se produce mai ales dup venirea la putere n URSS, n 1985 a lui Mihail Gorbaciov, o izolare treptat din partea Occidentului i a mi c rii de nealiniere. Pozi ia neostalinist a lui Ceau escu duce la izolarea lui n cadrul mi c rii comuniste, singurii colaboratori r mnnd Erich Honeker, Fidel Castro, Moahmer al Ghadaffi i Kim Ir Sen.