Sunteți pe pagina 1din 2

Jean Baptiste Poquelin ( Moliere)

Avarul. Tartuffe
 Toti oamenii se aseamănă prin cuvinte, numai faptele îi deosebesc.

 Invidioșii vor muri, dar invidia niciodată.

 Ipocrizia este un viciu privilegiat, care astupă, cu mâna ei, gura tuturor și se bucură
în pace de o impunitate suverană.

 Frumusețea chipului este o podoabă fragilă, o floare trecătoare, strălucire de o


clipă și care nu-i legată decât de o epidermă.

 Dragostea e cea mai puternică forță din univers.

 Moralistul este ca ochiul : le vede pe toate, dar nu se vede pe sine.

 De la proiect până la realizare este un drum lung.

 Prefer un viciu comod unei virtuți obositoare.

 Rațiunea desăvârșită evită orice exagerare și cere să trăim în cumpătare.

1
 Înțeleptul este pregătit să facă față tuturor evenimentelor.

 Nu murim decât o singură dată și pentru multă vreme.

 Ah, ce ușor ne lăsăm convinși de persoanele pe care le iubim.

 Un prost care nu spune niciun cuvânt nu se deosebește de un savant care tace.

 Omul este un animal rău.