Sunteți pe pagina 1din 23

Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr.

de ore Săptămâna Observații


învățare alocate

Unitatea 2 1.1;1.4.;2.1;2.2;2.3; Text narativ literar: Vizită de 17 ore VII - XII


De-a ce mă 2.5;3.3;3.4;4.1;4.4;5.1 I.L. Caragiale
joc Planul dezvoltat de idei
Text auxiliar Exuvii de
Simona Popescu
Jocuri fără vârstă
Schimburi de replici în dialog
Verbul
Textul narativ ficțional
Recapitulare
Evaluare
Unitatea 3 1.3;1.4;2.1;2.3;2.4;3.1;3.2;4.2; Proiect de grup În așteptarea 12 ore XII-XV
Pe strada 4.4;4.5;5.1; Crăciunului
mea Text descriptiv O stradă cu
sentimente de Ana Blandiana
Text aulixiar O pisică de
Tudor Arghezi
Text descriptiv nonliterar:
Persana – un ghem pufos cu o
personalitate încântătoare
Pregătire pentru teză +
susținerea tezei
Tradiții de iarnă
VACANȚA DE IARNĂ 23.12.2017-14.01.2018
Unitatea 3 Substantivul 10 ore XVI - XVIII
Pe strada Articolul
mea Prepoziția
(continuare) Acordul predicatului cu

1
subiectul
Descrierea unui obiect
Recapitulare
Evaluare
SEMESTRUL AL II-LEA
Unitatea 4 1.1;1.4;2.1;2.2;2.5;3.4;4.1;4.4; Textul narativ literar: Tezeu și 19 ore XIX-XXIII
Vreau să 4.5;5.1;5.2 Minotaurul de Florin Bican
salvez Textul explicativ
lumea Textul multimodal
Text auxiliar: Eu sunt Malala
de Malala Yousafzai și
Patricia McCormick
Modele comportamentale
eroice
Atitudini comunicative
Pronumele
Adjectivul
Descriere și autoportret
Recapitulare
evaluare
Unitatea 5 1.2;1.3;2.1;2.3;3.1;3.2;3.3;4.2; Textul narativ literar: Zâna 5 ore XXIII-XXIV
Călătoresc 4.3;5.2 munților de Petre Ispirescu
prin basme Text auxiliar: fragment din
1001 de nopți
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Unitatea 5 Diversitate culturală și 12 ore XXV-XXVII
Călătoresc lingvistică
prin basme Proiect de grup Itinerar
(continuare) multicultural
Elemente paraverbale și
nonverbale

2
Numeral
Descrierea unei ființe
imaginare
Recapitulare
evaluare
Unitatea 6 1.4;2.1;2.4;2.5;3.2;3.4; Text narativ nonliterar: Jurnal 23 XXVII-
Din carte 4.1;4.3;4.5;5.2. de călătorie XXXVII
spre departe Text auxiliar: Scrisoarea III
de Mihai Eminescu
Carte românească de
învățătură
Identitate națională
Proiect Imagini ale
domnitorului
Acte de limbaj
Enunțul
Pregătire+susținerea tezei
Prezentarea textului
Recapitulare
Evaluare
Recapitulare finală

3
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA II DE-A CE MĂ JOC

NR. DE ORE: 22 ORE

Resurse
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Nr. ore Materiale Forme de Evaluare
specifice
Data didactice organizare
1. Textul literar Exerciții de lectură Manualul Activitate frontală Observarea
Vizită.... de 2.1. Discuții asupra lecturii 1 Text suport Activitate sistematică
I.L. 2.2. Exerciții de vocabular 25.10 Caietul individuală Aprecierea
Caragiale 2.5. elevului răspunsurilor

2. Lectura Exerciții de identificare a Manualul Activitate frontală Observarea


aprofundată caracteristicilor genului Text suport Activitate sistematică
2.1. 1
a textului Moduri de expunere Caietul individuală Aprecierea
2.2. 26.10
Caracteristici ale elevului răspunsurilor
genului dramatic
3. Lectura Exerciții de identificare a timpului și Manualul Activitate frontală Observarea
aprofundată spațiului acțiunii Text suport Activitate sistematică
2.1. 1
a textului Caietul individuală Aprecierea
2.2. 26.10
Timp și spațiu elevului răspunsurilor

4. Lectura Exerciții de identificare a personajelor Manualul Activitate frontală Observarea


aprofundată Exerciții de identificare a Text suport Activitate sistematică
2.1. 1
a textului caracteristicilor fizice și morale ale Caietul individuală Aprecierea
2.2. 27.10
Relațiile dintre personajelor elevului răspunsurilor
personaje Redactarea caracterizării personajelor

4
5. Planul Planul simplu de idei Manualul Activitate frontală Observarea
dezvoltat de Exerciții de realizare a planului Text suport Activitate sistematică
2.1. 1
idei dezvoltat de idei pe baza ideilor Caietul individuală Aprecierea
2.2. 01.11
principale elevului răspunsurilor

6. Text auxiliar: Exerciții de lectură și relectură Manualul Activitate frontală Observarea


Exuvii de 2.1. Identificarea reperelor spațio-temporale Text suport Activitate sistematică
1
Simona 2.2. Identificarea semnificației textului Caietul individuală Aprecierea
02.11
Popescu 2.5. elevului răspunsurilor
Planul de idei
7. Diversitate Jocuri de ieri și de azi Manualul Activitate frontală Observarea
culturală 1.4. Identificarea jocurilor copilăriei Text suport Activitate sistematică
1
5.1. Caietul individuală Aprecierea
02.11
5.2. elevului răspunsurilor

8. Proiect Prezentarea jocurilor preferate Manualul Activitate frontală Observarea


4.1.
individual Proiect individual 1 Caietul Activitate sistematică
4.3.
Jocuri fără 03.11 elevului individuală Aprecierea
4.4.
vârstă răspunsurilor
9. Schimburi de Identificarea situației de comunicare Manualul Activitate frontală Observarea
4.1.
replici în Identificarea participanților la dialog 1 Caietul Activitate sistematică
4.3.
dialog Exerciții diverse de dialogare 08.11 elevului individuală Aprecierea
4.4.
răspunsurilor
10. Reguli de Identificarea regulilor de acces la Manualul Activitate frontală Observarea
4.1.
acces la cuvânt 1 Caietul Activitate sistematică
4.3.
cuvânt 09.11 elevului individuală Aprecierea
4.4.
răspunsurilor
11. Verbul Definiția verbului Manualul Activitate frontală Observarea
Definiția predicatului verbal Caietul Activitate sistematică
4.2. 1
Exerciții de identificare a verbului elevului individuală Aprecierea
4.3. 09.11
Modurile personale și nepersonale ale răspunsurilor
verbului

5
12. Modul Exerciții de identificare a verbelor Manualul Activitate frontală Observarea
indicativ. 4.2. Exerciții de conjugare a verbelor la 1 Caietul Activitate sistematică
Timpul 4.3. modul indicativ, timpul prezent 10.11 elevului individuală Aprecierea
prezent răspunsurilor
13. Imperfectul Regulile de formare a timpului Manualul Activitate frontală Observarea
imperfect Caietul Activitate sistematică
4.2. 1
Exerciții de recunoaștere și identificare elevului individuală Aprecierea
4.3. 15.11
ale verbelor la modul indicativ prezent răspunsurilor
și imperfect
14. Verbul Delimitarea verbelor predicative și Manualul Activitate frontală Observarea
auxiliar a auxiliare Caietul Activitate sistematică
avea Exerciții de identificare a verbelor 2 elevului individuală Aprecierea
Participiul. 4.2. auxiliare 16.11 răspunsurilor
Perfectul compus 4.3. Reguli de formare al participiului 16.11
Reguli de formare a perfectului compus
Exerciții de identificare a verbelor la
participiu și la perfect compus
15. Perfectul Reguli de formare a perfectului simplu Manualul Activitate frontală Observarea
2
simplu și mai 4.2. și a mai mult ca perfectului Caietul Activitate sistematică
17.11
mult ca 4.3. Exerciții de identificare a verbelor la elevului individuală Aprecierea
22.11
perfectul cele două timpuri răspunsurilor
16. Modul Reguli de utilizare a modului imperativ Manualul Activitate frontală Observarea
imperativ Exerciții de identificare a verbelor la Caietul Activitate sistematică
imperativ elevului individuală Aprecierea
4.2. 1
Exerciții de transformare a verbelor din răspunsurilor
4.3. 23.11
modul indicativ în modul imperativ
Observarea și analizarea schimbărilor,
la nivel stilistic
17. Textul 2.1. Identificarea reperelor spațio-temporale Manualul Activitate frontală Observarea
narativ 2.2. Identificarea personajelor 1 Text suport Activitate sistematică
ficțional 2.4. Identificarea semnificației textului 24.11 Caietul individuală Aprecierea
Cea mai mare 2.5. elevului răspunsurilor

6
dorință

18. Recapitulare Exerciții de recapitulare a modurilor Manualul Activitate frontală Observarea


2
4.2. personale și nepersonale ale verbului Caietul Activitate sistematică
28.11
4.3. Exerciții de conjugare a verbelor la elevului individuală Aprecierea
29.11
modurile personale răspunsurilor
19. Evaluare 2.1. Exerciții diverse Manualul Activitate frontală Observarea
2.2. 1 Caietul Activitate sistematică
2.4. 29.11 elevului individuală Aprecierea
2.5. răspunsurilor

7
UNITATEA III: Pe strada mea

NR. DE ORE: 25 ORE

Resurse
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Nr. ore Materiale Forma de Evaluare
specifice
didactice organizare
1. Proiect 5.1. Tradiții și obiceiuri de Crăciun 1 Texte suport Activitate Observarea
individual În 5.2. Colinde și cântece de Crăciun 29.11 Scrisoare frontală sistematică
așteptarea Scrisoare pentru Moș Nicolae Manual Activitate Aprecierea
Crăciunului Legenda lui Moș Nicolae Caietul elevului individuală răspunsurilor
2. Textul Identificarea părților de vorbire 1 Manualul Activitate Observarea
descriptiv 2.1. predominante 06.12 Caietul elevului frontală sistematică
literar 2.2. Definiția textului descriptiv Activitate Aprecierea
O stradă cu 2.4. Identificarea caracteristicilor textului individuală răspunsurilor
sentimente de Ana 2.5. descriptiv
Blandiana
3. Textul 2.1. Segmentarea poeziei în funcție de 1 Manualul Activitate Observarea
descriptiv 2.2. diverse aspecte 07.12 Caietul elevului frontală sistematică
literar 2.4. Identifcarea ideii principale și a ideilor Activitate Aprecierea
Personificarea 2.5. secundare individuală răspunsurilor
Descrierea propriei case
4. Semnficațiile 2.1. Identificarea semnificației textului 1 Manualul Activitate Observarea
textului 2.2. Identificare imaginilor vizuale 07.12 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. Identificarea imaginilor auditive Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
5. Pregătire 2.1. Exerciții recapitulative 3 Manualul Activitate Observarea
pentru teză 2.2. Exerciții părți de vorbire 08.12 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. Exerciții pentru identificarea temei și a 13.12 Activitate Aprecierea
2.5. ideilor principale 14.12 individuală răspunsurilor

8
6. Susținere teză 2.1. Exerciții diverse părți de vorbire 2 Manualul Activitate Observarea
+ discutarea 2.2. Identificarea temei și a ideilor 14.12 Caietul elevului frontală sistematică
tezei 2.4. principale 15.12 Manualul Activitate Aprecierea
2.5. Identificarea reperelor spațio-temporale Caietul elevului individuală răspunsurilor
Identificarea personajelor
Diferențierea textelor narative de cele
descriptive
7. Text descriptiv 2.1. Identificarea semnificației textului 2 Manualul Activitate Observarea
literar 2.2. Identificare imaginilor vizuale 20.12 Caietul elevului frontală sistematică
O pisică de Tudor 2.4. Identificarea imaginilor auditive 21.12 Activitate Aprecierea
Arghezi 2.5. Identifcarea ideii principale și a ideilor individuală răspunsurilor
secundare
Identificarea personajelor
8. Textul 2.1. Identificarea tradițiilor de iarnă 2 Manualul Activitate Observarea
descriptiv 2.2. Modalități de celebrare a Crăciunului 21.12 Caietul elevului frontală sistematică
nonliterar 2.4. pe mapamond 22.12 Activitate Aprecierea
Persana – un 2.5. Obiceiuri vechi de Crăciun individuală răspunsurilor
ghem pufos cu
o personalitate
încântătoare
9. Ascultarea 4.1. Diferențierea sinonimelor parțiale a Manualul Activitate Observarea
activă 4.2. auzi și a asculta 2 Caietul elevului frontală sistematică
4.3. Joc didactic: Ghici, ghicitoarea mea 17.01 Activitate Aprecierea
Definirea ascultării active 18.01 individuală răspunsurilor
10. Substantivul. 2.1. Identificarea substantivelor 2 Manualul Activitate Observarea
Articolul 2.2. Definirea substantivului 18.01 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. Substantive defective de număr 19.01 Activitate Aprecierea
2.5. Substantive colective individuală răspunsurilor
Identificarea articolului
11. Substantiv. 2.1. Identificarea prepoziției 3 Manualul Activitate Observarea
Prepoziția 2.2. Diferențierea prepoziții simple și 24.01 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. prepoziții complexe 25.01 Activitate Aprecierea

9
2.5. Exerciții diverse cu substantive și 25.01 individuală răspunsurilor
prepoziții
12. Substantivul 2.1. Exerciții de identificare a subiectului 2 Manualul Activitate Observarea
subiect. 2.2. Exerciții de identificare a predicatului 26.01 Caietul elevului frontală sistematică
Acordul 2.4. Acordul predicatului cu subiectul 30.01 Activitate Aprecierea
predicatului cu 2.5. individuală răspunsurilor
subiectul
13. Descrierea 2.1. Identificarea caracteristicilor unei 2 Manualul Activitate Observarea
unui obiect 2.2. descrieri 01.02 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. Descrierea casei și a obiectelor 01.02 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
14. Descrierea 2.1. Descrierea clasei 1 Manualul Activitate Observarea
unui obiect 2.2. 02.02 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. Aprecierea
2.5. răspunsurilor

10
UNITATEA IV: VREAU SĂ SALVEZ LUMEA

NR. DE ORE: 19 ORE

Resurse
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Materiale Forma de Evaluare
specifice Nr. ore didactice organizare
1. Textul narativ 2.1. Exerciții de lectură și relectură Manualul Activitate Observarea
literar Tezeu și 2.2. Identificarea cuvintelor necunoscute 1 Text suport frontală sistematică
Minotaurul de 2.4. 14.02 Caietul elevului Activitate Aprecierea
Florin Bican 2.5. individuală răspunsurilor
2. Textul narativ 2.1. Identificarea personajelor și a reperelor Manualul Activitate Observarea
literar Tezeu și 2.2. spațio-temporale 1 Text suport frontală sistematică
Minotaurul de 2.4. Caracterizarea personajelor principale 15.02 Caietul elevului Activitate Aprecierea
Florin Bican 2.5. individuală răspunsurilor
3. Textul narativ 2.1. Definiția legendei Manualul Activitate Observarea
literar Tezeu și 2.2. Legenda lui Tezeu Text suport frontală sistematică
1
Minotaurul de 2.4. Fragmente din Legendele Olimpului Caietul elevului Activitate Aprecierea
15.02
Florin Bican 2.5. Reconstituirea firului epic al textului individuală răspunsurilor
narativ
4. Textul 2.1. Definirea textului explicativ Manualul Activitate Observarea
explicativ/ 2.2. Trăsăturile textului explicativ 1 Caietul elevului frontală sistematică
aplicativ 2.4. Tipuri de texte explicative 16.02 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
5. Textul 2.1. Definirea textului multimodal Manualul Activitate Observarea
2
multimodal. 2.2. Exemple de texte multimodale Caietul elevului frontală sistematică
21.02
Comparația 2.4. Compunerea unei povești pe baza Activitate Aprecierea
22.02
2.5. textelor multimodale individuală răspunsurilor
6. Textul auxiliar 2.1. Exerciții de lectură și relectură Manualul Activitate Observarea
1
Eu sunt Malala 2.2. Identificarea personajelor Caietul elevului frontală sistematică
22.02
de Malala 2.4. Identificarea reperelor spațio-temporale Text suport Activitate Aprecierea

11
Yousafzai și 2.5. individuală răspunsurilor
Patricia
McCornick
7. Modele 2.1. Eroi legendari: Heracle, Perseu, Tezeul, Manualul Activitate Observarea
comportamen- 2.2. Ahile, Ulise Caietul elevului individuală sistematică
tale eroice de-a 2.4. Proiect individual eroi legendari 1 Aprecierea
lungul 2.5. Diferențe erou antic – erou național – 23.02 răspunsurilor
timpului 5.1. erou universal
5.2. Semnificația Dragobetelor
8. Atitudini 4.1. Definiția atenției și a empatiei Manualul Activitate Observarea
comunicative. 4.2. Diferențierea sensurilor verbelor: a Caietul elevului frontală sistematică
Acte de limbaj: 4.3. întreba, a felicita și a solicita. 1 Activitate Aprecierea
a întreba, a 5.1. 28.02 individuală răspunsurilor
solicita, a 5.2.
felicita
9. Pronumele. 2.1. Definirea pronumelui Manualul Activitate Observarea
Pronumele 2.2. Clasificarea tipurior de pronume 1 Caietul elevului frontală sistematică
personal 2.4. Definirea pronumelui personal 01.03 Activitate Aprecierea
2.5. Clasificarea pronumelui personal individuală răspunsurilor
10. Pronumele 2.1. Definirea pronumelui personal de Manualul Activitate Observarea
personal de 2.2. politețe 1 Caietul elevului frontală sistematică
politețe 2.4. Clasificarea pronumelui personal de 01.03 Activitate Aprecierea
2.5. politețe individuală răspunsurilor
11. Adjectivul 2.1. Definirea adjectivului Manualul Activitate Observarea
2.2. Clasificarea adjectivului 1 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. 02.03 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
12. Gradele de 2.1. Identificarea gradelor de comparație ale Manualul Activitate Observarea
comparație ale 2.2. adjectivelor 1 Caietul elevului frontală sistematică
adjectivului 2.4. Exerciții diverse privind gradele de 07.03 Activitate Aprecierea
2.5. comparație ale adjectivului individuală răspunsurilor

12
13. Articolul 2.1. Definirea articolului Manualul Activitate Observarea
demonstrativ 2.2. Clasificarea articolului demonstrativ 1 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. 08.03 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
14. Descrierea 2.1. Definirea descrierii și a autoportretului Manualul Activitate Observarea
unei persoane. 2.2. Descrierea figurii materne 1 Caietul elevului frontală sistematică
Autoportretul 2.4. Felicitare pentru mama 08.03 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
15. Descrierea 2.1. Autoportret oral și scris Manualul Activitate Observarea
unei persoane. 2.2. 1 Caietul elevului frontală sistematică
Autoportretul 2.4. 09.03 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
16. Recapitulare 2.1. Legenda lui Heracle Manualul Activitate Observarea
2.2. Metoda cadranelor aplicate pe text 1 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. 14.03 Metoda Aprecierea
2.5. cadranelor răspunsurilor
17. Recapitulare 2.1. Caracterizarea unui erou legendar Manualul Activitate Observarea
2.2. Etapele caracterizării unui personaj 1 Caietul elevului frontală sistematică
2.4. 15.03 Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
18. Evaluare 2.1. Evaluare pag 142 Lucrare scrisă Activitate Observarea
2.2. Exerciții diverse 1 individuală sistematică
2.4. 15.03 Aprecierea
2.5. răspunsurilor

13
UNITATEA V: CĂLĂTORESC PRIN BASME

NR. DE ORE: 17 ORE

Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Nr. ore Materiale Forma de
didactice organizare
1. Textul narativ 2.1. Activități de lectură și relectură 1 Manualul Activitate Observarea
literar Zâna 2.2. Explicarea cuvintelor necunoscute 16.03 Text suport frontală sistematică
munților basm 2.4. Caietul elevului Activitate Aprecierea
de Petre 2.5. individuală răspunsurilor
Ispirescu
2. Textul narativ 2.1. Identificarea și caracterizarea 1 Manualul Activitate Observarea
literar Zâna 2.2. personajelor principale 21.03 Text suport frontală sistematică
munților basm 2.4. Caietul elevului Activitate Aprecierea
de Petre 2.5. individuală răspunsurilor
Ispirescu
3. Textul narativ 2.1. Definirea basmului 1 Manualul Activitate Observarea
literar Zâna 2.2. Trăsăturile basmului 22.03 Text suport frontală sistematică
munților basm 2.4. Caietul elevului Activitate Aprecierea
de Petre 2.5. individuală răspunsurilor
Ispirescu
4. Text auxiliar 2.1. Lectura fragmentului Aladin 1 Manualul Activitate Observarea
fragment 1001 2.2. Morala poveștii despre Seherezada 22.03 Text suport frontală sistematică
de nopți 2.4. Morala poveștii despre Aladin Caietul elevului Activitate Aprecierea
2.5. individuală răspunsurilor
5. Muntele 2.1. Identificarea momentelor subiectului 1 Manualul Activitate Observarea
narațiunii / 2.2. pentru cele trei texte 23.03 Caietul elevului frontală sistematică
Momentele 2.4. Definirea și caracterizarea Activitate Aprecierea
subiectului 2.5. momentelor subiectului individuală răspunsurilor

14
6. Diversitate 2.1. Prezentarea personajului Nastratin 1 Manualul Activitate Observarea
culturală și 2.2. Hogea 28.03 Caietul elevului frontală sistematică
lingvistică 2.4. Lectura fragmentului Lumea prin Activitate Aprecierea
2.5. care am trecut de Ioan Slavici individuală răspunsurilor
5.1.
5.2.
7. Diversitate 2.1. Calendarul internațional al 1 Manualul Activitate Observarea
culturală și 2.2. diversității 29.03 Caietul elevului frontală sistematică
lingvistică 2.4. Caracterizarea sărbătorilor cu Activitate Aprecierea
2.5. specific și ecouri internaționale individuală răspunsurilor
5.1.
5.2.
8. Elemente 1.3. Definirea elementelor paraverbale și 1 Manualul Activitate Observarea
paraverbale și 1.4. nonverbale 29.03 Caietul elevului frontală sistematică
nonverbale în 2.1. Manual de gesturi Activitate Aprecierea
comunicarea 2.2. Joc Mima individuală răspunsurilor
orală 2.4.
2.5.
9. Acte de 1.3. Exerciții diverse cu cele două verbe 1 Manualul Activitate Observarea
limbaj: a 1.4. 30.03 Caietul elevului frontală sistematică
promite, a 2.1. Activitate Aprecierea
declara 2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
10. Numeralul 1.3. Definirea numeralului 1 Manualul Activitate Observarea
cardinal 1.4. Tipuri de numeral 11.04 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Numeralul cardinal: definire și Activitate Aprecierea
2.2. exerciții individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.

15
11. Numeralul 1.3. Numeralul ordinal: definire și 1 Manualul Activitate Observarea
ordinal 1.4. exerciții 12.04 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
12. Descrierea 1.3. Etapele descrierii 1 Manualul Activitate Observarea
unei ființe 1.4. Descrierea unei ființe imaginare 12.04 Caietul elevului frontală sistematică
imaginare 2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
13. Ființe 1.3. Dicționar mitologic greco-roman 1 Manualul Activitate Observarea
imaginare 1.4. Ființe mitologice 13.04 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Descrierea unei ființe mitologice Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
14. Proiect 1.3. Descrierea unei ființe mitologice 1 Manualul Activitate Observarea
individual 1.4. Crearea unei ființe imaginare 18.04 Caietul elevului individuală sistematică
Itinerar 2.1. pornind de la dicționarele mitologice Aprecierea
multicultural 2.2. Basme etnice răspunsurilor
2.4.
2.5.
5.1.
5.2.
15. Recapitulare 1.3. Prințesa și mazărea de Hans 1 Manualul Activitate Observarea
1.4. Christian Andersen – lectură, 19.04 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. personaje, repere spațio-temporale, Activitate Aprecierea
2.2. momentele subiectului, morală individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.

16
16. Recapitulare 1.3. Numerale cardinale și ordinale 1 Manualul Activitate Observarea
1.4. Texte narative 19.04 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
17. Evaluare 1.3. Evaluare pag 172 1 Lucrare scrisă Activitate Observarea
1.4. 20.04 individuală sistematică
2.1. Aprecierea
2.2. răspunsurilor
2.4.
2.5.

17
UNITATEA VI: DIN CARTE SPRE DEPARTE

NR. DE ORE: 23 ORE

Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice Nr. ore Materiale Forma de
didactice organizare
1. Text narativ 1.3. Lectura textului 1 Manualul Activitate Observarea
nonliterar 1.4. Definirea textului nonliterar 25.04 Caietul elevului frontală sistematică
Jurnal de 2.1. Trăsăturile textului Activitate Aprecierea
călătorie 2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
2. Text narativ 1.3. Identificarea personajelor 1 Manualul Activitate Observarea
nonliterar 1.4. Identificarea reperelor spațio- 26.04 Caietul elevului frontală sistematică
Jurnal de 2.1. temporale Activitate Aprecierea
călătorie 2.2. Identificarea momentelor subiectului individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
3. Text auxiliar 1.3. Lectura textului 1 Manualul Activitate Observarea
Scrisoarea III 1.4. Identificarea fragmentelor logice și 26.04 Caietul elevului frontală sistematică
de Mihai 2.1. realizarea planului de idei Activitate Aprecierea
Eminescu 2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
4. Text auxiliar 1.3. Identificarea personajelor 1 Manualul Activitate Observarea
Scrisoarea III 1.4. Caracterizarea personajelor 27.04 Text suport frontală sistematică
de Mihai 2.1. Zodiacul Activitate Aprecierea
Eminescu 2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.

18
5. Carte 1.3. Evoluția scrisului de la egipteni până 1 Manualul Activitate Observarea
românească de 1.4. în zilele noastre 02.05 Caietul elevului frontală sistematică
învățătură 2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
5.1.
5.2.
6. Identitate 1.3. Stema și drapelul României – 1 Manualul Activitate Observarea
națională 1.4. semnificații 03.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Stema județului Satu Mare Activitate Aprecierea
2.2. semnificație individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
5.1.
5.2.
7. Identitate 1.3. Stemele regiunilor țării 1 Manualul Activitate Observarea
națională 1.4. Crearea unei steme proprii 03.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Definirea identității naționale Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
5.1.
5.2.
8. Proiect 1.3. Identitate națională 1 Manualul Activitate Observarea
individual 1.4. Domnitori: Ștefan cel Mare, 04.05 Caietul elevului individuală sistematică
Imagini ale 2.1. Constantin Brâncoveanu, Mircea cel Aprecierea
domnitorului 2.2. Bătrân, Mihai Viteazu, Vlad Țepeș răspunsurilor
2.4.
2.5.
5.1.
5.2.

19
9. Pregătire 1.3. Exerciții de fonetică și vocabular 1 Manualul Activitate Observarea
pentru teză 1.4. 09.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
10. Pregătire 1.3. Exerciții de sintaxă 1 Manualul Activitate Observarea
pentru teză 1.4. 10.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
11. Susținerea 1.3. Exerciții diverse 1 Manualul Activitate Observarea
tezei 1.4. 10.05 Caietul elevului individuală sistematică
2.1. Aprecierea
2.2. răspunsurilor
2.4.
2.5.
12. Discutarea 1.3. Rezolvarea tezei 1 Manualul Activitate Observarea
tezei 1.4. 11.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
13. Proiect 1.3. Identitate națională 1 Manualul Activitate Observarea
individual 1.4. Domnitori: Ștefan cel Mare, 16.05 Caietul elevului individuală sistematică
Imagini ale 2.1. Constantin Brâncoveanu, Mircea cel Aprecierea
domnitorului 2.2. Bătrân, Mihai Viteazu, Vlad Țepeș răspunsurilor
2.4.
2.5.
5.2.

20
14. Acte de limbaj 1.3. Exerciții de comunicare 1 Manualul Activitate Observarea
a explica, a 1.4. Joc de rol 17.05 Caietul elevului frontală sistematică
recomanda, a 2.1. Activitate Aprecierea
afirma 2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
15. Enunțul. 1.3. Definirea enunțului 1 Manualul Activitate Observarea
Tipuri de 1.4. Clasificarea enunțului 17.05 Caietul elevului frontală sistematică
enunț 2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
16. Punctuația 1.3. Reguli de scriere 1 Manualul Activitate Observarea
enunțului 1.4. Exerciții de punctuație a enunțului 18.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
17. Prezentarea 1.3. Realizarea unei hărți a satului 1 Manualul Activitate Observarea
textului: 1.4. Realizarea unor desene specifice 30.05 Caietul elevului frontală sistematică
inserarea unor 2.1. satului Activitate Aprecierea
desene, grafice, 2.2. individuală răspunsurilor
fotografii și 2.4.
scheme 2.5.
18. Text narativ 1.3. Realizarea unui text narativ 1 Manualul Activitate Observarea
nonliterar 1.4. nonliterar 31.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.

21
19. Text descriptiv 1.3. Realizarea unor texte descriptive 1 Manualul Activitate Observarea
nonliterar 1.4. nonliterare 31.05 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
20. O scurtă istorie 1.3. Lectură și relectură 1 Manualul Activitate Observarea
a românilor 1.4. Identificarea personajelor 06.06 Caietul elevului frontală sistematică
povestită celor 2.1. Activitate Aprecierea
tineri de Neagu 2.2. individuală răspunsurilor
Djuvara 2.4.
2.5.
21. O scurtă istorie 1.3. Identificarea reperelor spațio- 1 Manualul Activitate Observarea
a românilor 1.4. temporale 07.06 Caietul elevului frontală sistematică
povestită celor 2.1. Activitate Aprecierea
tineri de Neagu 2.2. individuală răspunsurilor
Djuvara 2.4.
2.5.
22. Scrisoare 1.3. Redactarea unei scrisori pentru 1 Manualul Activitate Observarea
pentru colegii 1.4. colegii mai mici cu îndemnuri, 07.06 Caietul elevului frontală sistematică
mai mici 2.1. sfaturi și opinii Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
23. Evaluare 1.3. Evaluare pag. 202 1 Lucrare scrisă Activitate Observarea
1.4. 08.06 individuală sistematică
2.1. Aprecierea
2.2. răspunsurilor
2.4.
2.5.

22
24. Recapitulare 1.3. Recapitulare finală pag. 203 1 Manualul Activitate Observarea
finală 1.4. 13.06 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
25. Recapitulare 1.3. Recapitulare finală pag. 204 1 Manualul Activitate Observarea
finală 1.4. 14.06 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
26. Recapitulare 1.3. Recapitulare finală pag. 205 1 Manualul Activitate Observarea
finală 1.4. 14.06 Caietul elevului frontală sistematică
2.1. Activitate Aprecierea
2.2. individuală răspunsurilor
2.4.
2.5.
27. Gânduri 1.3. Discuții libere pe diverse teme 1 Manualul Activitate Observarea
despre anul 1.4. 15.06 Caietul elevului frontală sistematică
școlar. 2.1. Activitate Aprecierea
Așteptăm 2.2. individuală răspunsurilor
vacanța 2.4.
2.5.
5.1.
5.2.

23