Sunteți pe pagina 1din 10

TEMA: Când, cum și de ce se întâmplă? SAPTĂMÂNA: 16-20.10.

2017
SUBTEMA: Ce ne pune toamna-n coş ?
POEZIA SĂPTĂMÂNII: „Toamna”, de Otilia Cazimir

ZIUA/ TURA I TURA II


DOMENIUL ADP ALA ADE ALA
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ: „De ce e toamna
„Ce ne povesteşte Zâna darnică?”; „Darurile
Toamnă”; toamnei” „Caută papucii
LUNI Calendarul naturii „Cel mai harnic (lectură după de bal ai
RUTINE: culegător” (joc de imagini). toamnei!” (joc
ȘTIINȚĂ „Ca să înțeleg, trebuie mişcare). distractiv).
s-ascult!” (deprinderea „Rochia Zânei
de a-i asculta pe ceilalți); Toamna”
TRANZIȚII: (pictură).
„Sub pălăria toamnei”
(joc de grupare şi
regrupare).
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ:
„Ghici, toamnă, „Ajut-o pe Zâna
MARȚI ghici?”; Toamnă să ia „Ce ne pune „Frunze de
Calendarul naturii coșulețul!” toamna-n coş toamnă”
LIMBĂ RUTINE: (labirint din cuburi ?” -activitate (modelaj ).
ȘI „Zâna Toamnă ne de lemn); caiet de lucru;
COMUNICARE învaţă lucruri bune
„Toamna”, de
despre viaţă” Câte doi plecăm,
Otilia Cazimir
(deprinderea de a urma la carnavalul
sfaturile celor mari); (lectura
Toamnei să
TRANZIȚII: educatoarei).
dansăm!”
„Unde s-a oprit (formare de
fructul/leguma?” (joc perechi).
de atenţie).

ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ:
„Ce-aș vrea să fiu la „Fructe hazlii” „Conopida ” „Bucurie și
MIERCURI carnaval?”; (puzzle); (Origami) culoare
ACTIVITATI Calendarul naturii exprimate prin
MATEMATICE RUTINE : „Mută coşul!” „Multe sau mişcare” - joc
„Fac şi eu ce fac (joc de mişcare). puţine” (joc de rol
ceilalţi!” (deprinderea de didactic –
a-şi adapta
aprecierea
comportamentul propriu la
cerinţele grupului din care globală a
face parte); TRANZIȚII: cantităţii)
„Fructele și legumele
merg în cerc” (mers)
ZIUA TURA I TURA II
ADP ALA ADE ALA
JOI ÎNTALNIREA DE
OM SI DIMINEAȚĂ:
SOCIETATE „Bogăţia toamnei în „Roade bogate, „Animalele
culori şi forme”; de copii hrănim, „Alergăm
Calendarul naturii purtate” (joc toamna, când printre dovleci”
RUTINE: distractiv). e coşul plin” (alergare cu
„Uite ce ordonat (joc didactic – ocolire de
sunt!” (deprinderea „Drumul aprecierea obstacole).
de a-şi ordona boabelor de globală a
îmbrăcămintea); strugure la cantității).
TRANZIȚII : borcanul cu
„În vagoane ne compot” „Ce ne pune
urcăm, după (labirint); toamna-n coş
fruct/legumă/floare ?” -activitate
ne grupăm!” (joc de caiet de lucru;
orientare și grupare).

ÎNTALNIREA DE
VINERI DIMINEAȚĂ:
DOMENIUL „Zâna Toamnă mi-a „Alergăm „Toamna”, de
ESTETIC șoptit…”; printre dovleci” Otilia Cazimir „Cântece despre
-CREATIV Calendarul naturii (alergare cu (lectura toamnă”,
RUTINE: ocolire de educatoarei). (audiţii
„M-am spălat, m- obstacole). muzicale).
am îmbrăcat, la „Album de
carnaval am plecat” „Paradă la toamnă în
(deprinderea de a carnavalul imagini”
respecta regulile de toamnei” (mers (colorare);
igienă individuală); în ritmul muzicii
„Mergem ca
TRANZIȚII: pe traseu
la paradă”
„Repede am prestabilit –
(mers în
alergat,/La carnaval euritmie).
ritmul
am intrat!”.
muzicii);

COORDONATOR:LARISA VIOLETA SINDILA-BURCEA


Toamna
de Otilia Cazimir

Trece vântul prin copacii goi


Și zvârle cu castane-n noi.
Dar în liniștea din umbra lui,
Nu-i răspunde glasul nimănui.

Doar o frunză-a mai foșnit, departe,


Ca o filă-ntoarsă dintr-o carte.

Proiect didactic
Grupa: Mică

Domeniul de activitate : Estetic Creativ

Categoria activităţii: Activitate practica

Mijloc de realizare: Colorare

Tema activităţii: „Album de toamnă în imagini”

Tipul de activitate: Dobândire de noi cunoştinţe , consolidarea de priceperi şi deprinderi;

Scopul:

 Consolidarea deprinderilor tehnice;


 Dezvoltarea simţului estetic şi a imaginaţiei creatoare.

Obiective operaţionale:

a) cognitive:

 Să recunoască materialele de lucru, denumindu-le pe fiecare în parte;


 Să exemplifice schimbările care au loc în anotimpul toamna , pe baza propriei
experienţe de cunoaştere ;

 Să recunoască imaginile specifice toamnei;

b) motrice:

 Să abordeze o poziţie corectă pe scăunele,

 Să mânuiască materialul distribuit;

 Să folosescă corect creioanele colorate pe suprafaţa dată, respectând indicaţiile primite;

c) afective:

 Să se dezvolte gustul estetic şi creativ al copiilor;

 Să manifeste interes faţă de tema propusă;

 Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie și/sau faţă de lucrarea celorlalţi,
motivându-şi părerea;

Metode şi procedee:
- conversaţia;

- explicaţia;

-demonstraţia;

- exerciţiul;

- munca individuala;

-observaţia;

Material didactic:imagini semnificative, planşă model, fişe A4,creioane colorate;

Material bibliografic:Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii Editura


DIANA ;

Durata: 20`;

Locul desfăşurării:Sala de grupă;


Desfăşurarea activităţii

Evaluare,

Nr. Evenimente Conţinutul ştiinţific Strategii Instrumente


didactice
crt. didactice ,Indicatori

Moment Se creează condiţiile unei bune Anunţarea Observarea


organizatoric desfăşurări a activităţii(ordine la copiilor în comporta-
1 locul jucăriilor, masuţe şi scaunele vederea mentului
libere ); încheierii copiilor;
activităţilor
libere alese;

Captarea Pentru a-i introduce pe copii în


atenţiei noua lecţie le adresez câteva
2 întrebãri: Conversaţia ; Evaluare
De ce este toamna darnică? orală;

Ce îți place mai mult la acest


anotimp?

Astǎzi, pentru cǎ tot am vorbit


despre toamnă vom realiza, un
album ce conţine o imagine cu Conversaţia; Observarea
anotimpul toamna aceast album comporta-
Anunţarea Explicaţia; mentului
temei se va realiza cu ajutorul
3 creioanelor colorate iar voi va copiilor;
trebui sã lucraţi îngrijit, sã mânuiţi
corect materialele.Se anunță
subiectul activităţii –„ Album de
toamnă în imagini” (colorare) şi
obiectivele învăţării, solicitându-
le copiilor mobilizarea pentru
realizarea acestora. Li se prezintă
planşa- model.

Pe baza imaginii o sǎ le ofer


informaţii noi dar, am sǎ le pun şi
întrebǎri cum ar fi: Ce observaţi în
imagine? Observatia;
Conversatia;
Care sunt culorile predominante?
Planşă model;
Dupǎ ce s-a prezentat modelul şi
s-au explicat paşii necesari Creioane
realizǎrii lucrǎrii, expun modelul colorate;
Explicaţia;
la panou şi le urez copiilor « Spor Demonstraţia;
la lucru ! » Conversaţia;
4 Dirijarea Evaluare
învăţării Ỉn timp ce copii lucreazǎ am grijǎ orală;
ca etapele sǎ fie respectate. Acolo
unde copii întâmpinǎ dificultǎţi
dau explicaţiile necesare şi ofer
ajutor.

Explicaţia;

Se va repeta procedura de Conversaţia;


realizare a tehnici de colorare .Se
Asigurarea vor repeta culorile folosite pentru Demonstraţia; Stimulare
realizarea activitătii. verbala;
retenţiei şi a Exerciţiul;
transferului de Analiza
Munca lucrarilor;
cunoştinţe individuală;
5

6 Încheierea Se vor face aprecieri asupra Conversatie; Aprecieri


activităţii comportamentului copiilor pe verbale;
parcursul activităţii Recompense;

S-ar putea să vă placă și