Sunteți pe pagina 1din 30

1.

Potrivit conceptiei economice, patrimoniul este considerat ca totalitate a bunurilor economice


exprimabile in bani, exclusiv rezultatele folosirii lor, ce apartin unei persoane fizice sau juridice.
a) True
B) False

2. Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta toate drepturile si obligatiile cu continut


economic ale unui subiect de drept.
a) True
B) False

3. Determinarea existentiala a bunurilor economice evidentiaza faptul ca bunurile nu au o forma


concreta.
a) True
B) False

4. Utilitatea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a fi exprimat in bani.


a) True
B) False

5. Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie.


a) True
B) False

6. Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte
intreprinderi al carei cost de achizitie este inferior valorii de piata a activelor nete dobandite.
a) True
B) False

7. Produsele finite sunt acele produse care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de
procesul tehnologic al intreprinderii, fiind depozitate in vederea vanzarii catre terti.
a) True
B) False

8. Provizioanele reprezinta datorii ale intreprinderii constituie la inchiderea exercitiului financiar pe


seama cheltuielilr, pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este probabila
ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare.
a) True
B) False

9. Metoda este o cale rationala de urmat in vederea atingerii unui scop.


a) True
B) False

10. Procedeul este mijlocul prin care se realizeaza scopul urmarit.


a) True
B) False

11. Cadrul contabil conceptual al IaSB reprezinta o incercare de sistematizare a elementelor


teoretice ale contabilitatii intr-o constructie teoretica, care sa ghideze practica contabila.
a) True
B) False

12. IaSB este un organism abilitat din punct de vedere juridic sa impuna intreprinderilor, in mod
direct, aplicarea standardelor sale.
a) True
B) False
13. Conform cadrului conceptual al IaSB, obiectivul situatiilor financiare consta in furnizarea de
informatii privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a
intreprindertii, utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor lor economice.
a) True
B) False

14. In viziunea IaSB postulatele reprezinta concepte fundamentale sau conventii contabile de baza .
a) True
B) False

15. In conceptia IaSB principiile contabile sunt concepte fundamentale sau conventii contabile de
baza.
a) True
B) False

16. Principiul continuitatii activitatii presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal
functionarea intr-un viitor imprevizibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara
reducerea semnificativa a acesteia.
a) True
B) False

17. Evaluarea este procedeul metodei contabilitatii care asigura exprimarea valorica a
componentelor patrimoniului.
a) True
B) False

18. In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop
stabilirea conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata.
a) True
B) False

19. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in
doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
a) True
B) False

20. a debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului.


a) True
B) False

21. a credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului


a) True
B) False

22. Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune
in debitul sau creditul unui cont
a) True
B) False

23. Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un
singur fel de sold, fie numai debitor, fie numai creditor
a) True
B) False

24. Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu
sunt prestabilite si imprimate
a) True
B) False

25. Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul
contului
a) True
B) False

26. Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor
creditoare, preluand semnul totalului mai mic
a) True
B) False

27. Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli extraordinare.


a) True
B) False

28. Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli curente.


a) True
B) False

29. Prin deducerea din profitul brut a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului,
care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de
adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
a) True
B) False

30. Prin deducerea din profitul net a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului,
care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de
adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
a) True
B) False

31. Contul este un procedeu specific metodei contabilitatii, de inregistrare, calcul si control valoric,
iar uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine
cronologica si sistematica, pe o anumita perioada de timp.
a) True
B) False

32. Contul este un procedeu specific tuturor stiintelor, de inregistrare, calcul si control valoric, iar
uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine cronologica
si sistematica, pe o anumita perioada de timp.
a) True
B) False

33. Bilantul este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu ajutorul
caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica,
existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de
creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere.
a) True
B) False

34. Balanta de verificare este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala,
cu ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie
valorica, existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a
drepturilor de creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere.
a) True
B) False

35. Balanta de verificare este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se
prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al
intreprinderii, precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.).
a) True
B) False

36. Balanta de verificare este un document contabil pentru verificarea exactitatii inregistrarilor
contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si
principalul instrument pe baza caruia se intocmeste bilantul.
a) True
B) False

37. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Cresteri -
Micsorari = Situatia finala.
a) True
B) False

38. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala - Cresteri +
Micsorari = Situatia finala.
a) True
B) False

39. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Micsorari -
Cresteri = Situatia finala.
a) True
B) False

40. Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua parti ale
contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este partea din stanga
oricarui cont; iar creditul este partea din dreapta oricarui cont.
a) True
B) False

41. Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua parti ale
contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este partea din dreapta
oricarui cont; iar creditul este partea din stanga oricarui cont.
a) True
B) False

42. analiza contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor
justificative in vederea determinarii corespondentei conturilor si stabilirii formulei contabile.
a) True
B) False

43. Formula contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor
justificative si descompunerea ei in elemente componente, in vederea deducerii conturilor care se
debiteaza si a conturilor care se crediteaza.
a) True
B) False

44. Formula contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice sau
financiare in conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica in
ordinea in care aceste operatii s-au efectuat.
a) True
B) False

45. analiza contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice in
conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica.
a) True
B) False

46. Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut
loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se
obtine articolul contabil.
a) True
B) False

47. Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut
loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se
obtine analiza contabila.
a) True
B) False

48. Stornarea in negru presupune inversarea formulei contabile eronat intocmite si apoi intocmirea
formulei contabile corecte.
a) True
B) False

49. Stornarea in rosu presupune inversarea formulei contabile eronat intocmite si apoi intocmirea
formulei contabile corecte.
a) True
B) False

50. Stornarea in rosu presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior gresit, prin
repetarea ei, dar cu sumele scrise cu rosu sau in chenar, dupa care se intocmeste formula contabila
corecta.
a) True
B) False

51. Stornarea in negru presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior gresit, prin
repetarea ei, dar cu sumele scrise cu rosu sau in chenar, dupa care se intocmeste formula contabila
corecta.
a) True
B) False

52. Documentatia consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la existenta
si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnata
intr-un document care atesta infaptuirea ei.
a) True
B) False

53. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in


expresie baneasca a existentei, miscarii si transformarii elementelor patrimoniale, in scopul
reflectarii acestora in contabilitate.
a) True
B) False

54. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in


expresie baneasca a existentei, miscarii si transformarii elementelor patrimoniale de activ, in scopul
reflectarii acestora in contabilitate.
a) True
B) False

55. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in


expresie baneasca a existentei, miscarii si transformarii elementelor patrimoniale de pasiv, in
scopul reflectarii acestora in contabilitate.
a) True
B) False

56. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi,
inainte de deducerea tuturor datoriilor sale.
a) True
B) False

57. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi,
inainte de reducerea tuturor datoriilor sale.
a) True
B) False

58. Prima lucrare din literatura contabila care prezinta pentru prima data descrierea partidei duble
in contabilitate se intituleaza:
a) Partida dubla in contabilitate
B) Tratat de contabilitate in partida dubla
C) Contabilitatea in partida dubla
D) Contabilitatea si partida dubla
E) Parida dubla in slujba contabilitatii

59. In conceptia lui Luca Paciolo, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre:
a) bani si capital
B) avere si bani
C) bani si bunuri
D) avere si capital

60. La inceput, contabilitatea era bazata pe empirism si a fost cunoscuta sub denumirea de:
a) contabilitate in partida dubla
B) contabilitate arhaica
C) contabilitate rudimentara
D) contabilitate in partida simpla

61. atunci cand consideram contabilitatea o arta, nu trebuie sa luam in considerare:


a) arta forma a activitatii umane care oglindeste realitatea in imagini expresive
B) arta privita ca priceperea, maiestria contabilului de a masura, inregistra, clasifica , interpreta si comunica
datele exprimate valoric
C) arta privita ca priceperea contabilului in a emite judecati profesionale
D) arta privita ca utilizare rationala de metode in vederea obtinerii unui rezultat

62. Dupa unii autori (Bernard Esnault si Christian Haurau) in contabilitate s-au conturat mai multe
paradigme. Una din abordarile de mai jos nu reprezinta o paradigma a contabilitatii. Care este
aceasta?
a) abordarea predictiva
B) abordarea comportamentala
C) abordarea deductiva
D) abordarea cognitiva
E) abordarea inductiva
63. Una din afirmatiile de mai jos nu este corecta. Care este aceasta?
a) conform abordarii inductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin testarea metodelor si
regulilor contabile, in functie de capacitatea lor de predictie a evenimentelor
B) conform abordarii comportamentale in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin studierea
reactiilor utilizatorului individual in momentul publicarii informatiei contabile
C) conform abordarii economice in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face apreciind informatia
contabila ca un bun economic, supusa regulilor economiei de piata, respectiv principiul cererii si ofertei
D) conform abordarii deductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin definirea prealabila a
obiectivelor, din care sunt deduse postulatele, conventiile si regulile contabile

64. Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta?
a) functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare
B) functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor
de activitate
C) functia de comunicare financiara externa
D) functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si
financiare si a rezultatului intreprinderii
E) functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor
nationale

65. Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta?
a) functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor
nationale
B) functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale
C) functia de comunicare financiara externa
D) functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare
E) functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale

66. Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta?
a) functia de comunicare financiara externa
B) functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare
C) functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale
D) functia de determinarea a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale
E) functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor
nationale

67. Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta?
a) functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor
de activitate
B) functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati
C) functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale
D) functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale
E) functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale

68. Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta?
a) functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale
B) functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati
C) functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor
de activitate
D) functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale
E) functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale

69. Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta?
a) functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale
B) functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice pentru calcularea conturilor nationale
C) functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale
D) functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati
E) functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor
de activitate

70. Directivele europene se elaboreaza in baza:


a) unei intelegeri prealabile cu tarile membre si tarile terte
B) unui cadru conceptual
C) unui proces legislativ
D) unui acord de principiu

71. abordarea anglo-saxona din cadrul directivelor europene nu presupune:


a) furnizarea de informatii financiare cat mai cuprinzatoare, cat mai transparente
B) acordarea prioritatii realitatii economice asupra formei juridice
C) privilegierea informatiei furnizata creditorilor si fiscului
D) privilegierea informatiei furnizata investitorilor

72. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o caracteristica a normelor contabile internationale
elaborate de IaSB. Care este acesta?
a) normele contabile internationale pot fi utilizate de catre bursele de valori si autoritatile de reglementare, care
permit societatilor externe si celor interne sa prezinte situatiile financiare in conformitate cu standardele
internationale de contabilitate
B) normele contabile internationale pot fi utilizate ca fundament al reglementarilor contabile nationale
C) normele contabile internationale au o flexibilitate scazuta
D) normele contabile internationale sunt utilizate ca tratament de baza de anumite tari care isi imbunatatesc
propriile reglementari
E) normele contabile internationale pot fi utilizate de organismele supranationale, precum Comisia Europeana

73. Una dintre conceptiile de mai jos nu reprezinta o conceptie privitoare la definirea si analiza
patrimoniului. Care este aceasta?
a) conceptia economica
B) conceptia existentiala
C) conceptia juridica
D) conceptia economico-juridica

74. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o trasatura a obiectului de studiu al contabilitatii.
Care este aceasta?
a) contabilitatea studiaza modul de gestionare a patrimoniului
B) contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativa
C) contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica
D) contabilitatea studiaza echilibrul patrimoniului

75. Modul de valorificare a mijloacelor economice nu se refera la:


a) modul cum se se asigura reproductia lor
B) modul cum se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor obtinute
C) modul cum participa la procesul de productie
D) modul cum se realizeaza exigibilitatea lor

76. Una din structurile de mai jos nu reprezinta o structura de activ. Care este aceasta?
a) active circulante
B) venituri in avans
C) active imobilizate

77. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei ativului (conform
Standardelor Internationale de Contabilitate). Care este aceasta?:
a) activul reprezinta o resursa de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru
intreprindere
B) activul reprezinta o resursa controlata de intreprindere
C) activul reprezinta o resursa detinuta obligatoriu in proprietate de intreprindere
D) activul reprezinta o resursa provenita din evenimente trecute

78. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei datoriei (conform
Standardelor Internationale de Contabilitate). Care este aceasta?
a) la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior
B) datoria este o obligatie prezenta a intreprinderii
C) datoria provine din evenimente trecute
D) la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre mediul exterior spre intreprindere

79. In structura imobilizarilor necorporale nu sunt incluse:


a) cheltuielile de dezvoltare
B) cheltuielile de cercetare
C) concesiunile, brevetele, licentele, marcile
D) cheltuielile de constituire
E) fondul comercial

80. In structura imobilizarilor corporale nu se includ:


a) alte instalatii, utilaje si mobilier
B) avansuri si imobiliozari corporale in curs de executie
C) terenuri si constructii
D) concesiuni, brevete, licente, marci
E) instalatii tehnice si masini

81. Una din caracteristicile de mai jos nu apartine terenurilor propriu-zise. Care este aceasta?
a) nu se amortizeaza
B) au o durata de utilizare nelimitata
C) sunt imobilizari financiare

82. Un activ curent nu este o resursa care:


a) reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata
B) reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata
C) este detinut in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la
data bilantului
D) se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru consum sau pentru vanzare, in cursul normal al ciclului de
exploatare

83. In structura stocurilor nu se includ:


a) materialele consumabile
B) materiile prime
C) produsele finite
D) marfurile
E) creantele

84. In structura activelor circulante nu se includ:


a) creantele
B) investitiile financiare pe termen lung
C) stocurile
D) casa si conturi la banci
E) investitiile financiare pe termen scurt

85. In structura materialelor consumabile nu se includ:


a) materiile prime
B) materialele auxiliare
C) materialele pentru ambalat
D) piesele de schimb
E) combustibilii

86. Produsele reziduale nu se regasesc sub forma de:


a) deseuri
B) materiale recuperabile
C) materiale consumabile
D) rebuturi

87. In categoria creantelor nu se includ:


a) sumele de incasat de la entitatile asimilate
B) creantele comerciale
C) sumele de incasat de la entitatile cu care compania este legatya in virtutea intereselor de participare
D) alte creante
E) capitalul subscris varsat

88. Sursele de finantare straine nu se mai numesc si:


a) capital strain
B) obligatii
C) datorii
D) capital subsris nevarsat

89. Sursele de finantare straine nu cuprind:


a) furnizorii
B) imprumuturile acordate de banci
C) efectele de platit
D) imprumuturile acordate de alte institutii financiar-bancare
E) efectele de primit

90. Pasivul partimonial nu cuprinde:


a) datorii
B) capital si rezerve
C) cheltuieli in avans
D) venituri in avans
E) provizioane

91. O datorie nu este curenta daca:


a) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului
B) se asteapta sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare
C) este exigibila in termen de peste 12 luni de la data bilantului

92. In structura datoriilor nu se includ:


a) provizioanele pentru litigii
B) datoriile in cadrul grupului
C) imprumuturile si datoriile asimilate
D) datoriile comerciale
E) datoriile din interese de participare

93. In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie:


Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari
patrimoniale de tipul:
a) a+x = P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P
94. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:
Se efectueaza plata salariilor cu suma de 200.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de
tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P

95. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:


Se diminueaza capitalul social cu suma de 10.000 lei, prin retragerea unui actionar. Operatia
produce modificari patrimoniale de tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P

96. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:


Se majoreaza capitalul social cu suma de 5.000 lei, pe seama rezervelor. Operatia produce
modificari patrimoniale de tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P

97. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:


Se incaseaza prin cont suma de 2.000 lei, reprezentand creanta asupra unui client. Operatia
produce modificari patrimoniale de tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P

98. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:


Se achita in numerar datoria fata de un furnizor cu suma de 1.000 lei. Operatia produce modificari
patrimoniale de tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P

99. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:


Se acorda un avans in numerar unui salariat imputernicit, in vederea achizitionarii de obiecte de
inventar, in valoare de 2.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P

100. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie:


Se primeste un credit bancar pe termen scurt de la o banca in valoare de 10.000 lei. Operatia
produce modificari patrimoniale de tipul:
a) a+x=P+x
B) a-x=P-x
C) a=P+x-x
D) a+x-x=P
101. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?
a) observatia, rationamentul, comparatia
B) analiza, sinteza, inventarierea
C) bilantul, contul, balanta de verificare
D) clasificarea, documentatia, analiza
E) documentatia, evaluarea, calculatia

102. In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee.
Care dintre urmatoarele grupe de procedee sunt utilizate si de alte discipline economice?
a) documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea
B) documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare
C) bilantul, contul, analiza, evaluarea
D) contul, analiza, sinteza, calculatia
E) bilantul, observatia, sinteza, evaluarea

103. Una din trasaturile de mai jos nu reprezinta o trasatura caracteristica metodei contabilitatii.
Care este aceasta?
a) inregistrarea valorica a existentei si miscarii patrimoniului
B) reflectarea patrimoniului atat sub aspectul utilitatii si functionalitatii bunurilor economice cat si sub aspectul
relatiilor de proprietate
C) inregistrarea cantitativa a existentei si miscarii patrimoniului
D) dubla inregistrare in conturi a tranzactiilor

104. Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este
acesta?
a) rationamentul
B) clasificarea
C) observatia
D) documentatia
E) comparatia

105. Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este
acesta?
a) inventarierea
B) rationamentul
C) sinteza
D) analiza
E) observatia

106. Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun si altor discipline economice.
Care este acesta?
a) evaluarea
B) calculatia
C) inventarierea
D) documentatia
E) observatia

107. Una din categoriile de mai jos nu reprezinta o categorie de utilizatori ai situatiilor financiare,
conform cadrului conceptual al IaSB. Care este aceasta?
a) angajatii
B) patronatele
C) investitorii
D) creditorii financiari
E) clientii
108. Una din caracteristicile de mai jos nu reprezinta o caracteristica calitativa a situatiilor
financiare. Care este aceasta?
a) exhaustivitatea
B) inteligibilitatea
C) credibilitatea
D) relevanta
E) comparabilitatea

109. Cadrul conceptual al IaSB defineste cinci elemente denumite structuri ale situatiilor financiare.
Unul din elementele de mai jos nu reprezinta o structura a situatiilor financiare. Care este aceasta?
a) capitalurile proprii
B) veniturile
C) activele
D) pierderile
E) datoriile

110. Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IaSB stabileste
caracteristicile calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre
acestea sunt corecte?
a) inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea
B) credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta
C) inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea
D) pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea
E) relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea

111. IaSB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in
clase corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. aceste clase sunt denumite:
a) structurile situatiilor financiare
B) caracteristicile calitative ale situatiilor financiare
C) rubricile situatiilor financiare
D) elementele situatiilor financiare
E) informatiile situatiilor financiare

112. In contabilitate cheltuielile reprezinta:


a) cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor
activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat
distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului
B) diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valorilor
activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat
distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului
C) diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor
activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile
in beneficiul proprietarilor capitalului.
D) diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor
activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri
in beneficiul proprietarilor capitalului.
E) diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor
activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat
distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului.

113. In contabilitate, veniturile reprezinta:


a) cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau
diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
contributii ale actionarilor.
B) cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau diminuari ale activelor
sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate
din contributii ale actionarilor.
C) cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau
diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
contributii ale actionarilor.
D) cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor
sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, rezultate din contributii ale
actionarilor.

114. Imaginea fidela a devenit un concept european in anul 1978, la propunerea:


a) Germaniei
B) Frantei
C) Belgiei
D) Marii Britanii
E) Olandei

115. Intr-una din situatiile de mai jos, conform principiului permanentei metodelor, intreprinderile
nu pot modifica politicile lor contabile. Care este aceasta?
a) daca o astfel de modificare este ceruta expres printr-un act normativ
B) daca o astfel de modificare este ceruta expres de un standard contabil
C) daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai cuprinzatoare
D) daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai relevante sau mai credibile

116. Intr-una din situatiile de mai jos, in aplicarea principiului prudentei, nu trebuie tinut seama de:
a) luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul
financiar se incheie cu profit sau pierdere
B) luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, numai daca exercitiul financiar
se incheie cu profit
C) luarea in consideratie, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchiderii
exercitiului financiar
D) luarea in considerare a tuturor obligatiilor previzibile si a tuturor pierderilor potentiale care iau nastere in
cursul exercitiului incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca aceste obligatii sau pierderi apar
intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului

117. Principiul independentei exercitiului presupune:


a) utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de angajamente
B) utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de incasari-plati
C) utilizarea de catre intreprinderi a acelorasi procedee si metode de evidenta si calcul in timpul exercitiului in
curs
D) utilizarea de catre intreprinderi a prudentei in evaluarea elementelor situatiilor financiare

118. Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit
Cadrului conceptual al IaSB?
a) activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele
B) activele, datoriile, cheltuielile si veniturile
C) activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele
D) activele, datoriile si capitalurile proprii
E) activele, datoriile, cheltuielile si pierderile

119. In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele
contabile nu pot fi:
a) documente justificative
B) registre contabile
C) documente centralizatoare
D) documente contabile de sinteza

120. Registrele contabile nu cuprind:


a) Registrul Cartea-Mare
B) Registrul de evidenta fiscala
C) Registrul Jurnal
D) Registrul Inventar

121. Gestiunea documentelor nu presupune:


a) inregistrarea in contabilitate a documentelor contabile
B) organizarea circulatiei documentelor
C) reconstituirea documentelor contabile
D) arhivarea documentelor contabile
E) utilizarea si evidenta documentelor contabile

122. Verificarea din punct de vedere al formei documentelor contabile nu se refera la:
a) completarea tuturor elementelor cerute de document
B) intocmirea documentului prin raportarea la actele normative care reglementeaza genul respectiv de operatii
C) existenta semnaturilor persoanelor responsabile de intomirea documentelor si efectuarea calculelor
D) folosirea modelului de document corespunzator naturii operatiei consemnate

123. Verificarea de fond a documentelor contabile nu vizeaza:


a) economicitatea operatiei
B) realitatea operatiei
C) necesitatea operatiei
D) legalitatea operatiei
E) completarea tuturor elementelor cerute de document

124. Unul din componentele de mai jos nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei
contabilitatii. Care este acesta?
a) obiectul evaluarii
B) aria evaluarii
C) etalonul monetar
D) pretul

125. Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga
metodologie a evaluarii. Unul dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu al evaluarii.
Care este acesta?
a) principiul stabilitatii unitatii monetare
B) principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit
C) principiul stabilitatii unitatii monetare
D) principiul pragului de semnificatie
E) principiul costului istoric

126. Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii
de mai jos nu sta la baza stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta?
a) calitatea bunului
B) utilitatea bunului
C) pretul pietei
D) gradul de uzura al bunului

127. Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare


este format din mai multe elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element
component al costului de achizitie. Care este acesta?
a) pretul de cumparare
B) cheltuielile de transport-aprovizionare
C) taxele nerecuperabile
D) alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului
respectiv
E) reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne)

128. Costul de productie al bunurilor nu cuprinde:


a) alte cheltuieli directe de productie (ex: salarii directe acorgate muncitorilor de baza)
B) o cota parte a cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunului
respectiv
C) cheltuieli de transport-aprovizionare
D) costul de achizitie al materiilor prime consumate
E) dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei
pentru care se calculeaza costul de productie

129. Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite
si nu exista posibilitatea identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din patrimoniu se
poate face utilizand mai multe metode. Intr-o astfel de situatie, una dintre acestea nu se utilizeaza
pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Care este aceasta?
a) metoda costului mediu ponderat (CPM)
B) metoda identificarii specifice
C) metoda primului lot intrat – primului lot iesit (FIFO)
D) metoda ultimului lot intrat – primului lot iesit (LIFO)

130. Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza:


a) costurile de achizitie sau de productie
B) preturile de piata
C) baremurile
D) indicii generali de preturi
E) indicii specifici de preturi

131. Valoarea la bilant a elementelor patrimoniale nu se stabileste pe baza:


a) principiului permanentei metodelor
B) valorii de intrare
C) valrii de inventar
D) principiului costului istoric

132. Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta?
a) contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea
fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere
intr-o perioada de gestiune
B) contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea de
ansamblu a elementelor patrimoniale, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in
intreprindere intr-o perioada de gestiune
C) contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea
fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere
intr-o perioada de gestiune
D) contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui
element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o
perioada de gestiune

133. Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa
reprezinte:
a) un mijloc economic
B) un proces economic
C) o sursa sau o grupa de surse de finantare
D) o functie contabila
E) un rezultat financiar

134. Una din afirmatiile de mai jos nu este importanta in clasificarea conturilor. Care este aceasta?
a) clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand legaturile
reciproce dintre ele
B) clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora
C) clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a
conturilor
D) clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi
E) clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii

135. Dupa continutul economic, nu distingem:


a) conturi de rezultate
B) conturi de mijloace economice
C) conturi de surse de finantare
D) conturi de activ
E) conturi de procese economice

136. Planul de conturi general reprezinta:


a) matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire
descriptiva, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare
B) matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un
simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare
C) matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un
simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare
D) matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara
simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

137. Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi.
Care este acesta?
a) familia din care face parte
B) functia contabila
C) continutul economic
D) corespondenta cu alte conturi

138. Dubla inregistrare consta in:


a) inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau financiare in doua conturi, si
anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
B) inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in doua conturi, si
anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
C) inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau financiare in doua conturi, si
anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
D) inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in mai mult de
doua conturi

139. analiza contabila consta in:


a) cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele
componente, in scopul stabilirii conturilor aflate in concordanta si a partii acestora – debit sau credit – in care
urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
B) cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele
componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza
sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
C) cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele
componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora – debit sau credit – in care urmeaza
sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume diferite
D) cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele
componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia
respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
140. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta?
a) determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimoniale,
precum si determi-narea sensurilor acestor modificari
B) aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente – debit sau
credit – in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata, adica stabilirea formulei contabile
C) stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa se
inregistreze tranzactia analizata
D) stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente
E) stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei

141. Formula contabila reprezinta:


a) calculul elementelor constitutive ale unui cont
B) modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi
C) modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul unui
cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica
D) modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant

142. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutiv al formulei contabile. Care
este acesta?
a) semnul “=” dintre conturile care participa la inregistrare
B) denumirea contului corespondent debitor
C) documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei
D) suma care face obiectul inregistrarii
E) denumirea contului corespondent creditor

143. articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente.
Unul dintre acestea nu reprezinta un element constitutiv al articolului contabil. Care este acesta?
a) semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil
B) documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei
C) data cind are loc tranzactia
D) explicatia descriptiva a tranzactiei

144. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia “acordarea unui avans spre decontare unei
persoane care pleaca in delegatie”?
a) a – X = P - X;
B) a + X – X = P;
C) a + X = P + X;
D) a = P + X - X.

145. Conturile de pasiv pot prezenta la sfarsitul perioadei:


a) sold final debitor sau zero;
B) sold final creditor sau debitor;
C) sold final creditor sau zero;
D) sold final numai debitor.

146. Functiile documentelor nu sunt:


a) de consemnare cantitativa si valorica;
B) de verificare;
C) de asigurare a integritatii patrimoniului;
D) juridica;
E) de control.

147. Evaluarea elementelor patrimoniale ale unei entitati economice in functie de momentul
efectuarii poate fi:
a) evaluarea la intrare, la iesire, la inventariere si la bilant;
B) evaluarea initiala , semestriala si anuala;
C) evaluarea contabila si administrativa.

148. Precizati formula prin care se obtine capitalul propriu:


a) activ + cheltuieli = capital propriu;
B) activ – pasiv = capitalul propriu;
C) active – datorii = capitalul propriu;
D) active-cheltuieli = capitalul propriu.
E) venituri-cheltuieli= capitalul propriu.

149. Din imobilizarile necorporale nu fac parte:


a) cheltuieli de constituire;
B) cheltuieli de dezvoltare;
C) concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active;
D) instalatii tehnice si masini;
E) fondul comercial.

150. Imobilizarile financiare nu cuprind:


a) titluri puse in echivalenta;
B) creante imobilizate;
C) alte titluri imobilizate;
D) interese de participare;
E) avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

151. Precizati care elemente patrimoniale au fost incadrate corect:


a) concesiunile (active circulante);
B) fondul comercial (active imobilizate);
C) cheltuieli de dezvoltare (cheltuieli in avans).

152. Soldul final al unui cont cu functia contabila de activ reprezinta:


a) diferenta dintre rulajul debitor si rulajul creditor al contului;
B) diferenta dintre soldul initial si rulajul creditor al contului;
C) diferenta dintre total sume debitoare si total sume creditoare ale unui cont;
D) diferenta dintre soldul initial si rulajul debitor al contului;
E) nici o afirmatie nu este corecta;

153. Care dintre urmatoarele grupe de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatiile privind
lichiditatea si solvabilitatea pe termen lung a firmei, precum si de capacitatea ei de a rambursa la
termen creditele contractate, impreuna cu dobanzile aferente:
a) creditorii financiari;
B) creditorii comerciali;
C) clientii;
D) conducerea intreprinderii.

154. Conform reglementarilor contabile actuale, care dintre formulele de calcul a activului net
contabil prezentate mai jos este corecta?
a) Capitalurile proprii + Datoriile pe termen lung;
B) Capitalurile proprii + Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;
C) active – Datorii;
D) activul bilantier – Posturi de regularizare – Datoriile;
E) Capitalurile proprii – Provizioanele reglementate.

155. Care dintre urmatoarele grupe de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatiile privind
lichiditatea pe termen scurt:
a) creditorii financiari
B) creditorii comerciali;
C) clientii;
D) conducerea intreprinderii.

156. Dispuneti de urmatoarele date din bilant: mijloace fixe 10.000 lei, materiale consumabile
1.200 lei, marfuri 2.000 lei, disponibil la banca 800 lei, numerar in casierie 400 lei, capital subscris
varsat 7.200 lei, rezerve 2.200 lei, furnizori 4.200 lei, clienti creditori 800 lei. Care este marimea
activului net contabil ?
a) 7.200 lei;
B) 11.000 lei;
C) 5.000 lei;
D) 9.400 lei;
E) 8.800 lei.

157. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia “majorarea capitalului social pe seama
rezervelor”. alegeti varianta corecta:
a) a + X = P + X
B) a – X = P + X
C) a + X – X = P
D) a – X = P – X
E) a = P + X – X

158. Formula contabila rezulta din:


a) parcurgerea etapelor analizei contabile;
B) reevaluare;
C) balanta de verificare;
D) evaluare;
E) registrul-jurnal.

159. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia “acordarea unui avans spre decontare unei
persoane care pleaca in delegatie”. alegeti varianta corecta:
a) a + X = P + X
B) a – X = P + X
C) a + X – X = P
D) a + X – X = P

160. Relatia prin care se determina performanta intreprinderii este:


a) capital propriu = activul – datoriile;
B) capital propriu = pasiv – activ;
C) ±rezultatul = venituri – cheltuieli;
D) capital propriu = datoriile – activul;
E) trezoreria neta = fluxurile de incasari - fluxurile de plati.

161. Conform OMFP 1752/2005, raportarile contabile anuale, se compun din:


a) bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note
explicative la situatiile financiare anuale;
B) bilant si cont de profit si pierdere;
C) raportul administratorilor, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor
de trezorerie, politici contabile si note explicative;
D) balanta, bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie;
E) situatia fluxurilor de trezorerie, bilant si cont de profit si pierdere.

162. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a trezoreriei ?


a) casa;
B) titluri de plasament;
C) concesiuni;
D) acreditive;
163. Regula de functionare a conturilor de pasiv este :
a) conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se debita si se crediteaza cu existentul initial (soldul initial) de
pasiv si majorarile de pasiv si se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentand un sold final creditor sau zero;
B) conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentul initial (soldul initial) de
pasiv si majorarile de pasiv si se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentand un sold final creditor sau zero;
C) conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentul initial (soldul initial) de
pasiv si majorarile de pasiv si se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentand un sold final creditor sau zero.

164. Documentul contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor


inventarierii patrimoniului este:
a) jurnalul de vanzari;
B) jurnalul de cumparari;
C) registrul cartea-mare;
D) registrul inventar.

165. Operatia prin care se da semnificatie datelor contabile poarta numele de :


a) inregistrare;
B) sintetizare;
C) interpretare;
D) masurare;
E) comunicare.

166. Documentul contabil in care se inregistreaza zilnic, in mod cronologic, operatiile si


evenimentele din viata intreprinderii este :
a) bilantul contabil;
B) contul de profit si pierdere;
C) registrul cartea mare;
D) registrul inventar;
E) registrul jurnal.

167. Care din urmatoarele afirmatii este falsa :


a) un cont de activ prezinta sold initial debitor;
B) un cont de pasiv se debiteaza cu cresterile;
C) un cont de capitaluri proprii prezinta in debit soldul final creditor;
D) un cont de activ se crediteaza cu diminuarile;
E) conturile de activ si de cheltuieli au reguli de functionare inverse, comparativ cu conturile de datorii, de
capitaluri proprii si de venituri.

168. Dupa locul intocmirii documentele pot fi clasificate astfel:


a) documente de sinteza si reportare, documente primare, documente interne;
B) documente de evidenta contabila, documente justificative;
C) documente interne, documente externe;
D) documente care privesc operatiile cu active fixe, documente care privesc operatiile cu stocuri;
E) documente primare, documente secundare

169. Cheltuielile care cuprind pierderile din creante legate de participatii, sconturile acordate
clientilor, dobanzile privind exercitiul financiar in curs sunt cheltuieli:
a) financiare;
B) de exploatare;
C) extraordinare;
D) nici una din variante.

170. Veniturile provenite din vanzarile de produse si marfuri sunt:


a) venituri din exploatare;
B) venituri extraordinare;
C) venituri financiare;
D) venituri ocazionale;
E) nici una din variante

171. Sumele provenite din vanzarea de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii ce intra
in categoria activitatilor curente, dupa scaderea reducerilor comerciale, a TVa – ului si a altor
impozite si taxe aferente, constituie:
a) venituri;
B) cifra de afaceri;
C) cifra de afaceri neta;
D) venituri din activitati extraordinare;
E) rezultatul Contului de profit si pierdere.

172. Pierderile din creantele legate de participatii sunt:


a) cheltuieli financiare;
B) cheltuieli de exploatare;
C) cheltuieli ocazionale;
D) cheltuieli extraodinare;
E) nici una din variante.

173. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile sunt:


a) cheltuieli financiare;
B) cheltuieli de exploatare;
C) cheltuieli ocazionale;
D) cheltuieli extraodinare;
E) nici una din variante

174. Sumele de bani sau bunurile materiale ce revin unei persoane fizice sau juridice in procesul
repartitiei si care sunt generate de desfasurarea unei activitati se numesc:
a) cheltuiei extraordinare;
B) venituri financiare;
C) venituri;
D) profit;
E) profit net.

175. Ce functie a contului consta in aceea ca fiecare cont reflecta un anumit bun economic, o sursa
de finantare sau rezultatul financiar:
a) functia economica + functia statistica;
B) functia de sistematizare,
C) functia economica;
D) functia contabila + functia de grupare;
E) functia de control.

176. Care dintre elementele enumerate mai jos nu apartin contului:


a) titlul contului + soldul contului;
B) debitul;
C) rulajul + data inregistrarii;
D) postul;
E) creditul.

177. Ce functie a contului se refera la faptul ca in conturi se inregistraza bunurile economice,


sursele de finantare si procesele economice pe elemente omogene:
a) functia de control;
B) functia de grupare,
C) functia contabila;
D) functia de calcul;
E) functia statistica.
178. Formula contabila de mai jos exprima:
404 = 5121 „ Furnizori de imobilizari” „ Conturi la banci in lei”
a) punerea in functiune;
B) incasarea subventiei;
C) plata facturii;
D) restituirea subventiei nefolosite;
E) trecerea partii corespunzatoare din subventie la venituri.

179. Fondurile create pe seama cheltuielilor, destinate acoperirii fluctuatiilor privind rata dobanzii
precum si pentru reglarea amortizarii derogatorii constituie:
a) subventii pentru investitii;
B) rezultatul reportat;
C) provizioanele reglementate;
D) rezervele;
E) prime de capital.

180. Fondurile obtinute de la buget sau de la alte institutii interesate, fiind destinate achizitionarii
sau crearii activelor imobilizate constituie:
a) subventii pentru investitii;
B) rezultatul reportat;
C) provizioane reglementate;
D) rezerve;
E) prime de capital.

181. Fondurile a caror constituire din profitul net este stipulata in statutul societatii sau prin clauze
contractuale constituie:
a) subventii pentru investitii;
B) rezultatul reportat;
C) provizioanele reglementate;
D) rezervele statutare;
E) prime de capital.

182. Profitul capitalizat in mod durabil de intreprindere pana la o decizie contrara a organelor
competente constituie:
a) subventii pentru investitii;
B) rezultatul reportat;
C) provizioanele reglementate;
D) rezervele;
E) prime de capital.

183. Fondurile create din reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor financiare constituie:
a) subventii pentru investitii;
B) rezultatul reportat;
C) diferente din reevaluare;
D) rezervele;
E) prime de capital.

184. Reflectarea in contabilitatea financiara a veniturilor se face:


a) lunar;
B) bilunar;
C) in momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra beneficiarului sub forma tacita a acceptarii pretului
sau al intocmirii documentelor ce atesta vanzarea.
D) anual;
E) bianual.
185. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung:
a) dobanzile aferente depozitelor;
B) creantele;
C) comisioanele datorate bancilor;
D) creditele bancare pe termen lung;
E) nici una din variante.

186. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung:
a) dobanzile aferente depozitelor;
B) creantele;
C) comisioanele datorate bancilor;
D) datoriile privind concesiunile si alte datorii similare;
E) nici una din variante.

187. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung:
a) dobanzile aferente depozitelor;
B) creantele;
C) comisioanele datorate bancilor;
D) imprumuturile din emisiunea de obligatiuni;
E) nici una din variante.

188. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung:
a) dobanzile aferente depozitelor;
B) creantele;
C) comisioanele datorate bancilor;
D) dobanzile aferente datoriilor pe termen lung ;
E) nici una din variante.

189. Performanta se calculeaza prin relatia:


a) rezultatul contabil = venituri – cheltuieli;
B) rezultatul contabil = venituri + cheltuieli;
C) rezultatul contabil = cheltuieli – venituri + datorii;
D) rezultatul contabil = cheltuieli – venituri – datorii;
E) rezultatul contabil = cheltuieli +venituri – datorii;

190. Veniturile din exploatare sunt formate din:


a) venituri din participatii;
B) venituri din dobanzi;
C) venituri din diferente de curs valutar
D) venituri din titluri de plasament;
E) venituri din vanzarea de produse si marfuri.

191. Veniturile din exploatare sunt formate din:


a) venituri din participatii;
B) venituri din dobanzi;
C) venituri din diferente de curs valutar
D) venituri din titluri de plasament;
E) venituri din productia de imobilizari.

192. Venitul realizat din concesiune poate lua forma:


a) unei redevente;
B) unei dobanzi;
C) unui dividend;

193. Conform conceptiei economice ecuatia generala este de forma:


a) utilizari = resurse;
B) bunuri economice = datorii + obligatii;
C) activ = pasiv;
D) activ + datorii;
E) venituri + datorii.

194. Fluxurile de informatii privind pozitia financiara a unei firme sunt oferite de:
a) contul de profit si pierdere;
B) situatia modificarilor capitalurilor proprii;
C) bilant;
D) situatia fluxurilor de trezorerie;
E) nici unul dintre raspunsuri nu este corect.

195. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia „majorarea capitalului social din profitul
anilor precedenti”. alegeti varianta corecta.
a) a + X = C + (D+ X)
B) a – X = (C + X) + D
C) a + X – X = C + D
D) a – X = C + (D – X)
E) a = (C+ X) + (D– X)

196. Ecuatia generala a rezultatului este: Cheltuieli ± Rezultatul = Venituri. Este corecta aceasta
afirmatie de mai sus?
a) da;
B) nu;
C) nu, ecuatia generala este : cheltuieli + rezultat = venituri;
D) nu, ecuatia generala este : cheltuieli - rezultat = venituri;
E) nici un raspuns este corect.

197. Conform IaSB un activ reprezinta:


a) O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor eveni-mente trecute, de la care se asteapta sa
genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;
B) O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente viitoare, de la care se asteapta sa
genereze beneficii eco-nomice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;
C) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente tre-cute si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;
D) interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale;
E) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente viitoa-re si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice.

198. Conform IaSB o datorie reprezinta:


a) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;
B) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente vii-toare si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice;
C) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente tre-cute si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice;
D) O obligatie viitoare a entitatii ce decurge din evenimente tre-cute si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;
E) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente pre-zente si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

199. Conform IaSB capitalurile proprii reprezinta:


a) interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale;
B) O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente viitoare si prin decontarea careia se asteapta sa
rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice;
C) O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa
genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;
D) interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale;
E) interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati inainte de deducerea tuturor datoriilor sale.

200. Care din urmatoarele active nu este considerat un activ curent:


a) stocuri vandute;
B) stocuri consumate;
C) titluri de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada ce depaseste 12 luni de la data
bilantului;
D) titluri de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data
bilantului;
E) creante comerciale.

201. In care dintre urmatoarele registre de contabilitate sunt consemnate diferentele constate la
inventar:
a) registrul-inventar;
B) registrul-jurnal;
C) fisa de cont pentru operatii diverse;
D) fisa de cont pentru valori materiale;
E) registrul de vanzari si cumparari.

202. Una din functiile enumerate mai jos nu este caracteristica documentelor de evidenta contabila:
a) functia de consemnare cantitativa si valorica;
B) functia de acte justificative;
C) functia de verificare;
D) functia de asigurare a integritatii patrimoniului;
E) functia de sistematizare a productiei obtinute.

203. Costul istoric, ca baza de evaluare, are urmatoarele calitati:


a) determinare obiectiva si verificabilitate;
B) fiabilitate si relevanta;
C) realitate si fiabilitate;
D) determinare obiectiva si permanenta in timp;
E) nici un raspuns nu este corect.

204. Care dintre valorile enumerate mai jos nu poate fi retinuta ca baza de evaluare a elementelor
in situatiile financiare:
a) costul curent;
B) costul istoric;
C) valoarea realizabila;
D) valoarea amortizabila de intrare;
E) valoarea actualizata.

205. Rezultatul exercitiului reprezinta:


a) rezultatul precedent
B) rezultatul curent
C) rezultatul brut contabil al anului precedent

206. Total activ = Total pasiv, reflecta:


a) o simpla coincidenta
B) o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei
C) egalitatea bilantiera

207. Relatia: „mijloace economice = resurse economice”, este:


a) adevarata
B) falsa
C) probabila
D) intamplatoare

208. Intreprinderile care detin pana la 9 angajati intra in categoria:


a) intreprinderi mijlocii
B) microintreprinderi
C) intreprinderi mici
D) intreprinderi mari

209. Intreprinderile care detin intre 10 si 49 de angajati intra in categoria:


a) intreprinderi mijlocii
B) microintreprinderi
C) intreprinderi mici
D) intreprinderi mari

210. Intreprinderile care detin intre 50 si 249 de angajati intra in categoria:


a) intreprinderi mijlocii
B) microintreprinderi
C) intreprinderi mici
D) intreprinderi mari

211. Intreprinderile care detin peste 250 de angajati intra in categoria:


a) intreprinderi mijlocii
B) microintreprinderi
C) intreprinderi mici
D) intreprinderi mari

212. Precizati la care dintre societatile enumerate mai jos, capitalul social este divizat in actiuni.
a) Societatea cu raspundere limitata
B) Socieatatea in comandita simpla
C) Societatea pe actiuni
D) societatea in nume colectiv

213. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:
a) documentatia
B) clasificarea
C) bilantul
D) sinteza

214. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:
a) documentatia
B) clasificarea
C) contul
D) sinteza

215. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:
a) documentatia
B) clasificarea
C) contul
D) sinteza
E) analiza

216. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:
a) documentatia
B) clasificarea
C) balanta de verificare
D) sinteza

217. Precizati care dintre procedeele enumerate nu este specific numai metodei contabilitatii:
a) bilantul
B) contul
C) balanta de verificare
D) sinteza

218. Precizati dintre procedeele enunerate mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitătii?
a) analiza, sinteza, inventarierea
B) observatia, rationamentul, comparatia
C) clasificarea, documentatia, analiza
D) bilantul, contul, balanta de verificare
E) documentatia, evaluarea, calculatia

219. Precizati dintre procedeele enunerate mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitătii?
a) bilantul, contul, balanta de verificare
B) observatia, rationamentul, comparatia
C) clasificarea, documentatia, analiza
D) clasificarea, analiza, sinteza

220. Precizati care dintre categoriile enumerate mai jos nu intra in structura pasivului bilantier:
a) capital si rezerve
B) venituri in avans
C) datorii pe termen lung
D) cheltuieli in avans

221. In categoria imobilizarilor necorporale nu sunt cuprinse:


a) alte imobilizari necorporale
B) interesele de participare
C) cheltuielile de dezvoltare
D) concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare
E) cheltuielile de constituire

222. In categoria imobilizarilor corporale nu se includ:


a) creantele comerciale
B) instalatiile tehnice si masinile
C) terenurile, amenajarile de terenuri si constructiile
D) avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie

223. In categoria imobilizarilor corporale sunt cuprinse:


a) instalatiile tehnice si masinile
B) cheltuielile de dezvoltare
C) fondul comercial
D) cheltuielile de constituire

224. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier:
a) active circulante
B) cheltuieli in avans
C) active imobilizate
D) venituri in avans

225. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier:
a) active circulante
B) cheltuieli in avans
C) active imobilizate
D) datorii

226. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier:
a) active circulante
B) provizioane
C) active imobilizate
D) cheltuieli in avans

227. In categoria imobilizarilor necorporale nu se cuprind:


a) cheltuielile de dezvoltare
B) avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
C) fondul comercial
D) concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte valori similare

228. In categoria imobilizarilor necorporale nu se cuprind:


a) cheltuielile de dezvoltare
B) imobilizari corporale in curs de executie
C) fondul comercial
D) concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte valori similare

229. In categoria datoriilor (pasivelor) curente se includ:


a) datoriile cu o scadenta mai mica de un an
B) datoriile cu o scadenta mai mare de un an, dar mai mica de doi ani
C) datoriile cu o scadenta mai mare de doi ani
D) datoriile cu o scadenta mai mare de trei ani

230. In categoria datoriilor (pasivelor) curente se includ:


a) datoriile cu o scadenta mai mica de un an
B) datoriile cu o scadenta mai mare de un an, dar mai mica de doi ani
C) datoriile cu o scadenta mai mare de doi ani
D) datoriile cu o scadenta mai mare de cinci ani

231. Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) apare in bilant in categoria:


a) imobilizarilor corporale
B) imobilizarilor financiare
C) stocurilor
D) imobilizarilor necorporale

232. Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) apare in bilant in categoria:


a) imobilizarilor corporale
B) imobilizarilor financiare
C) creantelor
D) imobilizarilor necorporale

233. In categoria lichiditatilor sunt incluse:


a) stocurile
B) disponibilitatile la banca si in contul curent
C) imobilizarile
D) creantele si datoriile

234. In categoria lichiditatilor sunt incluse:


a) investitiile financiare pe termen scurt
B) disponibilitatile la banca si in contul curent
C) imobilizarile
D) creantele si datoriile
235. Plata furnizorilor de imobilizari reprezinta un flux de trezorerie aferent:
a) activitatilor de exploatare
B) activitatilor de finantare
C) nu reprezinta flux de trezorerie
D) activitatilor de investitii

236. Plata furnizorilor de imobilizari reprezinta un flux de trezorerie aferent:


a) activitatilor de exploatare
B) activitatilor de finantare
C) activitatilor extraordinare
D) activitatilor de investitii

237. Incasarea clientilor reprezinta un flux de trezorerie aferent:


a) activitatilor de exploatare
B) activitatilor de finantare
C) activitatilor de investitii
D) nu reprezinta flux de trezorerie

238. Incasarea clientilor reprezinta un flux de trezorerie aferent:


a) activitatilor de exploatare
B) activitatilor de finantare
C) activitatilor de investitii
D) activitatilor extraordinare

239. Contractarea (incasarea) unui credit bancar pe termen lung reprezinta un flux de trezorerie
aferent:
a) activitatilor de exploatare
B) activitatilor de finantare
C) activitatilor de investitii
D) nu reprezinta flux de trezorerie

240. Contractarea (incasarea) unui credit bancar pe termen lung reprezinta un flux de trezorerie
aferent:
a) activitatilor de exploatare
B) activitatilor de finantare
C) activitatilor de investitii
D) reprezinta flux de exploatare