Sunteți pe pagina 1din 88

CONTA BAZE IARNA

TRUE/FALSE 1. Potrivit conceptiei economice, patrimoniul este considerat ca totalitate a bunurilor economice exprimabile in bani, exclusiv rezultatele folosirii lor, ce apartin unei persoane fizice sau juridice. ANS: F 2. Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta toate drepturile si obligatiile cu continut economic ale unui subiect de drept. ANS: T 3. Determinarea existentiala a bunurilor economice evidentiaza faptul ca bunurile nu au o forma concreta. ANS: F 4. Utilitatea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a fi exprimat in bani. ANS: F 5. Valoarea unui bun reprezinta capacitatea acestuia de a satisface o anumita nevoie. ANS: F 6. Fondul comercial este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este inferior valorii de piata a activelor nete dobandite. ANS: F 7. Produsele finite sunt acele produse care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de procesul tehnologic al intreprinderii, fiind depozitate in vederea vanzarii catre terti. ANS: T 8. Provizioanele reprezinta datorii ale intreprinderii constituie la inchiderea exercitiului financiar pe seama cheltuielilr, pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este probabila ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare. ANS: T 9. Metoda este o cale rationala de urmat in vederea atingerii unui scop. ANS: T 10. Procedeul este mijlocul prin care se realizeaza scopul urmarit. ANS: T

11. Cadrul contabil conceptual al IASB reprezinta o incercare de sistematizare a elementelor teoretice ale contabilitatii intr-o constructie teoretica, care sa ghideze practica contabila. ANS: T 12. IASB este un organism abilitat din punct de vedere juridic sa impuna intreprinderilor, in mod direct, aplicarea standardelor sale. ANS: F 13. Conform cadrului conceptual al IASB, obiectivul situatiilor financiare consta in furnizarea de informatii privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprindertii, utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor lor economice. ANS: T 14. In viziunea IASB postulatele reprezinta concepte fundamentale sau conventii contabile de baza . ANS: T 15. In conceptia IASB principiile contabile sunt concepte fundamentale sau conventii contabile de baza. ANS: F 16. Principiul continuitatii activitatii presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor imprevizibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. ANS: F 17. Evaluarea este procedeul metodei contabilitatii care asigura exprimarea valorica a componentelor patrimoniului. ANS: T 18. In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata. ANS: T 19. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont ANS: F 20. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului. ANS: T 21. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului ANS: F

22. Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont ANS: T 23. Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur fel de sold, fie numai debitor, fie numai creditor ANS: T 24. Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu sunt prestabilite si imprimate ANS: F 25. Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului ANS: T 26. Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, preluand semnul totalului mai mic ANS: F 27. Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli extraordinare. ANS: F 28. Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli curente. ANS: F 29. Prin deducerea din profitul brut a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului, care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. ANS: T 30. Prin deducerea din profitul net a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului, care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. ANS: F 31. Contul este un procedeu specific metodei contabilitatii, de inregistrare, calcul si control valoric, iar uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine cronologica si sistematica, pe o anumita perioada de timp. ANS: T

32. Contul este un procedeu specific tuturor stiintelor, de inregistrare, calcul si control valoric, iar uneori cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte in ordine cronologica si sistematica, pe o anumita perioada de timp. ANS: F 33. Bilantul este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica, existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere. ANS: F 34. Balanta de verificare este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica, existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere. ANS: F 35. Balanta de verificare este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al intreprinderii, precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.). ANS: F 36. Balanta de verificare este un document contabil pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmeste bilantul. ANS: T 37. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Cresteri - Micsorari = Situatia finala. ANS: T 38. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala - Cresteri + Micsorari = Situatia finala. ANS: F 39. Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Micsorari - Cresteri = Situatia finala. ANS: F 40. Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua parti ale contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este partea din stanga oricarui cont; iar creditul este partea din dreapta oricarui cont. ANS: T

41. Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua parti ale contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este partea din dreapta oricarui cont; iar creditul este partea din stanga oricarui cont. ANS: F 42. Analiza contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor justificative in vederea determinarii corespondentei conturilor si stabilirii formulei contabile. ANS: T 43. Formula contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor justificative si descompunerea ei in elemente componente, in vederea deducerii conturilor care se debiteaza si a conturilor care se crediteaza. ANS: F 44. Formula contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice sau financiare in conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica in ordinea in care aceste operatii s-au efectuat. ANS: T 45. Analiza contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice in conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica. ANS: F 46. Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se obtine articolul contabil. ANS: T 47. Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se obtine analiza contabila. ANS: F 48. Stornarea in negru presupune inversarea formulei contabile eronat intocmite si apoi intocmirea formulei contabile corecte. ANS: T 49. Stornarea in rosu presupune inversarea formulei contabile eronat intocmite si apoi intocmirea formulei contabile corecte. ANS: F 50. Stornarea in rosu presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu rosu sau in chenar, dupa care se intocmeste formula contabila corecta.

ANS: T 51. Stornarea in negru presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu rosu sau in chenar, dupa care se intocmeste formula contabila corecta. ANS: F 52. Documentatia consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la existenta si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnata intr-un document care atesta infaptuirea ei. ANS: T 53. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in expresie baneasca a existentei, miscrii si transformarii elementelor patrimoniale, in scopul reflectarii acestora in contabilitate. ANS: T 54. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in expresie baneasca a existentei, miscrii si transformarii elementelor patrimoniale de activ, in scopul reflectarii acestora in contabilitate. ANS: F 55. Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in expresie baneasca a existentei, miscrii si transformarii elementelor patrimoniale de pasiv, in scopul reflectarii acestora in contabilitate. ANS: F 56. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi, inainte de deducerea tuturor datoriilor sale. ANS: F 57. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi, inainte de reducerea tuturor datoriilor sale. ANS: F MULTIPLE CHOICE 1. Prima lucrare din literatura contabila care prezinta pentru prima data descrierea partidei duble in contabilitate se intituleaza: a. Partida dubla in contabilitate b. Tratat de contabilitate in partida dubla c. Contabilitatea in partida dubla d. Contabilitatea si partida dubla e. Parida dubla in slujba contabilitatii ANS: B

2. In conceptia lui Luca Paciolo, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre: a. bani si capital b. avere si bani c. bani si bunuri d. avere si capital ANS: D 3. La inceput, contabilitatea era bazata pe empirism si a fost cunoscuta sub denumirea de: a. contabilitate in partida dubla b. contabilitate arhaica c. contabilitate rudimentara d. contabilitate in partida simpla ANS: C 4. Atunci cand consideram contabilitatea o arta, nu trebuie sa luam in considerare: a. arta forma a activitatii umane care oglindeste realitatea in imagini expresive b. arta privita ca priceperea, maiestria contabilului de a masura, inregistra, clasifica , interpreta si comunica datele exprimate valoric c. arta privita ca priceperea contabilului in a emite judecati profesionale d. arta privita ca utilizare rationala de metode in vederea obtinerii unui rezultat ANS: A 5. Dupa unii autori (Bernard Esnault si Christian Haurau) in contabilitate s-au conturat mai multe paradigme. Una din abordarile de mai jos nu reprezinta o paradigma a contabilitatii. Care este aceasta? a. abordarea predictiva b. abordarea comportamentala c. abordarea deductiva d. abordarea cognitiva e. abordarea inductiva ANS: D 6. Una din afirmatiile de mai jos nu este corecta. Care este aceasta? a. conform abordarii inductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin testarea metodelor si regulilor contabile, in functie de capacitatea lor de predictie a evenimentelor b. conform abordarii comportamentale in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin studierea reactiilor utilizatorului individual in momentul publicarii informatiei contabile c. conform abordarii economice in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face apreciind informatia contabila ca un bun economic, supusa regulilor economiei de piata, respectiv principiul cererii si ofertei d. conform abordarii deductive in contabilitate, elaborarea teoriei contabile se face prin definirea prealabila a obiectivelor, din care sunt deduse postulatele, conventiile si regulile contabile ANS: A 7. Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare b. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate

c. functia de comunicare financiara externa d. functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si financiare si a rezultatului intreprinderii e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor nationale ANS: B 8. Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor nationale b. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale c. functia de comunicare financiara externa d. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare e. functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale ANS: E 9. Una din functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii financiare. Care este aceasta? a. functia de comunicare financiara externa b. functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de determinarea a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale e. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor nationale ANS: D 10. Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate b. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati c. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale d. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale e. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale ANS: C 11. Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale b. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati c. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate d. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale e. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale ANS: A 12. Una dintre functiile de mai jos nu apartine contabilitatii de gestiune. Care este aceasta? a. functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale b. functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice pentru calcularea

conturilor nationale c. functia de furnizare a bugetelor si conturilor previzionale d. functia de determinare a rezultatelor analitice pe produs sau activitati e. functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate ANS: B 13. Directivele europene se elaboreaza in baza: a. unei intelegeri prealabile cu tarile membre si tarile terte b. unui cadru conceptual c. unui proces legislativ d. unui acord de principiu ANS: C 14. Abordarea anglo-saxona din cadrul directivelor europene nu presupune: a. furnizarea de informatii financiare cat mai cuprinzatoare, cat mai transparente b. acordarea prioritatii realitatii economice asupra formei juridice c. privilegierea informatiei furnizata creditorilor si fiscului d. privilegierea informatiei furnizata investitorilor ANS: C 15. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o caracteristica a normelor contabile internationale elaborate de IASB. Care este acesta? a. normele contabile internationale pot fi utilizate de catre bursele de valori si autoritatile de reglementare, care permit societatilor externe si celor interne sa prezinte situatiile financiare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate b. normele contabile internationale pot fi utilizate ca fundament al reglementarilor contabile nationale c. normele contabile internationale au o flexibilitate scazuta d. normele contabile internationale sunt utilizate ca tratament de baza de anumite tari care isi imbunatatesc propriile reglementari e. normele contabile internationale pot fi utilizate de organismele supranationale, precum Comisia Europeana ANS: C 16. Una dintre conceptiile de mai jos nu reprezinta o conceptie privitoare la definirea si analiza patrimoniului. Care este aceasta? a. conceptia economica b. conceptia existentiala c. conceptia juridica d. conceptia economico-juridica ANS: B 17. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o trasatura a obiectului de studiu al contabilitatii. Care este aceasta? a. contabilitatea studiaza modul de gestionare a patrimoniului b. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativa c. contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica d. contabilitatea studiaza echilibrul patrimoniului ANS: B

18. Modul de valorificare a mijloacelor economice nu se refera la: a. modul cum se se asigura reproductia lor b. modul cum se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor obtinute c. modul cum participa la procesul de productie d. modul cum se realizeaza exigibilitatea lor ANS: D 19. Una din structurile de mai jos nu reprezinta o structura de activ. Care este aceasta? a. active circulante b. venituri in avans c. active imobilizate ANS: B 20. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei ativului (conform Standardelor Internationale de Contabilitate). Care este aceasta?: a. activul reprezinta o resursa de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere b. activul reprezinta o resursa controlata de intreprindere c. activul reprezinta o resursa detinuta obligatoriu in proprietate de intreprindere d. activul reprezinta o resursa provenita din evenimente trecute ANS: C 21. Una din afirmatiile de mai jos nu reprezinta o parte componenta a definitiei datoriei (conform Standardelor Internationale de Contabilitate). Care este aceasta? a. la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior b. datoria este o obligatie prezenta a intreprinderii c. datoria provine din evenimente trecute d. la decontare, datoria determina un flux de beneficii dinspre mediul exterior spre intreprindere ANS: D 22. In structura imobilizarilor necorporale nu sunt incluse: a. cheltuielile de dezvoltare b. cheltuielile de cercetare c. concesiunile, brevetele, licentele, marcile d. cheltuielile de constituire e. fondul comercial ANS: B 23. In structura imobilizarilor corporale nu se includ: a. alte instalatii, utilaje si mobilier b. avansuri si imobiliozari corporale in curs de executie c. terenuri si constructii d. concesiuni, brevete, licente, marci e. instalatii tehnice si masini ANS: D 24. Una din caracteristicile de mai jos nu apartine terenurilor propriu-zise. Care este aceasta?

a. nu se amortizeaza b. au o durata de utilizare nelimitata c. sunt imobilizari financiare ANS: C 25. Un activ curent nu este o resursa care: a. reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata b. reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata c. este detinut in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului d. se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru consum sau pentru vanzare, in cursul normal al ciclului de exploatare ANS: B 26. In structura stocurilor nu se includ: a. materialele consumabile b. materiile prime c. produsele finite d. marfurile e. creantele ANS: E 27. In structura activelor circulante nu se includ: a. creantele b. investitiile financiare pe termen lung c. stocurile d. casa si conturi la banci e. investitiile financiare pe termen scurt ANS: B 28. In structura materialelor consumabile nu se includ: a. materiile prime b. materialele auxiliare c. materialele pentru ambalat d. piesele de schimb e. combustibilii ANS: A 29. Produsele reziduale nu se regasesc sub forma de: a. deseuri b. materiale recuperabile c. materiale consumabile d. rebuturi ANS: C 30. In categoria creantelor nu se includ: a. sumele de incasat de la entitatile asimilate b. creantele comerciale c. sumele de incasat de la entitatile cu care compania este legatya in virtutea intereselor de participare

d. alte creante e. capitalul subscris varsat ANS: E 31. Sursele de finantare straine nu se mai numesc si: a. capital strain b. obligatii c. datorii d. capital subsris nevarsat ANS: D 32. Sursele de finantare straine nu cuprind: a. furnizorii b. imprumuturile acordate de banci c. efectele de platit d. imprumuturile acordate de alte institutii financiar-bancare e. efectele de primit ANS: E 33. Pasivul partimonial nu cuprinde: a. datorii b. capital si rezerve c. cheltuieli in avans d. venituri in avans e. provizioane ANS: C 34. O datorie nu este curenta daca: a. este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului b. se asteapta sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare c. este exigibila in termen de peste 12 luni de la data bilantului ANS: C 35. In structura datoriilor nu se includ: a. provizioanele pentru litigii b. datoriile in cadrul grupului c. imprumuturile si datoriile asimilate d. datoriile comerciale e. datoriile din interese de participare ANS: A 36. In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x = P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P ANS: A

37. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se efectueaza plata salariilor cu suma de 200.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. A+x=P+x b. A-x=P-x c. A=P+x-x d. A+x-x=P ANS: B 38. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se diminueaza capitalul social cu suma de 10.000 lei, prin retragerea unui actionar. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. b. c. d. A+x=P+x A-x=P-x A=P+x-x A+x-x=P

ANS: C 39. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se majoreaza capitalul social cu suma de 5.000 lei, pe seama rezervelor. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. b. c. d. A+x=P+x A-x=P-x A=P+x-x A+x-x=P

ANS: C 40. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se incaseaza prin cont suma de 2.000 lei, reprezentand creanta asupra unui client. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. b. c. d. A+x=P+x A-x=P-x A=P+x-x A+x-x=P

ANS: D 41. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se achita in numerar datoria fata de un furnizor cu suma de 1.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. b. c. d. A+x=P+x A-x=P-x A=P+x-x A+x-x=P

ANS: B

42. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se acorda un avans in numerar unui salariat imputernicit, in vederea achizitionarii de obiecte de inventar, in valoare de 2.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. b. c. d. A+x=P+x A-x=P-x A=P+x-x A+x-x=P

ANS: D 43. Intr-o intreprindere are loc urmatoarea operatie: Se primeste un credit bancar pe termen scurt de la o banca in valoare de 10.000 lei. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: a. b. c. d. A+x=P+x A-x=P-x A=P+x-x A+x-x=P

ANS: A 44. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ? a. b. c. d. e. observatia, rationamentul, comparatia analiza, sinteza, inventarierea bilantul, contul, balanta de verificare clasificarea, documentatia, analiza documentatia, evaluarea, calculatia

ANS: C 45. In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee. Care dintre urmatoarele grupe de procedee sunt utilizate si de alte discipline economice? a. b. c. d. e. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare bilantul, contul, analiza, evaluarea contul, analiza, sinteza, calculatia bilantul, observatia, sinteza, evaluarea

ANS: A 46. Una din trasaturile de mai jos nu reprezinta o trasatura caracteristica metodei contabilitatii. Care este aceasta? a. inregistrarea valorica a existentei si miscarii patrimoniului b. reflectarea patrimoniului atat sub aspectul utilitatii si functionalitatii bunurilor economice cat si sub aspectul relatiilor de proprietate c. inregistrarea cantitativa a existentei si miscarii patrimoniului d. dubla inregistrare in conturi a tranzactiilor ANS: C 47. Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este acesta? a. rationamentul

b. c. d. e.

clasificarea observatia documentatia comparatia

ANS: D 48. Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun tuturor stiintelor. Care este acesta? a. inventarierea b. rationamentul c. sinteza d. analiza e. observatia ANS: A 49. Unul din procedeele de mai jos nu reprezinta un procedeu comun si altor discipline economice. Care este acesta? a. evaluarea b. calculatia c. inventarierea d. documentatia e. observatia ANS: E 50. Una din categoriile de mai jos nu reprezinta o categorie de utilizatori ai situatiilor financiare, conform cadrului conceptual al IASB. Care este aceasta? a. b. c. d. e. angajatii patronatele investitorii creditorii financiari clientii

ANS: B 51. Una din caracteristicile de mai jos nu reprezinta o caracteristica calitativa a situatiilor financiare. Care este aceasta? a. exhaustivitatea b. inteligibilitatea c. credibilitatea d. relevanta e. comparabilitatea ANS: A 52. Cadrul conceptual al IASB defineste cinci elemente denumite structuri ale situatiilor financiare. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta o structura a situatiilor financiare. Care este aceasta? a. capitalurile proprii b. veniturile c. activele d. pierderile e. datoriile ANS: D

53.

Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste caracteristicile calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre acestea sunt corecte? a. b. c. d. e. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea

ANS: C 54. IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le in clase corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite: a. b. c. d. e. structurile situatiilor financiare caracteristicile calitative ale situatiilor financiare rubricile situatiilor financiare elementele situatiilor financiare informatiile situatiilor financiare

ANS: A 55. In contabilitate cheltuielile reprezinta: a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului b. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului c. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului. d. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in beneficiul proprietarilor capitalului. e. diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului. ANS: E 56. In contabilitate, veniturile reprezinta: a. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale

actionarilor. b. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau diminuari ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. c. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. d. cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, rezultate din contributii ale actionarilor.
ANS: A 57. Imaginea fidela a devenit un concept european in anul 1978, la propunerea: a. Germaniei b. Frantei c. Belgiei d. Marii Britanii e. Olandei ANS: D 58. Intr-una din situatiile de mai jos, conform principiului permanentei metodelor, intreprinderile nu pot modifica politicile lor contabile. Care este aceasta? a. daca o astfel de modificare este ceruta expres printr-un act normativ b. daca o astfel de modificare este ceruta expres de un standard contabil c. daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai cuprinzatoare d. daca o noua politica contabila duce la obtinerea unor informatii mai relevante sau mai credibile ANS: C 59. Intr-una din situatiile de mai jos, in aplicarea principiului prudentei, nu trebuie tinut seama de: a. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul financiar se incheie cu profit sau pierdere b. luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, numai daca exercitiul financiar se incheie cu profit c. luarea in consideratie, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar d. luarea in considerare a tuturor obligatiilor previzibile si a tuturor pierderilor potentiale care iau nastere in cursul exercitiului incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca aceste obligatii sau pierderi apar intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului ANS: B 60. Principiul independentei exercitiului presupune: a. utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de angajamente b. utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de incasari-plati c. utilizarea de catre intreprinderi a acelorasi procedee si metode de evidenta si calcul in timpul exercitiului in curs d. utilizarea de catre intreprinderi a prudentei in evaluarea elementelor situatiilor financiare

ANS: A 61. Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit

Cadrului conceptual al IASB?


a. b. c. d. e.

activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele activele, datoriile, cheltuielile si veniturile activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele activele, datoriile si capitalurile proprii activele, datoriile, cheltuielile si pierderile

ANS: D 62. In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele

contabile nu pot fi: a. documente justificative b. registre contabile c. documente centralizatoare d. documente contabile de sinteza
ANS: C 63. Registrele contabile nu cuprind: a. Registrul Cartea-Mare b. Registrul de evidenta fiscala c. Registrul Jurnal d. Registrul Inventar ANS: B 64. Gestiunea documentelor nu presupune: a. inregistrarea in contabilitate a documentelor contabile b. organizarea circulatiei documentelor c. reconstituirea documentelor contabile d. arhivarea documentelor contabile e. utilizarea si evidenta documentelor contabile ANS: A 65. Verificarea din punct de vedere al formei documentelor contabile nu se refera la: a. completarea tuturor elementelor cerute de document b. intocmirea documentului prin raportarea la actele normative care reglementeaza genul respectiv de operatii c. existenta semnaturilor persoanelor responsabile de intomirea documentelor si efectuarea calculelor d. folosirea modelului de document corespunzator naturii operatiei consemnate ANS: B 66. Verificarea de fond a documentelor contabile nu vizeaza: a. economicitatea operatiei

b. c. d. e.

realitatea operatiei necesitatea operatiei legalitatea operatiei completarea tuturor elementelor cerute de document

ANS: E 67. Unul din componentele de mai jos nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei contabilitatii. Care este acesta? a. obiectul evaluarii b. aria evaluarii c. etalonul monetar d. pretul ANS: B 68. Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza intreaga metodologie a evaluarii. Unul dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu al evaluarii. Care este acesta? a. principiul stabilitatii unitatii monetare b. principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit c. principiul stabilitatii unitatii monetare d. principiul pragului de semnificatie e. principiul costului istoric ANS: D 69. Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre factorii de mai jos nu sta la baza stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta? a. b. c. d. calitatea bunului utilitatea bunului pretul pietei gradul de uzura al bunului

ANS: A 70.

Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare-cumparare este format din mai multe elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de achizitie. Care este acesta?
a. b. c. d.

pretul de cumparare cheltuielile de transport-aprovizionare taxele nerecuperabile alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv

e. reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne) ANS: E 71. Costul de productie al bunurilor nu cuprinde: a. alte cheltuieli directe de productie (ex: salarii directe acorgate muncitorilor de baza) b. o cota parte a cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunului respectiv

c. cheltuieli de transport-aprovizionare d. costul de achizitie al materiilor prime consumate e. dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei pentru care se calculeaza costul de productie ANS: C 72. Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare diferite

si nu exista posibilitatea identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din patrimoniu se poate face utilizand mai multe metode. Intr-o astfel de situatie, una dintre acestea nu se utilizeaza pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Care este aceasta? a. metoda costului mediu ponderat (CPM) b. metoda identificarii specifice
c. metoda primului lot intrat primului lot iesit (FIFO) d. metoda ultimului lot intrat primului lot iesit (LIFO) ANS: B 73. Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza: a. b. c. d. e.

costurile de achizitie sau de productie preturile de piata baremurile indicii generali de preturi indicii specifici de preturi

ANS: A 74. Valoarea la bilant a elementelor patrimoniale nu se stabileste pe baza: a. principiului permanentei metodelor b. valorii de intrare c. valrii de inventar d. principiului costului istoric ANS: A 75.

Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta?
a. contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se

reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune b. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea de ansamblu a elementelor patrimoniale, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune c. contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune d. contul este procedeul utilizat de orice discilina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a

modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune


ANS: C 76. Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte: a. un mijloc economic b. un proces economic c. o sursa sau o grupa de surse de finantare d. o functie contabila e. un rezultat financiar ANS: D 77. Una din afirmatiile de mai jos nu este importanta in clasificarea conturilor. Care este aceasta? a. clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand legaturile reciproce dintre ele b. clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora c. clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a conturilor d. clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi e. clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii ANS: B 78. Dupa continutul economic, nu distingem: a. b. c. d. e. conturi de rezultate conturi de mijloace economice conturi de surse de finantare conturi de activ conturi de procese economice

ANS: D 79. Planul de conturi general reprezinta: a. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descriptiva, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare b. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare c. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare d. matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare ANS: B

80. Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de conturi.

Care este acesta?


a. b. c. d.

familia din care face parte functia contabila continutul economic corespondenta cu alte conturi

ANS: A 81. Dubla inregistrare consta in: a. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau

financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
b. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau

financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
c. inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau

financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
d. inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau

financiare in mai mult de doua conturi


ANS: C 82. Analiza contabila consta in: a. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin

descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor aflate in concordanta si a partii acestora debit sau credit in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma b. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora debit sau credit in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma c. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora debit sau credit in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume diferite d. cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma
ANS: B 83. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta? a. determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura

elementelor patrimoniale, precum si determi-narea sensurilor acestor modificari


b. aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor

corespondente debit sau credit in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata, adica stabilirea formulei contabile c. stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata d. stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente e. stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei
ANS: D 84. Formula contabila reprezinta: a. calculul elementelor constitutive ale unui cont b. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua

bilanturi
c. modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea

acesteia in debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica
d. modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant ANS: C 85. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutiv al formulei contabile.

Care este acesta? a. semnul = dintre conturile care participa la inregistrare b. denumirea contului corespondent debitor c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei d. suma care face obiectul inregistrarii e. denumirea contului corespondent creditor
ANS: C 86. Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor elemente.

Unul dintre acestea nu reprezinta un element constitutiv al articolului contabil. Care este acesta?
a. b. c. d.

semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei data cind are loc tranzactia explicatia descriptiva a tranzactiei

ANS: A 87. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia acordarea unui avans spre decontare unei

persoane care pleaca in delegatie?


a. b. c. d. A X = P - X; A + X X = P; A + X = P + X; A = P + X - X.

ANS: B 88. Conturile de pasiv pot prezenta la sfarsitul perioadei:

a. b. c. d.

sold final debitor sau zero; sold final creditor sau debitor; sold final creditor sau zero; sold final numai debitor.

ANS: C 89. Functiile documentelor nu sunt: a. b. c. d. e.

de consemnare cantitativa si valorica;


de verificare; de asigurare a integritatii patrimoniului;

juridica;
de control.

ANS: E 90.

Evaluarea elementelor patrimoniale ale unei entitati economice in functie de momentul efectuarii poate fi: a. evaluarea la intrare, la iesire, la inventariere si la bilant; b. evaluarea initiala , semestriala si anuala; c. evaluarea contabila si administrativa.
ANS: A

91. Precizati formula prin care se obtine capitalul propriu: a. b. c. d. e. activ + cheltuieli = capital propriu; activ pasiv = capitalul propriu; active datorii = capitalul propriu; active-cheltuieli = capitalul propriu. venituri-cheltuieli= capitalul propriu.

ANS: C 92. Din imobilizarile necorporale nu fac parte: a. b. c. d. e. cheltuieli de constituire; cheltuieli de dezvoltare;

concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active; instalatii tehnice si masini;
fondul comercial.

ANS: D 93. Imobilizarile financiare nu cuprind: a. b. c. d. e.

titluri puse in echivalenta; creante imobilizate;


alte titluri imobilizate;

interese de participare; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

ANS: E

94. Precizati care elemente patrimoniale au fost incadrate corect: a. concesiunile (active circulante); b. fondul comercial (active imobilizate); c. cheltuieli de dezvoltare (cheltuieli in avans). ANS: B 95. Soldul final al unui cont cu functia contabila de activ reprezinta: a. b. c. d. e.

diferenta dintre rulajul debitor si rulajul creditor al contului; diferenta dintre soldul initial si rulajul creditor al contului; diferenta dintre total sume debitoare si total sume creditoare ale unui cont; diferenta dintre soldul initial si rulajul debitor al contului; nici o afirmatie nu este corecta;

ANS: C 96. Care dintre urmatoarele grupe de utilizatori

sunt interesati cu precadere de informatiile privind lichiditatea si solvabilitatea pe termen lung a firmei, precum si de capacitatea ei de a rambursa la termen creditele contractate, impreuna cu dobanzile aferente:
a. b. c. d. creditorii financiari; creditorii comerciali;

clientii;
conducerea intreprinderii.

ANS: A 97. Conform reglementarilor contabile actuale, care dintre formulele de calcul a activului net

contabil prezentate mai jos este corecta?


a. b. c. d. e. Capitalurile proprii + Datoriile pe termen lung; Capitalurile proprii + Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; Active Datorii;

Activul bilantier Posturi de regularizare Datoriile;


Capitalurile proprii Provizioanele reglementate.

ANS: C 98. Care dintre urmatoarele grupe de utilizatori

sunt interesati cu precadere de informatiile

privind lichiditatea pe termen scurt:


a. b. c. d. creditorii financiari creditorii comerciali;

clientii;
conducerea intreprinderii.

ANS: B

99. Dispuneti de urmatoarele date din bilant: mijloace fixe 10.000 lei, materiale consumabile

1.200 lei, marfuri 2.000 lei, disponibil la banca 800 lei, numerar in casierie 400 lei, capital subscris varsat 7.200 lei, rezerve 2.200 lei, furnizori 4.200 lei, clienti creditori 800 lei. Care este marimea activului net contabil ?
a. 7.200 lei; b. 11.000 lei; c. 5.000 lei; d. 9.400 lei; e. 8.800 lei. ANS: D 100. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia majorarea capitalului social pe seama

rezervelor. Alegeti varianta corecta:


a. b. c. d. e. A+X=P+X AX=P+X A+XX=P AX=PX A=P+XX

ANS: E 101. Formula contabila rezulta din: a. b. c. d. e. parcurgerea etapelor analizei contabile; reevaluare;

balanta de verificare;
evaluare; registrul-jurnal.

ANS: A 102. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia acordarea unui avans spre decontare unei

persoane care pleaca in delegatie. Alegeti varianta corecta:


a. b. c. d. A+X=P+X AX=P+X A+XX=P A+XX=P

ANS: C 103. Relatia prin care se determina performanta intreprinderii este: a. b. c. d. e. capital propriu = activul datoriile; capital propriu = pasiv activ; rezultatul = venituri cheltuieli; capital propriu = datoriile activul;

trezoreria neta = fluxurile de incasari - fluxurile de plati.

ANS: C

104. Conform OMFP 1752/2005, raportarile contabile anuale, se compun din: a. bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale; b. bilant si cont de profit si pierdere; c. raportul administratorilor, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor

capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative; d. balanta, bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie; e. situatia fluxurilor de trezorerie, bilant si cont de profit si pierdere.
ANS: A 105. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a trezoreriei ? a. b. c. d. casa; titluri de plasament; concesiuni; acreditive;

ANS: C 106. Regula de functionare a conturilor de pasiv este : a. conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se debita si se crediteaza cu

existentul initial (soldul initial) de pasiv si majorarile de pasiv si se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentand un sold final creditor sau zero; b. conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentul initial (soldul initial) de pasiv si majorarile de pasiv si se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentand un sold final creditor sau zero; c. conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentul initial (soldul initial) de pasiv si majorarile de pasiv si se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentand un sold final creditor sau zero.
ANS: C 107. Documentul contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului este: a. b. c. d. jurnalul de vanzari; jurnalul de cumparari; registrul cartea-mare; registrul inventar.

ANS: D 108. Operatia prin care se da semnificatie datelor contabile poarta numele de : a. b. c. d. inregistrare; sintetizare; interpretare;

masurare;

e. comunicare. ANS: A 109. Documentul contabil in care se inregistreaza zilnic, in mod cronologic, operatiile si

evenimentele din viata intreprinderii este :


a. b. c. d. e.

bilantul contabil; contul de profit si pierdere;


registrul cartea mare; registrul inventar; registrul jurnal.

ANS: E 110. Care din urmatoarele afirmatii este falsa : a. b. c. d. e. un cont de activ prezinta sold initial debitor; un cont de pasiv se debiteaza cu cresterile; un cont de capitaluri proprii prezinta in debit soldul final creditor; un cont de activ se crediteaza cu diminuarile;

conturile de activ si de cheltuieli au reguli de functionare inverse, comparativ cu conturile de datorii, de capitaluri proprii si de venituri.

ANS: B 111. Dupa locul intocmirii documentele pot fi clasificate astfel: a. b. c. d. documente de sinteza si reportare, documente primare, documente interne; documente de evidenta contabila, documente justificative; documente interne, documente externe; documente care privesc operatiile cu active fixe, documente care privesc operatiile cu stocuri; e. documente primare, documente secundare ANS: C 112. Cheltuielile care cuprind pierderile din creante legate de participatii, sconturile acordate clientilor, dobanzile privind exercitiul financiar in curs sunt cheltuieli: a. b. c. d. financiare; de exploatare; extraordinare; nici una din variante.

ANS: A 113. Veniturile provenite din vanzarile de produse si marfuri sunt: a. b. c. d. e. venituri din exploatare; venituri extraordinare; venituri financiare; venituri ocazionale; nici una din variante

ANS: A 114. Sumele provenite din vanzarea de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii ce intra in categoria activitatilor curente, dupa scaderea reducerilor comerciale, a TVA ului si a altor impozite si taxe aferente, constituie: a. b. c. d. e. venituri; cifra de afaceri; cifra de afaceri neta; venituri din activitati extraordinare; rezultatul Contului de profit si pierdere.

ANS: C 115. Pierderile din creantele legate de participatii sunt: a. b. c. d. e. cheltuieli financiare; cheltuieli de exploatare; cheltuieli ocazionale; cheltuieli extraodinare; nici una din variante.

ANS: A 116. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile sunt: a. b. c. d. e. cheltuieli financiare; cheltuieli de exploatare; cheltuieli ocazionale; cheltuieli extraodinare; nici una din variante

ANS: B 117. Sumele de bani sau bunurile materiale ce revin unei persoane fizice sau juridice in procesul repartitiei si care sunt generate de desfasurarea unei activitati se numesc: a. b. c. d. e. cheltuiei extraordinare; venituri financiare; venituri; profit; profit net.

ANS: E 118. Ce functie a contului consta in aceea ca fiecare cont reflecta un anumit bun economic, o sursa de finantare sau rezultatul financiar: a. b. c. d. e. functia economica + functia statistica; functia de sistematizare, functia economica; functia contabila + functia de grupare; functia de control.

ANS: C

119. Care dintre elementele enumerate mai jos nu apartin contului: a. b. c. d. e. titlul contului + soldul contului; debitul; rulajul + data inregistrarii; postul; creditul.

ANS: D 120. Ce functie a contului se refera la faptul ca in conturi se inregistraza bunurile economice, sursele de finantare si procesele economice pe elemente omogene: a. b. c. d. e. functia de control; functia de grupare, functia contabila; functia de calcul; functia statistica.

ANS: B 121. Formula contabila de mai jos exprima: 404 = 5121 Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei a. b. c. d. e. punerea in functiune; incasarea subventiei; plata facturii; restituirea subventiei nefolosite; trecerea partii corespunzatoare din subventie la venituri.

ANS: C 122. Fondurile create pe seama cheltuielilor, destinate acoperirii fluctuatiilor privind rata dobanzii precum si pentru reglarea amortizarii derogatorii constituie: a. b. c. d. e. subventii pentru investitii; rezultatul reportat; provizioanele reglementate; rezervele; prime de capital.

ANS: C 123. Fondurile obtinute de la buget sau de la alte institutii interesate, fiind destinate achizitionarii sau crearii activelor imobilizate constituie: a. b. c. d. e. subventii pentru investitii; rezultatul reportat; provizioane reglementate; rezerve; prime de capital.

ANS: A

124. Fondurile a caror constituire din profitul net este stipulata in statutul societatii sau prin clauze contractuale constituie: a. b. c. d. e. subventii pentru investitii; rezultatul reportat; provizioanele reglementate; rezervele statutare; prime de capital.

ANS: D 125. Profitul capitalizat in mod durabil de intreprindere pana la o decizie contrara a organelor competente constituie: a. b. c. d. e. subventii pentru investitii; rezultatul reportat; provizioanele reglementate; rezervele; prime de capital.

ANS: D 126. Fondurile create din reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor financiare constituie: a. b. c. d. e. subventii pentru investitii; rezultatul reportat; diferente din reevaluare; rezervele; prime de capital.

ANS: C 127. Reflectarea in contabilitatea financiara a veniturilor se face: a. lunar; b. bilunar; c. in momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra beneficiarului sub forma tacita a acceptarii pretului sau al intocmirii documentelor ce atesta vanzarea. d. anual; e. bianual. ANS: C 128. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung: a. b. c. d. e. dobanzile aferente depozitelor; creantele; comisioanele datorate bancilor; creditele bancare pe termen lung; nici una din variante.

ANS: D 129. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung:

a. b. c. d. e.

dobanzile aferente depozitelor; creantele; comisioanele datorate bancilor; datoriile privind concesiunile si alte datorii similare; nici una din variante.

ANS: D 130. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung: a. b. c. d. e. dobanzile aferente depozitelor; creantele; comisioanele datorate bancilor; imprumuturile din emisiunea de obligatiuni; nici una din variante.

ANS: D 131. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung: a. b. c. d. e. dobanzile aferente depozitelor; creantele; comisioanele datorate bancilor; dobanzile aferente datoriilor pe termen lung ; nici una din variante.

ANS: D 132. Performanta se calculeaza prin relatia: a. b. c. d. e. rezultatul contabil = venituri cheltuieli; rezultatul contabil = venituri + cheltuieli; rezultatul contabil = cheltuieli venituri + datorii; rezultatul contabil = cheltuieli venituri datorii; rezultatul contabil = cheltuieli +venituri datorii;

ANS: A 133. Veniturile din exploatare sunt formate din: a. b. c. d. e. venituri din participatii; venituri din dobanzi; venituri din diferente de curs valutar venituri din titluri de plasament; venituri din vanzarea de produse si marfuri.

ANS: E 134. Veniturile din exploatare sunt formate din: a. b. c. d. venituri din participatii; venituri din dobanzi; venituri din diferente de curs valutar venituri din titluri de plasament;

e. venituri din productia de imobilizari. ANS: E 135. Venitul realizat din concesiune poate lua forma: a. unei redevente; b. unei dobanzi; c. unui dividend; ANS: A 136. Conform conceptiei economice ecuatia generala este de forma: a. b. c. d. e. utilizari = resurse; bunuri economice = datorii + obligatii; activ = pasiv; activ + datorii; venituri + datorii.

ANS: A 137. Fluxurile de informatii privind pozitia financiara a unei firme sunt oferite de: a. b. c. d. e. contul de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalurilor proprii; bilant; situatia fluxurilor de trezorerie; nici unul dintre raspunsuri nu este corect.

ANS: C 138. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia majorarea capitalului social din profitul anilor precedenti. Alegeti varianta corecta. a. b. c. d. e. A + X = C + (D+ X) A X = (C + X) + D A+XX=C+D A X = C + (D X) A = (C+ X) + (D X)

ANS: E 139. Ecuatia generala a rezultatului este: Cheltuieli Rezultatul = Venituri Este corecta aceasta afirmatie de mai sus? a. b. c. d. e. da; nu; nu, ecuatia generala este : cheltuieli + rezultat = venituri; nu, ecuatia generala este : cheltuieli - rezultat = venituri; nici un raspuns este corect.

ANS: A 140. Conform IASB un activ reprezinta:

a. O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor eveni-mente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil; b. O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente viitoare, de la care se asteapta sa genereze beneficii eco-nomice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil; c. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente tre-cute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice; d. interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale; e. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente viitoa-re si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice. ANS: A 141. Conform IASB o datorie reprezinta: a. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice; b. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente vii-toare si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice; c. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente tre-cute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice; d. O obligatie viitoare a entitatii ce decurge din evenimente tre-cute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice; e. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente pre-zente si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. ANS: A 142. Conform IASB capitalurile proprii reprezinta: a. interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale; b. O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente viitoare si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o intrare de resurse care incorporeaza beneficii economice; c. O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil; d. interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale; e. interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati inainte de deducerea tuturor datoriilor sale. ANS: A 143. Care din urmatoarele active nu este considerat un activ curent: a. stocuri vandute; b. stocuri consumate; c. titluri de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada ce depaseste 12 luni de la data bilantului; d. titluri de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului;

e. creante comerciale. ANS: C 144. In care dintre urmatoarele registre de contabilitate sunt consemnate diferentele constate la inventar: a. b. c. d. e. registrul-inventar; registrul-jurnal; fisa de cont pentru operatii diverse; fisa de cont pentru valori materiale; registrul de vanzari si cumparari.

ANS: A 145. Una din functiile enumerate mai jos nu este caracteristica documentelor de evidenta contabila: a. b. c. d. e. functia de consemnare cantitativa si valorica; functia de acte justificative; functia de verificare; functia de asigurare a integritatii patrimoniului; functia de sistematizare a productiei obtinute.

ANS: E 146. Costul istoric, ca baza de evaluare, are urmatoarele calitati: a. b. c. d. e. determinare obiectiva si verificabilitate; fiabilitate si relevanta; realitate si fiabilitate; determinare obiectiva si permanenta in timp; nici un raspuns nu este corect.

ANS: A 147. Care dintre valorile enumerate mai jos nu poate fi retinuta ca baza de evaluare a elementelor in situatiile financiare: a. b. c. d. e. costul curent; costul istoric; valoarea realizabila; valoarea amortizabila de intrare; valoarea actualizata.

ANS: D 148. Rezultatul exercitiului reprezinta: a. rezultatul precedent b. rezultatul curent c. rezultatul brut contabil al anului precedent ANS: B 149. Total activ = Total pasiv, reflecta: a. o simpla coincidenta b. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei c. egalitatea bilantiera

ANS: C 150. Relatia: mijloace economice = resurse economice, este: a. adevarata b. falsa c. probabila d. intamplatoare ANS: A 151. Intreprinderile care detin pana la 9 angajati intra in categoria: a. intreprinderi mijlocii b. microintreprinderi c. intreprinderi mici d. intreprinderi mari ANS: B 152. Intreprinderile care detin intre 10 si 49 de angajati intra in categoria: a. intreprinderi mijlocii b. microintreprinderi c. intreprinderi mici d. intreprinderi mari ANS: C 153. Intreprinderile care detin intre 50 si 249 de angajati intra in categoria: a. intreprinderi mijlocii b. microintreprinderi c. intreprinderi mici d. intreprinderi mari ANS: A 154. Intreprinderile care detin peste 250 de angajati intra in categoria: a. intreprinderi mijlocii b. microintreprinderi c. intreprinderi mici d. intreprinderi mari ANS: D 155. Precizati la care dintre societatile enumerate mai jos, capitalul social este divizat in actiuni. a. Societatea cu raspundere limitata b. Socieatatea in comandita simpla c. Societatea pe actiuni d. societatea in nume colectiv ANS: C 156. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:

a. b. c. d.

documentatia clasificarea bilantul sinteza

ANS: C 157. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii: a. documentatia b. clasificarea c. contul d. sinteza ANS: C 158. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii: a. documentatia b. clasificarea c. contul d. sinteza e. analiza ANS: C 159. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii: a. documentatia b. clasificarea c. balanta de verificare d. sinteza ANS: C 160. Precizati care dintre procedeele enumerate nu este specific numai metodei contabilitatii: a. bilantul b. contul c. balanta de verificare d. sinteza ANS: D 161. Precizati dintre procedeele enunerate mai jos sunt procedee specifice metodei contabilittii? a. analiza, sinteza, inventarierea b. observatia, rationamentul, comparatia c. clasificarea, documentatia, analiza d. bilantul, contul, balanta de verificare e. documentatia, evaluarea, calculatia ANS: D 162. Precizati dintre procedeele enunerate mai jos sunt procedee specifice metodei contabilittii? a. bilantul, contul, balanta de verificare b. observatia, rationamentul, comparatia c. clasificarea, documentatia, analiza

d. clasificarea, analiza, sinteza ANS: A 163. Precizati care dintre categoriile enumerate mai jos nu intra in structura pasivului bilantier: a. capital si rezerve b. venituri in avans c. datorii pe termen lung d. cheltuieli in avans ANS: D 164. In categoria imobilizarilor necorporale nu sunt cuprinse: a. alte imobilizari necorporale b. interesele de participare c. cheltuielile de dezvoltare d. concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare e. cheltuielile de constituire ANS: B 165. In categoria imobilizarilor corporale nu se includ: a. creantele comerciale b. instalatiile tehnice si masinile c. terenurile, amenajarile de terenuri si constructiile d. avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie ANS: A 166. In categoria imobilizarilor corporale sunt cuprinse: a. instalatiile tehnice si masinile b. cheltuielile de dezvoltare c. fondul comercial d. cheltuielile de constituire ANS: A 167. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier: a. active circulante b. cheltuieli in avans c. active imobilizate d. venituri in avans ANS: D 168. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier: a. active circulante b. cheltuieli in avans c. active imobilizate d. datorii ANS: D 169. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier: a. active circulante

b. provizioane c. active imobilizate d. cheltuieli in avans ANS: B 170. In categoria imobilizarilor necorporale nu se cuprind: a. cheltuielile de dezvoltare b. avansuri si imobilizari corporale in curs de executie c. fondul comercial d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte valori similare ANS: B 171. In categoria imobilizarilor necorporale nu se cuprind: a. cheltuielile de dezvoltare b. imobilizari corporale in curs de executie c. fondul comercial d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte valori similare ANS: B 172. In categoria datoriilor (pasivelor) curente se includ: a. b. c. d. datoriile cu o scadenta mai mica de un an datoriile cu o scadenta mai mare de un an, dar mai mica de doi ani datoriile cu o scadenta mai mare de doi ani datoriile cu o scadenta mai mare de trei ani

ANS: A 173. In categoria datoriilor (pasivelor) curente se includ: a. b. c. d. datoriile cu o scadenta mai mica de un an datoriile cu o scadenta mai mare de un an, dar mai mica de doi ani datoriile cu o scadenta mai mare de doi ani datoriile cu o scadenta mai mare de cinci ani

ANS: A 174. Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) apare in bilant in categoria: a. imobilizarilor corporale b. imobilizarilor financiare c. stocurilor d. imobilizarilor necorporale ANS: D 175. Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) apare in bilant in categoria: a. imobilizarilor corporale b. imobilizarilor financiare c. creantelor d. imobilizarilor necorporale ANS: D

176. In categoria lichiditatilor sunt incluse: a. stocurile b. disponibilitatile la banca si in contul curent c. imobilizarile d. creantele si datoriile ANS: B 177. In categoria lichiditatilor sunt incluse: a. investitiile financiare pe termen scurt b. disponibilitatile la banca si in contul curent c. imobilizarile d. creantele si datoriile ANS: B 178. Plata furnizorilor de imobilizari reprezinta un flux de trezorerie aferent: a. activitatilor de exploatare b. activitatilor de finantare c. nu reprezinta flux de trezorerie d. activitatilor de investitii ANS: D 179. Plata furnizorilor de imobilizari reprezinta un flux de trezorerie aferent: a. activitatilor de exploatare b. activitatilor de finantare c. activitatilor extraordinare d. activitatilor de investitii ANS: D 180. Incasarea clientilor reprezinta un flux de trezorerie aferent: a. activitatilor de exploatare b. activitatilor de finantare c. activitatilor de investitii d. nu reprezinta flux de trezorerie ANS: A 181. Incasarea clientilor reprezinta un flux de trezorerie aferent: a. activitatilor de exploatare b. activitatilor de finantare c. activitatilor de investitii d. activitatilor extraordinare ANS: A 182. Contractarea (incasarea) unui credit bancar pe termen lung reprezinta un flux de trezorerie aferent: a. activitatilor de exploatare b. activitatilor de finantare c. activitatilor de investitii d. nu reprezinta flux de trezorerie ANS: B

183. Contractarea (incasarea) unui credit bancar pe termen lung reprezinta un flux de trezorerie aferent: a. activitatilor de exploatare b. activitatilor de finantare c. activitatilor de investitii d. reprezinta flux de exploatare ANS: B

MGM AN 1 BAZELE CONTABILITATII


MULTIPLE CHOICE 1.

Precizati cui apartine prima definitie data contabilitatii: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

Federigo Melis; Giorgio Berni; Grigore Botez; Domenico Bragadino; Luca Paciolo.

ANS: E 2.

Contabilitatea reprezinta principala componenta a sistemului informational, orientat spre cunoasterea valorilor economice dintr-o intreprindere. In aceasta calitate, ea se constituie: Precizati varianta corecta.
a. b. c. d. e.

intr-un subsistem informational; instrument de cunoastere, gestiune si control; activitate specializata; disciplina stiintifica; activitate practica.

ANS: A 3.

Ca activitate practica, organizata in fiecare intreprindere, contabilitatii ii sunt atribuite o serie de sarcini specifice. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos nu ii revin contabilitatii, in aceasta calitate:
a. b. c. d. e.

furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare; inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare, preluarea si pastrarea informatiilor; elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii; controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile; furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare

anuale.
ANS: C 4.

Functia de analiza si control reprezinta o functie de baza a contabilitatii. Care din urmatoarele afirmatii este conforma cu scopul acestei functii:
a. b. c. d. e.

consta in identificarea informatiilor referitoare la procesele ce au loc in cadrul intreprinderii; pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitate, echipa manageriala stabileste previziunile privind modul de desfasurare a activitatii in viitor; constituie sursa de documentare si clarificare in litigiile civile si penale; scoate in evidenta punctele critice aparute in activitatea de productie, comercializare si financiara desfasurata de intreprindere; consta in culegerea si prelucrarea informatiilor referitoare la fenomenele economice ce au loc in cadrul intreprinderii.

ANS: D 5.

In conformitate cu legislatia in vigoare au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie: O categorie din cele enumerate este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

societatile comerciale; societatile/companiile nationale; regiile autonome; persoanele fizice neautorizate sa desfasoare activitati independente; institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

ANS: D 6.

Precizati in functie de care criteriu, dintre cele enumerate mai jos, societatile sunt grupate in societati de persoane, societati de capitaluri si societati mixte:
a. b. c. d. e.

in functie de structura asocierii dintre persoane si capitaluri; in functie de marimea lor; in functie de forma juridica de organizare; in functie de forma de proprietate asupra capitalului investit; in functie de obiectul de activitate.

ANS: A 7.

Ponderea cea mai mare a informatiilor, utilizate de managerul intreprinderii, sunt de natura contabila si se clasifica in mai multe categorii, astfel: Precizati care categorie dintre cele enumerate este gresita.
a. b.

informatii operationale; informatii financiar-contabile;

c. d. e.

informatii contabile de gestiune; informatii fiscale; informatii sociale.

ANS: E 8.

Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. Utilizatorii externi nu includ:
a. b. c. d. e.

angajatii; investitorii; guvernul si institutiile sale; managerii intreprinderii; creditorii financiari.

ANS: D 9.

Contabilitatea trebuie sa furnizeze informatii despre pozitia financiara si performantele intreprinderii. Pozitia financiara a intreprinderii este data de relatia: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

Active = Capitaluri proprii+Datorii; Venituri Cheltuieli = Rezultate; Active Capitaluri proprii = Datorii; Active + Cheltuieli = Datorii + Venituri; Capitaluri proprii = Rezultate.

ANS: A 10.

Din definitia patrimoniului, rezulta un echilibru, o egalitate. Acest echilibru se exprima astfel: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

Bunuri economice = Drepturi + Obligatii; Bunuri economice = Active imobilizate + Active circulante; Bunuri economice = Resurse durabile + Resurse ciclice; Bunuri economice = Capital fix + Capital circulant; Bunuri economice = Utilizari durabile + Utilizari ciclice.

ANS: A 11.

Din punct de vedere al modului in care bunurile economice se investesc, se intrebuinteaza, se consuma si se inlocuiesc, capitalul este de doua feluri. Precizati varianta corecta.
a. b. c.

capital propriu si capital strain; capital fix si capital propriu; capital fix si capital circulant;

d. capital fix si capital strain; e. capital propriu si capital circulant. ANS: C 12. Conceptia financiara considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si

aplicarea procedeelor de evidenta, calcul, analiza si control, in expresie valorica, a existentei si starii, precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

patrimoniului; capitalului; bunurilor economice care se investesc; resurselor economice; bunurilor economice dobandite.

ANS: D 13. Metoda contabilitatii este:

Precizati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

calea rationala de urmat pentru atingerea scopului; mijlocul de realizare a scopului urmarit; judecarea logica a fenomenelor si proceselor economice; trecerea de la simplu la compus, pentru a se ajunge la generalizare; examinarea sistematica a fiecarui element component al unui obiect sau fenomen.

ANS: A 14.

In scopul realizarii obiectului contabilitatii, metoda sa foloseste o serie de procedee, printre care si procedee comune tuturor stiintelor. Care procedeu din cele enumerate mai jos este specific numai contabilitatii:
a. b. c. d. e.

observatia; clasificarea; sinteza; comparatia; bilantul.

ANS: E 15. Doua dintre procedeele specifice metodei contabilitatii pentru cercetarea si studierea

obiectului sau, sunt contul si bilantul. Legatura dintre cele doua se realizeaza cu ajutorul altui procedeu. Precizati care este acesta.
a. b. c. d.

inventarierea; evaluarea; balanta de verificare; documentatia;

e.

calculatia.

ANS: C 16. Procedeele metodei contabilitatii, comune si altor discipline economice sunt:

Unul dintre procedeele enumerate nu apartine acestei categorii. Identificati-l!


a. b. c. d. e.

documentatia; evaluarea; calculatia; inventarierea; analiza.

ANS: E 17.

Principiul permanentei metodelor consta: Precizati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv; in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

ANS: E 18.

Precizati care sunt structurile calitative folosite in cadrul bilantului pentru modelarea patrimoniului: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

activ si pasiv; debit si credit; activ si utilizari; pasiv si resurse; nici una din cele prezentate.

ANS: A 19.

Prin aplicarea prevederilor legale in vigoare toate tipurile de intreprinderi utilizeaza: Alegeti varianta corecta.
a. b. c.

bilantul vertical; bilantul cont; schema orizontala de bilant;

d. e.

bilantul sub forma tabloului cu doua parti; ramane la latitudinea fiecarei intreprinderi.

ANS: A 20.

O datorie reprezinta: Alegeti varianta corecta.


a. b. c.

d.

e.

o sursa controlata de intreprindere; o obligatie actuala a intreprinderii si prin decontarea careia se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere; o sursa controlata de intreprindere ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii economice; o obligatie actuala a intreprinderii, ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii economice; o responsabilitate de a actiona intr-un anumit sens.

ANS: D 21.

Elementele ce compun activul bilantier, sunt reflectate dupa destinatia si lichiditatea bunurilor economice. Lichiditatea reprezinta: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

disponibilitatile de numerar pe o perioada mai mare in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente; capacitatea fiecarui bun de a parcurge mai rapid sau mai incet, cale normala a ciclului de exploatare, pana la transformarea in bani; creante aferente ciclului de exploatare; numerar sau echivalente de numerar, a caror utilizare este restrictionata; echivalente ale numerarului usor convertibile in bani.

ANS: B 22.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant pe capitole. Precizati care capitol dintre cele enumerate mai jos nu face parte din grupa activelor imobilizate:
a. b. c. d.

imobilizari necorporale; imobilizari corporale; investitii financiare pe termen lung; investitii pe termen scurt.

ANS: D 23.

Imobilizarile necorporale nu includ o structura dintre cele prezentate mai jos: Care este aceasta?

a. b. c. d. e.

cheltuieli de constituire; concesiuni; fond comercial; titluri de valoare; programe informatice.

ANS: D 24. Imobilizarile corporale cuprind bunuri:

Alegeti definitia corecta.


a. b. c. d. e.

cu continut material concret, care participa la mai multe cicluri de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra produselor obtinute, pe calea amortizarii; care nu au continut concret material, care atesta drepturile de proprietate ale intreprinderii; achizitionate sau produse pentru consum propriu sau in scopul comercializarii in termen de 12 luni de la data bilantului; ce confera posesorului lor calitatea de creditor al unei intreprinderi; utilizate in scopuri administrative sau pentru a fi inchiriate pe parcursul unei perioade mai mici de un an.

ANS: A 25. Imobilizarile financiare, numite si investitii financiare pe termen lung includ:

Alegeti structura corecta. a. avansurile pentru cumparari de stocuri; b. titlurile dobandite de intreprindere in vederea realizarii de venituri financiare pe termen lung; c. creantele comerciale; d. actiunile si obligatiunile achizitionate in vederea revanzarii pentru obtinerea de venituri financiare pe termen scurt; e. sume de incasat de la bugetul statului provenind din relatiile de decontare.
ANS: B 26.

Un activ este circulant cand: O conditie dintre cele prezentate este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; este detinut in scopul comercializarii lui sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data intocmirii bilantului; reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata; este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare; se asteapta sa se realizeze intr-o perioada mai mare de 12 luni de la data intocmirii bilantului.

ANS: E 27.

Activele circulante de natura stocurilor sunt clasificate astfel: O categorie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

materii prime si materiale consumabile; productie in curs de executie; animale; produse finite si marfuri; avansuri pentru cumparari de imobilizari corporale.

ANS: E 28.

Creantele numite si valori in curs de decontare nu includ:


a. b. c. d. e.

avansuri incasate; creantele comerciale; creantele intre entitatile afiliate; creantele privind capitalul subscris si nevarsat; pagubele de recuperat de la debitori diversi pe baza titlurilor executorii.

ANS: A 29. La iesirea din entitate a investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru deprecieri de

valoare:
a. b. c. d. e.

se anuleaza; se suplimenteaza; se micsoreaza; nu se opereaza nici o modificare; se inregistreaza pe seama cheltuielilor.

ANS: A 30.

Acreditivele sunt: Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

sume aflate in casieria intreprinderii; disponibilitati rezervate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor; valori achizitionate si detinute de intreprindere; sume acordate unor salariati ai intreprinderii; valori economice care sunt echivalente de numerar.

ANS: B 31.

Capitalul propriu este prezentat sub forma de elemente randuri care desemneaza rezervele constituite de intreprindere pe parcursul desfasurarii activitatii, astfel: Un element rand nu apartine capitalului propriu. Identificati-l!
a.

capitalul;

b. c. d. e.

primele de capital; imprumuturi si datorii asimilate; rezervele din reevaluare; rezervele, etc.

ANS: C 32. In normele contabile provizioanele sunt definite:

Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

ca datorii; ca datorii cu exigibilitate sau valoare incerta; ca elemente de activ; ca surse de finantare externa; ca o forma de castig.

ANS: B 33.

Precizati care element dintre cele enumerate mai jos nu se include in structura datoriilor curente si pe termen lung:
a. b. c. d. e.

imprumuturi si datorii asimilate; datorii intre entitatile afiliate; datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale; datorii cu exigibilitate sau valoare incerta; avansurile incasate in contul comenzilor.

ANS: D 34. Sumele incasate in exercitiul curent, in vederea livrarii de bunuri in exercitiul urmator, sunt

considerate: Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

venituri inregistrate in avans; subventii; cheltuieli inregistrate in avans; cheltuieli anticipate; valori incasate in perioada curenta, care sunt recunoscute ca venituri in acceasi perioada.

ANS: A 35.

Se dau in consum materii prime in suma de 50.000. ncadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari: a. A + x x=C + D; b. A= (C+ x x) + D; c. A =( C x) +(D+ x); d. A + x =C+ (D+ x ); e. A + x = (C + x ) + D.

ANS: A 36. Operatiile care modifica elementele din structura bilantului, direct legate de evaluarea pozitiei

financiare a intreprinderii, sunt analizate prin intermediul ecuatiei bilantiere: Precizati forma corecta a ecuatiei bilantiere.
a. b. c. d. e.

A = P; U = R; A = C D; A = C R; A = C + D.

ANS: E 37.

Activitatile intreprinderii, consumatoare de resurse si producatoare de efecte sunt analizate prin contul de profit si pierdere, care evidentiaza performanta prin prisma raportului de echilibru: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

R = V C; R = V + C; V = R C; C = R V; V R = C.

ANS: A 38. Veniturile din subventii de dezvoltare (grupa 74) sunt considerate

Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

venituri financiare; venituri extraordinare; venituri din exploatare; nu sunt considerate venituri; venituri din ajustari.

ANS: C 39. Cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (grupa 63) sunt considerate:

Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

cheltuieli financiare; cheltuieli extraordinare; cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite; cheltuieli de exploatare; cresteri ale activelor.

ANS: D 40.

Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

Existente initiale + Cresteri = Existente finale + Micsorari; Existente initiale + (Cresteri + Micsorari) = Existente finale; Existente initiale (Cresteri + Micsorari) = Existente finale; Existente initiale + Micsorari Cresteri = Existente finale; Existente initiale + Cresteri Micsorari = Existente finale.

ANS: E 41. Ca instrument de lucru reprezentativ al contabilitatii, contul trebuie sa raspunda cerintelor si

sarcinilor acesteia, indeplinind o serie de functii: Precizati care din functiile enumerate nu apartine contului.
a. b. c. d. e.

functia economica; functia de calcul; functia de control; functia de sistematizare; functia previzionala.

ANS: E 42.

Intrucat modificarile pe care le sufera elementele reflectate cu ajutorul conturilor constau in cresteri si micsorari, contul a trebuit sa adopte o forma care sa permita inregistrarea separata a celor doua feluri de modificari. Asa s-a ajuns la forma bilaterala a contului. Ea este aceea: Identificati afirmatia gresita.
a. b. c. d. e.

clasica; de balanta; a carei prezentare simplificata se aseamana cu litera T; intr-o parte a contului se inregistreaza cresterile care se aduna intre ele, iar in partea opusa micsorarile, care, de asemenea, se aduna intre ele; in fiecare parte a contului se fac adunari de sume si scaderi.

ANS: E 43.

Structura contului este formata din mai multe elemente. Precizati elementul gresit din cele enumerate:
a. b. c. d. e.

denumirea sau titlul contului; explicatia operatiunii economice inregistrate; debitul si creditul; rulajul contului; stocul contului.

ANS: E 44.

Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regula de functionare a conturilor este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

conturile de activ incep sa functioneze prin debitare, iar conturile de pasiv prin creditare; cresterile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris existentele initiale; soldurile finale se stabilesc prin scaderea din totalul sumelor mai mari a totalului sumelor mai mici; micsorarile se inscriu in partea opusa celei in care s-au inscris cresterile; conturile de activ pot prezenta numai sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv numai sold final creditor sau sunt soldate.

ANS: B 45. Ca trasatura de baza a metodei contabilitatii, dubla inregistrare:

O singura afirmatie este adevarata. Identificati-o!


a. b. c. d. e.

se intaneste la toate formele evidentei economice; se intalneste la toate componentele sistemului informational economic; nu ofera posibilitatea verificarii exactitatii inregistrarilor efectuate; asigura existenta permanenta a egalitatii bilantiere; nu creeaza posibilitatea reflectarii obiectului de studiu al contabilitatii.

ANS: D 46.

Corespondenta conturilor se poate realiza: O corespondenta este gresita. Precizati care este aceasta.
a. b. c. d. e.

numai intre conturile de activ, cand se inregistreaza operatii modificari in structura activelor; numai intre conturile de pasiv, cand se inregistreaza operatii modificari in structura pasivelor; intre conturi de activ si pasiv, cand se inregistreaza operatii cresteri in volumul activelor si pasivelor; intre conturi de activ si pasiv, cand se inregistreaza operatii descresteri in volumul activelor si pasivelor; intre conturi de activ si pasiv, cand se inregistreaza operatii cresteri in volumul activelor si descresteri in volumul pasivelor.

care genereaza care genereaza care genereaza care genereaza care genereaza

ANS: E 47.

Analiza contabila consta in: Identificati afirmatia gresita.


a. b. c. d.

cercetarea pe baza de documente, a fiecarei operatii economice si financiare in parte; descompunerea operatiei in elementele componente; stabilirea conturilor corespondente; stabilirea partii conturilor activ sau pasiv in care urmeaza sa se inregistreze

e.

operatia respectiva; concomitent si cu aceeasi suma.

ANS: D 48.

Efectuarea analizei contabile a operatiilor economice si financiare in vederea inregistrarii in conturi, parcurge in general o serie de etape. Una este gresita. Identificati-o!
a. explicarea operatiunii economice inregistrate; b. determinarea modificarii elementelor bilantiere; c. stabilirea conturilor corespondente; d. aplicarea regulilor de functionare a conturilor; e. intocmirea formulei contabile. ANS: A 49. Formula contabila are urmatoarele parti componente:

Un element din cele enumerate nu este parte a formulei contabile. Care este acesta?
a. b. c. d. e.

contul corespondent debitor; contul corespondent creditor; semnul =; sumele inscrise in conturile corespondente; data la care a avut loc operatia economica.

ANS: E 50.

Operatia de aprovizionare cu materii prime de la un furnizor, in suma de 50 lei, genereaza una din urmatoarele formule contabile:
a. 50 301 = 401 50; b. 50 401 = 301 50; c. 50 301 = 404 50; d. 50 301 = 5121 50; e. 50 5121 = 301 50. ANS: A 51.

Formula contabila de stornare in rosu a fost conceputa. Identificati afirmatia gresita.


a. b. c. d. e.

pentru a inlatura dezavantajele stornarii in negru; presupune anularea unei formule contabile, efectuata anterior, gresit; prin inversarea ei; cu sumele scrise cu o culoare rosie sau in chenar; dupa care se intocmeste formula contabila corecta.

ANS: C 52.

Conturile din clasa 8: Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

servesc pentru calculul costului productiei; sunt considerate conturi de bilant; sunt conturi de rezultate; reflecta elemente care nu se afla in proprietatea intreprinderii; sunt reflectate in bilantul contabil.

ANS: D 53.

Clasificarea conturilor in conturi de activ, pasiv si bifunctionale are la baza unul din urmatoarele criterii de clasificare:
a. b. c. d. e.

dupa continutul economico-financiar; dupa functia contabila; dupa sfera de cuprindere; dupa legatura dintre conturile sintetice si analitice; in functie de analiza activitatii economice.

ANS: B 54.

Balanta de verificare contine conturile utilizate de o intreprindere, avand inscrise in coloanele sale, pentru fiecare cont, o serie de elemente. Unul din elementele ce urmeaza a fi prezentate este gresit. Care este acesta?
a. b. c. d. e.

soldurile initiale; rulajele perioadei anterioare; totalul sumelor; soldurile finale debitoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta; soldurile finale creditoare de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste balanta.

ANS: B 55.

Functia balantei de verificare, de legatura dintre conturile sintetice si bilant, se concretizeaza: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

prin identificarea erorilor de inregistrare in conturi; prin controlul concordantei intre datele inregistrate in contul sintetic si conturile sale analitice; in posibilitatea oferita de a cunoaste totalul modificarilor intervenite in volumul patrimoniului; in analiza situatiei economico-financiare pe termen scurt; prin faptul ca datele din bilantul anual reprezinta soldurile finale ale conturilor.

ANS: E 56.

Clasificarea balantelor de verificare in: balante de verificare a conturilor sintetice si balante de verificare a conturilor analitice, are la baza unul din urmatoarele criterii:
a. dupa felul conturilor pentru care se intocmesc; b. dupa numarul egalitatilor pe care le cuprind; c. dupa continut; d. dupa forma grafica de prezentare; e. dupa perioadele pentru care se intocmesc. ANS: A 57.

Intocmirea balantei de verificare presupune efectuarea unor lucrari premergatoare: Una din lucrarile prezentate este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

se trec toate operatiile din evidenta sistematica in registrul cartea-mare; se totalizeaza sumele din debitul si creditul conturilor deschise si se determina soldul lor; se transpun datele din conturi in formularul de balanta; se aduna coloanele balantei conturilor; se verifica egalitatile dintre coloanele perechi.

ANS: A 58.

Orice operatie efectuata in cadrul intreprinderii, se consemneaza letric si cifric, cantitativ si valoric, intr-un document. Aceasta inseamna ca documentul contabil raspunde in principal la una din urmatoarele functii:
a. b. c. d. e.

functia juridica; functia de calculatie; functia de asigurare a integritatii patrimoniului; functia de verificare a activitatilor desfasurate; functia de consemnare.

ANS: E 59.

Precizati cum se clasifica documentele contabile dupa modul de tiparire:


a. b. c. d. e.

documente primare si documente centralizatoare; documente cu regim special si documente fara regim special; documente tipizate si documente netipizate; documente interne si documente externe; documente generale si documente specifice unor activitati.

ANS: C 60.

Precizati care este operatia la care sunt supuse documentele justificative dupa ce au fost inregistrate in registrele contabile:
a.

clasare;

b. c. d. e.

arhivare; prelucrare; verificare; rectificarea greselilor.

ANS: A 61.

Una din afirmatiile ce urmeaza este gresita. Care este aceasta?


a. b. c. d. e.

rectificarea greselilor in documente se face prin taierea textului sau sumei gresite cu o linie; corectia facuta se confirma prin semnaturile acelorasi persoane care au semnat initial documentul; in documentele de casa si de banca nu se admit corecturi; documentele de casa si de banca gresite se anuleaza si detaseaza din carnetele respective; se intocmesc apoi alte documente corecte.

ANS: D 62.

Precizati in ce sunt inregistrate si grupate datele sursa privind operatiile economice si financiare consemnate in documentele justificative:
a. b. c. d. e.

in documentele contabile; in balanta de verificare; in situatiile financiare anuale; in documentele contabile de sinteza; in registrele contabile.

ANS: E 63.

Folosirea datelor contabile in procesul decizional impune centralizarea si sintetizarea lor periodica. Precizati categoria care raspunde acestei cerinte:
a. b. c. d. e.

registrul jurnal; documentele justificative; documentele contabile de sinteza; cartea-mare; registrul inventar.

ANS: C 64.

In cadrul tuturor formelor de inregistrare contabila se folosesc, in principal, aceleasi genuri de registre. Care categorie din cele enumerate mai jos nu este componenta a niciunuia dintre sistemele de organizare a inregistrarilor in contabilitate:
a.

registrul jurnal;

b. c. d. e.

registrul inventar; cartea-mare; balanta conturilor; bilantul contabil.

ANS: E 65.

Evaluarea reprezinta pentru metoda contabilitatii: Alegeti varianta corecta.


a. b. c. d. e.

un principiu; un procedeu comun tuturor stiintelor; un procedeu specific metodei contabilitatii; un procedeu al metodei contabilitatii utilizat si de alte discipline economice; o conventie contabila.

ANS: D 66.

n contabilitate, in vederea realizarii unei imagini fidele a pozitiei financiare si a performantelor obtinute de o intreprindere, la evaluare trebuie respectate o serie de principii. Unul dintre principiile mai jos enumerate nu este principiu in evaluare.
a. principiul unitatii monetare; b. principiul costului istoric; c. principiul intangibilitatii; d. principiul prudentei; e. principiul permanentei metodelor. ANS: C

67.

La intrarea in gestiune bunurile sunt evaluate la valoarea de intrare (valoarea contabila). Care din valorile prezentate in continuare nu reprezinta valoare de intrare:
a. b. c. d.

costul de achizitie; valoarea de utilitate; valoarea justa; costul de productie.

ANS: C 68.

Evaluarea bunurilor la inventariere se face: Alegeti varianta corecta.


a. la valoarea de intrare; b. la valoarea contabila; c. la valoarea de inventar(intrebuintare); d. la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii; e. la cost istoric.

ANS: C 69.

Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la evaluarea la incheierea exercitiului financiar nu este adevarata:
a.

b. c.

d.

e.

elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii; elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare; pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus se inregistreaza pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila; pentru elementele de activ, in cazul diferentelor constatate in minus se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila; pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in plus se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii;

ANS: B 70.

Care din elementele de activ prezentate mai jos nu constituie obiect al reevaluarii:
a. constructile; b. echipamentele tehnologice; c. animalele si plantatile; d. echipamentele de protectie a valorilor; e. programele informatice. ANS: E 71.

Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul este: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

cont de surse proprii de finantare si are functie contabila de pasiv; cont de surse de finantare, bifunctional; cont de creante si are functie contabila de cont de activ; cont de creante, cat si cont de obligatii, iar dupa functia contabila este bifunctional; cont de obligatii si are functie contabila de cont de pasiv.

ANS: D 72.

Una dintre caile de majorare a capitalului social o reprezinta conversia unui angajament financiar in capital. Precizati care este motivul recurgerii la aceasta modalitate:

a. b. c. d. e.

probleme de trezorerie care nu permit achitarea obligatiilor; procurarea de noi resurse pentru finantarea investitiilor; ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati; efect psihologic favorabil in fata actionarilor; epuizarea rezervelor.

ANS: A 73.

Rezultatul exercitiului: Indicati afirmatia gresita.


a. b. c. d. e.

poate fi profit si pierdere; profitul rezultatul pozitiv; profitul excedent al veniturilor asupra cheltuielilor; pierderea - rezultatul negativ; pierderea cheltuielile efectuate nu au fost acoperite din veniturile proprii.

ANS: A 74.

Soldul creditor al contului 121 Profit sau pierdere reflecta: Alegeti varianta corecta.
a. b. c. d. e.

profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile; pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile; contul 121 nu prezinta sold final creditor; pierderea neacoperita; profitul nerepartizat.

ANS: A 75.

Caracteristica generala a conturilor de imobilizari necorporale consta in aceea ca: Identificati afirmatia gresita.
a. b. c. d. e.

toate cheltuielile colectate raman evidentiate in debitul lor pana la amortizarea integrala a acestora; dupa functia contabila sunt conturi de activ, respectiv de bunuri economice; se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale amortizate integral; se crediteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale scoase din activ; soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale existente.

ANS: C 76.

Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta referitoare la continutul economic si functia contabila a contului 281 Amortizari privind imobilizarile corporale:
a. b. c.

cont rectificativ, avand functie contabila de pasiv; cont de bunuri economice, cu functie contabila de activ; cont de surse de finantare, bifunctional;

d. cont rectificativ, avand functie contabila de activ e. cont de surse proprii de finantare, avand functie contabila de activ. ANS: A 77.

Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de materii prime in suma de 50 lei, T.V.A. 19%:
a.

b. c. d. e.

50 9,50 59,50 59,50 59,50 59,50

% = 301 4426 301 = 601 = 301 = 401 =

401

59,50;

401 59,50; 401 59,50; 5121 59,50; 5121 59,50.

ANS: A 78. Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea: a. b. c. d. e.

evidenta produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie se tine cu ajutorul conturilor 331 si 332; ambele conturi sunt de mijloace economice, cu functie de activ; se debiteaza cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie, respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs, la sfarsitul perioadei; se crediteaza cu incarcarea in gestiune a produselor in curs, respectiv a valorii lucrarilor si serviciilor in curs, la inceputul perioadei urmatoare; soldul conturilor reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs, respectiv a lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la sfarsitul perioadei.

ANS: D 79.

Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 351 = 301


a. b. c. d. e.

valoarea materiilor prime aduse de la terti; valoarea materiilor prime date spre prelucrare la terti; valoarea materiilor prime constatate lipsa la inventar; valoarea materiilor prime date in consum; scaderea din gestiune a materiilor prime distruse de calamitati.

ANS: B 80. Contul 403 Efecte de platit evidentiaza obligatiile de plata stabilite pe baza de efecte

comerciale. Precizati ce reflecta creditul contului:


a. b. c. d.

valoarea efectelor comerciale neachitate; platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale; valoarea acceptata de furnizori a cambiilor sau a biletelor la ordin; drepturile de creanta din relatiile cu clientii, stabilite pe baza efectelor comerciale;

e.

contravaloarea efectelor comerciale de primit.

ANS: C 81.

Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 641 = 421


a. b. c. d. e.

inregistrarea avansului acordat; inregistrarea retinerilor din salarii; inregistrarea pe cheltuieli a salariilor platite; inregistrarea pe cheltuieli a avansului acordat si retinut; inregistrarea salariilor datorate.

ANS: E 82.

Contul 431 Asigurari sociale tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate. Este un cont de pasiv. Precizati care element din cele enumerate mai jos nu se inregistreaza in creditul contului:
a. sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate; b. contributia angajatorului la asigurarile sociale; c. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate; d. contributia personalului la asigurari sociale; e. contributia personalului pentru asigurari sociale de sanatate. ANS: A 83.

In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila: Impozitul pe profit = Conturi la banci in lei 10.000lei Aceasta reprezinta:
a. b. c. d. e.

virarea prin banca a impozitului pe profit; plata in numerar a impozitului pe profit; inregistrarea impozitului pe profit datorat bugetului statului; impozitul pe venit de natura salariilor datorat bugetului statului; plata impozitului pe venit.

ANS: A 84.

Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 117 = 457


a. dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat; b. sumele achitate actionarilor sau asociatilor; c. sumele lasate in contul curent al actionarilor, reprezentand dividende; d. impozitul pe dividende; e. dividendele prescrise ANS: A

85.

Contul 267 Creante imobilizate, dupa cum arata si denumirea, tine evidenta creantelor imobilizate, respectiv: Un element dintre cele enumerate este gresit. Identificati-l!
a. b. c. d. e.

a creantelor legate de interesele de participare; a imprumuturilor acordate pe termen lung; a garantiilor depuse, in vederea garantarii bunei executii a unor lucrari; a titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor; a cautiunilor.

ANS: D 86.

Precizati ce semnifica soldul debitor al contului 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor:
a. b. c. d. e.

suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni; valoarea primelor de rambursare amortizate; valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate; contul 169 nu prezinta sold final debitor; imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

ANS: C 87.

Dupa continutul economic si dupa functia contabila contul 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare este:
a. b. c. d. e.

cont de titluri de valoare, cu functie contabila de activ; cont de investitii financiare, cu functie contabila de activ; cont de datorii, bifunctional; cont de datorii, cu functie contabila de pasiv; cont de creante, cat si de datorii, cont bifunctional.

ANS: D 88. Ce semnificatie acordati formulei contabile: 1091 = 5311 a. b. c. d. e.

valoarea actiunilor proprii cedate; costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate; valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate; valoarea actiunilor proprii anulate; valoarea actiunilor detinute la entitatile afiliate.

ANS: B 89.

Precizati ce poate reflecta soldul debitor al contului 5121:

a. b. c. d. e.

contul 5121 nu poate avea sold debitor; poate reprezenta creditul acordat de banca prin contul curent; disponibilitatile banesti existente la un moment dat; dobanzile de platit aferente creditelor bancare pe termen scurt; creditele de la trezoreria statului.

ANS: C 90.

Deschiderea unui acreditiv,la dispozitia unui furnizor in vederea aprovizionarii cu marfa de la acesta, pentru suma de 50.000 lei genereaza una din urmatoarele inregistrari contabile:
a. b. c. d. e.

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

5411 = 5121 50.000; 581 = 5121 50.000 5411 = 581 50.000; 5121 = 581 50.000 581 = 5411 50.000 581 = 542 50.000 5411 = 581 50.000; 581 = 5311 50.000 5411 = 581 50.000

ANS: A 91.

Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la avansurile de trezorerie nu este conforma cu realitatea:
a. b. c. d. e.

sunt sume incredintate administratorului sau altor persoane imputernicite in vederea efectuarii unor plati; sumele se justifica prin achizitia de stocuri, plata unor furnizori etc.; sumele necheltuite se restituie; diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la incheierea exercitiului financiar constituie venit financiar; diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, la lichidarea acestora sau la incheierea exercitiului financiar afecteaza cheltuielile de exploatare.

ANS: E 92.

Consemnarea in extrasul de cont a operatiei de depunere a unei sume de bani din casierie in contul curent de la banca genereaza inregistrarea:
a. b. c. d. e.

581 = 5311; 581 = 5311 5121 = 581; 5121 = 581; 5121 = 5311; 5311 = 581 581 = 5121.

ANS: C 93.

Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 681 = 151


a. diminuarea provizioanelor; b. anularea provizioanelor; c. constituirea provizioanelor; d. valoarea provizioanelor; e. reluarea provizioanelor. ANS: C 94.

Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea:


a. b. c. d. e.

conturile de cheltuieli dupa functia contabila sunt conturi de activ; conturile de venituri dupa functia contabila sunt conturi de pasiv; conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute; conturile de cheltuieli se crediteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate; conturile de venituri si cheltuieli nu prezinta sold la sfasitul lunii.

ANS: D 95.

Precizati care afirmatie nu este conforma cu realitatea:


a. b. c. d. e.

veniturile determina cresterea situatiei nete; conturile de venituri sunt conturi de pasiv; conturile de venituri se debiteaza cu valoarea veniturilor incasate; conturile de venituri se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute; conturile de venituri nu prezinta sold la sfarsitul perioadei.

ANS: C 96.

Ca disciplina stiintifica, contabilitatii ii revin o serie de sarcini. Precizati care din sarcinile enumerate mai jos ii revin contabilitatii, in aceasta calitate:
a. b.

furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii programelor financiare; inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare, preluarea si pastrarea informatiilor; c. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a contabilitatii; d. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile; e. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor financiare anuale.
ANS: C 97.

Utilizatorii informatiilor contabile se clasifica in utilizatori interni si externi. Utilizatorii interni includ:
a. b. c. d. e.

angajatii; investitorii; guvernul si institutiile sale; managerii intreprinderii; creditorii financiari.

ANS: D 98.

Conceptia economica considera ca obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta, calcul, analiza si control, in expresie valorica, a existentei si starii, precum si a miscarii si transformarii: Alegeti varianta corecta.
a. patrimoniului; b. capitalului; c. utilizarilor ciclice; d. resurselor economice; e. utilizarilor durabile. ANS: B 99.

Informatiile privind pozitia financiara a unei intreprinderi sunt oferite in primul rand de:
a. b. c. d. e.

bilant; contul de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situatiile financiare anuale.

ANS: A 100.

Elementele vizate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt:


a. b. c. d. e.

activele, pasivele, veniturile si rezultatele; activele, pasivele, cheltuielile si veniturile; activele, pasivele si capitalurile proprii; activele, datoriile si capitalurile proprii; activele, datoriile, capitalurile proprii si provizioanele.

ANS: D 101.

In functie de exigibilitatea surselor de finantare, in bilant sunt delimitate urmatoarele grupe de elemente: O grupa este gresita. Identificati-o!

a. b. c. d. e.

datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an; datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an; provizioane; cheltuieli in avans; capital si rezerve.

ANS: D 102.

Cheltuielile inregistrate in avans nu includ:


a. b. c. d. e.

chirii achitate anticipat; subventii; plati pentru abonamentele la diversele publicatii; decontarea anticipata a primelor de asigurare pentru bunuri; reparatii capitale care se esaloneaza pe mai multe exercitii financiare.

ANS: B 103.

Se cumpara marfuri pe credit in suma de10.000 lei ncadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari:
a. b. c. d. e.

A + x x=C + D; A= (C+ x x) + D; A =( C x) +(D+ x); A + x =C+ (D+ x ); A + x = (C + x ) + D

ANS: D 104.

Se platesc salariile cu cec bancar. ncadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari a. A + x x=C + D; b. A= (C+ x x) + D; c. A =( C x) +(D+ x); d. A - x =C+ (D+ x ); e. A + x = (C - x ) + D.
ANS: A 105.

Se achita o datorie fata de un furnizor din contul de la banca, in suma de 200 lei. Incadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari:
a. b. c. d. e.

A + x = (C+x)+D A x = C+(D-x) A = (C+ x)+(D x); A -x+x=C+D A + x = C+(D+x)

ANS: B 106.

Contul de rezultate exprima, intr-o forma analitica, rezultatele obtinute, prin prisma:
a. b. c. d. e.

incasarilor si platilor; activelor si pasivelor; veniturilor si cheltuielilor; creantelor si datoriilor; intrarilor si iesirilor de bunuri.

ANS: C 107.

Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: - duce la o crestere a beneficiilor economice viitoare prin cresterea unui activ sau diminuarea unei datorii; - modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. Reprezinta:
a. b. c. d. e.

recunoasterea datoriilor; recunoasterea cheltuielilor; recunoasterea veniturilor; recunoasterea activelor; recunoasterea capitalurilor proprii.

ANS: C 108.

Recunoasterea in contul de profit si pierdere a unui element atunci cand acesta: - duce la o scadere a beneficiilor economice viitoare prin scaderea unui activ sau cresterea unei datorii; - modificarea aceasta poate fi evaluata credibil. Reprezinta:
a. b. c. d. e.

recunoasterea datoriilor; recunoasterea cheltuielilor; recunoasterea veniturilor; recunoasterea activelor; recunoasterea capitalurilor proprii.

ANS: B 109.

Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta ?
a. b. c. d.

contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica; contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului; contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor; contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului;

e.

contul reprezinta un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar.

ANS: D 110.

Contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element in parte. Conventional, s-a stabilit ca partea stanga a contului sa poarte denumirea de:
a. b. c. d. e.

rulaj debitor; credit; debit; sold final; sold initial.

ANS: C 111.

Conturile bifunctionale au la sfarsitul perioadei de gestiune sold:


a. b. c. d. e.

fie numai debitor, fie numai creditor; debitor; creditor; debitor si creditor; fie debitor, fie creditor.

ANS: E 112.

Dubla inregistrare se realizeaza cu ajutorul:


a. b. c. d. e.

balantei de verificare; contului; bilantului; contului de profit si pierdere; formulelor contabile.

ANS: B 113.

Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont, stabilita cu ocazia inregistrarii operatiilor economice sau financiare in contabilittea curenta poarta denumirea de:
a. b. c. d. e.

inregistrare cronologica; corespondenta conturilor; inregistrare sistematica; dubla inregistrare; dubla reprezentare.

ANS: B

114.

Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru:


a. b. c. d. e.

anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit; stabilirea corespondentei conturilor; inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit; a se tine seama de modificarile de sens contrar; a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor.

ANS: E 115.

Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la:


a. b. c. d. e.

micsorarea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare; marirea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare; micsorarea artificiala a soldurilor finale ale conturilor care participa la stornare; marirea artificiala a rulajelor conturilor care participa la stornare; micsorarea artificiala a total sumelor conturilor care participa la stornare.

ANS: D 116.

Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. Care este aceasta?
a. b. c. d. e.

balanta de verificare realizeaza concordanta dintre conturile sintetice si cele analitice; balanta de verificare realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului; balanta de verificare realizeaza verificarea exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi; balanta de verificare grupeaza si centralizeaza datele inregistrate in conturi; balanta de verificare reprezinta un instrument de analiza a activitatii economice.

ANS: B 117.

Balanta de verificare ofera posibilitatea descoperirii erorilor de inregistrare in conturi. Unele dintre erorile de mai jos nu pot fi depistate cu ajutorul balantei de verificare. Care sunt acestea?
a. b. c. d. e.

erorile de intocmire a balantei de verificare ; erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale; omisiunile de inregistrare; erorile de inregistrare in Cartea-mare; erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse.

ANS: C 118.

Cu ajutorul balantei de verificare se identifica:

a. b. c. d. e.

erorile de inregistrare in Cartea-mare; erorile de inregistrare in Registrul-jurnal; erorile de compensatie; erorile de imputatie; omisiuni de inregistrare.

ANS: A 119.

Balanta de verificare nu indeplineste functia de:


a. b. c. d. e.

verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi; realizare a concordantei dintre conturile analitice si conturile sintetice; instrument de analiza a activitatii economice; realizare a concordantei dintre elementele de activ si de pasiv; centralizare a activitatii economice.

ANS: D 120.

Nevoia de armonizare si uniformitate in producerea si utilizarea informatiilor contabile impune:


a. b. c. d. e.

normarea contabilitatii; reglementarea contabilitatii; normalizarea contabilitatii; modernizarea contabilitatii; internationalizarea contabilitatii.

ANS: C 121.

Una din functiile de mai jos nu poate fi atribuita contabilitatii financiare. Care este aceasta?
a. b. c. d. e.

functia de inregistrare a tranzactiilor in scopul determinarii periodice a rezultatului obtinut; functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati; functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice; functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare; functia de comunicare financiara externa.

ANS: B 122.

Ciclul de exploatare al unei intreprinderi reprezinta:


a.

b. c. d.

perioada de timp dintre achizitia materiilor prime care intra intr-un proces de productie si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar; perioada de timp dintre achizitia materiilor prime si obtinerea produselor finite; anul calendaristic; perioada de timp dintre obtinerea produselor finite si vanzarea lor;

e.

perioada de timp dintre vanzarea produselor finite si incasarea lor.

ANS: A 123.

O informatie este semnificativa daca:


a. b. c. d. e.

are o valoare considerabila; are o natura neobisnuita; nu este neglijabila; este probabil ca persoana care utilizeaza informatia sa actioneze in mod diferit in lipsa acesteia; este relevanta.

ANS: D 124.

Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421


a. b. c. d. e.

444

salarii datorate personalului retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii
plata impozitului pe salarii catre bugetul statului

retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale

ANS: C 125.

Capitalul propriu reprezinta:


a. interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea b. c. d. e.

tuturor datoriilor acesteia interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte de deducerea tuturor datoriilor acesteia interesesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia interesesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia

ANS: B 126. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. Care este

acesta?
a. rezerve din reevaluare

b. c. d. e.

prime de capital capital social subventii pentru investitii


rezultatul reportat

ANS: D 127.

Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea unuia dintre conturile:
a. b. c. d. e.

1011 Capital subscris nevarsat 1012 Capital subscris varsat 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 121 Profit si pierdere 117 Rezultatul reportat

ANS: C 128.

Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare?
a. b. c. d. e.

erorile de intocmire a balantei de verificare erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse erorile de compensatie erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale erorile de inregistrare in Cartea-mare

ANS: C 129. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Care este acesta? a. de a realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice b. functia de instrument de verificare, de control c. functia de de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din urma si bilant d. functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi e. functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului ANS: E 130. Principiul non conpensatiilor consta:

Precizati varianta corecta.


a. b. c. d.

in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv;

e.

in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

ANS: C 131. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv consta:

Precizati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv; in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

ANS: D 132. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului consta:

Precizati varianta corecta.


a. b. c. d. e.

in delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii; in reflectarea in situatiile financiare a realitatii economice, nu numai a formei juridice a evenimentelor si tranzactiilor; in necompensarea valorilor elementelor de activ cu valorile elementelor de pasiv si nici a cheltuielilor cu veniturile; in evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv; in aplicarea acelorasi reguli, principii si metode de evaluare si inregistrare in contabilitate.

ANS: B 133. Principiul prudentei presupune:

a. ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil,

b.

c.

d. e.

fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau reducerea semnificativa a activitatii nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile, generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior consta in aplicarea acelorasi principii, reguli si metode privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiei contabile valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv si nici veniturile cu cheltuielile ca bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de

inchidere a exercitiului precedent


ANS: B 134. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului inseamna: a. ca orice element, care are o valoare semnificativa, trebuie prezentat distinct in b. c. d. e.

cadrul situatiilor financiare valorile elementelor de activ nu se pot compensa cu valorile elementelor de pasiv si nici veniturile cu cheltuielile ca bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere a exercitiului precedent informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii, pe masura angajarii acestora si trecerea lor la rezultatul exercitiului la care se refera

ANS: D 135. Conform legii contablitatii sunt patru momente in care intreprinderea trebuie sa procedeze in

mod obligatoriu la evaluarea elementelor patrimoniale, dintre care unul este eronat:
a. b. c. d. e.

la data intrarii in patrimoniu la finalizarea unui ciclu de productie cu ocazia inventarierii la inchiderea exercitiului la data iesirii din patrimoniu sau darea in consum

ANS: B 136. n contul de profit si pierdere nu se reflecta : a. b. c. d. e.

stocurile de materii prime, materiale, produse finite, ambalaje cheltuielile cu materii prime, materiale, produse finite, ambalaje cheltuielile de personal cheltuielile cu serviciile executate de terti veniturile din exploatare

ANS: A 137. Imobilizarile necorporale nu cuprind: a. b. c. d. e.

cheltuielile de constituire creantele imobilizate cheltuielile de dezvoltare concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare alte imobilizari necorporale

ANS: B 138. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor, conform IAS 2 Stocurile.

Care este acesta?

a. Stourile sunt active sub forma de imobilizari, materii prime, materiale si alte

consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie


b. Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale

a activitatii
c. Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari d. Stourile sunt active sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce

urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii


ANS: A 139. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Care este ecesta? a. b. c. d. e.

demodarea stocurilor o deteriorare fizica a stocurilor erori de productie sau de achizitie o reducere a pretului de vanzare o reducere a costurilor de achizitie sau de productie

ANS: E 140. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Care este ecesta? a. b. c. d. e.

demodarea stocurilor o deteriorare fizica a stocurilor o reducere a costurilor de achizitie sau de productie o reducere a pretului de vanzare erori de productie sau de achizitie

ANS: C 141. Rezultatul exercitiului nu cuprinde: a. b. c. d.

rezultatul precedent; rezultatul curent; impozitul pe profit. rezultatul actual

ANS: A 142. Chitanta este: a. b. c. d.

document de uz general; document specific. document financiar-contabil document de uz intern

ANS: A 143. Total activ = Total pasiv, este: a. o simpla coincidenta

b. c. d. e.

o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei; egalitatea bilantiera; o ecuatie matematica nici o varianta.

ANS: C 144. Indicati afirmatia incorecta: a. conturile de regularizare si asimilate- activ sunt formate din cheltuieli inregistrate

in avans
b. conturile de regularizare activ sunt formate din titluri de plasament; c. conturile de regularizare activ sunt formate din diferente de conversie-activ. d. conturile de regularizare - activ sunt formate din cheltuieli inregistrate in avans; ANS: B 145. Functiile bilantului contabil sunt: a. b. c. d. e.

functia cronologiei bilantului; functia de generalizare a informatiei contabile; functia de informare a si b


b si c

ANS: E 146. Articolele contabile simple sunt: a. b. c. d. e.

cele in care un singur cont se debiteaza si un singur cont se crediteaza cele in care un singur cont se crediteaza si doua sau mai multe conturi se debiteaza; cele in care un singur cont se debiteaza si doua sau mai multe conturi se crediteaza. cele in care un singur cont se crediteaza cele in care un singur cont se debiteaza

ANS: A 147. Capitalul intreprinderilor mici se mai numeste si: a. b. c. d. e.

capital propriu; apital extern; capital intern; capital individual. capital fix

ANS: D 148. Relatia :

mijloace economice
a. adevarata;

resurse economice, este:

b. c. d. e.

falsa; probabila incorecta incompleta

ANS: A 149.

Se achita ,in numerar,datoria fata de furnizor in suma de1.000 lei ncadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari:
a. b. c. d. e.

A + x x=C + D; A= (C+ x x) + D; A =( C x) +(D+ x); A + x =C+ (D+ x ); A - x = C+ (D-x)

ANS: E 150.

ntreprinderea majoreaza capitalul cu suma de 3000 lei,prin incorporarea de rezerve. ncadrati operatia intr-una din urmatoarele tipuri de modificari:
a. b. c. d. e.

A + x x=C + D; A= (C+ x x) + D; A=( C x) +(D+ x); A + x =C+ (D+ x ); A - x = C+ (D-x)

ANS: B 151.

Achitarea ,din banca a contravalorii facturii furnizorului,reprezentand aprovizionarea cu materii prime genereaza inregistrarea:
a. b. c. d. e.

581 = 5311; 401 = 5121; 5121 = 401; 5121 = 5311; 5311 = 581

ANS: B 152.

Primirea de materii prime de la furnizori,TVA19% genereaza inregistrarea:


a. 581 = 5311; b. % =

401

c.

301 4426 4426 = 401

301 = 401 d. 401 = 301; e. 5311 = 581 581 = 5121


ANS: B 153.

Acordarea unui avans in numerar unei persoane imputernicite din firma,pentru a cumpara materiale de curatenie genereaza inregistrarea:
a. b. c. d. e.

542 = 5311; 542 = 5212 5121 = 581; 5121 = 542 5311 = 581

ANS: A 154. Intreprinderea ABC detine un stoc de cafea achizitionatin valoare de 4000.La sfarsitul

exercitiului financiar ,valoarea de piata a acestui stoc inregistrarea corecta.


a. b. c. d. e.

este de numai 3800.Identificati

397 = 6814; 397 = 7814 6814= 397; 371 = 6814 6814 = 371

ANS: C 155. Se elibereaza spre consum materiale consumabile.Identificati inregistrarea corecta. a. b. c. d. e.

301 = 602; 302 = 702 602= 397; 602 = 302; 6814 = 371

ANS: D 156. Se inregistreaza factura privind consumul de energie electrica,TVA 19%.Identificati

inregistrarea corecta.
a. 401 = 605; b. % =

401;

605 4426 c. 4426 = 401 605 = 401; d. 605 = 301;

e. 301 = 401 ANS: B 157. Se receptioneaza lucrarile de reparatii efectuate de un tert,TVA 19%.Identificati inregistrarea

corecta.
a. 401 = 611; b. % =

401; 611 4426 c. 4426 = 401 611 = 401; d. 611= 301; e. 611 = 401.
ANS: B 158. Se achita factura de energie electrica furnizorului,din contul deschis la banca.Identificati

inregistrarea corecta.
a. 401 = 5121; b. % =

401;

5121 4426 c. 5121 = 401; d. 5121= 301; e. 5311 = 401


ANS: A 159. Se achita unui tert factura privind lucrarile de reparatii executate,in numerar.Identificati

inregistrarea corecta.
a. b. c. d. e.

401 = 5121; 401=5311; 5121 = 401; 5121= 301; 5311 = 401

ANS: B 160. Se achita,in numerar,avansul chenzinal salariatilor.Identificati inregistrarea corecta. a. b. c. d. e.

425 = 5121 425=5311; 5121 = 425; 5121= 421; 5311 = 421

ANS: B

161. La sfarsitul lunii,se calculeaza drepturile de salarii brute cuvenite personalului.Identificati

inregistrarea corecta.
a. b. c. d. e.

641 = 5121; 425=5311; 641 = 425; 421= 425; 641 = 421.

ANS: E 162. Se achita,salariile nete personalului,din casieria firmei.Identificati inregistrarea corecta. a. b. c. d. e.

421 = 5121; 421=5311; 5121 = 425; 5121= 421; 5311 = 421

ANS: B 163. n cursul lunii se obtin,din productie proprie,produse finite.Identificati inregistrarea corecta. a. b. c. d. e.

711 = 345; 345=611; 345= 711; 411= 711; 5311 = 411

ANS: C 164. Se factureaza si se livreaza produse finite unui client,pret de vanzare ,TVA 19%.Identificati

inregistrarea corecta.
a. 701 = 411; b. % =

411;

701 4427 c. 5121 = 401; d. 5121= 301; e. 411 = % 701 4427.


ANS: E 165. Se incaseaza contravaloarea facturii privind produsele finite livrate prin contul deschis la

banca.Identificati inregistrarea corecta.


a. 701 = 411; b. % =

411;

701 4427 c. 5121 = 401; d. 5121= 411; e. 411 = % 701 4427


ANS: D 166. Se aprovizioneaza cu marfuri de la furnizori,TVA 19%(deductibila).Identificati inregistrarea

corecta.
a. 701 = 401; b. % =

401;

371 4426 c. 5121 = 401; d. 401= 411; e. 401 = % 371 4427


ANS: B 167. Se vand marfuri unui client,TVA 19%(colectata).Identificati inregistrarea corecta. a. 707 = 401; b. % =

411;

707 4427 c. 707 = 411 d. 401= 411 e. 411 = % 707 4427


ANS: E 168. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute,in numerar.Identificati inregistrarea corecta. a. b. c. d. e.

5311 = 411; 5311= 371 411 = 5311; 5121= 411; 411 = 5121

ANS: A

169. Se incaseaza contravaloarea serviciilor prestate prin factura in contul deschis la

banca.Identificati inregistrarea corecta.


a. b. c. d. e.

5311 = 411; 5311= 371 411 = 5311; 5121= 411; 411 = 5121

ANS: D 170. La sfarsitul perioadei de gestiune se procedeaza la inchiderea conturilor de cheltuieli(privind

marfurile) prin contul de profit si pierdere.Identificati inregistrarea corecta.


a. b. c. d. e.

5311 = 121; 121= 707; 121 = 607; 5121= 607; 121 = 609.

ANS: C 171.

Ca activitate practica, organizata in fiecare intreprindere, contabilitatii ii sunt atribuite o serie de trasaturi. Precizati care din cele enumerate mai jos nu apartine contabilitatii :
a. b. c. d. e.

studiul patrimoniului numai in expresie calitativa; studiul patrimoniului in expresie valorica studiaza modul in care se asigura gestiunea patrimoniului; studiaza echilibrul global; prin contabilitate se efectueaza controlul privind realizarea deciziilor.

ANS: A 172.

Ponderea cea mai mare a informatiilor, utilizate de managerul intreprinderii, sunt de natura contabila si se clasifica in mai multe categorii, astfel: Precizati care categorie dintre cele enumerate este gresita.
a. b. c. d. e.

informatii politice informatii financiar-contabile informatii contabile de gestiune informatii fiscale; informatii operationale;.

ANS: A 173.

Ca element al metodei contabilitatii, dubla reprezentere: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. constituie trasatura esentiala

b. c. d. e.

determina continutul metodei contabilitati; poate fi redata sintetic asigura existenta permanenta a egalitatii bilantiere nu creeaza posibilitatea reflectarii obiectului de studiu al contabilitatii.

ANS: E 174.

Continutul documentelor justificative este dat de existenta urmatoarelor elemente: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o! a. denumirea documentului; b. numarul si data documentului c. numele managerului; d. continutul operatiei economice e. denumirea si sediul firmei.
ANS: C 175.

Continutul documentelor justificative este dat de existenta urmatoarelor elemente: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

continutul operatiei economice numarul si data documentului mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei; legea care permite efectuarea operatei denumirea si sediul firmei.

ANS: D 176.

Formularele tipizate sunt: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!


a. b. c. d. e.

suporturi tehnice de informatii; formulare in care continutul este prestabilit si imprimat; formulare in care continutul nu este prestabilit; formulare in care formatul este prestabilit formulare in care forma este prestabilita si imprimata.

ANS: C 177.

ntocmirea documentelor justificative presupune: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o! a. realizarea pe formulare tipizate; b. realizarea pe formulare netipizate; c. competarea se poate face numai manual; d. competarea se poate face si manual; e. competarea se poate face si automatizat.
ANS: C

178.

Registrul jurnal este: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!


a. b. c. d. e.

document contabil facultativ; document contabil obligatoriu; formular in care se inregistreaza operatiile patrimoniale formulare in care se inregistreaza operatiile patrimoniale in mod cronologic formulare in care se inregistreaza operatiile patrimoniale,prin articole contabile.

ANS: A 179.

Registrul Cartea mare este: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o! a. document contabil folosit numai o data pe an b. document contabil obligatoriu c. formular contabil folosit lunar d. formular contabil de tipul fise de cont diverse e. formular contabil de tipul fise de cont pe conturi corespondente
ANS: A 180.

Registrul inventar este: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!


a. document contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv; b. document contabil in care elementele se inregistreaza, grupat in functie de natura

lor
c. document contabil care cuprinde trei parti; d. document contabil care cuprinde doua parti; e. document contabil in care elementele au la baza liste de inventariere ANS: C 181.

Documentele contabile de sinteza se compun din: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

bilant; registrele inventar; contul de profit si pierdere; note explicative; tabloul fluxurilor de trezorerie si tabloul variatiei capitalurilor proprii.

ANS: B 182.

Gestiunea documentelor contabile presupune: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!

a. b. c. d. e.

organizarea circulatiei documentelor; utilizarea si evidenza documentelor reconstituirea documentelor corectarea documentelor pastrarea documentelor

ANS: D 183.

Verificarea de fond a documentelor contabile vizeaza: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o! a. ilegalitaea operatiei; b. legalitatea operatiei; c. necesitatea operatiei; d. realitateaoperatiei e. economicitatea operatiei.
ANS: A 184.

Corectarea erorilor din documentelor contabile presupune: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

respectarea unor reguli; taierea cu o linie a sumei gresite refacerea documentului inscrierea corecta dupa taierea cu o linie; semnatura celui care a facut corectura.

ANS: C 185.

Evaluarea are in vedere urmatoarele componente: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

obiectul evaluarii; etalonul monetar; pretul; toate cele de mai sus; nici una.

ANS: E 186.

Contul constiuie un model care presupune: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

o forma bilantira; o forma uniaterala o forma de sah; o forma cu dule valori; nici una

ANS: E 187.

Soldul contulului se stabilste pe baza relatiilor: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

TSD TSC=SD; TSC-TCD=SC; TSD-TSC=0; Toate relatiile de mai sus sunt valabile; TSD+SFD=SC

ANS: E 188.

Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regula de functionare a conturilor este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

conturile de activ incep sa functioneze prin debitare; conturile de pasiv incep sa functioneze prin creditare; conturile de activ se debiteaza cu existentele de pasiv; conturile de pasiv se crediteaza cu existentele de pasiv; conturile de activ se debiteaza cu existentele de activ.

ANS: C 189.

Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regula de functionare a conturilor este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

conturile de activ incep sa functioneze prin debitare cu majorarile de pasiv; conturile de pasiv incep sa functioneze prin creditare; conturile de activ se debiteaza cu existentele de activ; conturile de pasiv se mai crediteaza si cu majorarile de pasiv; conturile de activ se mai debiteaza cu majorarile de activ

ANS: A 190.

Din cele cinci reguli prezentate mai jos, o regula de functionare a conturilor este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

conturile de activ prezinta intotdeuna sold final debitor sau sunt soldate; conturile de pasiv prezinta intotdeuna sold final creditor sau sunt soldate; conturile de activ se crediteaza cu micsorarile de pasiv conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasivde pasiv conturile de activ se mai debiteaza cu majorarile de activ

ANS: D 191.

Din cele cinci trasaturi bifunctionale.Identificati-o!


a. b. c. d. e.

prezentate

mai

jos,

una

nu

apartine

conturilor

conturile bifunctionale pot prezenta la un moment dat sold debitor; conturile bifunctionale pot numai sold zero; conturile bifunctionale pot prezenta la un moment dat sold creditor; conturile bifunctionale pot functiona dupa regula conturilor de activ; conturile bifunctionale pot functiona dupa regula conturilor de pasiv

ANS: B 192.

Clasificarea conturilor prezinta o importanta deosebita ,deoarece: O singura afirmatie este gresita. Identificati-o!
a. b. c. d. e.

ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a subiectului de studiu al contabilitatii; permite asimilarea cu usurinta afunctiei contabile a conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi; constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii.

ANS: B 193.

Capitalul strain nu include:


a. b. c. d. e.

avansuri incasate credite bancare pe termen lung; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni; datorii legate de imobilizari financiare; alte imprumuturi si datorii.

ANS: A 194.

Precizati ce semnifica soldul creditor al contului 371 Mafuri:


a. b. c. d. e.

suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni; valoarea marfurilor iesite din gestiune valoarea marfurilor intrate in gestiune; contul 371 nu prezinta sold final creditor; imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate

ANS: B 195.

Precizati ce semnifica soldul debitor al contului 211 Terenuri si amenajari de terenuri:


a. b. c. d.

valoarea terenurilor intrate in patrimoniu; valoarea marfurilor iesite din gestiune; valoarea marfurilor intrate in gestiune; contul 211 nu prezinta sold final debitor;

e. valoarea terenurilor iesite din patrimoniu. ANS: A