Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Elemente de umanism în literatura veche (nume de autori umaniști, idei umaniste)


2. Letopisețul Cantacuzinesc vs. Cronica vălenilor
3. Motive, teme și structuri baroce în Țiganiada
4. Începuturile scrisului în limba română
5. Istoriografia românească în limba slavă (cei trei cronicari călugări)
6. Cărțile populare (apocrife, romane populare de inițiere)
7. Teme și structuri baroce în Istoria Ieroglifică
8. Notele de subsol ale țiganiadei
9. Cultura românească în epoca lui Șerban Cantacuzino și Constantin Brîncoveanu
10. Învățăturile lui Neagoe Basarab (probleme controversate)
11. Scrisul medieval - caracteristici generale (anonimatul, copierea, ciclicitatea
timpului)
12. Opera lui Antim Ivireanu (didahii, traduceri etc.)
13. Istorie și literatură în opera lui Miron Costin (elemente de memorialistică)
14. Scrieri și traduceri românești din secolul al XVI-lea.
15. Alegorii și simboluri în Istoria Ieroglifică.
16. Spiritul letopisețelor muntene (absența libertății față de istorie din cauza unui
patron)
17. Trăsături umaniste în opera cronicarilor
18. Perspectiva asupra istoriei la Grigorie Ureche și Miron Costin
19. Cărțile populare. Apocrife
20. Opera istorică și etnografică a lui Dimitrie Cantemir
21. Opera lui Dosoftei (psaltirea în versuri și traducerile importante)
22. Opera lui Ion Neculce
23. Logofătul Udriște Năsturel (traduceri, prefețe, Epigrama și prefața în limba slavă)
24. Istoriografia munteană
25. Renașterea culturală românească din prima jumătate a sec. XVII (Vasile Lupu și
Matei Basarab)
26. Scrieri originale românești în limba slavă (istoriografia și învățăturile)
27. Opera lui Miron Costin
28. Etapele ale introducerii limbii române în biserică (cazaniile lui Varlaam, Dosoftei,
Antim Ivireanu)
29. Începuturile tiparului în țările române (Macarie, Filip Moldoveanu, Coresi)
30. Opera lui Dimitrie Cantemir (Divanul, Hronicul)
31. Multipolaritate barocă în Țiganiada (spargerea unității clasicismului)
32. Valoarea poetică a psaltirii lui Dosoftei
33. Romanul popular și cărțile de înțelepciune
34. Didahiile lui Antim Ivireanu