Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de servicii turistice .

Legea nr.352 2006.

 Noțiunea, caracterele contractului de servicii turistice.


 Conținutul contractului și rezilierea contractului.

Prin contract de servicii turistice agentul este obligat sa acorde serv

Conform legii speciale din 2006 contractul de servicii turistice este acordul de
voință prin care tur operator sau agenție de turism se obligă să acorde celeilalte
părți turist , servicii stipulate iar acesta se obligă să le achite. Contr. Dat este
unul sinalagmatic, oneros, cu executare succesivă.

Părțile contr. Sunt agentul operatorul și turistul.

În calitate de agent turistic pot activa societăți comerciale ce posedă licența de


turist, licența atesta capacitatea și dreptul titularului de a presta servicii, în
condiții de calitate și siguranță pentru turiști. În calitate de turist poate apărea
numai pers. fizică, care își părăsește locul de trai permanent pentru o durată de
peste 24 de ore scopul de a vizita altă țară sau localitate. Conform
regulamentului cu privire la modul de aplicarea a voucherului turistic în RM din
2002. Călătoria persoanei înafara mediului ei obișnuit de trai nu constituie
turism și nu cade sub incidența contr. de servicii turistice dacă depășește
termenul de un an sau dacă are ca scop exercitarea unei activități remunerate.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului după cum reiese din definiție îl constituie serviciile


turistice:

 Cazarea
 Masa
 Transportul
 Asistența medicală
 Tratament balnear
 Servicii de agrement.

Prețul este remunerația care se cuvine tur-operatorului sau agentului pentru


serviciile prestate. Contractul trebuie sa facă referire a preț și costul
anumitor servicicii suplimentare cum ar fi taxa de îmbarcare debarcare
importuri , aeroporturi care este neinclus. Forma scrisă .

Contractul dat trebuie să includă următoarele clauze:

 Itinerarul
 Locul de destinație
 Termenul de aflare cu indicarea datelor.
 Vehiculele și clasele lor.
 Data și locul plecării și întoarcerii
 Informații despre cazare.
 Categoria sau nivelul de confort
 Serviciile alimentare
 Vizitele , excursiile
 Denumirea și adresa organizatorului și asiguratorului
 Prețul călătorului. Toate acestea trebuie prezentate înscrisconform art
1884 CC.

Voucherul este o parte integrantă a contractului care cuprinde întregul volum de


informație despre serviciile turistice prestate , plata unor servicii concrete cum ar fi
transportul, cazarea și servește drept bază pentru obținerea acestor servicii. La
călătorie individuală voucherul se perfectează individual pentru fiecare persoana
iar pentru întreaga familie pentru întreaga familie pentru grup se perfectează pe
numele conducătorului.

Conținutul contractului (1839-1843)

În legătură cu fapta în calitate de turist poate apărea pers fizică consumator,


legiuitorul a pus în sarcina agentului turistic unele obligații speciale care sunt
pentru informare obligatorii pentru care acestea urează să le respecte pînă la
încheierea contractului. (Articolul 1132. Informaţia preliminară )

Pînă la încheierea contr. agentatorul este obligat să pună în scris.