Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Şcoala Gimnazialǎ „Sf. Stelian”


Loc. Umbrǎreşti-Deal, Galaţi
Tel./Fax 0236829909
sc2umbraresti@yahoo.com
__________________________________________________________________________________

CONCURS JUDEȚEAN
DE CREAŢIE
ARTISTICO - PLASTICĂ
EDIŢIA a II a
Proiectul este aprobat CAEJ 2018

TEMA PROIECTULUI:

« DIN IMAGINI, CUVÂNT ȘI


CULOARE, FĂURIM
MĂRȚIȘOARE »
Noiembrie 2017-Mai 2018
Parteneri:
Primăria Comunei Umbrărești
Primar Stoica Paraschiv
Căminul Cultural, Umbrărești
Martin Alexandrina

Biserica “Nașterea Maicii Domnului” Umbrărești- Deal


Pr. Cășuneanu Ioan
Biserica “Sf. Nicolae și Sf. Ilie” Umbrărești- Deal
Pr. Ciobanu Nicolae

1. Școala Gimnaziul „Al.I.CUZA” satul Roșu, raionul Cahul, Republica Moldova


Dir. Prof. Mladinov Viorica- viorica.mladinov@mail.ru
Colaborator Prof.Arnăut Cristina
Prof. Ieșeanu Elena
Prof. Bucur Natalia
Prof. Gîrneț Elena
Prof. Radu Agafia

2. ȘcoalaGimnazială ”Dimitrie Luchian” Piscu


Dir. Prof. Vrînceanu Anișoara- 0236827873
Colaborator Prof. Feraru Angela
3. Școala Gimnazială ”Victor Ion Popa” Ivești
Dir. Prof. Barbu Diana Livia – scoala3_ivesti@yahoo.com
Colaborator Prof. Aramă Nicoleta
Prof. Roman Paula
Prof. Lazăr Costel
Prof. Susanu Jenica
Prof. Lupoaie Roman Ionica
4. Școala Gimnazială ”Emil Panaitescu” Cudalbi
Dir. Prof. Crîsnic Mircea- scoala1cudalbi@yahoo.com
Colaborator Prof. Crîsnic Mircea
Prof. Bălăoiu Anamaria
5. Școala Gimnazială Nr.1 Slobozia Conachi
Dir. Prof. Florea Lucica- ioanamav@yahoo.com
Colaborator Prof. Marin Sultănica
Prof. Doană Mariana
6. Școala Gimnazială Nr.2 Barcea
Dir. Prof.Bujor Virginia- sc1barcea@yahoo.com
Colaborator Prof. Păduraru Maria
Prof. Ilie Petrița
7. Școala Gimnazială Nr.1 Barcea
Dir. Prof. Ilie Petrița- sc2barcea@yahoo.com
Colaborator Prof. Avram Gabriela
Prof. Bujor Virginia
8. Școala Gimnazială Nr. 1 Independența
Dir. Prof. Mihăilescu Mihaela- 0236827143
Colaborator Prof. Novac Mihai
9. Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi
Dir. Prof. Ceoromila Lilian-0236862509
Colaborator Prof.Pîrvu Ionelia
Prof. Pațilea Georgiana Veronica
10. Liceul Tehnologic ”Hortensia Papadat Bengescu” Ivești
Dir. Prof. Ciocan Ionica-0236866040
Colaborator Prof. Bobocea Sebastian
11. Liceul Tehnologic”Tudor Vladimirescu” Tudor Vladimirescu
Dir. Prof. Pavel Corina Patricia-ttvg@yahoo.com
Colaborator Prof. Înv. Primar Miron Ana Maria
12. CTAT ”Dumitru Moțoc” Galați
Dir. Prof. Gavrilă Corina-0236316924
Colaborator Prof. Onescu Mirela
13. Școala Gimnazială „Gabriel Drăgan”Nicorești
Dir. Prof. Tuchel Nicuța- scoalanicoresti@yahoo.com
Colaborator Prof. Andronic Cezar
Prof. Boghiu Catalina
Prof. Andronic Gina
Prof. Lazăr Neculina
Prof. Tapu Anișoara
14. Școala Gimnazială „I. Iordan”Tecuci
Dir. Prof. Stănilă Cristian- 0236815796
Colaborator Prof. Babeș Relu Cristian

Coordonator proiect:
Consilier educativ Prof. Aramă Nicoleta Daniela

Comitetul de organizare:
Director Prof. Babeș Monica
Prof. înv. primar Stratulat Oana
Prof. înv. primar Borșan Dina
Prof. înv. primar Tufescu Velica
Prof. înv. primar Oprea Flori
Prof. înv. primar Trifan Georget
Prof. Ciobanu Georgiana
Prof. Pufu Angelica
Prof . Cazacu Viorel
Educ.Budercă Iuliana
Educ. Fîntînariu F.
Educ. Suru Nicoleta
Educ. Coman Mărioara
MOTTO: “Primăvara este o reflexie a grădinii sufletului
nostru, iar mărțișorul este cea mai de preț floare răsărită într-
însa.”
Poetul George Cosbuc, într-un studiu dedicat mărțișorului afirma: "scopul purtării
lui este să-ți apropii soarele, purtându-i cu tine chipul. Printr-asta te faci prieten cu soarele,
ți-l faci binevoitor să-ți dea ce-i stă în putere, mai întâi frumusețe ca a lui, apoi veselie și
sănătate, cinste, iubire și curăție de suflet. Țăranii pun copiilor mărțisoare ca să fie curați ca
argintul și să nu-i scuture frigurile, iar fetele zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele și cine
nu le poartă are să se ofilească."
Cu banul de la șnur se cumpăra vin roșu, pâine și caș proaspăt pentru ca purtătorii
simbolului de primăvară să aibă fața albă precum cașul și rumenă precum vinul roșul.
Despre istoricul mărtișorului, Tudor Arghezi afirma în volumul "Cu bastonul prin
București": ".La început, atunci când va fi fost acest început, mărțisorul nu era mărțișor și
poate că nici nu se chema, dar fetele și nevestele, care țineau la nevinovăția obrazului încă
înainte de acest început, au băgat de seamă ca vântul de primavară le patează pielea și nu
era nici un leac. Cărturăresele de pe vremuri, după care au venit cărturarii, făcând
"farmece" și făcând și de dragoste, au învățat fetele cu pistrui să-și încingă grumazul cu un
fir de mătase răsucit. Firul a fost atat de bun încât toate cucoanele din mahala și centru
ieșeau în martie cu firul la gât.
Vântul ușurel de martie, care împestrița pleoapele, nasul și bărbia, se numea
mărțișor și, ca să fie luat răul în pripă, șnurul de mătase era pus la zinții de mart. Dacă mai
spunem că firul era și roșu, înțelegem că el ferea și de vânt, dar și de deochi."
Menționăm că la geto-daci anul nou începea la 1 martie. Astfel, luna Martie era
prima lună a anului. Calendarul popular la geto-daci avea două anotimpuri: vara și iarna.
Mărțișorul era un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de anul nou împreună cu
urările de bine, sănătate, dragoste și bucurie.
Astăzi, valoarea mărțișorului începe să fie dată doar de creația artistică. Se
confecționează din orice și poate să semnifice orice. Doamna Irina Nicolau afirma "Cândva,
credeau în puterea magică a martișorului. Acum nu mai cred. Cândva, oamenii credeau că o
babă a urcat la munte cu 12 cojoace și a înghețat.
La nivelul comunei Umbrărești din județul Galați desfăşurarea acestui eveniment reprezintă
un element de noutate semnificativ prin actualizarea specificului tradiţional din mai multe
regiuni ale ţării dar și din Republica Moldova constituind un prilej real de a realiza
experienţe interinstituţionale cu şcoli din întreaga ţară.

DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Cultural-


artistic, arte vizuale, creații literare.

TIPUL CONCURSULUI: județean

TERMEN DE DERULARE: noiembrie 2017 – martie 2018

SCOPUL PROIECTULUI:

 Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor spirituale ale poporului român prin cultivarea şi


valorificarea potenţialului creator al elevilor precum şi sensibilizarea acestora faţă de
obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru.

Obiective:

 Construirea unui parteneriat care să promoveze valori spirituale ale poporului


român;
 Realizarea de schimburi de experiență, cunoaștere și practici în domeniul valorilor
spirituale;
 Crearea și dezvoltarea de activități educative școlare și extrașcolare comune;
 Încurajarea și stimularea voluntariatului în rândul elevilor, părinților și cadrelor
didactice;
Beneficiarii direcţi şi indirecţi;

 direcţi: elevi ai Şcolii Gimnaziale “Sf. Stelian” Umbrărești- Deal, preşcolari, elevi
clasele P - VIII din instituţiile partenere, cadre didactice.
 indirecţi:educatori, învățători, profesori, familiile elevilor, comunitatea locală.

Descrierea activităţii principale;

Lucrările primite prin poştă se vor selecta, prezenta şi afişa în cadrul expoziţiei.
Comisia de jurizare alcătuită din profesori de specialitate va stabili criterii clare de evaluare
ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru,
respectarea temei, acurateţea şi estetica lucrării. Pe baza criteriilor de jurizare se vor acorda
premiile pentru lucrările participante la concurs. Se vor completa diplomele cu premii atât
pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice participante şi vor fi transmise prin poştă.

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă.


Prin concursul intitulat „DIN IMAGINI, CUVÂNT ȘI CULOARE, FĂURIM
MĂRȚIȘOARE” copiii din România crează legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel,
al respectului pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti prin realizarea unor lucrări artistico-
plastice cu interes, dăruire, păstrându-şi identitatea, valorizând istoria şi credinţa prin
atitudinea pozitivă a elevilor din şcolile implicate în proiect faţă de modalităţile de păstrare
şi promovare a tradiţiei mărţişorului.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

 realizarea unei expoziţii cu lucrările participante la concurs;


 Comisia de Jurizare (profesori de specialitate) stabileşte criterii clare de evaluare ce
iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de
lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării;
 realizarea unui CD ce va cuprinde aspecte din timpul desfăşurării activităţilor
propuse în proiect;
 premierea elevilor se va face ţinându-se cont de originalitatea şi creativitatea
lucrărilor care participă la concurs;
 se va organiza o expoziţie cu oferire de mărțișoare către mamele și bunicile din
comună.

Lucrările primite prin poştă se vor selecta, prezenta şi afişa în cadrul expoziţiei.
Comisia de jurizare alcătuită din profesori de specialitate va stabili criterii clare de evaluare ce
iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru,
respectarea temei, acurateţea şi estetica lucrării. Pe baza criteriilor de jurizare se vor acorda
premiile pentru lucrările participante la concurs. Se vor completa diplomele cu premii atât
pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice participante şi vor fi transmise prin poştă.

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

Proiectul va avea diferite ateliere pentru elevii școlii dar și în școlile partenere.
Lucrările lor vor fi expuse în școală dar și în alte locații diferite unde vor putea fi văzute de
către comunitatea locală. Produsele vor fi prezentate și într-un festival local ”De ziua mamei”
unde mai multe școli vor susține momente artistice. La finalul fiecărei expoziții produsele vor
fi donate tuturor femeilor din comunitatea locală. Proiectul v-a fi diseminat în presă dar și pe
saiturile de specialitate.
REGULAMENT CONCURS
„DIN IMAGINI, CUVÂNT ȘI CULOARE, FĂURIM
MĂRȚIȘOARE”, Umbrărești-Deal, Galaţi
Ediţia a II a-2017-2018

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

•Lansarea concursului: 22 ianuarie 2018

•Înscrierea şi primirea lucrărilor: până pe 26 februarie 2018 (data poştei)

•Organizarea expoziţiei: 1 martie – 10 martie 2018

•Jurizarea lucrărilor: 12-16 martie 2018

•Anunţarea premiilor: 19 martie 2018

•Trimiterea diplomelor – martie-mai 2018

SECŢIUNI:

Secţiunea 1 MĂRŢIŞOARE

Secţiunea 2 FELICITĂRI

Secţiunea 3 ÎMPLETITURI AŢĂ MĂRŢIŞOR

Secțiunea 4 POEZII DE PRIMĂVARĂ, POEZII DE ZIUA MAMEI

 Înscrierea participanţilor se face o dată cu expedierea lucrărilor, completând fişa de înscriere


şi acordul de colaborare în două exemplare (anexa).
 Depunerea lucrărilor se face până la data de 26 februarie 2018 (data poştei) pe adresa:
Şcoala Gimnazială “Sf. Stelian” Umbrărești- Deal, Strada Alexandru Ioan Cuza, județul Galaţi,
pentru concursul „DIN IMAGINI, CUVÂNT ȘI CULOARE, FĂURIM MĂRȚIȘOARE”
 Lucrările vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, din orice tip de material;
 Poeziile trebuie redactate la calculator în Time New Roman -12. Ele trebuie trimise pe adresa
chilibili80@yahoo.com;
 Un cadru didactic poate participa cu cel mult 5 lucrări indiferent de secţiune;
 Fiecare lucrare va fi etichetată: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea,
judeţul, îndrumătorul; (amplasaţi eticheta în orice loc vă permite lucrarea, cu o agrafă de birou, nu
lipită)
 În plicul cu lucrările trimiteţi şi un plic A4 autoadresat, timbrat 4 lei pentru fiecare
îndrumător (pot fi într-un plic mai multe cadre didactice cu condiția să fie pus cu adresa școlii
de unde provine nu pe persoană)
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie; acestea sunt donate în cadrul activităţilor de
voluntariat; îndrumătorii primesc adeverinţă de voluntariat;
 Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru erorile cauzate de poştă;
 Numărul total de premii va fi max 25% din numărul de concurenţi. Toţi participanţii la
concurs primesc diplomă participare iar cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome şi
adeverinţe.

Diplomele de premiu vor fi trimse prin poştă, cele de participare pe e-mail-ul îndrumătorului.

 Fără taxă de participare ; Vă rugăm să scrieți corect și lizibil adresele de e-mail pe care
să vă trimitem diplomele și adeverințele.
Contact: chilibili80@yahoo.com
Şcoala Gimnazialǎ „Sf. Stelian”
_________________________________
Loc. Umbrǎreşti-Deal, Galaţi
Adresa____________________________
Tel./Fax 0236829909
Tel./fax____________________________
sc2umbraresti@yahoo.com __________________________________
Nr...........din................................ Nr.................din................................................

ACORD DE COLABORARE

Încheiat astăzi : ...........................între

Şcoala Gimnazială “Sf. Stelian” localitatea Umbrărești- Deal, judeţul Galaţi,


reprezentată prin prof. Babeș monica, în calitate de director şi consilier educativ prof. Aramă
Nicoleta Daniela în calitate de coordonator și prof. înv. primar Stratulat Oana, prof. înv.
primar Borșan Dina, prof. înv. primar Tufescu Velica, prof. înv. primar Oprea Flori, prof.
înv. primar Trifan Georgeta, prof. Ciobanu Georgiana, prof. Pufu Angelica, prof . Cazacu
Viorel, educ.Budercă Iuliana, educ. Fîntînariu F., educ. Suru Nicoleta, educ. Coman
Mărioara în calitate de colaboratori și

__________________________________________________, localitatea. _____________


Judeţul __________________________ reprezentată prin
______________________________________ în calitate de director şi
__________________________________________________________________ _________
în calitate de
colaborator________________________________________________________
___________________________________________________________________________
a) Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi
colaborator în vederea organizării şi defăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia
coordonatoare din cadrul Proiectului educaţional de creaţie artistico-plastică-literară ,,DIN
IMAGINI CUVÂNT ȘI CULOARE, FĂURIM MĂRȚIȘOARE”.
Grup ţintă: preşcolari, elevi, cadre didactice
Obligaţiile părţilor :
Coordonatorul se obligă :
- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
- Să colecteze lucrările copiilor;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
- Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
- Să mediatizeze concursul;
- Să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi şi cadrelor didactice
îndrumătoare;
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
- Să îndrume copiii pentru activitate;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
Durata contractului: Acordul educaţional ,,DIN IMAGINI CUVÂNT ȘI CULOARE,
FĂURIM MĂRȚIȘOARE” se încheie pe perioada 2017- 2018 şi poate fi prelungit, cu
acceptul ambelor părţi, pe următorii ani şcolari, printr-un act adiţional care să prevadă
activităţi şi obiective noi. Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu
acordul ambelor părţi implicate;
Clauze finale ale acordului:
Proiectul educativ de creaţie artistico plastică ,,DIN IMAGINI CUVÂNT ȘI CULOARE,
FĂURIM MĂRȚIȘOARE” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte
stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. Partenerii se obligă să
colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului
stabilit.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala Gimnazială “Sf. Stelian”


_____________________________________

Director, Director,
Prof. Babeș Monica _________________________________
FIŞA DE ÎNSCRIERE
,,DIN IMAGINI CUVÂNT ȘI CULOARE, FĂURIM
MĂRȚIȘOARE”
Ediţia a II a
UMBRĂREȘTI-DEAL, Galaţi, 2018
Numele şi prenumele cadrului didactic, specialitate
.................................................................................

Şcoala/Grădiniţa .................................................................................................................................

Clasa .....................................................................................................................................................

Adresa unităţii de învăţământ ............................................................................................................

Adresa de trimitere a diplomelor .......................................................................................................

Telefonul îndrumătorului ..................................................................................................................

E-mail îndrumător (Vă rugăm să scrieți corect și lizibil adresele de e-mail)

...............................................................................................................................................................

Nr crt Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea

1.

2.

3.

4.

5.

Cadru didactic îndrumător,