Sunteți pe pagina 1din 2

Model de Raport anual

privind rezultatele evaluării copiilor din grupa nr. 6 în baza Instrumentului de


monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de la 3 la 5 ani (37-60 luni), elaborat în
baza SÎDC
Grupa nr. 6 (3-4 ani)
Perioada: 15 aprilie – 15 mai 2017
Educatori: Nume, prenume___________________________________________;
Nume, prenume ________________________________________________
Efectivul grupei: 30 copii, dintre care 16 fete și 14 băieți, cu o frecvență medie lunară de
27 copii.
Fiind la limita de mijloc a vârstei de 3-5 ani (conform SÎDC) și monitorizând continuu
dezvoltarea lor în baza SÎDC, în urma evaluării finale în baza Instrumentului putem
constata: copiii sunt capabili să realizeze în mod independent/regulat în proporție de 64 la
sută Standardele de învățare și dezvoltare pentru vârsta de 3-5 ani. Altfel spus:

DOMENIUL: A. Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății

Rezultatele pe grupă sunt următoarele: 71 % - realizat, 28% - în curs de realizare, 1 % -


nerealizat.
Indicatorii-problemă sunt: nu sunt.
Succesul scontat se bazează pe: coordonarea mușchilor mari ai corpului cu un scop al
mișcării, își demonstrează utilizarea simțurilor în interacțiunea cu mediul, participă la
activități fizice variate, demonstrează deprinderi de păstrare a igienei personale și a sănătății.

DOMENIUL: B. Dezvoltarea personală, emoțională și social

Rezultatele pe grupă sunt următoarele: 64% - realizat, 32% - în curs de realizare, 2% -


nerealizat.
Indicatorii-problemă: nu sunt.
Succesul se bazează pe: abilități de interacțiune cu adulții. Ei sunt capabili și manifestă
încredere în adulții cunoscuți și interacționează cu aceștia cerând ajutor când au nevoie,
recunosc, apreciază și respectă asemănările și deosebirile dintre oameni, percep regulile și
efectele acestora, se percepe în mod pozitiv ca unică cu caracteristici specifice. Prezintă,
însă, dificultate exprimarea adecvată a emoțiilor, manifestarea autocontrolului emoțional,
adică adaptarea trăirilor emoţionale și controlul pornirilor impulsive.

DOMENIUL: C. Dezvoltarea limbajului , a comunicării și premisele citirii și scrierii.

Rezultatele pe grupă sunt următoarele: 65% - realizat, 31% - în curs de realizare, 4% -


nerealizat.
Indicatorii-problemă: 13 (4) copii.
La acest domeniu: copiii sunt capabili să asculte pentru a înțelege semnificația limbajului,
să-și extindă progresiv vocabularul, cer explicaţii la cuvintele pe care nu le înţeleg şi le
utilizează. Manifestă interes pentru carte, prefăcându-se că citesc.

DOMENIUL: D.Dezvoltarea cognitive


Rezultatele pe grupă sunt următoarele: 64% - realizat, 24% - în curs de realizare, 12% -
nerealizat.
Indicatorii-problemă: nr.12 (2 copii) și nr.16 (copii).
Copiii sunt capabili să demonstreze conștientizarea relației cauză – efect. Observă, compară
evaluează experiențe, acțiuni, evenimente, grupând obiecte după cel puţin un criteriu. Sunt
capabili să găsească răspunsuri/soluții la întrebări, situații, probleme, provocări, încercând
diverse variante de soluţii, în special folosind înlocuirea unor obiecte cu altele. Au
cunoștințe despre mărime, formă, înălțime, lungime. Identifică și numesc cu uşurinţă forme
ale obiectelor: rotund şi pătrat. Observă și manipulează obiecte în scopul cunoaşterii.
Printre factorii care au contribuit la aceste rezultate pot fi menționați: procesul educațional
este bine planificat și organizat; am ținut cont de necesitățile de dezvoltare ale copiilor, atât
de grup, cât și de cele individuale; procesul educațional a fost asigurat cu resurse didactice
suficiente, dar și calitative și în corespundere cu cerințele metodologice; prezența unui
parteneriat efficient cu familia în scopul continuității lucrului în familie; interesul și
curiozitatea copiilor; evaluarea continuă a învățării și utilizarea rezultatelor acesteia în
procesul de planificare, etc.

Concluziile evaluării finale ale copiilor arată un calificativ bun pentru finalul anului de
studii. Indicatorii care au fost apreciaţi cu „În curs de realizare” sau „Nerealizat” într-un
număr mai mare predomină la domeniile C.Dezvoltarea limbajului și a comunicării
(înlăturarea defectelor vorbirii, să folosească corect pluralul, adverbe de timp - azi, ieri,
mâine, poimâine, prepoziții, verbe la trecut) şi domeniul D.Dezvoltarea cognitivă (să
folosească corect unitățile de timp, momente ale zilei, anotimpul; să tilizeze numerele şi
număratul în activități cotidiene; să utilizeze instrumente de măsurare în jocuri, în centrul
de construcţii, în centrul de nisip şi apă; să poată descrie caracteristicile materialelor şi ale
elementelor mediului (apa, pietrele...); să înţeleagă caracteristicile specifice omului ca fiinţa
socială: meserii, limbaj, mijloace de locomoţie, invenţii, artă).
La aceste aspecte se propune a fi planificate activităţi de învăţare şi practici de sprijin atât
în mediul instituţiei, cât şi în cadrul familiei.

S-ar putea să vă placă și