Sunteți pe pagina 1din 2

Teme Bogdan:

1. Ed. Fizica
TC1- Noţiuni privind capacităţile (calităţile) motrice în lecţia de educaţie fizică 25.10.2017
TC2- Metode şi orientări metodologice moderne utilizate în activitatea de educaţie fizică şi
sportivă – 1 oră 25.11.2017
TC 3 - Formarea priceperilor şi deprinderilor motrice specifice ramurilor sportive în lecţia de
educaţie fizică şi sportivă – 1 oră. 22.12.2017

29.11.2017 VERIFICARE PARTIALA


Verificare finala 28.01.2018/1140-1320

2. Franceza
TC1 23.11.2017
TC2 19.01.2018
Verificare 27 ian 2018-11,40

3. Managementul mediului(optional)
TC1- Prezentaţi principalele cerinte legislative în domeniul managementului mediului - termen
15.12.2017 23:55

TC2- Pornind de la informaţiile precizate în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a


României Orizonturi 2013-2020-2030
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf , identificaţi principalele obiective-
ţintă şi modalităţile de acţiune la orizont 2013, 2020, 2030, conform orientărilor strategice ale
UE. termen 20.01.2018 23:55

4. Econometrie
TC1 Testarea ipotezelor statisticeEşantioane de volum mare, Eşantioane de volum mic
26.11.2017
TC2 Regresia liniara unifactoriala Corelatia liniara 21.01.2018
Examen 16.02.2017

5. Marketing
TC1 17.11.2017
TC2 17.12.2017
TC3 18.01.2018
Examen 30.01.2018

6. Managementul serviciilor
TC1-17.11.2017
TC2-10.12.2017
TC3-20.01.2018
Examen 03.02.2018

7. Managementul resurselor umane


TC1 24.11.2017
TC2 17.12.2017
TC3 27.01.2018
Examen 07.02.2018

8. Previziune economica
TC1-26.11.2017
TC2