Sunteți pe pagina 1din 26

SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING

CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
PENTRU ACCESAREA
FONDURILOR EUROPENE

Îndrumar elaborare
propunere proiect
Model aplicativ

EXPERT AUDIT GROUP


SOCIETATE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA,17-20 februarie 2011

Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 1/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
1.INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI

1.1. Date despre Organizaţia Contractoare (structura juridică distinctă când sunt mai mulţi parteneri în
proiect sau departament component al structurii juridice contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara E-mail: Web.pag.:
Telefon ++ / Fax ++ /

1.2. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 1(structura juridică
distinctă când sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice
contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 2/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
1.3. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 2 (structura juridică
distinctă când sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice
contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

1.4. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 3 (structura juridică
distinctă când sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice
contractoare când există un singur partener în proiect)

Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului

Adresa
Strada Număr

Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara

Persoana de Contact
Domnul □ Doamna Nume: Prenume:

Funcţia:
Strada: Number Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Telefon ++ / Fax ++ /

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 3/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
2. REZUMATUL PROIECTULUI
A. Realizaţi rezumatul proiectului pe o singură pagină după următoarea structură:

2.1.Titlul proiectului (max. 150 caractere sau conform ghid de elaborare propunere proiect):

2.2.Acronimul proiectului (max. 8 caractere) :

2.3.Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):

2.4.Durata proiectului (exprimată în luni; recomandat 18-max.36 luni):

2.5. Programul / domeniul în care se înscrie proiectul, din care se poate face finanţarea parţială a
proiectului - sursa de finanţare nerambursabilă.

2.6.Scop proiect (max.4 rînduri); Justificarea necesităţii proiectului (max.4 rînduri).

2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional.

2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (max. 3); in proiectele finantate prin fonduri
structurale a se prevede un (1) obiectiv general; obiective specifice evaluabile ale proiectului (3-
max.6).

2.9.Activităţi principale desfăşurate în cadrul proiectului (rezolvă obiectivele).

2.10.Rezultatele evaluabile aşteptate ca urmare a realizării proiectului :

2.11.Utilizatori şi /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:

2.12.Impactul şi eficienţa economică evaluabile ale proiectului:

2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului:

2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului:

2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanţare+cofinanţare; recomandat 50%-50%): (lei)

B. Realizaţi organigrama proiectului pe o singură pagină (reprezentare grafică rezumat)


POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 4/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI

3.1.Obiectivele proiectului
Descrieţi în detaliu obiectivele generale şi obiectivele specifice ale proiectului. (maxim 1000
caractere)

3.2.Rezultate estimate ale proiectului:


Evidenţiaţi rezultatele şi impactul estimat în cadrul proiectului (maxim 500 de caractere)

3.3.Descrierea activităţilor proiectului


Puneţi în evidenţă principalele activităţi propuse pentru realizarea proiectului (maxim 2000
de caractere)

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 5/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

3.4. Calendarul activităţilor


Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare (exemplu achiziţii de
servicii de consultanţă) cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi
cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctele „Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului”,
„Managementul proiectului” şi „Achiziţiile publice”

Specificaţi, de asemenea, data (estimată a) elaborării/ actualizării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz)
Anul 1 Anul n
Activitate /
Nr. Crt. Responsabil Luna Luna Luna Luna Luna
Subactivitate Luna 1* … Luna 12 … Luna 12
2 3 1 2 3
Activitate 1 [ Titlul [ Funcţia / numele
(sub)activităţii, persoanei responsabile
sugestiv, concis ] de implementarea
activităţii/ subactivităţii
]
Subactivitate
1.1
Subactivitate
1.n.
Activ. 2

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
7/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT

4.1. Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului (model aplicativ )


Durata Necesar Necesar resurse financiare
Rezultate Categorii de cheltuieli
Denumire Participanţi (de la: ziua/ resurse (Lei)
Activitate / luna/an –
Documente Nivel conform Anexa 1
Activitate / / umane de Din care
Subactivitate până la: (echivalent diseminare Finanţare Finanţare din
Subactivitate Responsabilităţi ziua/
prezentare Total Din bugetul Din alte surse
om x lună) rezultate din buget alte surse
luna/an) programului (cofinanţare)
program (cofinanţare)
Activitate 1 (Analiza (Restrictiv)
stadiului actual)

Subactivitate (Analiza (Restrictiv)


1.1 stadiului actual)

Subactivitate ……. …………. …. …. (Confidenţial) …. ….


1.2
………… ……………. ………. …… ……………. …… ……
Subactivitate ….
1.3
Subactivitate …….. …… … …… …… … ……
1.4
Activitate 2 (Definirea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate ……. … … … …
2.1

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
8/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
Subactivitate ……. … … … …
2.2
Subactivitate ……. … … … …
2.3
Subactivitate …….. … … … …
2.4
Activitate 3 (Proiectarea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate ……. … … … …
3.1

Subactivitate ……. … … … …
3.2

Subactivitate …… … … … …
3.3

Activitate 4 (Realizarea –
sistemului nou) … … … …
Subactivitate …… … … … …
4.1
Subactivitate …… … … … …
4.2
Subactivitate …… … … … …
4.3
Activitate 5 (Implementarea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate ….. … … … …
5.1

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
9/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
Subactivitate (Testarea
5.2 sistemului nou) … … … …

Subactivitate (Diseminarea
5.3 sistemului … … … … (Public)
realizat)

Activitate 6 Management (Confidenţia


proiect l)
.. .. .. ..
Subactivitate Management
Activitate 1
6.1. Procese de initiere
a proiectului
Subactivitate Management
Activitate 2
6.2. Procese de
planificare a
proiectului
Subactivitate Management
Activitate 3
6.3. Procese de
planificare a
proiectului
Subactivitate Management
Activitate 4
6.4. Procese de
executie,
monitorizare si
control
Subactivitate Management
Activitate 5
6.5. Procese de
executie,
monitorizare,
control si
Inchidere a
proiectului

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
10/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
Subactivitate Analiza Prima zi -
dezvoltării ultima zi
6.6. domeniului de realizare
proiectului la proiect
nivel naţional
/international
Procese de
planificare a
proiectului

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
11/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
4.2.Detaliaţi propunerea de proiect pe Activităţi şi Subactivităţi după următorul model:

Activitate Nr. n (An)


1. Denumire.
2. Conducătorul Activităţii
3. Obiective. Caracterizare.
4. Descrierea Subactivităţilor
n.1. Subactivitate Nr.n1 (SA1); Denumire.
n.1.1. Caracterizare. Intrări în activitatea respectivă.
n.1.2. Obiective şi metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcţie de
competenţe.
n.1.3. Caracterizarea şi urmărirea subactivităţii SA1
a. Perioada de derulare : de la Luna "Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lună) corespunzător subactivităţii SA1
d. Partneri incluşi în subactivitate
e. Procese caracteristice partnerilor
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în
Activitate.
g. Raportările "R.n.1”.
- Tipul (Produs fizic; Produs soft; Lucrare scrisă)
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial; Restrictiv; Public
- Titlul
- Conţinutul
- Responsabil
n.1.4. Ieşirile către Subactivitatea nij; Subactivitatea ml; Ani+1; ; Ani+2

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 12/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

4.3.Dezvoltaţi Activitatea „Managementul proiectului” după următoarea structură:


1. Capacitatea de management a Organizaţiei Contractoare.
2. Organizarea şi structura de management a proiectului cuprinde manager proiect, responsabil
financiar, responsabil achizitii publice, responsabil tehnic; functie de necesitati pot fi si asistent
menager, responsabil cu comunicarea, secretar proiect si alte functii specifice.
3. Metodologia folosită: grafice GANT şi PERT. (de preferat utilizând soft specializat ).
4. Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului.
5. Comitetul de decizie.
6. Rezolvarea conflictelor.
7. Conducătorii de pachete de lucru.
8. Urmărirea activităţilor.
9. Evaluarea activităţilor; Strategia de evaluare; Criterii pentru evaluarea succesului proiectului;
Strategia de diseminare; Descrierea produsului de diseminat; Beneficii pentru economia
structurii din care face parte consorţiu şi finanţatorul; Avantajele produsului obţinut;
Exploatarea rezultatelor; Utilizarea rezultatelor de către partnerii consorţiului; Utilizarea
rezultatelor de către terţi partneri.
10. Metode de monitorizare şi raportare.
11. Subactivităţile componente ale Activităţii "Managementul Proiectului" care se desfăşoară pe
toată durata proiectului ca o structură de sine stătătoare dar integrată în proiect.
12. Evaluarea rezultatelor după terminarea proiectului.
13. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.
14.Managementul echipei de proiect.
15. Managementul calităţii proiectului.
16. Managementul comunicării în proiect.
17.Analiza SWOT a proiectului.
18. Egalitatea de şanse.
19. Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică.
20. Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte. [Se va descrie modul în care proiectul propus
sau implementat relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu; modul
în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/
judeţ/ localitate; modul în care proiectul se încadrează în strategia localăn naţionala şi europeană
de dezvoltare completând tabelul de mai jos.]
Documentul relevant Mod de relaţionare
[ Titlul (titlurile) programului [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei
(programelor) ] cereri de finanţare cu programul (programele) menţionat(e) ]
[ Titlul (titlurile) strategiei [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei
(strategiilor) ] cereri de finanţare cu strategia (strategiile) menţionată(e) ]
[ Titlul (titlurile) proiectului [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei
(proiectelor) ] cereri de finanţare cu proiectul (proiectele) menţionat(e) ]
[ Alt(e) document(e) [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei
relevant(e) la nivel cereri de finanţare cu documentul (documentele) menţionat(e)
regional/naţional/european ] ]
21.Sustenabilitatea proiectului
Precizaţi modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării
solicitate prin cererea de finanţare; capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei
după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp); menţinere şi/sau
creştere a gradului de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor şi a locurilor de muncă nou
create. Orientativ: 3 pagini.

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 13/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR
5.1. Descrieţi ce activităţi sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor /
beneficiarilor proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.

5.2. Descrieţi criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori /


beneficiari ai proiectului sau sau pieţe / grupuri ţintă.

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 14/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

Precizaţi ce strategie veţi aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional,


naţional şi internaţional? Precizaţi strategiile de diseminare pe durata proiectului.

7. IMPACTUL PROIECTULUI
7.1. Impactul asupra consorţiului, partenerilor, societăţii, utilizatorilor / beneficiarilor
proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.
7.2. Proceduri cantitative şi calitative de măsurare a impactului

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 15/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
7.1 Indicatori de măsurarea impactului
Se vor descrie indicatorii rezultaţi pentru măsurarea impactului corelaţi cu indicatorii prevăzuţi la
strategia/axa prioritară/domeniul major de intervenţie relevant.
Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor rezultaţi după procedura de mai jos.
Descrieţi/cuantificaţi orice rezultat imediat adiţional sau rezultat direct din implementarea proiectului
care nu este inclus în tabelul de mai sus, dar care aduce valoare adăugata pentru proiect.
Atenţie! Valorile preconizate trebuie să fie realiste şi realizabile. Pe baza acestor indicatori se va
monitoriza atingerea obiectivelor proiectului la implementare , în cazul în care va fi acceptat spre
finanţare.

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul


perioadei de perioadei de implementare
implementare proiect proiect
Rezultat imediat (direct)
(indicatorii se vor corela cu
rezultatele prevăzute la pct 4)

…..
……
Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung )
(indicatorii se vor corela cu
rezultatele prevăzute la pct 4)

………….
………………

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 16/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
8. BUGETUL PROIECTULUI
8.1. BUGETUL PROIECTULUI PE CAPITOLE ŞI CHELTUIELI - DEVIZ GENERAL

Se va completa bugetul corespunzător, după cum proiectul care face obiectul cererii de finanţare cade
sau nu sub incidenţa schemei de ajutor de stat (regional) aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008

 Proiecte care nu cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat


Capitolele de cheltuieli vor fi luate în considerare funcţie de tipul proiectului.
Denumirea capitolelor şi Cheltuieli Cheltuieli TOTAL
Nr.crt TVA
subcapitolelor eligibile neeligibile (RON)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)
1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului
1.1 Achiziţia terenului Vezi nota 1
1.2 Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia
1.3
mediului
TOTAL CAPITOL 1
2 Cap.2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
2.1
utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren
Obţinerea de avize, acorduri şi
3.2
autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Achiziţii Vezi nota 2
3.5 Consultanţă Vezi nota 2
3.5 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 3 Vezi nota 3
4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Dotări de specialitate Vezi nota 4 Vezi nota 4
TOTAL CAPITOL 4
5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de şantier
5.1 Organizarea de şantier
Construcţii şi instalaţii aferente
5.2.
organizării de şantier
Cheltuieli conexe organizării de
5.3.
şantier
TOTAL CAPITOL 5
6 Cap.6 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute
6.1 Diverse şi neprevăzute Vezi nota 5 Vezi nota 5
TOTAL CAPITOL 6
POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 17/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate
7.1 Audit
7.2 Informare şi publicitate
TOTAL CAPITOL 7
8 Cap.8 – Alte cheltuieli neeligibile
8.1 Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL CAPITOL 8
TOTAL GENERAL
Atenţie! Tipurile/categoriile de cheltuieli care sunt incluse în capitolele / subcapitolele
bugetului proiectului sunt CONFORM NORMELOR DIN GHIDUL SOLICITANTULUI /
PROIECTULUI.
Atenţie! NOTE:
1. Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere (linia 1.1. „Achiziţia
terenului” de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a "n1%" din valoarea totală eligibilă a
proiectului (total coloana 3 „Cheltuieli eligibile” de mai sus) funcţie de "GHIDUL
SOLICITANTULUI";
2. Cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achiziţie (cap.3.4 din Devizul general), precum şi
pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau
administrarea contractului de execuţie (cap.3.5ş 3.5 ) din Devizul general vor fi conform
cheltuielile prevăzute de distribuţie cheltuieli eligibile/ neeligibile funcţie de "GHIDUL
SOLICITANTULUI";
3. Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică (capitolul 3 de mai sus) sunt considerate
eligibile în limita a "n2%" din valoarea eligibilă a proiectului (total coloana 3 de mai sus) conform
cheltuielile prevăzute funcţie de "GHIDUL SOLICITANTULUI";
4. Cheltuielile pentru pentru utilaje, montajul utilajelor tehnologice, echipamente tehnologice şi
funcţionale cu montaj/ fără montaj şi echipamente de transport, pentru dotări şi pentru active
necorporale se vor include pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile sau, după caz, neeligibile
(cap.4.şi cap.5. din devizul general) de mai sus, funcţie de "GHIDUL SOLICITANTULUI";
5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile în limita a
" n3%" din valoarea unei sau, cumulat, a mai multor cheltuieli de la capitolul 4 de mai sus
funcţie de "GHIDUL SOLICITANTULUI";

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 18/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

8.2. BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE


Contractul finanţare Nr.………
Total An I An II
Planificat Planificat Planificat
(An I+AnII; (Lei) (Lei)
Finanţare+ Finanţare Cofinan- Finanţare Cofinan-
Cofinanţare) ţare ţare
(Lei)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in vigoare.
I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi
(conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică, consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform
ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii pentru
obiecte de investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport activităţi
III.2. Mobilier, aparatură, birotică
III.3. Calculatoare electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de investiţii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 19/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

9. MANAGEMENTUL RISCURILOR
9.1. Evaluarea riscurilor / surse de risc
Nr. Risc / Risc Perioada de Distribuţia Coeficient Impact Coeficient Posibilitate Coeficient Evaluarea Coeficient Scorul de Ierarhizare Strategie
risc Sursă de acoperit apariţie în riscurilor de potenţial de impact de apariţie posibilitate financiară de impact risc riscuri reducere
risc contractual cadrul între importanţă negativ potenţial (scala: de apariţie a riscului financiar (scala: (1 Risc efecte
(Da/Nu) proiectului parteneri al riscului în (scala: negativ min.0- (scala: (scala: al riscului min.0- Maxim –n negative
(activitate/ proiect proiect min.0- (scala: max.10) min.0- min.0- (scala max.3000) Risc risc
lună) (Partener - (CIR) max.10) min.0- (PA) max.10) max.10) min.0- (SR) minim)
N) (scala: (IPN) max.10) (CPA) (EFR) max.10)
min.0- (CIPN) (CFR)
max.10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

..

Procedura de calcul „Scorul de Risc” - SR:

SR = CIR (IPN x CIPN + PA x CPA+ EFR x CFR) (max. 3000)

Exemplu:

SR = 5 ( 9x9 + 3x3+ 9x9) = 855

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
20/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
9.2. Planificarea răspunsului la factorii de risc
Se vor evidenţia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale
rămase cît şi strategiile pentru dezvoltarea oportunităţilor şi creşterea efectelor pozitive. Se
prezintă în final planul privind managementul riscurilor în cadrul proiectului.
9.3. Monitorizarea şi controlul riscurilor
Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rămase cu
evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenţia noi riscuri.
9.4. Analiza profilului de risc al proiectului
Element de analizat Notare
 a. Propunerea de proiect este :
Nouă 3
Combinaţie cu una veche 2
Continuarea unei propuneri mai vechi 1
 b. Managerul de proiect este
Fără experienţă în domeniu 3
Cu 2-4 ani experienţă 2
Experienţă îndelungată în domeniu 1
 c. Durata proiectului este :
Mai mare de 12 luni 3
Mai mare de 6 luni 2
Mai mică de 6 luni 1
 d. Numărul de parteneri implicaţi în desfăşurarea proiectului :
Mai mult de 3 3
2-3 departamente 2
Unul singur 1
 e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :
Nou pentru echipa de proiect 3
Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2
Este cunoscut pentru toţi membrii proiectului 1
 f. Echipa de proiect este :
Nouă în totalitate 3
Unii dintre membrii au mai colaborat 2
Este o echipă care a mai colaborat în alte proiecte 1
 g. Bugetul proiectului a fost construit :
Independent (de către membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) 2
Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1
 h. Desfăşurarea temporală a activităţilor, a fost stabilită
Independent (de către membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) 2
Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1

 i. Suportul acordat managerului de proiect de către echipa de proiect, este :


Scăzut (lăsat în seama finanţatorului) 3
Mediu (numai dacă se trasează directive în mod expres) 2
Mare (implicare totală) 1

 j. Proiectul prezintă în final o interfaţă către :


Exterior (alte proiecte similare) 3
Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2
POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 21/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
De sine stătător 1

Modul de evaluare al profilului de risc:


1. Răspundenţi la fiecare întrebare a profilului de risc atribuind fiecăreia o notare
cuprinsă între 1 şi 3 conform grilei de mai sus
2. Utilizaţi pentru calcul următoarea formulă cu ponderi:
5a +5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j
3. Interpretaţi rezultatele conform grilei:
44 –66 risc scăzut 67 –112 risc mediu 113 – 132 risc ridicat

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 22/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

10. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI

Operaţia logică Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de Ipoteze


verificabili în mod obiectiv verificare
Obiective generale Care sunt obiectivele generale Care sunt indicatorii cheie Care sunt sursele de Care este poziţia obiectivelor generale ale
la care va contribui proiectul? pentru obiectivele generale ? informare pentru aceşti proiectului faţă de mediu strategic al
indicatori? proiectului? Consorţiul proiectului poate
realiza obiectivele generale propuse?

Scopul proiectului Care sunt obiectivele specifice Care sunt indicatorii Care sunt sursele de Care sunt factorii şi condiţiile care nu sunt
pe care le va realiza proiectul? cantitativi şi calitativi care să informare existente sau care direct controlate de proiect, dar care sunt
indice dacă şi în ce măsură pot fi adunate? Care sunt necesare pentru realizarea acestor obiective
obiectivele specifice ale metodele necesare pentru specifice? Care sunt riscurile care trebuie
proiectului sunt realizate? obţinerea acestor informaţii? luate în considerare?

Rezultate Care sunt rezultatele concrete Care sunt indicatorii care Care sunt sursele de Care sunt factorii externi şi ce condiţii
preconizate prin care se vizează atingerea măsoară dacă şi în ce măsură informare pentru aceşti trebuie îndeplinite pentru a obţine
obiectivelor specifice? Care proiectul atinge rezultatele şi indicatori? rezultatele preconizate conform planificării
sunt efectele şi beneficiile efectele preconizate? proiectului?
preconizate ale proiectului? Ce
îmbunătăţiri şi modificări va
produce proiectul?

Activităţi Care sunt activităţile principale Care sunt mijloacele Care sunt sursele de Care sunt condiţiile solicitate înainte de
care vor fi efectuate şi în ce necesare pentru realizarea informare cu privire la începerea proiectului?
succesiune pentru a produce acestor activităţi (ex. efectuarea proiectului? Ce condiţii, aflate în afara controlului direct
rezultatele preconizate? personal, echipament, al proiectului, trebuie îndeplinite pentru
perfecţionare, studii, realizarea activităţilor planificate?
aprovizionări, facilităţi
operaţionale etc.)

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011  Constantin OPRAN,
23/27 Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
ANEXA NR. 1
CATEGORII DE CHELTUIELI
admise la finanţare din bugetul programului in funcţie de destinaţia acestora
Cheltuieli pentru:
1. Cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare
1.1. Cercetare fundamentală
1.2. Cercetare precompetitivă
1.3. Cercetare competitivă
1.4. Demonstrare tehnologică
1.5. Demonstrare
1.6. Cercetare aplicativă
1.7. Transfer tehnologic
1.8. Stimularea inovării
1.9. Altele cheltuieli
2. Diseminare de informaţii
2.1. Reţele de calculatoare
2.2. Software
2.3. Publicaţii specifice domeniului ştiinţei tehnologiei şi inovării
2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou de prezentare,
foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagină web
2.5. Cărţi, tratate, dicţionare, enciclopedii, compendii, manuale şi altele asemenea
2.6. Altele cheltuieli
3. Manifestări
3.1. Atelier de lucru
3.2. Masă rotundă, colocviu
3.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice
3.4. Simpozion
3.5. Conferinţă
3.6. Congres
3.7. Altele cheltuieli
4. Imagine
4.1. Acţiuni promoţionale
4.2. Publicitate
4.3. Reclamă
4.4. Materiale şi obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii şi altele asemenea, necesare
marcări anumitor evenimente
4.5. Altele cheltuieli
5. Dezvoltarea cunoştinţelor
5.1. Cursuri şi instruiri
5.2. Seminarii
5.3. Vizite de studiu
5.4. Stagii de pregătire
5.5. Documentaţii
5.6. Acces la instalaţii naţionale
5.7. Altele cheltuieli
6. Stimularea cercetării
6.1. Granturi/Burse
6.2. Premii
6.3. Mobilitate inclusiv internaţională
POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 24/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052
6.4. Altele cheltuieli
7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică
7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice
7.3. Aparatură, birotică şi mobilier
7.4. Stand de probă, testare
7.5. Autolaborator
7.6. Studii legate de obiective şi investiţii
7.7. Altele cheltuieli
8. Evaluarea performanţelor
8.1. Testare, verificare, încercări
8.2. Măsurători
8.3. Analize
8.4. Omologări
8.5. Altele cheltuieli
9. Parteneriat internaţional
9.1. Programe internaţionale şi bilaterale
9.2. Taxe de participare, cotizaţii
9.3. Manifestări internaţionale
9.4. Invitaţii străini
9.5. Altele cheltuieli
10. Sinergie şi dezvoltare locală
10.1. Parc ştiinţific/tehnologic
10.2. Centru de inovare şi incubare
10.3. Centru de transfer tehnologic
10.4. Centru de legături cu industria
10.5. Centru de difuzie a inovării
10.6. Centru de informare
10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane
10.8. Altele cheltuieli
11. Stimularea întreprinderilor şi difuzia inovării
11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum ar
fi:
11.1.1. Subvenţionarea dobânzii la credit sau a dobânzii şi a unei părţi din credit
11.1.2. Participarea la capital
11.1.3. Capital de risc
11.1.4. Capital de start
11.1.5. Microcredit
11.1.6. Granturi
11.1.7. Altele
11.2. Sprijin pentru achiziţia de brevete şi licenţe
11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naţional şi internaţional
11.4. Proiect tehnologic şi inovativ
11.5. Altele cheltuieli
12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor
12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor
12.2. Stand de prezentare
12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională
12.4. Altele cheltuieli
POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 25/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing
SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING
CERTIFICAT ISO 9001:2001, nr. 131-052

13. Servicii
13.1. Conducere de program/proiect
13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică
13.3. Expertiză
13.4. Monitorizare
13.5. Evaluare
13.6. Anchete
13.7. Audit
13.8. Depozitare
13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, pază,
întreţinere, reparaţii
13.10. Altele cheltuieli
14. Sprijin logistic
14.1. Transport
14.2. Diurnă
14.3. Cazare
14.4. Combustibil
14.5. Masă oficială
14.6. Trataţie
14.7. Asistenţă medicală de urgenţă
14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific sau istoric
14.9. Cadouri/suveniruri
14.10. Amenajare de spaţiu, design
14.11. Închiriere de săli, echipamente, autovehicule, închiriere de spaţii de cazare, spaţii de
depozitate, altele
14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc.
14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
14.14. Taxe vamale, coletărie
14.15. Altele cheltuieli
15. Cheltuieli specifice realizare proiect
15.I.1.Cheltuieli de personal;
15.I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent;
15.I.1.1.1.Salarii brute
15.I.1.2. Contributii:
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terţi:
15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului;
15.II. Cheltuieli indirecte ( regia ).
15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
15.III.1. Echipamente pentru suport activităţi cercetare - dezvoltare
15.III.2. Mobilier, aparatură, birotică
15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
15.III.4. Mijloace de transport
15.III.5. Studii pentru obiective de investiţii
15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
15.III.7. Alte dotari

16. Alte cheltuieli

POIANA BRAŞOV – Hotel RINA VISTA, 17-20 februarie 2011 26/27  Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing