Sunteți pe pagina 1din 4

c c 

Denumire testÊ AbreviereÊ Tip de testÊ Producator / DistribuitorÊ

 
cÊ
ÊÊ Aptitudini
Matrici Progresive Raven Standard
  
SPMÊ cognitiveÊ
Ê

cÊ
 
cÊ
Aptitudini
Matrici Progresive Raven Avansate APMÊ
  
cognitiveÊ
Ê

cÊ
 
cÊ
Aptitudini
Matrici Progresive Raven Color mPMÊ
  
cognitiveÊ
Ê

cÊ
 
cÊ
ÊÊ
Sistem de Evaluare Clinică m inicÊ
  
SEmÊ
Ê

cÊ
|nterviul Clinic SemiStructurat pentru 
cÊ
Tulburările Sugarului, Copilului şi ¦ Sm Ê m inicÊ
  
Adolescentului Ê

cÊ
|nterviul Clinic Structurat pentru Tulburările 
cÊ
de pe Axa | a DSM-| versiunea de Sm RVÊ m inicÊ
  
Cercetare) Ê

cÊ
 
cÊ
|nterviul Clinic Structurat pentru Tulburările
Sm mVÊ m inicÊ
  
de pe Axa | a DSM-| ersiunea Clinică)
cÊ
Ê

 
cÊ
|nterviul Clinic Structurat pentru Tulburările
Sm Ê m inicÊ
  
Clinice de pe Axa || a DSM
cÊ
Ê

ÊÊ
Testul Arborelui Persona itateÊ  
Ê
Ê Ê

Desenul Persoanei Persona itateÊ  


Ê
Ê Ê

Desenul Familiei Persona itateÊ  


Ê
Ê Ê

Testul Apercepţiei pentru Copii Ê cAmÊ Persona itateÊ  Ê

Testul de Apercepţie Tematică Ê


cAcÊ Persona itateÊ  Ê

Evaluarea Funcţionarii Eului Ê


EFEÊ Persona itateÊ  Ê

Testul Rorschach Persona itateÊ  


Ê
Ê Ê

ÊÊ
  
ABCDM Chestionarul Big Five Minulescu ABmMÊ persona itateÊ


Ê

  


A Shortened Stress Evaluation Tool ASSEcÊ stressÊ


Ê

  


Achievement Motivation |nventory AM Ê otivaţieÊ


Ê

  


Big Five Adjectives BFAÊ persona itateÊ


Ê

  


Big Five Questionnaire BFQÊ persona itateÊ


Ê

ÊÊ
  
California Psychological |nventoryŒ , mP Ê persona itateÊ


434)Ê
Ê
inte igenţă   
Emotional Quotient |nventory EQiÊ
eoţiona ăÊ 

Ê

EPQR, EPQ   


Eysenck Personality Questionnaire persona itateÊ
RS, VEÊ 

Ê

ÊÊ
  
Five-Factor Nonverbal Personality FFNPQÊ persona itateÊ


QuestionnaireÊ
Ê

siste de
  
Fleishman Job Analysis Survey FJASÊ ana iză a


Ê

unciiÊ
Ê

  


Freiburger Persönlichkeitsinventar FP R, FP Ê persona itateÊ


Ê

ÊÊ aptitudini   


Veneral Ability Measure for Adults
AMAÊ cognitiveÊ 

Ê

  


Yolland / Self-Directed Search SSÊ otivaţieÊ


Ê

orientare
  
Jackson ocational |nterest Survey JV SÊ vocaţiona ă şi


Ê

profesiona ăÊ
Ê

psiho ogie   


?earning Styles |nventory ?S Ê
şco arăÊ 

Ê

aptitudini   


Multidimensional Aptitude Battery MABÊ
cognitiveÊ 

Ê

  


Multifactor ?eadership Questionnaire M?QÊ eadershipÊ


Ê

  


NEO Personality |nventory, Revised NEO P RÊ persona itateÊ


Ê

  


Nonverbal Personality Questionnaire NPQÊ persona itateÊ


Ê

State-Trait Anger Expression |nventory,   


ScAX Ê c inicÊ
nd Edition Ê 
 Ê

c inic,
State-Trait Anxiety |nventory Form Y /   
ScA , ScA mÊ psiho ogie
Form for Children) 

şco arăÊ
Ê Ê

  


Survey of Work Styles SWSÊ stressÊ


Ê

  


Test di Orientamento Motivazionale cOMÊ otivaţieÊ


Ê

ÊÊ   


Torrance Tests of Creative Thinking creativitateÊ
ccmcÊ 

Ê

ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ
À c c c!
 !Ê
ÊÊ
DenumireÊ DescriereÊ Teste incluseÊ ProducatorÊ

Siste inforatizat de 9 testeÊ


PS|TEST Cabinet Ê eva uare în psiho ogia (PVM, AmRM, cR, mMR, À  Ê

uncii şi transporturi orÊ RO, RS, RmR, mA , MA)Ê


ÊÊ
ë ""!c c#c À Ê

Denumire testÊ AbreviereÊ Tip de testÊ ProducatorÊ


nonverba pentru
Testul Matricilor Adaptative AMcÊ $
inte igenţa genera ăÊ
Ê Ê

Cognitrone Ê
mOÊ atenţie, concentrareÊ $ Ê

ăsurare rezistenţei
Testul Determinării cÊ $
reactive a so icitareÊ
Ê Ê

Testul de Reacţie Ê RcÊ atenţie, reacţieÊ $ Ê

ÊÊ capacitate de
Test Tahistoscopic Adaptativ de
observare şi câştig de $
Perceptie a Traficului Rutier AcAcVÊ
Ê

perspectivăÊ
Ê

ÊÊ
!!
!c%
! c c!
 !Ê

Denumire aparatÊ Cod produsÊ DistribuitorÊ

Tremormetru Ê EM- BÊ Yermine Psi SR? Ê

Psihocomb Ê EM-4 MÊ Yermine Psi SR? Ê

Stabilometru Ê EM-4 MÊ Yermine Psi SR? Ê

Tester atenţie concentrată Ê EM-48 CÊ Yermine Psi SR? Ê

Tester dexteritate manuală Ê EM-Ê Yermine Psi SR? Ê

Tester atenţie distributivă Ê EM-4/Ê Yermine Psi SR? Ê

Reacto-percepţiometru Ê EM-Ê Yermine Psi SR? Ê

Conflictometru senzo-motor Ê EM-8 KÊ Yermine Psi SR? Ê

Psihogalvanometru Ê EM-Ê Yermine Psi SR? Ê

Tahistoscop Ê EM-4Ê Yermine Psi SR? Ê

Display tahistoscop Ê EM-4 PÊ Yermine Psi SR? Ê

Tester de reactivitate acţională Ê EM-Ê Yermine Psi SR? Ê

Simulator conducere standard) Ê EM-3Ê Yermine Psi SR? Ê

Simulator conducere special SX) Ê EM-3 SXÊ Yermine Psi SR? Ê

Tester viteză, timp, distanţă Ê EM-4Ê Yermine Psi SR? Ê

Tester ?abirint Ê EM-8Ê Yermine Psi SR? Ê

nitate de imprimare a rapoartelor de evaluare Yermine Psi SR?


Ê
Ê Ê

ÊÊ
ÊÊ
ÊÊ
!c "c
%À "c  ë!%!
Ê
Ê
!
%
 Ê

DenumireÊ DescriereÊ DistribuitorÊ


OY Ê
·· picturi + ·· cuvinte (eng eza)Ê & 
 Ê

COPE Ê
·· carduri. e a traua a vindecareÊ & 
 Ê

SAVA Ê rr carduripovestiriÊ & 


 Ê
MYTYOS Ê
rr carduripovestiri: Mituri si egendeÊ & 

Ê

üü Ê rr carduripovestiri. escopera 1001 povestiriÊ & Ê

SYEN Y A Ê
rr carduripovestiri: mhina anticaÊ & 

Ê

ECCO Ê
99 carduri. agini abstracteÊ & 

Ê

YAB|TAT Ê ·· carduri. Natura si OaeniÊ & Ê

PERSONA Ê
   Portrete & 33 nteractiuniÊ & 

Ê

PERSON|TA Ê
   Portrete copii + 44 situationa eÊ & 

Ê

MORENA Ê ·· carduri. Viata in padurea brazi ianaÊ & Ê

Q |S|NE Ê
rr carduri. 110 fe uri de ancareÊ & 

Ê

C?ARO Ê
rr carduri pentru desenat si pictatÊ & 

Ê

BOSCY Ê r c. fu co or. radina cu de icii (ed. iit.)Ê & Ê

BEA REVARD Ê
rr co aje printate (editie iitata)Ê & 

Ê

?YD|A JACOB Ê
rr co aje printate (editie iitata)Ê & 

Ê

TAY|T| Ê rr carduri (editie iitata)Ê & Ê