Sunteți pe pagina 1din 13

SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.

500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA Bucureşti (TEL)

-Analiză fundamentală-

Informatii generale
Adresa: str. Armand Calinescu, nr. 2-4, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021-3035611, 021-3035923
Fax: 021-3035610, 021-3035880
e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro, office@transelectrica.ro
Pagina web: www.transelectrica.ro
Nr inregistrare R.C.: J40/8060/2000
CF: 13328043
Persoana de contact actionariat: -
Structura actionariatului
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI 76.5
%
FONDUL PROPRIETATEA 13.5
%
ALTI ACTIONARI 10%
Observatii: pentru sustinerea proiectelor de investitii prognozate, este posibil ca actionarul majoritar
(statul) sa decida cresterea cu 5% a free-float-ului in cursul anului 2007.

Raport de analiza
Obiectul principal de activitate:

-Este operatorul de transport si de sistem din România, cu un rol cheie pe piata de energie electrica din
Romania.
-Administreaza si opereaza sistemul electric de transport si asigura schimburile de electricitate între
tarile Europei Centrale si de Rasarit.
- Este responsabila pentru transportul energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea
sigurantei Sistemului Electoenergetic National (SEN). De asemenea reprezinta principala legatura
dintre cererea si oferta de electricitate, echilibrînd permanent productia de energie cu cererea.
Principalii furnizori şi clienti:
Entitatile sistemului energetic (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Termoelectrica, Electrocentrale
Bucuresti, Electrica), consumatorii industriali si finali.
-Structura enrgiei transportate de Transelectrica in perioada 2005-2006, dupa surse de provenienta, este
urmatoarea:

_____________________________ 1
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

-Transferurile energetice transfrontaliere intermediate de Transelectrica in 2006 sunt prezentate in


graficul de mai jos:

Principalii concurenti:

Transelectrica este unic distribuitor de energie in Romania. In 2006, piata energiei era liberalizata in
proportie de 83.5% (teoretic), iar in practica peste 40%. Asteptarile prevad ca in 2007 piata energiei sa
fie liberalizata in proportie de 100%.

Principalele date din bilant si din contul de profit si pierdere sunt:

_____________________________ 2
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

Lei
2005 2006 %
Cifra de afaceri 1,710,421,449 2,454,442,209 43.50%
Cheltuieli de exploatare 1,585,547,558 2,222,578,102 40.18%
Rezultatul din exploatare 150,267,278 331,668,274 72.53%
Rezultatul financiar -45,600,293 72,409,482 -
Rezultatul extraordinar - - -
Profitul net 82,379,796 280,761,050 240.8%
Datorii totale 3,268,603,747 1,779,080,322 -46%
Activ total 5,153,020,79 4,001,157,151 -22.35%
4
Capitaluri proprii 1,884,417,047 2,222,076,829 17.92%

Comparativ cu anul 2005, cifra de afaceri a societatii a crescut cu 43.5%. 99.89% din totalul cifrei de
afaceri o reprezinta productia vanduta iar 0.11% vanzarile de marfuri. Veniturile din exploatare au
crescut cu 42.98%, intr-un ritm superior cresterii cheltuielilor de exploatare, care au inregistrat o
dinamica de numai +40.18%. Drept urmare, profitul de exploatare a inregistrat o crestere spectaculoasa
de 72.53%.

Profitul brut la finalul anului 2006 a cunoscut o crestere de 216.88% fata de aceeasi perioada a anului
2005, 48% din aceasta crestere datorandu-se cresterii profitului de exploatare, iar 52% datorandu-se
dinamicii rezultatului financiar.

Profitul net a crescut cu 240.8%, mai rapid decat profitul brut, datorita un ritm de crestere a
cheltuielilor cu impozitul pe profit de numai 128.4%.

Datoriile totale au scazut cu 46%, in principal datorita reducerii cu 87.6% (1,435,255,997 lei) a altor
datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii cu asigurarile sociale, pana la nivelul de 203,334,978 lei.

Activul total a scazut cu 22.35%, in principal datorita reducerii cu 30.55% a activelor imobilizate, ceea
ce a anulat influenta pozitiva a cresterii cu 13.03% a activelor circulante. In cadrul activelor
imobilizate, pozitia concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari
necorporale a scazut cu impresionanta suma de 1,421,775,692 lei (99.3%). In cadrul activelor
circulante, creantele comerciale au scazut cu 20.5%, ceea ce reprezinta o evolutie pozitiva in contextul
cresterii cifrei de afaceri cu 43.5%. Casa si conturile la banci au crescut cu 541.7% pana la nivelul de
341,064,907 lei.

Capitalurile proprii au crescut cu 17.92%, in mare parte datorita cresterii cu 240.8% a rezultatului
curent si cresterii cu 132.5% a grupei rezervelor. Capitalul social a inregistrat o crestere de 11.11%,
pana la nivelul de 732,978,660 lei.

Principalii indicatori sintetici sunt:

_____________________________ 3
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

2005 2006
Indicatorii structurii activului
Rata activelor fixe 81.19% 72.61%
Rata activelor circulante 18.81% 27.39%
Indicatorii structurii pasivului
Solvabilitate 36.57% 55.54%
Rata globala de indatorare 63.43% 44.46%
Rata de indatorare
Participarea actionarilor la acoperirea cu surse proprii a
activelor proprii 35.01% 32.99%
Indicatorii lichiditatii
Lichiditate generala 29.66% 61.58%
Lichiditate relativa 111.10% 144.36%
Lichiditate test acid 108.33% 141.04%
Lichiditate imediata 6.36% 44.94%
Indicatorii de rentabilitate
Rentabilitatea economica 2.03% 8.29%
Rentabilitatea financiara 4.37% 12.64%
Rentabilitatea resurselor consumate 9.48% 11.66%
Rentabilitatea comerciala 8.79% 10.56%
Indicatorii de gestiune
Durata de conversie a stocurilor 6 5
Durata de conversie a efectelor comerciale de incasat 189 108
Durata de conversie a comerciale de platit 190 109
Ciclul de conversie a numerarului 5 4
Nivelul parghiei de exploatare 166.74%
Nivelul parghiei de fin 332.01%
Nivelul parghiei globale 553.60%
Indicatorii ai rezultatului pe actiune
Profit pe actiune (EPS) 1.25 3.83
Profit net pe actiune pe curs/Rentabilitatea investitiei 11.33%
Coeficientul de capitalizare bursiera (PER) 8.82
Rata distribuirii dividendelor 38.38%
Dividendul/actiune 1.47
Randamentul actiunii 54.69%
Activul net/actiune 28.57 30.32
Activul net pe actiune/curs 0.90
Gradul de evaluare al pietei 90.84%

Rata activelor fixe


Se calculeaza dupa formula ACTIVE FIXE / ACTIVE TOTALE*100 si are valoarea de 72.61%, in
scadere fata de 81.2% in anul anterior. Scaderea se explica prin faptul ca ritmul de scadere al activelor
fixe (-30.55%) superior ritmului de scadere a totalului activ ( -22.35%). In cadrul activelor
imobilizate, cea mai accentuata scadere au inregistrat-o imobilizarile necorporale (-97.17%), iar in
_____________________________ 4
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

cadrul acestora grupa concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari
necorporale (-99.3%). Totodata, imobilizarile corporale au crescut cu 66.87%, ca dovada a unui amplu
proces investitional.

Rata activelor circulante


Se calculeaza dupa formula ACTIVE CIRCULANTE/ ACTIVE TOTALE*100 si are valoarea de
27.4%, in crestere fata de 18.8% in anul 2005. Cresterea cea mai spectaculoasa au inregistrat-o casa si
conturile la banci (+514.7%). O influenta pozitiva a avut-o insa si evolutia creantelor comerciale
(20.5%). Nivelul stocurilor a ramas relativ constant si tinde spre zero Transelectrica fiind o societate de
transport si nu de stocare a energiei.

Solvabilitatea patrimoniala
Se calculeaza dupa formula CAPITALURI PROPRII / TOTAL PASIV si are valoarea de 55.5% , ceea
ce arata o capacitate medie a societăţii de a-şi acoperii activele totale din surse proprii. Este evidenta
inbunatatirea nivelului acestui indicator, in crestere fata de 36.6% in 2005. Din totalul capitalurilor
proprii, 33% il reprezinta capitalurile proprii, 47% rezervele din reevaluare, 8.8% rezervele iar profitul
exercitiului 12.6% (in crestere fata de 4.4%) in 2005.

Rata globala de indatorare


Se calculeaza dupa formula DATORII/ TOTAL PASIV si are valoarea de 44.46% (in scadere fata de
63.43%), ceea ce reprezinta o evolutie pozitiva. Structural datoriile sunt formate in proportie de 47%
din datorii cu scadenta mai mica de 1 an, restul fiind datorii scadente in mai mult de 1 an. Datoriile
financiare ale societatii sunt in valoare totala de 702,463,596 lei si reprezinta 43.6% din total datorii.
Datoriile constau in principal din datorii în valută şi sunt obţinute de la organisme financiare
internaţionale.

Lichiditatea generala
Se calculeaza dupa formula ACTIVE CIRCULANTE / DATORII TOTALE x 100 = 61.6% si atesta o
capacitate medie a societatii de a acoperii datoriile angajate din activele circulante. Recomandabil este
ca acest indicator sa fie supraunitar. Mai putin de jumatate din datorii (43%) sunt insa platibile intr-o
perioada mai mica de un an si trebuie acoperite din valoarea activelor circulante, deci situatia pe
termen scurt nu este ingrijoratoare pentru firma. Eventualele probleme vizeaza datoria pe termen
mediu si lung.
Nivelul acestui indicator s-a dublat in decursul exercitiului financiar (crestere 107.7%, fata de 29.7% in
2005), ceea ce reprezinta o evolutie pozitiva. Activele circulante au crescut cu 13%, in timp ce datoriile
totale au scazut cu 46%.Datoriile
pe termen lung au scazut cu 61.4%. In cadrul lor a fost contractat pentru prima data un credit obligatar
in suma de 649,001,049 lei, au fost rambursate in proportie de 100% datoriile catre institutiile de
credit in suma de 568,883,273 lei si s-a redus cu 87.6% (1,435,255,997 lei) valoarea datoriilor fiscale,
inclusiv alte datorii pentru asigurarile sociale. Datoriile pe termen scurt au scazut cu 13%.

Lichiditatea relativa
= ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE x 100 = 144.36% indica o valoare relativ buna
pentru firma. Cu alte cuvinte, din activele circulante de care dispune, firma poate acoperii o data si

_____________________________ 5
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

jumatate valoarea datoriilor scadente in aceeasi perioada, ceea ce nu reprezinta o situatie


pozitiva.Marimea acestui indicator este optima in intervalul [1.8;2]. Nivelul lichiditatii relative s-a
imbunatatit cu 30% in ultimul an (fata de 111.1% in 2005), iar evolutia se datoreaza cresterii cu
13.03% a activelor circulante si reducerii cu 13.01% a datoriilor curente.

Lichiditatea test acid


= (ACTIVECIRCULANTE –STOCURI) / DATORII CURENTE = 141.04%. Se observa ca
indicatorul prezinta o valoare apropiata de cea a indicatorului anterior, datorita faptului ca societatea nu
duspune de stocuri de produse finite sau materii prime. Stocurile detinute sunt reprezentate de
materiale consumabile in proportie de 98.99%. Cresterea de 30% a acestui indicator (fata de108.3 in
2005) este comparabila cu cea a indicatorului anterior.

Lichiditatea imediata = (TREZORERIE POZITIVA + INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN


SCURT) / DATORII CURENTE x 100 = 44.94% atestă o capacitate medie a societăţii de a acoperi
mai putin de jumatate din
datoriile curente din lichidităţi. Dintre toti indicatorii de lichiditate, acesta a inregistrat evolutia
pozitiva cea mai accentuata (crestere de 607% de la 6.36% in 2005), evolutie explicabila prin cresterea
cu 514.72% a sumelor pe care societatea le are in casa si in contul bancar curent, in paralel cu
reducerea datoriilor curente cu 13% .
La sfarsitul anului 2006, societatea avea numerar in casa si cont bancar in valoare de 341,064,907 lei.
La analiza fluxului de numerar pe anul 2006, se observa o crestere de 285,582,216 lei fata de inceputul
perioadei. Soldul pozitiv al fluxului de numerar se datoreaza in principal activitatii de investitii
(achizitionari de terenuri si mijloace fixe, cedari de active necorporale si alte active pe termen lung),
care s-a incheiat cu un sold de -1,394,220,613 lei. Impreuna cu soldul fluxului de numerar proventi din
activitatea de exploatare (198,836,683 lei), acesta a compensat influenta negativa a fluxului de numerar
provenit din activitatea de finantare (-1,307,475,080 lei). La randul sau, soldul negativ al fluxului
provenit din activitatea de finantare se datoreaza reducerii cu 1,435,255,997 lei a datoriilor fiscale pe
termen lung, inlocuirii creantelor catre institutiile de credit in suma de 568,883,273 cu un credit
obligatar in suma de 649,001,049 si cresterii capitalurilor proprii (mai putin rezultatul curent) cu
56,898,678 lei.

Rentabilitatea economica
= (PROFIT BRUT / ACTIV TOTAL) x 100 = 8.29% Indica o rentabilitate medie. Valoarea
inregistreaza o crestere spectaculoasa (308%) fata de valoarea inregistrata in anul anterior (2.03%),
explicabila prin cresterea cu 217% a profitului net, concomitent cu scaderea activului total cu 22.35%
(in cadrul acestuia, imobilizarile necorporale au scazut cu 99.3% de la 1,457,033,199 lei la 41,285,921
lei).

Eficienta activului
(CIFRA DE AFACERI / ACTIV TOTAL) x 100 = 61.3%
Intrucat nivelul rentabilitatii economice este inferior nivelului rentabilitatii comerciale, era de asteptat
ca viteza de rotatie a activelor totale sa fie una redusa. O valoare de 61.3% atesta faptul ca activul
participa la mai putin de un ciclu de productie in cadrul unui exercitiu financiar, durata medie de rotatie
a activului total in cadrul exercitiului financiar fiind de 595 zile.

_____________________________ 6
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

Rezulta ca avem de-a face cu un grad scazut de valorificare a activelor firmei, situatie ce este specifica
multor firme la care statul este actionar majoritar.

Rentabilitatea financiara
= (PROFIT NET / CAPITALURI PROPRII) x 100 = 12.64% inregistreaza o evolutie la fel de
spectaculoasa ca cea a indicatorului anterior (crestere 189% fata de 4.37% in 2005). Nivelul
indicatorului ramane insa unul mediu. Evolutia se explica prin cresterea cu 240.8% a profitului net
(superioara cresterii cu 217% a profitului brut), in paralel cu o crestere cu 17.9% a capitalurilor proprii
(explicabila printr-o crestere cu 132.5% a rezervelor si cresterea rezultatului exercitiului financiar).

Nivelul rentabilitatii financiare superior celei economice sugereaza existenta unui efect de levier al
capitalurilor imprumutate si un nivel al costului acestora inferior nivelului rentabilitatii economice.

Rentabiltatea comerciala
= ( PROFIT DIN EXPLOATARE / CIFRA DE AFACERI) x 100 = 10.6%. Aceasta arata capacitatea
firmei de a genera profit din desfasurarea activitatatii sale. Inregistreaza o valoare scazuta, desi nivelul
indicatorului s-a imbunatatit in cursul ultimului exercitiu financiar (crestere cu 20.2% fata de 8.8% in
2005). Explicatia o constituie ritmul de crestere a cheltuielilor de exploatare (40.2%), usor inferior
ritmului de crestere a cifrei de afaceri (43.5%), ceea ce a condus la o crestere cu 72.5% a profitului de
exploatare.

Nivelul parghiei de exploatare


Se determina dupa formula VARIATIA PROCENTUALA A REZULTATULUI DE EXPLOATARE /
VARIATIA PROCENTUALA A CIFREI DE AFACERI x 100 si are nivelul de 166.74%, ceea ce
reprezinta un risc mediu. Denota ca o crestere cu un leu a cifrei de afaceri determina o crestere cu 1,66
lei a profitului de exploatare.

Nivelul parghiei financiare


Se determina dupa formula VARIATIA PROCENTUALA A REZULTATULUI NET / VARIATIA
PROCENTUALA REZULTATULUI DE EXPLOATARE x 100 si are un nivel ridicat de 332.01%.
Arata ca o crestere cu un leu a profitului de exploatare determina o crestere cu 3,32 lei a profitului net.

Nivelul parghiei globale


Se determina dupa formula VARIATIA PROCENTUALA A REZULTATULUI NET / VARIATIA
PROCENTUALA A CIFREI DE AFACERI x 100 si are un nivel ridicat de 553.6% explicabil
indeosebi prin nivelul ridicat al parghiei financiare. Arata ca o crestere cu un leu a cifrei de afaceri
determina o crestere cu 5,53 lei a profitului net. Concomitent, rezulta ca o scadere cu 18.06% a cifrei
de afaceri a firmei ( = 1 / 5.536) este necesara pentru a determina un profit al firmei egal cu zero.
Aceasta situatie este insa extrem de improbabila, in anul 2006 cifra de afaceri a firmei crescand cu
43.5%.

Rentabilitatea investitiei
(PROFIT NET pe actiune / CURS) x 100 = 11.33%.
Profitul net pe actiune raportat la curs se situeaza mult deasupra ratei inflatiei pe anul 2006. Valoarea
acestui indicator induce o influenta pozitiva asupra deciziei de investitii in actiunile societatii. Totusi,
datele privind profitul trebuie studiate pe un orizont mai mare de timp, luand in calcul prognozele
_____________________________ 7
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

despre societate si cele referitoare la randamentul plasamentelor in alte tipuri de active. In 2006,
Transelectrica a inregistrat un profit pe actiune in valoare de 3.83 lei, in crestere cu 207% fata de 1.25
in 2005. Profitul net a crescut cu 240.8% in timp ce capitalul social

Randamentul anual al actiunii


Se calculeaza dupa formula (CURS LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR - CURS LA
INCEPUTUL EXERCITIULUI + DIVIDEND UNITAR / CURS LA INCEPUTUL EXERCITIULUI )
x 100 si are valoarea de 54.69%, ceea ce indica faptul ca un investitor care ar fi optat pentru detinerea
unei actiuni TEL la inceputul anului ar fi obtinut la 31 decembrie un profit net de 54.69%. Ca si in
cazul rentabilitatii investitiei, valoarea acestui indicator trebiue interpretata prin prisma randamentului
altor forme de plasamente financiare. De exemplu, randamentul mediu al pietei de caplital din
Romania, sistetizat prin evolutia indicelui BET a fost in 2006 de22.23% si recomanda investitia in
titlurile TEL. Pe de alta parte, modelul CAPM, care calculeaza randamentul pe care il asteapta un
investitor pornind de la randamentul activelor fara risc si de la riscul specific, recomandă investiţia în
titlurile TEL.

Dividendul brut pe actiune


A fost in 2007 de 1.47 lei pe actiune, ceea ce reprezinta un nivel foarte bun. Corespunde unui profit net
de 280,761,050 lei si unei rate a distribuirii dividendelor de 38.38%.

Rata distribuirii dividendelor


Se calculeaza dupa formula (DIVIDEND UNITAR / PROFIT PE ACTIUNE) x 100 si are valoarea de
38.38%, ceea ce inseamna ca mai bine de o treime din profitul realizat efectiv de firma este distribuit
efectiv catre actionari, restul fiind pastrat la dispozitia firmei pentru investitii. Nivelul inregistrat de
acest indicator in anul 2006 a fost considerat de catre analisti ca fiind ridicat, mai ales daca tinem cont
de faptul ca firma si-a bugetat pentru 2007 un profit de 4.7 ori mai mic si un nivel al investitiilor
ridicat.

Coeficientul de capitalizare bursiera (PER - Price Earning Ratio)


Se calculeaza dupa formula CURS / PROFIT pe actiune si are valoarea 8.82 ceea ce reprezinta o
valoare deosebit de mica, daca ne raportam la celelalte companii bursiere. Indicatorul arata suma pe
care un investitor este dispus sa o plateasca pentru un leu de profit obtinut de companie. O valoare
scazuta a acestui indicator indica fie faptul ca firma este subapreciata (Transelectrica este de putin timp
cotata la bursa), fie faptul ca aceasta a obtinut in perioada analizata un profit superior celui anticipat,
ceea ce este valabil in cazul Transelectrica pentru 2006, fie ca se estimeaza o reducere a profitului in
viitor (Transelectrica a prognozat in bugetul de venituri si cheltiueli pentru 2007 un profit de 5 ori mai
mic decat cel inregistrat in 2006 si a obtinut in primul trimestru un profit egal cu jumatatea celui
obtinut in perioada similara a anului 2006).

Gradul de evaluare al pietei

Se calculeaza dupa formula (CAPITALIZARE BURSIERA / CIFRA DE AFACERI) x 100 si are


valoarea de 90.84%.
Acest indicator reflecta modul in care coteaza piata cifra de afaceri a societatii, sau cu alte cuvinte cu
_____________________________ 8
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

cat se cumpara cifra de afaceri realizata de companie pe piata bursiera. Valoarea indicatorului se
situeaza semnificativ peste media societatilor analizate (care se afla pozitionata la o valoare de 40%).
Aceasta situatie poate fi generata de una dintre urmatoarele cauze: o profitabilitate crescuta, valori
bune ale solvabilitatii societatii sau o imagine favorabila a sectorul economic in care activeaza
societatea. Prin urmare marimea acestui indicator nu poate fi considerata ca un factor de natura a
determina recomandarea de investitie in actiunile societatii.

Un alt indicator este (ACTIV NET pe actiune / CURS) x100 şi arată valoarea activului net ce revine
la 100 lei din preţul acţiunii pe piaţă. Reprezintă procentul din preţul plătit pe o piaţă reglementată al
valorii încasate de deţinător în cazul lichidării societăţii. În cazul nostru, acest indicator are valoarea de
89.69%, societatea având un activ net pe acţiune de 30.32 lei.

Situatia echilibrului financiar al societatii

Lei
2005 2006 %
FOND DE RULMENT 96,806,787.0 336,668,130.0
0 0 247.77%
NECESAR DE FOND DE RULMENT 41,324,096.0
0 (4,396,777.00) -110.64%
TREZORERIA NETA 55,482,691.0 341,064,907.0
0 0 514.72%
Sumele arata o imbunatatire a echilibrului financiar financiar al societatii. Fondul de rulment, calculat
ca diferenta dintre capitalul permanent si activele imobilizate, este mai mult decat suficient in raport cu
necesarul de fond de rulment, rezultand trezorerie neta pozitiva in suma de 341,064,907 lei. Cresterea
trezoreriei nete cu 514.72 % se datoreaza in proportie de 83.99% cresterii cu 247.77% a fondului de
rulment, si in proportie de 16.01% scaderii cu 110.6 % a necesarului de fond de rulment. La randul sau,
cresterea cu 248% a FR se datoreaza cresterii cu 17.95% a capitalurilor proprii (337,659,782 lei) pe
seama cresterii profitului net si a rezervelor, dar si scaderii cu 30.55% (1,278,269,119 lei) a activelor
imobilizate, care a compensat influenta negativa a scaderii cu 61.4% (1,435,255,997 lei) a datoriilor
angajate pe termen lung. Evolutia favorabila (scadere) a NFR se explica prin scaderea cu 20.5% a
creantelor comerciale, care a anulat efectul negativ al scaderii cu 13% a datoriilor pe termen scurt.

Nivelul trezoreriei nete indica o buna lichiditate a companiei, insa se pune problema costurilor obtinerii
acestei lichiditati, in conditiile in care capitalurile mobilizate pe termen lung sunt in general mai
scumpe decat cele mobilizate pe termen scurt.

Transelectrica fiind o companie din domeniul distributiei energetice, stocurile sale de materii prime si
produse finite tind spre zero. Singurele stocuri detinute sunt cele de materiale consumabile (99.98% din
total stocuri). In aceste conditii, viteza medie de rotatie a stocurilor este de 4 zile (6 zile in 2005).

Viteza medie de rotatie a creantelor comerciale este de 108 zile, in timp ce viteza medie de rotatie a
datoriilor comerciale este de 109 zile. Ambele valori sunt in scadere fata de anul anterior: 189 zile
_____________________________ 9
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

pentru viteza medie de rotatie a creantelor comerciale in 2005, si 109 zile pentru viteza medie de
rotatie a datoriilor comerciale in acelasi an.

Ca urmare a acestor evolutii, ciclul de conversie a numerarului s-a redus de la 6 la 4 zile, ceea ce
reprezinta un nivel excelent si denota o buna corelare a incasarii creantelor cu achitarea datoriilor.

Ciclul de conversie al numerarului 2005

6 189

190 6

0 50 100 150 200


zile

Durata de conversie a stocurilor/Durata de conversie a efectelor comerciale de


încasat
Durata de conversie a efectelor comerciale de plătit/Ciclul de conversie al
numerarului

Ciclul de conversie al numerarului 2006

5 108

109 4

0 20 40 60 80 100 120
zile

Durata de conversie a stocurilor/Durata de conversie a efectelor comerciale de


încasat
Durata de conversie a efectelor comerciale de plătit/Ciclul de conversie al
numerarului

Nivelul trezoreriei nete, înregistrat la finalul perioadei analizate, se explică de asemenea prin cele trei
_____________________________ 10
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

tipuri de cash-flow-uri identificate la nivelul firmei:

CF total 285.582.216,00
CF gestiune 198.836.683,00
CF investitii -1.394.220.613,00
CF financiar -1.307.475.080,00
Se observă nivelul relativ redus al cash-flow-ului de gestiune, comparativ cu cash-flow-urile de
investiţii, respectiv financiar, însă acestea din urmă se anihlează reciproc, astfel încât CF de gestiune să
reprezintă 69,2% din nivelul cash-flow-ului total. Cash-flow-ul negativ provenit din activitatea de
investiţii este influenţat de reducerea cu 1.421.775.692 lei a grupei concesiuni, brevete, licenţe din
cadrul imobilizărilor necorporale, în timp ce cash – flow-ul financiar negativ se explică prin reducerea
semnificativă a altor datorii, inclusiv datorii de natură fiscală, în sumă de 1.435.255.997 lei, până la
nivelul de 203.334.978 lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionate


Pentru anul acesta, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA si-a propus venituri totale de 2.520.320.000 lei,
cu 3.4% mai mici decat cele obtinute in 2005 si se asteapta ca cheltuielile totale sa creasca cu 7.4%.
Profitul net este estimat la valoarea de 59.360.000 lei, cu 78.59% sub cel realizat anul trecut. Analistii
considera acest buget ca fiind deosebit de conservator, iar rezultatele pe primul trimestru publicate la
15.05.2007 par sa confirme acest lucru. Cifra de afaceri obtinuta de Transelectrica in primul trimestru a
inregistrat o crestere de 26% fata de perioada similara a anului anterior, veniturile totale au crescut cu
27% iar cheltuielile totale cu 50%, ceea ce a condus la obtinerea unui profit net trimestrial de
42.430.327 lei, cu 54% mai mic dacat cel inregistrat in primul trimestru al anului anterior dar
considerabil mai mare decat cel anticipat.

Analiza cursului de tranzactionare

_____________________________ 11
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

Concluzii
Puncte tari
-firma detine o pozitie de monopol in sectorul sau de activitate;
-cifra de afaceri este in crestere.

Puncte slabe
-nivelul ridicat al cheltuielilor de exploatare;
-tehnologia invechita si riscul de întrerupere a activitatii cauzată de dificultăţi tehnice.

Oportunitati
- piata in crestere;
- dezvoltarea producţiei de energie atomica in Romania (sursa de energie nesezoniera);
- accesul la fondurile europene pentru investitii si modernizare;
- posibilitatea unei mai bune valorificarii activelor fixe.

Amenintari
- evolutia nefavorabila a cursului leu/euro;
- incetarea activitatii unor entitati din domeniul mineritului.

Sursele din care au fost preluate date in vederea intocmirii acestui raport sunt:
_____________________________ 12
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.
500214 Brasov, Bd. Victoriei nr. 12, tel. 0268/410.605; fax: 0268/410.592; E-mail: office@onlinebroker.ro
Capital social: 400.000 lei RON; Cont: RO35BTRL00801202143629XX – Banca Transilvania SA Braşov
Nr. de ordine la O.R.C. J 08/767/1995; Cod unic de inregistrare: 7411208; Decizia C.N.V.M. nr.1763/2003
Registru CNVM nr. PJRO1SSIF/080058 din 07.06.2006

-Bilantul contabil preliminat incheiat la 31 decembrie 2006 + anexe;


-Contul de profit si pierdere preliminat la 31 decembrie 2006 + anexe;
-Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007;
-Raport al Consiliului de Administratie pe anul 2006;
-Raportului auditorului financiar;
-Alte surse (presa, internet etc.).

Realizator,
Anca Regneală
Departament Analiză
iulie 2007

_____________________________ 13
Datele şi informaţiile prezentate în acest raport de analiză fundamentală referitoare la instrumentele financiare nu
constituie recomandări de investiţii. Ele sunt doar interpretări ale indicatorilor economico-financiari înregistraţi de
diferitele companii listate pe piaţa de capital.