Sunteți pe pagina 1din 5

PIAN

Programa analitică pentru

studiul pianului

Durata studiului: 5 ani

Pe parcursul orelor de predare şi studiu se va urmări însuşirea următoarelor cunoştinţe:

Anul I

- Descrierea instrumentului

- Iniţiere muzicală (portativ, cheia sol şi fa; note muzicale etc.), ţinuta corectă a corpului şi a mâinilor
la instrument.

- Cunoaşterea măsurilor de 2, 3, 4, 6 timpi

- Cunoaşterea şi executarea valorilor de note: nota întreaga, doimea, pătrimea, optimea şi


şaisprezecimea.

- Cunoaşterea gamelor Do major, Fa major şi Sol major (respectiv a relativelor minore) şi executarea
lor pe 1 2 octave; semnele de alteraţie.

- Cunoaşterea şi executarea exerciţiilor de tehnică ( legato şi stacato ), exerciţiilor ritmice (dactilul,


anapestul, trioletul, sincopa şi contrapunctul)

- Exerciţii pe gamele învăţate, arpegii, acorduri.

- Urmărirea dezvoltării tuşeului pe întregul proces de studiu.

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game majore şi minore până la 1 alteraţie inclusiv;
arpegii şi acorduri (1 2 octave); studii tehnice; mici piese.

Material pentru examen: 1 gamă din cele studiate ( 1 2 octave), 1 studiu tehnic, 1 piesă românească.
Bibliografie

Metode: A.C. Ionescu Metoda de pian; M. Cernovodeanu Mica metodă pentru pian, Metoda mare de
pian; Mircea Dan Răducanu Metoda de pian; Hanon; Czerny op.599.

Piese: Filip Lazăr Piese mici pentru copii; J.S.Bach Album pentru Ana Magdalena (selectiv), Preludii mici
(selectiv); W.A.Mozart Piese mici; R. Schumann Album pentru tineret Sonatine uşoare; Clementi; S.
Drăgoi Miniaturi Caiet I; B.Bartok Cântece pentru copii Caiet I; L. Comes Cântece populare din Ardeal.

Materialul bibliografic poate fi completat în funcţie de posibilităţile cursantului.

Anul II

- Recapitularea materialului parcurs în anul I

- Cunoaşterea măsurilor compuse

- Cunoaşterea gamelor majore şi minore cu 2 3 alteraţii şi executarea lor pe 1 2 octave;

- Exerciţii pe gamele învăţate, arpegii, acorduri.

- Exerciţii de folosire a pedalelor

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game majore şi minore până la 2 - 3 alteraţie inclusiv;
arpegii şi acorduri (1 2 octave); studii tehnice; 1 sonatină; piese româneşti.

Material pentru examen: 1 gamă din cele studiate ( 1 2 octave), 1 studiu tehnic minim 2 alteraţii, 1 piesă
românească, 1 parte dintr-o sonatină.

Bibliografie

Metode: Nicolaeva (selectiv); A.C.Ionescu Metoda de pian (selectiv); M.Cernovodeanu Metoda mare de
pian (selectiv); Hanon; Czerny op.599(299 I)
Piese: Bach Preludii mici Menuete; Fughete; Invenţii la două voci; Sonatine (Clementi, Kuhlau, Diabelli,
Beethoven, Mozart etc.); Sabin Drăgoi Miniaturi; M.Negrea Trei dansuri; Liviu Dandara Culegere Mici
piese româneştiCaietul I-II Ed. Muzicală, 1981.

Materialul bibliografic poate fi completat în funcţie de posibilităţile cursantului.

Anul III

- Recapitularea materialului parcurs în anul II

- Cunoaşterea gamelor majore şi minore cu 3 4 alteraţii şi executarea lor pe 1 2 octave;

- Exerciţii de citire la prima vedere

- Exerciţii pe gamele învăţate, arpegii, acorduri, studii.

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game majore şi minore până la 3 - 4 alteraţie inclusiv;
arpegii şi acorduri (1 2 octave); studii tehnice; 1 sonatină; piese româneşti.

Material pentru examen: 1 gamă majoră si minoră din cele studiate ( 1 2 octave), 1 studiu tehnic minim
3 alteraţii, 1 piesă românească, 1 sonatină.

Bibliografie

Metode - piese: Hanon; Czerny op.599 sau 299; J.S.Bach Album pentru Ana Magdalena Bach, Preludii
mici, Invenţii la două voci (selectiv), Preludii care prezintă o mai mică dificultate di Clavecinul bine
temperat; Diabelli; Kuhlau; Fr.Schubert Valsuri, Dansuri germane, Scherzo; F.Mendelshon-Bartholdy
Cântece fără cuvinte; E.Grieg Sonate; Sonatine (Mozart, Beethoven, Haydn etc.); S.Drăgoi Miniaturi;
C.Porumbescu Hore,dansuri româneşti; etc.

Anul IV

- Recapitularea materialului parcurs în anul III


- Cunoaşterea gamelor majore şi minore cu 4 5 alteraţii şi executarea lor pe 1 2 octave;

- Analiză de partituri(formă, armonie, frazare, noanţă etc.)

- Studiul acordurilor cifrate, exerciţii de acompaniament după partituri cifrate.

- Interpretare piese de tehnică avansată

- Însuşirea de noţiuni de corepetiţie

Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game majore şi minore până la 4 - 5 alteraţie inclusiv;
arpegii şi acorduri (1 2 octave); studii tehnice; 1 sonată; piese româneşti.

Material pentru examen: 1 gamă majoră si minoră din cele studiate ( 1 2 octave), 1 studiu tehnic minim
4 alteraţii, 1 sonată, 1 acompaniament în formă de corepetiţie.

Bibliografie

Metode piese: Hanon Czerny op.299; J.S.Bach Invenţii la 2 voci, Preludii Invenţii la 2-3 voci(selectiv),
Suite franceze, Clavecinul bine temperat; Sonate uşoare (Mozart, Hydn, Beethoven); E.Grieg Piese lirice;
Chopin Valsuri,mazurci;Brahms Vals în Si major; R.Paladi Suită; M.Jora Poze şi pozne; Marius Popp 15
imagini ritmice, Ed.Muzicală, 1984; Gionny Răducanu 22 teme de jazz, Ed.Muzicală, 1984.

Anul V

- Recapitularea materialului parcurs în anul IV

- Cunoaşterea gamelor majore şi minore cu 5 7 alteraţii şi executarea lor pe 1 2 octave

- Studiul gamelor cromatice

- Dezvoltarea simţului armonic; piese la care cursantul, ajutat de profesor, trebuie să stabilească
armonia şi formele ritmice de acompaniament.

- Acompanierea piese de muzică populară şi uşoară cu cifraj armonic.

- Interpretare piese de tehnică avansată


Material obligatoriu de parcurs în timpul anului: game majore şi minore până la 5 - 7 alteraţie inclusiv,
arpegii şi acorduri în 4 octave (terţe, sexte, decime); studii tehnice; 1 sonată; piese româneşti.

Material pentru examen: 1 gamă majoră si minoră din cele studiate ( 1 2 octave), 1 studiu tehnic minim
5 alteraţii, 1 lucrare la alegere (romantic modern), citire la prima vedere.

Bibliografie: Metode. Colecţii. Albume.

Studii (Czerny, Clementi, Bertini, Fr.Chopin); Hanon Exerciţii de vituozitate; J.S.Bach Preludii, Invenţiuni,
Clavecinul bine temperat; Sonate (Haydn, Mozart, Beethoven); J.Brahms Valsuri, piese; Piese, dansuri,
jocuri (P.Constantinescu, C.Porumbescu, M.Negrea, T.Ciortea, M.Jora, Paladi, Kirculescu); G.Enescu
Suite, piese etc.