Sunteți pe pagina 1din 2

L2: EPOCA LUMINILOR.

NOI PRINCIPII ŞI VALORI ÎN SOCIETATE

COMPETENŢE:
1.2 formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
2.3 analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc
imaginea unei societăţi
4.2 aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate

1.DEFINIŢIE:
- ILUMINISM = mişcarea filozofică a sec. XVIII care considera că raţiunea umană
este singura în stare să “lumineze” calea spre fericire a omului. Iluminismul se baza
pe raţiune, ştiinţă, cercetare, spirit critic, libertate şi combătea vechea gândire
medievală care considera că omul trebuie să se supună necondiţionat atât lui
Dumnezeu cât şi ierarhiei sociale existente.

2.VALORI ŞI PRINCIPII ILUMINISTE:


a)Credinţa în fericirea omului: scopul omului este acela de a fi fericit; De aceea
iluminismul, deşi nu nega existenţa lui Dumnezeu, intra în conflict cu Biserica ce
susţinea că viaţa pământeană este doar o trecere spre viaţa veşnică; Iluminiştii
criticau amestecul Bisericii în viaţa societăţii, puterea şi influenţa ei prea mare şi o
acuzau că determină fanatism si ignoranţă în minţile oamenilor. Ei credeau într-un
om nou, liber, raţional, şi educat;
b)Un nou model politic:
- fie monarhie constituţională(Voltaire), fie republică(Rousseau), toţi iluminiştii
susţineau că statul trebuie să se bazeze pe principii moderne precum
constituţionalismul, separarea puterilor în stat, respectarea drepturilor oamenilor,
egalitatea în faţa legii; Iluminismul ataca direct absolutismul monarhic şi susţinea un
regim constituţional, principiile iluministe stau la baza democraţiei politice
contemporane;
c)Munca-sursă a bogăţiei: doar prin muncă poţi progresa şi trăi bine; Unii iluminişti
susţineau dezvoltarea agriculturii iar alţii - dezvoltarea industriei şi a comerţului;
d)Se dezvoltă OPINIA PUBLICĂ: oamenii, ghidaţi de ideile iluministe de libertate şi
egalitate, încep să-şi exprime propriile păreri despre problemele de interes public şi
să ia atitudine faţă de actele guvernanţilor (legi, război sau pace, taxe şi impozite...);

S1:
Identificaţi asemănările dintre principiile iluministe şi modelul politic instaurat în
Anglia în anul 1689!

3.”DESPOTISMUL LUMINAT”:
a)A fost încercarea unor monarhi absoluţi europeni (Iosif al II-lea în Austria, Frederic
al II-lea în Prusia, Ecaterina a II-a în Rusia) de a aplica unele principii iluministe în
organizarea statelor lor, ei au realizat unele reforme în acest scop;
b)Acest model a fost un eşec însă deoarece multe principii iluministe intrau în
conflict direct cu absolutismul practicat de către aceşti monarhi.

4.RĂSPÂNDIREA ILUMINISMULUI:
- noile idei s-au răspândit, în sec. XVIII, în mai toată Europa prin: cărţi
(“Enciclopedia” lui Diderot şi d’Alembert), presă, societăţi literare sau ştiinţifice,
saloane de lectură;

5.MARI GÂNDITORI ILUMINIŞTI FRANCEZI:


a)Voltaire, susţinător al monarhiei constituţionale;
b)Jean-Jacques Rousseau cu celebra sa teorie “Contractul social “, susţinător al
principiului suveranităţii poporului);
c)Montesquieu - susţinător al principiului separării puterilor în stat.

S2:
CITIȚI DOCUMENTUL DE LA PAGINA 14 ȘI RĂSPUNDEȚI LA
URMĂTOARELE CERINȚE:
- Numiți cele trei puteri ale statului, conform lui Montesquieu!
- Menționați, pe baza sursei istorice, două informații aflate în relație cauză-efect!
- Argumentați importanța principiului separării puterilor în stat, conform lui
Montesquieu!

6.LITERATURA ŞI MUZICĂ ILUMINISTĂ:


a)În Anglia: Daniel Defoe (“Robinson Crusoe ”) şi Jonathan Swift (“Călătoriile lui
Gulliver ”);
b)În Germania: Goethe (“Faust ”);
c)În muzică: austriacul Mozart (“Don Giovanni ”)

S3:
Menţionaţi principiile iluministe care se regăsesc în democraţia contemporană!

TEMĂ:
Redactaţi un eseu de maximum o pagină cu titlul “SEPARAREA PUTERILOR ŞI
REPUBLICA ÎN VIZIUNILE LUI MONTESQUIEU ŞI ROUSSEAU”, FOLOSIND
INFORMAŢIILE DIN DOCUMENTUL DE LA PAGINA 14, DAR ŞI DIN SURSE
EXTRAŞCOLARE!

https://ro.wikipedia.org/wiki/Separa%C8%9Bia_puterilor

https://istoriastazi.wordpress.com/2013/04/19/azi-citim-contractul-social-jean-
jacques-rousseau-idei-principale/