FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1. Les Six Livres de la République. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. ch.John Locke et les fondements de la liberté moderne. 1986. Paris.Droit naturel et histoire. Droit naturel et histoire. Legea și raportul cu suveranitatea. recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. pp. pp. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. 3-22 Leo Strauss. Jean-Fabien -. multipla utilizare a unui referat. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. Leo -.2 Strauss. Champs. PUF. Flammarion. 2001. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750. Jean Bodin. apariția noțiunii moderne de individ. Paris. Jonathan Israel. pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. 13-43 I. Statul îi atributele sale. 91-103). Paris. Oxford University Press. Autonomizarea politicului. Flammarion. Săptămâna 1 Sensurile modernității. Champs. 6 (pp. XVI.000 semne. 1 (p 57-65). 2001 Skinner. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2.000-15. 1986 Spitz. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne. 1993 Livre premier. Librairie Générale Française. PUF. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. copiatul.10 (151-177) . înşelătoria. Gândirea antică și gândirea modernă. Radical Enlightenment.. cu spații.

politique. traduction. Dreptul natural. 12. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch.3 Livre deuxième. Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale. 299-308. 1994.1 (179-199) I. XXX. Prolegomene. Hugo Grotius. pp. Revoluția științifică. Le droit de la guerre et de la paix. ch. 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. Starea de natură și apariția societății politice. PUF. pp. XXI. Paris. pp. John Locke. ch. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă. 9. Dalloz. pp. Existența socială și funcționalitățile sale. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. XVII-XIX (pp. Dreptul la rezistență. introduction. Arminismul și toleranța religioasă. Paris. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul. Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. Léviathan.VII –X (pp56-96) ch. XVII.128-143). Thomas Hobbes. Noțiunea de trust. 1999. PUF. Definiția societății civile. (pp. XIX (pp. Ch. ch. Scepticismul umaniștilor în Franța. Puterea paternală și puterea politică. 5-56) ch.II – VI (PP. traduction et note de François Tricaud.. ch. Liberalismul englez. Le second traité du gouvernement. 153-176) Disponibilă in traducere românească . 173-206). Spritul dreptuluii comun și constituția. XIV-XV (pp. 221-237). 7-29 livre I. ultramontanismul. Raporturile individ-stat. 1999.

Justul și injustul. Oeuvres. Definirea și originea legilor. Mille et une nuits. Noul concept de libertate. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch. 1957 . livre premier. III. Séminaire: Montesquieu. Alfred Roulin. Paris. 2001. Gallimard. Oeuvres. Paris. sfârșitul contractului. Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. Traité théologico-politique. in Oeuvres complètes. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. 181-207). Liberalismul francez. Teoria separației puterilor. ch. I-III (pp. Individul și statul. Bibliothèque de la Pléïade. Bibliothèque de la Pléiade. Justiția și legile. The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. Apărarea democrației. XVIII (pp. IV (pp. ed. 250-261) Livre XII. . 232-238) Livre III. 587-605).4 Săptămâna 7 Spinoza. I-X (pp. L’Esprit des Lois. Paris. Libertatea Anticilor și Modernilor.. izolarea socializarea. Séminaire: Spinoza. 431-435) Livre XIX. Texte établi par Fokke Akkerman. 1999. XX (pp. ch. ch. ch. II-IV (pp. PUF. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu. XVII Immanuel Kant. Projet de paix perpetuelle. repercusiuni asupra istoriei ideilor. in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes.

Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. pp. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. 1990 Introduction. Introducerea votului universal în Franța. RENAN. cap. éd. première partie. Primele încercări doctrinare. – De la démocratie en Amérique. Despre libertate. III-IV Deuxième partie. Fabianiștii englezi. IV. Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. ch. Individualism vs. Ernest -. Saint-Simon și Auguste Comte. Statul rațional al secolului XIX. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor. 1994. VII Disponibilă in traducere românească J.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. Statul birocratic. București. Paris. Humanitas. modele europene pentru secolul XX. Vrin. Mill. Eduardo Nolla.Qu’est-ce qu’une nation. ch. pp. Alexis de Tocqueville. S. 23--65 . 1992. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică. egoism.97-122. Individul și inițiativa liberală. Presses Pocket. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful