FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă.John Locke et les fondements de la liberté moderne. Radical Enlightenment. pp. Les Six Livres de la République. Champs. 3-22 Leo Strauss. 2001 Skinner. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. 1 (p 57-65). Legea și raportul cu suveranitatea. 1986. Droit naturel et histoire. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. XVI. 1993 Livre premier.000-15. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne. Flammarion. pp. Oxford University Press. ch. cu spații. 6 (pp. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. Jonathan Israel.. Jean-Fabien -. apariția noțiunii moderne de individ. Paris. Statul îi atributele sale. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750. Leo -. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. 1986 Spitz. PUF.2 Strauss. Paris. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. 13-43 I. înşelătoria. 2001. Champs. Paris. Autonomizarea politicului. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Jean Bodin. Librairie Générale Française. Flammarion. PUF. copiatul.10 (151-177) . multipla utilizare a unui referat. recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. Săptămâna 1 Sensurile modernității.Droit naturel et histoire. 91-103). 1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1.000 semne. Gândirea antică și gândirea modernă.

Dreptul la rezistență. traduction. pp. Dalloz. ch. Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch. pp.1 (179-199) I. Thomas Hobbes. pp. Hugo Grotius. Ch. 221-237). PUF. (pp. Starea de natură și apariția societății politice. 1999.. politique. ch. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă. 9. Le second traité du gouvernement. ultramontanismul. Dreptul natural. Léviathan. 1999. Paris. XVII-XIX (pp. XIV-XV (pp. ch. 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. Liberalismul englez. John Locke. Prolegomene. introduction. Puterea paternală și puterea politică. Arminismul și toleranța religioasă.II – VI (PP. Definiția societății civile. 173-206). traduction et note de François Tricaud. Spritul dreptuluii comun și constituția. Raporturile individ-stat. XXX. Scepticismul umaniștilor în Franța. 1994. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală.3 Livre deuxième. 5-56) ch. Le droit de la guerre et de la paix. Existența socială și funcționalitățile sale. 7-29 livre I. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul. Paris. 153-176) Disponibilă in traducere românească . pp.VII –X (pp56-96) ch.128-143). XXI. PUF. XIX (pp. 299-308. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. ch. Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale. Revoluția științifică. Noțiunea de trust. 12. XVII.

Projet de paix perpetuelle. I-III (pp. The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. 2001. ed. Individul și statul. repercusiuni asupra istoriei ideilor. Texte établi par Fokke Akkerman.. Justul și injustul. izolarea socializarea. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes. Mille et une nuits. 232-238) Livre III. XVII Immanuel Kant. PUF. Justiția și legile. livre premier. ch. Teoria separației puterilor. XVIII (pp. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. ch. Séminaire: Montesquieu. ch. 587-605). sfârșitul contractului. Paris. 1999. III. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. Paris. in Oeuvres complètes. 1957 . in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. 250-261) Livre XII. L’Esprit des Lois. IV (pp. Liberalismul francez. Noul concept de libertate. Bibliothèque de la Pléïade. 431-435) Livre XIX. Oeuvres. XX (pp. .4 Săptămâna 7 Spinoza. I-X (pp. Alfred Roulin. Séminaire: Spinoza. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu. Apărarea democrației. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch. Gallimard. Definirea și originea legilor. Oeuvres. Bibliothèque de la Pléiade. Traité théologico-politique. Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei. ch. Paris. 181-207). Libertatea Anticilor și Modernilor. II-IV (pp.

Statul birocratic. 1992. ch. Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. Ernest -. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul. IV.Qu’est-ce qu’une nation. VII Disponibilă in traducere românească J. S. egoism. première partie. Fabianiștii englezi. RENAN. Mill. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor. Individul și inițiativa liberală. Saint-Simon și Auguste Comte. București. Eduardo Nolla. cap. pp. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică. Presses Pocket. Primele încercări doctrinare. Individualism vs. modele europene pentru secolul XX. – De la démocratie en Amérique. III-IV Deuxième partie. 23--65 . Vrin. Alexis de Tocqueville. ch. Statul rațional al secolului XIX. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. Despre libertate.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. Introducerea votului universal în Franța. Humanitas. éd. 1990 Introduction. Paris. pp.97-122. 1994. Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune.