FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

6 (pp. Les Six Livres de la République. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Jean-Fabien -. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. înşelătoria. Champs. multipla utilizare a unui referat. 13-43 I. Paris. 2001 Skinner. Radical Enlightenment. pp. Legea și raportul cu suveranitatea. copiatul.John Locke et les fondements de la liberté moderne. 1986. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. ch. Gândirea antică și gândirea modernă. apariția noțiunii moderne de individ. Paris.000 semne. Flammarion. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2. cu spații. Flammarion. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne.2 Strauss. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. pp. 1 (p 57-65). 1986 Spitz. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. 2001. Champs. PUF. 91-103). recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă. PUF. 1993 Livre premier..000-15. Jean Bodin. Jonathan Israel. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750.10 (151-177) . Paris. Librairie Générale Française. 3-22 Leo Strauss. Statul îi atributele sale. Oxford University Press. Droit naturel et histoire. Săptămâna 1 Sensurile modernității. XVI. Autonomizarea politicului. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. 1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1.Droit naturel et histoire. Leo -.

Le second traité du gouvernement. ch. Puterea paternală și puterea politică. traduction et note de François Tricaud. Dreptul la rezistență.VII –X (pp56-96) ch. XIV-XV (pp. pp. Existența socială și funcționalitățile sale. 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. traduction. XVII-XIX (pp. Spritul dreptuluii comun și constituția. 12. Ch. XVII.1 (179-199) I. Prolegomene. Arminismul și toleranța religioasă. 9. XXX. PUF. 5-56) ch. Le droit de la guerre et de la paix. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch. ch. (pp. 221-237). 1999. pp. Starea de natură și apariția societății politice. ultramontanismul. Paris. 153-176) Disponibilă in traducere românească . Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. XIX (pp.. PUF. Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. pp. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul. Liberalismul englez. XXI. Definiția societății civile.II – VI (PP. Scepticismul umaniștilor în Franța. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală. Dalloz.128-143). Raporturile individ-stat. 7-29 livre I. ch. Paris. 1999. 1994. pp. ch. Revoluția științifică. Noțiunea de trust. John Locke. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă. 299-308. 173-206). Thomas Hobbes. introduction.3 Livre deuxième. Dreptul natural. politique. Léviathan. Hugo Grotius.

in Oeuvres complètes. Paris. XVII Immanuel Kant. Oeuvres. Paris. Texte établi par Fokke Akkerman. ed. ch. Séminaire: Montesquieu. Apărarea democrației. Bibliothèque de la Pléiade. XX (pp. The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. ch. Libertatea Anticilor și Modernilor. III. ch. izolarea socializarea. in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. ch. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch. 431-435) Livre XIX. 232-238) Livre III. Definirea și originea legilor. PUF. Individul și statul. repercusiuni asupra istoriei ideilor. I-III (pp. II-IV (pp. Paris. 1999. I-X (pp. Séminaire: Spinoza.4 Săptămâna 7 Spinoza. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu. Alfred Roulin. Traité théologico-politique. IV (pp. XVIII (pp. Oeuvres. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. sfârșitul contractului. 1957 . . 181-207). Bibliothèque de la Pléïade. 587-605). livre premier. Liberalismul francez.. Mille et une nuits. Gallimard. 250-261) Livre XII. Teoria separației puterilor. Justul și injustul. L’Esprit des Lois. Projet de paix perpetuelle. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei. Justiția și legile. 2001. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. Noul concept de libertate.

Saint-Simon și Auguste Comte. S. IV. – De la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville. 1994. Individul și inițiativa liberală. egoism. III-IV Deuxième partie.Qu’est-ce qu’une nation. éd. Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul. première partie. București. Eduardo Nolla. Mill. 1992. Individualism vs. RENAN. VII Disponibilă in traducere românească J. Ernest -. ch. pp. Presses Pocket. modele europene pentru secolul XX. Introducerea votului universal în Franța. pp. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor. ch. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. Vrin. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. Primele încercări doctrinare. Paris. 23--65 . Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune. Statul rațional al secolului XIX. Statul birocratic. Despre libertate. 1990 Introduction. Humanitas. Fabianiștii englezi. cap.97-122.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful