FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

Jean Bodin. copiatul.2 Strauss. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne. înşelătoria. 2001. PUF. Champs. PUF. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. 2001 Skinner. Jean-Fabien -. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. 1986 Spitz. Radical Enlightenment. Flammarion. Leo -. 6 (pp.000 semne. cu spații. 1986.10 (151-177) . Paris. ch. Les Six Livres de la République.Droit naturel et histoire. 1 (p 57-65). Paris. pp. 13-43 I. 91-103). Autonomizarea politicului. pp. Legea și raportul cu suveranitatea. 1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1. recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă. Droit naturel et histoire. Gândirea antică și gândirea modernă. multipla utilizare a unui referat. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. XVI..John Locke et les fondements de la liberté moderne. Săptămâna 1 Sensurile modernității. Paris. 1993 Livre premier. Jonathan Israel. 3-22 Leo Strauss. Statul îi atributele sale. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. Champs. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750. Librairie Générale Française. apariția noțiunii moderne de individ. Flammarion. Oxford University Press. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2.000-15.

introduction. ch.3 Livre deuxième. 299-308. Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale. traduction. pp. XIX (pp. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă. Raporturile individ-stat. Dreptul la rezistență. PUF. John Locke. Dalloz. Noțiunea de trust. politique. Le second traité du gouvernement. Ch.II – VI (PP. traduction et note de François Tricaud. Existența socială și funcționalitățile sale.128-143). 1999. 1999. Hugo Grotius. pp. 153-176) Disponibilă in traducere românească . ch. XXI. pp. 5-56) ch. Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. XIV-XV (pp. Paris. XVII-XIX (pp. 1994. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală. Le droit de la guerre et de la paix. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul.VII –X (pp56-96) ch. Thomas Hobbes. pp. Prolegomene.. Definiția societății civile. XVII. 221-237). ch. 9. Puterea paternală și puterea politică. ultramontanismul. 7-29 livre I. Liberalismul englez. Arminismul și toleranța religioasă. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. (pp. Léviathan. PUF.1 (179-199) I. Starea de natură și apariția societății politice. Spritul dreptuluii comun și constituția. 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. Paris. Scepticismul umaniștilor în Franța. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch. ch. Dreptul natural. 12. XXX. 173-206). Revoluția științifică.

Bibliothèque de la Pléiade. Paris. II-IV (pp. sfârșitul contractului.. ed. izolarea socializarea. IV (pp. repercusiuni asupra istoriei ideilor. Projet de paix perpetuelle. ch. Séminaire: Montesquieu. Justiția și legile. XVII Immanuel Kant. Noul concept de libertate. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei.4 Săptămâna 7 Spinoza. Oeuvres. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu. Definirea și originea legilor. Mille et une nuits. PUF. Alfred Roulin. L’Esprit des Lois. livre premier. ch. Paris. 1957 . 587-605). Justul și injustul. I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. XX (pp. Bibliothèque de la Pléïade. . Gallimard. 232-238) Livre III. Paris. Liberalismul francez. 1999. 250-261) Livre XII. Individul și statul. III. in Oeuvres complètes. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes. in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. Apărarea democrației. ch. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. 2001. Teoria separației puterilor. The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. 431-435) Livre XIX. Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. Texte établi par Fokke Akkerman. I-X (pp. ch. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. 181-207). I-III (pp. XVIII (pp. Traité théologico-politique. Libertatea Anticilor și Modernilor. Oeuvres. Séminaire: Spinoza.

97-122. RENAN. Despre libertate. Statul birocratic. IV. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul. Vrin. – De la démocratie en Amérique. Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune. Fabianiștii englezi. Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică. 1992. Statul rațional al secolului XIX. ch. Mill. Saint-Simon și Auguste Comte. Ernest -. modele europene pentru secolul XX. 1990 Introduction. VII Disponibilă in traducere românească J. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. cap. egoism. Primele încercări doctrinare. pp. première partie. ch. pp.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. III-IV Deuxième partie. Paris. 23--65 . Individul și inițiativa liberală. Individualism vs. Alexis de Tocqueville. Humanitas. éd. 1994. Introducerea votului universal în Franța. București. S. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor.Qu’est-ce qu’une nation. Presses Pocket. Eduardo Nolla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful