FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750. PUF. 2001 Skinner. Paris. Leo -. Statul îi atributele sale. Jean Bodin. 1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. Radical Enlightenment.10 (151-177) . 1986. Autonomizarea politicului. Paris. 1 (p 57-65). XVI. 3-22 Leo Strauss. Droit naturel et histoire. Legea și raportul cu suveranitatea.2 Strauss. Flammarion. Oxford University Press.John Locke et les fondements de la liberté moderne. multipla utilizare a unui referat. copiatul. 91-103). Gândirea antică și gândirea modernă. cu spații. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. 6 (pp. ch. Champs. Flammarion. Jean-Fabien -. 1993 Livre premier. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. Librairie Générale Française. 2001. 1986 Spitz. 13-43 I. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. apariția noțiunii moderne de individ. Champs. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne.Droit naturel et histoire. PUF. pp. Les Six Livres de la République. înşelătoria. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului. Săptămâna 1 Sensurile modernității. pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă. Jonathan Israel. Paris. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2.000 semne. pp.000-15.

Ch. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. 5-56) ch. 7-29 livre I. 221-237). 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. pp. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă.3 Livre deuxième. ch. 299-308. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch. 173-206). Hugo Grotius. Existența socială și funcționalitățile sale. Puterea paternală și puterea politică. (pp. XXI. Paris. XVII. PUF. XVII-XIX (pp. Le second traité du gouvernement. pp. ch. Prolegomene. Léviathan. 1999. 9.VII –X (pp56-96) ch. PUF.1 (179-199) I. John Locke. Dalloz. ch. pp. Revoluția științifică. Scepticismul umaniștilor în Franța. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul.128-143). politique. Thomas Hobbes. ch. traduction. pp. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală. XXX. Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale.II – VI (PP. XIV-XV (pp. 12. Dreptul la rezistență. 153-176) Disponibilă in traducere românească . Definiția societății civile. traduction et note de François Tricaud. Arminismul și toleranța religioasă. Raporturile individ-stat. Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. Liberalismul englez. XIX (pp. Paris. Le droit de la guerre et de la paix. Spritul dreptuluii comun și constituția.. introduction. ultramontanismul. Starea de natură și apariția societății politice. Dreptul natural. 1999. Noțiunea de trust. 1994.

I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. 431-435) Livre XIX. Individul și statul. in Oeuvres complètes. Oeuvres. PUF. 250-261) Livre XII. Paris. ed. Gallimard. II-IV (pp. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu. ch. Liberalismul francez. XVII Immanuel Kant. Teoria separației puterilor. IV (pp. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch. 1957 . Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. I-III (pp. Bibliothèque de la Pléiade. Definirea și originea legilor. Apărarea democrației. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. Oeuvres. 587-605). ch. ch. 181-207). ch. 2001.. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. Noul concept de libertate. livre premier. in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. Traité théologico-politique. L’Esprit des Lois. Justiția și legile. . izolarea socializarea. Séminaire: Montesquieu. Séminaire: Spinoza. Libertatea Anticilor și Modernilor. Projet de paix perpetuelle. XX (pp. 1999. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes. Texte établi par Fokke Akkerman. Alfred Roulin. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei. Justul și injustul. XVIII (pp. Bibliothèque de la Pléïade. Paris. sfârșitul contractului. repercusiuni asupra istoriei ideilor. 232-238) Livre III. I-X (pp. Paris. Mille et une nuits. III.4 Săptămâna 7 Spinoza.

Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune. VII Disponibilă in traducere românească J.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. Presses Pocket. Vrin. Ernest -. 1992. Fabianiștii englezi. Primele încercări doctrinare. cap. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul. Statul birocratic. Individul și inițiativa liberală. ch. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. modele europene pentru secolul XX. première partie. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. Despre libertate.97-122. Introducerea votului universal în Franța. – De la démocratie en Amérique. pp. Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. Humanitas. Paris.Qu’est-ce qu’une nation. 23--65 . 1990 Introduction. ch. RENAN. Saint-Simon și Auguste Comte. Alexis de Tocqueville. éd. pp. Eduardo Nolla. Mill. S. București. III-IV Deuxième partie. egoism. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică. 1994. Individualism vs. Statul rațional al secolului XIX. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor. IV.