FIŞA CURSULUI / COURSE OUTLINE / FICHE DU COURS 2010/2011 Titlul cursului / Course title / Intitulé du cours : Istoria

ideilor politice, sec. XVII-XIX Tipul cursului / Course type / Type du cours : obligatoire x obligatoriu / compulsory / opţional / elective / optionnel facultativ / voluntary / facultatif

Numele şi prenumele responsabilului de curs / Name of the person in charge of the class / Nom et prénom du responsable de cours : Raluca Alexandrescu Gradul didactic / Academic title / Titre académique : Asistent dr. Semestrul / Semester / Semestrul I II x Descriere sintetică a cursului / Brief description of the course / Description synthétique du cours

Seminarul urmărește dezvoltarea câtorva concepte considerate esențiale pentru dezvoltarea gândirii politice moderne, începând cu sfârșitul secolului al Xvi-lea și începutul secolului al XVII: individul, statul supunerea, raporturile democrație-libertate, conceptul de revoluție, societatea civilă, raporturile Stat-societate civilă, libertatea presei, separația puterilor în stat, regimul reprezentativ. Identificarea tutror acestor concepte se va face pornind de la studiul unor texte fundamentale ale perioadei studiate.

Bibliografie secundara generală Bartelson Jens – A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, 1996 Burns, James Henderson -- Histoire de la pensée politique moderne 14501700, Paris, PUF, 1993; Israel, Jonathan -- Radical Enlightenment, Philosophy and the making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, 2001 Manent, Pierre – Istoria intelectuală a liberalismului, trad. De Mona Antohi şi Sorin Antohi, Bucureşti, Humanitas, 1992 Manent, Pierre – Originile politicii moderne, Bucureşti, Nemira, 2000 Rials, Stéphane şi Raynaud, Philippe (coord.) -- Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, 1998 Strauss, Leo -- Qu’est-ce que la philosophie politique, Paris, PUF, 1992; Strauss, Leo şi Cropsey, Joseph -- (coord.), Histoire de la philosophie politique, Paris, PUF, 1999;

recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la anularea notei şi a creditelor alocate cursului.. Paris. PUF. PUF.2 Strauss. 13-43 I. apariția noțiunii moderne de individ.10 (151-177) . 2001. pp. Examen oral NOTA : Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul. Legea și raportul cu suveranitatea. Paris. 1993 Livre premier. Quentin – Les fondements de la pensée politique moderne. Droit naturel et histoire. Jean-Fabien -. pe tema Individ și putere în gândirea politică modernă. Săptămâna 1 Sensurile modernității. 1986 Spitz. Jonathan Israel. Studentii trebuie să redacteze un referat de 10. 1999 Forme şi criterii de evaluare / Requirements and evaluation / Formes et critères d’évaluation 1. Oxford University Press. multipla utilizare a unui referat. Jean Bodin. ch. cu termen de predare în ultima săptămână a semestrului. Notarea: Nota obţinuta pentru lucrarea scrisă. Leo -. Paris. Les Six Livres de la République. Săptămâna 2 Noț inea de suveranitate la sfârș itul sec. Programul cursurilor / Courses outline / Programme des séances : I. copiatul. pp. înşelătoria. 1986. 2001 Skinner. cu spații. 91-103). Flammarion. Champs. 6 (pp.Droit naturel et histoire. Statul îi atributele sale. Flammarion. Champs. Gândirea antică și gândirea modernă. XVI. 3-22 Leo Strauss. Studentii trebuie sa participe la minimum cinci seminarii 2. Autonomizarea politicului. 1 (p 57-65). Radical Enlightenment.John Locke et les fondements de la liberté moderne. Librairie Générale Française.000-15. Philosophy and the making of Modernity 1650-1750.000 semne.

XIV-XV (pp.1 (179-199) I. Thomas Hobbes și fundamentele moderne ale filosofiei morale și politice. Existența socială și funcționalitățile sale. introduction. pp. PUF. ch. pp. PUF. Originile și fundamentele proprietății și ale celorlalte drepturi naturale. 12. ch. 5-56) ch. Raporturile individ-stat. Săptămâna 3 Teoriile catolice ale rezistenței: galicanismul. Paris. Starea de natură și apariția societății politice. Le second traité du gouvernement.II – VI (PP.128-143). ultramontanismul. XVII. Arminismul și toleranța religioasă. Paris. 9. Puterea paternală și puterea politică. introduction et notes par Jean-Fabien Spitz Ch. Liberalismul englez. 1999. Ch. Scepticismul umaniștilor în Franța. (357-378) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 6 Cours: John Locke. traduction et note de François Tricaud. Montaigne și La Boétie Săptămâna 4 Republicanismul olandez și legea naturală. Repercusiunile asupra explicației noțiunii moderne de societate civilă. ch. Spritul dreptuluii comun și constituția. 7-29 livre I. 331-348 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 5 Cours: Absolutism și revoluție în sec. Revoluția științifică. 221-237). Definiția societății civile. traduction. Hugo Grotius. 173-206). politique. XXX. (pp. XVII-XIX (pp.. Le droit de la guerre et de la paix. Dreptul la rezistență. XXI. Dreptul natural. 1994. XIX (pp. 1999. ch.3 Livre deuxième. Thomas Hobbes. John Locke. pp.VII –X (pp56-96) ch. Noțiunea de trust. Dalloz. pp. 153-176) Disponibilă in traducere românească . Prolegomene. Léviathan. 299-308.

587-605). 431-435) Livre XIX. Texte établi par Fokke Akkerman. PUF. I-III (pp. III. Evoluția conceptului de libertate și sensurile ei. édition établie et annotée par Roger Caillois Première partie. Individul și statul. II-IV (pp. Individul la Spinoza: articularea ordinii eterne în ierarhia părților și întregului. XX (pp. Justiția și legile. Benjamin Constant – De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes. Paris. in De l’esprit de conquête et de l’usurpation. ed. in Oeuvres complètes. 1999. Paris. ch. traduction et notes par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau Ch.. I-V Disponibilă in traducere românească Săptămâna 9 Iluminism și universalism în sec. XVIII (pp. 181-207). Noul concept de libertate. Justul și injustul. Traité théologico-politique. Oeuvres. Séminaire: Spinoza. Bibliothèque de la Pléïade. 2001. I-X (pp. . Gallimard. Definirea și originea legilor. Teoria separației puterilor.4 Săptămâna 7 Spinoza. ch. Mille et une nuits. Liberalismul francez. Oeuvres. Séminaire: Montesquieu. 250-261) Livre XII. Curentele de gandire generate de Revoluție în sec XIX. Apărarea democrației. Libertatea Anticilor și Modernilor. Paris. 232-238) Livre III. 1957 . repercusiuni asupra istoriei ideilor. sfârșitul contractului. IV (pp. 633-653) Disponibilă in traducere românească Săptămâna 8 Montesquieu. The Federalist Papers Săptămâna 10 Revoluția franceză. Bibliothèque de la Pléiade. Alfred Roulin. Projet de paix perpetuelle. L’Esprit des Lois. izolarea socializarea. ch. XVII Immanuel Kant. livre premier. ch.

Statul birocratic. Statul rațional al secolului XIX. Revoluția de la 1848 în Europa și implicațiile ei asupra conceptului de națiune. éd. VII Disponibilă in traducere românească J. Individul și inițiativa liberală. egoism. première partie. Individualism vs. Fabianiștii englezi. pp. IV. Libertatea liberalilor și libertatea socialiștilor. S.5 Disponibilă in traducere românească Săptămâna 11 Democrația și pericolele sale. Națiuni și naționalism la sfârșitul secolului XIX. 1990 Introduction.Qu’est-ce qu’une nation. Liberalismul continental versus liberalismul anglo-saxon. Săptămâna 12 Pozitivismul și socialismul. 1994. București. Presses Pocket. Eduardo Nolla. Introducerea votului universal în Franța. RENAN. pp. 1992. Despre libertate. cap. Primele încercări doctrinare. – De la démocratie en Amérique. Saint-Simon și Auguste Comte. modele europene pentru secolul XX. ch. III-IV Deuxième partie. ch. Vrin. Săptămîna 13 Inventarea națiunilor. 23--65 .97-122. Mill. Humanitas. Guvernarea rațională versus guvernarea științifică. Paris. Ernest -. Alexis de Tocqueville.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful