Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. 1912 / 27.09.

2018

Oferta educațională pentru anul şcolar 2018-2019

În anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău funcționează cu 34 de clase (19 clase pentru învățământul primar și 15 clase
pentru gimnaziu), iar Grădinița cu Program Prelungit Nr 21 (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău), cu 7 grupe, după cum urmează:

Nivel preşcolar

 3 Grupe mici (program prelungit);


 2 Grupe mijlocii (program prelungit);
 2 Grupe mari (program prelungit);

Nivel primar

 4 Clase pregatitoare;
 4 Clase I;
 3 Clase II;
 4 Clase III;
 4 Clase IV.

1
Nivel gimnazial

 4 Clase V;
 4 Clase VI;
 4 Clase VII;
 3 Clase VIII.

OFERTA CDŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 BACĂU-AN ŞCOLAR 2018-2019

A. CICLUL PRIMAR

ARIA NIVEL TITLUL OPŢIONALULUI CADRU DIDACTIC


CURRICULARĂ CLASE
0A Noi și ceilalți

0B Noi și ceilalți

0C Noi și ceilalți
Balan Gabriela

0D Noi și ceilalți

2
B. CICLUL GIMNAZIAL
ARIA NIVEL CLASA TITLUL OPŢIONALULUI CADRU DIDACTIC TITULAR
CURRICULARĂ CLASE
VA Euu și orașul meu Boca Luminița
Ştiinţe şi VB Semnul în arte Dumea Sînzîiana
tehnologie a V-a
VC Grammar Fun Balaban Bianca

VD Științe și TIC în viața cotidiana Timoșenco Voichița

a VI –a A Improve your writting Balaban Bianca

a VI-a a VI –a B Topos și cronos in literatura Dumea Sînzîiana

a VI –a C Practising English Ciobanu Gabriela

a VI –a D Topos și cronos în literatura Dumea Sînzîiana

a VII –a A Chimia și viața Timoșenco Voichița

a VII-a a VII –a B Chimia și viața Timoșenco Voichița

a VII–a C Matematică distractivă Ambrosie Rareș

Successful communication Ciobanu Gabriela

a VII –a D Successful communication Neștian Viorica

3
a VIII-a A Drama with children Ciobanu Gabriela

a VIII-a a VIII-a B Drama with children Neștian Viorica

a VIII-a C Matematică distractivă Ambrosie Rareș

Alte oferte educaţionale


•Curriculum national;

•Gradiniță și școală gimnazială autorizate (autorizate de Ministerul Educaţiei din România);

•Predarea limbii engleze la grădiniță, în ciclul primar, și a limbii franceze și germane la ciclul gimnazial;

•Folosirea unor principii educaţionale, interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate, care faciliteazã înţelegerea și fac învăţarea mai plãcutã (ex: se
coreleazã diferitele materii precum limba românã, limba englezã, matematicã, artele plastice etc. în jurul unei teme comune);

•Învãţãtori și profesori care se potrivesc profilului: buni specialiști (cu experientă în sisteme de învaţãmânt privat și de stat, naţional și internaţional),
care reprezintă modele pozitive pentru elevi, atât din punct de vedere profesional, cât și uman; deschiși la nou și dornici să se perfecţioneze
constant;

•Învățătorii, educatoarele și profesorii sunt calificati, având majoritatea gradele didactice I si II, cu experiență de minimum 5 ani, participând în
fiecare an la cursuri de perfecționare, formare si dezvoltare personală;

4
•Profesori specializaţi: promovãm lucrul încă din ciclul primar cu cât mai mulţi profesori de specialitate pentru activitaţile curriculare și
extracurriculare, pentru a expune copiii la cât mai multe arii de interes și stiluri de predare;

•Preocupare pentru dezvoltarea personalã și emoţionalã a copiilor atât în cadrul activităţilor curriculare cât și extracurriculare;

•Varietate de activitaţi extracurriculare pentru a le da copiilor posibilitatea sa-si identifice talentele si pasiunile si pentru a le oferi ocazia sã lucreze
diferenţiat, în zonele unde exceleazã sau întampinã dificultaţi;

•Pregatire intensivă pentru olimpiadele, concursurile naționale si internaționale;

•Ore săptămânale de pregătire (gratuită) cu elevii claselor a VIII-a pentru Evaluarea Națională 2019;

•Atragerea de proiecte cu finanțare extrabugetară sau parteneriate pentru desfășurarea în condiții optime a activităților didactice;

•Colaborarea eficientă și benefică cu toți reprezentanții comunității locale (primărie, politie, pompieri, jandarmerie etc) pentru binele și siguranța
elevilor noștri;

•Activitati extrascolare: excursii, plantări de copaci, vizite la muzee, tabere, drumeții, întâlniri cu scriitori și diverse alte personalități locale etc;

•Ore de activități extracurriculare, unde elevii pot opta pentru un curs în funcție de dorințele si aptitudinile lor (ex: cenaclu literar, club de sport –
tenis de masă, handbal, fotbal, karate- , cor, curs opțional de teatru etc.);

•Cluburi de limbi străine – Curs de limba engleză organizat în școala noastră de Asociația pentru Integrare Europeană REPERE. Centrul
CAMBRIDGE;

•Program AFTER SCHOOL pentru elevii claselor 0-IV;

•Dotări moderne: toate spaţiile din cadrul școlii sunt amenajate modern.

5
Dotări

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier adecvat vârstei copiilor şi uşor de amplasat în funcţie de tipul de activitate. Şcoala dispune de aparate video,
televizoare, CD player şi un laborator de informatică cu o reţea de calculatoare, conectată la Internet. Copiii beneficiază de spaţiu de depozitare, a
rechizitelor şi a lucrărilor personale.

Jucăriile şi materialele necesare activităţilor zilnice sunt asigurate de grădiniţă. Şcoala pune la dispoziţia cadrelor didactice si a prescolarilor un
bogat material didactic (jocuri, planse, DVD-uri) si urmarește găsirea de modalități convenabile pentru achiziționarea altora noi.

Cabinet medical

Medicul si asistenta medicală din cadrul gradinitei si scolii efectuează control periodic la grupe si clase si acordă asistență medicală în orice
problemă, utilizand cele mai adecvate, eficiente si rapide remedii intr-un cadru cat mai placut si atractiv pentru cei mici. Cei mici sunt învățați
regulile de igiena personală, pentru a fi sanatoși.

Preșcolarii și elevii claselor 0-IV sunt mereu incurajati să spuna atunci cand există o problemă care îi deranjează, fiind tratati cu blandețe si
eficiență.

Cluburi scolare
Activitatile sociale, culturale si sportive sunt o parte importantă a învațământului contemporan, ajutând la câștigarea încrederii în sine, la o bună
exprimare și la dezvoltarea si completarea fizica, emotionala si cognitiva.
Din anul școlar 2014-2015, Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău se poate mândri și cu înființarea ASOCIAȚIEI SPORTIVE „10”.

BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII

- 20 săli de clasă de care beneficiază cei peste 975 elevi din clasele 0-VIII

- 2 laboratoare de ştiinţe ( chimie, fizică- biologie,)

6
- 1 laboratoar AEL cu 20 de calculatoare

- 4 cabinete de limba română, limbi străine, religie, istorie

- bibliotecă cu sală de lectură cu circa 30 000 volume

- școala dispune de sistem de supraveghere video (interior și exterior)

- săli de clase dotate cu videoproiector și calculator

- sală de sport cu vestiare

- cabinet medical

- cabinet de consiliere psihopedagogică

ALTE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DE PRESTIGIU sau CU TRADIȚIE ALE ȘCOLII NOASTRE:


- Cenaclul literar „Zbor (in)vers” (coordonatori, prof. Iulia Jicu, Sânzâiana Dumea, Lia Chelaru prof. înv. primar Cătălin Diaconu)
- Corul școlii (prof. Ana Sicinschi)
- Revista Cenaclului lierar, „Joc secund” (coordonatori, prof. Iulia Jicu, Sânzâiana Dumea, Lia Chelaru prof. înv. primar Cătălin Diaconu)
- Cursul opțional de limba engleză furnizat de Centrul Cambridge
- Echipa de majorete „10” a Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău
- Cursul de dans popular (coordonator Petrică Drăgan)

7
PROIECTE EDUCAȚIONALE AFLATE ÎN DERULARE (2018-2019)

Suma
Titlul proiectului Partener
atrasă
- Szkoła
Podstawowa Nr 10
z Oddziałami
Integracyjnymi im.
Waleriana
Łukasińskiego w
Zamościu- Polonia
–coordonator
- Colegio Khalil
Proiect internațional de Parteneriate stategice în Gibrán, Madrid,
Smart Tools in
domeniul școlar –Acțiunea –cheie 2-cu număr de Spania
Schools
referință 2018-1-PL01-ka229-0580890_3 - Sredno
Proiecte şi uchilishte"Petko
activităţi Rachov Slaveikov“,
Vidin, Bulgaria
extracurriculare Ataşehir Emlak
desfăşurate în Konut Ortaokulu,
cadrul unităţii Istanbul, Turcia
de învăţământ
în anul şcolar
2018-2019 IȘJ Bacău
Magister ludi CCD Bacău

CCD Bacau
ISJ Bacău
Magia iernii Șc. Gimnazială 260
Proiecte naţionale (incluse în calendarul activităţilor
„Constantin
naţionale extracurriculare)
Platon” Bacău
ISJ Bacău
Arhiepiscopia
Luminile credinței. Romanului și 1000
Bacăului
Complexul

8
Muzeal „Iulian
Antonescu” Bacău
ISJ Bacău
CCD C.T. „D.
Ghica” Comănești
Universitatea „V.
Alecsandri” Bacău
C.N. „Ferdinand
I” Bacău
Itinerarii spirituale ISJ Neamț
Școala de Arte și
Meserii Bodești,
Neamț
ISJ Vrancea
Clubul Tineretului
Rădăcini
Comănești
Școli din peste 25
Simpozionul Național de județe din țară
„Școala, orizontul ISJ Bacău
cunoașterii” CCD Bacău

Suma
Titlul proiectului Partener
atrasă
Muzeul de
ȘtiințealeNaturii
Ziua Pământului -
„Ion Borcea”
Proiecte locale activităţi desfăşurate în parteneriat cu Bacău
Casa CorpuluiDidactic
instituţii şi organizaţii locale)
„GrigoreTăbăcaru”
Bacău
Anotimpurile Universitatea „V. 500
epistolei Alecsandri” Bacău
Teatrul Municipal „G.
Bacovia” Bacău

9
Centrul „Daniel”
Bacău
Biblioteca Județeană
„Costache Sturdza”
Bacău
Oficiul Județean de
Poștă Bacău
Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
„Maior Constantin
Ene” Bacău

Școlile din județul


Muguri de dor Bacău
Festival județean de Filarmonica „Mihail 800
folclor Jora” Bacău
ISJ Bacău
Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu”
Tradiții românești Bacău
ISJ Bacău

Director,
Prof. Iulia JICU

10