Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE RECAPITULARE - CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE ,,TERRA

CLASA A VI-A

I. EUROPA – GEOGRAFIE FIZICĂ

1. Europa – poziţia geografică, limitele, ţărmurile, întinderea


- În ce emisferă este situată Europa?
- Ce se înţelege prin Eurasia?
- Precizaţi limitele continentului european în următoarea ordine: nord, vest, sud, sud-
est, şi est.
- Enumeraţi punctele extreme ale Europei.
- Ce distanţe sunt între punctele extreme estic şi vestic, respectiv nordic şi sudic?
- Ce suprafaţă are Europa şi ce loc ocupă pe glob?
- Identificaţi pe harta mută a Europei limitele şi punctele extreme.
- Identificaţi pe harta mută articulaţiile ţărmurilor: peninsule, insule, golfuri, strâmtori.

2. Relieful
- Definiţi următoarele noţiuni: relief, formă de relief, treaptă de relief.
- Care sunt treptele de relief întâlnite în Europa?
- Ordonaţi unităţile tectonice ale Europei de la cele mai vechi la cele mai noi.
- Ce este glaciaţiunea cuaternară?
- Enumeraţi principalele tipuri de relief caracteristice Europei.
- Grupaţi lanţurile muntoase din Europa după înălţime şi vechime. Daţi exemple.
- Precizaţi categoriile de podişuri şi daţi exemple.
- Enumeraţi tipurile de câmpii după modul de formare şi daţi exemple din fiecare
categorie.
- Identificaţi pe harta mută a Europei principalele lanţuri muntoase, podişuri şi câmpii.

3. Clima
- Ce climă are Europa?
- Explicaţi cum determină şi influenţează clima anumiţi factori, cum ar fi: poziţia pe
glob, articulaţiile ţărmului, mările din jur, curentul Atlanticului de Nord şi munţii înalţi.
- Cum se modifică temperatura medie a lunilor iunie şi ianuarie în Europa?
- Cum se modifică precipitaţiile pe teritoriul Europei?
- Caracterizaţi pe scurt tipurile de climate din Europa?
- Identificaţi pe harta mută tipurile de climate caracteristice Europei.

4. Râurile, fluviile şi lacurile


- Ce cuprinde hidrografia Europei?
- Enumeraţi elementele principale care caracterizează un râu sau un fluviu.
- Identificaţi pe hartă principalele fluvii şi râuri europene în funcţie de marea sau
oceanul în care se varsă.
- Clasificaţi lacurile după modul de formare şi daţi exemple din fiecare categorie.
Identificaţi pe harta mută principalele lacuri europene.
- Ce este un bazin hidrografic?

5. Vegetaţia, fauna şi solurile


- Definiţi următoarele noţiuni: vegetaţie, faună şi sol.
- Carcterizaţi următoarele zone de vegetaţie caracteristice Europei: tundra, taigaua
(pădurea de conifere), pădurea de foiase, stepa, vegetaţia de semideşert şi vegetaţia
mediteraneană.
- Descrieţi fiecare din aceste zone de vegetaţie, precizând:
a) unde este situată
b) tipul de climă
c) specii de plante caracteristice
d) animale întâlnite
e) tipurile de soluri.

II. EUROPA – GEOGRAFIE UMANĂ

1. Populaţia Europei
- Ce număr de locuitori are Europa?
- Care sunt cele mai populate şase ţări europene?
- Enumeraţi regiuni bine populate şi zone mai puţin populate din Europa.
- Care este densitatea medie a populaţiei europene şi ce loc ocupă pe glob?
- În ce state se înregistrează cele mai ridicate valori ale densităţii populaţiei? Dar cele
mai scăzute?
- Ce valori are sporul natural în cele mai multe ţări europene şi care este cauza?
- Enumeraţi trei urmări ale sporului natural egal cu zero sau negativ.
- Ce se înţelege prin îmbătrânire demografică?
- Cum au influenţat marile descoperiri geografice deplasările de populaţie?
- Unde au loc deplasări pentru muncă?
- Enumeraţi cele trei mari grupe de popoare europene şi exemplificaţi popoare care
fac parte din fiecare grupă. Daţi exemple de alte popoare europene.
- Ce alte populaţii se întâlnesc în Europa?
- Enumeraţi principalele familii de limbi indoeuropene.

2. Aşezările umane
- Ce tipuri de sate tradiţionale sunt specifice Europei?
- La ce altitudini maxime se pot întâlni sate în Europa?
- Cum se diferenţiază satele europene după materialele de construcţie folosite,
culoarea dominantă a locuinţelor şi forma acoperişurilor?
- Clasificaţi satele europene după numărul de locuitori.
- Ce funcţii economice au satele?
- Enumeraţi ţări europene în care cea mai mare parte a populaţiei este concentrată în
oraşe.
- Grupaţi oraşele europene după perioada istorică în care au apărut şi daţi câteva
exemple din fiecare categorie.
- Ce specific au oraşele din fostele ţări socialiste?
- Cum au apărut concentrările urbane? Cum se numesc cele trei concentrări de
oraşe ale Europei?
- Identificaţi pe harta mută cele mai mari oraşe europene.

3. Harta politică
- Câte ţări are Europa?
- Clasificaţi ţările europene după suprafaţă şi populaţie.
- Cum se numesc cele şaşe ministate europene?
- Enumeraţi teritoriile dependente de alte state?
- Daţi exemple de state federale.
- Clasificaţi ţările după forma de guvernare şi daţi exemple din fiecare.
- Identificaţi pe hartă toate ţările Europei şi capitalele lor.

4. Resursele naturale
- Care sunt resursele de suprafaţă? Dar cele de subsol?
- Exemplificaţi pentru fiecare categorie de resurse câteva ţări.

5. Activităţile economice
- Ce este revoluţia industrială?
- Unde s-a declanşat şi în ce ţări s-a extins?
- Cum se numesc principalele ţări industrializate?
- Precizaţi principalele ramuri industriale menţionând:
a) materiile prime folosite
b) numele unităţilor industriale
c) produsele obţinute
d) exemple de ţări care se remarcă în respectiva ramură industrială.
- Enumeraţi principalele categorii de plante cultivate şi ţările cu producţii însemnate.
- Ce ţări au producţii importante de măsline şi struguri?
- Care este cel mai important producător mondial de mandarine? Dar cel mai mare
exportator mondial de flori?
- Enumeraţi ţări cu efective mari de animale.
- Care sunt principalii producători de lapte şi produse lactate?
- Ce animale se cresc pentru blană?
- Clasificaţi transporturile după calea pe care se fac.
- Descrieţi pe scurt fiecare tip de transport, precizând cele mai importante aspecte.
- Ce sunt comunicaţiile?
- De ce Europe este cel mai vizitat continent?
- Enumeraţi ţările cu cele mai mari venituri din turism.
- Ce tipuri de turism se practică în Europa?
- Precizaţi pentru fiecare tip de turism câteva obiective turistice şi staţiuni.

III.EUROPA – REGIUNI ŞI ŢĂRI


1. Diferenţieri geografice regionale
- Cum se numesc cele cinci regiuni europene? Identificaţi-le pe o hartă mută.
- Caracterizaţi pe scurt fiecare regiune europeană, precizând cele mai importante
caracteristici geografice:
a) poziţia geografică
b) relieful
c) clima
d) apele
e) vegetaţia
f) alte aspecte legate de populaţie, resurse naturale şi economice.
- Precizaţi ţările care fac parte din fiecare regiune europeană.

2. Uniunea Europeană – diferenţieri naturale şi socioeconomice.