Sunteți pe pagina 1din 1

Transferee de bani sunt, de obicei, folosite de câtre persoane care nu păstreze relaţie

tradiţională cu banca şi care vor să transfere banii în (ara lor de origine, cu minimum de c
eltuieli. Aceste transferuri pot fi folosite şi de către spălătorii de bani. Prin intermediul unei reţele
internaţionale de agenţii localizate peste tot în lume, o persoană poate transfera electronic bani rapid
(de obicei, în cca 10 minute), cu încredere, convenabil şi la preţuri atractive, unor alte persoane
aflate în una din cele peste 150 de ţări.

Cazinourile şi Internetul.

Un cazino este un club comercial de jocuri care oferă mai multe tipuri de jocuri, de
exemplu jocuri mecanice, care solicită monezi sau jetoane pentru a fi activat.
Cazinourile sunt vulnerabile de a fi manipulate de către spălătorii de bani datorită vitezei
şi naturii intensive a jocurilor cu numerar şi datorită faptului că într-un număr mare de ţări
cazinourile fumizează clienţilor lor o gamă largă de servicii financiare. Aceste servicii disponibile la
cazinouri sunt similare, în multe cazuri cu cele furnizate de bănci şi pot include conturi de debit sau
credit, facilităţi pentru transmiterea sau primirea de fonduri direct de la alte instituţii, precum şi
servicii de schimb valutar şi de încasare în numerar a cecurilor.
Cazinourile din România încă nu aplică servicii formale financiare, dar nu putem exclude
că acestea ar putea fi interesate în serviciile respective într-o scurtă perioadă de timp.
Riscul spălării banilor este foarte marc datorită faptului că Internetul folosit în aceste
cluburi oferă accesul uşor şi aproape universal, elimină contactul faţă-în-faţă şi este extrem de rapid
şi eficient în eliminarea frontierelor. Există trei caracteristici ale Intemetului care împreună tind să
agraveze anumite riscuri convenţionale de spălare a banilor:
- accesul uşor prin Internet;
- contactul dintre client şi instituţie este unul depersonalizat;
- rapiditatea tranzacţiilor electronice.

Societăţile cu titluri nominale şi la purtător.


Certificatele de acţionar sunt documente care dovedesc dreptul de prioritate asupra
companiei sau societăţii comerciale. In majoritatea ţărilor, deţinătorul de acţiuni este înregistrat şi
orice transfer de acţiuni către o altă persoană trebuie să fie înregistrat într-un registru oficial. Totuşi,
unele jurisdicţii oferă posibilitatea deţinerii sau transferului acţiunilor într-o formă "la purtător".
Aceste acţiuni Ia purtător conferă drepturi de proprietate asupra companiei mai mult decât deţinerea
actuală a acţiunilor. în cazul acestor acţiuni "la purtător'’ nu există nici o