Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație

Subsemnații Cioconea Ioan, CNP:1670128323956 și Cioconea Lavinia-Ana,


CNP:2701224323926, în calitate de părinți a lui Cioconea Ștefan, CNP
1991228324835, domiciliat în localitatea Slimnic, strada Mândrei,nr.38, județul
Sibiu. Suntem de acord ca fiul nostru,minor fiind, să fie angajat la Hilton Sibiu,
în calitate de bucătar.

Menționăm că suntem de acord și încuviințăm angajarea pentru activități care să


nu îi pericliteze sănătatea și dezvoltarea.

Data............................

Semnătura..................

Semnătura..................