Sunteți pe pagina 1din 2

Prima iertării prin ___________ Prima iertării prin ___________

Rezolvă rebusul Rezolvă rebusul


următor. Vei descoperi următor. Vei descoperi
pe coloana A-B ce dar pe coloana A-B ce dar
primim în suflet prin primim în suflet prin
Taina Spovedaniei. Taina Spovedaniei.
1. Numele Fiului 1. Numele Fiului
lui Dumnezeu. lui Dumnezeu.
2. Sinonim pentru 2. Sinonim pentru
solicitare. solicitare.
3. Le mărturisim 3. Le mărturisim
la Taina Spovedaniei. la Taina Spovedaniei.
4. Primim din 4. Primim din
partea părintelui partea părintelui
duhovnic multe... duhovnic multe...
5. Iertarea ne aduce în suflet... 5. Iertarea ne aduce în suflet...
6. După mărturisirea păcatelor sufletul este din nou... 6. După mărturisirea păcatelor sufletul este din nou...
7. Spovedania se face de obicei în... 7. Spovedania se face de obicei în...
A A
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
B B
Prima iertării prin ___________
Rezolvă rebusul
următor. Vei descoperi
pe coloana A-B ce dar
primim în suflet prin
Taina Spovedaniei.
1. Numele Fiului
lui Dumnezeu.
2. Sinonim pentru
solicitare.
3. Le mărturisim
la Taina Spovedaniei.
4. Primim din
partea părintelui
duhovnic multe...
5. Iertarea ne aduce în suflet...
6. După mărturisirea păcatelor sufletul este din nou...
7. Spovedania se face de obicei în...
A
1 I I S U S

2 C E R E R E
G R E S E L I
3
S F A T U R I
4
P A C E
5
C U R A T
6
B I S E R I C A
7
B