Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:

Clasa:
Data:
TEST DE EVALUARE
MI: Biochimia produselor alimentare

1. Realizaţi asocierile între cifrele din coloana A şi literele din coloana B, scriind în dreptul
fiecărui număr, litera corespunzătoare (2p):

A ( repezentanți) B (protein simple)


1. legumina a. gluteline
2. imunoglobuline/anticorpi b. prolamina din orz
3. hordeina c. globuline
4. glutenul d. albumina din legume

2. Completând aritmograful de mai jos între literele A şi B, pe verticală, veţi descoperi


monoglucidul care sta la baza furnizării energiei necesare activităţii zilnice a omului (2p):
3- Intestinul în care se desfasoara hidroliza glucidelor
4- Glucidul din lapte (se termină cu oză)!!!
5- Zahărul poartă numele de …… (se termină cu oză)!!!
7- Se găsește în cartof sub formă de praf alb
A

G L I C O G E N
M A L T O Z A

G A L A C T O Z A

3. Completează spațiile libere (1p):


a) Proteinele au fost descoperite de Berzellius în 1840 și poartă numele de ……………………….
b) Proteinele au în structura chimică o grupare amino (NH2) și o grupare…………………………

4. Completează reacțiile chimice (3p):


CH2-COOH + CH3-CH2-OH
NH2

CH3-CH-COOH
NH2 –CO2

CH3-CH-COOH
NH2 –NH3