Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. înr. __________________ Nr. înr.

5 / 25 ianuarie 2018

Către Consiliul Local Jibou

RAPORT DE ACTIVITATE
AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI JIBOU
ÎN ANUL 2017

În Unitatea Administrativ-Teritorială Jibou, care anul acesta, în 16 februarie,


va aniversa semicentenarul declarării ca oraş, biblioteca publică reprezintă singura
instituţie de cultură specializată în constituirea, organizarea, prelucrarea,
dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, alte publicaţii, documente pe alte
suporturi, vederi, semne de carte, obiecte de artă şi de artizanat. În noul mileniu,
bazându-ne pe resursele existente, s-a demarat crearea unor baze digitalizate,
pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, documentare, cercetare,
educaţie sau recreere. În cadrul societăţii informaţionale, biblioteca are un rol de
importanţă strategică. Ea reprezintă principala sursă permanentă de informaţii
publice, accesibilă din interiorul şi exteriorul oraşului, precum şi memoria vie a
comunităţii.
Conform Registrului de Mişcare a Fondurilor, consultat în 3 ianuarie 2018, pe
parcursul anului 2017, Biblioteca Orăşenească Jibou a adăugat 807 cărţi şi
materiale audio-video celor 49685 existente la 31 decembrie 2016, dintre care 147
documente din finanţare publică în valoare de 1993,84 lei şi 660 documente în
valoare de 6154,00 lei din donaţii. Astfel, colecţiile au sporit la 50492 documente,
din care 50.358 volume tipărite, 134 documente audio-vizuale, 136 fişiere resurse
gratuite şi două bloguri pe internet.
Lista donatorilor e lungă. Vom enumera în continuare doar scriitorii care în
2018 şi-au dăruit propriile opere şi le-au pus benevol la dispoziţia publicului
jibouan, cel mai adesea însoţindu-le cu o dedicaţie autografă: Sânziana Batişte,
Călin Emilian Cira, Gabrielle Danoux, Radu Gavrilă, Simone Györfi, Traian Ience,
Aurel Medve, Augustin Mocanu, Gheorghe Moga, Daniel Mureşan, Daniel Săuca,
Paul Strepol, Széll Sándor, Szőcs M. István, Doina Ira-Tăutan şi Viorel Tăutan.
Socotim că acestea sunt cele mai de preţ intrări din anul trecut, dar le
mulţumim şi celor care au donat alte zeci şi sute de volume.
Noi am propus casarea vechilor colecţii de periodice, în special pentru a
câştiga loc în depozite, dar ea n-a ajuns să fie luată în discuţie şi să fie aprobată.
Din această cauză, nu s-au înregistrat ieşiri.
În cursul anului 2017, s-au înscris 258 de noi cititori, iar biblioteca a fost
frecventată de 618 cititori activi, păstrându-şi un număr de 876 de cititori înscrişi,
mai mulţi decât în 2016. După primirea primului rând de rafturi metalice, am mutat
înapoi încă o părticică din colecţiile aflate în depozitul temporar, fără a întrerupe
activităţile curente. Am păstrat toate serviciile active şi am lucrat în paralel.
Cititorii au făcut 6347 vizite fizice, au consultat sau au împrumutat în total un
număr de 9255 documente. Serviciul de internet oferit comunităţii locale a fost
utilizat de 1421 persoane. Cifrele indică o creştere faţă de 2016, dar se situează sub
nivelul dorit, situaţie cauzată de scăderea natalităţii în întreaga ţară, emigrarea
tinerilor, situarea secţiei de împrumut la etaj, lipsa achiziţiei de carte nouă în
perioada 2009-2012, dispariţia totală a abonamentelor la periodice.
Biblioteca dispune de 5 calculatoare, un Pentium IV vechi din finanţare
publică şi patru dual-core relativ noi, primite în 2009 în cadrul Programului
Biblionet. Toate sunt legate la internet şi puse la dispoziţia utilizatorilor. Nu avem
software de gestiune şi catalogare specializat, dar am alcătuit o bază de date cu
cititorii (un tabel Microsoft Word).
Pe internet, instituţia a postat 136 de cărţi şi reviste scanate de personalul
bibliotecii, accesibile la adresa: www.scribd.com/bibljibou.
Biblioteca dispune şi de două bloguri pe internet.
Primul: jibouan.blogspot.com - ilustrează activităţile principale de la sediul
instituţiei, de la celelalte biblioteci din judeţ, manifestările organizate în
parteneriat, programele educaţionale sau culturale ale Casei Orăşeneşti de Cultură
sau ale Clubului Copiilor la care bibliotecarii au participat, reflectă expoziţiile
organizate permanent sau ocazional, popularizează donaţiile şi noile achiziţii de
carte, prezintă arhiva de fotografii vechi, colecţiile de ilustrate şi semne de carte,
publică fragmente de opere şi prezintă creatorii locali etc. În 4 octombrie 2017, am
depăşit numărul de 100.000 de accesări.
Al doilea blog, „101 de privelişti ale Muntelui lui Rákóczi”:
piszkulyka.blogspot.com - postează fotografii ale oraşului şi împrejurimilor.
Anul 2017 a fost unul în care bibliotecarii din Jibou au publicat mai multe
materiale, atât în presă cât şi în volum. Györfi-Deák György a scris editorialul
„Dematerializarea culturală”, apărut în numărul 7 / iulie 2017 al revistei
„Biblioteca”, principala publicaţie de specialitate a Sistemului Naţional de
Biblioteci.
În 24 aprilie, a rugat-o pe eleva Nadia Tăuresc de la Şcoala „Lucian Blaga” să
lanseze cu un avion de hârtie volumul de experienţe ştiinţifice distractive „Fizica
hârtiei”, publicat în regia autorului. Cartea în format electronic a fost scrisă pe un
card de telefon şi plasată în interiorul planorului.
Despărţământul ASTRA „Dr. Teodor Mihali” Dej a organizat între 28-29
aprilie 2017, manifestarea Şcoala Academică Internaţională „Dr. Teodor Mihali -
Bancherul” (SATM) - Ediţia I, cu tema „Economie şi istorie la confluenţa
Someşurilor”. Ca urmare a susţinerii publice a conferinţei intitulate „Istorie şi
economie fluvială”, bazată pe analiza fluxului transporturilor pe valea Someşului
între Jibou şi Dej, aşa cum rezultă din datele prezentate în „Szilágy vármegye
monographiája” (Monografia comitatului Sălagiu) de Petri Mór, lucrarea lui
Györfi-Deák György a fost inclusă în volumul „Economie şi istorie la confluenţa
Someşurilor”, publicat la sfârşitul anului de către organizatori.
Iulia-Maria Longodor a publicat în revista I.D.E.I (Informare. Documentare.
Educaţie. Implicare) a Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu”, nr. 12/
2016, articolul „Excursia profesională a bibliotecarilor din Sălaj”, iar în numărul
următor, preconizat să fie lansat la şedinţa anuală a bibliotecarilor sălăjeni din 30
ianuarie a.c., articolul „Şezătoarea”.
O altă lansare de carte a fost organizată în 25 mai, de „Înălţarea Domnului”.
Volumul „Am ascultat de porunca Bisericii”, scris de arhiepiscopul Iustinian Chira
in dialog cu Călin Emilian Cira, a fost prezentat de Viorel Mureşan, Ioan Pintea şi
Iulia Longodor, moderatorul discuţiilor fiind Györfi-Deák György.
La serviciul de documentare au apelat chiar personalităţi de peste hotare. Ne
mândrim că l-am putut ajuta pe celebrul imunolog francez Alain Sobel, al cărui
bunic şi tată au locuit aici până la deportarea evreilor din localitate, de la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial. La sugestia translatorului, doamna profesoară
Gabriela Baboş, oaspetele a venit la bibliotecă, unde a descoperit mai multe scrieri
şi fotografii legate de subiectul cercetărilor sale. Corespondentul local al
cotidianului „Adevărul” a scris despre aceste căutări.
În 2017, Biblioteca Orăşenească Jibou a continuat colaborarea şi schimbul de
diferite materiale culturale cu Muzeul Semnelor de Carte (Le Musée du Marque-
Page) din Rosny-sous-Bois (metropola Paris).
Biblioteca a menţinut legături cu colecţionari din Spania şi Franţa, iar
materialele primite au constituit piese ale unor expoziţii speciale.
Pe tot parcursul anului, au existat activităţi ţinute săptămânal. În 9 martie,
grupul de cusături populare, condus de doamna Viorica Marian, s-a întâlnit la
biblioteca oraşului Jibou, sub formă de șezătoare (habă). El a fost găzduit de Iulia-
Maria Longodor, bibliotecară membră şi a corului de la Biserica Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe şi Sfântul Prooroc Daniel. În 21 august, membrii s-au întâlnit
cu scriitoarea Ioana Revnic, care a relatat evenimentul pe situl bunatate.ro:
„Două lucruri am observant la fața locului: în primul rând, că aici nu se
adună doar femei. Am întâlnit un tânăr (Bogdan Alex Ilieș) care deja și-a
transformat pasiunea pentru cusut și țesut într-o profesie. Am cunoscut o fetiță
care se antrena pentru a-și coase în scurt timp o ie.
În al doilea rând, cei de față nu bârfesc. Se râde mult. Se povestește mult. Se
lucrează mult. E multă curăție în tot ceea ce fac cei adunați acolo. Iar intermezzo-
urile culinare din timpul șezătorii sunt desăvârșite.”
Înfiinţat în 2004, cercul de origami „Himawari” (Floarea-soarelui) a început
să activeze săptămânal din toamna anului 2012, în ziua de luni. Din 2017, datorită
înmulţirii solicitărilor, atelierele s-a ţinut şi vineri, deci de două ori pe săptămână.
Obiectele realizate de copii au fost valorificate în scopuri caritabile.
În 2017, Biblioteca Orăşenească Jibou a participat la mai multe parteneriate,
realizate cu aprobarea forurilor tutelare, cu instituţii şi persoane din judeţ sau din
localitate, care au atras un public numeros.
În ianuarie, am sărbătorit Ziua Culturii Naţionale, iar apoi Anul Nou
Chinezesc al Cocoşului de Foc. Copiii au participat la concursul de adunat bobiţe
de ciocolată cu beţigaşele de mâncat orez. Au fost realizate mai multe expoziţii:
semne de carte împăturite din hîrtie (origami), tablouri kirigami şi o expoziţie de
carte: „Pagini alese din literatura extrem-orientală”. Au funcţionat următoarele
ateliere: colţul papiroflexist tradiţionalist sino-nipon, atelierul de colorat evantaie
din hârtie şi studioul de înregistrat expresia „Cucurigu, boieri mari!”. A fost
vizionat documentarul „Marele Zid Chinezesc”.
În februarie, ne-am întâlnit cu Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură şi
Artă Sălaj. El a donat bibliotecii antologia „Primăvara poeziei” și „Anuarul presei
sălăjene”. De asemenea, Daniel Mureşan, directorul cotidianului „Magazin
Sălăjean”, a dăruit cititorilor jibouani antologia „Descoperim Sălajul” şi anuarul
„Colecţii şi colecţionari din Sălaj”.
În 15 februarie, am sărbătorit 80 de ani de la înfiinţarea Depoului C. F. R. El a
fost inaugurat în 1937. După război şi până târziu după aceea, a fost singurul
atelier din România unde se reparau locomotive cu abur. Până la introducerea
gazului metan, un cazan de maşină a încălzit apa vindecătoare de la Băile Jibou.
Expoziţia dedicată evenimentului a obţinut cel mai mare număr de accesări pe
blogul bibliotecii: peste 3500 (număr care creşte continuu).
În 17 februarie, ne-au vizitat partenerii noștri din clasa a IV-a A de la Liceul
Tehnologic „Octavian Goga”, elevi pregătiți de învățătorul Eugen Stanca. La
întâlnirea cu publicul cititor, a participat și un grup de colegi de la Biblioteca
Județeană „Ioniță Scipione Bădescu”: doamna directoare Florica Pop, șef-serviciu
Doina Maniura, președinta Asociației „Prietenii bibliotecii” Mariana Lucia Marian.
În 2 martie, s-au împlinit 200 de ani de la naşterea poetului maghiar Arany
János, ai cărui urmaşi trăiesc în Nuşfalău. Am sărbătorim evenimentul împreună cu
elevii de la Secţia Maghiară din Liceul Tehnologic ''Octavian Goga''.
Ora de dirigenţie cu tema „Cum ne comportăm în societate” i-a adus în 10
martie pe elevii clasei a X-a B de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” (dirigintă
Simone Györfi) în vizită la bibliotecă. La întâlnire şi discuţii a participat şi doamna
profesoară de literatură Ana Kulcsár.
Cu o zi înainte de „Bună-Vestire”, copiii din clasa a I-a C de la Liceul
Tehnologic „Octavian Goga”, pregătiţi de învăţătorul Vasile Souca, au venit la
bibliotecă ca s-o sărbătoarească pe Marea Doamnă a poeziei româneşti. Pentru ei,
Ana Blandiana a scris volumele: „Întâmplări de pe strada mea”, „Alte întâmplări
din grădina mea” şi „Poeme fără Arpagic pentru cititorul cel mai mic”.
O săptămână mai târziu, ne-au vizitat copiii din clasa a I-a A de la Liceul
Tehnologic „Octavian Goga”, împreună cu învăţătoarea Andreea Nicoleta Roja. Ei
s-au jucat de-a pisicuţele din poezia lui Tudor Arghezi, „10 mâţe”. Le-a fost
prezentată şi colecţia revistelor şcolare editate la şcoala lor de-a lungul timpului:
„Fiţuica”, „Interferenţe” şi „Noi”.
Pe tot parcursul anului şcolar 2016-2017, am participat la Proiectul „Petale-n
vânt”, cu semne de carte şi obiecte împăturite din hârtie. Vânzările au avut loc în
datele de 13 decembrie 2016 şi 11 aprilie 2017 (Jibou), respectiv 8 mai 2017
(Zalău). Am realizat 88 lei, bani trimişi asociaţiei „Suntem părinţi, nouă ne pasă”.
Cu prilejul Zilei Europei (9 mai), biblioteca a organizat tradiţionala
„Sărbătoare a steguleţelor”. Cea de-a V-a întâlnire a două clase de la diferite
unităţi de învăţământ din localitate a avut loc sub deviza: „Uniţi în diversitate”. În
acest an, steguleţele împăturite din hârtie au fost colorate de clasa a VII-a A de la
Şcoala ''Lucian Blaga'' (diriginte Emanuel Turc) şi clasele V-VIII B de la Secţia
Maghiară, Liceul Tehnologic ''Octavian Goga'' (diriginţi Boda Melinda şi Sárközi
Hajnal). Invitată: poeta şi traducătoarea Simone Györfi. Copiii au primit cărţi
oferite de traducătoarea şi prozatoarea Gabrielle Danoux (Franţa). După vernisarea
expoziţiei de drapele origami, elevii au povestit despre ţările vizitate, au recitat şi
au cântat în limbile din ţările Uniunii Europene.
„Şcoala Altfel” ne-a adus o mulţime de vizitatori.
În săptămâna 15-19 mai, ne-am întâlnit cu elevii din clasele a X-a A, a X-a B
şi a XI-a A de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”, cu care am studiat „Fizica
hârtiei” şi am făcut mai multe experimente distractive, precum „cititul gândurilor”
sau „scrierea invizibilă”.
Au urmat cei de la Grădiniţa cu program prelungit „Prichindel”. În 22 mai,
ne-au vizitat copiii din grupele mari (profesoare Irina Teglaş şi Anca Trif) şi grupa
mijlocie (educatoare Aurica Păşcuţă).
În 29 mai, biblioteca noastră a fost vizitată de clasele a II-a A (învăţătoare
Angela Măsălar), a II-a B (învăţătoare Iuliana Polbaci), a II-a C (învăţătoare Ana
Hideg), a III-a B (învăţător Ioan Peter) şi a IV-a A (învăţătoare Daniela Coste).
La invitaţia Despărţământului ASTRA „Dr. Teodor Mihali” din Dej, în 15
iunie ne-am întâlnit cu elevii claselor a X-a şi a XI-a de la Liceul Tehnologic
„Henri Coandă” din Dej, o instituţie de învăţământ privată, dotată cu un laborator
de fizică excepţional.
În 12 octombrie, clasa a II-a A de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga”
(învăţătoare Valentina-Lorena Chende) a revenit în cadrul unui nou parteneriat:
„Textul narativ la bibliotecă”. Copiii au citit şi au interpretat povestea „Ridichea
uriaşă”. La plecare, şcolarii au vizitat muzeul casei de cultură.
În 20 octombrie, în cadrul proiectului „CODE KIDS” al Fundaţiei Progress,
cititorii de la biblioteca comunală din Mirşid, îndrumaţi de doamna Malica Mezei,
i-au învăţat pe elevii din Jibou să programeze. Împreună cu şcolarii din clasa a IV-a
B de la Şcoala „Lucian Blaga” (învăţător Ioan Peter), ei au folosit tehnica de calcul
şi conexiunea de internet existente la biblioteca noastră. Sălajul a fost unul dintre
cele şapte judeţe (alături de Gorj, Argeș, Vâlcea, Bihor, Timiș și Arad) cuprinse în
acest program.
Biblioteca a participat la evenimentele aparţinătoare de cultul eroilor, precum
praznicul naţional cu un caracter comemorativ din 25 mai, când s-au depus
coroane la Monumentul Unităţii Naţionale din Jibou.
De „Înălţarea Domnului”, copiii de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”,
îndrumaţi de profesorul Dinu Andrecuţ, au expus la bibliotecă desene grupate sub
titlul generic: „Sfântul meu ocrotitor”.
În vară, am participat la vernisajul taberei de creaţie plastică de la grădina
botanică. Tema din acest an a fost „Grădina închisă”. Lucrările au fost expuse în
grajdul castelului Wesselényi, cu începere din 27 iulie.
În 23 noiembrie, creatorii grupaţi în Asociaţia Scriitorilor din judeţul Sălaj au
prezentat revista „Caiete Silvane” din Zalău şi au încercat să-i entuziasmeze pe
elevii de la Liceul „Ion Agârbiceanu”. La întâlnire, au citit texte de diferite genuri
Carmen Ardelean, Daniel Săuca, Gheorghe Moga, Györfi-Deák György, Ion Pițoiu,
Marcel Lucaciu, Simone Györfi şi Viorel Mureşan.
În Ajun de Sfântul Nicolae, am participat la manifestarea organizată de
Grădina Botanică, unde s-au aprins luminile de sărbătoare, iar grupurile de copii au
dat diferite spectacole, după care au fost răsplătiţi de Moşul însoţit şi de un îngeraş,
şi de un spiriduş.
În ziua de Sfântul Nicolae, s-a desfăşurat campionatul de moară cu drajeuri
vanilate, un concurs deosebit de popular, deoarece piesele capturate pot fi mâncate.
Sistemul a fost eliminatoriu, iar în finală au ajuns Anca Greblă şi Delia Tăuresc de
la Liceul Tehnologic „Octavian Goga”.
În Postul Crăciunului, ne-au colindat în incinta instituţiei copiii de la cercul de
origami, clasele I-B (învăţătoare Ligia Dobrinean si III-B (învăţătoare Iulia
Polbaci) de la Şcoala „Lucian Blaga”, clasa a II-a A de la Liceul Tehnologic
„Octavian Goga” (învăţătoare Valentina-Lorena Chende), clasele a III-a C
(învăţătoare Ana Hideg) şi a IV-a (învăţătoare Sanda Vereş) de la Şcoala „Lucian
Blaga”.
În ultima zi lucrătoare a anului, am participat la colocviul „Presa astristă la
Centenarul Marii Uniri”, organizată de Despărţământul „Dr. Teodor Mihali” Dej
(gazdă, Dr. Radu Gavrilă), când au fost prezentate publicaţiile editate de
despărţămintele asociaţiei de pe aproape tot cuprinsul Ardealului şi a fost lansat
ultimul număr al revistei „Astra Dejeană” (2/2017), precum şi calendarul pe 2018.
În vederea sărbătoririi marilor evenimente din 2018, am realizat un sistem
modular de prezentare a exponatelor, care permite o schimbare rapidă a
materialelor. Săptămână după săptămână, vom prezenta ilustrate selectate, care
înfăţişează capitala sau judeţele României (cele de după 1968), în ordine
alfabetică. Pentru realizarea demersului festiv, ne bazăm în principal pe colecţia de
cartofilie adunată de Victor Pop, soţul doamnei Mărioara Pop, decana de vârstă a
bibliotecarilor din Jibou. Cum există doar 41 de judeţe, iar anul are 52 de
săptămâni, vom avea expoziţii şi pe teme de arte plastice, tehnice sau
cinematografice.
În anul 2017, Biblioteca Orăşenească Jibou a funcţionat cu un personal format
din doar 2 angajaţi, ceea ce s-a dovedit a fi insuficient, mai ales în condiţiile
oferirii de servicii multiple: împrumut, internet, sală de lectură, secţie de periodice,
ludotecă, activităţi cu public şi cu parteneri. Pentru un oraş de dimensiunea
Jiboului, la numărul de volume existente şi volumul activităţilor realizate, Legea
Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002 prevede 6 posturi: 4 bibliotecari (doi în tura
de dimineaţă, doi după-masă), un informatician şi un conservator/ legător de carte.
Să luăm pentru comparaţie celelalte biblioteci orăşeneşti din judeţ: Şimleul
Silvaniei are 8 angajaţi, dintre care 7 de specialitate, iar Cehu Silvaniei 2 angajaţi.
Urgent, ar fi nevoie de angajarea măcar a unui bibliotecar, ca să putem separa
celelalte activităţi de secţia de internet. Copiii care accesează calculatoarele ascultă
muzică, discută între ei şi îi deranjează pe elevii care citesc sau învaţă la sala de
lectură. Noi le atragem atenţia şi astfel ajungem să deranjăm şi noi. Activitatea cu
internetul ar trebui să se desfăşoare într-un spaţiu separat, pentru a permite
păstrarea liniştii în sala de lectură.
O problemă nerezolvată o constituie păstrarea colecţiilor sub un singur
acoperiş. În 2015, ca urmare a recompartimentării casei de cultură, unul dintre
depozitele bibliotecii a fost transformat în sală de proiecţie şi am pierdut un spaţiu
important. Când ne-am mutat înapoi, au rămas în locaţia temporară (fosta croitorie
de deasupra poştei) circa 10.000 de volume, în principal literatură română şi
istorie. Anul acesta, ca urmare a confecţionării unor rafturi metalice supraînălţate,
am reuşit să aducem înapoi încă 1000 din ele. Le mulţumim tuturor celor care ne-
au ajutat în acest sens, mai ales domnului viceprimar Sárközi Pál.
Solicităm şi cu această ocazie cumpărarea unui sediu adecvat, cu mai multe
încăperi, atât săli pentru public cât şi depozite. În oraş sunt mai multe oferte
potrivite: magazinul Mona Lisa, excelent amplasat în centru; casa profesorului
Iustin Pop, de lângă Poliţie; chiar spaţiul cooperaţiei de deasupra holului casei de
cultură. Desigur, nu excludem nici construirea unui imobil modern şi adecvat, la
standarde europene, dar în momentul de faţă nu ştim să existe un program destinat
ridicării de clădiri pentru activităţi culturale. În lipsa banilor pentru un sediu nou, o
soluţie urgentă ar fi confecţionarea de noi rafturi, înalte până în tavan, unde să
înghesuim documentele. Calculele arată că ar încape la limită.
Sperăm ca în 2018 să se îmbunătăţească funcţionarea bibliotecii şi vă
solicităm acordarea sprijinului necesar.
Vă mulţumim anticipat,
Györfi-Deák György
Iulia-Maria Longodor
bibliotecari

Jibou, 25 ianuarie 2018