Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU


Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com
Aviz
Coordonator CJAP
Prof. Aprodu Diana Ecaterina Se aproba,
Director CJARE Bacau
Prof. Scorţanu
Alexandrina

REFERAT DE NECESITATE
2019
Către Directorul CJRAE Bacău,
Subsemnatul/a ............................................................................, profesor consilier scolar în cadrul Centrul Judetean de Resurse si Asistentă Educatională
Bacău cu punct de lucru la unitatea
scolară ......................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................., vă informez asupra necesitătii achiţizionării următoarelor bunuri necesare pentru buna derulare a
activităţilor desafsurate in cabinetul de asistenta psihopedagogica:

Nr. Denumire produs solicitat Cantitate Valoare Justificarea necesitatii produselor si Efectele previzionate a se obtine
crt (unitate de estimata serviciilor
masura) Lei
1
2
3
4
5
7
8

Întocmit,
NUME PRENUME
SEMNATURA