Sunteți pe pagina 1din 6

PREȚURI ȘI CONCURENȚĂ

Lect. univ. dr. Mihaela IACOB


FABBV, ASE București
mihaela.iacob@fin.ase.ro

Seminar 3. Formarea prețurilor în condiții de monopol

Monopol:
- drept exclusiv al cuiva, de obicei al statului, de a dispune de ceva, de a efectua ceva;
dominație într-un domeniu, într-una sau mai multe ramuri economice;
- privilegiu exclusiv, de drept și de fapt, pe care îl posedă un individ, o întreprindere sau un
organism public de a fabrica, de a vinde sau de a exploata anumite bunuri sau servicii;
- firmă sau companie care exercită un control exclusiv asupra producției și comercializării
unui produs material sau serviciu, pe un anumit teritoriu, astfel încât are posibilitatea să
stabilească atât prețul de vânzare unitar, cât și cantitatea de produse sau de servicii oferite
( prețul crește, resursele sunt greșit alocate  bunăstarea socială scade).

Vom face următoarele notații:

RT = Încasarea totală = Cifra de afaceri (CA) = 𝑄 × 𝑃(𝑄)


CT = Costul total
𝜕𝑅𝑇 ∆𝑅𝑇
Rm = Încasarea marginală = 𝜕𝑄 = ∆𝑄
𝜕𝐶𝑇 ∆𝐶𝑇
Cm = Costul marginal = =
𝜕𝑄 ∆𝑄
𝐶𝑇
CTM = Costul total mediu = Costul total pe bucată = 𝑄

Observație!
Dacă în cazul pieței cu concurență perfectă se consideră prețul o constantă, acesta formându-se
liber pe piață, iar agenții economic nu îl pot influența, în situația de monopol acesta (monopolistul)
acesta controlează prețul.

1
1. Strategia stabilirii prețurilor pentru acel nivel al cantității pentru care Rm=Cm,
profitul fiind maxim
Funcția inversă a cererii P(Q)
  Q  P(Q)  CT
Condiții:   2
 0; 2  0
Q Q

2. Incidența prețurilor în regulile alternative de gestiune folosite de monopol

2.1. Maximizarea cifrei de afaceri


Condiție: Rm = 0
Monopolul va câștiga nu prin profitul pe produs, ci prin cantitatea mare de produse vândute.

2.2. Gestiunea la echilibru


Condiție: RM = CTM, ∏ = 0
- vânzarea ultimelor cantități, pentru a evita crearea stocurilor
- monopol administrat de stat

2.3. Stabilirea prețului la nivelul costului marginal


Condiție: P = Cm

3. Strategia discriminării prețului de către monopol


- aceleași produse vândute la prețuri diferite, pe piețe diferite, care nu comunică între ele
- trebuie luată în calcul elasticitatea cererii în funcție de preț
Condiție: Rm1 = Rm2 = Cm (pe două piețe)
1
Rm1  P1 (1  )
e1
1
Rm2  P2 (1  )
e2

Observații!
1. Dacă elasticitățile sunt egale, prețurile trebuie să aibă aceeași valoare
2. Dacă elasticitățile sunt diferite, prețul va fi mai mare pe piața unde cererea este mai puțin elastică

2
Aplicații

1. (3 / pag 51, rezolvată, manual ) Un monopol are curba costurilor totale de forma:
CT = 0,1Q3 – 0,6Q2 + 2Q, unde Q este cantitatea de produse fabricată (mii buc.).
Curba cererii este: P = 6 – 1/2Q.
a) Calculați cantitățile vândute și prețul cerut, când monopolul dorește să-și maximizeze
profitul. Ce mărime va avea acest profit ?
b) Statul impune întreprinderii stabilirea prețului la nivel marginal. Determinați cantitatea
vândută și prețul cerut în această situație. Care este profitul realizat ?
c) Statul impune întreprinderii gestiunea la echilibru. Determinați în această situație prețul și
cantitatea vândută.

Rezolvare:
a) Rm = Cm
1 1
RT  PQ  (6  Q)  Q  6Q   Q 2  Rm  6  Q
2 2
CT  0,1Q  0,6Q  2Q  Cm  0,3Q 2  1,2Q  2
3 2

6  Q  0,3Q 2  1,2Q  2  0,3Q 2  0,2Q  4  0


0,2  2,2
  0,2 2  4 2  0,3    4,84    2,2  Q1, 2   Q  4; P  4
0,6
  PQ  CT  16  (0,1  4 3  0,6  4 2  2  4)  16  4,8  11,2

b) P = Cm
1
6  Q  0,3Q 2  1,2Q  2  12  Q  0,6Q 2  2,4Q  4  0,6Q 2  1,4Q  8  0
2
  1,4 2  4  8  0,6  21,16    4,6
1,4  4,6
Q1, 2  Q5
1,2
5
P  6   P  3,5
2
  5  3,5  (0,1  5 3  0,6  5 2  2  5)  17,5  7,5    10

c) RM = CTM

3
PQ 0,1Q 3  0,6Q 2  2Q 1
  6  Q  0,1Q 2  0,6Q  2  12  Q  0,2Q 2  1,2Q  4 
Q Q 2
 0,2Q 2  0,2Q  8  0    0,2 2  4  0,2  8    6,44    2,54
0,2  2,54
Q1, 2   Q  6,85
0,4
6,85
P  6  P  2,58
2
Concluzie: cea mai dezavantajoasă situație pentru consumator se înregistrează atunci când
monopolul urmărește maximizarea profitului.

2. (5/ pag. 54, nerezolvată, manual) - Discriminare prin preț


O întreprindere produce colaci de salvare pe care îi vinde unor cluburi de natație1 situate în regiuni
diferite.
Curba cererii clubului 1 este: P1 = 40 – 2Q1, iar cea a clubului 2 este: P2 = 92 – 4Q2.
Întreprinzătorul își estimează funcția costului total de forma:
C = 22 + 4Q, unde Q este cantitatea totală (Q1 + Q2).
a) Ce preț trebuie să practice pentru fiecare club ? Pe care dintre cele două piețe monopolul va
vinde mai scump și de ce?
b) Care este profitul total?

Rezolvare:
a) Rm1 = Rm2 = Cm
RT1  P1  Q1  40Q1  2Q12  Rm1  40  4Q1
RT2  P2  Q2  92Q2  4Q22  Rm2  92  8Q2
Cm  4
40  4Q1  4 10  Q1  1 Q1  9  P  22
    1
92  8Q2  4 88  8Q2 Q2  11  P2  48
  22  9  11  48  22  4  20  624

1 Q P 1 22
P1  40  2Q1  Q1  20   P1  e1  1  1     1,22
2 P1 Q1 2 9
1 Q2 P2 1 48
P2  92  4Q2  Q2  23   P2  e2      1,09
4 P2 Q2 4 11
Concluzie: Pentru clubul 2, prețul este mai mare, deoarece cererea pe această piață este mai puțin
elastică.

b) Profitul total = 624

1
Gen de sport, care se practică în apă, constând din diferite probe (înot, polo, sărituri, etc.)

4
Studiu individual

(2/ pag. 50, rezolvată, manual) Societatea Titan este formată din două uzine , ce au luat naștere în
urma unei fuziuni , fapt ce le asigură un monopol regional. Direcția tehnică a estimat funcția
costului total pentru fiecare uzină, pe baza producțiilor lunare, după cum urmează :
C1 = 5,85 + 1,5Q + 0,005Q2
C2 = 6,25 + 1,2Q + 0,03Q2 , unde Q reprezintă cantitatea produsă (mii buc.)
Funcția cererii regionale pentru produsul în cauză este:
P = 68,5 – 0,005Q , unde p este prețul de vânzare a unui produs.
Se cere :
a) Ce volum lunar al producției permite maximizarea profitului total și cum trebuie repartizată
această producție între cele două uzine?
b) Care este nivelul prețului de vânzare optim și care este nivelul profitului realizat la acest preț?

Rezolvare :
a) Maximizarea profitului presupune condiția: Rm = Cm1 = Cm2
Din funcțiile costului total obținem costurile marginale pentru cele două uzine, după cum urmează:
Cm1 = 1,5 + 0,010Q1; Cm2 = 1,2 + 0,06Q2
Încasarea totală a întreprinderii este:
RT = P · Q = (68,5 – 0,005Q)Q = 68,5Q – 0,005Q2
Încasarea marginală va fi :
Rm = 68,5 – 0,01Q = 68,5 – 0,01Q1 – 0,01Q2
Pentru a determina volumul lunar al producției, pornim de la următorul sistem de două ecuații cu
două necunoscute:
Rm = Cm1 → 68,5 – 0,01Q1 – 0,01Q2 = 1,5 + 0,01Q1↔ 67 – 0,02Q1 = 0,01Q2
Rm = Cm2 → 68,5 – 0,01Q1 – 0,01Q2 = 1,2 + 0,06Q2 ↔67,3 – 0,01Q1 = 0,07Q2
67  0,02Q1  0,01Q2

134,7  0,02Q1  0,14Q2
67,6  0,13Q2  Q2  520;
67,3  0,07  520
Q1   Q1  3.090
0,01
Q1  3.090

Q2  520
Q  3.610

b) P = 68,5 – 0,005x3.610 , P = 50,45 unit. monet.


Profitul obținut va avea valoarea :
π = RT – CT = P· Q – ( C1 + C2 )
 
  50,45  3.610  5,85  1,5  3.090  0,005  3.090 2  6,25  1,2  520  0,03  520 2 
 182.124,5  (52.381,35  8.742,25)
π = 121001 unit. monet.

5
Bibliografie
Moșteanu, T. și colectiv. 2005. Prețuri și concurență. Sinteze teoretice și aplicații practice.
București: Editura Universitară
Moșteanu, T. și colectiv. 2000. Prețuri și concurență. București: Editura Didactică și Pedagogică
Moșteanu, T. și colectiv. 1999. Culegere de aplicații practice și studii de caz la disciplina Prețuri
și Concurență, ediția a II-a, revizuită și completată. București: Editura Didactică și Pedagogică
Pashigian, B.P. 1995. Study Guide to Accompany Price Theory and Applications. McGraw-Hill,
Inc.
https://dexonline.ro/definitie/monopol

S-ar putea să vă placă și