Sunteți pe pagina 1din 76

ISA cap 1

1) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. a) instrumentul software este un program folosit pentru dezvoltarea programelor


de aplicatii
2. b) programele de aplicatii permit dezvoltarea instrumentelor software

3. c) programele de aplicatii se diversifica în permanenta

2) In categoria software, sunt incluse:

1. limbajele de progamare

2. SGBD-urile

3. programele de calcul tabelar

4. programele CASE!

5. programele pentru gestionarea informațiilor personale

3) Limbajele de programare pot fi grupate în următoarele categorii:

1. limbaje masina

2. limbaje de asamblare
3. limbaje video
4. limbaje de nivel inalt
5. limbaje de nivel mediu

6. limbaje de nivel foarte inalt


7. limbaje nenaturale

4) Cu referire la limbajele mașinii care dintre elementele de mai jos sunt adevărate?

1. fiecare procesor avea propriul set de instrucțiuni


2. toate instrucțiunile de programare au fost redactate în cod Java
3. progamele erau portabile

4. procedura de scriere a unei progamelor era dificila

5. imposibilitatea executării programelor pe alte tipuri de calculatoare decât cele


pentru care au fost elaborate

5) Cu referire la limbajele de asamblare, care dintre următoarele enunturi sunt


adevarate?

1. limbajele de programare au redus dificultatea programării în limbajele masinii


prin utilizarea mnemonicelor

2. codurile pentru operații și pozițiile din memorie sunt reprezentate prin


simboluri
3. codurile pentru operații și pozițiile din memorie sunt reprezentate prin secvențe de cifre
binare

4. limbajele de programare au redus dificultatea programării în limbajele mașinii


prin utilizarea abrevierilor alfabetice în locul sirului de 0 și 1
6) Care din enunturile de mai jos sunt adevarate?

1. programele scrise în limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie să fie


traduse in limba maghiara
2. programele scrise în limbaje de asamblare pentru a fi executate trebuie traduse într-un
limbaj de nivel inalt

3. limbajele de asamblare permit utilizarea eficientă a resurselor calculatorului


4. limbajele de asamblare sunt mai lente în execuție

5. limbajele de asamblare sunt utilizate pentru dezvoltarea software-ului de sistem

7) Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. un program sursă scris în limbaj de nivel inalt trebuie convertit în program


obiect
2. editarea legăturilor este etapa care precede compilarea

3. prin compilare, un program este convertit în program obiect

4. prin editarea legăturilor, programul este completat cu module preluate din


sistemul de operare bibliotecile
5. prin editarea legăturilor, programul este completat cu module preluate din sistemul de
operare bibliotecile

8) Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt:

1. portabilitatea progamelor

2. productivitatea ridicată în munca de programare


3. sunt foarte eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor calculatorului
9) Avantajele limbajelor de nivel inalt sunt:

1. productivitatea scăzută în munca de programare


2. timpul mare de execuție
3. sunt foarte eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor calculatorului

4. niciunul

10) Dezavantajele limbajelor de nivel inalt sunt:

1. programele nu sunt portabile


2. productivitatea scăzută în munca de programare

3. necesită un timp mare de executie

4. sunt mai puțin eficiente decât limbajele de asamblare, de utilizare a resurselor


calculatorului

11) Limbajele din 4LG au următoarele caracteristici comune:

1. sunt centrate în jurul bazelor date


2. sunt centrate în jurul depozitelor de date
3. au simplificat mult procesul de programare

4. sunt limbaje declarative

5. ofera o interfata grafica prietenoasa

12) Avantajele limbajelor 4LG sunt:

1. usurinta in intretinerea aplicatiilor

2. utilizatorii au posibilitatea de a-și dezvolta propriile aplicații


3. posibilitatea dezvoltării rapide a aplicatiilor
4. posibilitatea de dezvoltare a unor aplicatii mai scumpe

13) Cu referire la limbajele naturale, care din următoarele enunturi sunt adevărate?

1. se mai numesc și limbaje din generația a cincia

2. este propunerea de utilizare a limbajului uman în programarea calculatoarelor


3. nu este necesară traducerea programelor din limbaj natural în limbă
4. nu pot fi folosite ca interfață pentru instrumentele 4LG

14) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. ciclul de viață al programelor de aplicații este format dintr-o succesiune de ma


multe etape
2. metodologiile de dezvoltare a programelor conțin acelasi număr de etape

3. metodologiile de dezvoltare a programelor diferă între ele prin numarul etapelor


conținutul și organizarea acestora

15) În etapa de microanaliza:

1. obiectivul este definirea clara a problemei și a scopului urmarit

2. economistii elaboreaza planul de dezvoltare a unei aplicatii


3. în foarte puține situații, economiștii sunt cei care inițiază dezvoltarea unei aplicații
4. în planul de dezvoltare a unei aplicații se estimează cheltuielile și beneficiile
potențiale

16) Obiectivele urmărite în etapa de analiză sunt:

1. descrierea sistemului informațional existent

2. identificarea și definirea cerințelor noii aplicații


3. documentarea sumară a principalelor cerințe funcționale și nefuncționale

4. documentația detaliată a tuturor cerințelor funcționale și nefuncționale

17) Pasii parcursi în etapa de proiectare logică sunt:

1. proiectarea formulării / formatelor și a rapoartelor

2. proiectarea interfețelor și a dialogurilor

3. proiectarea logicii unei baze de date

18) Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. proiectarea fizica este un caracter pronuntat tehnic


2. proiectarea fizică nu este orientată spre platformele pe care va fi implementată noua
aplicație
3. economistii intervin rar în activitățile etapei de proiectare fizică

19) Principalele activitati care se desfasoara in etapa de implementare a unei aplicatii


sunt:

1. scrierea și testarea programelor

2. construirea BD
3. conversia datelor din noua aplicație, în formatele cerute de vechea aplicație

4. instalarea aplicatiei pe calculator

5. instruirea utilizatorilor

6. elaborarea documentatiei aplicatiei si a manualului de exploatare si intretinere

20) Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. în etapa de exploatare și întreținere, sunt corectate eventualele erori care apar în


timpul exploatării unui nou aplicație

2. etapa de exploatare și întreținere, este cea mai costisitoare dintre etapele ciclului
de viață al programelor de aplicații
3. etapa de exploatare și întreținere, este cel mai puțin costisitoare dintre etapele ciclului de
viață al programelor de aplicații

21) Programele de aplicații conțin următoarele componente:


1. interfata cu utilizatorul

2. modul de program

3. baza de date
4. interfata cu sistemul de calcul
5. modulul sistemului de operare

22) Mediile de programare sunt seturi de programe care asigură funcțiile:

1. introducerea și editarea programelor sursa


2. introducerea și editarea programelor executabile

3. transformarea programelor în programele executabile

4. depanarea programelor
5. transformarea programelor executabile în programe obiect

23) Care din urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. SGBD-urile asigură stocarea și gestionarea unor volume mari de date

2. majoritatea aplicațiilor stochează datele în BD


3. majoritatea aplicațiilor stochează datele în fișiere independente

4. cele mai intalnite baze de date sunt organizate după modelul relațional

24) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. dezvoltarea unei aplicații distribuite impune apelarea la arhitectura client-server


2. dezvoltarea unei aplicații distribuite impune apelarea la o arhitectura centralizată

3. mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin


solutii middleware
4. mascarea eterogenitatii platformelor hardware si software se realizeaza prin solutii
manuale

25) Economistii au la dispoziție următoarele categorii, de instrumente software:

1. instrumente CASE

2. programe de calcul tabelar

3. SGBD-uri

4. instrumente pentru creare de pagini web

5. instrumente pentru organizarea informatiilor personale


6. instrumente pentru depanare hardware

26) Prin instrumentele CASE, economistii pot realiza:

1. planificarea resurselor financiare alocate proiectelor de sisteme informatice

2. redactarea cerințelor funcționale ale aplicatiei


3. generarea automată a programelor sau a bazelor de date dacă dispun de cunoștințele
tehnice ale limbajului de programare sau ale SGBD-ului folosit
4. intocmirea manuala a unei documentatii pentru aplicatia dezvoltata

5. generarea de automate a programelor sau a bazelor de date, fără a avea


cunoștințe tehnice privind limbajul de programare sau RGB
27) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. CASE este un instrument pentru automatizarea procesului de dezvoltare a


programelor
2. instrumentele CASE nu pot fi exploatate de către nespecialisti

3. instrumentele CASE pot fi folosite de economisti

28) Care sunt cele mai cunoscute instrumente CASE?

1. Oracle Designer Visible Analyst


2. Visual Fox Pro
3. Acces accesibil

29) Cauza inseamna:

1. Calculatoare Atragatoare pentru Servicii EXcelente

2. Computer Engineering Assisted Software


3. Computer Expert Software Analyst
4. Computer Executive Software Assistant

30) Suitele de programe destinate nespecialistilor contin cate un:

1. SGBD

2. program de calcul tabela

3. procesor de texte
4. program de gestiune a grupurilor de lucru
5. procesor de grafica
6. procesor de sunete

31) Tendintele în instrumentele software sunt:

1. predilectia companiilor catre achizitia programelor de aplicatii de la furnizori


specializati
2. predilectia companiilor catre dezvoltarea programelor de aplicatii cu forte proprii sau
prin angajarea de specialisti
3. predilectia companiilor catre cumpararea programelor de aplicatii de la proprii
specialisti

32) ERP:

1. reprezinta o mega-aplicatie, multi-modulara

2. integrate procesele economice și optimizează resursele disponibile ale


organizației

3. elimina barierele departamentale

4. integreaza toate sistemele informative tranzactionale intr-o singura BD

33) ERP reuneste urmatoarele tehnologii:


1. groupware

2. EDI

3. internet

4. intranet

5. depozit de dată

34) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. aplicatia CRM (Customer Relationship Management) este centrata pe


managementul relatiilor cu clientii

2. aplicatia SCM (Managementul lantului de aprovizionare) este orientata catre


managementul relatiilor cu furnizorii
3. ERP realizează doar integrarea funcțională
4. ERP realizează doar integrarea tehnică

35) Avantajelor solutiilor ERP sunt:

1. reducerea costurilor producției și a stocurilor

2. planificarea integrată a resurselor întreprinderii


3. scaderea productivității globale a întreprinderii
4. minimizarea profitului

36) Neajunsurile solutiilor ERP sunt:


1. pretul foarte mare

2. timpul indelungat de implementare


3. adaptabilitatea crescuta la conditiile particulare din firma
4. reducerea costurilor de producție și a stocurilor

37) Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

1. ASP (furnizorii de servicii de aplicații) asigură externalizarea serviciilor


informative

2. externalizarea serviciilor informative asigura reducerea costurilor si


imbunatatirea performantelor
3. serviciile de informare oferite de ASP nu pot fi utilizate în comun de mai mulți utilizatori

4. serviciile oferite de ASP sunt furnizate dintr-o locație centralizată prin Internet
sau printr-o rețea privată

38) Beneficiile ASP sunt:

1. investitii initiale mari

2. posibilitatea de a fi mereu în pas cu progresele tehnologice

3. accesul la suport tehnic si la consultanta de specialitate pentru servicii cu inalt


nivel tehnologic
4. obtinerea de aplicatii functionale intr-un interval de timp foarte mare

39) Cu privire la programele de limbă strict, actualmente tendințele sunt:


1. limbajele orientate-obiect

2. limbajele orientate- lnternet


3. limbajele virtuale
4. limbajele modulare

40) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. limbajele orientate-obiect modeleaza sistemul informational sub forma unui set


de obiecte care interactioneaza intre ele prin schimbul de mesaje
2. limbajele orientate-obiect modeleaza sistemul informational sub forma unui set de mese
care interactioneaza intre ele prin schimbul de obiecte

3. un obiect integrează datele și acțiunile ce pot fi executate asupra datelor

4. în limbajele orientate-obiect datele și programele de prelucrare a datelor nu sunt


separate
5. în limbajele orientate-obiect datele și programele de prelucrare a datelor sunt separate prin
intermediul obiectelor

41) Care dintre elementele de mai jos sunt adevarate?

1. Instrumentele software nu pot fi utilizate pentru dezvoltarea programelor de aplicații

2. istoria instrumentelor software-ului inceput odata cu primele calculatoare


3. instrumentele software sunt programe care au aparut in ultimii ani
4. limbajele de programare sunt rezultatul evoluției performanțelor calculatoarelor
electronice și a progreselor din domeniul teoriei și practicării programării

42) Limbajele de generație și 4-a sunt numite:


1. limbaje de nivel foarte inalt
2. limbaje naturale
3. limbaje de nivel inalt

4. 4LG

43) Cu referire la limbajele de nivel foarte inalte, care dintre enunturile de mai jos sunt
adevarate?

1. sunt mai puțin proceduale decât limbajele de nivel inalt

2. sunt mai conversative decât limbajele de nivel inalt

3. permite cresterea productivitatii muncii programatorilor


4. sunt prea puțin cunoscute și folosite astăzi

44) Limbajele din generația 4-a (4GL) urmăresc rezolvarea următoarelor probleme:

1. reducerea costurilor mari cu dezvoltarea programelor

2. obtinerea programelor intr-un timp cat mai scurt

3. cresterea calitatii programelor

45) În categoria limbajelor 4GL, sunt incluse:

1. ACCESUL SGBD

2. programul de calcul tabelar EXCEL

3. SQL
4. limbajele de assamblare
5. limbajele mașina
46) Ultimul pas in evolutia limbajelor de programare il reprezinta:

1. limbajele naturale
2. limbajele de progamare de nivel foarte inalte

3. limbajele INTELECT și ELF

47) Care dintre urmatoarele instrumente de software se adreseaza economistului, ca


utilizator final informatizat?

1. programele de calcul tabelar


2. limba Java

3. produse de tip CASE


4. limbajele de assamblare

5. SGBD-urile

48) SGBD-urile oferă economistilor următoarele facilități

1. crearea și actualizarea bazei de date

2. interogarea bazei de date

3. dezvoltarea de aplicatii

49) Suitele de programe:

1. sunt pachete integrate de programe destinate nespecialistilor


2. sunt pachete integrate de programe destinate informaticienilor profesionisti
3. permite integrarea aplicatiilor dezvoltate cu instrumente software diferite

50) Cu referire la programele de programe, care dintre ele sunt adevărate?

1. sunt destinate nespecialistilor

2. sprijină utilizatorii în creșterea productivității muncii lor

3. un program pentru gestiunea informatiilor personale


4. un program integrat într-o suită sunt o interfață grafică total diferită de celelalte programe
din suita

51) Cu referire la principalele tendințe în software-ul instrumentelor, care dintre


elementele de mai jos sunt adevărate?

1. limbajele orientate, lnternet includ programe de calcul tabelar și SGBD-uri

2. HTML este o limbă folosită pentru crearea paginilor Web


3. XML este un limbaj de descriere a formatului unei pagini Web

4. XML este o limbă de descriere a conținutului unei pagini Web

ISA cap 2
1) Structura de date reprezinta:
1. o modalitate de organizare a datelor care acopera data elementara propriu-
zisa si relatiile acesteia cu alte date
2. o modalitate de organizare a controlului in prelucrarea prin programe a procedurii a
datelor
3. o modalitate de organizare a structurilor de prelucrare a datelor
4. o modalitate de organizare a algoritmului de prelucrare a datelor prin programe

2) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. structurile de prelucrare reprezinta modalitati de organizare a controlului in


prelucrarea prin programe a structurilor de date

2. structurile de date sunt strans legate de structurile de prelucrare


3. structurile de date sunt independente de structurile de prelucrare
4. structurile de date se mai numesc si structuri algoritmice

3) Structurile algoritmice eficientizeaza operatiile de:

1. creare si actualizare a structurilor de date

2. cautare si sortare a datelor


3. intretinere hardware
4. configurare a retelelor de calculatoare

4) Compozitia interna a datelor impune gruparea acestora in:

1. date elementare

2. date structurate
3. date interne
4. date externe

5) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. data elementara este un atribut care nu mai poate fi descompus din punct de vedere logic
2. data elementara este un atribut care nu mai poate fi descompus din punct de vedere fizic

3. datele structurate se definesc ca fiind grupe de date elementare si/sau alte date
compuse
4. toate datele din BD sunt declarate in dictionarul de date, pe ultimul nivel, ca fiind date
structurate

5. toate datele din BD sunt declarate in dictionarul de date, pe ultimul nivel, ca fiind
date elementare

6) Datele structurate se grupeaza in:

1. date structurate de nivel redus


2. date structurate de nivel mediu

3. date structurate de nivel inalt

7) In categoria datelor elementare, se includ


1. numere intregi

2. numere reale

3. valori booleene

4. caractere
5. valori logice
6. numere rationale

8) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. tabloul este cea mai simpla data structurata


2. tabloul este o data elementara
3. tabloul cu o singura dimensiune se numeste lista

4. in fiecare casuta a unui tablou se afla o data elementara

9) Fisierul:

1. reprezinta o colectie ordonata de date

2. este definit ca o structura de date externa


3. este definit ca o structura de date interna
4. reprezinta o colectie ordonata, formata numai din date elementare

10) Ariticolul:
1. reprezinta structura ordonata de date din cadru unui fisier

2. este constituit dintr-o multime ordonata de valori


3. reprezinta o colectie ordonata de date
4. contine mai multe fisiere

11) Structurile fundamentale de prelucrare pot fi:

1. segventiale

2. alternative

3. repetitive
4. inlantuite
5. retroactive

12) Codificarea structurilor de control alternative se realizeaza cu ajutorul instructiunii:

1. SELECT CASE...END SELECT


2. FOR...NEXT

3. IF...THEN...ELSE...END IF

13) Structurile de control repetitive pot fi:

1. conditionate anterior

2. cu numar stabilit de pasi


3. neconditionate
4. infinite
14) Structurile de control repetitive se codifica prin instructiunile:

1. FOR...NEXT

2. WHILE...WEND
3. IF...AND IF

15) Compozitia interna a unei date impune clasificarea acestora in:

1. date atomice

2. date structurate

3. date elementare
4. date simple

16) Numerele intregi si numerele reale fac parte din categoria:

1. pointerilor
2. articolelor
3. stivelor

4. nici o varianta

17) Valorile booleene se refera la:

1. casute sau locatii de memorie' in care sunt stocate valorile logice true sau false
2. casute sau locatii de memorie, in care sunt stocate caractere, numere intregi, numere
rationale etc.
3. locatii in care sunt depozitati pointeri

18) Un tablou cu o singura dimensiune poarta denumirea de:

1. vector
2. pointer
3. stiva
4. lista

19) Un tablou cu doua dimensiuni poarta denumirea de:

1. vector

2. matrice
3. cub
4. structura compusa

20) Lista este:

1. un sir de pointeri simpli


2. un vector

3. o colectie omogena si secventiala de informatii

21) O lista liniara sau simpla reprezinta:

1. un set de date structurate stocate in locatii de memorie contigue


2. un set de date structurate stocate in locatii de memorie coliniare

3. un set de date elementare stocate in locatii de memorie consecutive


22) Stiva reprezinta un caz particular de:

1. lista
2. pointer
3. vector
4. matrice

23) Structure de date tip coada (queue) reprezinta un caz particular de:

1. pointeri
2. vectori

3. lista
4. matrici

24) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. structurile de date si de prelucrare se bazeeza pe memoria calculatorului

2. in cel mai simplu mod, memoria trebuie privita ca o structura liniara de


casute/locatii
3. structurile de date si de prelucrare depind de performentele echipamentelor periferice

4. structure de date adecvata asigura utilizarea eficienta a memoriei si reducerea


costurilor de programare

25) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. pointer-ul reprezinta o legatura catre o data elementara


2. tabloul se defineste ce fiind cea mai complexa data structurata organizata sub forma
tabelara
3. tabloul cu o singura dimensiune se numeste lista liniara
4. tablourile si listele fac parte din categoria datelor structurate de nivel intermediar

26) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. coada (queue) este o data structurata de nivel inalt

2. stivele (stacks) sunt liste liniare de tip LIFO (Last In First Out)

3. cozile (queues) sunt liste de tip FIFO (First In First Out)


4. cozile (queues) sunt liste de tip LIFO (Last In First Out)
5. stivele (stacks) sunt liste liniare de tip FIFO (First In First Out)

27) Cu referire la structura de date arbore, care dintre enunturile de mai jos sunt
adevarate?

1. reprezinta o data structurata cu un numar nelimitat de dimensiuni

2. reprezinte o data structurata cu doua dimensiuni

3. au un singur nod radacina si unul sau mai multe noduri-copil

28) Cu referire la arbori, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?

1. legatura dintre un nod-parinte si un nod-copil se realizeaza prin intermediul


pointerilor

2. reprezentarea unui arbore cu radacina se poate realiza cu ajutorul listelor


inlantuite
3. legatura dintre un nod-parinte si un nod-copil se realizeaza prin intermediul unui alt arbore
4. reprezentarea unui arbore cu radacina se poate realiza cu ajutorul pointerilor
29) Cu referire la fisier, care dintre enunturile de mai jos sunt adevarate?

1. ste o colectie ordonata de date stocate pe suporturi de memorie externa


2. este definit ca o structure de date interna
3. structura ordonata de date din cadrul unui fisier se numeste camp

4. structure ordonate de date din cadrul unui fisier se numeste articol

30) Pentru organizarea fisierelor, se poate folosi una dintre metodele:

1. segventiale

2. relativa

3. indexata
4. concurenta
5. conversationala

31) Care dintre urmatoarele enunturi sunt adevarate?

1. cea mai simpla structura de control este structura secventiala


2. executia unei structuri de control repetitive nu depinde de rezultatul evaluarii unei conditi
3. o structura de control alternativa trebuie intotdeauna sa aiba precizate doua ramuri

4. nici o varianta

32) Intelegerea corecta a structurilor de date si de prelucrare are importanta in:

1. activitatea de programare
2. formarea specialistilor din domeniul instrumentelor software
3. activitatea de microanaliza

33) Structurile de control alternative pot fi

1. generalizate

2. cu o ramura vida

3. duble
4. repetitive
5. secventiale

34) Care dintre structurile de control de mai jos este denumita incorect?

1. secventiala
2. repetitiva

3. iterativa

4. repetitiv-alternativa
5. alternativa cu o ramura vida

35) Arborele este o data:

1. elementara

2. structurata
3. stiva

ISA cap 3
1) Care dintre urmatoarele reguli trebuie respectate in Excel?

1. numirea unei functii trebuie scris obligatoriu cu majuscule


2. in functii se pot folosi numai adrese absolute de casute

3. nu se lasa spatii intre numerele functiei si argumente


4. argumentele unei functii pot fi incluse intre diferite tipuri de paranteze

2) Progamele de calcul tabelar:

1. integreaza facilitati de lucru cu depozite de date


2. nu permit reprezentarea grafica a datelor

3. permit realizarea de simulari in grafice

4. permit organizarea datelor in baze de date

3) Programele de calcul tabelar:

1. integrează facilităţi de lucru cu tabele

2. permit reprezentarea grafică a datelor


3. nu sunt recomandate pentru realizarea de simulări în tabele
4. nu permit organizarea în baze de date a unor volume mari de date

4) Excel este:

1. un program de calcul tabelar


2. un sistem de gestiune a bazelor de date
3. un program de prezentări grafice
4. un browser Web

5) Excel face parte din:

1. MS Office
2. SO Windows
3. MS Visual Studio
4. Lotus 123

6) In foile de calcul Excel, căsuţele sunt referite prin:

1. adrese absolute

2. nume

3. adrese relative

4. adrese mixte
5. bookmark-uri

7) In foile de calcul Excel, adresele căsuţelor pot fi:

1. logice
2. fizice

3. relative

4. absolute

5. mixte
8) Cu referire la Excel, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. într-un registru de lucru, numărul foilor de calcul nu poate fi mai mare de 3

2. într-un registru de lucru, foile de calcul pot fi redenumite

3. într-un registru de lucru, utilizatorul poate adăuga sau şterge foi de calcul

9) Care dintre următoarele construcţii sunt adevărate?

1. Sheet2!C34
2. [Sheet2!C34]

3. [Situatie_scolara.xls]Anul_1 !F6

4. A:B
5. A:C34

10) In căsuţele foilor de calcul Excel, pot fi introduse :

1. date -numerice

2. şiruri de caractere
3. metadate

4. formule

5. funcţii

11) Tipul datelor din căsuţele foilor de calcul Excel este determinat de:

1. primul caracter introdus


2. rezultatul evaluării funcţiilor sistem folosite

3. rezultatul evaluării formulelor construite

12) In Excel, care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

1. într-o căsuţă se poate scrie pe mai multe rânduri


2. opţiunea Wrap text blochează scrierea pe mai multe rânduri, în aceeaşi căsuţă

3. opţiunea Merge cells fuzionează mai multe căsuţe


4. în căsuţe nu este posibilă alinierea pe verticală

13) Formatarea datelor din foile de calcul Excel poate fi realizată:

1. în funcţie de anumite condiţii stabilite de utilizator

2. după anumite şabloane oferite de sistem


3. folosind numai comenzile din meniul Format

14) In Excel, protejarea poate fi realizată la nivel de:

1. registru de lucru

2. foaie de calcul

3. căsuţe
4. folder (director)
15) In Excel, formulele:

1. sunt elemente de bază ale foilor de calcul


2. efectuează numai calcule aritmetice simple
3. sunt precedate întotdeauna de semnul %

4. sunt construite de utilizator

16) In Excel, formulele:

1. conţin valori şi operatori

2. pot conţine numere, date calendaristice, texte


3. nu pot conţine operatorii % şi ^

17) In Excel, funcţiile:

1. sunt formule predefinite


2. sunt foarte greu de editat

3. permit executarea rapidă a unor calcule complexe

4. sunt precedate de semnul =

18) In Excel, formulele sunt formate din:

1. nume (cuvinte rezervate stabilite de utilizator)


2. argumente incluse între paranteze pătrate
3. nume (cuvinte rezervate precedate de semnul =)

4. ...
19) In Excel, prin operaţiile de copiere adresele absolute se modifică?

1. nu
2. da
3. da, dar numai când sunt combinate cu adresele relative

20) In memoria internă, o dată calendaristică Excel este reprezentată:

1. ca un număr
2. ca un şir de caractere
3. printr-o formulă specială

21) Argumentele funcţiilor Excel sunt incluse între caracterele:

1. []
2. {}

3. ()

22) In Excel, argumentele funcţiilor pot fi:

1. nume atribuite zonelor din foaia de calcul

2. expresii logice

3. alte funcţii

4. constante

23) La modificarea conţinutului unei căsuţe, are loc:


1. refacerea automată a graficului, în care este reprezentată va¬loarea din căsuţa
respectivă

2. recalcularea automată a formulelor şi funcţiilor, în care este referită căsuţa


respectivă
3. recalcularea automată numai a formulelor (nu şi a funcţiilor) în care este referită căsuţa
respectivă

24) Protejarea unei foi de calcul Excel asigură

1. evitarea riscului deteriorării voluntare a aplicaţiei

2. evitarea riscului deteriorării involuntare a aplicaţiei


3. imprimarea mai rapidă şi sigură a tabelelor

25) In Excel, funcţiile financiare permit:

1. realizarea unei game variate de calcule

2. realizarea de analize economico-financiare


3. extragerea dintr-un tabel a valorilor maxime şi a celor minime

4. calculul amortizării

26) In Excel, care din următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. argumentele funcţiilor pot fi alte funcţii

2. în funcţiile financiare, argumentele se referă la aceeaşi perioadă de timp


3. funcţiile statistice trebuie să aibă trei argumente: grup-intrare, câmp, grup-criterii
4. funcţia sum( ) stabileşte media aritmetică a valorilor dintr-un domeniu de căsuţe
27) In Excel, care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?

1. în calculul anuităţilor, se folosesc vărsăminte egale şi intervale regulate de timp


2. în calculul amortizării se folosesc vărsăminte inegale
3. funcţia Vlookup() permite căutarea pe verticală a unei valori în coloana cea mai din
dreapta a unui domeniu dintr-o tabelă

28) In Excel, rata de rambursat dintr-un credit se determină cu ajutorul funcţiei:

1. =PMT()
2. =RATE()
3. =IRR()
4. =FV()

29) In Excel, comenzile pot fi apelate din

1. meniuri şi submeniuri

2. pictogramele din liniile de instrumente (Standard, Formatting etc.)

3. meniul rapid (contextual)

30) In Excel, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate

1. pentru calculul amortizării se folosesc funcţii definite de utilizator

2. =RATE( ) este funcţia care calculează procentul dobânzii pentru o anuitate


3. =RATE( ) este funcţia care calculează rata periodică de rambursare a unui credit
31) Care dintre următoarele construcţii sunt corecte din punct de vedere sintactic?

1. =DSUM(D2:D22,2,C2>0)
2. NPER(D2:D22)
3. =RATE(D2:D22,2,C2>0)

4. =VLOOKUP(A40,A2:D35,3)

32) In Excel, ce realizează funcţia IF?

1. calculul mediei aritmetice pentru valorile mai mari de 5


2. capacitatea unei căsuţe, dacă aceasta conţine un text
3. data curentă, în funcţie de data calendaristică la care a fost salvat registrul de lucru

4. ..

33) In Excel, care din următoarele construcţii dau acelaşi rezultat?

1. =(B3+C3+D3+E3)/4

2. =SUM(B3:E3)/4

3. =AVERAGE(B3:E3)
4. =(B3:E3)/4

34) Care dintre următoarele funcţii Excel sunt corecte?

1. =IF(A11>0,"X","Y")

2. =lF(cantitate>0, E7, F7)


3. =IF(A11=0,0,IF(AND(A11>0,A11<5)),"E11","F11")
4. =IF(A11=0,0,IF(AND(A11>0,A11<5),B11*0.2,B11*0.3))

35) O căsuţă (casetă) din foaia de calcul Excel poate fi identificată prin:

1. adresa absolută

2. adresă mixtă
3. adresă logică

4. adresă relativă

5. un nume atribuit în prealabil

36) In Excel, pentru calculul amortizării, se folosesc funcţiile:

1. =SLN()
2. =PMT( )

3. =DDB()

4. =SYD( )
5. =SUM()

37) In Excel, ce se va afişa în căsuţa D8 prin copierea formulei din căsuţa D6?
B C D
6 =C6*$B$6
7
8

1. =C8*$B$8
2. =B8*C8

3. =C8*$B$6
4. =B6*$C$6

38) In Excel, ce se va afişa în căsuţa D7 după copierea formulei din D6?


B C D
6 1000 =B6*$C$6
7 2000
8 3000

1. 2000
2. 1000

3. 0

39) In Excel, ce se va afişa în căsuţa F8 după copierea funcţiei din căsuţa F7?
D E F
7 10 5 =IF(E7+$D$7>25,"DA","NU")
8 20 10
9 30 15

1. DA

2. NU
3. 30
4. 20
40) Ce valoare se va afişa în căsuţa C9, care conţine formula =C8*16%, dacă în C7 cota de
impozit se modifică la 15%?
B C
7 Cota impozit 16%
8 Profit 1000
9 Impozit pe progit 160

1. 150

2. 160
3. 0

41) In Excel, reprezentarea structurii profitului anual pe cele patru trimestre se


realizează într-un grafic de tip:

1. Line

2. Pie
3. Area

42) In fereastra unei funcţii Excel, se afişează:

1. formatul funcţiei

2. descrierea succintă a funcţiei

3. zone distincte pentru argumentele funcţiei


4. rezultatul obţinut la precedenta execuţie a funcţiei

43) Care dintre următoarele funcţii Excel intră în categoria funcţiilor statistice?

1. =AVERAGE( )
2. =SUM( )
3. =COUNT( )

4. =MIN( )
5. =RATE( )

44) In Excel, care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate?

1. funcţia VLOOKUP( ) efectuează căutarea pe verticală a unui element în coloana


cea mai din stânga a unui domeniu dintr-o tabelă indexată

2. funcţia LOOKUP( ) este folosită pentru căutarea valorilor dintr-un vector sau o
matrice
3. funcţia VLOOKUP( ) efectuează căutarea pe verticală a unui element în coloana cea mai
din dreapta a unui domeniu dintr-o tabelă indexată
4. funcţia VLOOKUP( ) efectuează căutarea pe orizontală a unui element în prima linie
dintr-o tabelă indexată

45) In Excel, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. în calculul anuităţilor, se folosesc vărsăminte egale şi intervale regulate de timp

2. numărul de perioade şi rata dobânzii trebuie să se refere la acelaşi interval de


timp
3. funcţia PMT( ) calculează valoarea viitoare pentru o serie de încasări

46) Pentru care dintre componentele Excel sunt disponibili asistenţi (Wizard)?

1. grafice

2. funcţii
3. baze de date
4. foi de calcul
5. formule

47) In Excel, care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

1. după realizare, un grafic Excel poate fi modificat folosind opţiunile meniului


Chart

2. modificarea datelor din foaia de calcul determină şi modificarea graficelor


3. modificarea datelor din foaia de caicul nu influenţează graficele create anterior

48) Un program de calcul tabelar performant trebuie să permită:

1. lucrul simultan cu mai multe tabele

2. reprezentarea grafică a datelor

3. folosirea tehnicii de legare şi încorporare prin DDE şi OLE


4. blocarea funcţiilor, predefinlte pentru calculele financiare

49) In Excel, în căsuţele foilor de caicul se introduc:

1. date numerice

2. şiruri de caractere

3. date calendaristice

4. formule

5. funcţii
. In Excel, ce se va afişa în căsuţa D8 după copierea formulei din căsuţa D7?
50) B C D
7 5000 =C7/$B$7
8 7000
9 9000

1. #DIV/0

2. =C8/$B$7
3. C8/B8

51) In Excel, ce se va afişa în căsuţa C9 care conţine formula=C7+C7*5%, dacă în C8


indicele inflaţiei ia valoarea 5,5%?
B C
7 Venit (RON) 120
8 Indice de inflatie 5%
9 Venit actualizat = C7+C7*5%

1. 126
2. 126,6
3. eroare

52) In Excel, specificarea Preturi!B45 indică:

1. un domeniu de căsuţe cu numele Preturi!B45

2. căsuţa B45 din foaia de calcul Preturi


3. căsuţa B45 este numită Preturi

53) In Excel, care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate?

1. foaia de calcul este similară cu registrul de lucru


2. un grafic poate fi salvat numai în foaia de calcul care conţine datele reprezentate
3. registrul de lucru este un fişier .xls

4. datele calendaristice sunt reprezentate în memoria internă ca numere

54) Programele de calcul tabelar:

1. sunt produse integrate care permit lucrul cu tabele, baze de date, grafice etc.

2. preiau din sarcina funcţionarilor lucrările de rutină


3. preiau din sarcina utilizatorilor partea creativă a unei aplicaţii

55) Prin operaţiile de copiere sau mutare, adresele absolute se modifică?

1. da

2. nu
3. de cele mai multe ori

56) 52. Intr-un grafic de tip COLUMN sau BAR, seriile (grupurile) de date sunt
reprezentate pe:

1. axa Oy
2. axa Ox
3. ambele axe

57) Interogarea unei baze de date pentru a obţine rezultatele într-o zonă distinctă,
presupune existenţa/definirea următoarelor zone:
1. zona datelor de intrare

2. zona datelor de ieşire

3. zona criteriilor
4. zona datelor protejate

58) Sortarea bazelor de date în EXCEL se poate realiza după:

1. trei chei

2. două chei

3. o singură cheie

59) Cheile de sortare pot fi:

1. un câmp din structura bazei de date

2. mai multe câmpuri din structura bazei de date


3. câmpuri din afara bazei de date
4. expresii logice

60) Opţiunea de sortare, la un moment dat, poate fi

1. Ascending

2. Descending
3. Ascending şi Descending
61) Simulările în tabele de simulare pot fi realizate în funcţie de:

1. o variabilă

2. două variabile
3. oricâte variabile

62) Ce realizează funcţia logică IF?

1. calculul mediei aritmetice simple


2. indică tipul datei conţinute de o căsuţă a foii de calcul
3. calculul mediei geometrice
4. calculul mediei astronomice

5. ...

63) Ce implicaţii are regula „în formule şi funcţii nu se folosesc ca argumente


constantele"?

1. obţinerea unui model inestetic

2. solicită de fiecare dată rescrierea formulelor saü funcţiilor


3. conduce la rezultate eronate

4. elimină facilităţile potenţiale de simulare

64) Cum se dispun componentele unui model de rezolvare în foaia de calcul?

1. în cascada Niagara

2. în foi de calcul diferite


3. în cascadă în cadrul aceleiaşi foi de calcul
4. în fişiere de date

65) Care din următoarele formule şi funcţii sunt corecte?

1. =SUM(cant1 )/IF(cant1 >cant2,3,5)


2. =lF(AB3>10,50,1 F(B35<2,"BINE")

3. =SUM(cantitate)

66) Care funcţie calculează media aritmetică simplă?

1. STD

2. AVERAGE
3. MAS

67) Care din următoarele funcţii determină primele 3 valori diptr-o zonă a foii de calcul?

1. AVERAGE
2. MIN
3. COUNT
4. MAX

5. ...

68) O persoană fizică îşi deschide un cont de depozit la o bancă, cu capitalizare. Lunar se
depun 80 RON. Presupunând că rata dobânzii va fi constantă, ce funcţie folosiţi
pentru a afla valoarea capitalizată după 5 ani?
1. FV
2. IRR
3. PV
4. nici una

69) O persoană fizică vrea să ia un împrumut de la o bancă, cu rambursare în 10 ani, în


condiţiile în care îşi permite să plătească lunar o rată de 100 RON. In condiţiile în
care rata dobânzii va fi neschimbată (7%), ce funcţie folosiţi pentru a afla valoarea
maximă a creditului de care poate beneficia în prezent persoana în cauză?

1. MAX
2. FV

3. PV
4. nici una

70) Care din următoarele funcţii sunt financiare?

1. IF
2. CREDIT

3. IRR
4. STD

5. DDB

6. FV
7. DEBIT

71) Care zone sunt necesare pentru realizarea unei operaţiuni de sortare?

1. zona criteriilor
2. zona de ieşire
3. zona de intrare (datele)

72) Care din următoarele enunţuri sunt corecte?

1. IRR determină rata internă de rentabilitate pentru o serie de venituri generate de


o investiţie
2. SLN calculează suma logaritmului natural
3. IF calculează intrarea forţată de valută

4. DDB calculează amortizarea după metoda degresivă

73) Să presupunem că s-a realizat o investiţie care aduce în următorii 3 ani încasările: în
anul 2008, 3500 RON; în 2009, 10500 RON; în 2010, 5200 RON. Ce funcţie financiară
se utilizează pentru a determina valoarea netă prezentă a investiţiei?

1. IRR
2. PV

3. NPV
4. FV

74) Să presupunem că s-a realizat o investiţie care aduce în următorii 3 ani, următoarele
încasări: în anul 2008, 8 RON, în anul 2009, 7 RON, iar în 2010, 6,5 RON. Ce funcţie
financiară se utilizează pentru a estima eficienţa investiţiei realizate, sub aspectul
ratei de rentabilitate?

1. NPV
2. MAX

3. IRR
4. RATE
75) Zona ocupată de un tabel de simulare trebuie să cuprindă:

1. formula de calcul

2. valorile de intrare pentru variabile

3. zona pentru rezultate


4. zona de criteriu

5. zona de ieşire

76) După inserarea unei linii într-un tabel, formulele se actualizează automat?

1. nu

2. da
3. numai dacă s-au folosit referinţe absolute

77) Următoarele elemente pot constitui argumente pentru funcţia SUM:

1. un nume atribuit unei zone din foaia de calcul

2. o adresă absolută
3. un şir de caractere

78) Următoarele elemente pot constitui argumente pentru funcţia PV:

1. o altă funcţie PV
2. un nume atribuit unei căsuţe din foaia de calcul

3. o adresă absolută
4. un grup (o zona) de căsuţe

79) Următoarele calcule sunt realizate de funcţii financiare:

1. amortizarea imobilizărilor după metoda liniară


2. abaterea medie pătratică a valorilor dintr-o listă
3. rata medie a profitului

4. valoarea viitoare a unei investiţii curente

80) Intr-o bază de date realizată într-un program de calcul tabelar, o coloană este:

1. o înregistrare

2. o componentă a bazei de date


3. structura bazei de date

4. un atribut

81) Intr-o bază de date realizată într-un program de calcul tabelar, o linie reprezintă:

1. o înregistrare
2. un atribut
3. un câmp
82) Extragerea de informaţii dintr-o bază de date într-o altă zonă a foii de calcul
presupune:

1. numai definirea zonei criteriu, care să indice condiţia ce trebuie să o îndeplinească


înregistrările

2. definirea zonei criteriu şi a zonei de ieşire


3. utilizarea opţiunii Autofilter

83) Ce restricţii trebuie să respecte zona criteriu creată pentru interogarea unei baze de
date?

1. să cuprindă cel puţin 3 coloane

2. numele câmpului la care se referă condiţia să fie identic cu cel din structura bazei
de date
3. să precizeze clar tipul interogării

84) Ştergerea unei înregistrări dintr-o bază de date se realizează prin:

1. ştergerea liniei corespunzătoare din foaia de calcul


2. folosirea comenzii adecvate din meniul Data
3. folosirea tastei Delete sau Backspace

85) Modificarea unei înregistrări dintr-o bază de date se realizează:

1. prin introducerea unei valori noi în căsuţa corespunzătoare câmpului de


modificat

2. prin folosirea comenzii EDIT (F2)


3. prin folosirea comenzii corespunzătoare din meniul Tools
86) Un tabel de simulare este:

1. o bază de date specială

2. o zonă din foaia de calcul alcătuită din cel puţin două coloane (sau două linii) şi
o formulă de calcul

3. un instrument de urmărire a impactului modificării valorii unei variabile


asupra unei formule de calcul

4. o modalitate de concretizare a întrebărilor „What-lf"

87) Un tabel de simulare trebuie să cuprindă obligatoriu:

1. o formulă de calcul
2. texte explicative

3. un grup de căsuţe libere pentru afişarea rezultatelor

4. un ansamblu de valori pentru una sau două variabile

88) Intr-un tabel de simulare cu două variabile:

1. valorile celor două variabile se scriu pe primele două coloane


2. formula de calcul trebuie să fie obligatoriu o funcţie

3. formula de calcul se scrie la intersecţia primului rând cu prima coloană din zona
rezultatelor

89) Pentru realizarea de simulări într-un tabel cu o variabilă:


1. trebuie introduse valorile pentru variabilă pe prima coloană (sau pe prima linie)
2. pot fi precizate 128 de valori maxim

3. trebuie să existe o situaţie iniţială, de pornire


4. trebuie definită o zonă criteriu pentru specificarea restricţiilor

90) Care dintre următoarele adrese de căsuţe sunt incorecte?

1. AX1254

2. MX123

3. Date?A1
4. 500:600

91) In funcţia VLOOKUP:

1. căutarea se poate realiza atât pe verticală, cât şi pe orizontală


2. este obligatoriu ca zona de căutare să aibă atribuit un nume

3. al treilea argument indică de pe care coloană se preia valoarea căutată

4. argumentul FALSE, plasat la sfârşit, indică realizarea unei căutări exacte

92) Interogarea bazelor de date din Excel prin Autofilter:

1. nu permite extragerea rezultatelor într-o altă zonă

2. asigură vizualizarea înregistrărilor care îndeplinesc condiţiile de filtrare indicate


3. trebuie definită în foaia de calcul o zonă care conţine condiţiile de filtrare
4. nu permite formularea de condiţii complexe (care se referă la 2 câmpuri ale bazei de date)
93) Care dintre următoarele instrumente software sunt programe de calcul tabelar?

1. Access

2. Excel

3. Lotus 1-2-3
4. Visual FoxPro

5. Quattro Pro

94) Performanţele programelor de calcul tabelar sunt date de folosirea:

1. formulelor
2. foilor de calcul

3. funcţiilor
4. graficelor
5. registrelor de lucru

95) Intr-un grafic de tip PIE, se reprezintă:

1. o singură serie de date


2. două serii de date
3. mai multe serii de date

96) In Excel, protejarea componentelor modelului se realizează în etapa:

1. analiza problemei şi proiectarea modelului

2. construirea modelului în foaia de calcul


3. utilizarea modelului

97) Stabilirea parametrilor de format pentru datele din foaia de calcul se realizează în
etapa:

1. analiza problemei şi proiectarea modelului de rezolvare

2. construirea modelului în foaia de calcul


3. utilizarea modelului

98) In programele de calcul tabelar, introducerea datelor de intrare se realizează în


etapa:

1. analiza problemei şi proiectarea modelului de rezolvare


2. construirea modelului în foaia de calcul

3. utilizarea modelului

99) In programele de calcul tabelar, analiza rezultatelor se realizează în etapa

1. analiza problemei şi proiectarea modelului de rezolvare


2. construirea modelului în foaia de calcul

3. utilizarea modelului

100) Incărcarea produsului-program (programul de calcul tabelar) este necesară în etapa

1. analiza problemei şi proiectarea modelului de rezolvare

2. construirea modelului în foaia de calcul

3. utilizarea modelului
101) Realizarea copiilor de siguranţă se efectuează în etapa:

1. analiza problemei şi proiectarea modelului de rezolvare


2. construirea modelului în foaia de calcul

3. utilizarea modelului

102) In proiectarea aplicaţiilor folosind programele de calcul tabelar trebuie parcurse


următoarele etape:

1. analiza problemei şi construirea modelului de rezolvare a problemei

2. construirea modelului în foaia de calcul

3. utilizarea modelului
4. formatarea hard-discului pentru preluarea corectă a datelor

103) In Excel, care dintre enunţurile de mai jos sunt false?

1. linia de trend (Trendline) se poate defini în graficele 3D


2. linia de trend (Trendline) se poate trasa numai în graficele 2D

3. simulările se pot realiza doar folosind grafice 3D

4. într-un grafic de tip PIE se pot reprezenta două sau mai multe serii de date

104) Argumentele funcţiilor Excel pot fi:

1. adrese de căsuţe

2. expresii logice
3. grafice

4. variabile de tip numeric sau şir de caractere

5. formule

105) Actualizarea foii de calcul prin inserarea şi/sau ştergerea de linii şi/sau coloane
determină:

1. actualizarea adreselor de căsuţe utilizate în funcţii şi formule


2. pierderea conţinutului căsuţelor utilizate în funcţii şi formule

3. rearanjarea şi renumerotarea automată a liniiior şi/sau coloanelor

106) Macro-urile din programele de calcul tabelar sunt:

1. secvenţe de instrucţiuni sau comenzi similare celor din limbajele de programare

2. elemente ce permit descrierea grupurilor de operaţiuni repetitive


3. date (constante sau variabile) introduse de utilizator

107) Instrumentul specific de lucru în programele de calcul tabelar se numeşte:

1. foaie de calcul
2. registru de lucru

3. centralizator electronic

4. spreadsheet/workseet
5. workbook
108) In Excel, simulările folosesc următoarele instrumente:

1. formule şi funcţii

2. tabele de simulare
3. grafice 3D

4. grafice 2D

109) In Excel, un registru de lucru:

1. este un fişier de tip .mxl


2. poate conţine cel puţin 3 foi de calcul
3. nu poate conţine foi de calcul cu grafice

4. este similar cu un worksheet

110) Cum va interpreta Excel construcţia =12/04/07

1. ca fiind data calendaristică 12 martie 2007


2. ca fiind data calendaristică 4 decembrie 2007

3. ca fiind o expresie matematică

111) In reprezentarea internă a datelor calendaristice, ce indică un număr întreg?

1. numărul de ani care au trecut de la 1 ianuarie 1900


2. numărul de zile rămase până la 31 decembrie 9999

3. numărul de zile care au trecut de la 1 ianuarie 2000


112) Considerând o zonă dintr-o foaie de calcul, B5:B10, denumită Venituri, cum se poate
exprima suma valorilor din căsuţele acestei zone?

1. =SUM(B5:B10)

2. =SUM(Venituri)
3. =+(Venituri)
4. =+(B5:B10)

113) Care dintre următorii operatori se utilizează pentru concatenarea şirurilor de


caractere?

1. +

2. &
3. ;
4. #

114) In Excel, dimensionarea liniilor şi coloanelor se poate realiza prin folosirea:

1. comenzilor de tip Format/Row/AutoFit şi Format / Column / AutoFit Selection

2. comenzilor de tip Format/Row/Height şi Format/Column/Width


3. mouse-ului în zona datelor

4. mouse-ului în antetele de linie sau coloană

115) In Excel, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?


1. pentru lucrările frecvente (facturi, ordine de plată, comenzi etc.) nu se recomandă
utilizarea şabloanelor

2. componentele unui model se dispun în foi de calcul diferite sau în cascadă în


cadrul aceleiaşi foi de calcul
3. într-un model trebuie protejate zonele rezervate datelor de intrare

4. pentru lucrările complexe se recomandă utilizarea macro-comenzilor

116) In Excel, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. în formule şi funcţii nu se folosesc constantele


2. dimensiunile liniilor şi a coloanelor se stabilesc în funcţie de datele din antete

3. foile de calcul se redenumesc cu nume semnificative

4. funcţiile oferă soluţii pentru multe probleme complexe, din dife¬rite domenii

117) Care dintre următoarele enunţuri sunt puncte forte ale programelor de calcul
tabelar?

1. simulările

2. recalcularea automată a formulelor şi funcţiilor

3. implementarea funcţiilor financiare, statistice, logice etc.

4. automatizarea unor sarcini


5. depanarea componentelor hard
6. afişarea datele numerice în două formate, ceea ce conferă securitate sistemului de calcul

ISA cap 4

1) In aplicaţiile cu fişiere independente:


1. fiecare dată este descrisă, în mod autonom, în fiecare fişier în care apare
2. o dată este descrisă într-un singur fişier

3. descrierea fiecărui fişier de date este obligatorie în toate pro¬gramele care îl


citesc sau modifică
4. descrierea fiecărui fişier de date nu este obligatorie pentru toa¬te programele care îl citesc
sau modifică
5. între fişiere trebuie să existe cel puţin o relaţie definită explicit

2) Dezavantajele organizării datelor după modelul fişierelor independente sunt:

1. redundanţa foarte scăzută a datelor

2. redundanţa şi inconsistenţa datelor


3. centralizarea datelor

4. izolarea datelor
5. simplitatea actualizărilor

3) Dezavantajele organizării datelor după modelul fişierelor independente sunt:

1. obţinerea rapidă a răspunsurilor la interogările ad-hoc

2. costul ridicat

3. modelarea inadecvată a lumii reale


4. flexibilitate la schimbările ulterioare

4) Care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. sintagma bază de date a apărut în 1964


2. dicţionarul de date asigură independenţa programelor faţă de date
3. dicţionarul de date asigură dependenţa programelor faţă de sistemele de calcul

5) O bază de date reprezintă:

1. un ansamblu structurat de fişiere


2. un set de fişiere independente

3. o colecţie de date aflate în interdependenţă


4. o colecţie de date autonome

6) Formal, o bază de date este:

1. o colecţie de date aflate în interdependenţă, împreună cu descrierea datelor şi


a relaţiilor dintre ele

2. o colecţie de date automatizată, partajată, formalizată şi con¬trolată fa nivel


central
3. o colecţie de date care poate fi folosită doar de un singur utilizator

7) Cu referire la o bază de date, care dintre următoarele enunţuri nu sunt adevărate?

1. schema unei BD reprezintă un ansamblu de instrumente pentru descrierea


datelor, a relaţiilor dintre acestea, a semanticii lor şi a restricţiilor la care sunt
supuse
2. schema reprezintă ansamblul informaţiilor stocate la un moment dat în BD
3. schema unei BD evoluează pe parcursul utilizării acesteia

4. schema unei BD rămâne constantă pe parcursul utilizării acesteia


8) Organizarea datelor în BD poate fi analizată pe următoarele niveluri:

1. fizic

2. intern

3. global

4. extern
5. semantic

9) Cu referire la organizarea datelor în BD, care dintre următoarele enunţuri sunt


adevărate?

1. modalitatea în care datele sunt „scrise“ pe suportul de stocare reprezintă nivelul


fizic de organizare a datelor
2. modalitatea în care lumea reală observată este modelată co¬respunde nivelului fizic de
organizare a datelor

3. modalitatea în care lumea reală observată este modelată co¬respunde


nivelului conceptual de organizare a datelor

4. nivelul extern de organizare a datelor vizează simplificarea interacţiunii


utilizatori-BD şi creşterea securităţii în BD

10) Datele organizate în BD prezintă următoarele caracteristici:

1. partajabilitate

2. persistenţă
3. securitate

4. validitate

11) Datele organizate în BD prezintă următoarele caracteristici:

1. dependenţă
2. redundanţă

3. consistenţă

4. securitate

12) Modelul de organizare a datelor asigură:

1. descrierea datelor şi a relaţiilor dintre acestea


2. reprezentarea lumii reale şi a evenimentelor asociate acesteia
3. descrierea componentelor sistemului de calcul

4. ...

13) Datele pot fi organizate după modelele:

1. ierarhic
2. liniar

3. reţea

4. relaţional

5. obiectual
14) In modelul ierarhic de organizare a datelor:

1. structura datelor se prezintă sub forma unui arbore

2. un fiu este dependent de nodul-tata

3. un fiu nu poate exista independent de nodul-tata

15) Care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. modelul ierarhic derivă din modelul relaţional

2. modelul reţea este o dezvoltare a modelului ierarhic

3. modelul relaţional-obiectual este cel mai recent model şi este susţinut de marii
producători de software dedicat BD

16) Modelul relaţional de organizare a datelor are următorii piloni:

1. componenta structurală

2. componenta manipulatorie

3. componenta de integritate

17) Modelul relaţional poate fi definit prin:

1. structuri de date
2. operaţii aplicate asupra structurilor de date
3. reguli de integritate care să asigure consistenţa datelor
4. ...

18) Modelarea realităţii în tabele are în vedere că:

1. o tabelă are un nume


2. o linie reprezintă un atribut

3. o coloană reprezintă un atribut

4. o linie reprezintă un tuplu

19) Modelul relaţional are următoarele avantaje:

1. optimizează accesul la date

2. oferă limbaje neprocedurale

3. propune structuri de date uşor de utilizat

20) După modelul relaţional, fiecare tabelă:

1. are un nume unic


2. este alcătuită dintr-un număr fix de linii

3. este stocată pe un suport extern (de obicei, disc magnetic)


4. la intersecţia unei linii cu o coloană, se introduce o valoare atomică

21) In modelul relaţional, care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?

1. un tuplu este o succesiune de valori de diferite tipuri


2. tuplurile unei relaţii nu trebuie să aibă acelaşi format

3. tuplurile unei relaţii au aceeaşi structură

4. ordinea tuplurilor nu prezintă importanţa din punctul de vedere al conţinutului


informaţional al tabelei

22) Intr-o tabelă:

1. fiecare tuplu are un nume

2. fiecare atribut are un domeniu de valori

3. fiecare atribut are un nume


4. fiecare linie are un domeniu de valori pe care le poate

23) Intr-o bază de date relaţională, restricţiile:

1. semnalează existenţa unor constrângeri instituite şi oarecum obligatorii


2. asigură creşterea gradului de corectitudine şi de încredere al datelor din BD
3. sunt declarate de utilizator şi trebuie respectate de SGBD

24) Intr-o bază de date relaţională, pot fi definite următoarele restricţii:

1. de domeniu

2. de atomicitate
3. de complexitate

4. de unicitate

5. utilizator
6. utilizator

25) Într-o tabelă, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. un atribut este definit prin nume şi domeniu

2. orice valoare a unui atribut trebuie să se încadreze într-un domeniu definit de


valori
3. atributele care asigură identificarea sau caracterizarea unei entităţi pot avea valoarea
NULL
4. atributele fără importanţă pot fi declarate NOT NULL

26) Intr-o relaţie:

1. nu pot exista două linii identice


2. pot exista cel mult trei linii identice

3. există un atribut sau grup de atribute care prin valorile conţinu¬te diferenţiază un
tuplu de toate celelalte tupluri

27) Intr-o bază de date relaţională, cheile pot fi:

1. primare

2. candidat

3. alternative
4. principale
5. auxiliare
28) După Codd, pentru cheia primară există următoarele restricţii:

1. unicitatea
2. compoziţia complexă

3. compoziţia minimală

4. valori non-null

5. restricţia entităţii

29) Intr-o bază de date relaţională, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. legăturile dintre tabele se bazează pe mecanismul cheii străine


2. legăturile dintre tabele se stabilesc prin cheile candidat

3. tabela în care atributul de legătură este cheie primară se numeşte tabelă-părinte


4. tabela în care atributul de legătură este cheie străină se nu¬meşte tabelă-părinte

30) Incă de la începuturile sale, informatica s-a confruntat cu următoarele probleme:

1. efectuarea de calcule complexe

2. stocarea şi gestionarea unui volum de informaţii din ce în ce mai mare


3. efectuarea de calcule din ce în ce mai simple
4. diminuarea volumului de informaţii stocate

31) Intr-o bază de date, dicţionarul de date:


1. este un fişier de descriere globală a bazei de date

2. asigură independenţa programelor faţă de date


3. este creat de utilizator odată cu baza de date, prin comenzi suplimentare

4. poate fi eliminat din baza de date

32) Redundanţa datelor se manifestă prin:

1. o aceeaşi dată apare în mai multe fişiere


2. datele sunt descrise într-un singur fişier
3. este interzisă descrierea de mai multe ori, în diferite fişiere, a unei date

33) Costul ridicat al aplicaţiilor bazate pe fişiere independente derivă din:

1. gradul mare de redundanţă a datelor

2. eforturile deosebite pentru interconectarea diferitelor tipuri de fişiere de date

3. redundanţa redusă a datelor

4. eforturile pentru asigurarea funcţionării optime a sistemului (nivel minim de


integritate şi securitate a informaţiilor)

34) In bazele de date, lucrul cu fişierele de date (extragerea şi modificarea datelor) se


realizează exclusiv prin intermediul:

1. dicţionarului de date, în care se găsesc informaţii privitoare la structura datelor şi


restricţiile îndeplinite de acestea
2. dicţionarului de date, în care se găsesc informaţii privitoare la structura fizică a sistemului
de calcul
3. dicţionarului de date, în care se găsesc informaţii privitoare la utilizatorii reţelei pe care
rulează baza de date

35) Cu referire la bazele de date, care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?

1. autonomia fizică reprezintă posibilitatea modificării arhitecturii bazei la nivel


intern, fără schimbarea schemei conceptuale şi rescrierea programelor
2. autonomia logică reprezintă posibilitatea modificării arhitecturii bazei la nivel intern, fără
schimbarea schemei conceptuale şi rescrierea programelor

3. autonomia logică presupune modificarea schemei conceptuale a bazei, fără a


rescrie programele de exploatare

4. autonomia fizică asigură portarea bazei de date de pe un sistem de calcul pe altul,


fără modificarea schemei conceptuale şi a programelor
5. autonomia fizică asigură portarea bazei de date de pe un sistem de calcul pe altul, prin
modificarea schemei conceptuale şi a programelor

36) Cu referire la bazele de date, care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate?

1. nucleul unei baze de date îl reprezintă dicţionarul de date

2. analiza, proiectarea şi implementarea structurii bazei se realizează utilizând un


model de date

3. analiza, proiectarea şi implementarea schemei bazei se realizează utilizând un


model de date

37) Cu referire la modelul relaţional de organizare a datelor, care dintre următoarele


afirmaţii sunt adevărate?
1. într-o tabelă nu pot fi declarate mai multe tipuri de restricţiitoate atributele din structura
unei tabele trebuie supuse unor reguli de validare
2. toate atributele din structura unei tabele trebuie supuse unor reguli de validare
3. un atribut nu poate accepta valori implicite

4. ...

38) Conform modelului relaţional de organizare a datelor, cu referire la valoarea NULL,


care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. unor atribute li se interzic valorile NULL


2. atributul/atributele declarat/declarate cheie primară poate/pot lua valoarea NULL

3. atributelor implicate în calculul unor informaţii importante li se interzic


valorile nule

4. atributele fără importanţă deosebită pot lua valoarea NULL

39) Modelul relaţional are următoarele avantaje:

1. pune la dispoziţia utilizatorilor limbaje procedurale

2. îmbunătăţeşte integritatea şi confidenţialitatea datelor


3. ia în calcul un număr limitat de aplicaţii pentru a asigura securiatea datelor
4. propune structuri complexe, mai dificil de utilizat

40) In modelul relaţional de organizare a datelor, care dintre următoarele enunţuri sunt
adevărate?

1. atunci când cheia primară a unei tabele este compusă, nici un atribut din cheie nu
poate fi eliminat fără distrugerea unicităţii tuplului
2. valorile atributului/atributelor ce desemnează cheia primară nu sunt întotdeauna
specificate
3. atunci când cheia primară a unei tabele este compusă, un atri¬but din compoziţia cheii
primare poate avea valori nule

41) Pentru o tabelă integrată într-o bază de date relaţională, care dintre următoarele
enunţuri sunt adevărate?

1. pot fi declarate mai multe chei primare


2. poate exista o singură cheie străină
3. o tabelă copil trebuie să aibă numai cheie străină, nu şi cheie primară

4. ...

42) Conform modelului relaţional, într-o tabelă:

1. cheia primară identifică, în mod univoc, fiecare tuplu în parte


2. cheia străină identifică, fără ambiguitate, fiecare înregistrare în parte

3. ordinul reprezintă numărul de atribute ce formează structura tabelei

4. cardinalitatea reprezintă numărul de înregistrări încărcate în tabelă

43) In modelul relaţional de organizare a datelor, care dintre următoarele enunţuri sunt
adevărate?

1. orice atribut al unei tabele trebuie să fie atomic

2. toate domeniile unei baze de date trebuie să conţină date elementare

3. declararea restricţiilor are ca scop creşterea gradului de corec¬titudine şi de


încredere a datelor din baza de date

4. restricţiile sunt declarate de către utilizator


5. respectarea restricţiilor cade în sarcina utilizatorului

44) Cu referire la modelul relaţional, care dintre următoarele enunţuri sunt adevărate?

1. cheile străine sunt atribute sau combinaţii de atribute care pun în legătură linii
din relaţii diferite

2. restricţia referenţială apare atunci când o relaţie face referinţă la o altă relaţie

3. majoritatea SGBD-urilor prezintă mecanisme de declarare şi gestionare


automată a restricţiilor referenţiale

45) Care dintre următoarele enunţuri sunt restricţii ale modelului relaţional de
organizare a datelor?

1. regula la nivel de atribut

2. regula la nivel de tabelă


3. regula la nivel de bază de date

4. regula la nivel de linie

5. regula la nivel de înregistrare

46) In cazul bazelor de date relaţionale, care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate?

1. conţinutul unei relaţii este reprezentat de ansamblul tuplurilor ce o alcătuiesc la


un moment dat
2. restricţia de domeniu se referă la ansamblul valorilor autorizate pentru un tuplu
3. într-o relaţie pot exista mai multe linii identice
4. restricţia de domeniu se referă la ansamblul valorilor autorizate pentru un
atribut

47) In bazele de date relaţionale, o restricţie la nivel de atribut:

1. previne introducerea în baza de date a unor valori care nu res¬pectă intervalele


stabilite sau formatele acceptate

2. este o expresie care conţine atributul, constante şi funcţii sistem

3. este o expresie care prin evaluare furnizează o valoare de tip TRUE sau FALSE
4. este o expresie evaluată la modificarea structurii tabelei

48) In tabelele integrate în baze de date relaţionale:

1. o restricţie la nivel de înregistrare trebuie să conţină cel puţin două atribute


2. pot exista mai multe restricţii la nivel de înregistrare

3. expresia care defineşte o restricţie la nivel de înregistare este evaluată la


inserarea sau modificarea oricărei linii
4. expresia care defineşte o restricţie la nivel de înregistrare este evaluată la inserarea sau
modificarea oricărui atribut

49) In modelul relaţional de organizare a datelor, restricţia referenţială:

1. se instituie între două tabele prin intermediul unui atribut comun


2. interzice apariţia de valori ale cheii străine care să nu se regăsească în tabela părinte

3. apare atunci când o relaţie face referinţă la o altă relaţie


50) Care dintre următoarele elemente sunt incluse în schema unei baze de date?

1. denumirile tabelelor
2. numele, tipul şi lungimea tuplurilor

3. restricţiile de unicitate
4. restricţiile ia nivel de sistem de calcul

51) Care dintre următoarele elemente sunt incluse în schema unei baze de date?

1. numele, tipul şi lungimea atributelor


2. restricţii la nivel de tabelă

3. restricţii referenţiale

4. restricţii de comportament