Sunteți pe pagina 1din 1

ESEU MOTIVAŢIONAL

Mă numesc Preda Lăcraru F. Elisa Elena şi am absolvit Liceul Tehnologic Iancu Jianu, din
localitatea Iancu Jianu, judeţul Olt. Prestigiul Academiei de Studii Economice şi tot ceea ce
am auzit despre absolvenții acestei facultăţi m-au motivat să-mi prezint dorinţa de a deveni
studentă a acestei instituţii de învăţământ superior.

Urmărind încă din luna martie, site-ul facultăţii, am aflat despre oferta dumneavoastră
educaţională şi am verificat constant, toate informaţiile care mă interesau în mod direct.

Interesul pentru a studia la ASE este justificat de pasiunea mea pentru domeniul afacerilor şi
pentru domeniile de studiu specifice acestei universităţi, în general, şi pentru specializarea
Contabilitate, în special. Afirm, am găsit, printre oamenii din jurul meu, modele de specialişti,
cu adevărat pasionaţi de lumea economică, oameni care m-au impresionat prin competenţă,
seriozitate, pricepere, dedicare şi, mărturisesc, îmi doresc să am determinarea necesară
dobândirii acestor valori în timpul anilor de studiu la această facultate.

Din punctul de vedere al procesului educaţional, sper să dobândesc abilităţile, competenţele şi


cunoştinţele care să-mi asigure reuşita în domeniul economic spre care voi accede. Am
intenţia de a căuta şi o slujbă part-time, într-o firmă, o slujbă în acest domeniu, astfel încât,
îmbinând teoria cu practica, să dobândesc experienţa necesară unei cariere de contabil, carieră
ce mi-ar oferi stabilitate şi satisfacţia muncii care îmi place.

Într-o continuare firească, intenţionez, după cei trei ani de facultate, să urmez studii de
masterat în cadrul acestei instituţii..

În timpul liceului, am participat la numeroase activităţi extraşcolare, la concursuri de


comunicări ştiinţifice, m-am implicat în proiecte la nivelul şcolii, activităţi culturale şi acţiuni
de voluntariat, spre exemplu, Let’s do it, Romania!; Fără ură, cu toleranţă!, sub egida
organizaţiei Salvaţi copiii, România; Alege conştient! Stop hărţuirii şcolare!, proiect prin care
am încercat, împreună cu colegii mei din Consiliul elevilor, să ajut la conştientizarea
fenomenului de bullying în rândul elevilor şi să ajut la diminuarea ori estomparea acestuia.
Îmi doresc să fiu activă şi implicată în astfel de activităţi şi în timpul facultăţii.

Am citit cu interes, am descoperit şi admir valorile promovate în „Codul studentului”,


document elaborat de către Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din
București şi voi fi o membră activă a acestei organizaţii, spiritul de iniţiativă, implicarea,
voluntariatul, creativitatea, comunicarea, devotamentul, solidaritatea şi integritatea fiind
valori ce mă caracterizează.

Neimplicarea în conflicte de discriminare rasială, religioasă, etnică, politică şi culturală,


promovarea libertăţii de exprimare şi a egalităţii de şanse sunt deziderate care mă pot defini ca
individ social.

Academia de Studii Economice este, în acest moment crucial al vieţii mele, idealul de formare
şi dezvoltare profesională şi umană.

11 iulie 2019 .