Sunteți pe pagina 1din 3

TEST- NR.

I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.


- Hei, Maria, ce mai faci?
- Sunt ok, cam stresată că se apropie examenul. Simt c-o iau razna.
- Ei, las’ ca te descurci tu, eşti fată deşteaptă.
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării ?
III. Precizaţi două caracteristici ale stilului publicistic.

TEST- NR.2
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
,,Variaţiile în conţinutul de CO2 al H2O de mare sunt determinate şi de agitaţia H2O. S-a calculat că într-
un an, presupunând că există în medie 40 de zile de furtuni puternice cu mare agitaţie a H2O, din cauza
pierderii de CO2, se precipită cca 0,12/cm3 ceea ce dă un strat de 0,08 cm grosime/an, adică 8 m în 10.000
de ani.” (Relieful carstic)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării?
III. Precizaţi două caracteristici ale stilului colocvial.

TEST- NR.3
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
,,Aproximativ 180 de persoane au fost rănite după ce un tren de călători a deraiat în noaptea de luni spre
marţi, în estul Australiei. Garnitura feroviară asigura legătura pe ruta Brisbane-Cairns şi avea la bord 157
de pasageri şi un echipaj format din 7 persoane. Şapte dintre cele nouă vagoane ale garniturii au deraiat
într-o zonă în care viteza trenului a fost estimată la 151 de jm la oră. O anchetă a fost declanşată pentru a
se determina cauzele accidentului.” (Ziarul Libertatea)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării?
III. Precizaţi două caracteristici ale stilului beletristic.

TEST- NR.4
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
,,E joc viclean de bătrâni,
Cu copii ca voi, cu fetiţe ca tine,
Joc de slugi şi joc de stăpâni,
Joc de păsări, de flori, de câni,
Şi fiecare îl joacă bine”. (Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării?
III. Precizaţi două caracteristici ale stilului juridic-administrativ.

TEST- NR.5
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
Art. 47 Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept
sau o obligaţiune comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceleaşi cauze.
Art.48 (1) Actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu pot folosi
nici păgubi celorlalţi. (Codul de procedură penală, Cartea a II-a, Titlul I Părţile, Capitolul II.,, Persoanele
care sunt împreună reclamante sau pârâte”)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării?
III. Precizaţi două caracteristici ale stilului colocvial.
TEST- NR.1
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice:
,,Tita Chiper: Stimată Saşa Constantinescu, nu cumva aveţi nostalgia „doamnei T.”, eroina lui Camil
Petrescu?Romanul „Patul lui Procust” nu se poate să nu fi fascinat o absolventă de Filologie care se
ocupă acum de comerţul cu obiecte de artă.
Saşa Constantinescu: Aşa privind lucrurile, ar fi trebuit să am multe nostalgii. Nişte obiecte vechi te pot
duce cu gândul, ştiu eu, şi la interioarele bucureştene de acum un secol şi mai bine, din „Ciocoii vechi şi
noi”, şi la saloanele din romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, şi la „Bietul Ioanide” sau la „Scrinul
negru”. E drept, am numit galeria de artă pe care o conduc „Curtea Veche”, pentru că se află situată
într-o arie în care se pot imagina cu uşurinţă plimbările şi aventurile nocturne ale acelor rafinaţi
decăzuţi din romanele lui Mateiu Caragiale.” (Tita Chiper, Supravieţuirea unei atmosfere, interviu cu
Saşa Constantinescu)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării?
III. Precizaţi caracteristicile stilului beletristic.

TEST- NR.2
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice:
Elementul esenţial al unităţii de sistem este placa de bază. Placa de bază conţine elementele de
bază ale unui PC , cum ar fi: microprocesorul, sistemul de stocare a datelor (memorie), sloturile de
extensie şi porturile. Microprocesorul este cea mai importantă dintre componentele electrice de pe placa
de bază, fiind coodonatorul tuturor operaţiilor ce se efectuează. Tipul microprocesorului determină
puterea de prelucrare a calculatorului şi programele pe care le poate rula. Principalele caracteristici ale
unui microprocesor sunt: viteza de lucru capacitatea maximă de memorie pe care o adresează, setul de
instrucţiuni pe care le poate executa. Modelul unui microprocesor este principalul criteriu de alegere a
unui calculator.” (Manual de Tehnologia informaţiei şi a comunicării)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării ?
III. Precizaţi caracteristicile stilului juridico-administrativ.

TEST- NR.3
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
„Dacă aruncai privirea împrejur, la dreapta și la stânga, vedeai drumul de țară șerpuind spre culme, iară la
vale, de-a lungul râulețului, cât străbate ochiul, până la câmpia nesfârșită, afară de câțiva arini ce stăteau
grămadă din jos pe podul de piatră, nu zăreai decât iarbă și mărăcini. La deal valea se strâmtează din ce în
ce mai mult; dar aici vederile sunt multe și deosebite: de-a lungul râulețului se întind două șiruri de sălcii
și de răchite, care se îndeasă mereu, până se pierd în crângul din fundul văii.” (fragment din Moara cu
noroc, Ioan Slavici)
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării ?
III. Precizaţi caracteristicile stilului colocvial.

TEST- NR.4
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
Domnule Director,
Subsemnata, Ilie Daniela, elevă în clasa a XI-a A, profil Filologie, la Liceul Teoretic ,, Duiliu
Zamfirescu”,Odobesti, vă rog să-mi aprobaţi scutirea la orele de Educaţie fizică, în semestrul I al
anului şcolar 2019-2020.
Anexez prezentei cereri Adeverinţa medicală care atestă că nu sunt aptă de efort.
27 septembrie 2019 Ilie Daniela
Domnului Director al Liceul Teoretic ,, Duiliu Zamfirescu”,Odobesti
II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere scopul comunicării ?
III. Precizaţi caracteristicile stilului tehnico-știinţific.
TEST- NR.5
I. Argumentaţi încadrarea textului în stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile stilistice.
Dragă Relu, Am aici și poemele lui Blaga și antologia lui de poezii populare. Zileletrecute am recitit
Luceafărul. Nu are pereche în toata literaturafranceză( destul de săracă, de altminteri). Micile poeme pe
care mi le-aitrimis sunt foarte frumoase. Ce limbă avem! Nu cunosc alta mai poetică. Din păcate, e
intraductibilă. Tradus, Eminescu devine aproape caraghios, oricum,teribil de minor și de învechit.
Literatura noastră este și va ramâne complet necunoscută în străinătate fiindcă nu avem prozatori mari.Ți-
am trimis acum două săptămâni niște cărți.
Cu drag, Luț.
(Emil Cioran , Scrisori catre cei de-acasă) II. Cine ar putea fi receptorul textului dat, avȃnd ȋn vedere
scopul comunicării ?
III. Precizaţi două caracteristici ale stilului publicistic.

S-ar putea să vă placă și