Sunteți pe pagina 1din 3

Model 72

Subiectul I
Citește următorul fragment:
Rep: - Cum era cititorul Neagu Djuvara, ce cărți v-au influențat când erați tânăr?
Neagu Djuvara: - Primele cărți care m-au pasionat au fost romanele instorice. Am citit
încă de la vârsta de 10 ani. Îmi aduc aminte, în franțuzește, o serie de volume despre
epoca napoleoniană a doi autori alsacieni. De asemenea, în românește am citit cu mare
plăcere o istorie pentru cei tineri scrisă de Grigore Tocilescu. Istoria a fost și a rămas
dragostea vieții mele, chiar dacă am profesat în Drept. Pe vremea când eram la liceu în
Franța, în fiecare joi după-amiaza eram liberi de la cursuri și în loc să mă duc să mă
distrez sau să mă relaxez, eu mă repezeam la o bibliotecă publică, să citesc istorie!
Rep: - Spuneați că istoria se scrie cu sufletul, fiindcă este despre celălalt și pe celălalt
nu-l poți înțelege decât așa. Cititorul simte dacă o carte e scrisă cu sufletul?
Neagu Djuvara: - Bănuiesc că da. Altfel, de ce ar găsi-o mai interesantă decât pe cea
care este prea științifică și rece? Însă noi, autorii, nu știm niciodată ce șanse are de a
dăinui, de a avea perenitate, o carte dintre cele pe care le-am scris. Să vă spun nu o
anecdotă, ci un adevăr istoric. La mijlocul veacului al XIX-lea trăia un pictor de talent pe
care îl chema Eugene Fromentin, elev al lui Delacroix.
El se voia un mare pictor, însă a fost doar unul bun. În schimb, la maturitate, a scris ce
avea pe suflet, un roman despre prima lui mare dragoste „Dominique”. Acesta e
considerat de criticii literari ca unul dintre cele mai bune romane intimiste din literatura
franceză. Așa că și eu am o paletă destul de largă de scrieri, stau și mă gândesc: te
pomenești că peste o sută de ani n-o să se mai citească decât „Amintiri și povești mai
deocheate”.
Interviu cu Neagu Djuvara, Cu internetul, sigur o să știu după moarte
dacă mai sunt
citit sau nu!, în adevărul.ro, septembrie 2012

A.Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la


text:
1.Menționează sensul din text al secvenței se scrie cu sufletul.
2. Precizează care sunt primele cărți care l-au pasionat pe Neagu Djuvara, valorificând
textul dat.
3. Explică, folosind informațiile din primul răspuns al lui Neagu Djuvara, ce reprezintă
istoria pentru acesta.
4.Indică temerea lui Neagu Djuvara legată de modul în care opera sa va fi percepută de
posteritate, așa cum se desprinde din ultima parte a fragmentului.
5.Prezintă, în 30-50 de cuvinte, relația dintre un autor și propria operă, așa cum se
desprinde sin afirmația : Însă noi, autorii, nu știm niciodată ce șanse are de a dăinui, de a
avea perenitate, o carte dintre cele pe care le-am scris.
B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă destinul unei
cărți depinde sau nu depinde de preferințele cititorilor, valorificând informațiile transmise
de textul dat.
In redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
-formularea tezei/problematicii puse în discuție; 2p.
-menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică; 2p.
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției
adoptate; 12p.
- formularea unei concluzii pertinente; 2p.
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1p.
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1p.

Subiectul al II-lea
Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor, evidențiind două trăsături ale
genului dramatic:
Actul I
În scenă se află Alexandra Dan, treizeci și cinci de ani, mai mult decât frumoasă:
fermecătoare, și Titi Precup, actorul de bază al Teatrului, patruzeci de ani evidenți.
Titi (cu oarecare emfază): Ești o mizerabilă, o femeie fără suflet, tot ce s-a petrecut
între noi n-a fost decât teatru...
Alexandra: Nu e adevărat, nu e adevărat! Ți-o jur!
Titi: A fost suficient să-mi cadă solzii de pe ochi, să-mi recapăt pentru o clipă vederea ca
să realizez în ce infern trăim.
Alexandra: Te-am iubit, te-am iubit cum n-am iubit pe nimeni în viața mea.
Titi: Ești imaginea minciunii!
Alexandra: Taci, te rog taci, dacă nu poți să taci, omoară-mă, dar isprăvește!
Titi: Nu tac. Trebuie să-ți spun mai întâi tot ce-am adunat în suflet în acești douăzeci de
ani de ipocrizie și de travesti. Fiindcă asta a fost viața noastră: un mizerabil travesti! Mi-
ai distrus liniștea, încrederea în mine, speranțele! N-am fost în viața ta decât figurantul
bun să-ți dea replica, sufleurul care să te ajute să-ți înveți textul, supapa nervilor tăi
când te amenință insuccesul. (Excedat). Ești un monstru, un monstru, un monstru!
Aurel Blaga, Travesti
Subiectul al III-lea
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile
de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată.
În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului din nuvela studiată;
-evidențierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin două episoade, secvențe
comentate;
- analiza, la alegere, a două componente de structură și de limbaj ale nuvelei studiate,
semnificative pentru construcția personajului, din seria: acțiune, perspectivă narativă,
timp/spațiu, conflict, modalități de caracterizare etc.