Sunteți pe pagina 1din 7

HUMMINBIRD PIRANHAMAX

Mulţumiri
Vă mulţumim că aţi ales firma Humminbird, marca nr.1 în America în domeniul pescuitului. Firma Humminbird şi-a
câştigat reputaţia prin proiectarea şi fabricarea unui echipament marin de calitate şi fiabil. Aparatul Humminbird este
proiectat cu scopul de a nu crea probleme de utilizare în orice mediu marin. În cazul nefericit în care aparatul
dumneavoastră necesită reparaţii, noi oferim o politică de service exclusivă, fără taxă în timpul primului an de la
cumpărare, şi disponibil la un preţ avantajos după expirarea acestui an. Pentru detalii complete, vedeţi informaţiiile
despre garanţie de la sfârşitul acestui manual. Pentru a beneficia de toate aplicaţiile şi calităţile aparatului
Humminbird, citiţi acest manual cu atenţie.
Aparatul PiranhaMAX are 4 modele:
 PiranhaMAX 210 – Single Beam (Cu o lumină), 160 V x 132 H Display
 PiranhaMAX 215 – Dual Beam (cu lumină dublă), 160 V x 132 H Display
 PiranhaMAX 220 – Dual Beam (cu lumină dublă), 240 V x 160 H Display
 PiranhaMAX 230 – Dual Beam (cu lumină dublă), 240V x 160 H Display
 PiranhaMAX 240 – Tri Beam (cu lumină triplă), 240 V x 160 H Display
Contactaţi Centrul de resurse pentru clienţi fie la nr. de telefon 1-800-633-1468 sau vizitaţi adresa de internet
www.humminbird.com
Avertisment: Acest dipozitiv nu trebuie folosit ca instrument de navigare pentru a preveni coliziunea, eşuare,
deteriorări ale bărcii sau vătămări personale. Când barca este în mişcare, adâncimea apei se poate schimba ărea
repede pentru a vă lăsa timp să reacţionaţi. Întotdeuna folosiţi barca la viteză mică dacă presupuneţi că apa este mică
sau există obstacole în apă.
Precauţie: Nu mânuiţi partea de jos a transmiţătorului în timp ce transmite unde sonar. Contactul prelungit cu
această parte poate provoca discomfort fizic sau vătămări minore ale ţesutului.
Atenţie! Dezasamblarea şi repararea acestei unităţi electronice trebuie efectuată doar de un specialist autorizat.
Orice modificare a numărului de serie sau orice încercare de reparaţie a echipamentului original sau a accesoriilor de
către o persoană neautorizată va duce la pierderea garanţiei. Mânuirea şi/sau deschiderea acestei unităţi poate duce la
expunerea la plumb, în formă de aliaj de sudură.
Atenţie! Acest produs conţine plumb, un element chimic cunoscut în California ca element ce produce cancer,
malformaţii şi alte vătămări.
Politica de respectare a mediului înconjurător: Intenţia companiei Humminbird este de a fi un bun
cetăţean care să urmeze toate regulile ştiute şi aplicabile ale mediului în zonele şi ţările unde se vând produsele
noastre. Vom promova şi implementa procese sănătoase de mediu pentru a sprijini regulile naţionale şi
internaţionale.
Declaraţia ROHS: Produsele realizate şi intenţionate să constitue o instalaţie fixă sau o parte a unui sistem
poate fi considerate dincolo de scopul Directivei 2002/95/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27
ianuarie 2003 referitoare la restricţia utilizării anumitor substanţe periculoase împreună cu echipamentul electric şi
electronic.
Declaraţia WEE: Produsele realizate şi intenţionate să constitue o instalaţie fixă sau o parte a unui sistem poate
fi considerate dincolo de scopul Directivei 2002/96/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie
2003 referitoare la deşeurile de echipament electric şi electronic.
Declaraţia conform Regulei 65 a Californiei: Plumbul conţinut de armături şi de firele de cablu este
limitat la 300 de părţi per milion sau mai puţin aşa cum s-a determinat prin metodele de test ale ICP-AES.
Tehnologia sonarului PiranhaMax
Dispozitivul PiranhaMax este detectorul de peşti cel mai uşor de utilizat. Pentru majoritatea pescarilor cu undiţa,
ceea ce trebuie să facă este să activeze acest dispozitiv şi să pescuiască. Dispozitivul PiranhaMax automat determină
adâncimea şi execută reglaje pentru a menţine fundul apei şi peştii vizibili pe ecran.
Dispozitivul PiranhaMax utilizează tehnologia sonar pentru a trimite unde sonore de la traductor în apă. „Ecourile”
care se întorc sunt afişate pe ecran, creând o imagine foarte clară lumii subacvatice, incluzând distanţa spre obiectele
subacvatice cum ar fi fundul apei, peştii şi structura.
Dispozitivul PiranhaMax va avea fie un fascicul sonar simplu, dublu fie un fascicul sonar triplu. Găsiţi descrierea
sonar care se aplică unităţii dumneavoastră.
Sonar cu fascicul simplu
Dispozitivul PiranhaMax 210 foloseşte un sistem sonar cu fascicul simplu de 200 kHz pe o distanţa de acoperire de
20°. Viteza bărcii, duritatea fundului apei, condiţiile apei şi instalaţia traductorului, toate pot afecta capacitatea
adâncimii.
Sonar cu fascicul dublu

1
Dispozitivul PiranhaMax 210 sau PiranhaMax 220 foloseşte un sistem sonar cu fascicul dublu de 200/83 kHz cu o
distanţă de acoperire de (60°). Sonarul cu fascicul dublu este optimizat astfel încât să arate cea mai bună definiţie a
fundului apei folosind fasciculul îngust de 20° şi totuşi poate să indice peştii găsiţi cu fasciculul mare de 60° când
funcţia de identificare a peştelui (Fish ID+) este activată. Fasciculul dublu este ideal pentru o gamă largă de condiţii
– de la ape cu adâncime mică până la cele cu adâncime foarte mare fie în apă sărată sau dulce. Viteza bărcii, acţiunea
valurilor, duritatea fundului apei, condţiile apei şi instalarea traductorului, toate pot afecta capacitatea adâncimii.
Sonar cu fascicul triplu
Dispozitivul PiranhaMax 240 foloseşte două frecvenţe şi trei elemente sonar diferite, unul îngust, două mari, care
transmit semnale la dreapta, stânga şi în jos de la barca dumneavoastră. Fasciculul care merge în jos este de 200 kHz
cu o acoperire de 20°. Acest fascicul menţine o continuitate a datelor referitoare la adâncime reprezentate pe ecran,
direct de sub barca dumneavoastră. Fasciculele din lateral sunt de 455 kHz cu o acoperire de 35°, cu un total de
acoperire pe o distanţă de 90°.
Ce se vede pe ecran
Aparatul PiranhaMax afişează informaţia subacvatică într-un format uşor de înţeles. Partea de sus a afişajului
corespunde suprafeţei ape, iar partea de jos a afişajului corespunde adâncimii setate pentru adâncimea curentă a apei.
Conturul fundului apei variază pe măsură ce adâncimea de sub barcă se schimbă. Datele afişate oferă informaţii
pentru adâncime, peşti şi temperatura apei.
Afişajul PMAX210 (Fascicul simplu) şi PMAX215/220 (Fascicul dublu)
* Unităţile cu Fascicul dublu de 82 kHz reprezintă ţintele în fasciculul larg prin icoane de peşti.
1 – Linia suprafeţei apei
2 – Adâncimea – măsurată la traductor
3 – Temperatura
4 – Distanţa superioară
5 – Interferenţele de la suprafaţă
6 – Structura
7 – Conturul fundului apei
8 – Distanţa inferioară
9 – 82 kHz, simbolul peştilor în alb fascicul mare (doar la dispozitivele cu fascicul dublu)
10 – 200 kHz, simbolul peştilor în negru fascicul îngust
11 – 455 kHz, simbolul peştilor fascicul drept (doar la dispozitivele cu fascicul triplu)
12 – 455, kHz, simbolul peştilor fascicul stâng (doar la dispozitivele cu fascicul triplu)
Afişajul PMAX240 (Fascicul triplu)
* Unităţile cu fascicul triplu reprezintă ţintele în fasciculul din stânga ca şi simboluri pentru peşti orientaţi spre
stânga, iar ţintele din fasciculul drept ca simboluri de peşti îndreptaţi spre dreapta.
Pe măsură ce fundul apei se mişcă, sunt afişate variaţiile de teren şi de compoziţie a fundului apei. Peştii, momeala şi
termoclinele (schimbările de temperatură subacvatice) sunt afişate când sunt detectate. Condiţiile subacvatice variază
mult, deci este nevoie de experienţă şi interpretare pentru a beneficia de toate funcţiile aparatului PiranhaMax –
folosiţi diagrama ca şi ghid pentru condiţiile cele mai întâlnite şi practicaţi folosind aparatul PiranhaMax în adâncuri
cu care sunteţi familiarizaţi.
Activarea şi dezactivarea ON/OFF
Pentru a activa aparatul PiranhaMax, apăsaţi butonul POWER-MENU. Ţineţi apăsat pe butonul POWER-MENU
până când unitatea se dezactivează.
Când dispozitivul PiranhaMax este activat, apare temporar meniul Start-up. Din acest meniu selectaţi Start-up,
Simulator sau Setup.
 Folosiţi Start-up pentru utilizarea pe apă
 Folosiţi Simulatorul pentru a învăţa cum să folosiţi sistemul cu date sonar simulate; accesaţi Simulatorul
apăsând o singură dată tasta cu săgeată dreapta.
 Folosiţi Setup pentru a afişa alte opţiuni din meniul set+up; accesaţi Setup apăsând de două ori tasta cu
săgeată dreapta (pentru mai multe informaţii vedeţi capitolul Setup Menu)
Meniul sistemului
Un meniu al sistemului simplu vă permite să accesaţi setările reglabile ale dispozitivului PiranhaMax. Pentru a activa
meniul sistemului, apăsaţi tasta POWR-MENU. Apăsaţi tasta POWER-MENU în mod repetat pentru a afişa setările
de meniu ale dispozitivului PiranhaMax, câte una o dată. Când o setare de meniu este afişată pe ecran, folosiţi tastele
cu săgeată dreapta şi stânga pentru a regla setările. Setările de meniuri dispar de pe ecran automat după câteva
secunde. În funcţia de operare normală, majoritatea setărilor de meniu salvate în memorie nu vor reveni la valorile
presetate când unitatea este dezactivată. Pentru mai multe informaţii vedeţi opţiunile de meniu individuale.
Notă: De fiecare dată când tasta POWER-MENU este apăsată, lumina din spate luminează
momentar pentru o vizibilitate uşoară noaptea. Reglaţi setarea luminii din meniul LIGHT pentru
a menţine aprinsă lumina din spate.

2
Notă: dacă modul Simulator este selectat din meniul Start-up şi un traductor este conectat, unele
setări de meniu vor fi salvate în memorie chiar după ce unitatea este dezactivată. Schimbările de
meniu nu vor fi salvate în opţiunea Simulator dacă traductorul nu este conectat.
Notă: activând opţiunea de meniu Setup din Meniul principal al sistemului, vă permite să
accesaţi opţiuni adiţionale ale meniului set-up. Pentru mai multe informaţii vedeţi capitolul
Meniul Setup.
Lumina
(Setare nesalvată în memorie)
Prin apăsarea tastei POWER-MENU, lumina apare. Folosiţi lumina din spate pentru pescuitul pe timp de noapte.
Selectaţi fie 0 (off) sau de la 1 la 5 pentru a activa lumina din spate la nivelul dorit (de la 0 la 5, Default=0).
Notă: Funcţionarea continuă a luminei din spate va scădea semnificativ durata bateriei pentru dispozitivul Portabil
PiranhaMax
Sensibilitatea
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare sensibilitatea (Sensitivity). Sensibilitatea controlează cât de multe
detalii sunt vizualizate pe ecran. Crescând sensibilitatea vor fi reprezentate mai multe întoarceri sonar de la peşti
mici şi reziduri suspendate în apă; totuşi ecranul poate deveni mult prea neclar. Când se utilizează în ape limpezi sau
cu adâncimi mari, o sensibilitate mărită arată întoarceri mai slabe care pot aduce interes. Reducând sensibilitatea se
elimină tulburarea de pe ecran care uneori este prezentă în ape tulburi sau mlăştinoase. Dacă sensibilitatea este
reglată la o putere scăzută, afişajul nu va arăta multe întoarceri sonar care ar putea fi peşti. (0-10, Default=5).
Valoarea adâncimii
(Setare nesalvată în memorie)
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare valoarea adâncimii (DEPTH RANGE). Auto este presetarea. Când
este setat pe automat, valoarea cea mai mică a adâncimii va fi reglată de către unitate pentru a urmări fundul apei.
(Auto de la 4 m la 15 m (PiranhaMax 210 şi 215) şi de la 4 m la 250m (PiranhaMax 220 şi 240), Default=Auto)
Notă: La operarea manuală, dacă adâncimea apei este mai mare decât valoare adâncimii
selectate, fundul apei nu se va putea vizualiza pe ecran. Selectaţi Auto pentru a vă întoarce la
operarea automată.
Zoom
(setarea nu este salvată în memorie)
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Zoom. Selectaţi Auto pentru a mări zona din jurul fundului
apei pentru a descoperi peştii şi structura din apropierea fundului apei care nu pot fi vizibili în operarea normală.
Când funcţia Zoom este setată pe automat, valorile superioare şi inferioare ale adâncimii sunt automat reglate pentru
a menţine pe ecran zona de sub şi deasupra fundului apei. Selectaţi Off pentru a reveni la operarea normală. (Off,
Auto, Valori manuale, Default=Off)
Imagine:
- upper zoom range – valoarea zum superioară
- structure – structură
- lower zoom range – valoare zoom inferioară
- magnified bottom with more detail – fundul apei mărit cu mai multe detalii
De asemenea există mai multe de valori manuale care pot fi selectate. Valorile de adâncime manuale sunt
determinate de condiţiile adâncimii actuale.
Alarma pentru peşti
(setarea este salvată în memorie)
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare alarma peştilor (fish alarm). Selectaţi OFF pentru a nu apărea
alarma sau unul din simbolurile următoare pentru a seta alarma. O alarmă va suna când dispozitivul detectează peşti
care corespund setărilor alarmei. Alarma peştelui va suna doar dacă funcţia Fish ID+ este setat pe ON
- o icoană peşte – doar peşti mari
- două icoane peşte – doar peşti mari/medii
- trei icoane peşte – toţi peştii
(Off, Large (Mare), Large/Medium (mare/mediu), All (toate), presetare=Off).
Alarma pentru adâncime (Depth Alarm)
(setarea nu este salvată în memorie)
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Depth Alarm. Selectaţi OFF pentru a nu apărea această
opţiune, sau selectaţi de la 1m la 30m pentru a seta alarma adâncimii. O alarmă se va declanşa când adâncimea este
egală sau mai mică decât valoarea setată. (Off, de la 1m la 30m, Default=Off).
Filtru
(setarea este salvată în memorie)

3
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Filtru. Selectaţi fie OFF fie ON. Filtrul reglează filtrul
sonar pentru a limita interferenţele pe ecran de la diferite surse cum ar fi motorul bărcii, turbulenţe sau alte
dispozitive sonar. (On, Off, Default=OFF)
Meniul Setup
(setarea nu este salvată în memorie)
Apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare Setup. Selectaţi fie Off fie On. (On, Off, Default=OFF)
Când alegeţi meniul Setup, vor fi disponibile opţiuni de meniu adiţionale care nu sunt parte a meniului principal al
sistemului. După selectarea meniului Setup, apăsaţi tasta POWER-MENU pentru a afişa opţiunile meniului Setup,
câte una pe rând. Opţiunile meniului Setup includ:
 Contrast
 Fish ID+
 Vizualizarea fundului apei (Bottom view)
 Alarma bateriei
 Limba (doar internaţional)
 Unităţi (doar internaţional)
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.
Contrastul (Meniul Setup)
(setarea este salvată în memorie)
Asiguraţi-vă că meniul Setup este selectat apoi apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Contrast.
Selectaţi o opţiune de la 1 la 5 (1 la 5, Default=3)
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.
ID-ul peştelui – Fish ID+ (Meniul Setup)
(setarea este salvată în memorie)
Asiguraţi-vă că meniul Setup este selectat, apoi apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia ID-ul
peştelui. Selectaţi fie OFF pentru a vedea undele „brute” de întoarcere sonar, fie ON pentru a vizualiza simbolul
peştilor. ID-ul peştilor foloseşte procesarea avansată a semnalului pentru a interpreta undele de întoarcere sonar şi va
afişa un simbol al peştelui când se întrunesc cerinţe specifice. Un număr selectat de întoarceri de peşti se va afişa
împreună cu adâncimea asociată (On, Off, Default=On)
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.

Fascicul simplu Undă sonar brută Fish 200 kHz Fascicul


ID+ Off îngust, Fish ID+ On
Fascicul dublu Undă sonar brută Fish 200 kHz Fascicul 83 kHz Fascicul mare,
ID+ Off îngust, Fish ID+ On Fish ID+ On
Fascicul triplu Undă sonar brută Fish 200 kHz Fascicul 455 kHz Fascicul
ID+ Off îngust, Fish ID+ On stânga şi dreapta, Fish
ID+ On

Notă: Întoarceri de la fasciculul îngust de 200 kHz sunt reprezentate cu simboluri de peşti
coloraţi în negru în timp ce întoarcerile de la fasciculul larg de 83 kHz şi 455 kHz sunt
reprezentate prin peşti de culoare albă.
Notă: simbolurile peştilor de culoare albă nu sunt disponibile la unităţile sonar cu fascicul
simplu de 200 kHz.
Vizualizarea fundului apei (Maniul Setup)
(setarea este salvată în memorie)
Asiguraţi-vă că meniul Setup este selectat, apoi apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Bottom
View. Această funcţie selectează metoda folosită pentru a reprezenta fundul apei şi structura pe ecran. (Structure ID,
Black (negru), WhiteLine (linia albă), Inverse (invers), Default=Inverse)
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.
ID-ul Structurii (Structure ID) reprezintă întoarcerile slabe prin pixeli deschişi la culoare, iar
întoarcerile puternice prin pixeli închişi la culoare. Această reprezentare are beneficiul de a
asigura că întoarcerile puternice vor fi clar vizibile pe ecran.
Black (Negru) afişează toţi pixelii de deasupra fundului apei în negru, în afară de puterea semnalului. Această
reprezentare are beneficiul de a oferi un contrast mare între fundul apei şi alte întoarceri sonar pe ecran.

4
Inverse (Invers) este o metodă unde întoarcerile slabe sunt reprezentate prin pixeli închişi la culoare iar
întoarcerile puternice prin pixeli deschişi la culoare. Această reprezentare are beneficiul de a asigura că semnalele
slabe vor fi clar vizibile pe ecran.
Alarma bateriei (Meniul Setup)
(setarea este salvată în memorie)
Asiguraţi-vă că meniul Setup este selectat, apoi apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Alarma
bateriei. Selectaţi Off sau 8,5 la 13,5 Volti. Alarma bateriei se declanşează când voltajul bateriei interne este egal sau
mai mic decât setarea din meniu. (Off, 8,5 la 13,5 Volti, Default=Off)
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.
Limba (Meniul Setup)
(setarea este salvată în memorie, doar internaţional)
Asiguraţi-vă că meniul Setup este selectat, apoi apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Limba
(language) (doar la unităţile internaţionale). Această funcţie selectează limba de afişare a meniului (setările variază,
Default=Engelză).
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.
Unităţi (Meniul Setup)
(setarea este salvată în memorie, doar internaţional)
Asiguraţi-vă că meniul Setup este selectat, apoi apăsaţi butonul POWER-MENU până când apare funcţia Unităţi
(doar la unităţile internaţionale). Această funcţie selectează unităţile de măsură (Feet/F, Metri/C, Stânjen/C
(Fathoms/C), Default=Metri/C, unde F reprezintă gradele Fahrenheit, iar C gradele Celsius)
Treceţi prin toate opţiunile meniului Setup pentru a işi din acest meniu.
Întreţinere
Apartul PiranhaMax este proiectat astfel încât să vă ofere mulţi ani de funcţionare fără probleme fără nici o
întreţinere. Urmaţi aceste simple proceduri pentru a vă asigura că aparatul dumneavoastră vă oferă performanţe de
vârf.
Dacă dispozitivul intră în contact cu un spray sărat, ştergeţi zonele afectate cu o cârpă umezită în apă curată.
Nu folosiţi un lichid de curăţare chimic pe lentilă, acest fel de lichid poate provoca crăparea lentilei.
Când curăţaţi lentila protectoare de pe ecran, folosiţi un material moale, neabraziv. Nu ştergeţi dacă pe lentiăe se
găsesc grăsimi sau impurităţi. Aveţi grijă să nu zgâriaţi lentila.
Dacă barca dumneavoastră rămâne în apă pentru perioade de timp mai lungi, depunerile marine pot reduce
eficacitatea traductorului. Periodic, curăţaţi suprafaţa traductorului cu detergent lichid.
Dacă barca nu este utilizată în apă pentru o perioadă mai lungă, va dura mai mult timp până se va uda traductorul
când îl veţi pune din nou în apă. Micile bule de aer se pot lipi de suprafaţa traductorului şi perturbă funcţionarea
corespunzătoare. Aceste bule se risipesc în tim, sau puteţi şterge suprafaţa traductorului cu degetele după ce l-aţi
introdus în apă.
Nu lăsaţi niciodată aparatul într-un portbagaj sau o maşină – temperaturile mari din timpul perioadelor călduroase
pot provoca daune aparatelor electronice.
Probleme de funcţionare
Nu încercaţi să reparaţi singuri dispozitivul PiranhaMax. În interior nu se gasesc componente care se pot mânui cu
unelte obişnuite, sunt necesare tehnici şi unelte speciale pentru a asigura păstrarea calităţii de rezistenţă la apă a
carcasei. Reparaţiile se fac doar de către tehnicieni autorizaţi.
Multe solicitări de reparaţie sunt primite de către firma Humminbird care implică unităţi care de fapt nu au nevoie de
reparaţie. Aceste unităţi sunt returnate cu eticheta „nu s-a gasit nici o problemă”. Dacă aveţi vreo problemă cu
aparatul PiranhaMax, folosiţi următorul ghid pentru probleme tehnice înainte de a suna la Centrul pentru clienţi sau
de a trimite unitatea pentru reparat.
1. Nu se întâmplă nimic când activez dispozitivul.
Verificaţi conexiunea cablului de alimentare la ambele capete. Asiguraţi-vă că acest cablu este corect conectat la o
sursă de energie sigură – conductorul roşu la pozitiv, conductorul negru la negativa sau în pământ. Asiguraţi-vă că
alimentarea este între 10 şi 20 VDC. Dacă unitatea este cablată prin intermediulu unui panou cu duze, asiguraţi-vă că
acest panou este alimentat. Adesea panourile cu duze au un buton separat.
De asemenea, adesea o duză pare să fie bună când de fapt nu este bună. Verificaţi duza cu un dispozitiv de testare sau
înlocuiţi-o cu una care ştiţi că este funcţională.
Verificaţi legătura de alimentare a dispozitivului PiranhaMax. E possibil să introduceţi forţat cablul de alimentare în
priză incorect.. dacă conectorul este inversat, unitatea nu va funcţiona. Examinaţi contactele de pe partea din spate a
unităţii pentru a vă asigura că nu există nici o coroziune.
2. Nu se detectează nici un traductor
Dispozitivul PiranhaMax are capacitatea de a detecta şi identifica dacă un traductor este conectat. Când este activat,
dacă apare mesajul „traductor neconectat”, asiguraţi-vă că un conector corespunzător traductorului este introdus în
unitate. În plus, verificaţi cablul traductorului de la un capăt la altul pentru a vedea dacă nu este fisurat în exterior.
De asemenea asiguraţi-vă că traductorul este cu totul introdus sub apă. Dacă traductorul este conectat la unitate prin

5
intermediul unui comutator, temporar conectaţi-l direct la unitate şi încercaţi din nou. Dacă nici una din aceste
acţiuni nu identifică vreo problemă, probabil că traductorul este defect. Dacă returnaţi unitatea pentru reparaţii,
asiguraţi-vă că introduceţi şi traductorul.
3. Pe ecran nu este vizibil nici un indicator al fundului apei
Dacă pierderea datelor depsre fundul apei apare doar la bărcile cu viteză mare, traductorul trebuie reglat – pentru
detalii citiţi Ghidul de instalare Piranha. De asemenea, în ape foarte adânci, poate că va fi necesar să creşteţi setarea
sensibilităţii manual pentru a menţine o redare grafică a fundului apei. Dacă folosiţi un comutator pentru traductor
pentru a conecta două traductoare la dispozitivul PiranhaMax, asiguraţi-vă că acesta este în poziţia corectă pentru a
conecta un traductor care este în apă. (Dacă este selectat un traductor cu motor de pescuit cu reductor şi acesta nu
este în apă, nici o informaţie nu va apărea pe ecran). Dacă nici una din aceste acţiuni nu rezolvă problema, verificaţi
cablul traductorului de la un capăt la altul dacă nu are vreo fisură în exterior. Dacă traductorul este conectat la unitate
prin intermediul unui comutator, temporar conectaţi-l direct la unitate şi încercaţi din nou. Dacă nici una din aceste
acţiuni nu identifică vreo problemă, probabil că traductorul este defect. Dacă returnaţi unitatea pentru reparaţii,
asiguraţi-vă că introduceţi şi traductorul.
4. În ape cu o adâncime mică, indicatorul fundului apei arată goluri şi se afişează date
ale adâncimii neconsistente.
Aparatul PiranhaMax va funcţiona bine în apă cu adâncimea de 90 cm sau mai mult. Adâncimea este măsurată de la
traductor, nu de la suprafaţa apei
5. Unitatea se activează înainte de a apăsa tasta POWER-MENU şi nu se stinge.
Verificaţi cablul traductorului – dacă învelişul exterior al cablului a fost tăiat şi cablul este în contact cu metal
neizolat, va trebui să reparaţi ruptura cu bandă izolantă. Dacă cablul nu are nici o problemă, deconectaţi traductorul
de la unitate şi vedeţi dacă problema s-a corectat pentru a confirma sursa problemei.
6. La viteză mare imaginea are goluri.
Traductorul trebuie să fie reglat. Dacă traductorul este montat pe tabloul din spate, aveţi la dispoziţie două reglaje:
înălţimea şi unghiul de funcţionare. Efectuaţi mici reglaje şi mergeţi cu barca la viteză mare pentru a verifica efectul.
Se poate că va trebui să încercaţi de mai multe ori pentru a optimiza funcţionarea la viteză mare. De asemenea
aceasta ar putea fi rezultatul aerului sau turbulenţelor din locul în care este montat traductorul provocate de nituri,
margini, etc.
7. Unitatea pierde curent la viteze mari.
Dispozitivul PiranhaMax este prevăzut cu protecţie păentru supra tensiune care dezactivează unitatea când tensiunea
internă depăşeşte 20 VDC. Unele motoare externe nu reglează eficient alimentarea de ieşire a alternatorului
motorului şi poate produce tensiune care depăţeţte 20 volţi în regim ridicat.
8. Afişajul începe să pălească. Imaginile nu sunt suficient de clare aşa cum ar fi
normal.
Verificaţi tensiunea internă. Dispozitivul PiranhaMax nu va funcţiona cu tensiune internă sub 10 VDC.
9. Afişajul arată multe puncte negre la viteză mare şi la setarea de mare sensibilitate.
Vedeţi zgomote sau interferenţe cauzate de diferite surse. Zgomotul poate fi provocat de alte dispozitive electronice.
Stingeţi orice aparat electronic din apropiere şi vedeţi dacă problema mai persistă. Zgomotul poate fi provocat şi de
motor. Dacă zgomotul motorului provoacă interferenţe, problema se va intensifica la funcţionarea în regim ridicat.
Reduceţi viteza motorului ţinând barca pe loc pentru a izola cauza. Cavitaţia elicei poate şi ea să apară ca zgomot pe
ecran. Dacă traductorul este montat prea aproape de elice, turbulenţa generată poate interveni în semnalul sonar.
Asiguraţi-vă că traductorul este montat la cel puţin 380 mm de elice.
Achiziţionarea la nivel internaţional
O garanţie separată se oferă de distribuitorii internaţionali pentru unităţi achiziţionate în afara Statelor Unite. Această
garanţie este inclusă de distribuitorul local şi acest distribuitor are drept de service pentru unitatea dumneavoastră.
Garanţiile sunt valabile doar în zonele de distribuţie externă. Unităţile achiziţionate în Statele Unite sau Canada
trebuie returnate fabricii noastre din Statele Unite pentru service.
Specificaţii

Capacitatea de adâncime ............... 185m – PMAX210 şi 215


........................................................ 250m – PMAX220 şi 240
Alimentare externă ........................ 100 Watts (RMS) - PMAX210 şi 215
........................................................ 200 Wattz (RMS) - PMAX220 şi 240
Frecvenţa de operare....................... 200 kHz Fascicul simplu(PMAX210)
........................................................ 200 kHz şi 83 kHz Fascicul dublu (PMAX215 şi 220)
........................................................ 200 kHz şi 455 kHz Fascicul triplu (doar la PMAX240)
Aria de acoperire (PMAX210) ....... 20° @ - 10 dB în 200 kHz

6
Aria de acoperire (PMAX215 şi 220 ....... 60° @ - 10 dB în 83 kHz
.................................................................. 20° @ - 10 dB în 200 kHz
Aria de acoperire (PMAX240) ....... 20° @ - 10 dB în 200 kHz
.................................................. 90° Acoperire totală (două fascicule de 35°) @ 10 dB în 455 kHz
Separarea ţintei ............................... 63,5 mm
Alimentarea cerută .......................... 10-20 VDC
Matricea afişajului ......................... 160 V x 132 H – (PMAX210 şi 215)
........................................................ 240 V x 160 H – (PMAX220 şi 240)
Traductor ........................................ XHS-9-20-T sau XNT-9-20-T
Lungimea cablului traductorului .... 6 m