Sunteți pe pagina 1din 20

Toxicologie Medicină Legală Grupa VIII

Toxicologie Medicină Legală este analiza otrăvuri •i toxine, ambele care sunt substan•e care daune sau ucide
organismele vii. Prin conven•ie, otrava cuvântul este folosit pentru materiale toxice, care sunt elemente (cum ar fi
arsenic, plumb, mercur •i alte metale grele) sau compu•i chimici simpli, cum ar fi cianura de potasiu. Toxina cuvânt este
folosit pentru un material toxic care este produsă de un organism viu, cum ar fi aconitine, coniină •i al•i alcaloizi.
Toxinele sunt în general mult mai complexe molecule decat cele care sunt otrăvuri simple, iar multe dintre ele sunt
letale la doze mult mai mici decât cele otrăvuri simple.

Toxicologie Medicină Legală a debutat în anul 1836, când sco•ian chimist James Marsh vizionat un vinovat gratuit om de mers pe jos. Hotărât să nu lase să se întâmple din nou,

Marsh a anun•at omonim Marsh de test, primul test medico-legal de încredere Marsh dedicat o mare parte din timpul său liber în următorii câ•iva ani pentru a dezvolta un test de

pentru arsen •i antimoniu. La începutul secolului al 19-lea, compu•i ai arsenicului au încredere pentru arsenic. Testul Marsh în cele din urmă a fost conceput revolu•ionar atunci, •i este

fost utilizate pe scara larga in mai multe scopuri, •i au fost disponibile la un cost încă folosit în prezent de către laboratoare de criminalistica în jurisdic•ii care nu î•i pot permite

redus. -Ar fi criminali apoi considerate arsenic o otrava ideala deoarece compusi de spectrometre de masă •i toate celelalte instrumente scumpe de obicei găsite în laboratoarele de

arsenic au fost letale în doze mici, u•or solubil, fără miros, gust, •i imposibil de criminalistică moderne.

detectat. Deoarece simptomele de otrăvire cu arsenic sunt foarte asemănătoare cu


simptomele de gastroenterita, un număr extrem de mare de victime crima au fost în
schimb se crede că au murit din cauze naturale. În câteva decenii, toxicologie medico-legale a fost bine dezvoltat. Sute de teste
medico-legale specifice au fost concepute. Un chimist medico-legală încă trebuia
să •tie ce căuta, dar dacă această substan•ă a fost prezent, testele ar identifica.
teste chimice fiabile au fost concepute pentru cele mai multe otrăvuri comune, •i
Dar, chiar dacă a fost suspectat de crima de arsenic, nu a existat nici o modalitate ar fi otrăvitori nu se mai poate presupune că otrăviri ar trece neobservată.
u•oară de a dovedi. Marsh a dezvoltat testul său în frustrare după ce a urmărit doar un
astfel de criminal du-te gratuit. În 1832, Marsh a depus mărturie ca martor expert la
procesul lui John Bodle, care a fost acuzat de uciderea bunicului său de a pune
arsenic în cafea. Marsh folosit testul apoi standard pentru arsen, amestecarea unui În anii 1860, toxicologul medico-legal de renume mondial, Robert Christison, a fost depus
specimen de material suspect cu acid clorhidric •i hidrogen sulfurat pentru a precipita mărturie pentru urmărirea penală, la judecarea unui criminal acuzat. El a fost întrebat de
arsenicul ca trisulfură arsenic insolubil. procuror în cazul otrăvuri comune ar putea fi detectate în mod fiabil în laborator.
Christison mărturisit că toate otrăvuri vegetale •i minerale comune ar putea fi detectată
cu u•urin•ă, cu o singură excep•ie. În acel moment, judecătorul a ordonat să se oprească
Christison vorbind, îngrijorat de faptul că el ar putea dezvălui numele acestei otravă
Din păcate, în momentul Marsh depus mărturie, specimenul au degradat, iar juriul a „nedetectabil“. (Aceasta a fost otrava aconitine, extrasă din monkshood plantă, care este
fost convins de mărturia •tiin•ifică Marsh. (Această problemă a persistat timp de mul•i letal în doze prea mici pentru a fi detectate prin orice mijloace disponibile la momentul
ani, până la sfâr•itul secolului al 19-lea, in mai multe jurii •i chiar judecătorii au dat respectiv, •i rămâne dificil de detectat azi.)
pu•ină greutate la mărturia exper•ilor criminali•ti.) Bodle a fost achitat, •i

Grupa VIII: Toxicologie Medicină Legală 295


dezavantaje, teste de toxicologie umedă chimie sunt încă utilizate pe scară largă, atât pentru

testarea prezumtiv în domeniu •i în criminalistica laboratoare •i pentru teste de confirmare în mai

pu•in bine echipate laboratoare de criminalistică din jurisdic•ii mai sărace.

Sesiunile de laborator din acest grup folosesc tehnici umed chimie pentru a explora
diferite aspecte ale toxicologiei medico-legale.

costisitoare, consumatoare de timp sau este necesar. In ciuda celor

metodele de analiză instrumentale, dar au fost mai multe substan•e chimice periculoase sau

corespunzătoare. În alte cazuri, testele chimice-umede au fost •i sunt la fel de exacte •i sensibile ca

analiza instrumentală este mult mai sensibilă •i mai precise decât procedurile chimice-umede

retrogradată în mare măsură utilizarea ca prezumtiv „screening“ teste. În multe cazuri, asta pentru că

tehnici de analiză instrumentală toxicologie criminalistică predomină, cu tehnici umed chimie

substituie teste chimice-umede. In prezent, cel pu•in în criminalistica laboratoare de prima lume la,

înainte, cromatografie, spectroscopie, fluorimetrie •i alte tehnici de analiză instrumentală a început să se

296 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science De la mijlocul secolului 20
Salicilat
Determinarea prin
colorimetrie vizuala Lab VIII-1

Echipamente •i materiale

Vei avea nevoie de următoarele elemente pentru a finaliza această sesiune de laborator. (FK01 •tiin•ă Kit de Medicină Legală pentru această
carte, disponibil la http://www.thehomescientist.com . include elementele enumerate în primul grup.)

MATERIALE DE LA KIT MATERIALE FURNIZAȚI

• Ochelari de protecţie • mănuşi

• cilindru gradat de 10 ml • lampa de birou sau de altă sursă de lumină

• pipete • Prosop de hârtie

• Solu•ie standard Salicilat • Soft sticla de băutură sau alt vas de colectare

• salicilat reactiv • Apă distilată sau deionizată

• placă spot • Specimenele: urină (vezi textul)

Lab VIII-1: Determinarea Salicilatul prin colorimetrie vizuală 299


AVERTIZARE

Această sesiune de laborator necesită o proba de urina obtinute de la cineva care a luat recent aspirina sau un alt medicament salicilat. Consumul de aspirina
si alte medicamente salicilat de tineri este asociată cu o inciden•ă crescută a sindromului Reye, o boala potential fatala. În Statele Unite, la Centrul pentru
Controlul si Prevenirea Bolilor, Surgeon General din SUA, Academia Americana de Pediatrie, si Food and Drug Administration recomanda ca aspirina si alte
produse care contin salicilati nu trebuie administrat tuturor celor cu vârsta de 18 ani sau mai tineri. Prin urmare, dacă nu sunte•i de cel pu•in 19 de ani, vă
recomandăm să ob•ină proba de urina de la un adult care a folosit recent aspirina sau un alt produs salicilat cum ar fi un salicilat de metil crema freca
musculare.

Întotdeauna mânerul urină specimene folosind proceduri aseptice, inclusiv purtarea mănu•i •i spălarea bine cu apă •i săpun după manipularea probelor.

Reactivul de testare salicilat, care con•ine fier (III) nitrat, este toxic, oxidant, •i este periculos prin contactul cu pielea sau înghi•ire. Purta•i mănu•i •i ochelari de protec•ie.

Fundal

Colorimetrie este studiul de culoare. A•a cum se aplică la medicină legală, colorimetrie este utilizat pentru a determina procentul de
lumină care este transmis printr-o solu•ie care con•ine un solut colorat, •i de aceea pentru a determina concentra•ia solutului. În
toxicologie medico-legale, că solut poate fi o otravă sau (mai probabil) un compus intens colorat, care se formează atunci când un
anumit tip de otravă reac•ionează cu un anumit reactiv. In prezent, cele mai multe colorimetrie se face instrumental, folosind una
dintre următoarele instrumente.

Colorimetru Spectrofotometru
Un Colorimetrele entry-nivel instrument relativ ieftine sunt disponibile pentru mai A spectrofotometru este o versiune mai sofisticată (•i mult mai scump) dintr-un
pu•in de 1000 $, care permite transmiterea luminii a unei solu•ii care urmează să colorimetru. In loc de a folosi numai lumina alba sau lumina de la trei sau
fie testată cu lumină albă sau cu un număr limitat de lungimi de undă discrete. patru lungimi de undă discrete, un spectrofotometru testează simultan un
Colorimetrele mai vechi folosesc o sursă de lumină albă incandescent, care poate specimen la mai multe lungimi de undă. spectrofotometre ieftin poate proba la
fi utilizat ca atare sau poate fi filtrat pentru a permite testarea transmisiei cu lumină fiecare 10 sau 20 nm peste spectrul vizibil de la 400 de la 700 nm.
colorată. De obicei, astfel de Colorimetrele sunt livrate cu trei filtre, unul albastru Spectrofotometre utilizate în universitate, industriale •i criminalistica
violet, galben una verde •i unul ro•u portocaliu. Colorimetrele mai noi înlocui•i de laboratoare e•antion de obicei la fiecare nanometru (sau mai bine), într-un
multe ori LED-uri colorate pentru sursa de lumină cu incandescen•ă. Înainte de interval de la 200 nm în ultraviolet la 800 la 1100 nm în infraro•u. În cazul în
utilizare, un colorimetru este calibrat prin umplerea tubului specimen, numit cuvetă, cu care un colorimetru este un satâr, un spectrofotometru este un bisturiu. Cele
apă distilată •i setarea colorimetru pentru a citi transmisia de 100% cu acea cuvă mai multe puncte de date determinate de un spectrofotometru poate fi a•ezat
mică loc. Cuveta este apoi umplută cu solu•ia interogat •i utilizată pentru a pe un grafic pentru a se ob•ine o „amprentă“ a caracteristicilor de transmisie
determina procentul de lumină transmisă la una sau mai multe lungimi de undă. ale unei anumite solu•ii pe o gamă largă de lungimi de undă.
Colorimetrele sunt utilizate pe scară largă în procese industriale, cum ar fi
vinificare, în cazul în care nu este necesară o precizie ridicată •i selectivitate.

300 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science
În ciuda omniprezen•a colorimetre •i spectrofotometre în criminalistica laboratoare moderne, Salicilat Extreme nivelurile de toxicitate în ser în jur de 60 mg / dl pentru supradoze
astfel de instrumente nu sunt necesare pentru a ob•ine date utile prin colorimetrie. cronice si 100 mg / dl pentru acute supradoze-este o condi•ie emergentă care
Colorimetria a fost folosit mult timp înainte de astfel de instrumente au devenit disponibile. necesită măsuri extreme, cum ar fi dializa. Corpul uman adult con•ine în mod obi•nuit
Cum? Prin utilizarea unuia dintre cele mai sensibile instrumente disponibile pentru cinci până la •ase litri (50 până la 60 dl) de sânge, toxicitate salicilat atât de acută
determinarea culorii: Mark I globul ocular uman. apare uneori după consumarea numai o jumătate de duzină 500 mg aspirină tablete
pe o perioadă de câteva ore. Copii mici, cu volumul lor de masă corporală •i sânge
mai mici, pot prezenta toxicitate acută salicilat după înghi•irea doar una sau două 500
În această sesiune de laborator, vom folosi colorimetrie pentru a face o determinare cantitativă mg aspirină tablete.
a unei otravă pe care majoritatea oamenilor cred ca un medicament inofensiv: aspirina, de

asemenea, numit acid acetilsalicilic. supradoze accidentale de aspirina apar prea des, cu copiii

victimelor obi•nuite. Sinucidere prin supradoză aspirina este, de asemenea, comună, în ciuda

faptului că moartea prin supradoză aspirina este extrem de neplăcut. •i, cu toate că cele mai Desi aspirina si majoritatea salicilat compu•i sunt incolore, ionii de salicilat
multe decese de la supradoze de aspirina sunt accidente sau sinucideri, omor prin otrăvire formează un complex violet intens colorate cu ioni de fier (III). În această sesiune
aspirina este în nici un caz o raritate. de laborator, vom folosi acest fapt prin construirea unor solu•ii de diferite
concentra•ii cunoscute ale ionilor salicilat, reac•ia dintre aceste solu•ii cu fier (III)
ionii •i comparând vizual intensitatea culorii produsă împotriva unui specimen
similar preparate cu un necunoscut concentra•ia ionilor de salicilat. Prin
Aspirina este metabolizat rapid in organism pentru a forma ioni salicilat. Intervalul compararea intensită•ii culorii violete a specimenului chestiona•i la Cunoaste,
terapeutic pentru ameliorarea durerii este de 10 miligrame (mg) până la 20 mg de salicilat putem estima destul de îndeaproape concentra•ia salicilat a specimenului sub
per decilitru (dl, 100 ml) de ser sanguin. Simptomele de toxicitate salicilat pot apărea la semnul întrebării.
niveluri mai mici de 30 mg / dl, •i sunt, de obicei evidente la niveluri mai mari de 40 mg /

dl.

formulă

Dacă nu ave•i kit-ul, pute•i face până solu•iile de specialitate ve•i avea nevoie, Acesta este uneori folosit ca un analgezic de către persoanele care nu pot tolera
după cum urmează: aspirina. Farmaceutice Salicilatul de sodiu este furnizat de obicei sub formă de
tabletă. Dacă utiliza•i un astfel de tablete, aminti•i-vă că numai 85,64% din masa
Soluție standard Salicilat Solu•ia stoc standardizată salicilat este pur •i simplu
nominală este de ioni salicilat. De exemplu, dacă se dizolvă un mg salicilat
o solu•ie de salicilat de sodiu de concentra•ie cunoscută. Kit-ul include mg / dl
comprimat 500 de sodiu în 100 ml de apă, concentra•ia salicilat de ioni este numai
salicilat 500 solu•ie stoc standard, dar orice concentra•ie în care este suficientă
(500 * 0.8564) = 428,2 mg / dl. Ajusta•i calculele în mod corespunzător.
gamă aproximative, atâta timp cât •tii concentra•ia reală. Pute•i face o solu•ie de
500 mg / dl prin dizolvarea a 0,584 g de salicilat de sodiu (14,36% din masa
moleculară grame de salicilat de sodiu este de sodiu, deci trebuie 584 mg
pentru a ob•ine 500 mg de ion salicilat) •i alcătuiesc solu•ia la 100 ml într-un salicilat reactiv Reactivul salicilat este o solu•ie de ioni de fier (III), identitatea
balon cotat sau cilindru gradat. Dacă ave•i un sold Centigram, mai degrabă exactă •i concentra•ia care nu este critică. Kit-ul include o solu•ie 10% g / v
decât un model de miligram, 0,58 g este o acurate•e acceptabilă pentru această fier nitrat (III) (nitrat feric), prin dizolvarea a 100 g de sare anhidră (sau 167 g
sesiune de laborator. Salicilatul de sodiu este disponibil de la furnizorii de sare de hexahidrat) în apă •i până solu•ia la un litru. Pute•i înlocui o masă
produse chimice de laborator. Farmaciile pot transporta salicilat de sodiu sub aproximativ echivalentă cu orice altă sare solubilă de fier (III) se întâmplă să
acest nume sau sub diferite nume de marcă. aibă la îndemână, cum ar fi clorura ferică sau sulfat feric de amoniu.

Lab VIII-1: Determinarea Salicilatul prin colorimetrie vizuală 301


Procedura de Vlll-1-1: Se prepară o serie de salicilat de CONCENTRĂRILOR

Visual colorimetrie presupune compararea modelului chestiona•i împotriva specimene 3. Folosind aceea•i pipetă, prin transfer cât mai precis posibil 1 ml de 250 mg / dl
cunoscute de diferite concentra•ii. Asta e mult mai u•or de făcut cu exactitate dacă salicilat solu•ie din cilindru gradat la sus-centru bine de matrice. Că bine •i
exemplarele cunoscute sub semnul întrebării •i se află în imediata apropiere. Cel mai cilindrul acum con•in fiecare 1 ml de 250 mg / dl salicilat solu•ie.
bun mod de a face acest lucru este de a crea un 3 × 3 matrice în godeurile unei plăci
spot. Centrul con•ine bine specimenul chestiona•i, iar opt din jur godeurile con•in
cunoscute specimene. Care plasează specimenul interogat imediat adiacent la toate
specimenele cunoscute. 4. Se transferă 1 ml de apă distilată în cilindrul gradat, din nou, cu ajutorul
pipetei pentru a amesteca solu•ia bine. Se transferă 1 ml din 125 mg / dl
salicilat solu•ie la dreapta sus bine de matrice.
Pentru a începe, vom folosi o procedură numită dilu•ie în serie pentru a produce cele
opt concentra•ii de ioni de salicilat, înregistrând acele valori în caietul nostru de
laborator a•a cum vom continua cu dilu•iile. 5. Se repetă dilu•iile •i transferurile pentru a popula rightcenter bine cu 1 ml de
62,5 mg / dl salicilat solu•ie, partea de jos dreapta bine cu 1 ml de 31,25 mg /
dl salicilat solu•ie, partea de jos-centru bine cu 1,0 ml de 15.625 mg / solu•ie
1. Cu ajutorul unei pipete curate, prin transfer cât mai exact posibil 1 ml stoc salicilat dl, inferior stânga bine cu 1 ml de 7.8125 mg / dl salicilat solu•ie, iar la
solu•ie etalon de salicilat (500 mg / dl) la stânga sus •i a •irului. (Linia de sus stânga-centru bine cu 1 ml de 3.90625 mg / dl salicilat solu•ie.
a pipetei, chiar sub bec, este linia 1 ml.)

2. Folosi•i aceea•i pipetă pentru a transfera cât mai precis posibil 1 ml de 500 mg
/ dl salicilat solu•ie la 10 ml cilindru gradat, urmat de 1 ml de apă distilată. Ca întotdeauna, să acorde o aten•ie la cifre semnificative. Având în vedere
Utiliza•i vârful pipetei pentru a amesteca solu•ia. Folosi•i pipeta pentru a inexactită•ile inerente ale metodei noastre, am înregistrat efectiv concentra•iile

trage în sus •i de a expulza solu•ia de mai multe ori pentru a asigura noastre ca ~ 500, 250, 125, 63, 32, 16, 8 •i 4 mg / dl.

amestecarea completă. Cilindrul gradat con•ine acum 2 ml dintr-o solu•ie de


250 mg / dl salicilat.

PROCEDUR VIII- 1-2: TEST reactantul

Următoarea sarcină este de a observa reac•ia reactivului salicilat cu specimene care con•in ioni de salicilat •i pentru a verifica dacă
reactivul nu produce nici o schimbare de culoare în absen•a ionilor de salicilat prin testarea reactivului împotriva gol. Fier (III) ionii
reac•ionează cu ionii de salicilat pentru a forma un puternic violet-colorate complex. Dacă reactivul este prezent în exces, intensitatea
culorii purpurii este direct propor•ională cu concentra•ia de salicilat ioni prezen•i. Culoarea este stabila timp de cel pu•in o oră, a•a că
va avea timp pentru a testa mai multe exemplare sub semnul întrebării. Dacă se execută teste pentru mai mult de o oră, reface dilu•ia
în serie în fiecare oră pentru a pregăti standarde proaspete.

302 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science
1. Se transferă 1 ml de apă distilată, la centrul bine de matrice. Această apă În acest moment, am verificat că reactivul salicilat produce nici o schimbare de
distilată •i serve•te ca martor pentru testarea reac•ia reactivului la o solu•ie culoare cu apă distilată, dar încă nu •tiu dacă sau cum va reac•iona cu o proba de
care nu con•ine ioni de salicilat. urina care nu con•ine ioni de salicilat. Putem stabili că, prin testarea unui specimen
de urina ob•inute de la cineva care nu a ingerat recent orice acid acetilsalicilic sau
alte salicilati.
2. Cu placa sub o lumină puternică, se adaugă două picături de reactiv de testare salicilat

pentru fiecare din cele nouă sonde populate. Înregistra•i observa•iile dumneavoastră în

notebook de laborator. 4. Se transferă 1 ml din proba de urina cunoscute nu con•ine ioni de salicilat la
centrul godeu al plăcii.
3. Folosi•i pipeta pentru a extrage solu•ia în centrul bine. Arunca•i această
solu•ie, se clăte•te pipeta cu apă distilată, •i folosi•i col•ul unui prosop de 5. Se adaugă două picături de reactiv salicilat la centrul de bine. Înregistra•i observa•iile

hârtie pentru a îndepărta picăturile rămase din centrul bine. dumneavoastră în notebook de laborator.

6. Folosi•i pipeta pentru a elabora cât mai mult posibil a solu•iei din centrul de
bine. Utiliza•i col•ul unui prosop de hârtie pentru a îndepărta orice lichid
rămasă din centrul bine.

PROCEDUR VIII- 1-3: TESTA•I PROBELOR pus sub semnul întrebării (S)

Acum, că am stabilit modul în care va reac•iona reactiv salicilat în absen•a •i prezen•a ionilor de salicilat, de data aceasta la
testul interogat Probele de urină pentru prezen•a •i concentra•ia ionilor de salicilat.

1. Se transferă 1 ml din proba de urina interogate la centrul godeu al plăcii. 16 mg / dl bine, dar mai aproape de acesta din urmă, s-ar putea estima
concentra•ia salicilat a specimenului pusă la îndoială de 20 mg / dl. Sau, în
cazul în care culoarea specimenului chestiona•i pare să fie aproape de
2. Se adaugă două picături de reactiv salicilat la centrul de bine. jumătatea distan•ei între 16 mg / dL bine •i mg / dl bine, s-ar putea înregistra
concentra•ia 8 salicilat a interogat •i (16 + 8) / 2 = 12 mg / dl. Înregistra•i cea
3. Compara•i intensitatea culorii violet în centrul de bine împotriva pu•urile din jur mai bună estimare a dvs. concentra•ia în notebook-ul de laborator, cu note
pentru a determina care dintre pu•urile din jur este cea mai apropiată potrivire. de modul în care concentra•ia estimată.
Pute•i interpolate valori. De exemplu, în cazul în care culoarea epruvetei
chestiona•i este între cea a 32 mg / dl bine •i

Lab VIII-1: Determinarea Salicilatul prin colorimetrie vizuală 303


ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE

q1: Cât de precis au putut estima concentra•ia de ioni salicilat în specimenul sub semnul întrebării?

q2: folosind numai materialele •i echipamentele enumerate pentru această sesiune de laborator, descrie o extindere a procedurii experimentale, care ar permite să
determine concentra•ia salicilat cu mai multă precizie.

q3: Dacă testa•i o probă de urină •i se determină că concentra•ia salicilat în acest model este de 400 mg / dl, se poate concluziona că persoana de la care s-a ob•inut
specimenul este mort? Dacă nu, de ce nu? Ce test suplimentar (e) ar tu a alerga pentru a verifica sau infirma ipoteza ta?

q4: Medicamente, inclusiv aspirina, sunt defalcate •i / sau eliminată sub formă nemodificată pe o perioadă de timp. Semieliminare timp (BHT) este perioada în care este
redusă la jumătate concentra•ia medicamentului. De exemplu, dacă BHT este de o oră, după o oră concentra•ia a scăzut la jumătate din valoarea ini•ială, după două ore
până la un sfert din valoarea ini•ială, după trei ore la o optime, •i a•a mai departe. folosind numai materialele listate pentru această sesiune de laborator, descrie o
procedură experimentală pentru determinarea semieliminare timpul de aspirina cu privire la concentra•ia în urină.

304 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science
Detectare Alcaloid
Otrăvurile cu reactiv
Dragendorff lui
Lab VIII-2
Echipamente •i materiale

Vei avea nevoie de următoarele elemente pentru a finaliza această sesiune de laborator. (FK01 •tiin•ă Kit de Medicină Legală pentru această
carte, disponibil la http://www.thehomescientist.com . include elementele enumerate în primul grup.)

MATERIALE DE LA KIT

• Ochelari de protecţie • hârtie pentru cromatografie Placă • La fa•a locului • Specimen: semin•e de mac

• reactiv Dragendorff lui • Acid clorhidric • Eprubete

• tuburi de centrifugare, 15 ml • Pipete • Test de suport tub

• tuburi de centrifugare, 50 ml • Rigla • Specimen: cofeina

MATERIALE FURNIZAȚI

• mănu•i • Foarfece • Apă distilată sau


deionizată

• Betisoare de vata • Scobitori, plastic


• Specimen (e): alcaloizi (op•ional, a

• Creion • sursă de lumină UV (op•ional) se vedea textul)

Lab VIII-2: Detectare Alcaloid Otrăvurile cu reactiv Dragendorff lui 307


AVERTIZARE

reactiv Dragendorff este coroziv •i toxic. Acidul clorhidric este coroziv si emana vapori puternice. Cei mai mul•i alcaloizi sunt toxice, unele dintre ele extrem de puternic. Purta•i
întotdeauna ochelari de stropire, mănu•i •i îmbrăcăminte de protec•ie atunci când se lucrează în laborator.

Fundal

Înainte de utilizarea spectroscopiei •i a altor tehnici de analiza instrumentală a devenit comună în toxicologie criminalistică,
analiza a fost făcută strict prin tehnici umed chimie. Deoarece mul•i alcaloizi, cum ar fi diferite de plante nicotină, stricnina,
aconitine •i coniină-sunt fatale în doze mici, chimi•ti medico-legale în timpul 19 si inceputul secolului 20 dedicat un efort
considerabil pentru dezvoltarea reactivilor care ar putea detecta alcaloizi la concentra•ii foarte mici. Mul•i dintre ace•ti
reactivi sunt reactivi generali alcaloide, oferind rezultate pozitive cu multe sau majoritatea alcaloizilor. Al•ii au fost folosite
pentru alcaloizi specifici diferen•iat.

Cele mai multe dintre ace•ti reactivi au fost alcaloid numit pentru chimi•tii care le-au cromatogramă, unde se dezvolta orice pete alcaloid prezintă o nuan•ă portocalie
inventat, iar cele mai multe sunt acum doar de interes istoric. Câ•iva dintre acei reactivi distinct. Prin calcularea R f pentru fiecare dintre aceste spoturi, un om de •tiin•ă
rămân în uz, cu toate acestea, •i unul dintre cei care este reactiv numit minunat poate identifica fără echivoc alcaloizii specifice prezente pe cromatogramă.
Dragendorff lui, o solu•ie acidă de bismut •i iodură de potasiu, care se ob•ine un precipitat

de culoare portocalie distinctiv cu majoritatea alcaloizilor.

Pute•i ob•ine exemplare alcaloid din mai multe surse. Am folosit chinina (apa
Există mai multe formulări diferite pentru reactiv Dragendorff lui. Chiar •i Dragendorff tonica), nicotină (tutun sau cap la cap de •igară), codeina (câteva picături de

însu•i folosit diferite formulări ale propriului său reactiv. Ceea ce au în comun este sirop de prescrip•ie tuse), pseudoefedrină (alergie comprimate), serotonină

prezen•a unei sări de bismut în solu•ie acidă cu iodură de potasiu. Speciile active, (magazin de produse alimentare de sănătate), emetină (o sticlă veche de sirop

este, probabil, o anumită formă de complex iodobismuthate •i se pare să facă o de ipeca, care ar fi trebuit să deja eliminate; ipecacul nu mai este recomandat
pentru orice scop), •i diverse plante. Multe flori, plante decorative, •i cactu•i
diferen•ă mică, care se utilizează sarea de bismut sau care acidul. Lista Diverse
con•in diferi•i alcaloizi, care pot fi prezente în întreaga plantă sau numai în
formularies bismut, subcarbonat de bismut, clorura de bismut, •i alte săruri de bismut,
anumite păr•i, cum ar fi frunze sau rădăcini. Alcaloizii sunt în general foarte
în combina•ie cu acid acetic, clorhidric, sulfuric sau acid azotic de diferite
slab solubil în apă. Atunci când este prezent în medicamente •i produse
concentra•ii. Fără îndoială, există o formulare optimă pe care o oferă sensibilitate
alimentare, acestea sunt în mod normal sub formă de clorhidra•i, care sunt
maximă, dar pentru scopurile noastre, doar despre orice solu•ie este suficientă
extrem de solubile •i pot fi folosite ca atare. Dacă ob•ine•i alcaloizi din plante
potasiu, bismut-iodură.
surse să fie foarte aten•i •i cercetează plantele •i alcaloizi în cauză; unele sunt
toxice în doze extrem de mici, cel mai bun mod de a le extrage este de a
absorbi materialul vegetal în acid clorhidric diluat.

reactiv Dragendorff este încă folosit pentru testele la fa•a locului prezumtive pentru alcaloizi,

dar utilizarea sa primară în criminalistica laboratoare moderne este ca un dezvoltator de

culoare pentru cromatograme care au fost folosite pentru separarea amestecurilor care con•in

alcaloizi. Deoarece Reac•ionează Dragendorff despre aproape fiecare alcaloidul pentru a

produce pozitiv portocaliu, lui Dragendorff este un excelent reactiv general de alcaloid. reactiv

Dragendorff este pulverizat pe hârtie sau TLC

308 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science
formulă

Dacă nu ave•i kitul FK01, pute•i face până reactiv Dragendorff 2. Se transferă două comprimate Pepto-Bismol •i aproximativ 20 ml de apă într-un
după cum urmează: pahar mic.

1. Dacă nu a•i făcut deja acest lucru, a pus pe ochelari de protec•ie stropi, mănu•i •i 3. Swirl paharul până când tabletele au spart în pulbere. subsalicilat Bismut
îmbrăcăminte de protec•ie dumneavoastră. •i lian•ii utiliza•i în tabletele sunt ambele foarte insolubile în apă, astfel
încât să nu se îngrijoreze dacă se pare că nici unul dintre pulberea sa
2. Tare un pahar mic •i transfer de 0,4 g de bismut în pahar.
dizolvat.

3. Se transferă 10 ml de acid clorhidric concentrat în pahar •i amesteca•i


4. Se adaugă aproximativ 10 ml de acid clorhidric concentrat în pahar. Se
până când se dizolvă sare solidă.
agită vasul, ocazional, până când încetează spumarea. În acest
4. Tare un al doilea pahar mic, •i transferul de 5 g de iodură de potasiu în pahar. moment, apare lichid alb cretos.
Se adaugă aproximativ 50 ml de apă distilată sau deionizată la pahar •i
5. Se lasă con•inutul paharului să se stabilească. Majoritatea precipitatelor
amesteca•i până când se dizolvă sare solidă.
materiei solide, dar suficient rămâne suspendat pentru a da un aspect alb
tulbure lichid.
5. Se toarnă con•inutul primul pahar, în al doilea vas. Se clăte•te primul
6. Filtru sau atent decantează lichidul în al doilea pahar pentru a îndepărta cât
pahar cu câ•iva mililitri de apă •i se transferă clătire la al doilea
mai mult posibil a solidelor nedizolvate.
pahar.
7. Se dizolvă 7 g de iodură de potasiu în câ•iva mililitri de apă •i se transferă
6. Adu volumul în paharul de laborator până la 100 ml cu apă distilată •i se
această solu•ie în paharul de laborator care con•ine solu•ia de bismut.
transferă solu•ia galbenă rezultată de aur pentru o sticlă de stocare etichetate
Solutia presupune imediat un galben-brun, aspect tulbure.
reactiv Dragendorff lui. Dacă sunte•i în imposibilitatea de a ob•ine bismut, pute•i
utiliza următoarea procedură alternativă pentru a face o solu•ie utilizabilă de
reactiv Dragendorff de la tablete Pepto-Bismol sau echivalentul generic. Aceste 8. Adu volumul în paharul de laborator până la aproximativ 100 ml cu apă

tablete con•in 262 mg de subsalicilat de bismut per tabletă, ceea ce este distilată, se lasă materialul solid să se a•eze •i apoi se varsă solu•ia limpede de

echivalent în masă bismut până la aproximativ 212 mg de bismut. Prin urmare, culoare galben-brună într-un flacon de stocare etichetat reactiv Dragendorff lui.

putem înlocui două comprimate Pepto-Bismol pentru 0,4 g de bismut. Această Formularea alternativă conduce la o solu•ie de culoare galben-brun, mai degrabă

metodă alternativă nu este destul, dar nu utilizează materiale u•or disponibile. decât de aur galben formulării normale, dar formularea alternativă pare să
func•ioneze corect. De•i am folosit reactiv Dragendorff a preparat prin prima
metodă pentru această sesiune de laborator, am făcut testul de reactiv produs de
a doua metodă prin reac•ia cu apa chinina. Ambii reactivi produ•i amenda,
luminos caracteristic portocalie precipitat de testare un reactiv Dragendorff pozitiv
1. Dacă nu a•i făcut deja acest lucru, a pus pe ochelari de protec•ie stropi, mănu•i •i
pentru alcaloizilor.
îmbrăcăminte de protec•ie dumneavoastră.

Procedura de VIII- 2-1: PREPARE pus sub semnul întrebării alcaloid EXEMPLARE

În această procedură, vom pregăti specimene de diferite substan•e care pot con•ine alcaloizii •i le testa folosind reactiv
Dragendorff pentru prezen•a alcaloizilor. reactiv Dragendorff este neselectiv în sensul că aproape orice randamente
alcaloide un test pozitiv (o suspensie portocaliu strălucitor precipitat care se sedimentează ca un luminos ro•u-portocaliu). In
schimb, reactivul este selectiv în sensul că pu•ini compu•i comuni care nu sunt alcaloizii randament un test pozitiv. reactiv
Dragendorff este destul de sensibil. Acesta produce un test pozitiv cu unii alcaloizi la concentra•ii mai mici de 1: 100.000, •i
cu mul•i alcaloizi la concentra•ii mai mici de 1: 10.000.

Lab VIII-2: Detectare Alcaloid Otrăvurile cu reactiv Dragendorff lui 309


3. Pentru tablete, capsule •i alte specimene farmaceutice, zdrobi•i specimenul
pulbere •i se transferă la tub. Se adaugă aproximativ 3 ml de apă distilată sau
deionizată la tub •i se agită pentru a amesteca con•inutul. Stand tuburile din
rack eprubetă sau un pahar •i se lasă să se dizolve specimene. Nu vă face•i
griji dacă nu toate pulberea intră în solu•ie. Se înregistrează con•inutul fiecărui
tub în notebook-ul de laborator.

4. Pentru semin•e, frunze •i alte specimene vegetale, folosi•i tija de agitare curată sau
o lingură pentru a se pisa sau sfărâma•i fiecare specimen complet •i se transferă
într-un tub. Se adaugă aproximativ 3 ml de apă distilată sau deionizată •i circa 0,25
ml (linia cea mai apropiată vârful pipetei) de acid clorhidric 6 M la tubul •i se agită
1. Dacă nu a•i făcut deja acest lucru, a pus pe ochelari de protec•ie stropi, mănu•i •i îmbrăcăminte de pentru a amesteca con•inutul. Stand tuburile în rack eprubetă sau un pahar de
protec•ie dumneavoastră. laborator, ei vârtej, ocazional, •i apoi se lasă acid diluat pentru a extrage orice
alcaloizilor prezen•i în specimene. Se înregistrează con•inutul fiecărui tub în
2. Etichetă 15 ml tuburi de centrifugă pentru fiecare dintre specimene cunoscute •i notebook-ul de laborator.
sub semnul întrebării. (Dacă ave•i mai multe exemplare decât tuburi, pute•i
înlocui sticle mici sau recipiente similare.)

Procedura de Vlll-2-2: epruvetele pentru prezen•a alcaloizilor

sub formă de clorhidrat solubil.

În cadrul acestei proceduri, vom testa specimenele noastre pregătite pentru prezen•a alcaloizi.
material vegetal •i ud-l în acid clorhidric diluat pentru a transforma forma de bază liberă a alcaloidului la

1. Dacă nu a•i făcut deja acest lucru, a pus pe ochelari de protec•ie stropi, mănu•i •i îmbrăcăminte de Settles precipitat portocaliu la fundul tubului, lăsând lichidul supernatant limpede.
protec•ie dumneavoastră. Dacă un alcaloid este prezent într-o concentra•ie scăzută, lichidul presupune un

vegetal •i în produsele alimentare neprelucrate, cum ar fi semin•e de mac, strivi o cantitate micăaspect
de tulbure, •i poate lua precipitatul ceva timp să se a•eze. La concentra•ie
2. Etichetă •ase eprubete A până la F •i le loc în rack tub de testare. foarte scăzută, poate dura câteva minute pentru o u•oară nebulozitate să se
dezvolte. Înregistra•i observa•iile dumneavoastră în notebook de laborator.

câ•iva mililitri de apă. Pentru alcaloizilor în formă de bază liberă, cum ar fi cele prezente în materialul
3. Se transferă aproximativ 2,5 ml din fiecare solu•ie alcaloid la tubul de testare
corespunzător. (Lăsa•i cel pu•in 0,5 ml din fiecare probă în tubul de
centrifugare. Vom folosi ca în procedura următoare.)
normal, sub formă de clorhidrat solubil în apă, pute•i dizolva pur •i simplu o cantitate mica de pudra în
Tubul de testare în stânga VIII-2-1 Figura apare a avea un u•or precipitat în
fundul tubului, dar asta e doar un artefact fotografic. De fapt, con•inutul
4. Se transferă aproximativ 0,5 ml de reactiv Dragendorff la fiecare tub de testare acelui tub au o culoare aurie clară fără solide în partea de jos a tubului.

Pentru•itestul
să observe rezultatele.
de alcaloizilor Dacăîn
prezen•i unprodusele
alcaloid este prezent într-o
farmaceutice, concentra•ie
în care alcaloid este prezent în mod
relativ ridicată, lichidul presupune imediat un luminos galben-portocaliu,
aspect opac, a•a cum se arată în Figura VIII-2-1. În câteva minute, un luminos

testate ca atare, fără preparare suplimentară, sau dacă este necesar, se diluează cu apă distilată.

Variază în func•ie de sursa de alcaloid. Unele exemplare, cum ar fi apa tonică sau sirop de tuse, pot fi

310 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science Gradul de pregătire necesare
Figura VIII-2-1: Negativ (stânga) •i teste de reactiv pozitiv Dragendorff lui pentru un
alcaloid

Procedura de Vlll-2-3: Analyze ALCALOIZILOR Utilizarea hârtiei

CROMATOGRAFIE

În cadrul procedurii precedente, am stabilit că reactivul Dragendorff este un reactiv de precipitare bun pentru testarea alcaloid,
dar testele de precipitare ne spun nimic despre identitatea alcaloid. În această procedură, vom utiliza cromatografie pe hârtie
pentru a cromatogramelor produc de alcaloizi cunoscu•i, vizualizează aceste cromatograme cu reactiv Dragendorff lui, •i de a
determina R f Valorile pentru fiecare alcaloid. Vom produc apoi la fa•a locului o bandă cromatografică cu un amestec de alcaloizi,
să dezvolte •i să vizualizeze cromatograma •i determină R f Valorile pentru fiecare alcaloid prezent în amestec.

1. Dacă nu a•i făcut deja acest lucru, a pus pe ochelari de protec•ie stropi, mănu•i •i îmbrăcăminte de 3. Vom folosi tuburi de 50 ml de centrifugă borcane de cromatografie. Se transferă

protec•ie dumneavoastră. suficientă apă caldă pentru fiecare tub să-l umple doar la partea de sus a sec•iunii

conice din partea de jos a tubului. Înlocui•i capacele pe tuburi •i ia pus deoparte

2. suficiente benzi de hârtie pentru cromatografie tăiate pentru fiecare dintre specimene •i unul de pentru moment.

rezervă. Fiecare bandă trebuie să fie de aproximativ

2.5 × 10 cm, doar lungi •i suficient de larg pentru a se potrivi în interiorul unui tub de

centrifugă de 50 ml. (Purta•i mănu•i în timp ce vă pregăti fâ•iilor; uleiuri pielii interferează Noi folosim apă caldă •i capacul imediat tuburile pentru ca ne dorim ca aerul
cu dezvoltarea cromatogramele.) Se taie două col•uri din acela•i capăt al fiecărei benzi, din interiorul tuburilor care urmează să fie saturat cu vapori de apă. Altfel,
pentru a permite în partea inferioară a benzii pentru a pătrunde în interiorul păr•ii conice aerul uscat în tuburile se pot evapora apa din cromatogramele pe măsură ce
la partea de jos a tubului. Trage o linie de creion pe lă•imea fiecărei benzi, aproximativ 2 dezvoltă, interferează cu procesul de dezvoltare.

cm de capătul ascu•it al benzii. Pune-un mic punct în apropiere de centrul fiecărei linii.

La capătul superior al fiecărei benzi, aceasta eticheta pentru alcaloidul

corespunzătoare.

Lab VIII-2: Detectare Alcaloid Otrăvurile cu reactiv Dragendorff lui 311


4. Folosind o scobitoare curată pentru fiecare solu•ie, la fa•a locului fiecare dintre benzile 11. Pune•i banda deoparte să se usuce pe o coală curată de hârtie sau un prosop de
de cromatografie cu solu•ia alcaloid corespunzătoare din fiecare tub de centrifugă. Se hârtie. Înainte de a se usuca, utiliza•i creionul pentru a face un semn hash pe
transferă cea mai mică picătură posibilă din vârful scobitoare pentru a marca centrul de fiecare parte a benzii pentru a indica progresul maxim al frontului de solvent.
pe linia a fiecărei benzi. Se lasă fiecare loc să se usuce în timp ce la fa•a locului (După uscarea lise, frontul de solvent nu va mai fi vizibil.)
celelalte fâ•iile.

5. Când a•i văzut toate benzile cu solu•iile alcaloid cunoscute, se repetă spotting În cazul în care benzile sunt uscate, nu există nici o diferen•ă evidentă de
pentru toate benzile. Încerca•i să plasa•i fiecare spot nou direct pe partea de aspectul original, deoarece alcaloizilor sunt incolore. Pentru a face pete
sus a locului uscat. Scopul este de a obtine cel mai mic •i cel mai concentrat la alcaloid vizibile, vom vizualiza croamtogramele prin tratarea lor cu reactiv
fa•a locului posibil, pe fiecare bandă. Respot fiecare bandă până când a•i Dragendorff lui.
identificat cel pu•in cinci ori •i apoi se lasă benzile să se usuce complet.

12. Dacă ave•i un ultraviolete (UV), sursa de lumină disponibilă, ar trebui să-l utiliza•i
6. Alege•i două sau trei dintre solu•iile alcaloid cunoscute. Se transferă trei picături întotdeauna în primul rând pentru a vizualiza o cromatogramă, înainte de a
din fiecare solu•ie la aceea•i sondă pe placa spot. Utiliza•i vârful unui încerca mijloace chimice de a vizualiza cromatogramei, cum ar fi reactivul
scobitoare curat pentru a amesteca solu•iile. Dragendorff sau iod fumans. Multe anali•i incolore, inclusiv unele alcaloizi,
fluorescente la lumina UV. Lua•i-vă cromatograme dezvoltat într-un dulap sau o
altă zonă întunecată, •i să le vizualiza•i sub sursa de lumină UV. În cazul în care
7. La fa•a locului banda cromatografică suplimentară cu solu•ie de alcaloizi orice urme ale analitului sunt vizibile sub UV, utiliza•i creionul pentru a marca
mixte, lasă să se usuce •i apoi respot un total de cel pu•in cinci ori. pozi•iile •i lor extensii. Figura VIII-2-2 arată izbitoare cu fluorescen•ă
verde-albastru al chinina alcaloid, care este prezent la numai 83 păr•i per milion
într-o sticlă de apă tonică.
8. •inând prima bandă în afara una dintre cele 50 de tuburi de centrifugă ml,
verifica•i dacă nivelul apei din tubul nu este suficient de mare pentru a ajunge
la fa•a locului pe banda. Cât mai repede posibil, îndepărta•i capacul din tub,
glisa•i banda în tubul (ascu•it capăt în jos) •i recapitulam tubul. 13. A•eza•i prima cromatograma pe o coală curată de hârtie sau un prosop de
hârtie. Se transferă câteva picături de reactiv Dragendorff la un schimb de
bumbac. Pune•i vârful tamponului la centrul păr•ii superioare a benzii •i
9. Repeta•i pasul 8 pentru celelalte fâ•ii. •terge•i în jos, umezirea centrul benzii de-a lungul lungimii sale, până când
ajunge la fa•a locului. Dacă este necesar, adăuga•i mai reactiv la tampon de
10. Păstra•i un ochi pe aproape tuburi pentru a viziona progresul dezvoltării. Banda bumbac. Scopul nu este de a absorbi întreaga bandă, dar pentru a se umezi
de hârtie stabile•te apa din partea de jos a tubului prin ac•iune capilară. Ca zona benzii unde sunt prezente urmele alcaloid. In func•ie de alcaloid •i
progrese de dezvoltare, linia frontului solvent urcă tot mai sus pe banda. Când cantitatea prezentă în urme, un plasture galben-portocaliu pot să apară
linia frontului de solvent se apropie de partea de sus a unei benzi, imediat sau poate dura câteva minute pentru a deveni vizibile.
descăpăcesc tubul •i îndepărta•i banda.

Nu lăsa•i solventul să ajungă în partea de sus a benzii. În cazul în care o face, că 14. Folosind un tampon proaspăt de fiecare dată, repeta•i pasul 13 pentru fiecare dintre celelalte

cromatogramă este distrus •i trebuie să fie refăcute. cromatogramelor.

312 DIY Știință: Ghid ilustrat pentru Acasă Experimente Forensic Science
Figura VIII-2-2: Chinina în apă tonică fluorescen•ă în lumină UV 15. După benzile au vizualizat, se măsoară distan•a pe prima bandă din centrul
spotului original la marcajul progresului maxim al frontului de solvent linie.
Înregistra•i această valoare în notebook-ul de laborator. Apoi se măsoară
distan•a de la fa•a locului original la centrul urmelor alcaloid vizualizate, •i
înregistrează această valoare în notebook-ul de laborator.

16. Se calculează R f valoare pentru că alcaloidul prin divizarea


a doua valoare de prima. De exemplu, dacă distan•a de la punctul ini•ial la
progresul maxim al frontului de solvent este de 7,5 cm, iar distan•a de la
punctul ini•ial la urmele alcaloid este de 2,5 cm, se calculează R f valoare
pentru alcaloidul ca (2,5 / 7,5) = 0,33. Se înregistrează R f valoare pentru că
alcaloid în notebook-ul de laborator.

17. Repeta•i pa•ii 15 •i 16 pentru fiecare dintre celelalte


cromatogramele alcaloizi dvs. cunoscute.

18. Repeta•i pa•ii 15 •i 16 pentru cromatograma solu•iei alcaloid

amestecate. În acest caz, ar trebui să ave•i mai multe urme alcaloid

prezent. Se calculează separat R f


Valorile pentru fiecare.

19. Compara•i fiecare dintre R f valorile din alcaloizi dumneavoastră mixte

cromatogramă cu cele ale alcaloizi cunoscute, •i încearcă să identifice


fiecare dintre alcaloizii mixte bazate pe similaritatea lor R f valorile celor din
Cunoaste tale.

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE

q1: Care dintre specimene alcaloid cunoscute nu a precipitat reactiv Dragendorff lui?

q2: În cazul în care R f Valoarea unui exemplar este pus la îndoială aceea•i cu cea a unuia dintre specimene cunoscute, se poate identifica cu modelul alcaloid interogat ca fiind potrivite
cunoscute specimen?

Lab VIII-2: Detectare Alcaloid Otrăvurile cu reactiv Dragendorff lui 313