Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

RAPORT DE EXPERTIZARE

POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR RAPORT DE EXPERTIZARE BUCURESTI 2012

BUCURESTI

2012

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

RAPORT DE EXPERTIZARE METANOL

Master: Expertizarea produselor chimice, alimentelor şi materialelor An: I Masterand: Constantin Hermina-Lorena

BUCURESTI

2012

CUPRINS

Capitolul 1 - Alcoolul metilic

1.1

Prezentare produs

………………………………………

 

3

1.2

Metode de obținere a metanolului

 

4

1.3

Compozitie/informatii despre ingrediente ……………

 

5

1.4

Proprietăți ale metanolului

………

6

1.5

Identificarea pericolelor reactivului chimic

 

8

1.6

Masuri de prim ajutor

8

1.7

Manipulare si depozitare

 

8

1.8

Informatii toxicologice

9

1.9

Informatii ecologice

9

Capitolul 2 - Scopul ultilizarii reactivului

 

2.1

Utilizari ale alcoolului metilic

………….…………

10

2.2

Ambalarea si etichetarea

11

Capitolul 3 - Raport de expertiza

 

3.1

Preambul

………

12

3.2

Sursa litigiului

12

3.3

Istoricul litigiului

12

3.4

Obiectivele expertizei

13

3.5

Procedura de investigatie ………………………………………………

14

3.6

Studierea actelor normative

 

14

3.7

Constatarile expertizei

…………………………

…………

15

Bibliografie………

……………………………………………

16

Anexe

1.

Fisa tehnica

2.

Fisa tehnica de securitate

3.

Norme de tehnica si securitatea muncii

4.

Fisa tehnica de securitate UE 1907/2006

5.

Fisa tehnica de securitate EC 911-155-EEC

7.

Inspectarea etichetei

8.

Convocare firma achizitoare

9.

Convocare firma producatoare

10.

Proces verbal de consemnare a investigatiilor

11.

Factura fiscala

Capitolul 1 - Alcoolul metilic (metanol)

1.1 Prezentare produs

Metanolul este un alcool care se sintetizează prin substituirea în molecula de metan a unui atom de hidrogen cu o grupare - OH (hidroxilică). În natură metanolul poate fi întâlnit în plante ca: bumbacul, brânca-ursului, ierburi sau semințe care conțin uleiuri eterice.

Metanolul mai poate fi obținut prin fermentarea siropului produs din sfecla de zahăr. În procesele de fermentare a fructelor se poate forma metanol prin descompunerea pectinelor. Consumul de metanol poate produce intoxicații grave, acesta poate lua naștere prin distilarea fracționată în mod particular a alcoolului.

Formula chimica a metanolului: CH 3 - OH

Structura

alte denumiri

alcool metilic

carbinol

MeOH

CH 3 OH

67-56-1

lichid incolor

formula chimică

nr. CAS

aspect

Proprietăți

masa molară

32,04 g·mol 1

lichid

−98 °C

65 °C

129 hPa (20 °C)

solubil în apă și soluții polarizate

stare de agregare

punct de topire

punct de fierbere

presiune vapori

solubilitate

Indicații de protecție

presiune vapori solubilitate Indicații de protecție Toxic - Inflamabil R: 11-23/24/25-39/23/24/25 S:

Toxic - Inflamabil

R: 11-23/24/25-39/23/24/25 S: (1/2)-7-16-36/37-45 MAK: 200 ml·m 3 , 270 mg 3

S: (1/2)-7-16-36/37-45 MAK: 200 ml·m − 3 , 270 mg 3 Modelul tridimensional al moleculei de
S: (1/2)-7-16-36/37-45 MAK: 200 ml·m − 3 , 270 mg 3 Modelul tridimensional al moleculei de

Modelul tridimensional al moleculei de metanol

1.2 Metode de obținere a metanolului

Metanolul este un produs de bază al chimiei organice și o cantitate semnificativă de alcool este produsă la o scară largă. În 2008, consumul global de metanol a fost de 45 milioane de tone, iar până în 2012 este de așteptat să se ajungă la la o capacitate de producție apropiată de 85 milioane de tone. China este în prezent cel mai mare producător și consumator de metanol. Este de așteptat ca producția chineză în următorii câțiva ani să depășească 60 milioane de tone. În timp ce în prezent metanolul este cel mai utilizat în sectorul chimic, folosirea sa în cel al combustibililor înregistrează creșteri importante. În 2008, în China au fost comsumate aproximativ trei milioane de tone de metanol ca un amestec de combustibil. Problemele ce implică extinderea pe scară largă și folosirea în proporții mai mari de metanol în combustibil determină dezvoltarea și a altor componente care sunt compatibile cu acesta.

1.2.1 Distilarea lemnului

Distilarea lemnului (carbonizarea) se realizează industrial în cuptoare închise, la o valoare a temperaturii de 500 °C, procentele de substanțe rezultate din lemnele uscate fiind:

15% gaze, 25% apă, 2% metanol, 6% acid acetic, 18% gudroane, 34% mangal, aceste valori variind în funcție de esența lemnului folosit și de modul cum a fost realizată distilarea. Gazele și vaporii rezultați sunt trecuți într-o instalație de condensare, de unde gazele necondensabile sunt separate. Cele au o putere calorifică de 2000-3000 kcal/m3 și pot fi întrebuințate pentru încălzire a retortelor, a cazanelor cu abur, etc. Condensatul este format din acid pirolignos și gudroane de lemn. Acidul pirolignos este un amestec de 8-10% acid acetic și omologi, 3& fracție alcoolică, 7% gudroane solubile și 80% apă.

Îndepărtarea gudroanelor solubile de condensat se face prin distilare; acestea rămân ca reziduu pe vasele de distilare. Vaporii de acid pirolignos sunt trecuți în vase ce conțin lapte de var, unde acidul acetic este reținut sub formă de acetat de calciu, iar restul produselor volatile (fracția alcoolică) se trece mai departe în coloanele de fracționare pentru separarea componentelor. Fracția alcoolică are aproximativ următoarea compoziție: 65-70% metanol, 10- 15% acetonă, 10-15% acetat de metil, 1-3% acetaldehidă, 0,5-1% alcool alilic. Fracțiile de la începutul distilării celei alcoolice cum și cele de la sfârșit sunt amestecate și comercializate sub denumirea de „spirt denaturat”.

1.2.2 Obținerea din gazul de sinteză

Materia primă - amestecul format dintr-o parte oxid de carbon și două părți de hidrogen (gazul de sinteză) - este trecută sub presiunea de 200-300 atm și o temperatură de 300-400 °C, peste catalizatori (oxid de zinc și oxid de crom). Condițiile de reacție trebuie respectate deoarece materia primă, la alte valori ale parametrilor, se treansformă în benzine sintetice (procedeul Fischer-Tropsch). De asemenea, la presiuni și temperaturi mai ridicate,

alături de metanol se mai obțin alcooli superiori, îndeosebi alcool izobutilic. Sinteza metanolul este descrisă de reacția:

izobutilic. Sinteza metanolul este descrisă de reacția: Obținerea gazului de sinteză prin conversia metanului se

Obținerea gazului de sinteză prin conversia metanului se poate realiza catalitic în prezența oxigenului, a vaporilor de apă și dioxid de carbon. Aburul favorizează trecerea oxidului de carbon în bioxid de carbon, iar în exces de acest compus, echilibrul se deplasează spre formare de CO2, o reacție puternic endotermă:

spre formare de CO2, o reacție puternic endotermă: Gazul de sinteză obținut, după ce sunt îndepărtate

Gazul de sinteză obținut, după ce sunt îndepărtate urmele de CO2, apă și CH4 netransformat, este comprimat la presiunea necesară și trimis la reactorul de sinteză a metanului. Metanolul brut obținut trebuie eliberat de impurități (gaze dizolvate, eter metilic, alcooli superiori, urme de acizi).

dizolvate, eter metilic, alcooli superiori, urme de acizi). Schema de producere industrială a metanolului din gazul

Schema de producere industrială a metanolului din gazul de sinteză

1.3 Compozitie/informatii despre ingrediente

Denumire chimica

Concentratie

Numar

CAS

Numar CE

Fraze R*

Simboluri

Methanol

90-100

67-56-1

200-659-6

11, 24/25,

39/23/24/25

F, T

1.4 Proprietăți ale metanolului

1.4.1 Structura

Molecula de metanol este alcătuită dintr-un atom de carbon, unul de oxigen si patru de hidrogen. Ca unități structurale, are o grupare metil ce prezintă o simterie trigonală și una hidroxil. Aceasta este constituită dintr-un atom de hidrogen și unul de oxigen hibridizat sp3 ce are două perechi de electroni liberi. Unghiul dintre carbon, oxigen și atomul de hidrogen este de 108.9 °, valoare apropiată de cea existentă într-un tetraedru (109.47 °), iar cel al grupării metil este de 109 °. Lungimea legăturii dintre carbon și oxigen este de 1,43 Å, cea dintre carbon si oxigen este de 1,10 Å, iar cea dintre oxigen și hidrogen are o valoare mai mică (0,96 Å), fapt datorat electronegativității ridicate a oxigenului.

fapt datorat electronegativității ridicate a oxigenului. Structura 3D a metanolului Lungimea legăturilor şi măsura

Structura 3D a metanolului

ridicate a oxigenului. Structura 3D a metanolului Lungimea legăturilor şi măsura unghiurilor dintre atomi

Lungimea legăturilor şi măsura unghiurilor dintre atomi din metanol

Diferența de electronegativitate între carbon și oxigen și între hidrogen și oxigen determină existența unui deficit de densitate electronică în jurul grupării metil și în jurul atomilor de hidrogen și un surplus asociat perechilor de electroni liberi ai oxigenului. Rezultă astfel un moment de dipol molecular ce are valoarea de 5,67 x 10-30 cm (1,7 Debye).

În stare lichidă, metanolul se prezintă sub forma unor asociații moleculare legate între ele prin intermediul legăturilor de hidrogen, lucru indicat de valori mai mari ale punctelor de fierbe, de topire și a forțelor de dispersie London decât a altor substanțe cu același număr de electroni și cu o structură similară. Rotația în jurul legăturii carbon-oxigen este restricționată. Totuși, rezistența la rotație a acesteia reprezintă doar o treime din cea a două grupări de metil (cum ar fi în etan), având valoarea de 4,48 kJ / mol.

1.4.2 Proprietăți fizice

La temperatura camerei, metanolul este un lichid cu miros pătrunzător, eterat și este toxic. Punctul de fierbere este de 65 ° C, iar cel de topire este de -97 ° C, formând cristale incolore. Densitatea în stare lichidă este de 791 kg/m3, iar căldura de vaporizare este de 35278

kJ/kmol. La 25 ° C, presiunea vaporilor are valoarea de 126 mm Hg, căldura de combustie de 19,930 kj/kg și coeficientul de dipersie a lichidului de 1.65 x 10-9 m2/sec. La 30 ° C, căldura latentă este de 1155 kj/kg, conductivitatea termică de 0,203 W/m° C, vâscozitatea lichidului de 0,521 cP, iar cea a vaporilor de 0,98 102 cP. Căldura specifică a vaporilor este de 1,47 kj/kg° C, iar tensiunea de suprafață a lichidului de 2,18*102N/m. Se amestecă cu apa în orice proporții.

În stare lichidă metanolul este format din asociații moleculare de forma (CH3-OH)x legate între ele prin legături de hidrogen, lucru datorat polarității grupei hidroxil. În timp ce punctul de topire este aproape egal cu cel de clorurii de metilen, punctul de fierbere este relativ ridicat în comparație cu această halogenură. energia de disociere a legăturilor de hidrogen este de 20 kJ/mol. Metanolul cristalizează în sistemul de cristal ortorombic cu parametrii a = 6,43 Å, b = 7,24 Å și C = 4.67 Å. Structura sa poate fi descrisă și ca un polimer legat prin punți de hidrogen. La o răcire semnificativă are loc o pliere a lanțului de polimer într- un sistem de cristal monoclinic. Este solubil în apă (0,789) și în alți compuși organici, cum ar fi acetonitril, benzen, cloroform, ciclopentan, metacrilat de metil și tetrahidrofuran.

1.4.3 Proprietăți chimice

Polaritatea grupării hidroxil determină amestecarea cu apa în orice proporții, fapt reflectat prin solubilitatea clorurii de calciu și a sulfatului de cupru în metanol. Alcoolul este de asemenea, solubil în eter dietilic, în hidrocarburi și mulți alți solvenți organici. Se amestecă ușor în grăsimi vegetale și uleiuri. pKa-ul metanolului are o valoare de 16. În reacție cu acizi puternici, cum ar fi acidul sulfuric, el se poate protona. Bazele puternice deprotonează molecula de alcool.

protona. Bazele puternice deprotonează molecula de alcool. Metanolul arde cu flacără albăstruie folosind dioxid de

Metanolul arde cu flacără albăstruie folosind dioxid de carbon și apă. Poate fi oxidat cu K2Cr2O7 acid, dicromat de sodiu acid sau cu permangant de potasiu pentru a forma formaldehidă. Dacă agentul de oxidare este în exces, atunci formaldehida se va oxida mai departe la acid formic și mai apoi la dioxid de carbon și apă. O altă modalitate de a obține formaldehida este de a trece vaporii de alcool peste cupru înroșit adus la 300 °C. Doi atomi de hidrogen sunt eliminați din fiecare moleculă, obținându-se și hidrogen gazos, realizându-se astfel dehidrogenarea metanoulului. Alcoolul nu poate da reacții de dehidratare. În schimb, în reacție cu acidul sulfuric se formează dimetil sulfat. Formează cu acizii organici esteri, iar cu sodiu eliberează hidrogen. Reacțiile de substituție se pot realiza cu pentaclorura de fosfor sau cu acidul clorhidric.

1.5 Identificarea pericolelor reactivului chimic

- Miros: Miroase a alcool

- Aspect: Lichid, incolor, solubil în apã

- Contact cu ochii: Provoacã roseata si iritarea

- Contact cu pielea: Toxic prin inhalare, în contact cu pielea si prin înghiþire (R23/24/25)

- Inhalare: Toxic prin inhalare, în contact cu pielea si prin înghitire (R23/24/25)

- Ingestie: Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sãnãtãtii prin inhalare,

în contact cu pielea si prin înghitire (R39/23/24/25) Alcoolul metilic este folosit ca solvent pentru lacuri si vopsele, aditiv si combustibil, fiind una dintre cele mai toxice substante. Simptomele se manifesta prin insuficienta respiratorie, scaderea frecventei cardiace, cefalee, ameteli, scaderea mictionarii (urinarii), stare de confuzie, vedere incetosata, coma, manifestari abdominale, etc. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. Legumele, fructele sau sucurile de fructe pot contine pana la 140 mg metanol/L. Bauturile fermentate pot contine pana la 1,5 g metanol/L. -10% din aspartamul ingerat este convertit la nivel intestinal in metanol. Prin urmare, se estimeaza ca aportul zilnic de metanol prin bauturi nealcoolice este de 0,3-1,1 mg/kg.

1.6 Masuri de prim ajutor

Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Este necesară respiraţie artificială sau oxigen.

Contact cu pielea: Se va spăla imediat cu săpun şi multă apă, scoţând toate hainele şi încălţămintea contaminate.

Contact cu ochii: Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic.

Ingerare:

- Scoateti pacientul la aer curat.

- Dacã existã dificultãti de respiratie, oxigenul trebuie administrat de o persoanã instruitã.

- Mentineti-l cald si linistit, într-o pozitie semiverticalã. Desfaceti îmbrãcãmintea.

- În caz de dubii sau dacã simptomele persistã, consultati imediat medicul.

1.7 Manipulare si depozitare

1.7.1 Manipulare

- Utilizati numai în spatii bine ventilate (S51)

- Pãstrati ferit de cãldurã si surse de scântei

- Echipamentul trebuie împãmântat

- În timpul fumegãrii/pulverizãrii se utilizeazã echipament corespunzãtor pentru asigurarea

respiratiei (S42) -Se va prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaţie corespunzătoare la locul de muncă. Se va purta echipamnet individual de pretecţie.

1.7.2 Depozitare

- A se tine la distanta de flacara deschisa,suprafete fierbinti si surse de foc.

- Pãstrati ferit de substante oxidante (S14)

- Pãstrati recipientul închis ermetic, într-un loc rãcoros si bine ventilat (S3/7/9)

- Se va păstra la temperaturi între 15 °C şi 25 °C.

1.8 Informatii toxicologice

Informaþii toxicologice: LD50 (oral, sobolan) 13000 mg/kg

Inhalare: În caz de expunere severã, pot apãrea ametealã, confuzie, durere sau inconstientã

Contact cu pielea: Contactul prelungit cu pielea are ca rezultat degresarea pielii, conducând la iritatii si, în unele cazuri, dermatite; poate provoca durere.

Contact cu ochii: Provoacã roseata si iritarea

Ingestie

- În caz de expunere severã, pot apãrea ametealã, confuzie, durere sau inconstientã

- În caz de expunere severã, pot apãrea tulburãrile gastro-intestinale

Carcinogenicitate: Nu existã dovezi ale efectelor carcinogene

1.9 Informatii ecologice

Ecotoxicitate: Poate provoca efecte acute în mediul acvatic

Mobilitate: Complet solubil în apã

Persistentã si biodegradabilitate: Usor biodegradabil

Potential de bioacumulare: Bioacumularea este nesemnificativã

Alte efecte adverse: Nu se preconizeaza probleme ambientale(de mediu)daca produsul este folosit / manipulat in mod corect.

Capitolul 2 - Scopul utilizarii reactivului

2.1 Utilizari ale alcoolului metilic

În industria chimică, metanolul servește ca materie primă sau ca furnizor de energie. Recuperarea sa necesită utilizarea unor compuși de o puritate înaltă. Alcoolul poate fi folosit pe post de combustibil, fiind posibilă adăugarea sa la carburanții convenționali sau utilizarea de metanol pur, fără sulf. În celulele de combustie reprezintă un furnizor de hidrogen.

Din metanol prin oxidare cu oxigen pe un catalizator de argint sau prin procesul Formox (oxidare cu oxid de fier / molibden / pe catalizator de oxid de vanadiu), la 400 ° C, se obține formaldehidă:

de oxid de vanadiu), la 400 ° C, se obține formaldehidă: În 2003, în SUA și

În 2003, în SUA și Canada, s-au obținut cinci milioane de tone de formaldehidă în valoare de 1,5 miliarde de dolari americani, devenind a cincea importantă producție în Statele Unite. Substanța este folosită pentru fabricarea de uree, fenol și melamină. Aproximativ 50% din totalul de formaldehidă este consumat la fabricarea produselor din lemn. În 2005, China a fost cel mai mare producător mondial, având o capacitate de 11 milioane de tone. În 1970, compania Monsanto pune bazele unei linii tehnologice de producere a acidului acetic utilizând pe post de catalizator cis−[Rh(CO)2I2]− și acid iodhidric. Procesul este eficient și la presiuni mici, decurgând aproape fără obținere de produși secundari.

decurgând aproape fără obținere de produși secundari. Rolul acidului iodhidric este de a forma iodura de

Rolul acidului iodhidric este de a forma iodura de metil, specie ce urmează a reacționa cu complexul de rodiu. În ciclul catalitic, are loc o adiție oxidativă a [Rh(CO)2I2]− la iodura de metil, urmată de coordinarea și introducerea monoxidului de carbon în moleculă, formându-se un complex acil. Apoi se elimină acidul iodhidric prin reducerea complexului. Iodura de acil este ulterior hidrolizată, obținându-se acidul acetic. Prin modificarea condițiilor de reacție se poate obține anhidrida acetică pe aceeași linie de producție.

obține anhidrida acetică pe aceeași linie de producție. Pentru a se obține [[metacrilat de metil|metacrilatul de

Pentru a se obține [[metacrilat de metil|metacrilatul de metil, monomer pentru polimerul polimetacrilat de metil se poate porni fie de la 2-metil propan, fie de la terț-butanol. Aceste substanțe sunt oxidate la metacroleină și apoi la acid metacrilic care este ulterior esterificat cu metanol. Metanol poate fi dehidorgenatt folosind catalizatori de cupru-dopat pentru a forma formiat de metil.

cu metanol. Metanol poate fi dehidorgenatt folosind catalizatori de cupru-dopat pentru a forma formiat de metil.

Prin esterificare se pot obține un număr mare de produse derivate. Clormetanul este unul dintre cei mai importanți, fiind obținut la o scară mailargă datorită costurilor mai mici de producție ale acidului clorhidric. Esterii metilici ai acizilor grași pot fi produși prin procesul de transesterificare convențională. Prin oxidare în două etape ale p-xilenului se formează un terftalat de dimetil. Prin reacția metanoululi cu amoniac utilizând pe post de catalizator un amestec de silicat de aluminiu și amine de metil se realizează un intermediar cu aplicații pentru vopsele, medicamente și pesticide. Reația alcoolului pe zeoliți de tipul ZSM-5 în metanol ce conduce la olefine gestionează procesul de producție a unor compuși chimici cu catenă mică cum ar fi etenă, propenă sau butenă.

cu catenă mică cum ar fi etenă, propenă sau butenă. 2.2 Ambalarea si etichetarea Ambalarea ,

2.2 Ambalarea si etichetarea

Ambalarea , marcarea si etichetarea se efectueaza in conformitate cu reglementarile in vigoare privind substantele si preparatele chimice periculoase. Se livreaza in ambalaje omologate, prevazute cu sistem de prindere sigilii. Depozitarea se face in rezervoare sau in ambalajele in care se livreaza, inchise etans, ferite de surse de caldura. Rezervoarele amplasate in aer liber se protejeaza cu parasolare si se prevad cu perna de azot anhidru.

Rezervoarele amplasate in aer liber se protejeaza cu parasolare si se prevad cu perna de azot
Rezervoarele amplasate in aer liber se protejeaza cu parasolare si se prevad cu perna de azot

Etichete metanol

Capitolul 3 - Raport de expertiza

3.1 Preambul

Subsemnata, Nicolae Andreea cu domiciliul in Str. Ion Campineanu, Nr. 23, Bl. 10, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, avand calitatea de expert în expertizarea produselor chimice, alimentare şi a materialelor, am fost numită ca expert în evaluarea reclamatiei 54/2011, inregistrata vineri 9 decembrie 2011.

3.2 Sursa litigiului

Reclamant: SC Analyze S.A. – laborator analize Str. Fizicienilor nr. 15, Bucuresti Tel.: 021/3636808 e-mail: analyze_lab@yahoo.com

Reclamat: S.C. Chemicals S.R.L. – ditributia reactivilor chimici Str. Ion Barbu nr. 34-50, Otopeni, Ilfov Tel.: 01/6539528 e-mail : chemicalsif@chem.ro

3.3 Istoricul litigiului

In data de 22.11.2011 S.C. Chemicals S.R.L. a livrat catre Analyze S.A. 5 sticle de Metanol 90%, lot 15, S.C. Chemicals S.R.L. a livrat catre Analyze S.A. 5 sticle de Metanol 90%, lot 15, comanda insotita de Certificatul de conformitate, Buletinul de analiza, Factura fiscala.

Dupa receptia produsului, acesta a fost depozitat conform cerintelor, in dulapuri speciale.de conformitate, Buletinul de analiza, Factura fiscala. In data de 27.11.2011, in urma analizelor repetate pentru

In data de 27.11.2011, in urma analizelor repetate pentru combustibilul amestec metanol-benzina in care s-a folosit Metanol 90%, lot 15 s-au remarcat valori iesite din grafic pentru parametrii analizati.a fost depozitat conform cerintelor, in dulapuri speciale. In aceeasi data, pentru verificarea valorilor nedorite s-a

In aceeasi data, pentru verificarea valorilor nedorite s-a folosit din stocul vechi al laboratorului Analyze Metanol 90%, lot 10, livrat ce aceeasi companie, reactiv cu care analizele au iesit Analyze Metanol 90%, lot 10, livrat ce aceeasi companie, reactiv cu care analizele au iesit in valorile dorite.

In data de 30.11.2011 Analyze S.A. a sesizat S.C. Chemicals S.R.L. de problema intampinata, apoi a depus plangere la Analyze S.A. a sesizat S.C. Chemicals S.R.L. de problema intampinata, apoi a depus plangere la Centrul ANPC, astfel s-a ajuns la conflict intre Analyze S.A. si S.C. Chemicals S.R.L.

La data de 09.12.2011 a fost desemnat pentru solutionarea litigiului expertul Nicolae Andreea.la conflict intre Analyze S.A. si S.C. Chemicals S.R.L. In data de 10.12.2011 a fost inregistrata

In data de 10.12.2011 a fost inregistrata cererea de expertiza Nr. Reg. 54/10.12.2011.S.C. Chemicals S.R.L. La data de 09.12.2011 a fost desemnat pentru solutionarea litigiului expertul Nicolae Andreea.

In data de 11.12.2011 a fost trimisa cererea de convocare Nr. Reg. 55/11.12.2011 carte Analyze S.A. prin care se doreste o vizita in data de 14.12.2011 orele 11:00 in Analyze S.A. prin care se doreste o vizita in data de 14.12.2011 orele 11:00 in scopul verificarii documentelor precum cele de achizitionare, depozitare a produsului Metanol 90%, lot 15.

In data de 12.12.2011 a fost trimisa cererea de convocare Nr. Reg. 56/12.12.2011 carte firma S.C. Chemicals S.R.L. in vederea controlului documentelor referitoare la depozitarea si comercializarea produsului Metanol S.C. Chemicals S.R.L. in vederea controlului documentelor referitoare la depozitarea si comercializarea produsului Metanol 90%, lot 15.

In data de 14.12.2011 a fost efectuata vizitala sediul Analyze S.A. , in care s-au verificat: Analyze S.A., in care s-au verificat:

procesele verbale de receptie a produsulul, avizul de insotire marfii, facturile, contractul intre parti, certificatul de conformitate corespunzatoare produsului Metanol 90%, lot 15. S-au prelevat probe in scopul analizei.

In data de 16.12.2011 a fost efectuata vizita la S.C. Chemicals S.R.L. pentru verificarea proceselor verbale de autoreceptie, dispozitia de livrare, avizele de expeditie, S.C. Chemicals S.R.L. pentru verificarea proceselor verbale de autoreceptie, dispozitia de livrare, avizele de expeditie, graficul de livrare, contractul intre parti, certificatul de conformitate, buletinul de analiza, pentru produsul produsului Metanol 90%, lot 15. De asemenea au fost prelevate probe pentru analize.

Concluziile au fost trecute in procesul verbal Nr. Reg. 57/16.12.2011.lot 15. De asemenea au fost prelevate probe pentru analize. In data de 17.12.2011 a fost

In data de 17.12.2011 a fost inregistrata cererea de analiza Nr. Reg. 58/17.12.2011 conform careia se cer urmatoarele analize laboratorului „Bestresults”, laborator acreditat, de control a reactivilor. „Bestresults”, laborator acreditat, de control a reactivilor.

Determinarea puritatii ST 26-2003

Substante carbonizabile (testul cu acid sulfuric) ASTM E 346-03

Determinarea clorurilor ST 26-2003

Reziduu la evaporare SR ISO 759-94

In data de 20.12.2011 a fost eliberat buletinul de analize Nr. 1234 pentru produsul Metanol 90%, lot 15ST 26-2003  Reziduu la evaporare SR ISO 759-94 3.4 Obiectivele expertizei 1. evaluarea documentelor care

3.4 Obiectivele expertizei

1. evaluarea documentelor care constituie fondul speţei 43/2011;

2. determinarea starii calitative a produsului reclamat

3. verificarea conditiilor in care s-a efectuat transportul

4. verificarea conditiilor depozitarii produsului cu pricina

5. identificarea cauzelor ce au dus la rezultate nedorite ale analizelor pentru combustibilul amestec metanol-benzina in care s-a folosit Metanol 90%, lot 15.

3.5

Procedura de investigare

Pentru efectuarea expertizei au fost chemati legal reprezentati ai partilor reclamante, Analyze S.A., si reclamate, S.C. Chemicals S.R.L. Investigatiile au avut loc in luna decembrie, in zilele de 14 si 16, in scopul verificarii actelor si prelevarea probelor. Probele prelevate au fost trimise spre analiza analize laboratorului „Bestresults”, laborator acreditat, de control a reactivilor.

3.6 Studierea documentelor operative

1. Documente referitoare la relatia intre parti :

- contract intre parti

2. Documente de livrare - primire :

- factura fiscala

- proces verbal de receptie

- proces verbal de autoreceptie

3. Documente de transport

- foaia de parcurs

4. Documente referitoare la calitatea produsului

- certificat de conformitate

- buletin de analiza

Actele normative folosite:

ST 26-2003

ASTM E 346-03 - Metoda standard de analiza a metanolului

SR ISO 759-94 - Determinarea clorurilor

3.7 Constatarile expertizei

In urma deplasarii pe teren la cele doua unitati, Analyze S.A. si S.C. Chemicals S.R.L. s- a incheiat procesul verbal Nr. 847/ 21.12.2011, in care s-a consemnat activitatea de control si prelevare a probelor, cu care cele doua parti au fos de acord.

Analizele probelor au fost efectuate de „Bestresults”, laborator acreditat, de control a reactivilor. in urma cererii din data 17.12.2011, Nr. Reg. 58/17.12.2011 .

Rezultatele analizelor sunt prezentate ca anexe, drept Raport de incercari.

Analizele cerute:

Determinarea puritatii ST 26-2003

Substante carbonizabile (testul cu acid sulfuric) ASTM E 346-03

Determinarea clorurilor ST 26-2003

Reziduu la evaporare SR ISO 759-94

In scopul rezolvarii litigiului s-au efectuat investigatii asupra produsului Metanol 90%,

lot 15, ambalat in recipient de sticla produsa de S.C. AMB+ S.R.L., precum si a transportului acestuia si depozitarea sa de catre Analyze S.A. – laborator analize respectiv de catre S.C.

Chemicals S.R.L.

receptie, proces verbal de autoreceptie, foaia de parcurs, certoficat de calitate, buletin de analiza.

si a actelor relevante contract intre parti, factura fiscala proces verbal de

Constatarile expertizei:

AU FOST FACUTE URMATOARELE CONSTATARI:

Reactivul Metanol 90%, lot 15 a fost depozitat corespunzator de ambele entitati, Analyze S.A. , respectiv S.C. Chemicals S.R.L. Analyze S.A., respectiv S.C. Chemicals S.R.L.

Documentele sunt conforme. sunt conforme.

In urma analizelor efectuate de „ Bestresults”, laborator acreditat, de control a reactivilor s-a constatat o puritate mai mica decat Bestresults”, laborator acreditat, de control a reactivilor s-a constatat o puritate mai mica decat cea prevazuta in contracttul dintre S.C. Chemicals S.R.L. si firma producatoare de Metanol 90%, lot 15, MethanolPro ceea ce conduce la concluzia ca in locul reactivului Metanol 90%, lot 15 a fost ambalat Metanol de puritate 30%

Compania MethanolPro S.A. este considerata raspunzatoare pentru problemele provocate.

Analyze S.A. are dreptul sa refuze produsul Metanol 90%, lot 15. Metanol 90%, lot 15.

Urmeaza rezolvarea conflictului intre Chemicals S.R.L. si firma producatoare de Metanol 90%, lot 15, MethanolPro S.A. Chemicals S.R.L. si firma producatoare de Metanol 90%, lot 15, MethanolPro S.A.

Bibliografie

Chimie Generală, Costin D. Nenițescu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979;

„Chimie Organică”, Margareta Avram, vol.1, editura Zecasin, București,

1994.

,, Chimie si probleme de chimie’’ – I.Risavi, I. Ionescu – Editura Tehnica, Bucuresti, 1971

www.wikipedia.org

www.medicalstudent.ro

www.scritube.com

www.merck.com

ANEXE