Sunteți pe pagina 1din 32

REDSOCENZ

Optimizare electrolizor

1. CONSIDERATII TEORETICE

1.1. Calculul randamentului electrolizei

Avand in vedere faptul ca la baza producerii gazului bogat in Hidrogen, utilizat in testele de
tratare a prafului de carbune, sta electroliza dinamica a solutiilor apoase de KOH, este normal ca
principalul criteriu de optimizare sa fie consumul specific de energie electrica necesara desfasurarii
electrolizei si cantitatea de gaz produsa.
Deoarece energia continuta de HRG este de fapt energia Hidrogenului, rezulta ca singura
modalitate de calcul a consumului specific sa fie dedusa din determinarea randamentul electrolizei
electrolizei solutiei apoase.
Pornind de la forma moderna a Legii 1 a lui Faraday se poate calcula masa de substanta ce
se poate produce la un electrod:
m= Q·M/z·F
unde:
m este masa de substanta pura din elementul X produsa la un electrod;
Q este cantitatea totala de electricitate ce trece prin electrolit (in Coulombi)
z este valenta numarului de ioni din elementul X
F= 96485 C/mol constanta lui Faraday
M masa molara a elementului X
Daca se noteaza cu n numarul de moli, rezulta :
n=Q/z·F,
si considerand Q=I·T, unde I (A) este valoarea intensitatii curnetului electric ce trece prin
electrolit, iar T este durata totala de timp, exprimata in secunde,
rezulta:
n=I·T/z·F
In cazul Hidrogenului se poate calcula Energia totala continuta de n moli, luand in
considerare Puterea Calorica Superioara molara a acestuia:
Etot=n·Qs, Hidrogen= I·T/(z·F)· Qs, Hidrogen,
Rokura Aplicatii Industriale srl

1
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Unde Qs, Hidrogen=286168 J/mol, conform lucrarii: „Tabele si Diagrame Termodinamice”,
Kuzman Raznjevic, Editura Tehnica, Bucuresti, 1978
Consideram z=2 deoarece se elibereaza 2 ioni de H+.
In continuare se considera ca energia electrica necesara desfasurarii efective a electrolizei
este:
Eel=I·T·Vcel, unde Vcel este diferenta de potential aplicata pe o celula de electroliza.
Se defineste randamentul teoretic al electrolizei pentru obtinerea Hidrogenului, raportul
dintre valoarea energiei totale continuta de n moli de Hidrogen si valoarea efectiva a energiei
electrice consumate:
η=Etot/Eel=(I·T·286168/(2·96485))/(I·T·Vcel)= 1.482/Vcel (1)
Se considera in continuare cazul unui electrolizor ”ideal” in care nu se iau in considerare:
- pierderile prin efect Joule ale curentului electric ce determina incalzirea
electrolitului;
- pierderile datorate modificarii conductantei electrice a electrolitului in timpul
electrolizei, ca urmare a modificarii concentratiei electrolitului, incalzirii si impurificarii
acestuia cu particule de metal si cu gaz dizolvat;
- consumurile de putere aferente agragatelor auxiliare (pompe, ventilatoare,
aparate,etc.) ce sunt folosite in instalatia de electroliza
Daca notam cu DI densitatea de curent prin sectiunea transversala ”A” a electrodului,
rezulta, pentru Hidrogen:
mH= DI·A·3600/(F·1000), cantitatea teoretica de Hidrogen exprimata in kg/h eliberata prin
electroliza in timp de 1 ora.
Puterea teoretica necesara eliberarii Hidrogenului prin electroliza apei este:
Pelectroliza= DI·A·Vcel/1000, exprimata in kW
Notam ПMas energia teoretica necesara producerii unui kg de Hidrogen prin electroliza in
timp de 1 ora:
ПMas= Eelectroliza/mH= (DI·A·Vcel/1000)/ (DI·A·3600/(F·1000))=Vcel·F/3600=26,8014·Vcel (2)
exprimata in: kW·h/kg, care este deci direct proportionala cu tensiunea aplicata celului de
electroliza.
Daca se considera conditiile normale de stare si densitatea de 0,09 kg/Nm3,
Rokura Aplicatii Industriale srl

2
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
rezulta:
ПVol=2,412125·Vcel exprimata in kW·h/ Nm3 (2’)
Mai trebuie observat ca aceasta energie teoretica se poate exprima si ca o functie de
randamentul teoretic al electrolizei utilizand relatia (1):
ПVol=2,412125·1,482/η=3,57476825/η
ПMas=39,7197/η (3)
Deci, teoretic aceasta valoare a energiei nu depinde de valoarea curentului ce trece prin
celula.
In Anexa 1, se prezinta matricile de calcul teoretic ale consumului specific de energie
raportat la atat la H2 cat si la HRG, pentru care am considerat concentratia volumica de Hidrogen de
66%.
In aceste matrici am considerat doua configuratii geometrice, conform desenelor de executie
anexate.
In realitate dupa cum este precizat si in lucrarea: “Highly Efficient Hydrogen Generation via
Water Electrolysis Using Nanometal Electrodes, randamentul depinde atat de natura materialului din
care este alcatuit catodul unui electrolizor ce foloseste solutie de KOH, de concentratia solutiei si, in
mod relativ mai putin de densitatea de curent realizata.

Se observa ca pentru acelasi material randamentul teoretic al conversiei poate varia de la mai
putin de 42% din valoare maxima, in cazul pulberii de Nichel, la mai mult de 71% in cazul QSI-
Nano-II, care este un material de tip nanometal de generatia a doua produs de Quantum Sphere.
Rokura Aplicatii Industriale srl

3
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
In viitor se urmareste si ca acest randament sa nu varieze de loc, fiind acceptata o valoare de
compromis, constanta de 75%.
De aceea, estimarea teoretica a fost de asemenea realizata pe 3 tipuri de materiale ale
electrozilor: otel Inox 316, Nichel si Platina Neagra.
Pentru estimarea consumului specific, am considerat o variatie cvasiliniara a randamentului
cu densitatea de curent. Valoarea maxima a densitatii de curent a fost luata in calcul ca fiind 0,93
A/cm2.
In matricile de calcul atasate am pornit de la elementele geometrice constructive ale
electrodului, considerand ca partea de sus a celulei, delimitata de coarda tangenta la quadrantul
inferior al orificiului de evacuare a gazului produs, nu participa la electroliza (vezi desenele de
executie ale electrozilor).
De asemenea am scazut si aria sectiunii orificiului de alimentare cu electrolit.
Am extins calculul la un electrolizor format din 282 de celule inseriate electric, considerand
cazul ideal, ca toate celulele electrolizorului functioneaza la aceeasi parametri.

1.2. Cercetari experimentale privind determinarea parametrilor optimali de lucru ai celulei


de electroliza dinamica.

Asa dupa cum am precizat la punctul 1.1. calculele consumului specific de energie, s-au
realizat considerand cazul unui electrolizor ”ideal” in care nu se iau in considerare:
- pierderile prin efect Joule ale curentului electric ce determina incalzirea
electrolitului;
- pierderile datorate modificarii conductantei electrice a electrolitului in timpul
electrolizei, ca urmare a modificarii concentratiei electrolitului, incalzirii si impurificarii
acestuia cu particule de metal si cu gaz dizolvat;
- consumurile de putere aferente agragatelor auxiliare (pompe, ventilatoare,
aparate,etc.) ce sunt folosite in instalatia de electroliza
In cadrul experimentarilor realizate in aceasta etapa, am urmarit determinarea influentei
temperaturii, concentratiei si distantei intre electrozi, asupra consumului de energie.
Pentru experimentare am folosit electrozii cu aria de 60,34 cm2, prezentati in Anexa 1.
Rokura Aplicatii Industriale srl

4
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Pentru aceasta am considerat mai multe valori ale curentului de electroliza, pe care l-am
mentinut constant in timpul fiecarei experimentari. Pentru fiecare valoare a curentului de electroliza
am determinat valoarea tensiunii de lucru intre cei doi electrozi. Curentul de lucru a fost furnizat de
o sursa de curent continuu, echipata cu regulator de curent.
Valorile tensiunii si curentului au fost determinate la bornele celulei de electroliza.
S-a urmarit simularea electrolizei dinamice, prin realizarea unei circulatii fortate a
electrolitului.
De aceea, instalatia exeprimentala (fig. 1), contine: celula experimentala de lucru (fig. 2),
pentru care se poate varia distanta dintre electrozi, pompa de circulatie a electrolitului, rezervorul de
electrolit si sursa de curent continuu. HRG este separat in rezervorul de electrolit printr-un sistem
adecvat, special construit, aflat sub incidenta brevetului.
Experimentarile s-au realizat cu evacuarea continuua in atmosfera a HRG, pentru a nu
perturba acuratetea masuratorilor de influenta presiunii din spatiul de separare a HRG.
S-a determinat temperatura de lucru a electrolitului atat la intrarea cat si la iesirea din celula
exeprimetala.
Sistemul de achizitie a datelor utilizat este un sistem PXI, National Instruments (fig. 3).

Rokura Aplicatii Industriale srl

5
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor

Figura 1: Instalatia exeprimentala

Rokura Aplicatii Industriale srl

6
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor

Figura 2: Detaliu celula exeprimentala

Rokura Aplicatii Industriale srl

7
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor

Figura 3: Sistem de achizitie

Pentru fiecare experimentare am mentinut curentul la valoarea de 7 A, ce corespunde unei


densitati de curent de aproximativ 0,116 A/cm2. De fiecare data am determinat tensiunea de lucru,
ce ne da informatia referitoare la randament si respectiv consumul specific de energie (conf. pct.
1.1)
De asemenea, am considerat variabil, pe rand cate un parametru, toti ceilalti fiind mentinuti
constanti, ddupa cum urmeaza:
- pentru determinarea influentei temperaturii electrolitului: am considerat
constante distanta dintre electrozi si concentratia;
- pentru determinarea influentei concentratiei electrolitului: am considerat
constante temperatura electrolitului si distanta dintre electrozi;

Rokura Aplicatii Industriale srl

8
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
- pentru determinarea influentei distantei dintre electrozi: am considerat
constante temperatura si concentratia electrolitului.
In diagramele urmatoare se prezinta sintetic variatia tensiunii de lucru cu parametrii
considerati.

Variatia tensiunii cu concentratia


temp. electrolit: 50 grd. C

1.98

1.96

1.94

1.92
Ucel [V]

d=3 mm
d=5 mm
1.9 d=7 mm

1.88

1.86

1.84

1.82
15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35%
Concentratie electrolit
[%]

Rokura Aplicatii Industriale srl

9
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Variatia tensiunii cu concentratia
temp. electrolit: 60 grd. C

1.98

1.96

1.94

1.92

1.9
Ucel [V]

d=3 mm
d=5 mm
1.88 d= 7mm

1.86

1.84

1.82

1.8
15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35%
Concentratie electrolit
[%]

Variatia tensiunii cu concentratia


temp. electrolit: 70 grd. C

1.92

1.9

1.88

1.86

1.84
Ucel [V]

d= 3mm
d=5 mm
1.82 d=7 mm

1.8

1.78

1.76

1.74
15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35%
Concentratie electrolit
[%]

Rokura Aplicatii Industriale srl

10
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Variatia tensiunii cu temperatura la concentratia de 16%

1.9200

1.9000

1.8800

1.8600

1.8400
Ucel [V}

d=3 mm
d=5 mm
1.8200 d=7 mm

1.8000

1.7800

1.7600

1.7400
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
temperatura
[grd. C]

Variatia tensiunii cu temperatura la concentratia de 20%

2.0000

1.9800

1.9600

1.9400
Ucel [V}

d=3 mm
1.9200 d= 5mm
d=7 mm

1.9000

1.8800

1.8600

1.8400
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
temperatura
[grd. C]

Rokura Aplicatii Industriale srl

11
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Variatia tensiunii cu temperatura la concentratia de 23,8%

2.0000

1.9800

1.9600

1.9400
Ucel [V}

d=3 mm
1.9200 d=5 mm
d= 7mm

1.9000

1.8800

1.8600

1.8400
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
temperatura
[grd. C]

Variatia tensiunii cu temperatura la concentratia de 28%

1.9800

1.9600

1.9400

1.9200
Ucel [V}

d=3 mm
1.9000 d=5 mm
d=7 mm

1.8800

1.8600

1.8400

1.8200
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
temperatura
[grd. C]

Rokura Aplicatii Industriale srl

12
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Variatia tensiunii cu temperatura la concentratia de 33%

1.9000

1.8800

1.8600

1.8400
Ucel [V}

d=3 mm
d= 5mm
d=7 mm
1.8200

1.8000

1.7800

1.7600
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
temperatura
[grd. C]

Pentru realizarea electrolizorului vom folosi urmatorii parametrii constructivi: distanta dintre
electrozi 7 mm (pentru o evacuare mai buna a bulelor de HRG), concentratie electrolit: 16% si
temperatura de lucru 70 ºC.

2. EXPERIMENTARI GENERATOR

Conform pct. 1 am considerat o simulare numerica, prezentata matriceal, in anexa 1, pe un


numar de 282 de celule inseriate, ce asigura parametrii de lucru preconizati pentru acest proiect.
Pentru a obtine un gradient mic de temperatura in circuitul de electrolit ce se realizeaza prin
inserierea celulelor, am considerat 6 pachete de celule compuse din cate 47 de celule.
In functie de densitatea de curent considerata aceste pachete se pot grupa fie toate in serie –
„configuratie seriala”, sau cate 2 in serie in 3 grupe in paralel, „configuratie mixta”.
Evident, pentru prima varianta intregul curent strabate toate celulele, in timp ce pentru a
doua, curentul prin fiecare celula reprezinta a 3-a parte din curentul de alimentare.
Pentru alimentarea cu curent electric se foloseste sistemul prezentat in cele ce urmeaza.

Rokura Aplicatii Industriale srl

13
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Acest sistem necesita conectarea la o retea trifazata si asigura alimentarea generatorului la
parametrii impusi de procesul de electroliza.

2.1.1. Descrierea generala a sistemului


Diagrama generala a intregului grup de electroliza este prezentata in fig. 4.

Figura 4: Grupul de electroliza


Sistemul de alimentare in curent continuu este format din doua componente:
a. Transformator trifazat
Rolul principal al transformatorului este acela de protectie, prin izolarea
galvanica a echipamentelor de reteaua de alimentare. Optional, in functie de regimul
de functionare si de sarcina redresorului numeric, se poate selecta tensiunea de iesire
folosind una din cele trei trepte prestabilite (400V/225V/140V).

b. Redresorul numeric
Redresorul este format dintr-o punte trifazata, complet comandata, alcatuita
din module tiristor-tiristor Semikron SKKT. Comanda si controlul puntii redresoare
este realizata numeric printr-un DSP Texas Instruments TMS 320LF2407A.
Tiristoarele sunt protejate in curent prin intermediul unor sigurante ultrarapide de
curent alternativ dispuse pe fiecare faza de alimentare. Alimentarea redresorului se
face de la o retea trifazata de tensiune alternativa 3x400 V c.a. prin intermediul
transformatorului de adaptare si izolare galvanica.

Rokura Aplicatii Industriale srl

14
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Ca solutie tehnica finala s-a ales sistemul format din Redresorul Universal Numeric
RUN 1P-500V/60A-400V si transformator, ambele produse de S.C. ICPE ACTEL S.A.
2.2. Descriere electrolizor
Principiul de functionare
Generatorul HRG produce gazul bogat in Hidrogen prin electroliza apei demineralizate. De
principiu, reactia chimica
2 H2O + energie → 2 H2 + O2
demonstreaza cum descompunerea apei produce cca. 2 volume de hidrogen pentru fiecare
volum de oxigen. Transformarea are loc in celule electrolitice conectate la o sursa de curent continuu
(fig. 5).

Rez
H2O Tanc 1 Tanc 2 Tanc 3
FM
ARR ARR ARR

Pompa
apa distilata Legenda:
-pompa hidraulica
FM
-debitmetru gaz bogat in H
(componenta a generatorului)
ARR
Celula electrolit -arestor flacara

+ -supapa de sens

-filtru

Figura 5: Schema functionala a generatorului HRG

Curentul continuu este furnizat de un un grup de redresoare cu comanda electronica SCR


alimentat in curent trifazic. Curentul care traverseaza celulele este reglat electronic in functie de
cantitatea de amestec gazos necesara. Pentru limitarea consumului de energie electrica, generatorul
opereaza in regim variabil, in sensul ca unitatea electronica de comanda sesizeaza automat tendinta de
scadere sau de crestere a consumului de gaz si adapteaza automat debitul generat.

Rokura Aplicatii Industriale srl

15
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Dupa generare si separare din amastecul de electrolit, amestecul gazos este racit, uscat si
inmagazinat in rezervorul de gaz al generatorului.
Principalele componente mecanice din alcatuirea generatorului HRG sunt:
- sasiul rigid din otel vopsit pe care sunt fixate diversele componente;
- carcasa exterioara alcatuita din panouri de tabla din otel inoxidabil;
- grupul colector de condens final intern (de deumidificare), care serveste la colectarea
condensului precipitat; condensul este evacuat de catre operator la sfirsitul lucrului, prin intermediul
supapelor corespunzatoare;
- schimbatorul de caldura cu ventilator de racire, amplasat in circuitul pompei de circulatie
pentru racirea electrolitului;
- schimbatorul de caldura pentru racirea gazelor, prevazut cu ventilator pentru racirea HRG
pana aproape de temperatura mediului si favorizarea condensarii urmelor de particule umede;
- grupul de rezervoare separatoare gaz-electrolit, compus din 2 rezervoare cilindrice similare,
cu legaturi la partea inferioara, destinat separarii HRG de electrolit; rezervoarele sunt echipate cu
traductoare de presiune, manometre si supape de siguranta;
- rezervorul suplimentar pentru controlul nivelului apei demineralizate;
- celulele electrolitice, care reprezinta componentele principale ale masinii, in care are loc
procesul de disociere a moleculelor de apa si producerea HRG;
- supapele de sens si de siguranta contra intoarcerii flacarii, situate pe conducta iesire a
amestecului gazos in scopul de a bloca o eventuala intoarcere a flacarii;
- supapa de descarcare a condensului, destinata descarcarii excesului de umiditate a gazului din
circuit.
Componente electrice si electronice din alcatuirea generatorului sunt urmatoarele:
- unitatea electronica de comanda, care controleaza toate operatiunile principale
ale masinii, inclusiv curentul de alimentare al celulelor, pentru reglarea automata a acestuia in
functie de consumul de amestec gazos; cand productia de gaz solicitata este zero, unitatea de
comanda intrerupe automat alimentarea cu curent;
- intrerupatorul general, integrat cu mecanismul de incuiere a usii;
- intrerupatorul de avarie - un buton rosu pus pe un fundal galben - situat langa
intrerupatorul general care, atunci cand este apasat, intrerupe instantaneu alimentarea electrica
Rokura Aplicatii Industriale srl

16
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
a tuturor sistemelor generatorului; pentru reactivarea generatorului dupa remedierea
eventualelor defectiuni, butonul trebuie rotit in sens invers orar.
Caracteristici tehnice
Generatorul de gaz tehnologic HRG este destinat utilizarii in incinte inchise, cum sunt
atelierele sau halele de productie industriala. Conditiile climatice recomandate pentru functionarea
de durata corespund prevederilor STAS 6535-83, si anume:

- temperatura de lucru +5...+ 35°C


- umiditate relativa max. 80% la 20°C
- altitudine max. 2000 m
- grad de agresivitate a atmosferei normal
- regim de racire natural

Caracteristicile tehnice nominale ale generatorului HRG avute in vedere sunt urmatoarele:

CONFIGURATIE SERIALA
- tensiune de alimentare 3x380 V
- calitatea apei demineralizate max. 2 uS/cm
- capacitatea rezervorului HRG 20 l
- curent maxim electroliza 60 A
- putere maxima consumata la debitul maxim 35 kW
- capacitate maxima de productie HRG 10 Nm3 / h

CONFIGURATIE MIXTA
- tensiune de alimentare 3x380 V
- calitatea apei demineralizate max. 2 uS/cm
- capacitatea rezervorului HRG 20 l
- curent maxim electroliza 20 A
- putere maxima consumata la debitul maxim 17 kW
- capacitate maxima de productie HRG 4,5 Nm3 / h

Sisteme de siguranta
Generatorul HRG trebuie sa fie deosebit de performant sub aspectul sigurantei si al fiabilitatii.
Generatorul va fi prevazut cu un modul de mare precizie echipat cu traductor de presiune electronic,
care mentine constanta presiunea de lucru.

Rokura Aplicatii Industriale srl

17
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
În acest sens evacuarea HRG din generator este protejata de o supapa de sens si de o supapa
contra intoarcerii flacarii. Suplimentar, generatorul este prevazut cu un sistem de siguranta, in masura
sa asigure eliminarea unui eventual exces de gaz.
Generatorul este echipat optional si cu un sistem de masurare cu regulator de debit
incorporat ALICAT, furnizat de firma.

PROGRAM DE TESTARE
Instalatia pilot de producere a HRG se va supune urmatoarelor probe:
1. Verificarea functionala a pachetelor de celule de electroliza
Avand in vedere parametrii optimi de lucru ce se pot obtine cu sistemul de alimentare cu
energie electrica, se vor realiza grupe de cate doua pachete de celule in configuratie seriala.
Standul de testare este prezentat in figura urmatoare:

Figura 6: Stand de testare

Rokura Aplicatii Industriale srl

18
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Curentul maxim de testare va fi 25A.
Pentru aceste teste se foloseste configuratia „cu transformator”
Temperatura de lucru: 60ºC, mentinuta printr-un sistem de racire lichid-lichid
ALFALAVAL, cu grup auxiliar de racire aer-apa.
Presiunea maxima de testare: 5 bar.
Se vor determina: puterea electrica consumata si debitul de HRG.
Valori de verificare:
-presiune maxima relativa: 5 bar
-debit de HRG: 1,5 Nm3 / h la p=p atm
- consum specific de energie: max. 4,5 kWh/Nm3 HRG la p=p atm
In timpul probelor nu se admit scurgeri de electrolit in zona asamblarii celulelor de
electroliza.
2. Verificarea functionala a generatorului de HRG
Generatorul HRG, dupa punerea in functiune se supune urmatorului test:
Timp de 1 ora generatorul trebuie sa obtina urmatorii parametrii functionali:
- productia de HRG 3 m3/h (la 5 bar si +25°C)
- consum la functionare de regim max. 14 kWh
- presiune de lucru 5 bar

Nota: prin presiune de lucru se intelege presiunea interna a gazului masurata in rezervor de
gaz.
Pentru determinarea debitului de HRG produs se foloseste instalatia din figura 7.

Figura 7: Sistem masurare debit


Rokura Aplicatii Industriale srl

19
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
REZULTATELE TESTELOR

1. Verificarea functionala a pachetelor de celule de electroliza


Pachet celule de electroliza nr. 1
Denumire parametru Valoare prescrisa Valoare obtinuta
Presiune maxima relativa 5 bar 5 bar
Debit HRG la p=p atm 1,5 Nm3 / h 1,5 Nm3 / h
Consum specific de energie max. 4,5 kWh/Nm3 HRG la p=p atm 4,1 kWh/Nm3

Dupa prelucrarea datelor s-a ridicat diagrama de lucru a pachetului de celule de electroliza la
presiunea relativa de 5 bar
1300

1200

1100
debit HRG SLPH

1000

900

800

700

600
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
curent electroliza [A]

Rokura Aplicatii Industriale srl

20
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Pachet celule de electroliza nr. 2
Denumire parametru Valoare prescrisa Valoare obtinuta
Presiune maxima relativa 5 bar 5 bar
Debit HRG la p=p atm 1,5 Nm3 / h 1,5 Nm3 / h
Consum specific de energie max. 4,5 kWh/Nm3 HRG la p=p atm 4,29 kWh/Nm3
Dupa prelucrarea datelor s-a ridicat diagrama de lucru a pachetului de celule de electroliza la
presiunea relativa de 5 bar
1200

1100

1000
debit HRG SLPH

900

800

700

600
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
curent electroliza [A]

Rokura Aplicatii Industriale srl

21
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
Pachet celule de electroliza nr. 3
Denumire parametru Valoare prescrisa Valoare obtinuta
Presiune maxima relativa 5 bar 5 bar
Debit HRG la p=p atm 1,5 Nm3 / h 1,5 Nm3 / h
Consum specific de energie max. 4,5 kWh/Nm3 HRG la p=p atm 4,08 kWh/Nm3
Dupa prelucrarea datelor s-a ridicat diagrama de lucru a pachetului de celule de electroliza la
presiunea relativa de 5 bar
1300

1200

1100
debit HRG SLPH

1000

900

800

700

600
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
curent electroliza [A]

Rokura Aplicatii Industriale srl

22
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
2. Verificarea functionala a generatorului de HRG
Dupa punerea in functiune, generatorul HRG instalatie pilot a fost testat conform
programului de teste.
S-au obtinut urmatoarele rezultate:
Configuratie mixta
Denumire parametru Valoare prescrisa Valoare obtinuta
Productia de HRG 3 m3/h (la 5 bar si +25°C) 3 m3/h (la 5 bar si +25°C)
Consum la functionare de max. 14 kWh 13,8 kWh
regim
Presiune de lucru 5 bar 5 bar

Nota: prin presiune de lucru se intelege presiunea interna a gazului masurata in rezervor de
gaz.
In timpul probelor temperatura electrolitului s-a stabilizat la valoarea de 62 ºC.
Dupa prelucrare datelor s-a ridicat diagrama de lucru a generatorului in configuratia mixta la
presiunea relativa de lucru de 5 bar. Pe abscisa s-a trecut valoarea totala a curentului furnizat de
sistemul de alimentare. Curentul de electroliza la configuratia mixta se obtine prin impartirea la 3 a
curentului total.

Rokura Aplicatii Industriale srl

23
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
3600

3100

2600
debit HRG SLPH

2100

1600

1100

600
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
curent electroliza [A]

De asemenea, in configuratia „fara transformator” s-a realizat testarea si in configuratia


seriala.
In timpul probelor s-a remarcat faptul ca dupa 15 min de functionare, temperatura
electrolitului a atins valoarea de 72 ºC, fara tendinta de stabilizare.
Se recomanda, redimensionarea sistemului de racire, in cazul in care este necesara utilizarea
generatorului la debite mai mari de 4,5 Nm3/h.
Dupa prelucrare datelor s-a ridicat diagrama de lucru a generatorului in configuratia seriala
la presiunea de lucru egala cu presiunea atmosferica:

Rokura Aplicatii Industriale srl

24
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor
10600

9600

8600

7600

6600
debit HRG SLPH

5600

4600

3600

2600

1600

600
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
curent electroliza [A]

Rokura Aplicatii Industriale srl

25
REDSOCENZ
Optimizare electrolizor

ANEXA 1

Rokura Aplicatii Industriale srl

26
Inox 316

d r di de f alfa alfag c a A1 A dens_curent randament U


cm cm cm cm cm rad grd cm cm cm2 cm2 A/cm2 V

30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.1 0.77 1.925
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.13 0.72 2.058
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.16 0.67 2.212
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.2 0.62 2.39
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.5 0.57 2.6
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.93 0.52 2.85

Nichel

d r di de f alfa alfag c a A1 A dens_curent randament U


cm cm cm cm cm rad grd cm cm cm2 cm2 A/cm2 V

30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.1 0.81 1.83
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.13 0.76 1.95
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.16 0.71 2.087
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.2 0.66 2.245
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.5 0.61 2.43
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.93 0.56 2.646

Platina Neagra

d r di de f alfa alfag c a A1 A dens_curent randament U


cm cm cm cm cm rad grd cm cm cm2 cm2 A/cm2 V

30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.1 0.85 1.744
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.13 0.8 1.853
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.16 0.75 1.976
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.2 0.7 2.117
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.5 0.65 2.28
30 15 2.8 2.5 12.5 1.171371087 67.11461917 16.58312395 17.5705663 111.0503423 589.6504712 0.93 0.6 2.47
Debit Debit
debit Debit Numar Debit volumic total volumic total
Curent masicH2 Volumic H2 celule masic total H2 H2 HRG P W/H2 W/HRG
A kg/h Nm3/h kg/h Nm3/h kW kW*h/Nm3 kW*h/Nm3

58.96504712 0.002217235 0.02467158 282 0.625260238 6.957385538 10.54149324 32.00377708 4.599971771 3.035981369
76.65456125 0.002882405 0.032073054 282 0.81283831 9.0446012 13.70394121 44.49414008 4.919414255 3.246813409
94.34407539 0.003547576 0.039474528 282 1.000416381 11.13181686 16.86638918 58.84873636 5.286534722 3.489112917
117.9300942 0.00443447 0.04934316 282 1.250520477 13.91477108 21.08298648 79.49325275 5.712868168 3.770492991
294.8252356 0.011086174 0.1233579 282 3.126301192 34.78692769 52.7074662 216.1658627 6.213996954 4.10123799
548.3749382 0.020620284 0.229445693 282 5.814920217 64.70368551 98.03588713 440.7289378 6.811496661 4.495587797

Debit Debit
debit Debit Numar Debit volumic total volumic total
Curent masicH2 Volumic H2 celule masic total H2 H2 HRG P W/H2 W/HRG
A kg/h Nm3/h kg/h Nm3/h kW kW*h/Nm3 kW*h/Nm3

58.96504712 0.002217235 0.02467158 282 0.625260238 6.957385538 10.54149324 30.42334364 4.372812672 2.886056363
76.65456125 0.002882405 0.032073054 282 0.81283831 9.0446012 13.70394121 42.15234323 4.660497716 3.075928492
94.34407539 0.003547576 0.039474528 282 1.000416381 11.13181686 16.86638918 55.53331459 4.98870178 3.292543175
117.9300942 0.00443447 0.04934316 282 1.250520477 13.91477108 21.08298648 74.67547985 5.366633733 3.541978264
294.8252356 0.011086174 0.1233579 282 3.126301192 34.78692769 52.7074662 201.9910521 5.806521744 3.832304351
548.3749382 0.020620284 0.229445693 282 5.814920217 64.70368551 98.03588713 409.2482994 6.324961186 4.174474383

Debit Debit
debit Debit Numar Debit volumic total volumic total
Curent masicH2 Volumic H2 celule masic total H2 H2 HRG P W/H2 W/HRG
A kg/h Nm3/h kg/h Nm3/h kW kW*h/Nm3 kW*h/Nm3

58.96504712 0.002217235 0.02467158 282 0.625260238 6.957385538 10.54149324 28.99165688 4.167033252 2.750241946
76.65456125 0.002882405 0.032073054 282 0.81283831 9.0446012 13.70394121 40.04472607 4.42747283 2.922132068
94.34407539 0.003547576 0.039474528 282 1.000416381 11.13181686 16.86638918 52.57153782 4.722637685 3.116940872
117.9300942 0.00443447 0.04934316 282 1.250520477 13.91477108 21.08298648 70.40830957 5.059968949 3.339579506
294.8252356 0.011086174 0.1233579 282 3.126301192 34.78692769 52.7074662 189.5608335 5.449197329 3.596470237
548.3749382 0.020620284 0.229445693 282 5.814920217 64.70368551 98.03588713 381.9650794 5.903297107 3.89617609
Inox 316

d r di de f alfa alfag c a A1 A dens_curent randament U


cm cm cm cm cm rad grd cm cm cm2 cm2 A/cm2 V

9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.1 0.77 1.925
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.13 0.72 2.058
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.16 0.67 2.212
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.2 0.62 2.39
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.5 0.57 2.6
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.93 0.52 2.85

Nichel

d r di de f alfa alfag c a A1 A dens_curent randament U


cm cm cm cm cm rad grd cm cm cm2 cm2 A/cm2 V

9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.1 0.81 1.83
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.13 0.76 1.95
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.16 0.71 2.087
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.2 0.66 2.245
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.5 0.61 2.43
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.93 0.56 2.646

Platina Neagra

d r di de f alfa alfag c a A1 A dens_curent randament U


cm cm cm cm cm rad grd cm cm cm2 cm2 A/cm2 V

9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.1 0.85 1.744
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.13 0.8 1.853
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.16 0.75 1.976
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.2 0.7 2.117
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.5 0.65 2.28
9.7 4.85 1.2 1 3.85 1.307481335 74.91316191 5.899152482 6.341284476 12.42803861 60.33909998 0.93 0.6 2.47
Debit Debit
debit Debit Numar Debit volumic total volumic total
Curent masicH2 Volumic H2 celule masic total H2 H2 HRG P W/H2 W/HRG
A kg/h Nm3/h kg/h Nm3/h kW kW*h/Nm3 kW*h/Nm3

6.033909998 0.00022689 0.00252465 282 0.063983058 0.711951236 1.078713994 3.274955587 4.599971771 3.035981369
7.844082998 0.000294957 0.003282045 282 0.083177975 0.925536607 1.402328192 4.553097976 4.919414255 3.246813409
9.654255997 0.000363024 0.00403944 282 0.102372892 1.139121977 1.72594239 6.022007886 5.286534722 3.489112917
12.06782 0.000453781 0.0050493 282 0.127966115 1.423902472 2.157427987 8.134567104 5.712868168 3.770492991
30.16954999 0.001134451 0.012623249 282 0.319915288 3.559756179 5.393569968 22.12031405 6.213996954 4.10123799
56.11536298 0.00211008 0.023479243 282 0.595042435 6.621146493 10.03204014 45.09991723 6.811496661 4.495587797

Debit Debit
debit Debit Numar Debit volumic total volumic total
Curent masicH2 Volumic H2 celule masic total H2 H2 HRG P W/H2 W/HRG
A kg/h Nm3/h kg/h Nm3/h kW kW*h/Nm3 kW*h/Nm3

6.033909998 0.00022689 0.00252465 282 0.063983058 0.711951236 1.078713994 3.113229385 4.372812672 2.886056363
7.844082998 0.000294957 0.003282045 282 0.083177975 0.925536607 1.402328192 4.313461241 4.660497716 3.075928492
9.654255997 0.000363024 0.00403944 282 0.102372892 1.139121977 1.72594239 5.682739836 4.98870178 3.292543175
12.06782 0.000453781 0.0050493 282 0.127966115 1.423902472 2.157427987 7.641563037 5.366633733 3.541978264
30.16954999 0.001134451 0.012623249 282 0.319915288 3.559756179 5.393569968 20.66980166 5.806521744 3.832304351
56.11536298 0.00211008 0.023479243 282 0.595042435 6.621146493 10.03204014 41.87849457 6.324961186 4.174474383

Debit Debit
debit Debit Numar Debit volumic total volumic total
Curent masicH2 Volumic H2 celule masic total H2 H2 HRG P W/H2 W/HRG
A kg/h Nm3/h kg/h Nm3/h kW kW*h/Nm3 kW*h/Nm3

6.033909998 0.00022689 0.00252465 282 0.063983058 0.711951236 1.078713994 2.966724473 4.167033252 2.750241946
7.844082998 0.000294957 0.003282045 282 0.083177975 0.925536607 1.402328192 4.097788179 4.42747283 2.922132068
9.654255997 0.000363024 0.00403944 282 0.102372892 1.139121977 1.72594239 5.379660378 4.722637685 3.116940872
12.06782 0.000453781 0.0050493 282 0.127966115 1.423902472 2.157427987 7.204902292 5.059968949 3.339579506
30.16954999 0.001134451 0.012623249 282 0.319915288 3.559756179 5.393569968 19.39781386 5.449197329 3.596470237
56.11536298 0.00211008 0.023479243 282 0.595042435 6.621146493 10.03204014 39.08659493 5.903297107 3.89617609