Sunteți pe pagina 1din 23

National R&D Institute for Cryogenics

and Isotopic Technologies –


ICIT Rm Valcea

CENTRUL NATIONAL PENTRU


HIDROGEN SI PILE DE
COMBUSTIBIL
- UN PAS IN DINAMIZAREA
ECONOMIEI BAZATE PE HIDROGEN
PRIN CERCETARE

Conferinta "Diaspora in cercetarea stiintifica si invatamantul superior din Romania"


Workshop Exploratoriu "Provocari stiintifice ale energiei de maine"
Bucuresti, 21-24 septembrie 2010
CUPRINS

CNHPC - CONTEXT NATIONAL SI INTERNATIONAL


PRIVIND ENERGETICA HIDROGENULUI

PERSPECTIVELE PE TERMEN SCURT SI MEDIU


ALE CNHPC

POSIBILITATI DE COLABORARE

CONCLUZII
De ce Hidrogenul ?

Toate studiile prospective realizate confirma cu o probabilitate mare ca


epoca economiei bazate de carbon este aproape de final, in timp ce o
economie de energie bazata pe hidrogen ar putea rezolva ingrijorarile
crescande legate de aprovizionarea cu energie.

Motivele pentru care a crescut interesul pentru


hidrogen sunt usor de inteles:
 Fiind combustibil curat "prin excelenta", acesta ar
putea juca un rol-cheie in indeplinirea angajamentelor
asumate in temeiul Protocolului de la Kyoto;
 Poate fi folosit ca mediu de stocare a energiei,
oferind astfel un raspuns la problema suparatoare
reprezentata de intermitenta celor mai multe surse de
energie regenerabila;
 Daca este produs din surse de energie locale,
devine un suport adecvat in sprijinirea tarilor care au
ca obiectiv mentinerea unui nivel corespunzator de
energie.
ENERGETICA HIDROGENULUI
SI SURSELE DE ENERGII REGENERABILE AFERENTE

surse Conversie & distributie Utilizatori


Virtual,
Virtual Combustibili
orice sursa fosili
primara de energie
poate fi Consumatori
Energie electrici
transformata în electrica Pile combustibil –
hidrogen Nuclear conversie locala
deschizand astfel electricitate
Hidrogen
posibilitatea ca Combustibili pentru
acesta sa devina transporturi
un combustibil Solar & Combustibili pentru uz
universal. Regenerabile casnic
Combustibili industriali

Chimicale
TRANZITIA CATRE O ECONOMIE
ENERGETICA BAZATA PE HIDROGEN

Asa zisa "economie bazata pe hidrogen" este de fapt un proiect pe termen lung,
care poate fi definit ca un efort de schimbare a unui sistem energetic existent cu altul
care se bazeaza pe capabilitatea hidrogenului ca si purtator de energie combinata
cu eficienta pilelor de combustibil ca si dispozitive de conversie a energiei chimice in
energie electrica si caldura.

Optimizarea securitatii
privind furnizarea
Planuri de actiune, initiative energiei
tehnologice si strategii de urmat au
fost declansate pentru a stabili
conditiile stiintifice si tehnologice
necesare pentru tranzitia catre
economia hidrogenului.
Crearea unei noi
oportunitati
pentru sistemul
Reducerea gazelor energetic
cu efect de sera
CNHPC
- CONTEXT NATIONAL SI INTERNATIONAL

 O serie de centre de cercetare-dezvoltare care au drept obiectiv


atat dezvoltarea de cercetari tehnologice cat si testarea si
validarea tehnologiilor si echipamentelor din domeniul hidrogenului
exista in intreaga lume (SUA, Japonia, Germania, Franta, Olanda,
Spania sau Anglia.

Aceste centre si-au definit deja o strategie de dezvoltare si


accelerare a activitatilor de cercetare-dezvoltare in domeniul
tehnologiilor hidrogenului, definindu-le intr-un cadru institutional
de tip competitional dar coordonat la scara nationala.
CNHPC
- CONTEXT NATIONAL SI INTERNATIONAL

Programele centrelor includ elemente cheie care trebuiesc abordate in


vederea dezvoltarii sistemelor pentru producerea energiei pe baza de
hidrogen, printre care:
Producerea si livrarea hidrogenului folosind diferite surse
Stocarea hidrogenului
Conversia hidrogenului in energie cu ajutorul pilelor de combustibil
Dezvoltarea de aplicatii comerciale, incurajarea si stabilirea de
parteneriate si activitati de training si informare
Efectuarea de demonstratii pentru a asigura feedback-ul la
programele de cercetare, masurarea progresului tehnologic si
integrarea solutiilor.
CNHPC
- CONTEXT NATIONAL SI INTERNATIONAL

Uniunea Europeana si-a propus o crestere a nivelului de integrare a


activitatilor de cercetare-dezvoltare in acest domeniu, in anul 2006, prin
crearea unui concept JTI-Joint Technology Initiative (Initiativa Tehnologica
Comuna) ca entitate legala propusa in vederea realizarii unui nou tip de
parteneriat public-privat in domeniul relevant de cercetare-dezvoltare la
nivel european.
Oficial lansata in octombrie 2008, Initiativa Tehnologica Comuna
pentru Hidrogen si Pile de Combustibil are un buget predefinit suficient
pentru o perioada de timp de 6 ani si a fost creat cu intentia de a reduce
seminificativ timpul necesar atingerii fazei comerciale.
Centru National pentru Hidrogen si Pile de Combustibil este membru cu
drepturi depline in 'Research Group of Joint Technology Initiative – Joint
Undertaking on Hydrogen and Fuel Cells'. Calitatea de membru accorda
drepturi depline pentru participarea la luarea deciziilor in activitatea de
definire a strategiilor Europene dar si participarea la apelurile ce vor fi
lansate in cadrul acestui JTI.
MISIUNEA DECLARATA A CNHPC

aprofundarea cunoasterii stiintifice a


proceselor fizice si chimice ce vizeaza
tehnologia hidrogenului si a pilelor de
combustibil
oferirea unei platforme pentru
dezvoltarea de parteneriate tehnologice în
“punand cercetarea in slujba acest domeniu de energie, combinand
societatii energetice a viitorului” tehnologia si expertiza existente in cadrul
Centrului.

 Promovarea excelentei in cercetarea fundamentala si aplicativa


 Asigurarea suportului pentru dezvoltare de tehnologii si modele aplicative
 Consiliere si sprijin in luarea deciziilor si in desfasurarea activitatilor autoritatilor in privinta
energiilor regenerabile in general si a tehnlogiilor hidrogenului in special
Sprijin in activitatile de educare a studentilor si a tinerilor cercetarori
Promovarea si dezvoltarea cooperarii la nivel national si international
Directii de Cercetare

Centrul National pentru Hidrogen are experienta, expertiza si facilitatile


si instrumentatia necesara pentru a avea un rol esential in dezvoltarea
oricarui aspect al asa-numitei economii bazate pe hidrogen.

Producere
Producere Pile
Pile de
de Combustibil
Combustibil –– Aplicatii
Aplicatii bazate
bazate
de
de Hidrogen
Hidrogen Proiectare,
Proiectare, Testare,
Testare, Validare
Validare pe
pe pile
pile de
de combustibil
combustibil

Grupul de lucru al
Investigarea, Accentul este pus Centrului va oferi
dezvoltarea si pe faza de testare si suport tehnic pentu
implementarea validare realizarea de produse
tehnologiilor de tehnologica, o gama sau proiecte pentru
producere a larga de integrarea sistemelor
hidrogenului ultra instrumente de bazate pe pile de
pur la un cost caracterizare si combustibil de tip
scazut din diverse facilitati de testare PEM, reducand
surse, prioritare fiind operationale la riscurile legate de
fiind sursele fata locului comercializarea
regenerabile. acestei tehnologii.
REZULTATE PRECONIZATE PANA IN 2020

 Obtinerea de informatii definitorii privind mecanismul de oxidare catalitica, de


reducere a oxigenului si de transport protonic prin membranele polimerice prin
derularea de cercetari fundamentale si exploratorii, interdisciplinare
 Elaborarea de modele de simulare capabile a furniza datele de proiectare
pentru procesoare de hidrogen si ansambluri de pile de combustibil
 Obtinerea primelor sisteme portabile de pile de combustibil pentru necesitati
de back-up, in vederea realizarii unui sistem integrat competitiv din punct de
vedere al costurilor si caracteristicilor cu sistemele conventionale existente
(generatoare diesel).
 Realizarea unui sistem demonstrativ de generare energetica utilizand pile de
combustibil cuplate intr-o retea similara cu retelele informatice tip Internet
 Dezvoltarea de sisteme demonstrative de statii de putere bazate pe utilizarea
ca si transportator si stocator de energie si pe energii regenerabile ca si sursa
primara.
Elaborarea, la nivel de sistem experimental a unei tehnologii de producere a
hidrogenului pe baza procesarii biomasei si a reactiilor termochimice
REZULTATE PRECONIZATE PANA IN 2020
(2)

 Imbunatatirea caracteristicilor si optimizarea “RoHy- mobil” ca si aplicatie


mobila a tehnologiilor bazate pe pilele de combustibil.
Optimizarea in sensul scaderii costurilor de productie si a fiabilitatii pentru
statiile de producere a hidrogenului prin reformare catalitica a metanului si
implementarea unei noi solutii tehnologice de purificare prin permeatie.
 Realizarea de statii de putere concept RoHy, utilizand hidrogenul produs dintr-
un reformer catalitic si amplasarea lor in scop demonstrativ in zone greu
accesibile din punct de vedere a utilitatilor energetice
Utilizarea surselor de energie termica din centralele termice ca si cogenerare
pentru producerea hidrogenului prin procese hibride
 Abordarea si obtinerea de modele experimentale privind sistemele de
producere electrochimica a hidrogenului
 Elaborarea de coduri si proceduri de lucru pentru implementarea statiilor de
putere cu pile de combustibil de puteri medii si mari
Dezvoltarea in cadrul Centrului a unei aplicatii demonstrative –aplicativ de
statie de putere de 1-2 Mw bazata pe hidrogenului provenit din surse zonale.
Ianuarie 2009 Iulie 2009

EVOLUTIA
CNHPC
Martie 2009

Iunie 2009

Mai 2009
Laborator de electrochimie
si analiza structurala
DIRECTII DE CERCETARE:
- Realizarea de membrane schimbatore de protoni in conceptie proprie; studii privind
performantele membranelor;
- Realizarea de catalizatori aferenti membranelor, cu toleranta sporita la otravire;
- Realizarea de catalizatori aferenti diferitelor procese de obtinere a hidrogenului
ultrapur din gaz metan, biogaz, disociere termochimica a apei, procese industriale;
- Studii de materiale utilizate in electroliza apei cu membrane schimbatoare de protoni
- Studii de materiale folosite in instalatiile de descompunere termochimica a apei;
- Studii de material pentru membrane permselective specifice gazelor din domeniu
pilelor de combustibil;
- Studii privind realizarea de celule fotovoltaice cu straturi semiconductoare subtiri si pe
suport flexibil;
- Realizarea de structuri semiconductoare performante utilizate in celulele fotolizoare;
- Studiul materialelor de stocare a hidrogenului;
- Studiul materialelor pentru realizarea placilor bipolare ale pilelor de combustibil.
Laborator tehnologii de producere a hidrogenului

DIRECTII DE CERCETARE:
- Instalatii de producere a hidrogenului prin reformarea catalitica a gazului metan,
instalatii de tip Reformer Membrana;
•Producerea hidrogenului in electrolizoare cu membrana PEM de mica si medie
capacitate;
• Instalatie pilot de producere a hidrogenului prin disocierea termochimica a apei
utilizind diferite variante de surse energetice.
• Realizarea de ansambluri performante de celule fotolizoare pentru generarea
de hidrogen.
Laborator tehnologic pile de combustibil
DIRECTII DE CERCETARE:
- Realizarea de pile si ansambluri de pile de combustibil in diferite variante
constructive pentru temperaturi joase si inalte ;
• Studiul comportarii pilelor de combustibil in regimuri tranzitorii de functionare,
cicluri repetate de pornire oprire.
• Studii privind comportarea pilelor in cazul pornirii la temperaturi joase;
• Imbunatatirea performantelor functionale ale pilelor in cazul alimentarii cu
amestecuri de gaze cu concentartii diferite de gaze toxice atit pe intrarea
anodica cat si pe intrarea catodica si care simuleaza conditiile reale de
functionare a acestora.
• Optimizarea parametrilor functionali de generare a energiei electrice la variatii
de sarcina.
Grup sisteme integrate de putere
bazate pe hidrogen
DIRECTII DE CERCETARE:
- Sistem energetic complex utilizind turbine eoliene si panouri fotovoltaice cu
stocarea surplusului energetic pe stocatoare de hidrogen ;
- Sistem complex de cogenerare energie termica pe baza de pile de combustibil si
panouri fotovoltaice optimizate;
- Stand de testare pentru ansambluri de pile de combustibil ;
- Turbine eoliene cu ax vertical cu lagare cu sustentatie magnetica ;
- Realizarea de sisteme de control multivariabil de tip rigid pentru ansambluri de
pile de combustibil de diferite nivele de putere ;
- Elaborarea unui pachet de programe de configurare si dimensionare a sistemelor
integrate energetice;
- Aplicatii mobile si stationare ale pilelor de combustibil de tip PEM.
Grup de modelare matematica a proceselor

DIRECTII DE CERCETARE:
- Fundamentarea teoretica a cercetarilor prin modelare si simulare:
• Modelarea proceselor fizice , electrochimice si termodinamice dintr-o pila
de combustibil in vederea optimizarii parametrilor functionali pentru
obtinerea diverselor configutatii constructive ale ansamblurilor de pile de
combustibil.
• Modelarea proceselor fizico-chimice din instalatiile de procesare a
hidrogenului activitate corelata cu proiectarea sistemelor de automatizare si
control a acestora.
• Modelarea sistemelor integrate energetice in vedere optimizarii
randamentului energetic.
Ave ra g e cu rre n t d e n sity

0.90
0.8586 0.8645
0.8532
0.86

0.82

0.78 0.7787

0.74

0.70
1.E-11 1.E-10 1.E-09 1.E-08
Perm eability
Plan de actiune pe termen scurt si mediu
Etapa Descrierea obiectivelor Data
finalizare
Etapa Instalarea principalelor echipamente si instrumentatie analítica
preliminara prevazuta a fi utilizata in cadrul Centrului Decembrie
2009
Instalarea intregii capabilitati operationale pentru cele mai multe
Etapa dintre sistemele demonstrative si realizarea seturilor complete de
de evaluare a performantelor
implementare Proiectarea si realizarea unor sisteme integrate energetice axate pe Noiembrie
surse primare regenerabile si utilizand hidrogenul ca vector 2011
energetic
Acumularea experientei si capabilitatii tehnologice pentru a fi
recunoscut ca principala facilitate de cercetare-dezvoltare in
domeniul hidrogenului din Romania
Etapa Stabilirea Centrului National pentru Hidrogen si Pile de Combustibil
de excelenta ca un centru european de excelenta, avand deja un portofoliu de
proiecte si cooperari internationale precum si demararea de Decembrie
proiecte de tip pilot sau industrial cu parteneri economici din tara 2013
Etapa de Demararea activitatilor de validare tehnologica si stabilirea
validare procedurilor pentru testele finale pentru sisteme energetice Decembrie
tehnologica bazate pe hidrogen ce pot fi introduse pe piata. 2014
Desfasurarea de activitati de sustinere a partenerilor industriali
pentru aplicatii ce pot fi comercialízate.
Cooperare posibila sau
“ce poate CNHPC sa ofere”
 Un partener puternic si de incredere
 Capabilitati si experienta in ceea ce priveste:
- operarea unor facilitati tehnologice si demonstrative;
- instrumentatia de laborator pentru caracterizarea suprafetelor
catalizatorilor utilizati la pilele de combustibil;
- statiile de testare a pilelor de combustibil;
- echipamentul de determinare a permeabilitatii pentru diferite
gaze.
 O retea de colaboratori din mediul de cercetare si din cel al
agentilor economici.
 Parteneriate la nivel nationala prin crearea unui Grup de Initiativa
in Cercetarea Hidrogenului, dar si la nivel international.
CONCLUZII

 Centrul National pentru Hidrogen si Pile de Combustibil se doreste a


reprezenta un pol al cercetarilor si dezvoltarilor tehnologice in
domeniul hidrogenului, nu numai in sensul derularii de programe pe
care le va implementa prin echipa sa de cercetare dar si prin
multitudinea de servicii si facilitati pe care le ofera altor organizatii
nationale care sunt interesate in domeniu.

 Exista in cadrul Centrului un numar de echipamente de testare si


validare tehnologica a tehnologiilor si echipamentelor bazate pe pile de
combustibil care au fost achizitionate in ideea de a crea o facilitate la
nivel national si a polariza necesitatile de cercetare si dezvoltare a mai
multor organizatii de cercetare.
CONCLUZII

 Un parteneriat solid public-privat ar trebui


incurajat, in vederea gasirii unor modalitati
de colaborare pentru dezvoltarea si
utilizarea energiei pe baza de hidrogen
Tranzitia catre economia bazata pe
hidrogen a inceput si ar putea dura mai
multe decenii, proces la care si Romania
trebuie sa devina un participant activ
Guvernele trebuie sa implementeze si sa
sustina politici coerente de energie care
stabilesc ca si prioritare hidrogenul – lucrul
care trebuie sa fie valabil si pentru Romania
Ramnicu
Valcea

INC-DTCI - ICSI RM. VALCEA


Centrul National pentru Hidrogen si
Pile de Combustibil