Sunteți pe pagina 1din 4

CORIJAREA LIMBAJULUI – METODĂ PRACTICĂ - secţiune fişe 1 NATANAEL DOBRA

Materialul pentru corijarea sunetului “L”

I. IMAGINI
Denumeşte imaginile – vezi şi dicţionarul vizual de la final

lămâie leu limba elefant


II. SILABE, LOGATOMI ŞI COMBINAŢII CONSONANTICE
1. L în silabe directe 2. L în silabe inverse
Neprelungit Neprelungit
la, le, li, lo, lu, lă, lâ al, el, il, ol, ul, ăl, âl
Repetate
Repetate Repetate
lala lela lila lola lula lăla lâla alal elal ilal olal ulal ălal âlal
lale lele lile lole lule lăle lâle alel elel ilel olel ulel ălel âlel
lali leli lili loli luli lăli lâli alil elil ilil olil ulil ălil âlil
lalo lelo lilo lolo lulo lălo lâlo alol elol ilol olol ulol ălol âlol
lalu lelu lilu lolu lulu lălu lâlu alul elul ilul olul ulul ălul âlul
lală lelă lilă lolă lulă lălă lâlă alăl elăl ilăl olăl ulăl ălăl âlăl
lalî lelî lilî lolî lulî lălî lâlî alâl elâl ilâl olâl ulâl ălâl âlâl

3. L în poziţie intervocalică 4. L în logatomi – iniţial


ala ela ila ola ula ăla âla lit lar let lim lun lip luc
ale ele ile ole ule ăle âle lin lec liz ler lis luţ lab
ali eli ili oli uli ăli âli los lum lăc les las lem lăn
alo elo ilo olo ulo ălo âlo lug lut laţ lop loz lân lal
alu elu ilu olu ulu ălu âlu lac lef lif lot luş laş lib
ală elă ilă olă ulă ălă âlă leţ lat log liţ len lăr lam
alî elî ilî olî ulî ălî âlî lic lan leg loc lăt lor lon

5. L în logatomi – final 6. L în combinaţii consonantice


bil căl bal ţel til bul sul cla clo bla blu plă elc flo
cul cel sal rel mul del dal clă clu blă blu pli ulc flu
hal sil hel tol bol sel bel gla glă gle gli glo glu ulg
fil gol hil vul cil dul pel ulţ olţ oln ald old ulp ilm
găl mil pil mel tâl băl fal sla slă sli sli slo slu alţ
col tel sol val pul tul gul cle alt blă pla plo fla alb
cal nal tal ral vol nel gal cli ult blo plâ alc flă âmpl

7. L în combinaţie cu diftongi
lie lea liu loa lao lio lui
leu lau loi lue lău lei lau
2
III. CUVINTE
1. L în poziţie iniţială
Monosilabice
la, lac, lan, lanţ, larg, laş, lat, laţ, leac, led, lemn, lent, leu, lift, lin, loc, lord, loz, lung, lungi, luni, lup, lut, lux

Bisilabice
labă, lăcaş, lacăt, lacom, ladă, laibăr, lalea, lamă, lămâi, lame, lampă, lână, lance, lângă, lăptar, lapte, lăptic,
lărguţ, larmă, larvă, latin, lătra, leagăn, lefter, legal, lege, leghe, leit, lejer, lele, lemnos, lene, leneş, leşin,
lesne, leuţ, lexic, liană, liant, liber, librar, liceu, lichea, lichid, lighean, lila, liman, limbă, limbaj, linge, lipici,
lipsă, liră, listă, litru, local, locaş, logic, loial, lojă, lovi, lucid, lucra, lucru, lulea, lume, lună, lunar, luncă,
lungan, lupă, lupta, luptă, luxos
Polisilabice
labirint, laborator, lăbuţă, lacrimă, lădiţă, lămâie, lanternă, lănţişor, lateral, lăţime, latură, laudă, lăudăros,
lebădă, lecţie, legăna, legătură, legendă, legendar, legumă, lemnărie, lenjerie, lentilă, leoaică, leopard, leşina,
libelulă, libertate, licurici, liliac, limbuţă, limonadă, limpede, lingură, linguriţă, linguşi, liniar, linie, linişte, liniuţă,
lipicios, literă, livadă, locomotivă, locuinţă, lopată, lovitură, lubeniţă, luceafăr, lucios, luciu, lumânare, lumină,
luminiţă, luminos, lunecos, lunecuş, lunetă, lunetist, lungime, lunguieţ, lupoaică, luptător, lustrui

2. L în poziţie mediană
Bisilabice
alo, alun, balon, bilă, boală, căluţ, ciolan, colac, colinda, dulap, elan, elev, elice, falit, fălos, filă, fular, galop,
gelos, golan, golaş, goli, gulaş, hală, halat, hali, jalon, jeleu, jeli, juli, lalea, lele, lila, mălai, milos, moale, oală,
piele, pilaf, pilot, polei, rolă, rula, sală, salam, salin, salon, salut, salvă, scoală, şcoală, sculă, smoală, solid,
spală, stilou, vale, volan, volei, volum, yală
Polisilabice
acolo, alege, aliment, antilopă, balaur, balegă, balenă, basculă, bebeluş, bolovan, busolă, căciulă, cafeluţă,
cămilă, căţeluş, celofan, celulă, celular, ciocolată, colibă, colivie, copilaş, elefant, familie, fasole, felie, fotoliu,
gălăgie, găleată, gulie, insulă, înveli, iulie, lentilă, libelulă, liliac, localitate, mămăligă, măseluţă, melodie,
mieluşel, musculiţă, musculos, napolitană, nespălat, pantalon, pensulă, poliţist, pufuleţ, pulovăr, purceluş,
săculeţ, salată, şalupă, sandală, şobolan, soluţie, steluţă, suliţă, telefon, telemea, ţelină, ticălos, trenuleţ, uliţă,
uliu, valiză, vijelie, violet
grupe consonante
alb, albină, albuş, balcon, baltă, bicicletă, binoclu, blană, bloc, blond, bluză, bolnav, cablu, cald, clanţă,
clopoţel, colţ, delfin, desculţ, dovleac, dublu, dulce, explica, făclie, falcă, fals, film, flacără, flăcău, flămând,
flaut, floare, fluier, fluture, fulg, fulger, galben, glas, glet, glob, glonţ, glumă, golf, hazliu, înalt, junglă, melc,
mulge, oglindă, omletă, plăcintă, plajă, plânge, plapumă, plasă, plastic, plic, ploua, puls, rablă, riglă, saltea,
sclav, sclipi, sfeclă, slab, slănină, slip, sloi, slugă, smalţ, soldăţel, solniţă, stâlp, sticlă, tablă, tablou, tâlhar,
talpă, tâmplar, ţiglă, vâsli, vulcan, vulpe, vulture

3. L în poziţie finală
Monosilabice
bal, bol, cal, chel, deal, el, gel, gol, hol, mâl, mal, mile, rol, şal, sol, stil, stol, sul, ţel, ţol, val, văl, zel

Bisilabice
abil, acel, altfel, altul, apel, astfel, azil, banal, bivol, bucal, calcul, canal, cârcel, castel, căţel, cercel, control,
copil, cristal, dânsul, dascăl, destul, diavol, drapel, egal, final, fotbal, fundal, hamal, handbal, hotel, idol, inel,
jurnal, legal, local, loial, metal, mobil, model, nămol, pumnal, purcel, real, şacal, sacul, sătul, scandal, semnal,
simbol, şmirghel, şniţel, spital, stabil, staul, table, ţambal, tembel, tiptil, tunel, umil, util, ventil, vesel, viscol,
vital, viţel
3

Polisilabice
alcool, amabil, animal, automobil, băieţel, bătrânel, bileţel, bostănel, bucheţel, căldicel, cântecel, căpăcel,
capoţel, caramel, caşcaval, ciocănel, ciolănel, clopoţel, copăcel, crocodile, degeţel, dovlecel, explozibil,
gândăcel, ghiocel, ghiozdănel, invizibil, liceal, litoral, manual, măricel, mieluşel, miracol, mititel, muşeţel,
muzical, natural, nepoţel, nesătul, obstacol, pericol, portofel, porumbel, posibil, prichindel, puţinel, reglabil,
reparabil, respirabil, rotunjel, sâmburel, săpunel, scăunel, sensibil, serial, sertărel, şerveţel, sexual, şifonabil,
singurel, soldăţel, şoricel, spaniol, spaţial, special, spectacol, staniol, subţirel, sufleţel, şurubel, tentacul,
tinerel, turturel, urâţel, uscăţel, uşurel, uzual, valabil, vânticel, vehicul, violoncel, vizibil, vizual, voinicel,
zăhărel

IV. PROPOZIŢII
Lacul e mare. Ciocolata este bună. Mămăliga este moale.
Liliacul este negru. Balonul este galben. Salamul este stricat.
Am mâncat jeleul. Vulpea a mâncat găina. Lădiţa este mică.
Câinele aleargă. Ionel are un cal. Lebăda este albă.
Voinicul a salvat prinţesa. Ciocolata are alune. La lecţie am învăţat litera l.
Îmi place laptele. Bila este lila. Legumele sunt bune.

V. EXERCIŢII
DI FERNŢIERE L-R
ala ara ela era ila ira ola ora ula ura ăla ăra âla âra
ale are ele ere ile ire ole ore ule ure ăle ăre âle âre
ali ari eli eri ili iri oli ori uli uri ăli ări âli âri
alo aro elo ero ilo iro olo oro ulo uro ălo ăro âlo âro
alu aru elu eru ilu iru olu oru ulu uru ălu ăru âlu âru
ală ară elă eră ilă iră olă oră ulă ură ălă ără âlă âră
alî arî elî erî ilî irî olî orî ulî urî ălî ărî âlî ârî

lit rit lar rar set set lin rin lec rec liz riz leţ reţ lat rat
log rog lic ric lan ran leg reg bil bir căl căr bal bar cul cur
cel cer sal sar col cor tel ter sol sor cal car nal nar tal tar

lac-rac, lin-rin, loc-roc, loz-roz, lup-rup, lut-rut, alo-aro, balon-baron, gelos-geros, milos-miros, moale-moare,
piele-piere, salin-sarin, bal-bar, bol-bor, cal-car, gel-ger, mâl-mâr, sul-sur, val-var, văl-văr, zel-zer,
Cuvinte lacunare
Pune în fiecare căsuţă litera l şi vezi ce cuvânt se formează
Exemplu: l ac,ca l o

 ărguţ, armă, arvă, atin, ătra, eagăn, ege, e e, ene, eneş, eşin,
 ibe u ă, ibertate, icurici, i iac, imbuţă, imonadă, impede, ingură, iniar, inie,
 inişte, pie e, pi af, pi ot, po ei, ro ă, sa ă, sa am, smoa ă, gă ăgie, gă eată, gu ie,
insu ă, oca itate, mămă igă, măse uţă, me odie, c opoţel, co ţ, de fin, descu ţ,
dov eac, dub u, du ce, fi m, f acără, f ăcău, f ămând, mu ge, og indă, om etă,
p ăcintă, p apumă, p asă, p astic, p ic, p oua, hote , ine , itora , manua , mie uşe

Folosind cuvintele date formează propoziţii


Ex. Câinele s-a rănit la lăbuţă.
labă, lacăt, lacom, ladă, lampă, apte, lădiţă, lămâie, lanternă, lănţişor
balon, bilă, ciolan, dulap, fular, balaur, balegă, balenă, basculă, căciulă
alb, albină, bicicletă, bluză, clanţă, bivol, castel, căţel, cercel, băieţel, copăcel
4

Lacune - completează propoziţiile următoare folosind cuvintele din coloana alăturată:


Mărul este ____________________. lanternă Am fost înţepat de o _______________. balonul
În sticlă este __________________. dulap Am pierdut _______________________. balenă
Am pus beculeţul la _____________. lapte Am răsturnat ______________________. căciula
Bunica are doi _________________. lămâie Săpunul a alunecat de pe ____________. albină
Hainele se pun în _______________. galben Am spart _________________________. sacul
În ceai am pus _________________. bivoli Am văzut puiul de _________________. scăunel